Okul Öncesi 1 öğrencilerimiz “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” disiplinler
üstü teması altında “Rutinler” ünitesinin 6. haftasında “Evdeki rutinler”
sorgulama hattı kapsamında aşağıdaki etkinlikleri uyguladılar.
Hayat Bilgisi derslerinde “Diş Krallığı” videosunu izleyip, diş sağlığı ile ilgili
düşüncelerini ifade ettiler. Evde yaptıkları rutinlerden birini seçip resimleyerek
sınıflarının grafiğini oluşturdular. Eşlerine neden bu rutini seçtiklerini ifade
ettiler.
Matematik derslerinde öğrencilerimiz; 1.Ara değerlendirmelerini, günlük
yaşantılarındaki sayıları kullandıkları örnek durumları ifade ederek
gerçekleştirdiler.
3 rakamının kum üzerinde izini sürerek ve oyun hamurlarını
kullanarak oluşturdular.
Okuma - Yazma Ön Hazırlık derslerinde öğrencilerimiz; “Ee” sesi ile ninni
söyleyerek tanıştılar. Sınıflarında ismi ‘’E’’ harfi ile başlayan arkadaşlarını
düşünüp buldular. “Ee” sesi ile başlayan meyve, hayvan ve nesne isimlerini
araştırarak, arkadaşlarına çalışmalarını sundular. “Alara’nın Bir Günü” öyküsüne
ait resimler ile olay sıralama çalışması yaptılar.
Satranç dersinde öğrencilerimiz; “Satranç Ülkesi” masalını izlediler.
Masalda kahramanların yaşadığı çatışmada “Siz olsaydınız ne yapardınız ?”
sorusuna, düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak çözüm yolları
aradılar. Buldukları çözümleri resimleyerek masaldaki sonuca ulaştılar.
We are working on the letters C, K and D. We practised writing and made
cats, dinosaurs and ducks. We are continuing with routines and have learned lots
of songs. We are learning our shapes and have focused on triangles.
Okul Öncesi 2 öğrencilerimiz bu hafta dokunma duyu organımız olan
derimizi incelediler. Deri duyu organımız ile ilgili sunum izlediler. Sunum sırasında
ağırlığımızın 5kg’nin deri olduğunu, derinin 3 bölümden oluştuğu gibi ilginç bilgileri
öğrenme fırsatı buldular. İzledikleri sunum sonrasında öğrendiklerini çalışma
kağıtlarına not ettiler.
Öğrencilerimiz nişasta deneyi yapmak için gerekli olan nişastaya önce kuru
olarak dokundular, sonra nişastaya su eklediklerinde nişastada gerçekleşen
değişimi
gözlemlediler.
Nişastanın
katıdan
sıvıya
hissetmek, öğrencilerimiz için eğlenceli bir deneyim oldu.
dönüşümünü
dokunarak
Kek yapımı sırasında öğrencilerimiz çok keyifli vakit geçirdiler. Kek yapmak
için hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu ve hangi ölçüde malzeme koymak
gerektiğini tahmin ettiler. Öğrencilerimiz dokunma duyu organlarını kullanarak
kek için gerekli olan malzemeleri işbirliği ile bir kapta birleştirdiler. Keki çırpıcı
ile karıştırırken çıkan sesi dinlediler süreyi ölçtüler. Kek yapımını tamamladıktan
sonra
sıcaklığı
belirlediler,
fırına
yerleştirdiler
ve
kekte
gerçekleşen
değişiklikleri gözlemlediler. Son olarak kendi yaptıkları kekin mis gibi kokusunu
alarak tadına bakmak öğrencilerimizi oldukça mutlu etti.
Öğrencilerimiz farklı dokulardaki malzemeleri inceleyerek, aynı dokuda
olan nesneleri eşleştirme oyunu oynadılar. Eşleştirdikleri malzemeleri kullanarak
kendilerine dokun-hisset panosu oluşturdular. Panoyu sık sık ziyaret ederek farklı
dokuda bulunan malzemeleri dokunarak hissetme fırsatı buldular.
Okuma Yazmaya Hazırlık dersinde öğrencilerimiz; “Aa” sesini interaktif
oyunlar oynayarak tanıdılar. Öğrendikleri sesleri tekrar etmek için sözcük avına
çıktılar. “Aa” sesi ile ilgili sorulan bilmecelere yanıt aradılar ve öğrendikleri ses
ile ilgili tekerlemeler söylediler.
Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz; Uzak-yakın, ileri-geri,
düz,
dairesel, dörtgen düzlemlerde hareket etmeyi, hızlı-yavaş, ritmik, eş zamanlı ardı
sıra hareketleri ve nesnenin altında, üstünde, içinde, dışında olma gibi kavramları
öğrendikleri taş yuvarlama oyununu oynadılar.
Öğrencilerimiz bu hafta satranç dersinde; “Satranç Ülkesi” masalını izleyip
dinlediler. Masalda kahramanlarımızın yaşadığı çatışmada “Siz olsaydınız ne
yapardınız ? ”Sorusuna düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak çözüm
yolları aradılar. Buldukları çözümleri resimleyerek masaldaki sonuca ulaştılar.
We are reviewing the names of 2D shapes, sorting materials by colour and
object, types of weather and name writing. In literacy lessons we talked about
the letters I and P and made crafts related to those letters. We also talked
about taste, healthy and unhealthy foods, touch and how to describe how things
feel.
1.Sınıflar bu hafta “ Okulun Yaşamımıza Etkisini ” tartışmaya başladılar.
Önce ‘’Yavaş Yavaş’’ isimli hikâye kitabını okudular, üzerinde konuştular.
Hikâyeden hareket ederek bir iş başarmak konusunda hedef belirlemenin önemini
fark ettiler ve kendileriyle ilgili küçük bir hedef belirlediler. İki hafta sonunda
bu hedeflerine ne kadar ulaştıklarını tekrar gözden geçirecekler.
Bir günlerini nasıl geçirdiklerini anlatan görsel düzenleyiciler hazırladılar.
Bu görsel düzenleyicileri sınıf galerisi yürüyüşüyle incelediler. Hep birlikte
benzerlik ve farlılıkları inceleyerek tartıştılar.
Pamuk ile Tekir hikâye kitabının beş görseli ile hazırlanan yapbozları
tamamlayıp tahminlerde bulundular. Gerçek hikâye okunduktan sonra, ilgili hikâye
kahramanının deneyiminin kendi yaşamlarında nasıl yararlı olabileceğini tartıştılar.
Pamuk ile Tekir hikâyesi ile yaptıkları çalışmadan sonra kaybolan eşyaların
resimlerini grupça çizdiler.
Türkçe dersinde; “Tt” sesi üzerinde çalıştılar.
Küçük
Anladıklarını
Kurbi
kitabını
paylaştılar.
okuyarak
Hikayede
okuma-anlama
geçen
hayvanların
çalışması
yaptılar.
resimlerini
yaparak
isimlerini yazdılar.
Matematik dersinde; ileri-geri ritmik saymalar yaptılar.
Rakamları kuralına uygun yazmaya çalıştılar.
Sabah toplantısında kahvaltının yaşamımızdaki önemini okul hemşiremizden
dinlediler.
Görsel
Sanatlar
dersinde;
sanatın
elemanları
ile
entegreli
yürüttüğümüz “ Hayalimizdeki Okul” çalışmalarını tamamladılar. Sınırsız hayal
gücümüz ile keyifli çalışmalara imza attılar. Sergimizi sınıf kat koridorlarında bu
hafta itibari ile izleyebilirsiniz.
This week we had a lot of fun in English lessons! After reading the book
‘’Egg Drop’’ we did an egg drop experiment to learn teamwork. Each group had
one egg and some materials (string, tape, paper, plastic bags, cotton, and straws)
to protect their egg from the fall.
By working together to save the egg, they learned to share their ideas,
listen to each other, and help each other. After the experiment we reflected by
discussing what we had learned.
We started English stations this week, where students have the chance to
learn English with hands-on activities such as making shapes with play-dough and
Magnetiles.
At English stations students also develop independence by completing
writing and reading activities. Each week there will be a reading station as well
as three others that change each week.
Öğrencilerimiz bu hafta satranç dersinde; “Satranç Ülkesi” masalını
izleyip dinlediler. Masalda kahramanlarımızın yaşadığı çatışmada “Siz olsaydınız
ne yapardınız ?” Sorusuna düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak
çözüm yolları aradılar. Buldukları çözümleri canlandırıp resimleyerek masaldaki
sonuca ulaştılar.
2. sınıf öğrencilerimiz “Sağlıklı Yaşam” ünitesi ile ilgili olarak sağlıklı yaşam
için bedenine saygının önemini tartıştılar. Bu kapsamda yoga etkinliğine katıldılar.
Bildikleri hastalıkları listelediler. Listelerinde nelerin hastalık olarak
tanımlanabileceğini
tartıştılar.
Hastalıkların
nedenlerini
araştırdılar
ve
hastalıklardan korunmak için neler yapmaları gerektiğini grup arkadaşları ile
listelediler.
Öğrencilerimizin ön bilgileri harekete geçirilerek toplama işlemine giriş
yapıldı. Modellemeler yoluyla basamak değeri bilgisinden de yararlanarak toplama
işlemleri yaptılar.
Öğrenciler, Ankara’nın başkent oluşu ile ilgili şiirler yazıp resimlediler.
Sınıf kütüphanesi oluşturmak için alınan kitapları incelediler. Kitapların dışı
ve iç kapaklarında hangi bilgilerin yer aldığını tartıştılar. Öğretmenlerinin
yardımıyla da kitapları kapladılar. Düzenli olarak sınıf kütüphanesinden bu
kitaplardan alıp okuyabilecekler.
We started to learn about illnesses and did a role play about visiting the
doctors.
We brainstormed the ways in which we can stay healthy and made flip
books about it.
Then we made books of advice for people with illnesses.
We are continuing with our stations activities and this week all students
had the opportunity to develop their speaking skills one on one with the teacher.
3.Sınıf öğrencilerimiz bu hafta “İnanç ve
Değerlerin Davranış Biçimlerine Etkisi” sorgulama hattı
kapsamında, dünyamıza karşı sorumluluklarını sorguladılar.
Toplum yararına çalışan uluslar arası kurum ve kuruluşları
galeri çalışmasıyla tanıttılar ve birbirlerinin çalışmalarını
değerlendirdiler.
Çevrelerinde gözlemledikleri ve önemli olduğunu düşündükleri bir sorunun
çözümüne yönelik çalışmak üzere kendi kuruluşlarını kurdular. Kuruluşlarını
tanıtan afiş, broşür, kitapçıklar hazırladılar.
Matematik dersinde; doğal
sayıları en yakın oldukları onluğa
yuvarlama
konusunu
çeşitli
etkinlikler ile öğrendiler.
3 Basamaklı doğal sayıları karşılaştırma ve sembol
kullanarak sıralama çalışmaları yaptılar.
Sorgulama ünitesi kapsamında gerçekleştirdikleri anket sonuçlarından elde
ettikleri verileri sütun grafiği ile ifade ettiler.
Saati okuma çalışmaları yaptılar.
Türkçe
dersinde;
“Yaprakta Sevgi Büyütmek”
kitabı ile ilgili etkinlik
kitapçığını yaptılar.
Noktalama işaretleri ve trafik işaretleri arasında
ilişkilendirme yaparak hazırladıkları panoyu koridorda ve
sınıflarda sergilediler.
tekrar edilerek pekiştirildi.
Tüm hafta yapılan çalışmalar ile öğrenilen konular
Third Grade English
To build our vocabulary
knowledge we fed Bobo his
word; ask-asking-asked.
To practise our writing skills and the use of past tense, we wrote our Weekend
Newsletter. Each week 4 or 5 students tell the class about their weekend and we
write in our notebooks.
To become more
knowledgeable about telling the
time we did some activities on
the board and had a quiz. We
listened to the teacher and
drew the time on the clock and
wrote it digitally.
To understand the
difference between ‘should’ and
‘must’ we made posters with a
partner about the expectations
and rules at home. We practised
being effective communicators
whilst completing our work and
were open-minded about our
classmates’ rules/expectations at home.
We read a story from our Big English books; we dramatized the story and
wrote about what happens next.
We were reflective as we wrote in our Reflection Journals on Friday. We wrote
about what we learned, what we liked and what we need to practise.
4. Sınıflar “Yaşayan Makine” ünitesi kapsamındaki son sistem olan “Dolaşım
Sistemi”ni oluşturan yapı ve organları incelediler. Organları belirli sorulara yanıt
bulmaya çalışarak inceleyen öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri gözlem formlarını
kullanarak kayıt altına aldılar.
Araştırma ve sunum becerilerini kullanarak dolaşım sistemi ile ilgili
sunumlar hazırladılar. Arkadaşlarının sunumlarını dinlerken hem yeni bilgiler
öğrenme hem de dinleme - izleme becerilerini geliştirme olanağı buldular.
Dolaşım sistemini oluşturan organ ve yapıların geçtiği deyimleri ve
anlamlarını araştıran öğrencilerimiz buldukları deyimleri listelediler. Belirledikleri
deyimlerin anlamına uygun şekilde kullandıkları öyküler yazdılar. Bu öykülerin
değerlendirilmesi aşamasında öz değerlendirme yaparak ve düzeltme sembollerini
kullanarak bilgi ve deneyimlerini geliştirdiler.
Öğrenci Meclisi Başkanlığı için kendilerini temsil edeceğine inandıkları
adaylarını belirleyen öğrencilerimiz demokratik bir seçim süreci yaşadılar.
Adaylara başarılar diliyoruz.
Öğrencilerimiz, Türkçe ve Matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri
kullanma fırsatı buldular. Türkçe dersinde öğrendikleri eş anlam, zıt anlam ve eş
sesli sözcükleri verilen metnin içinde buldular. Bu verileri matematik merceğiyle
incelemek amacıyla sözcüklerin sayısını gösteren çetele, sıklık tabloları ve sütun
grafiği oluşturdular.
Doğal sayılarla ilgili hazırlanan “Ben kimim?” oyununu zevkle oynayan
öğrencilerimiz basamak değeri, sayı değeri, çarpma, toplama ve çıkarma bilgilerini
kullanarak sorulan sayıları bulmaya çalıştılar.
Kütüphane saatinde “Kaynakça Gösterimi” hakkında bilgi alan öğrencilerimiz
örnek uygulamalar yaparak bilgilerini pekiştirdiler. Bundan sonraki ödevlerinde bu
konuda edindikleri bilgileri kullanmalarını bekliyoruz.
This Week:

We discussed Simple Present Tense positives and negatives.

We continued with “The Time Capsule” and made maps.

We had a listening activity with modern songs.

We analyzed how a compound noun is formed.

We wrote our final presentation about our daily routines.

The students took their first exam.
Next Week:

Unit 4 of Cornerstone will be introduced.

We will have “What is a leader?” discussion.

A revision game will be played during the lesson.

We will continue to read “The Time Capsule”.

We will start using character adjectives during Process Writing class.
Download

tıklayınız.