ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
: İLKÖĞRETİM
: Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programları
: 2013-14 / II. (BAHAR) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
YDE5002
YDE5008
YDE5046
YDE5048
YDE5714S
YDE5710S
YDE5732S
DERSLER
Yaratıcı Dramada Yaklaşım ve Yöntemler
Etkileşimli Öğretim Yönemlerinin Geliştirilmesi
Tiyatro Tarihi
Toplu Ses Eğitimi
SEMİNERLER
Yaratıcı Dramada Proje Geliştirme
Yaratıcı Dramada Program Geliştirme
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Dönem Projesi
Z/S Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
GÜN
SAAT
Z
S
S
S
1
1
3
1
2
4
0
2
3
5
3
3
2
3
3
3
Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL
Prof.Dr.Dilek GÖZÜTOK
Doç.Dr.Tülin SAĞLAM
Öğr.Gör.Dr.Salim SEVER
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
18:00-21:00
13:30-16:30
14:00-17:00
17:30-20:30
S
S
S
2 0
2 0
2 0
2
2
2
0 Doç.Dr.Ayşe OKVURAN
0 Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL
0 Doç.Dr.Z.Canan KARABABA
Cuma
Cuma
Çarşamba
14:00-16:00
14:00-17:00
14:00-16:00
S
1 0
1
0 DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
: İLKÖĞRETİM
: Yaratıcı Drama Tezli Yüksek Lisans Programları
: 2013-14 / II. (BAHAR) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
YDE5002
YDE5008
YDE5046
YDE5048
YDE5714S
YDE5710S
YDE5732S
YDE 9010U
YDE 9004U
YDE 9032U
YDE 9012U
YDE 9014U
DERSLER
Yaratıcı Dramada Yaklaşım ve Yöntemler
Etkileşimli Öğretim Yönemlerinin Geliştirilmesi
Tiyatro Tarihi
Toplu Ses Eğitimi
SEMİNERLER
Yaratıcı Dramada Proje Geliştirme
Yaratıcı Dramada Program Geliştirme
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Yaratıcı Dramada Kuram ve Uygulamalar
Sosyal Bilimlerde Yaratıcı Drama Uygulamaları
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Yaratıcı Drama Yoluyla Eğitim
Yazı Eğitimi ve İlgili Araştırmalar
Yaratıcı Drama Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
YDE 9016U
Z/S Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
GÜN
SAAT
Z
S
S
S
1
1
3
1
2
4
0
2
3
5
3
3
2
3
3
3
Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL
Prof.Dr.Dilek GÖZÜTOK
Doç.Dr.Tülin SAĞLAM
Öğr.Gör..Dr.Salim SEVER
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
18:00-21:00
13:00-17:50
14:00-17:00
17:30-20:30
S
S
S
2 0
2 0
2 0
2
2
2
0 Doç.Dr.Ayşe OKVURAN
0 Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL
0 Doç.Dr.Z.Canan KARABABA
Cuma
Cuma
Çarşamba
14:00-16:00
14:00-17:00
14:00-16:00
S
S
S
S
S
S
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
Doç.Dr.Ömer ADIGÜZEL
Prof. Dr. İsmil GÜVEN
Doç.Dr.Z.Canan KARABABA
Doç.Dr.Ayşe OKVURAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BAYRAKTAR
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Çarşamba
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
10:00-19:00
Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN
Cuma
09.00-17.00
0
0
0
0
0
0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program Adı
Yıl-Yarıyıl
İLKÖĞRETİM
:Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
: 2013-14 / II. (BAHAR) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
İME5018
İME5014
İME5004
İME5010
İME5022
İME5020
İME5008
İME5002
İME5702S
İME5704S
İME5706S
İME 9002U
İME 9004U
İME 9006U
İME 9010U
DERSLER
Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
İlköğretimde Program Geliştirme İlkeleri
Teknolojiye Dayalı Geometri Öğretimi
Öğretmen Yetiştirmede Çağdaş Yönelimler
20.Yüzyıl Eğitim Akımları
Öğrenme ve Öğretme Stilleri
Farklı Ülkelerde Okul Matematiği
Akademik Yazma ve Yayımlama Süreci
SEMİNERLER
Matematik Eğitimi
Program Geliştirme
Z/S
Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
Z
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Doç. Dr. Erten GÖKÇE
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Yrd.Doç. Dr. Cem BABADOĞAN
Doç. Dr. Renan SEZER
Prof. Dr. Sinan OLKUN
S
S
2 0
2 0
2
2
0 Prof. Dr. Sinan OLKUN
0 Doç. Dr. Erten GÖKÇE
Karşılaştırmalı Matematik Öğretimi
S
2 0
2
0 Doç.Dr. Renan SEZER
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Matematik Öğretimi
Program Geliştirme
S
S
8 0
8 0
8
8
0 Prof. Dr. Sinan OLKUN
0 Doç. Dr. Erten GÖKÇE
Karşılaştırmalı Matematik Öğretimi
S
8 0
8
0 Doç. Dr. Renan SEZER
Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
S
8 0
8
0 Yrd. Doç. Dr. Kaan Zülfikar DENİZ
GÜN
SAAT
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Çarşamba
Cuma
Perşembe
Pazartesi
Salı
09:30-12:20
17:30-20:20
13:30-16:20
17:30-20:20
17:30-20:20
17:30-20:20
09.30-12.30
09:30-12:20
Salı
Çarşamba
Çarşamba
13:30-15:20
13:30-15:20
10.00-12.00
13.30-15.30
Perşembe
Cuma
Cuma
08:30-17:20
08:30-17:20
08:30-12:20
13.30-17.30
08:30-17:20
,
Çarşamba
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
: İLKÖĞRETİM
: Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
: 2013-14 / II. (BAHAR) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
OÖE5018
OÖE5022
OÖE5004
OÖE5024
OÖE5016
OÖE5020
OÖE50226
OÖE5704S
OÖE5702S
OÖE5706S
OÖE5708S
OÖE 9004U
OÖE 9008U
OÖE 9006U
OÖE 9010U
Z/S Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
DERSLER
Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri
Z
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Z
Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Programlar S
Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar
S
Erken Çocukluk Sanat Eğitimi
S
Okul Öncesinde Anne Çocuk İlişkisi
S
Erken Okur Yazar
S
SEMİNERLER
Çocuk ve Gelişim
S
Çocuk ve Eğitim
S
Çocuk ve Sanat
S
Çocuk ve Aile
S
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular
S
Erken Çocuklukta Farklı Uygulamalar
S
Erken Çocukluk Döneminde Görsel Sanatlar Eğitim S
Erken Çocukluk Döneminde Anne Çocuk İlişkisi
S
GÜN
SAAT
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3 3
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Yrd.Doç. Dr. Zülfikar DENİZ
Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER
Prof.Dr. Gelengül HAKTANIR
Doç.Dr. Dilek ACER
Yrd.Doç.Dr. Ege AKGÜN
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül BAYRAKTAR
Pazartesi
Perşembe
Perşembe
Pazartesi
Çarşamba
Cuma
09:30-12:20
09:30-12:30
09:30-12:20
09:30-12:20
09:30-12:20
13:30-16:20
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
Prof.Dr. Gelengül HAKTANIR
Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER
Doç.Dr. Dilek ACER
Yrd.Doç.Dr. Ege AKGÜN
Pazartesi
Cuma
Perşembe
Perşembe
08:20-12:20
13:30-15:20
09:30-11:30
09:30-11:30
8
8
8
8
0
0
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
Prof.Dr. Gelengül HAKTANIR
Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER
Doç.Dr. Dilek ACER
Yrd.Doç.Dr. Ege AKGÜN
Cuma
Salı
Salı
08:30-16:30
08:30-16:30
08:30-16:30
Salı
08:30-16:30
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program Adı
Yıl-Yarıyıl
İLKÖĞRETİM
: Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
: 2013-14 / II. (BAHAR) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
SBE5018
SBE5004
SBE5006
SBE5008
SBE5010
SBE5012
SBE5014
SBE5702S
SBE5074S
SBE5706S
SBE 9002U
SBE 9004U
DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Z/S
Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
GÜN
SAAT
Z
3 0
3
3 Yrd. Doç. Dr. Kaan Zülfikar DENİZ
Perşembe
13:00-16:00
Temel Eğitimde Coğrafya Eğitimi*
Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu
Sosyal Bilgiler Eğtiminde Değerler Eğitimi
Siyasi Düşünceler Tarihi
İlköğretimde Tarih Öğretimi
SEMİNERLER
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Toplumsal Cinsiyetçilik ve Eğitim
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Çarşamba
Salı
Perşembe
17:20-20:20
09:30-12:30
09.30-12.30
Salı
Perşembe
Çarşamba
13:30-16:30
13.30-16.30
09:30-12:30
S
S
S
2 0
2 0
2 0
2
2
2
0 Prof. Dr. Gürcan GÜRGEN
0 Prof. Dr. İsmail GÜVEN
0 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ESEN
Cuma
Cuma
Çarşamba
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Araştırmalar
S
8 0
8
0 Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Salı
08:30-16:30
Coğrafya Eğitiminde Güncel Araştırmalar
S
8 0
8
0 Prof. Dr. Gürcan GÜRGEN
Perşembe
08:30-16:30
* Tarih ve Sosyal Bilgiler alanlarından mezun olanların alması gereken zorunlu ders.
Prof. Dr. Gürcan GÜRGEN
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ESEN
Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Canay DEMİRHAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER
Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Download

İlköğretim Anabilim Dalı - Eğitim Bilimleri Enstitüsü