Eğitime Destek Programları Merkezi
Edeple gelen, lütufla gider!..
5 Yıllık Onur Programı
Dönemsel Yoğun Programlar
Kur Sistemiyle 10 Kişilik
Gruplar Halinde Arapça Eğitimi
Kademeli Seminerler
Hırka-i Şerif Mah. Akseki Camii Sk. No:1 Fatih/İstanbul
(Hırka-i Şerif Camii yanı - Muhafız Konağı)
Arap Ülkelerinde Arapçayı Geliştirme İmkânı
Seçmeli Dersler ve Sanat Atölyeleri
www.edepmerkezi.org • [email protected]
/EdepMerkezi
/EdepMerkezi
Tel: 0212 532 04 08 Faks: 0212 532 04 07
İstanbul’un
Güzide Bir Mekanında
Tüm Alanlardan
Lisans ve Lisansüstü
Bayan Öğrencilere
Eğitim İmkanı
Zülcenaheyn islam alimleri yetiştirmeyi hedefleyen
EDEP, Hırka-i Şerif Camii yanı Muhafız Konağı’nda
Efendimiz’in maneviyatının hissedildiği bir ortamda
klasik ve modern ilimleri kapsayan, ilim ve irfanı
birleştiren eğitim programları sunmaktadır.
Programlarımız iki kısma ayrılmaktadır.
Onur Programı
Üniversitede aldıkları eğitimden daha fazlasını
talep eden başarılı bayan öğrencilerin ders dışı
vakitlerini değerlendirmeye yönelik 5 yıllık
bir programdır.
Sahalarının önde gelen hocaları tarafından;
Arapça dil ve alet ilimleri
İslami ilimler ve sosyal bilimler eğitimi
Temel Arapça eğitimini tamamlayan
öğrencilerimize İngilizce, Farsça ve
Osmanlıca eğitimi
Edep ve takva eğitimi
Eğitime Destek Programları Merkezi
DİL EĞİTİMİ
Modern Arapça,
Klasik Arapça (Sarf, Nahiv), Alet İlimleri
(Mantık, Vad’, Adabu-l Bahs, Belağat),
Farsça (Seçmeli), Osmanlıca, İngilizce
İSLAMİ İLİMLER
Tecvid ve Kıraat, Siyer, Fıkıh, Usul-i Fıkıh,
Akaid ve Kelam, Tefsir, Hadis, Hadis Usulü
SOSYAL BİLİMLER
Sosyal Teori, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat,
Finans, Siyaset, Felsefe, Tarih, Hukuk
EDEP-TAKVA EĞİTİMİ
Tasavvuf, Adab-ı Muâşeret, Ahlak, Şemail
Sahabe Hayatı, Tabakat-Teracim, Tezkiye
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Merkezimizin hemen karşısında bulunan
yurdumuz, zamandan tasarruf etmenizi
sağlar ve rahat bir çalışma imkânı sunar.
EDEP burs imkânı sunmamaktadır.
İhtisas Programı
EDEP Onur Programını tamamlayan veya kendi
çabasıyla o düzeyde eğitim almış öğrencilerin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla atölye çalışmaları ve üst düzey seminerler düzenlenir.
Bu üst düzey seminer ve ihtisas çalışmalarında İslam ilim geleneğini sürdüren, klasiği güncelle irtibatlandırarak güncel meselelere çözümler sunmayı amaçlayan bir yöntem uygulanır.
İhtisas programına başvuru için ileri seviyede
Arapça ve İslami İlimler eğitimine sahip olma ön
şartı aranır.
Download

Edeple gelen, lütufla gider!..