Arş.Gör.Hasan Sözen
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Üniversite
Bölüm / Program
Yıllar
Lisans
Y. Lisans
Pamukkale Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
2005-2009
2009-2012
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
2012-
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Faks
e-posta
Web sayfası
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Muradiye, Manisa
VOIP: 2157
+90 236 241 21 43
[email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2011-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
TEZLER
Y. Lisans
Akım Modlu Aktif Elemanlar Kullanarak Analog Devre Tasarlama
(Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kılınç)
Doktora
İlgi Alanları
Analog Tüm Devre Tasarımı, Hafızalı Elemanlar
Yabancı Dil
İngilizce (2010 Aralık KPDS: 75)
Yıllar
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
FIRST ORDER MEMRISTOR-CAPACITOR FILTER CIRCUITS EMPLOYING HP MEMRISTOR, Journal of
1
Circuits, Systems, and Computers, 23(8), 2014.
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Terslenmiş Akım Geri Beslemeli İşlemsel Yükselteç ve MOS-C Devre Gerçeklemesi Uygulamaları,
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14, 23-27, 2012.
Uygulama Örneği ile Birlikte Terslenmiş İkinci Nesil Akım Taşıyıcı İçeren Birinci Dereceden Tüm geçiren
2
Süzgeçler, Journal of Electrical and Electronics Engineering 11(1), 2011.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Terslenmiş Akım Geribeslemeli İşlemsel Yükselteç Kullanan İkinci dereceden KHN’nin MOS-C
1
Gerçeklemesi, ELECO 2011.
2
ON THE REALIZATION OF MEMRISTOR BASED RC HIGH PASS FILTER, ELECO 2013.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
“Terslenmiş Akım Geri Beslemeli İşlemsel Yükselteç: CMOS Gerçeklemesi Ve Uygulama Örneği”, Hasan
1
SÖZEN, Selçuk KILINÇ,SIU2011, 20-22 April 2011, Antalya.
SCI-Expanded Yayın Sayısı
1
SCI-Expanded Atıf Sayısı
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Dergi
Uluslararası
Ulusal
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
2
0
18 Haziran 2014
Kongre,
Sempozyum
Uluslararası
Ulusal
0
0
Download

Arş.Gör.Hasan Sözen - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü