Yazılı bir sözleşe aracılğı ile tüketime bağlı, adil bir
masraf dağıtımına etki edecektir.
Daire sahipliğinde bu değişiklik, bireysel tüketim
ile ilgili giderlerinin dağılımı ( örnek soğuk su)
ayni şekilde daire sahiplerinin üçte iki çoğuluğu ile
kararlaştırılır.
DAİRE SAHİPLERİNE ÖNERİLER
Henüz bir daire satın almadan önce, işletme ve
yangiderlerin dağlımı ile ilgili bilgileri almanız
gerekir.
Kunut yönetiminden ve tapudan bilgi almak her
durumda yararlı olacaktır, çünkü , işletme
giderlerinde ayrılan dağıtım kotası tapu sicilinde
belirtilmiş olabilir.
KİRACILARA ÖNERİLER
Kira sözleşmesini imzalamadan önce, gelecekteki
sorunları önlemek ve gerçek aylık giderleri tahmin
edebilmek için, işletme giderlerinin mümkün
olduğu kadar doğru düzenlenmesine dikkat edin.
Eğer konu kiralanmış daire ise, o zaman en iyisi
kira sözleşmesine makbuzları kontrol edebilme
hakkını size devredildiğini not ettirin.
Değerli Kiracılar ve Ev Sahipleri!
İZLENECK YOL
Size hesaptaki kalemleri, geçen yıl veya önceki yıllarla
tek tek karşılaştırmayı öneririz.
Bir önceki yıldan farklı hesapedilen kalemleri,
makbuzları inceleyerek özellikle kontrol edebilirsiniz.
Eğer Muhasebe eksik ya da yetersiz ise, yönecileri
veya evsahibini, bir süre koyarak örnek iki hafta,
muhasebenin düzeltilmesi için yazılı talepte bulunun.
Eğer talepleriniz yerine getirilmezse, alacaklarınızı
mahkeme yolu ile alma olanağı vardır.
Daha fazla bilgiyi
Konut- ve Kiracı danışmanlığı dan
aşşağıdaki zamanlarda albilirsiniz.
AK-DANIŞMAMERKEZI
Gıda maddeleri ve Elektirik fiyatları
artıyor, çalışanların gelirindeki artış
vergiye gidiyor, Salzburg da ev
kiraiari genellikle çok pahalı.
Bunedenle Maliyet Giderleri gibi zorunlu
harcamaların doğruluğuna bakmak lazım.
Bu hesapları anlamak uzman olmayan kişiler için
genellikle zordur, bazı kalemler anlaşılmacacak kadar
fazla, öngörülen ödemeler veya sonradan çıkan
ödemeler kuşkulandırıyor: Burda kiracı ve ev
sahiplerine, AK Salzburg un tüketici danışmanları
maliyet giderleri hesabına ışık tutuyor ve eğer telep
edilen mebla haksızsa, ilgili kişiler parasını geri alır.
AK Salzburg un Konut Hukukğu Danışmanlığı, 2013
yılında kiracı ve ev sahipleri için 162.000 Euro geri
almıştır.
Markus-Sittikusstraße 10
5020 Salzburg
Tel: 0662-8687-103
Pazartesi: saat 16 -18
Çarşamba:
saat 17 -19
Perşembe:
saat 17 -19
www.ak-salzburg.at
Siegfried Pichler
AK-Başkanı
Künye: Medya sahibi ve yayıncı:Salzbur İşçi Odası . İçerik sorumlusu:
Roman Hinterseer . Yazar: Mag.a Edith Steidl . Üretim: Ursula Brandecker
hepsi 5020 Salzburg Markus Sittikus Straße 10 . Baskı: GWS Üretim Ticaret Servıce GmbH . Çıkış: 05/2014
İŞLETME GİDERLARİ
HESABI
KONTROL VE DENETLEME DE YARDIM
İŞLETME GİDERLARİ HESABI
Yüksek işletme masraflarına kızmak yetmez,
denetletmekte gerekir. En geç yıllık hesapta
sonraadan yüklü bir ek ödeme geldiğinde, ev
sahipleri ve kiracılar için şu soru öne çıkıyor:
Kontrol ve denetim haklarım nelerdir?
HESAP SUNMA ZORUNLULUĞU
Ev sahipleri ve kiracıların kayıt edilmiş
kalemlerin, faturası olup olmadığını kontrol etme
hakkı vardır.
Konut yöneticisinin daire sahiplerine vereceği hesap,
düzenli ve doğru olmalıdır. Bu hesap daire
sahiplerinin kiracılara vereceği hesaptan spesifik
olmalıdır. Daire sahipleri ayrıca yıllık hesapta, rezerv
hesabının (banka) eksterlerini veya cari hesap maliyetlerini görmeleri gerekir. Hesap açık ve harcama
kalemlerinin dahil olduğu bir liste olmalıdır.
ZAMAN
Hesap prensipte en geç bir sonraki yıl, Haziran ayının
30 unda sunulması gerekir. Aylık sabit giderler son
hesaba göre düzenlenir, bunun yanında koperatif
evleri kira hukukuna tabi olan evlerde, artırma % 10
u geçmemelidir.
DİKKAT: Kamu konutlarında oturan kiracılar,
muhasebeden sonra gerekçeli itirazlarını altı ay içinde
yapmaları gerekir, aksi takdirde hesap kontrol ve
kabul edilmiş sayılacaktır.
İŞLETME GİDERLERİ NELERDİR?
Kiracı ve Daire sahiplerine hesap edilebilen işletme
masrafları, aşağıdaki masraflardır:
˃ Su giderleri
˃ Atık su giderleri (Kanal)
˃ Baca temşzliği
˃ Çöp taşıma giderleri
˃ Haşaratlarla mücadele
˃ Bina aydınlatma (örnek Merdiven ve Avlu)
˃ Uygun sigorta(Yangın, mali sorumluluk ve su
tesisatı hasar sıgortası; Eğer kiracı sayısının
çoğunlugu, yenileme ve değiştirme ile ilgili sigorta
sözleşmesini onayladıysa)
˃ İdari masraflar
˃ Uygun kapıcı giderleri
˃ Kamu giderleri (emlak vergisi)
˃ Sosyal tesisler için özel harcamalar (örnek asansör
giderleri, ortak çamaşır hane vb.) ve yeşil alanlar;
sosyal Tesilerin enerji giderleri (örnek çamaşır
hane) kumbara usulü (veya sabit bir oranla) tahsil
edilebilir.
Daire sahipleri cari gayrimenkul giderleri eşit
payalaşacağı için yıllık muhasebede başka
masraflarda hesapedilebilir.
İDARİ MALİYET
MALİYET ANHTARI
Kamu konutlarında fiyat yönetmelikle tesbit edilir.
1.4.2011 da
1.4.2012 da
1.4.2013 da
Daire sahibi
€ 248,40
€ 256,80
€ 262,80
Kira
€ 200,40
€ 207,60
€ 212,40
Kira Yasasına tabi olan konutlarda 1.4.2014 den
itibaren idari gider m² si net € 3,43 dir.
Aksi halde kira ve daire sahipleri için üst sınır
geçerli olmaz fakat idari giderler için bir anlaşmaya
varılabilinir.
BELGELERİ İNCELEME
Yıllık hesabı kontrol etmenin ilk adımı faturaları
incelemektir, çünkü bu temel üzerine hesap kurulur.
Size tanınan bu hakkı faturaları kontrol etmek için
mutlaka kullanın. Faturalar ilgili sayfada olmalıdır.
İnceleme İdarenin ofisinde ve çalışma
saatlerinde olmalıdır. Talep üzerine masraf
karşılığında faturaların bir nushası verilmelidir.
Modern bilgisayar teknolecsi nedeniyle evsahipleri
veya emlak yönetimi faturaları disklerde kayıtlı
olabilir, bu durumde ücretsiz kontrol hakkı
sağlanmalıdır. Bu nedenle disklerde saklı faturaların
ücretsiz kopyaları hazırlanmalıdır. Bu belgelerin
kopyası ise ücrete tabidir.
İşletme maliyetleri veya giderleri dağlımı aşağıdaki
ilkelere göre belirlenir: Daire sahipliğinde emlağın
daire sahiplerine paylaştırılması. Başka bir
paylaştırma örnek evin büyüklüğüne göre, yazılı
ve oy birliği ile veya mahkeme kararı ile alınır.
Her daire sahibi gayrimenkulden farklı başka bir
hesaptesbiti isteyebilir, eğer bu arsada 50 den fazla
daire varsa veya dükkanlar ya da ayrıca hesap
edilebilinir (örnek Çamaşırhane, Asansör vb.)var
ise. Böyle bir tesbit böyle bir hesabbirimi, başka bir
oylama birimi ile ilişkilendirilebilir.
Kiracılarda paylaşım kullanım alanına göre yapılır.
Bundan farklı bir hesap ancak tüm kiracıların ev
sahipleriyle yazılı sözleşme ile mümkündür.
Kooperatif evlerinde oturan kiracılarda işletme
giderleri kullanma değerine göre hesap edilir, eğer
böyle bir saptama programı yapılmış ise.
Kiracıların üçte ikisinden fazlası daire sahipieriyle
yazılı anlaşma yapar, buna göre her kalem için
harcamaya öngörülen ve okunan harcamaların
dağlımı sağlanır. Böyle bir sözleşme pratikte her
şeyden önce soğuk su için anlam taşır.
Download

işletme giderlari hesabı