TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ
YARIŞMA TALİMATNAMESİ
1. YARIŞMANIN TANIMI
Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. YARIŞMALAR;
Gençler Kategorisi (B) ve Gençler Kategorisi (A) Yarışmaları 17 Aralık 2014 Çarşamba Günü
Cumhuriyet Mahallesi Başöğretmen İlk Okulu Çevresinde Yapılacaktır. Küçükler ve Yıldızlar Kategorisi
yarışmaları ileri bir tarihte yapılacak olup yarışma duyurusu ayrıca yapılacaktır.
3. KATEGORİLER VE DOĞUM TARİHLERİ:
Gençler Kategorisi (B)
2000 - 2001*
Gençler Kategorisi (A)
1997 - 1998 - 1999
* (2001 doğumlu sporcuların, Gençler (B) kategorisinde yarışabilmesi için lisede okuma şartı aranır.)
4. a) Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar takımlar; küçükler, yıldızlar ve
gençler kategorilerinde; en az 3, en fazla 5 (beş) (3 asil + 2 yedek) sporcu ile 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya
sadece 2 çalıştırıcıdan oluşur.
b) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcı;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcı;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcı;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenecek yeterli sayıda
idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
c) İlan edilen grup ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, yarışmaları tamamlanan
takımların/sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre, bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda; Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem
yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile
onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. MAHALLİ YARIŞMALARDA;
a) İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya, dereceye giremeyen
takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya verilir.
Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarında;
a) İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya ve başarı belgesi,
dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise
katılım belgesi verilir.
6. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları;
b) Gençler A kategorisinde; bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört
dereceyi elde eden takımların illeri,
Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Kat: 3 Altınordu/ORDU Tel: 0 531 351 25 25
[email protected] - [email protected] – www.orduoryantiring.net
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ
YARIŞMA TALİMATNAMESİ
c) Gençler A kategorisinde; bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım
sayıları,
ç) Gençler B kategorisinde ise 2014-2015 eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan
takım sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir.
d) İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen sporcu, idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi yer alamaz.
7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığımız tarafından
yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak, müsabaka programını
belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre tertip
komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına 250,00.TL. ücret yatırılır.
9. Yarışma alanında, çıkış alan sporcular ve hakemler dışında hiç kimse bulunamaz.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi okullarını
temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak sporcu öğrencilerin;
a) Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması,
b) Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olması fakat takımda ve/veya ferdi katılımda yer
alamamaları,
Durumlarında, okul müdürlüğünden izin almak şartıyla, bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve
Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim kurumlarını temsilen
yarışmalara katılabilirler.
11. ISF’ ye katılacak okul takımları/sporcuları, örgün eğitim kurumlarını kapsamakta olup, yaygın eğitim
kurumları ISF kuralları gereği Türkiye birincisi olsa dahi ülkemizi temsil edemeyecektir.
12. a) Takım çıkaramayan okulların sporcuları, ferdi olarak yarışmalara katılabilirler.
b) Takım çıkaran okullar, ferdi sporcu yarıştıramazlar.
13. ISF Yarışma kuralları gereğince;
a) Gençler (A) kategorisi yarışmaları ayrı, Gençler (B) kategorisi yarışmaları ayrı yapılacaktır.
b) Gençler A kategorisinde takım listesinde 1997 doğumlu en fazla 2 sporcu yer alabilecektir.
c) Takımda, her iki sporcunun da ilk üç derecede yer alması durumunda, 1997 doğumlu bir sporcunun
derecesi takım puanlamasına dahil edilecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
14. Mahalli ve grup yarışmalarında takımı bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde edemeyen
sporcular; genel sıralamada ferdi olarak ilk üç dereceye girmeleri durumunda bir üst kademedeki
yarışmalara ferdi olarak katılma hakkı elde edeceklerdir.
Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Kat: 3 Altınordu/ORDU Tel: 0 531 351 25 25
[email protected] - [email protected] – www.orduoryantiring.net
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ
YARIŞMA TALİMATNAMESİ
15. SIRALAMA:
a) Küçükler, yıldızlar ve gençlerde takım sıralaması; ilk üç sporcunun sürelerinin toplamı esas alınarak
yapılır, Süre toplamı en az olan takım birinci olur. Süre toplamlarının eşitliği halinde, yarışmada üçüncü
sporcusu önde bitiren takıma öncelik tanınacaktır. Değerlendirme, her kategoride kız ve erkek takımı
olarak ayrı ayrı yapılacaktır.
b) Yarışma sonunda ferdi ve takım sıralaması süreleri ile birlikte ilan edilecek ve sonuç raporunda
belirtilecektir.
16. PARKUR TÜRLERİ
Parkurlar;
Mahalli yarışmalarda : Sürat,
Grup yarışmalarında : Orta mesafe,
Türkiye Birinciliği yarışmalarında : Uzun mesafe olarak düzenlenir.
Parkur türlerine göre azami mesafeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
AZAMİ MESAFE ARALIKLARI
Kategori ve Yaş
Sürat Yarışı
Orta Mesafe Yarışı
Genç Erkekler 1
3.000 m
4.000 m
(1997-1998 -1999)
Genç Erkekler 2
2.500 m
2.700 m
(2000-2001*)
Genç Kızlar 1
2.700 m
2.700 m
(1997-1998 -1999)
Genç Kızlar 2
2.100 m
2.100 m
(2000-2001*)
Yıldız Erkekler
2.500 m
2.700 m
(2001-2002)
Yıldız Kızlar
1.800 m
2.100 m
(2001-2002)
Küçük Erkekler
1.800 m
2.100 m
(2003-2004)
Küçük Kızlar
1.500 m
1.800 m
(2003-2004)
Uzun Mesafe Yarışı
6.500 m
4.500 m
5.500 m
3.500 m
4.500 m
2.700 m
2.700 m
2.100 m
17. YARIŞMAYA KATILIM, KAYIT VE TEKNİK TOPLANTI
a) Yarışmaya daha önce okul sporları sistemi üzerinden başvuran takımlar katılabilecektir.
b) Yarışmaya katılacak takımların 15 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai saat 17.00’a kadar
[email protected] adresine mail katılımcı listelerini bildirmeleri gerekmektedir. Mail
gönderenlerin 0 531 351 25 25 numaralı telefondan mailleri teyit ettirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten
sonra ve yarışma günü kayıt yapılmayacaktır. Yarışmaya kayıt yaptırıp yarışmaya katılmadıkları tespit
edilen takımlara cezai yaptırım uygulanacaktır.
c) Yarışma çıkış listesi 16 Aralık Salı Günü Saat10.00’da www.orduoryantiring.net adresinde
yayınlanacak ve düzeltmeler var ise teknik toplantı sırasında yapılacaktır. Yarışma günü düzelme ve çıkış
saati ayarlaması kesinlikle yapılmayacaktır.
d) Teknik toplantı 16 Aralık Salı Günü Saat 18.00’da Ordu Hakemler Derneği Toplantı Salonunda
yapılacaktır. Teknik toplantıya katılım mecburi olup lisans ve evrak kontrolleri bu toplantı sırasında
yapılacaktır.
Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Kat: 3 Altınordu/ORDU Tel: 0 531 351 25 25
[email protected] - [email protected] – www.orduoryantiring.net
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ
YARIŞMA TALİMATNAMESİ
e) Yarışmaya katılacak sporcuların lisansları ve nüfus cüzdanları ikisi beraber olmak zorundadır. Nüfus
cüzdanları resimli olacaktır. Nüfus cüzdanında resim olmayan sporcular parkura alınmayacaktır.
18. YARIŞMANIN SEVK VE İDARESİ
Yarışmanın sevk ve idaresi Tertip Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Tertip Kurulu üyeleri teknik
toplantı sırasında katılımcılara açıklanacaktır.
19. YARIŞMA TİPİ VE YARIŞMA SÜRESİ
a) Yarışma Tipi: Surat (Speed) Yarışı
b) Yarışma Süresi: İlk Çıkış : 10.30 Bitiş: 13.30
Diskalifiye Süresi 75 Dakika
20. YARIŞMANIN PROGRAMI
17 Aralık 2014 Çarşamba Günü Yapılacak Olan Okul Sporları Gençler Kategorisi (B) ve Gençler
Kategorisi (A) Yarışmalarının programı aşağıdaki gibidir.
24 Kasım 2014 Pazartesi kayıtların başlaması ve 15 Aralık 2014 Pazartesi Saat 17.00’da kayıtların
tamamlanması
16 Aralık 2014 Salı Günü saat 18.00’da teknik toplantının yapılması ve varsa çıkış listesindeki
düzeltmelerin yapılması.
17 Aralık 2014 Çarşamba (Yarışma günü)
Saat: 08.00-09.00 arası parkur hakemlerinin parkuru yerleştirmesi, çıkış ve varış alanlarının hazırlanması,
parkurun kontrol edilmesi.
Saat: 09.30-10.00
Yarışma çıkış listesinin sporculara duyurulması
Saat 10.30
İlk çıkışların verilmesi
Saat 13.30
Yarışın tamamlanması
Saat 14.00
Ödül töreni
21 DİĞER HUSUSLAR
a) Sporcular giysi ve ayakkabı seçiminde serbesttir. Mevsime göre uygun spor kıyafeti giyilir. Orman
içerisinde yapılacak olan klasik mesafe yarışında bacak koruyucusu ve çivili oryantiring ayakkabısı
tavsiye edilir. Yağmurlu ve soğuk havalara göre gerekli tedbir alınmalıdır.
b) Yarışmada punch (zımba) sistemi kullanılacaktır.
c) Söz konusu yarışmada İl Temsilciliğinin üstleneceği görev ve sorumluluklar Türkiye Oryantiring
Federasyonu Yarışma Talimatında belirtildiği gibidir.
d) Yarışma Özel Talimatında bulunmayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma
Talimatı hükümleri geçerli olacaktır.
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Ali ÇELİK, Nejdet DEMİR, Bahri GÜMÜŞKAYA, Sedat EFE, Cem GÜNDOĞDU
Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Kat: 3 Altınordu/ORDU Tel: 0 531 351 25 25
[email protected] - [email protected] – www.orduoryantiring.net
Download

Buradan İndirebilirsiniz - Oryantiring Ordu İl Temsilciliği