Türk - AlmanEğitim, Araştırmave
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Bitki Biyoteknolojisi ve Biyoçeşitlilik Alanlarında Almanya ve Türkiye Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği
Türk Partner
Özgür Eminağaoğlu
Artvin Çoruh Ü. Orman F. Orman Mühendisliği B.
AlmanPartner
Prof. Dr. Reiner FINKELDEY, Georg-August University, Göttingen
Dr. Doerte HARPKE, Leibniz Institute of Plant Genetics and
Crop Research, Gatersleben
Prof. Dr. Joachim SCHIEMANN & Prof.
Dr. Frank HARTUNG, Julius Kühn-Institut, Braunschweig
Dr. Wolfram LOBIN , Botanic Garden of Bonn University,
Bonn
Dr. Gerald PAROLLY, Freie University, Berlin
Prof.Dr. Dietmar QUANDT NEES, Institute
Bonn University, Bonn
Prof.Dr. Ralf RESKI, University of Freiburg
Prof. Dr. Ingo SCHNEIDER, Botanic Garden of Potsdam
University
Etkinlik
Bitki Biyoteknolojisi ve Biyoçeşitlilik Alanlarında Almanya ve Türkiye Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği
EtkinlikÖzeti:
03.07.14
1
Artvin ilinin sahip olduğu zengin Bitki çeşitliliğininin biyoteknoloji alanında kullanım olanaklarının ortaya koymak,
- Türkiye ve Almanya'da biyoçeşitlilik ve biyoteknoloji konularında uzmanlaşmış araştırmacıları bir araya getirip bilgi akışını sağlamak
- Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinde hangi yöntemlerin kullanılabileceğini ortaya koymak
- Biyoteknoloji alanında kullanıma konu olabilecek endemik yada endemik olmayan nadir
bitkilerin ve biyoteknolojik yöntemler ile çoğaltılması
- Bitki doku kültürü çalışmalarında son gelişmelerin ortaya konması
- Bitkilere Gen Aktarımı
- Botanik Bahçelerinin bitki Korumada öneminin ortaya konması ve Artvin ilinde uluslararası standartlarda bir
botanik bahçesi kurulum imkanlarının tartışılması
- Günümüz teknolojisinde bitkilerin yerinin belirlenmesi
- Kullanılan yöntemlerin belir-
lenmesi
- Bitki genetik çeşitliliğinin belirlenmesi
- Ülkemizin en zengin bitkisel tür çeşitliliğine sahip illerinden birisi olan artvin ilinde Genbank kurulumu
olanaklarının tartışılması
- Artvin endemik ve nadir bitkilerinden öncelikli olarak DNA barkodlama çalışmalarına
konu edilebilecek
olanlarının tespit edilmesi
- Etkili çalışma yöntemleri ve analiz yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi
- Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Önemi ve kullanılabilirliği, Artvin ilinin bu konudaki potansiyelinin ortaya konması
- Biyoteknoloji konularında eğitim olanaklarının değerlendirilmesi (ilköğretim-lise öğrencileri için) amaçlarına ulaşılmak istenmektedir.
Türkiye ve Almanya'da biyoteknoloji alanında kullanılan yöntemler ve elde edilen yeni
bulgular, botanik bahçelerinin ve bu biyoteknolojik bulguların bitkilerin korunmasında ve
bitkilerin sürdürülebilir ve yenilenebilir bir kaynak değeri olarak ekonomiye kazandırılması konuları bu çalıştayın kapsamını oluşturmaktadır.
03.07.14
2
Download

Bitki Biyoteknolojisi ve Biyoçeşitlilik Alanlarında Almanya ve Türkiye