Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
İLETİŞİM
E-posta: [email protected]
Telefon: (0312) 297 68 30-31
Belgegeçer: (0312) 299 20 03
ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, 1992.
Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1999.
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2004.
BİLDİĞİ YABANCI DİL

İngilizce
AKADEMİK İLGİ ALANLARI
Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı, Sağlık Sistemleri, Sağlık Harcamaları, Hastane Maliyet Analizi,
Sağlık, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı, Kalkınma Ekonomisi, İlaç Ekonomisi, Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme
VERDİĞİ DERSLER

İktisada Giriş, Mikroiktisat, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Politikaları ve Planlaması, Farmakoekonomi
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ

2014 (Nisan)-
: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı

2013 (Mayıs)-
:Sosyal Güvenlik Kurumu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
Üyeliği

2013-
:Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2012 -
: Doçent Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü

2012 - 2014
: H. Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı

Nis. 2012-Kas. 2012: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yard. Doç.
Temsilciliği)

2009 - 2013
: İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı

2008 - 2011
: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği

2007 - 2009
: Sosyal Güvenlik Kurumu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
Üyeliği

2007 – 2012
: Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü

2007 - 2011
: Atılım Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi

2006 –2007
: Yeni Zelanda Otago Üniversitesi İktisat Bölümü Misafir Öğretim Üyeliği

2006-
: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (HÜSEP) Yönetim Kurulu Üyeliği

2004- 2007
: Öğr. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara

1997-2004
: Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara

1993-1997
: Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü, Antalya
AKADEMİK ÇALIŞMALAR -YAYINLAR
Tebliğ/Konferans ve Toplantılar

rd
Economies of Scale and Scope in Turkish Hospitals, 3
International Conference on Health
Economics, Management and Policy, 3-5 Haziran 2004, Atina, Yunanistan. (Sözlü sunum)

th
The Effect of Structural Adjustment on Poverty and Health in Turkey: An Empirical Investigation”, 4
International Conference on Health Economics, Management and Policy, 3-5 Haziran 2005, Atina,
Yunanistan. (Sözlü sunum)

Health Reform in Europe and the United States: Is There Common Ground? Tufts European
Center, 13-15 Temmuz 2005, Talloires, Fransa.

Pharmaceutical Economics and Policy Council, 5-6 Aralık 2005, Madrid, İspanya.

Pharmaceutical Economics and Policy Council, ”, 7-8 Kasım 2006, Paris, Fransa.

İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme, HÜSEP, 26 Kasım 2007, Ankara, Türkiye.

Pharmaceutical Economics and Policy Council”, 6-7 Kasım 2007, Roma, İtalya.

2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, 25-29 Mart 2008, Antalya, Türkiye

Uluslararası Katılımlı Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu, 23-25 Mart 2008, Antalya, Türkiye

The Socio-economic Determinants of Health Outcomes: Evidence from 23 OECD Countries7
th
International, Conference on Health Economics, Management and Policy, 10-13 July 2008, Atina,
Yunanistan (Sözlü sunum, D. Başar ile)

Birinci Ulusal HTA Forumu, 7 Mart 2009, Ankara, Türkiye

Ulusal Çalışma Stratejisi Çalıştayı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 18-20 Aralık 2009,
Antalya, Türkiye

American Society of Business and Behavioral Sciences (ASBBS) 18th Annual Conference,
February 22-28 2011, Las Vegas, USA.

T. sağlık Bakanlığı Türkiye’de Sağlığın Geliştirilmesi Araştırması Hazırlık Çalıştayı, 26-28 Eylül
2011, Ankara, Türkiye

Hastane Temelli Sağlık teknolojileri Değerlendirme (STD) Kısa Kursu, 12-13 Ocak 2012, Ankara
Türkiye

3. Sağlık teknolojileri Değerlendirme (STD) Forumu, 9 Ocak 2012 Ankara, Türkiye

“The Economic Cost of Acute of Coronary Syndrome in Turkey”, ISPOR 15th Annual European
Congress, 3-7 November 2012, Berlin, Germany. Çakır B, Çalışkan, Z, Ergün H, Erol C., Gümüşel
B, Tokgözoğlu L, Dayıoğlu M. (Poster sunumu)

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Ön
Hazırlık Toplantısı, 14 Aralık 2012, Ankara, Türkiye

Uluslararası Diyabet Liderleri Zirvesi Türkiye 2013, Kasım 2103, İstanbul Türkiye.

“Yaşlılıkta görülen süreğen göz hastalıklarında toplumsal maliyet analizleri” Türk Oftalmoloji Derneği
11. Mart Sempozyumu 14-16 Mart 2014, Adana, TÜRKİYE (Sözlü sunum)

“Labirenteki İdeal: Qaly Mi? Daly Mi? Icer Bir Çıkış Olabilir mi?” T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı, 2829 Nisan 2014 Antalya, Türkiye (Sözlü sunum)

Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu, 13 Eylül 2014, Antalya Türkiye.

Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı, 14 Eylül 2014, Antalya Türkiye.

İlaçta Ar-Ge: Kamu-Üniversite-Sanayı İşbirliğinin Önemi, 23-24 Ekim 2014, İstanbul, Türkiye

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 28-30 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye (Sözlü sunum)
Makaleler

LICHTENBERG F. R. , TATAR M. ve ÇALIŞKAN Z. (2014) The effect of pharmaceutical innovation
on longevity, hospitalization and medical expenditure in Turkey, 1999–2010. Health Policy, Volume
117, Issue 3, s. 361–373.

KILIÇ D. ve ÇALIŞKAN Z. (2013) Sağlık Hizmetleri Kullanımı ve Davranışsal Model, Nevşehir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, s. 192-206

ÇALIŞKAN Z. (2103) Main Determinants of the Unequal Distribution of Physicians in Turkey: An
Empirical Analysis, International Journal of Arts and Commerce, Vol. 2 No. 4, s. 47-61.

ÇALIŞKAN Z. (2012) Refah devletlerinin Dinamik Dengesi: Sosyal Harcamalar için Geleneksellik
Endekslerinin Hesaplanması, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2,
Sayı 1, s. 218-239

ÇALIŞKAN Z. (2009) The Relationship Between Pharmaceutical Expenditure and Life Expectancy:
Evidence from 21 OECD Countries”, Applied Economics Letters, Volume 16, Issue 16, s. 16511655.

ÇALIŞKAN Z. (2009) OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 34, Temmuz-Aralık, s.117-137.

ÇALIŞKAN Z. (2009) Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme
Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s. 311-332.

ÇALIŞKAN Z. (2008) Referans Fiyat ve İlaç Piyasası, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 11,
Sayı 1, s. 49-75.

ÇALIŞKAN Z. (2008) Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım, Hacettepe Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, s. 29-50.

ÇALIŞKAN Z. (2006) Bileşik Üretim Sürecinde Alan Ekonomilerinin Test Edilmesi: Hastane Maliyet
Fonksiyonuna Dayanan Bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, s. 1-20.

ÇALIŞKAN Z. (2002) Hastane Maliyet Yapıları: Yöntemsel Konular ve Tahmine Yönelik Fonksiyonel
Formlar, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s.
173-192.
Kitaplar-Kitap Bölümleri

ÇALIŞKAN Z. (2005) “The Effect of Structural Adjustment on Poverty and Health Turkey: An
Empirical Investigation”, Health Economics, Management and Policy, Eds.: J.N. Yfantopoulos and
G.T. Papanikos, s. 15-38.

BAŞAR D., ÇALIŞKAN Z. ve KILIÇ, S. (2009) “The Socio-economic Determinants of Health
Outcomes: Evidence from 23 OECD Countries”, Themes on Health Care: Challenges and Future
Actions, Ed.: Zoe Boutsioli, s. 125-134.

ÇALIŞKAN Z. (2005) “Economies of Scale and Scope in Turkish Hospitals”, The Economics of
Health Reforms, Ed.: J.N. Yfantopoulos, s. 393-408.
PROJELER

2010 – 2011 : Proje Üyesi, “Türkiye’de Akut Koroner Sendrom’ un Ekonomik Maliyeti”

2009 – 2011 : “The Project of Developing Models for Fiscal Policy Analysis and Evaluation, Proje
İzleyicisi, TÜBİTAK

2002- 2004 : “Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi” 2002-2004, T.C. Sağlık Bakanlığı–
Başkent Üniversitesi, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
ÜYE OLDUĞU KURUM ve DERNEKLER

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD)

Türkiye Ekonomi Kurumu

Ankara Yelken Kulübü
DİĞER
Sonuçlandırılmış Tez Danışmanlıkları
Yüksek Lisans: Pınar SEZER “Çevresel Kalitenin Sağlık Üzerine Etkisi : OECD Ülkelerine Dayanan Bir
Uygulama”, 2011.
Doktora: Emre ATILGAN “Hastane Etkinliğinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: T.C.
Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin Bir Uygulama” (2012)
Dergi Hakemliği

Applied Economics

The Journal of European Health Economics

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi

İktisat, İşletme ve Finans

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Sosyal Güvenlik dergisi
Download

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN - Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü