20 ÇARŞAMBA 30 Temmuz 2014
T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/18 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Kartaltepe Mah. İncirli Mevkii,
591 Ada, 19 Parsel, Zemin Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm, 55/765 Arsa paylı, Mesken
nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri
: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/01/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa konu taşınmaz, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziyapaşa Sokakta, tapunun 591 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı ve Ziyapaşa Sokaktan 8 dış kapı numarası alan 765.00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli
beş katlı on dört meskenli kargir Özer Apartmanında 55/765 arsa paylı zemin kat (5)
bağımsız bölüm, (3) kapı nolu meskenin tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin
kat+3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2. sınıf malzeme ve
işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, merkez sistem kalorifer tesisatları mevcut, 2. bodrum katında kazan dairesi ve sığınak mahalleri, bina ana girişinin de yer aldığı bahçe kotunda yer alan 1. bodrum katında iki daire ve kapıcı dairesi, normal katlarında üçer daireli ana binanın zemin katında, binaya yoldan bakışa
göre yan ve arka bahçe cepheli konumda yer alan daire; hol, mutfak, salon, üç oda,
banyo-WC mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 110 m2 brüt alana sahip, binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve parke, duvarları sıvalı ve
boyalı, mutfaklarda tezgah ve mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri
ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencereleri PVC doğramalı, demir korkuluklu,
daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcut, merkezi sistem kalorifer ısıtmalıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter
üzerinde, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.”denilmektedir.
Adresi
: Bahçelievler/İSTANBUL
Yüzölçümü
: 765,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı
: 55/765
İmar Durumu
: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Durum Bürosunun 09.12.2013 tarih, 15265 sayılı imar durunu yazısına göre, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 65 pafta, 591 ada, 19 parsel sayılı yer; 1/1000
ölçekli, 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında
Hmax: 12.50mt irtifada, TAKS:0.25, ayrık nizam yapılanma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır. Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 16 pafta, 3973 parsel
sayılı yer; 1/1000 ölçekli, 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama
İmar Planında; 6 (altı) kat, ikiz nizam yapılanma şartlarında “Konut” alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti
: 350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim Planı: 24/01/1984
1. Satış Günü
: 23/09/2014 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü
: 23/10/2014 günü 15:10 - 15:20arası
Satış Yeri
: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mah. 3973 Parsel,
2. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, 30/300 Arsa paylı, Mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri
: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/01/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi. Mahmutbey
Caddesi 17. Sokakta, tapunun 3973 parsel numarasında kayıtlı ve 17 Sokaktan 21
dış kapı numarası alan 285.00 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir
Serhat Apartmanında 30/300 arsa paylı 2.kat (7) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+3 normal kattan müteşekkil, BAK tarzda, ikiz nizamda,
2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 2. Normal katında yer alan
daire girişte koridor-hol üzerinde yol cephesinde salon, aydınlık cepheli konumda
mutfak ve bir oda, koridor devamında arka bahçe cephesinde iki oda ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 98m2 alana sahip, seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda
sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut. PVC doğramalı, doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üstyapı tamamlanmış, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.” denilmektedir.
Adresi
: Bahçelievler/İSTANBUL
Yüzölçümü
: 285,00 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı : 30/300
İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Durum Bürosunun 09.12.2013 tarih, 15265 sayılı imar durumu yazısına göre, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 65 pafta, 591 ada, 19 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli, 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında
Hmax;12.50mt irtifada, TAKS:0.25. ayrık nizam yapılanma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır. Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 16 pafta, 3973 parsel
sayılı yer; 1/1000 ölçekli, 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama
İmar Planında; 6 (altı) kat, ikiz nizam yapılanma şartlarında “Konut” alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan :2192947 Sistem Nolu, EK 7 Kömürlük
1. Satış Günü
: 23/09/2014 günü 15:40- 15:50 arası
2. Satış Günü
: 23/10/2014 günü 15:40- 15:50 arası
Satış Yeri
: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada malın tahmin edilen değerin %50’sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale oludur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktâr kadar Banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleya katılımdan önce T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800
T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/15 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu
: İzmir, Çiğli ilçesi B.Çiğli Mah. 22146 Ada 6 parselde kayıtlı 2705.00 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli takınmazda D Blok zemin kat 15 nolu (6/A) bağımsız bölüm dükkanın 1/1 payı
Adresi
: Ataşehir Mahallesi, 8220 Sok. No:6/A (tapuda 15) Çiğli İzmir
Özellikleri
: Dükkanın yer döşemeleri seramik, duvarlar plastik badanalı, pencere doğramaları alüminyum doğramadır. Dükkanın net alanı 41.58
m2dir. İnşaat ruhsatı tarihi 21/08/2001dir. Dükkan 8220 sokağa cephelidir.
Kıymeti
: 210.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü
: 11/09/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü
: 13/10/2014 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek binası K:4 Satış Odası Karşıyaka İZMİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu
: İzmir, Çiğli, B.Çiğli Mh. 22146 Ada 6 Parselde kayıtlı
2.705.00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz 4/372 arsa paylı A Blok Zemin
kat 17 nolu bağımsız bölüm dükkanın 1/3 payı
Adresi
: Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. A Blok 41/C (tapuda
17) Çiğli İzmir
Özellikleri
: Dükkan yer döşemeleri seramik, duvarlar plastik badanalı, pencere doğramaları alüminyum doğramadır. Dükkanının net alanının
54.15 m2’dir. Dükkanın inşaat ruhsatı tarihi 21/08/2001. Dükkan Eski havaalanı caddesine cepheli ve işlek bir caddedir. Dükkana bitişik diğer dükkanların
ara bölmeleri kaldırılarak bir bütün olarak kullanılmaktadır.
Kıymeti
: 108.333,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 11/09/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü
: 13/10/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri
: Karşıyaka Adliyesi Ek binası K:4 Satış Odası Karşıyaka/İZMİR
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu kaydı
: İzmir, Çiğli İlçesi B.Çiğli Mah. 22146 Ada 6 parsel
2.705.00 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 4/372 arsa paylı B Blok Zemin Kat 17 nolu bağımsız bölüm dükkanın 1/3 payı
Adresi
: Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. B Blok 39/C (tapuda
17) Çiğli İzmir
Özellikler
: Dükkanın yer döşemeleri seramik, duvarlar plastik badanalı, pencere doğramaları alüminyum doğramadır. Dükkanın net alanının
53,30 m2, Ruhsatı tarihi 21/8/2001. Dükkan eski havaalanı caddesine cepheli
ve işlek bir caddedir. Dükkanın bir bölümünde jenaratör odası, depolar ve wc
bulunmaktadır.
Kıymeti
: 106.666,00 TL
KDV Oranı
: %18
1. Satış Günü
: 11/09/2014 günü 11:30- 11:40 arası
2. Satış Günü
: 13/10/2014 günü 11:30- 11:40 arası
Satış Yeri
: Karşıyaka Adliyesi Ek binası K:4 Satış Odası Karşıyaka/İZMİR
A Blok 17 ve B Blok 17 no.lu dükkanlar Tesco Kipa Kitle pazarlama Tic. Ve Gıda San AŞ tarafından kullanılmakta olup, 15.11.2007 tarihli 10 yıl 3 gün süreli
144.000,00-TL: bedel karşılığında Kira şerhi vardır. Parsel üzerindeki taşınmazlar kat mülkiyetine geçmemiştir.
Her 3 TAŞINMAZ İÇİN İMAR DURUMU : Tapunun 26KIB pafta, 22146 ada, 6
parsel sayılı gayrimenkul 1/1000 ölçekli onaylı imar planında Hmax:serbest,
yapı inşaat alanı 7.287,30 m2, TM (ticari seçenekli mesken bölgesindedir;) koşullu konut alanına isabet etmektedir.
Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/07/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Basın: 48826 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/31 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, 42 Ada No, 19 Parsel No, RÜSTEMPAŞA MAH. ESKİ BAĞDAT CAD. MEVKİİ Mahalle/Mevkii, 12 Bağımsız Bölüm Taşınmaz 5663,82m2 lik bir arsa içerisinde 12 adet dubleks villadan biri olup taban alanı yaklaşık 70m2. balkon ve verandalar ile birlikte yaklaşık 150m2 kullanım alanına sahip, alt katında 1 oda, şöminelin salon +açık mutfak, antre, wc, üst katında ise 2 adet oda, banyo ve wc'den oluşan taşınmazın dış cephesinin
yalıtımlı kaplama, ıslak alanların seramik kaplı, odaların cilalı ahşap döşeme olduğu, sitenin çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Adresi
: Rüstempaşa Mah. İpekyolu Cad. Paşaköy Evleri Sitesi Sapanca/SAKARYA
Yüzölçümü
:
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT ALANINDA KALMAKTADIR
Kıymeti
: 175.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 04/09/2014 günü 14:10-14:15 arası
2. Satış Günü : 10/10/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri
: SAPANCA BELEDİYESİ MECLİS SALONU
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içmde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/07/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: 48012 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş
olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca: ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun
124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersinde ihaleden kaynaklanan D V. ,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale
bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK’nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat
yerine geçer.
6- İİK’nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben
ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde
ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK’nun
142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK’nun 83,100,142,151 ve M.K.’nun 789, 777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen aktlja bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/18 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/07/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: 47853 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BOR İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/282 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Niğde İli, Bor İlçesi, 484 Ada No, 162 Parsel No,
KEMERHİSAR/TEPE Mah. Köseler Mevkii, 5.309,18 m2 yüzölçümlü, bahçeli tek katlı kargir
ev ve besi damı niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz üzerinde 97,00 m2 yüzölçümlü tek katlı mesken, 16,60 m2 yüzölçümünde kuyu damı , 162,00 m2 yüzölçümünde ahır- samanlık, 77,25 m2
yüzölçümünde ahır-samanlık, 332,00 m2 miktarlı ahır-samanlık olan binalar mevcuttur.
97,00 m2 yüzölçümünde tek katlı mesken: 3 oda, aralık, mutfak, tuvalet, banyodan ibarettir.
Çimento harçlı tuğla ile yapılmıştır. Sıvalı ve badanalıdır. Giriş kapısı demir doğrama boyalıdır. İç kapılar ahşap boyalıdır. Pencereler ahşap boyalı demir korkulukludur. Zeminde; odalar laminant kaplıdır. Aralık, mutfak, tuvalet, banyo seramik kaplıdır. Tavan; hezen üstü toprak ve ahşap oturtma çatılıdır. Üzeri kiremit döşelidir. Güneş enerji sistemi vardır. Isıtma sobalıdır. Elektirik ve suyu vardır. 3. sınıf A gurubu yapıdır. Yıpranma payı %25’dir. Taşınmazda 16,60 m2 yüzölçümlü kuyu damı : Çamur harçlı taş duvarlıdır. Taban toprak, tavan
hezen üstü topraktır. Sıvasızdır. Basit ahşap boyasız çakma kapılıdır. Elektrik ve su yoktur.
1. sınıf A gurubu yapıdır. Yıpranma payı %45 dir. Taşınmazdaki 162,00 m2 yüzölçümlü
ahır- samanlık: Çimento harçlı tuğla ile yapılıdır. İç bölümü betonarme kolonlar ve kirişler
vardır. 3 bölümlüdür. 2 adet ahşap kapısı vardır. Sıvalı, badanasızdır. Taban toprak, tavan
hezen üstü tahta ve kiremit örtülü çatılıdır. 1. sınıf B gurubu yapıdır. Yıpranma payı %32’dir.
Taşınmazdaki 77,25 m2 yüzölçümlü ahır- samanlık-Çimento harçlı tuğla ile yapılıdır. Taban
toprak, üzeri demir profil üzeri tahta ve kiremit örtülüdür. Demir doğrama kapılıdır. 1. sınıf B
gurubu yapıdır. Yıpranma payı %32 dir. Taşınmazdaki 332,00 m2 miktarlı ahır- samanlık:
Çimento harçlı, tuğla ile yapılıdır. Taban toprak, üzeri demir profil üzeri tahta ve kiremit örtülüdür. Demir doğrama kapılıdır. 1. sınıf B gurubu yapıdır. Yıpranma payı %32’dir. Taşınmaz tarımsal açıdan; üzerinde halihazırda büyük çoğunluğu kayısı ağacı olmak üzere ceviz, dut, erik ve üzüm omcaları bulunan bahçe konumundadır.
İmar Durumu
: Taşınmaz Kemerhisar Kasabası mücavir alan içerisinde, imar planı dışında ve tarım alanı olarak planlanmıştır.
Kıymeti
: 186.192,71 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 05/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 30/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: ADLİYE SARAYI ÖNÜ BOR/NİĞDE
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düzecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa, iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 17/07/2014
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın: 48312 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacılar Mehmet Burhan Sadi vekili tarafından davalılar Fatih özcücük, Haluk Yılmaz ve diğer 38 kişi hakkında mahkememizde muhdesat aidiyetinin tespiti davası açılmış olup ancak
davalılardan Haluk Yılmaz'ın adresinin tesbit edilmediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde adı geçen
davalı tarafından dava dilekçesine cevap vermediği taktirde dava dilekçesine cevap vermekten vazgeçmiş sayılacağı ve dava dilekçesindeki hususları kabul etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 26/06/2014
Basın: 49284 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc bakırköy 18. icra dairesi taşınmazın açık artırma ilanı tc sapanca