Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“Işık Hızını Dene” TAAHHÜTNAMESİ
İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “TURKCELL SUPERONLINE” olarak
anılacaktır) Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki mahiyetinde olup, işbu taahhütnamede
yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. TURKCELL SUPERONLINE’ın
09/09/2014 - 01/02/2015 tarihleri arasında düzenlenmekte olan “Işık Hızını Dene KAMPANYASI”ndan
(bundan sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) yeni “Bireysel Fiber internet Abonesi” olarak
yararlanmaya başladığım tarihten itibaren,
1. İşbu kampanyadan yalnızca yeni bireysel fiber internet abonesi olmak kaydıyla
yararlanabileceğimi bildiğimi;
2. İlk 3 (üç) ay boyunca deneme amacıyla abonelik süresi taahhüdüm olmaksızın aşağıda yer alan
tabloda seçmiş olduğum hizmet karşılığında belirlenen kampanya tutarından aylık olarak
ücretlendirileceğimi, bu kapsamda aboneliğimin ilk 3 (üç) aylık dönemi içerisinde Turkcell
Superonline’ın o tarihte satışa açık bulunan kampanyalarına geçiş yapmak istemem ya da
yazılı abonelik iptal talebimi Turkcell Superonline’a iletmem halinde tarafıma kampanya iptal
bedeli yansıtılmayacağını bildiğimi;
3. İşbu kampanya kapsamında ilk 3 (üç) ay deneme süresinin bitiminde ise iptal talebimi yazılı ve
sair mevzuata uygun olarak TURKCELL SUPERONLINE ve yetkili bayilerine bildirmemem
halinde yararlanmakta olduğum hizmetin 24 (yirmi dört) ay taahhütlü olarak kendiliğinden
uzayacağını bildiğimi, bu kapsamda 24 (yirmi dört) ay fiber internet abonelik taahhüdü
verdiğimi taahhüt süresi boyunca işbu Kampanya kapsamında aşağıda yer alan tablodan
seçmiş olduğum hizmet karşılığında belirlenen kampanya tutarından aylık olarak
ücretlendirileceğimi bildiğimi,
4. İşbu kampanyadan her bir yeni fiber internet aboneliğim için yalnızca bir kereye mahsus
olmak üzere yararlanabileceğimi ve bu kapsamda işbu kampanyanın herhangi bir zamanda
herhangi bir şekilde sona ermesini müteakip yeniden işbu kampanyadan yararlanmayı talep
etmem halinde bu talebimin TURKCELL SUPERONLINE tarafından reddedileceğini bildiğimi;
5. İlk faturamda, bir defaya mahsus olmak üzere işbu Kampanya taahhütnamesinin imzasından
doğacak olan tutarın binde 9,48’i oranında Damga Vergisi tutarının yansıtılacağını,
6. ALO (sabit telefon hizmeti) indiriminden yararlanmak için Turkcell Superonline ALO hizmetinden
yararlanmam (sabit numaramı taşımam ya da Turkcell Superonline’dan numara tahsis etmem)
gerektiğini,
7. TURKCELL SUPERONLINE’dan numara tahsisi suretiyle telefon hizmeti almayı seçmem halinde
aksi TURKCELL SUPERONLINE tarafından duyurulmadıkça her ay tüm vergiler dahil (%18 KDV,
%15 ÖİV) 4,99 TL minimum kullanım ücretinin faturalandırılacağını,
8. İşbu Kampanya taahhüt süresinin bitiminden sonra farklı bir kampanyadan yararlanmayı
seçmediysem www.superonline.net adresinde duyurulan güncel TURKCELL SUPERONLINE Fiber
İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirileceğimi,
9. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım
Koşulları’na tabi Hız Alanlı tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin
tabloda belirtilen veri indirme (download) veya veri yükleme (upload) Hız Alanı sınırlarını
aşmamı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download) hızımın 3 Mbps, yükleme
(upload) hızımın ise 1 Mbps olacağını, takip edilen aya girildiğinde internet hızımın tekrar seçmiş
olduğum paketimin tabloda belirtilen erişim hızı ile devam edeceğini, bulunan ay içinde belirtilen
hız alanının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacağını
bildiğimi,ALO hizmeti kapsamında yapacağım konuşmaların www.superonline.net adresinde yer
alan güncel tarife ücretlerinden faturalanacağını bildiğimi,
10. Kullanacağım katma değerli servislerin yararlanacağım kampanya veya tarife kapsamında ayrıca
faturalandırılacağını,
11. TURKCELL SUPERONLINE ALO hizmetinden yararlanabilmek için aynı zamanda TURKCELL
SUPERONLINE’dan internet hizmeti almam gerektiğini,
12. İşbu Taahhütname’nin ilk 3(üç) ay deneme süresi sonunda başlayacak olan 24 (yirmi dört) ay
taahhüt süresi bitiminden önce; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. abonelik sözleşmesi ile
tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması halinde işbu abonelik
taahhüdü süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin (tüm vergiler dahil (%18
KDV) 150 TL kurulum ücreti, tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 29 TL aktivasyon ücreti, işbu
kampanya kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen seçmiş olduğum hız paketine
istinaden alacağım indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile
işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum hız
seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile
çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin
tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
13. İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ALO hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ALO
hizmetimi iptal etmem halinde internet hizmetimi iptal olmayacağını ve bu durumda işbu
kampanyanın “24 ay Taahhütlü” fiyatından yararlanacağımı bildiğimi,
14. İşbu Taahhütname’nin ilk 3(üç) ay deneme süresi sonunda başlayacak olan 24 (yirmi dört) ay
süresi boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız / kota paketinin tarifesinden
daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda kurulum ücreti hariç o ana kadar
kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (kampanya kapsamında yararlandığım
aşağıdaki tabloda belirtilen seçmiş olduğum hız paketine istinaden alacağım indirim miktarının
yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi
kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum hız seçeneğinin kampanyalı aylık
paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak
faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal
bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
15. İşbu Kampanya kapsamında yararlanacağım hizmete ilişkin sonlandırma talebimi TURKCELL
SUPERONLINE’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla işbu kampanya taahhütnamesi kapsamındaki hizmetimi ve/veya TURKCELL
SUPERONLINE aboneliğimi her zaman sona erdirebileceğimi,
16. Aboneliğimin sonlanması halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma tedarik edilen tüm
vergiler dahil (%18 KDV) 150 TL bedelindeki modemi www.superonline.net adresinde
belirtilen TURKCELL SUPERONLINE bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10
(on) gün içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem veya eksik teslim etmem halinde tüm
vergiler dahil (%18 KDV) 150 TL modem bedelinin tarafıma faturalandırılacağını,
17. TURKCELL SUPERONLINE’ın herhangi bir taahhüt süresinin olmadığı ilk 3 ay boyunca paket, fiyat
ve kampanya koşullarını değiştirme hakkının saklı olduğunu,
Bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan TURKCELL SUPERONLINE
ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas
olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL VE
TURKCELL SUPERONLINE’ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve
lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline
tarafından işlenerek bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü
kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri
alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Işık Hızını Dene Kampanyası 24 Ay Taahhütlü
Hız
Kota
Hız Alanı*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
Limitsiz
Hız
Alanı *
İndirme
(Download)
250 GB
100 Mbps
149 TL
24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
109 TL
24 Ay Taahhütlü
Kampanya Fiyatı
Aylık
İndirim Tutarı***
40 TL
50 GB
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
79 TL
15 TL
25 Mbps
Limitsiz
75 GB
50 GB
74 TL
59 TL
15 TL
Işık Hızını Dene Kampanya 24 Ay Taahhütlü ALO Hizmetli**
Hız
Kota
Hız
Alanı *
İndirme
(Download)
Hız Alanı*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
149 TL
24 Ay
Taahhütlü
ALO Hizmetli
Kampanya
Fiyatı
99 TL
24 Ay Taahhütlü
ALO Hizmetli
Kampanya Fiyatı
Aylık İndirim
Tutarı***
50 TL
100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
25 TL
25 Mbps
Limitsiz
75 GB
50 GB
74 TL
49 TL
25 TL
Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.
*Hız Alanı, Adil Kullanım Koşulları’nı ifade etmektedir.
**Alo hizmeti kapsamında Turkcell Superonline’a sabit telefon numarasının taşınması ya da Turkcell
Superonline’dan numara tahsis edilmesi gerekmektedir. TURKCELL SUPERONLINE’dan numara tahsisi
suretiyle telefon hizmeti almayı seçmem halinde aksi TURKCELL SUPERONLINE tarafından
duyurulmadıkça her ay tüm vergiler dahil (%18 KDV, %15 ÖİV) 4,99 TL minimum kullanım ücretinin
faturalandırılır.
***İndirim tutarı, kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile kampanyalı ücret farkını
göstermektedir.
İnternet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve
yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım
yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca
sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş
açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
İşbu 5 (beş) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm
Kampanya koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha TURKCELL
SUPERONLINE’da kalmak üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan
ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Işık Hızını Dene Kampanyası Taahhütnamesi