MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA UNIVERSITY
TIP FAKÜLTESİ
SCHOOL OF MEDICINE
FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI
PHASE–2 CLINICAL EDUCATION
ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM
PROGRAM
BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI LIFELONG HEALTH BLOCKPROGRAM
Blok KoordinatörLERİ / Coordinators of Block
Prof, Önder KAYHAN &Prof, Harika ALPAY
Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi Prog. Koordinatörü
ÇocukHastalıkları Staj Prog. Koordinatörü
(Coor. of Development of LifelongHealthProg.)(Coor. of PediatricsDis. Clerkship Prog.)
Assoc. Prof, Serap ÇİFÇİLİ
Assoc. Prof, Perran BORAN
Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators
Assoc. Prof,Dilek YAZICI(4. Yıl / Year 4)
Blok /
StajProgramlarındanSorumluBaşko
ordinatörYardımcısı / Vice-Chief
Coordinator(Clerkship / Internship
Programs)
Assoc. Prof., Fuat DEDE (5. Yıl / Year 5)
DeğerlendirmedenSorumluB
aşkoordinatörYardımcısı /
Vice-Chief Coordinator
(Assessment)
ÖğrenciİşlerindenSorumluBaşko
ordinatörYardımcısı / Vice-Chief
Coordinator (Students’ Affairs)
Assist. Prof., Can ERZİK
Assoc. Prof., Hasan YANANLI
Assoc. Prof., Faysal DANE
KlinikEğitimDönemiBaşkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education)
Prof., Hakan GÜNDÜZ
Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları /
Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission
Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Prof., Sibel KALAÇA
EğitimdenSorumluDekanYardımcısı
/ Vice Dean (Education)
Prof., Ümit S. ŞEHİRLİ
Dekan / Dean
Prof., Ömer GÜNAL
ÇOCUK HASTALIKLARI STAJI (6 WEEK)/ PEDIATRICS DISEASES CLERKSHIP (6 WEEK)
COORDINATOR ANABILIM /
BİLİM DALLARI (COORDINATOR
DEPARTMENTS)
ÇocukSağlığıveHastalıkları/Pediatrics
KATKI VEREN ANABILIM/BİLİM DALLARI
(SUPPORTER DEPARTMENTS)
ÇocukRuh S. ve Has./Child Psychiatry
Dermatoloji/Dermatology
GözHastalıkları/ Ophthalmology
Kulak Burun Boğaz / Otorhinolaryngology
TÜM PROGRAMLAR İÇİN ORTAK ANABİLİM DALLARI / LINES
Radyoloji/Radiology
TıbbiMikrobiyoloji/Medical Microbiology
STAJ PROGRAMI ÖĞRENİM
HEDEFLERİ





TıbbiGenetik/Medical Genetics
LEARNING OBJECTIVES of CLERKSHIP PROGRAM
 Obtain a routineage-appropriatehistoryandperformphysicalexamination in
children of allages.
Çocuklarda tüm yaşlarda yaşa
uygun rutin öykü alma ve fizik  Describetheclinicalfeatures of commonacuteandchronicpediatricconditions;
diagnoseandmanagetheseconditions
muayene yapma
 Interprettheresults of commondiagnostictestswith an emphasis on
Sık rastlanan akut ve kronik
agerelatednorms.
pediatrik hastalıkların klinik
 Listthedifferentialdiagnosisforcommonsymptomsorpatientpresentationssuch
özelliklerini tanıma, tanısı
as fever, cough, vomiting, jaundice, hematuria, proteinuria, arythmia,
koyma ve hastalık sürecini
yönetme
syncope, headacheabdominalpain, lymphadenopathy.
Sık kullanılan tanı testlerinin
 Recognizeacute life threateningconditionslikeshock,
sonuçlarını yaş ile uyumlu olarak
dehydrationandintoxicationandinitiatebasic life
değerlendirme
supportandappropriateinitialtherapy.
Ateş, öksürük, kusma, sarılık,
hematüri, proteinüri, aritmi,
senkop, baş ağrısı, karın ağrısı,
lenfadenopati gibi sık rastlanan
semptomların ve hasta
başvurularının ayırıcı tanısını
yapma
Şok, dehidratasyon,
intoksikasyon gibi akut, yaşamı
tehdit eden durumları tanıma,
temel yaşam desteğini ve uygun
ilk tedaviyi yapma
OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS)
1. Kliegman RM, Stanton BF, ST. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds. 2011. Nelson Textbook of Pediatrics,
nineteenth Edition. Philadelphia
2. Manual of PediatricHematologyandOncology. Philip Lanzkowsky Fifth Edition, 2011; Elsevier
3. Uptodate, pediatrics. Erşim adresi:
http://www.uptodate.com/contents/search?search=uptodate&sp=2&searchType=PLAIN
_TEXT&source=USER_INPUT&searchControl=TOP_PULLDOWN&searchOffset
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASES- Group A
1stWEEK: Sep 15th 2014- Sep 19th 2014
MONDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
Lecture
Pneumonia
Refika Ersu, MD
ClinicTutorial
Fazilet Karakoç, A 3-4
Mustafa Bakır, A 1-2
Serap Turan, A 5-6
ClinicTutorial
Fazilet Karakoç, A 1-2
Mustafa Bakır, A 5-6
Engin Tutar, A 3-4
Lecture
AbdominalPain
Deniz Ertem, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Lecture
Fever
Ahmet Soysal, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Preparationfortutorial
Multidisciplinary
Learning Session
08.3009.20 Introductionandorientation
Peran Boran, MD
09.3010.20
10.3011.20
11.2012.00
13.0014.00
14.1015.00
15.1016.00
Lecture
HistoryTaking
Işıl Barlan, MD
Lecture
PhysicalExamination
Işıl Barlan, MD
ClinicTutorial
Engin Tutar, A1-2
Serap Turan, A3-4
ClinicTutorial
Serap Turan, A 1-2
Mustafa Bakır 3-4
Engin Tutar, A 5-6
TUESDAY
8.30-9.30: On the job learning
Prof.Dr.Dilşad Türkdoğan
Prof.Dr.Gülnur Tokuç
Prof.Dr.Deniz Ertem
On
thejoblearningandassesmentsession
General
HistoryTaking
PhysicalExamination
Serçin Güven,MD
Nilay Baş,MD
Eren Çağan,MD
Learning
andassesmentfortheprofessionalism
Lecture
CysticFibrosis
Fazilet Karakoç, MD
Cough
Bülent Karadağ (PC),
MD
Elif Aydıner, MD
Lecture
Vomiting
Deniz Ertem, MD
DiagnosticProcedures
LowerRespiratoryTractDiseases
(Chroniclungdisease,
respiratoryfunctiontests)
Bülent Karadağ, MD
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASES Group A
2ndWEEK:Sep 22th 2014- Sep 26th 2014
MONDAY
08.3009.20
Lecture
Acutegastroenteritis
Mustafa Bakır, MD
09.30
10.20
Lecture
GIS bleeding
EnginTutar, MD
10.3011.20
11.2012.00
13.0014.00
14.1014.50
15.1016.00
OUTPATIENT
TUESDAY
8.30-9.30: On the job learning
Prof.Dr.Mustafa Bakır
Prof.Dr.Serap Turan
Prof.Dr.Bülent Karadağ
On
thejoblearningandassesmentse
ssion
Cardiologic
HistoryTaking
PhysicalExamination
Neslihan Çiçek Deniz,MD
Nilüfer Çetiner,MD
Esra Polat,MD
OUTPATIENT
Preparationfortutorial
Lecture
Rickets
Abdullah Bereket, MD
ClinicTutorial
Işıl Barlan,
A 1-2, A3-4, A5-6
Learning
andassesmentfortheprofession
alism
WEDNESDAY
Lecture
Dehydration
Nurdan Yıldız, MD
THURSDAY
Lecture
CPR
Nilüfer Öztürk, MD
Nilgün Erkek, MD
FRIDAY
Lecture
Acuterenalinjury
Nurdan Yıldız, MD
Lecture
Shock
Nilüfer Öztürk, MD
ClinicTutorial
Aslı Memişoğlu1, A 1-2
Fazilet Karakoç, A 5-6
Nilgün Erkek, A 3-4
Lecture
Chronicrenalinjury
Nurdan Yıldız, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
DiagnosticProcedures
Multidisciplinarylearningse
ssion
CongestiveHeartFailure
Figen Akalın, MD
DiagnosticProcedures
Jaundice/Hyperbilirubinemia
Aslı Memişoğlu (PC), MD
Engin Tutar, MD
Ahmet Soysal, MD
Evaluation of Pediatric
ECG
Figen Akalın, MD
Metabolic Bone
Diseases
Serap Turan, MD
Rabia Ergelen, MD
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASESGroup A
3rd WEEK:Sep 29th 2014- Oct 3th 2014
MONDAY
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
Lecture
Newbornsepsis
Hülya Bilgen, MD
Lecture
Hypertension
Harika Alpay, MD
OUTPATIENT
11.2012.00
OUTPATIENT
13.0014.00
Preparationfortutorial
14.1015.00
15.1016.00
ClinicTutorial
Abdullah Bereket, A 1-2
Aslı Memişoğlu1, A 3-4
Nilgün Erkek, A 5-6
Clinic Tutorial
Nilgün Erkek, A1-2
Abdullah Bereket, A 3-4
Aslı Memişoğlu1, A 5-6
TUESDAY
8.30-9.30: On the job
learning
Prof.Dr.Ahmet Koç
Prof.Dr.Figen Akalın
Prof.Dr.Harika Alpay
On
thejoblearningandassesm
entsession
Pulmonary
HistoryTaking
PhysicalExamination
Barış Yılmaz,MD
Serkan Atıcı,MD
Birol Öztürk,MD
Learning
andassesmentfortheprofes
sionalism
WEDNESDAY
Lecture
AcuteGlomerulonephritis
Harika Alpay, MD
THURSDAY
ClinicTutorial
Aslı Memişoğlu2, A 1-2
Harika Alpay, A 5-6
FRIDAY
Lecture
Epilepsy/Febrileconvulsion
DilşadTürkdoğan, MD
ClinicTutorial
Harika Alpay, A 1-2
Abdullah Bereket, A 5-6
Aslı Memişoğlu2, A 3-4
ClinicTutorial
Harika Alpay, A 3-4
Aslı Memişoğlu2, A 5-6
Lecture
CerebralPalsyNeuromusculardisorders
DilşadTürkdoğan, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Multidisciplinary
Learning Session
Evaluation of
extremityandarticularpain
AcuteRheumatoidArthritis
Figen Akalın (PC), MD
Işıl Barlan, MD
Ahmet Soysal, MD
DiagnosticProcedures
Midterm Evaluation
Reflection Session
Olcay Ünver , MD
DiagnosticProcedures in
InfectiousDiseases (LP,
evaluation of CSF,
acutephasereactants,
Urineanalysis)
Arzu İlki, MD
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASEGroup A
4th WEEKOct 13th 2014- Oct 17th 2014
MONDAY
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.2012.00
13.0014.00
14.1015.00
15.1016.00
TUESDAY
8.30-9.30: On the job
learning
Prof.Dr.Refika Ersu
Prof.Dr.Ahmet Soysal
Prof.Dr.Işıl Barlan
On
thejoblearningandassesme
Lecture
ntsession
CongenitalHeartDiseases 2
Abdomen
Figen Akalın, MD
HistoryTaking
PhysicalExamination
Aykut Bayrak,MD
Gülsen
Akay Tayfun,MD
OUTPATIENT
Ayşe Karaaslan,MD
Lecture
CongenitalHeartDiseases 1
Figen Akalın, MD
OUTPATIENT
Preparationfortutorial
ClinicTutorial
Nurdan Yıldız, A 1-2
Gülnur Tokuç, A 5-6
Olcay Ünver 3-4
Clinic Tutorial
Nurdan Yıldız, A 3-4
Figen Akalın A 5-6
Olcay Ünver 1-2
WEDNESDAY
THURSDAY
Lecture
CVS infectiousdiseases
(pericarditis, myocarditis,
endocardit, inflamatory)
Figen Akalın, MD
Ahmet Soysal, MD
ClinicTutorial
Figen Akalın, A 1-2
Nurdan Yıldız, A 5-6
Gülnur Tokuç, A 3-4
FRIDAY
Lecture
Primaryimmunodeficiencys
yndromes
Elif Aydıner, MD
ClinicTutorial
Olcay Ünver A 5-6
Figen Akalın, A 3-4
Gülnur Tokuç, A 1-2
Lecture
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Lecture
EarlyOnsetNeuropsychiatricdisor
ders (Otism, mentalretardation)
Ayşe Arman, MD
Learning
andassesmentfortheprof
essionalism
Multidisciplinary Learning
Session
Evaluation of theCyanoticPatient
Figen Akalın (PC), MD
Refika Ersu, MD
HOLIDAY: Oct 6th 2014- Oct10th 2014
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASESGroup A
5th WEEK:Oct 20th 2014- Oct 24th 2014
MONDAY
08.3009.20
Lecture
Menengitis
Mustafa Bakır, MD
09.3010.20
Lecture
Sepsis
Ahmet Soysal, MD
10.3011.20
OUTPATIENT
11.2012.00
13.0014.00
14.1015.00
15.1016.00
TUESDAY
8.30-9.30: On the job
learning
Doç.Dr.Engin Tutar
Doç.Dr.Nurdan Yıldız
Yr.Doç.Dr. Nilüfer Öztürk
On
thejoblearningandassesmen
tsession
Neurologic
HistoryTaking
PhysicalExamination
Gülten Öztürk,MD
Saygın Abalı,MD
Ayça Kıykım,MD
WEDNESDAY
Lecture
Malabsorption
Deniz Ertem, MD
THURSDAY
ClinicTutorial-17
Elif Aydıner,
A 1-2, A 3-4, A 5-6
FRIDAY
Lecture
RespiratoryTractAllergy
Işıl Barlan, MD
Lecture
Tuberculosis
Fazilet Karakoç, MD
ClinicTutorial-17
Ahmet Koç, A 3-4
Lecture
Skin and GIS allergy
Elif Aydıner, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Preparationfortutorial
Multidisciplinary
Learning Session
PP
DiagnosticProcedures
Peripheric Blood Smear in
infectiousdiseases
Ahmet Soysal, MD
Peripheric Blood Smearand
Complete Blood Count in
HematologicalandOncological
Diseases
Gülnur Tokuç, MD
Ahmet Koç, MD
ClinicTutorial-15
Ahmet Koç, A 1-2
ClinicTutorial-16
Ahmet Koç, A 5-6
Learning
andassesmentfortheprofessi
onalism
Evaluation of
AlteredConciousness
DilşadTürkdoğan (PC),
MD
Nilgün Erkek, MD
Ayşe Arman/ Neşe Fiş,
MD
Lecture
Solid Tumors
Gülnur Tokuç, MD
Lecture
HematolojicMalignancies
Ahmet Koç, MD
LIFELONG HEALTH BLOCK – PEDIATRIC DISEASESGroup A
6th WEEK:Oct 27th 2014- Oct 31st 2014
MONDAY
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.2012.00
13.0014.00
14.1015.00
15.1016.00
Lecture
Anemia
Ahmet Koç, MD
TUESDAY
Lecture
Disorders of Ear, Nose
and Throat
Tekin Bağlam, MD
Lecture
Disorders of Vision
Eren Çerman, MD
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
OUTPATIENT
Lecture
Bleedingdiathesis
Ahmet Koç, MD
Multidisciplinary Learning
Session
Theeruptivediseases of
childhood
Ahmet Soysal (PC), MD
Ahmet Özen, MD
Deniz Yücelten, MD
HOLIDAY
WEDNESDAY
HOLIDAY
THURSDAY
FRIDAY
WRITTEN EXAM
STRUCTURED ORAL
EXAM
HOLIDAY
HOLIDAY: Oct 29th 2014
Preparationforexam
PROGRAM EVALUATION
Evaluation of clerkship
program and the 6-week
training process
Program Coordinator
PeranBoran, MD
General
Pediatrics
Outpatient Clinic
1st week
2nd week
3rd week
4th week
5th week
6th week
A1
A6
A5
A4
A3
A2
GROUPS and ROTATIONS
General Pediatrics Gastroenterology
Allergy
Endocrinology
Floor 6 and 7
Nephrology
Chest
Neurology
Hematology
Cardiology
Infection
Genetic
Outpatient Clinic Outpatient Clinic Outpatient Clinic Outpatient Clinic
A2
A1
A6
A5
A4
A3
1St-2Nd Student: Floor 6
3Rd -4Th Student: Floor 7
5Th- 6Th Student: Hematology
A3
A2
A1
A6
A5
A4
A4
A3
A2
A1
A6
A5
1St-2Nd Student: Gastroent.
3Rd -4Th Student: Nephrolo.
5Th- 6Th Student: Cardiolog
1St-2Nd Student: Allergy
3Rd -4Th Student: Chest
5Th- 6Th Student: Infection
A5
A4
A3
A2
A1
A6
Pediatric
Emergency
Clinic
A6
A5
A4
A3
A2
A1
1St-2Nd Student: Endocrin.
3Rd -4Th Student: Neurology
5Th- 6Th Student: Genetic
Group A1: a (2) HÇP 1,2
b (2) HÇP 3,4
c (2) HÇP 5,6
TUTORIALS
3 groups (12 students/group) A 1-2, A 3-4, A 5-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UpperRespiratoryTractInfections Mustafa Bakır
IntoxicationsNilgünErkek
ChronicHepatitis EnginTutar, MD,
ChronicRecurrentCough BülentKaradağ, MD
Evaluation of recurrentinfections in children IşılBarlan, MD
Evaluation of respiratorydistress in preterm AslıMemişoğlu, MD
Hypoglycemia Abdullah Bereket, MD
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Urinarytractinfection HarikaAlpay, MD
Evaluation of RespiratoryDistress in termnewborn AslıMemişoğlu, MD
DiabetesMellitus SerapTuran, MD
Edema, hematuria, proteinuria NurdanYıldız, MD,
Arythmiaandsyncope FigenAkalın, MD
Headache DilşadTürkdoğan, MD
Anemia AhmetKoç, MD
Lymphadenopathy/Mass GülnurTokuç, MD
Urticaria, angioedema, anaphylaxis ElifAydıner, MD
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI
YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI
MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM
LIFELONG HEALTH BLOCK PROGRAM
HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ
Bloğun / Stajın Adı
Bloğun / Stajın Süresi
Uygulama, gözlem ve
değerlendirme yapacak
anabilim / bilim dalları
Uygulama, gözlem ve
değerlendirmenin yapılacağı
birimler (plk, servis, girişim
odası, saha vb)
HEKİMLİK UYGULAMALARI
1
YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU –YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
6 HAFTA
Asgari Uygulama/
GözlemSayısı ve
1
Düzeyi
Sayı
Düzey
İş Başında Gözlem
2
Ve Değerlendirme
Bu sütunda bir öğrencinin staj boyunca yapması gereken minimum uygulama belirtilir. Ayrıca eğitim dönemine
göre uygulamanın düzeyi (G: Gözleme, YY: Yardımla yapma, YAY: Yardım almadan yapma) belirlenir.
2
Bu sütunda, bir önceki sütunda sıralanan uygulamalardan kaç tanesinin öğretim elamanı tarafından, hazırlanan
değerlendirme formu kullanılarak, gözleneceği ve değerlendirileceği belirtilir.
Download

marmara üniversitesi tıp fakültesi faz