MERSİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MERSİN
İYESİ
&
MERS ÜNİVERSİTESİ
MERSİN
BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARA
ARAŞTIRMA
ŞTIRMA MERKEZ
MERKEZİ
MERSİN ULAŞIM
ULA
ÇALIŞTAYI
ŞTAYI
SONUÇ RAPORU
MERSİN, 2014
1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU
Editörler: Uzm. Servet KARACA / Araş. Gör. Uğur DOĞAN
Mersin, 09 EYLÜL 2014
2
İÇİNDEKİLER
1. ÇALIŞTAYIN AMACI.................................................................................................... 4
2. ÇALIŞTAY KONULARI ve PROGRAM ....................................................................... 5
3. SORUN ALANI 1: Türkiye’de Kentsel Ulaşıma Yönelik Ulusal Politikalar, BM
ve AB Kentsel Ulaşım Politikası Sürdürülebilir Ulaşım .................................................... 7
4. SORUN ALANI 2: Toplu Taşım Sistemleri, Hizmet Kalitesi, Güzergahlar
(Raylı Sistem, Otobüs, Minibüs) ........................................................................................ 10
5. SORUN ALANI 3: İlçe ve Kırsal Alanların Ulaş ımı, Yol ve Toplu Taşım Hizmeti.... 14
6. SORUN ALANI 4: Servis Ulaşımı ve Taksiler .............................................................. 16
7. SORUN ALANI 5: Bisiklet Ulaşımı, Yaya Ulaşımı, Engellilerin Ulaşımı .................... 19
8. SORUN ALANI 6: Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım Sistemler ....................................... 23
9. SORUN ALANI 7: Trafik Güvenliği, Düzenlemeler ve Denetim .................................. 25
10. SORUN ALANI 8: Otopark Yatırımları, Yönetim ....................................................... 28
11. SORUN ALANI 9: Ulaşım Mühendisliği, Yol ve Kavşak Tasarımı ........................... 34
12. SORUN ALANI 10: Yük Taşımacılığı, Bölgesel ve Kentsel Lojistik, Liman Ulaşımı .35
13. SORUN ALANI 11: Bölgesel Ulaşım, Otoyol Bağlantıları, Karayolları, Demiryolları,
Deniz ve Hava Ulaşımı ....................................................................................................... 37
14. SORUN ALANI 12: Afetlere Duyarlı Ulaşım Sistemi, Afetlere Yönelik Önlemler,
Afet Lojistiği ....................................................................................................................... 39
3
ÇALIŞTAYIN AMACI
Kentsel ulaşım, il ve kent sınırları içinde yaşayan nüfusun yaşam kalitesini, ekonomik ve
sosyal gelişimini etkileyen önemli bir altyapı ve hizmet alanını oluşturmaktadır. İlin ve
kentin fiziksel niteliği ve yaşanabilirlik düzeyini yükseltmek için ulaşım yatırımları ve
hizmetlerinde dünyada kabul edilen standartlara erişilmesi gerekmektedir. Bu çalıştayda
Mersin kent merkezi ve İl sınırları içindeki yerleşimlerin ulaşım sorunlarının ilgili
paydaşların katılımıyla birlikte tespit edilmesi, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bir yandan toplumsal beklentilerin karşılanması, diğer yandan uluslar
arası sözleşmelerde benimsenen ilkelerin hayata geçirilmesi için ulaşımda hizmet
düzeyinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Ulaşım sistemi, sadece altyapı değil aynı zamanda
teknoloji, yönetim modeli, hizmet standartları ve denetim alanlarında yatırım, planlama ve
düzenlemelerle iyileştirilebilir. Bu bağlamda, başta toplu taşım sistemi olmak üzere ilin
ulaşım sisteminde kısa ve uzun vadeli iyileştirme alanları belirlenerek çalıştay sonuç
raporunda her alt başlık tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri ilgili kurum ve
kuruluşlara iletilmek üzere hazırlanmıştır.
Mersin kent merkezinin nüfusu 2013 yılı sonunda yaklaşık 900.000, İl nüfusu ise
1.705.000 kişiye ulaşmıştır. Yaz aylarında kıyı şeridinde kinci konut ve turizm tesisleri
nedeniyle nüfus ve ulaşım talebi önemli düzeyde artmaktadır. Yolculuk sayısı her geçen
gün artmakta, artan otomobil sayısı nedeniyle ulaşım altyapısı yetersiz kalmaktadır. Doğubatı yönünde yaklaşık 30 km boyunca doğrusal bir gelişim gösteren kentte çalışma
alanlarının doğuda, yaşam alanlarının batı yönünde olması nedeniyle yolculuk mesafeleri
uzamakta, doğu-batı yönünde ulaşım talebi oluşmakta ve altyapı yetersiz kalmaktadır. Kent
merkezi ve İl içindeki yerleşmeler arasında yeterli kapasite ve nitelikte toplu taşım
altyapısı ve hizmeti sağlanması gerekmektedir. Diğer yandan İlin ekonomik gelişimine
paralel olarak yük trafiğinde yoğunluk ve altyapı yetersizliği bulunmaktadır. Ulaşım
sorunlarına yaklaşım ve çözümler konusunda Dünyada benimsenen yaklaşımların Mersin
için uygulanabilirliği değerlendirilerek kısa ve uzun erimli çözüm ve yatırım önerileri
belirlenecektir.
Çalıştay kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de başarılı ulaşım planlama, tasarım, sistem,
model ve altyapıların değerlendirilmesi, kuram ve uygulama alanındaki deneyimlerin
paylaşılması, katılımcıların çözümlere yönelik ortak ve farklı yaklaşımlarından derlenerek
4
uygulamaya
yönelik
sonuçların
elde
edilmesi
ve
kamuoyu
ile
paylaşılması
amaçlanmaktadır.
ÇALIŞTAY KONULARI
1. Türkiye’de Kentsel Ulaşıma Yönelik Ulusal Politikalar, BM ve AB Kentsel Ulaşım
Politikası, Sürdürülebilir Ulaşım
2. Toplu Taşım Sistemleri, Hizmet Kalitesi, Güzergahlar (Raylı Sistem, Otobüs, Minibüs)
3. İlçe ve Kırsal Alanların Ulaşımı, Yol ve Toplu Taşım Hizmeti
4. Servis Ulaşımı ve Taksiler
5. Bisiklet Ulaşımı, Yaya Ulaşımı, Engellilerin Ulaşımı
6. Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım Sistemleri
7. Trafik Güvenliği, Düzenlemeler ve Denetim,
8. Otopark Yatırımları, Yönetimi
9. Ulaşım Mühendisliği, Yol ve Kavşak Tasarımı
10.Yük Taşımacılığı, Bölgesel ve Kentsel Lojistik, Liman Ulaşımı
11.Bölgesel Ulaşım, Otoyol Bağlantıları, Karayolları, Demiryolları, Deniz ve Hava
Ulaşımı
12.Afetlere Duyarlı Ulaşım Sistemi, Afetlere Yönelik Önlemler, Afet Lojistiği
PROGRAM
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları (Protokol)
10.00-12.00 Davetli Konuşmacılar
Sunum 1: AB Kentsel Ulaşım Politikası, Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları
Sunum 2: Toplu Taşım Planlaması, Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler
Sunum 3: Trafik Mühendisliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Dünyadan ve Türkiye’den
Örnekler
Sunum 4: Mersin Ulaşım Ana Planı Çalışmaları
12.00-13.30 Yemek Arası
13.30.-14.30 Grup Çalışmaları 1. Bölüm: Sorun Tespitleri, Öncelikli Sorun Alanları
14.30-15.15-Grup Sunumları, Sorular, Tartışma
(Çalıştay konularına göre 12 grup toplantısı planlanmaktadır)
15.15-15.30 Ara
15.30-16.30 Grup Çalışmaları 2. Bölüm: Çözüm Yaklaşımları, Öneriler, Öncelikli Yatırım
Alanları
16.30-17.15-Grup Sunumları, Sorular, Tartışma
17.15-18.00 Değerlendirme ve Sonuç Paneli
5
KATILIMCI KURUM VE KURULUŞLAR
Mersin Valiliği
Mersin Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Toros Üniversitesi
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mersin İl Jandarma Komutanlığı
Mersin Serbest Bölge A.Ş. (MESBAŞ)
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Akdeniz Belediyesi
Anamur Belediyesi
Aydıncık Belediyesi
Bozyazı Belediyesi
Çamlıyayla Belediyesi
Erdemli Belediyesi
Gülnar Belediyesi
Mezitli Belediyesi
Mut Belediyesi
Silifke Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Toroslar Belediyesi
Yenişehir Belediyesi
TMMOB Mersin İl Koord. Kurulu Sekreteri
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Mersin Deniz Ticaret Odası
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Mersin Şoförler Esnaf Odası
Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası
Mersin Halk Otobüsleri Esnaf Odası
Mersin Servis Araçları Esnaf Odası
Mersin Taksiciler Esnaf Odası
Mersin Büyükşehir Kent Konseyi
Mersin Sanayici İş Adamları Derneği (MESİAD )
6
MERSİN ULAŞIM ÇALIŞTAYI
MASA ÇALIŞMALARI SORUN VE ÖNERİLER
SORUN ALANI 1: TÜRKİYE’DE KENTSEL ULAŞIMA YÖNELİK ULUSAL
POLİTİKALAR, BM VE AB KENTSEL ULAŞIM POLİTİKASI,
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM
Moderatör: Doç. Dr. Hülagü KAPLAN,
Katılımcılar:
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN, Gazi Üniversitesi,
Halil DELİBAŞ, Mersin Deniz Ticaret Odası,
Okay ADEM, Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Yücel Erdem DİŞLİ, Boğaziçi Proje Mühendislik Pln. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti,
Ahmet Avşar ŞİMŞEK, İller Bankası,
Yaşar Celal Aslan,
Sibel GAZİ TABEL, Serbest Şehir Plancısı,
Hüseyin NAMLI, MBB Ulaşım Daire Başkanı.
Çalışma Başlıkları:
• Dünyada kentsel ulaşıma çağdaş yaklaşımlar,
• Sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri,
• Türkiye’de kentsel ulaşım planlaması temel politikaları (Kentleşme Şurası, Ulaştırma
Ana Planı),
• Türkiye’de kentsel ulaşım planlamasında görülen en önemli eksiklikler,
• Kentsel ulaşım planlamasında kapsam ve yöntem için öneriler,
• Türkiye’de kentlerde en sık yapılan yanlış yatırımlar,
• Türkiye’de başarılı ulaşım planlama ve yatırım örnekleri,
• Mersin için ulaşım planlamasıyla ilgili kapsam ve yöntem önerisi (yapılacak
planlama çalışmaları hangi alt başlıklara ve sistemlere öncelik verilmelidir?),
• Katılımcılar tarafından gündeme getirilen diğer konular,
7
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Mersin’de Kuzey Mersin Projesi taşıtı temsil ettiği için büyük bir hata yapılmıştır.
Avrupa kent örnekleriyle kıyaslandığında Mersin kötü bir durumdadır.
2. Türkiye’de kentsel ulaşım planında görülen en önemli eksiklikler; çoklu ulaşım
sistemi kullanabilecek iken
sadece birinin kullanılması, planlama ve ulaşımın
bütünleşik olmamasıdır.
3. Mersin’de görülen başlıca eksiklikler/hatalar:
a. Bütünleşik ulaşım sisteminin olmaması,
b. İmar planlarıyla birlikte ele alınmaması,
c. Sistemin batıdan doğuya gelişmesi,
d. Doğrusal kentsel gelişmenin getirdiği zorluklar,
e. GMK Bulvarına paralel alternatiflerin sunulmaması,
f. Kenti bütünleştiren kuzey-güney akslarının eksikliği,
g. Yük ve yolcu taşımacılığının çatışması,
h. Lojistik bölge eksikliği,
i. Karayolu ağının dama tahtası (ızgara plan) sistemiyle sürekli çoğalması uzun
vadede kent içi trafiğini rahatlatmayacaktır. Dama tahtası yöntemi doğal
eşikleri, coğrafyayı tanımadan kenti yaymaktadır.Yeni yolların daha fazla
alanın kentleşmesi, nüfus artışı ve kent kimliğinin yok olması vb. sakıncalar
getirmesi,
j. Yolcu taşımacılığının getirdiği sorunların aşılması için havayolu ve raylı
sisteme ağırlık verilmemiş olması.
4. Bütünleşik değil kısmi çalışmaların yapılmış olması:
a. Mevcut raylı sistemin kullanılmıyor olması,
b. Kent merkezinden Silifke istikametine giderken kavşakların birbiriyle
uyumsuzluğunun getirdiği sorunlar.
c. Mersin ve ilçe merkezlerin ulaşım bağlantılarının bütünleşik kurgulanmamış
olması,
5. Mersin ve ilçe merkezlerin yayalaştırma projelerine öncelik verilmemesi,
6. Mersin ili için Türkiye’de uygulanmış başarılı ulaşım proje örneklerinin
gerçekleştirilmemiş olması.
8
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Uluslararası standartta bir ulaşım yönteminin Mersin’e getirebilmek için Mersin
Büyükşehir Belediyesi (MBB)’nin kurumsal yapılanmasına önem verilmesi, teknik
kadrolarını güçlendirmesi, bu vizyonun belediyeye nüfuz etmesi gerekmektedir.
2. MBB’nin ulaşım konularının tamamını tek bir yönetimde toplaması önerilmektedir.
3. Bütünleşik
(türler
ve
işletimler
arası
bütünleşme)
ulaşım
sisteminin
gerçekleştirilmesi gereklidir.
4. Temiz enerji kullanımı, yeşil motor dahil, yeşil ulaşım gibi uygulamaların
gerçekleştirilmelidir.
5. Planlama ve ulaşım beraber düşünülmeli, kent daha fazla yayılmamalıdır.
6. Planlama sürecinin, planlama ile başlayıp plana uygun yatırım planlaması şeklinde
devam etmelidir.
7. Ulaşımla ilgili konularda, büyük projelerde konunun halka anlatılarak katılım
sağlanması, Kent Konseyi, STK gibi temsilcilerin görüşleri alınmalıdır.
8. Ulaşım Planlaması mekanik olarak ele alınmamalı, sadece teknik uğraş olarak
görülmemeli, çevresi ve insan ile bütünleşen sosyo-ekonomik bütünleşme olarak
ele alınmalıdır.
9. Trafik denince sadece taşıt akla gelmemelidir. Yaya yani insan, bisiklet ve
çevresiyle bütünleşik ele alınmalıdır.
10. Mekan ve toplumla ilgili araştırma yapmaksızın teknolojinin kullanılması,
deneyimi olmayan,ilk defa yapılan işlerde, sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.
11. Mersin için ulaşım planlamasıyla ilgili kapsam ve yöntem önerileri:
a. Tarsus’tan Silifke’ye kadar raylı sistem,
b. Kent içi kavşakların düzenlenmesi,
c. Mevcut yol ağından etkin yararlanma,
d. Yaya ve bisiklet yollarının oluşturulması, düzenlenmesi,
12. İZBAN örneği, Konya örneği, Eskişehir merkezi gibi başarılı örnekler
incelenmelidir.
13. Bütünleşik ve sürdürülebilir bir ulaşım planlaması sistemiyle kentleşmemiş kırsal
alanlarda tarımsal üretime zarar vermeyecek bir ulaşım düzeni sağlanmalıdır.
9
SORUN ALANI 2A: TOPLU TAŞIM SİSTEMLERİ, HİZMET KALİTESİ,
GÜZERGAHLAR (RAYLI SİSTEM, OTOBÜS, MİNİBÜS)
Moderatör: Taceddin KINAY
Katılımcılar
Halil UMMAK, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası,
Osman YILDIRIM, TCDD 6. Bölge Adana,
Sait Koralp ÖZKUT, MBB,
Taceddin KINAY, Boğaziçi Proje Mühendislik Pln. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,
İzzettin ÇELİK, Köy Enstitüsü-TEMA,
Metin ONUR, MBB, Ulaşım Daire Başkanlığı,
Veysel SARI, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Belediye otobüsü konusunda belirlenen sorunlar:
a) Otobüslerin zamanında duraklara gelmemesi,
b) Durak sayısının yetersizliği,
c) Duraklarda kabin ve akıllı durak sisteminin olmaması,
d) Servis sıklığı az olması şeklinde belirlenmiştir.
2. Özel halk otobüsleri konusunda belirlenen sorunlar,
a) Otobüslerin zamanında duraklara gelip seferleri yapmamaları,
b) Durak sayısı yetersiz olması,
c) Duraklarda kabin ve akıllı durak sisteminin olmaması,
d) Özel Halk otobüslerinde tabela kirliliğinin bulunması,
e) Araç içinde yapılan tadilatlar (ilave koltuk konması) ile yolcuların rahatsız
olması,
f) Servislerin gereğinden fazla sıklıkta olması,
3. Minibüsler konusunda belirlenen sorunlar:
a) Çağdaş bir ulaşım sistemi omurgasının oluşturulamamış olması,
b) Mevcut minibüslerin konforunun ve işletme düzeninin geliştirilememiş olması,
c) Minibüslerde tabela kirliliğinin olması,
10
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Kente acilen bir raylı sistem yapılmalıdır.
2. Adana – Mersin arasındaki raylı sistemin İzmir Büyükşehir Belediyesi TCDD
arasında yapılan işbirliği örneğinde olduğu gibi hızlı bir tren sisteminin oluşturulması
uygun olacaktır. Bu sistemin Mersin – Silifke, Adana’dan İskenderun’a kadar
uzatılarak bölge ulaşım sistemi oluşturulması gereklidir.
3. Kentin bütün güzergahlarında otobüs ve minibüs duraklarını ve güzergahları yeniden
gözden geçirilmelidir.
4. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS), Trafik Denetim Sistemi (TEDES) kurulmalı ve
özellikle bilgilendirme sistemleri aktif hale getirilmelidir.
5. Akıllı kart sisteminin tüm toplu taşıma araçlarına konması ve bütün ulaşım
araçlarında aynı kartla seyahat etme imkanı sağlanmalıdır.
6. Kentteki bütün toplu taşıma araçlarında sürücülerin belli standartlar, eğitim vb.
süreçlerden geçirilmesi gereklidir, bunun için belediye ve şoförler odası birlikte
denetimler yapmalıdır. Tüm sürücülere sicil kartı açılmalı ve belirlenen standartları
sağlamayan sürücülere çalışma izni verilmemelidir.
7. Seyahat süresinin kısaltılması amacıyla duraklar arası mesafe, ekspres hat, durak
atlama gibi konular test edilmelidir.
8. Kent merkezinde parkomat uygulamasının iptal edilmelidir.
9. İstiklal Caddesinin tek yön uygulamasına dönüştürülmesi faydalı olacaktır.
10. Pozcu yolunun ağaçlandırılması gereklidir.
11. Özel Halk Otobüslerinde sosyal kaliteyi yükseltmek için iletişim dilinin
geliştirilmesi (personel) gereklidir.
12. Özel Halk Otobüslerinde ekspres servis ve durak atlamalı sistemin etüt edilmesi
faydalı olacaktır.
13. Çağdaş bir ulaşım sistemi omurgası oluşturularak, minibüslerle bu omurga
sisteminin desteklenmesi gereklidir.
14. Minibüs durak sisteminin düzenlenmesi ve böylece trafikte olan olumsuz etkisinin
azaltılması gereklidir.
15. Raylı sistem mutlaka oluşturulmalıdır. Raylı sistemler kurulurken mevcut özel
işletmelerin durumu özel bir katman olarak değerlendirilmelidir.
11
SORUN ALANI 2B: TOPLU TAŞIM SİSTEMLERİ, HİZMET KALİTESİ,
GÜZERGAHLAR (RAYLI SİSTEM, OTOBÜS, MİNİBÜS)
Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Hayri ULVİ
Katılımcılar:
Yrd.Doç.Dr. Hayri ULVİ, Gazi Üniversitesi,
Metin OLMAZ, Çevre Yolu Koop.
Bedi HANÇER, Çevre Yolu Koop.
Osman DÖNDER, Toroslar Belediyesi
M. Kamil CARUS, Mezitli Belediyesi,
Yunus ŞİMŞEK, Toroslar Belediyesi
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Mersin merkez minibüs hatlarının bir kısmı araç yenilemekle ilgili talepleri
bulunmaktadır fakat yasal nedenlerden dolayı sıkıntılar yaşamaktadır.
2. Minibüs sürücülerinin duraklarda durmadıkları gözlenmektedir.
3. Bütün toplu taşıma türlerinin GMK Bulvarı üzerinden geçişine bir çözüm
bulunmalıdır
4. Duraklar ve diğer altyapılar konforlu ve iklim şartlarına uygun değildir.
5. Forum AVM etrafında trafik sorunu gözlenmektedir, Yenişehir, Pozcu ve merkezde
yoğunlaşma bulunmaktadır.
6. Denetimler tüm ulaşım türlerinde çok zayıf bulunmaktadır.
7. Carrefour AVM kavşağındaki sıkışıklık çözülememiştir.
8. Yağmur suları için drenaj sistemi yetersiz bulunmuştur.
9. Erdemli girişinde sorunlar yaşanmaktadır. Silifke – Mersin yolu yaz mevsiminde
tıkanmaktadır.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Mersin’de doğru sistemler ivedi olarak gerçekleştirilmelidir.
2. Mersinde ivedi olarak raylı sistem yatırımı yapılmalıdır.
3. Minibüslerin kendi aralarında (her kooperatif kendi içerisinde) ekonomik havuz
oluşturursa çalışma huzuru sağlanacağı düşünülmektedir.
4. Raylı ulaşım sistemi işletmeye açılırsa denize dikey güzergahlar oluşturulmalıdır.
12
5. Minibüslerin kentte işgal ettikleri alanlar, ekonomik sebepler, konfor ve hava kirliliği
vb etkenlerle düşünülerek Mersin'de daha yaygın ve etkin bir toplu taşıma sistemine
geçilmelidir.
6. İlin tamamında bulunan billboardlarda en az ayda bir gün olmak üzere trafik
hakkında bilgi, uyarıcı kamu spotunun yayınlanması sağlanmalıdır.
7. Köy ve beldelerden gelen minibüs işletmelerinin 2. Çevre yoluna yönlendirilmesi
kent merkezindeki sıkışıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır.
8. Kent merkezindeki paralel hatların bir kısmının tek yön olması üzerine çalışılabilir.
9. 2. Çevre yolu ulaşım ihtiyacı için adapte bir sistem kurulmalıdır.
10. Ulaşım sisteminde hem yolcu hem de sürücü eğitimi standart hale getirilmelidir.
13
SORUN ALANI 3: İLÇE VE KIRSAL ALANLARIN ULAŞIMI, YOL VE TOPLU
TAŞIM HİZMETİ
Moderatör: Yrd.Doç. Dr. Fikret Zorlu
Katılımcılar:
Yrd.Doç.Dr.Fikret Zorlu, Mersin Üniversitesi,
Rüştü ÇINAR, Erdemli Belediyesi,
M. Önder ÖNDE, Erdemli Belediyesi,
Durali GÜLNARLI, MBB,
Mustafa EVİRGEN, MBB,
Şükrü SEYMEN, MBB,
Muhteşem ŞAHİN, MBB,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. İlçe ve kırsal alanların ulaşımı, yol ve toplu taşıma hizmetinde sorunlar
yaşanmaktadır.
2. Yolların park eden araçlardan trafiğin aşırı şekilde etkilenmektedir (Zeytinlibahçe,
Küçükhamam, Fabrikalar caddeleri).
3. Köy (mahalle) ve yeni katılan ilçelere (Mut, Bozyazı, Gülnar) belediye otobüsleri
yetersizdir.
4. İlçe otobüslerinin durakları ve durak yerleri sorunlu olduğu düşünülmektedir.
5. Yeni hizmete açılan otogara otobüsler girmemektedir.
6. Köy yollarının (özellikle belediye otobüsü çalışan güzergahlarda) trafik güvenliği
açısından mevcut yapı yetersizdir.
7. Erdemli – Ereğli yolunun yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. İlçe ve kırsal alanların ulaşımı, yol ve toplu taşıma hizmeti sağlanmalıdır.
2. Kent merkezindeki bazı caddelerde park eden araçlar yolların tıkanmasına neden
olmaktadır. Mersin Trafik Şube Müdürlüğünün en azından sabah mesai başlangıcı
ve akşam mesai bitişi saatlerinde daha fazla ekiple çalışması gereklidir.
14
3. Köy ve ilçelerde belediye otobüsleri yetersizdir. Acilen otobüs ve personel
sayısının arttırılması gereklidir.
4. İlçe otobüslerinin durakları ve durak yerleri hazırlanıp ilçe otobüsleri ile şehir içi
otobüslerin durakları birbirinden ayrılması ve ilçe otobüslerinin belirlenen duraklar
haricinde yolcu indir-bindir yapmamaları sağlanmalıdır.
5. Yeni otogara merkez ilçelerden yeni hat ve mevcut hatlar üzerinde çalışmalar
yapılması ve ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir.
6. Köy yollarının virajlı ve dar olan bölümlerinde genişletme ve onarım çalışmalarının
yapılması, gerekli trafik işaretlemelerinin yapılması ve bakım çalışmalarının
zamanında yapılması gerekmektedir.
7. Erdemli – Ereğli yolunun iyileştirilmesi ve otobüs güzergahında yol genişletmesi
ile özellikle yük taşımaları daha kısa mesafede Orta Anadolu illerine taşınabilir ve
il içindeki trafiğin azalması sağlanmalıdır.
15
SORUN ALANI 4: SERVİS ULAŞIMI VE TAKSİLER
Moderatör: Yrd. Doç.Dr Ali Cenap YOLOĞLU,
Katılımcılar:
Ali AYSAN, Bozyazı Belediye Başkanlığı,
Halil AKYOL, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge,
Ali Cenap YOLOĞLU, Mersin Üniversitesi,
Murat DOĞAN, Doğan Taşımacılık,
Şaban CEYLAN, MBB, Ulaşım Daire Başkanlığı,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Belediye sınırının il sınırına genişlemesinden sonra farklı belediyelerden ve
ilçelerden S plakalı araçların izinleri konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Daha önce
alınan güzergah izin belgelerinin akıbeti belli değildir. Farklı ilçeler arasında servis
ile ulaşımın nasıl yapılacağı belli değildir. Şu anda sorunla ilgili yapılan
müracaatlardan sonuç alınmamaktadır. Okulların açılmasına az bir süre kala sorun
hala çözülmüş değildir.
2. S plakaların çekme yapılıp elde bekletilmesi en önemli sorun olarak görülmektedir.
3. Servis ücretlerinin belirlenme şekli belirsizliğini korumaktadır.
4. Farklı yetkilere sahip servis araçlarının yetkisi dışında işlere girişmesi yolcu
taşımacılığında sorun olarak görülmektedir.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Daha önce verilen güzergah izin belgelerine S plaka verilmelidir.
2. S plakaların kullanımının denetlenmesi, çekme yapılan plakaların tespiti ve çekme
yapan plaka sahiplerine gerekli cezaların düzenlenmesi gereklidir.
3. Servis araçlarının işleyişine ilişkin düzenlemelerin tekilleşmesi ve sistemdeki
boşlukların kapatılması gereklidir.
16
Taksi İşletmecilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri:
1. Durak sorunu; İlimiz merkezinde 1583 adet ticari taksi plakası dondurulmuş ve
bunların büyük kısmı da piyasada duraksız olarak çalışmaktadır. Durağı olmayan
taksiciler diğer ticari taksi duraklarının yakınlarında durarak duraklı mevcut
taksicileri mağdur ettikleri gibi sürekli bir tartışma ve huzursuzluğa sebebiyet
vermektedirler. Ticari taksici esnafımızın bu sorundan kaynaklanan mağduriyetinin
giderilmesi için yeni taksi durak yerlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Her geçen gün daha da gelişen kentimiz kuzeye doğru büyüme göstermektedir.
Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçelerinin hem nüfusu, hem de bina sayısı
her geçen gün artış göstermesine rağmen buralardaki nüfusa hizmet verecek taksi
durakları bulunmadığından, yeni yerleşim bölgelerinde yaşayan sakinlere de ticari
taksi hizmetinin götürülmesi hem taksici için hem de o bölgede oturanlar vatandaşlar
için büyük hizmet olacaktır. Estetik ve modern taksi kulübelerinin ihtiyacın ötesinde
çevresine farklı bir güzellik katacaktır. Şoförler Odası ile işbirliği içerisinde bir
çalışma yapılarak yeni yerleşim bölgelerinde yeni taksi durağı yerlerinin tespit
edilerek, buralara kent estetiğine uygun modern kulübelerin yapılmasının sağlanması
ve mevcut kulübesiz olarak çalışan taksicilerimize de bu sorundan kurtarılması
önerilmektedir.
3. Taksilerin barış ve bir disiplin içerisinde daha sağlıklı, daha kaliteli ; kendileri ve
kent halkına daha güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanacağı gibi taksi durakları,
taksiler ve çalışan şoförleriyle ilgili güncel bir veri tabanı oluşturulmasının temini
için, diğer Büyükşehirlerde olduğu gibi Şoförler Odası ile işbirliği yapılması
önerilmektedir.
4. Yeni düzenleme yapıldıktan sonra duraklarda oda tarafından belirlenenlerin dışındaki
araçların çalışmasının yasaklanması,
5. Adına ticari taksi olmayan kişilere durak açma izni verilmemesi,
6. Bir ticari taksinin birden fazla durakta çalışmasının engellenmesi,
7. Durakta çalışma hakkının satılmaması, sadece ticari plakanın aynı durakta çalışmak
üzere satışına izin verilmesi,
8. Ticari taksilerin tümüne GPRS tabanlı araç takip sisteminin takılması ve
kullanılmasının sağlanması için büyükşehir belediyesinin bir alt yapı oluşturması,
9. Piyasada çalışan ticari taksilere makul bir yaş sınırlaması getirilmesi,
17
10. Ticari
plaka
devirlerinde
sabıka
kaydı
istenmesi,
uyuşturucu,
hırsızlık,
dolandırıcılıktan v.s. hüküm giymiş kişilere plaka devir yapma izni verilmemesi.
11. Ticari taksi plakalarının sadece şahıslara devrinin yapılması ve devir işlemlerinde
başka durakta çalışıp, çalışmadığını gösteren yazının oda’dan istenmesi ve müracaat
dosyasına eklenmesi,
12. Taksi durakları arasındaki sorumluluk sahası sınırlarının belirlenmesi ve Taksi
çağırma zili talebinde bulunanların çağırma zillerinin durak sorumluluk sınırları
içerisinde olmasının sağlanması,
Önerilmektedir.
18
SORUN ALANI 5: BİSİKLET ULAŞIMI, YAYA ULAŞIMI, ENGELLİLERİN
ULAŞIMI
Moderatör: Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL
Katılımcılar:
Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL, MEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı,
Pınar KARATAŞ KARADAŞLI, ÖDTÜ İnşaat Mühendisliği,
Yrd. Doç.Dr. Esra ŞAHİN BURAT, MEÜ Mimarlık Fakültesi/Mimarlar Odası Mersin Ş.
Yasmina LOKMANOĞLU, Büyükşehir Kent Konseyi,
Doç.Dr. Ulaş BAYRAKTAR, MEÜ,
Gamze KAYA, MEÜ (öğrenci),
Ahmet Zeynel CİVELEK, MEÜ (öğrenci),
Garip HANAY, MEÜ Medya Kültür ve Kent Çal. Dok. Öğrencisi,
Ahmet Salih ÖZENİR, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği,
Nuzhet Turker, MEÜ Bisiklet Topluluğu,
Arzu BİLGEN SAYLAM, Mezitli Belediyesi,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Doğudan batıya doğrusal biçimde büyüme kent için sorun oluşturmaktadır.
2. Mersin kentinde tamamen motorlu araçlara dayalı bir ulaşım politikası ve ulaşım
biçimi olması yanlış bir yaklaşımdır.
3. Kent içi ulaşımda yaya ve bisiklet önceliği bulunmamaktadır.
4. Yayaların kent içinde can güvenliği bulunmaması önemli bir sorundur.
5. Şehirlerarası ve şehir içi yolların birbirinden ayrılmaması, çevre yolların kent içinden
geçen hız yolları olması nedeniyle transit trafik ile gündelik ulaşımın ayrışmamış
olması, trafikte yayalar için güvenlik sorunları yaratmaktadır.
6. Toplu taşımanın yetersizliği, minimum kalite ve can güvenliği standartlarına
uyulmaması toplu taşıma sorunları olarak görülmektedir.
7. Toplu taşımanın yetersizliği nedeniyle özel motorlu araçların tercih edilmesi sonucu
ulaşım maliyetleri / yakıt harcamalarının artması, çevreye yüksek oranda zehirli
egzoz gazlarının salınmaktadır.
19
8. Yaya kaldırımlarının engelliler, yaşlılar, bebek arabalı yayalar vd. kullanıcılara
uygun yapılmamış olduğu, genişlik ve yükseklikleri ve malzeme seçimleri, uygulama
detaylarının standartlara uygun olmadığı görülmektedir.
9. Yaya kaldırımları ve yürüyüş yollarında iklimsel koşullara yönelik (ağaçlandırma,
gölgelendirme vd.) düzenlemeler yetersiz bulunmuştur.
10. Yaya kaldırımları ve yaya alanları motorlu araçlar tarafından işgal edilmektedir.
11. Ana yollarda trafiğin çok hızlı olması ve yaya geçitlerinin yetersizliği nedeniyle
yayaların karşıdan karşıya geçişlerde can güvenliğini bulunmamaktadır.
12. Kent ile deniz kıyısı ve kıyıda bulunan yeşil alanları ilişkisi, hız yoluyla
kesilmektedir.
13. Yaya üst geçitlerinin standartlara uygun olmaması, genelde yayaların özel olarak
engellilerin kullanımını desteklememesi çözüm beklemektedir.
14. Engellilere yönelik ulaşımın farklı engel gruplarına (işitme, duyma, ortopedik,
görme, zihinsel) engelliler için erişilebilir olmadığı görülmektedir.
15. Yaya kaldırımları engellilere yönelik olarak düzenlenmemiştir.
16. Yapılan uygulamalar, tekil uygulamalar olup sürekliliği bulunmamaktadır.
17. Engelli rampaları uygun eğimde ve malzemeyle yapılmamıştır.
18. Trafik ışıklarında engellilere uygun (sesli) düzenlenme bulunmamaktadır.
19. Bisikletin bir ulaşım aracı/ulaşım biçimi olarak genel kabul görmemesiyle
toplumda bisiklet kültürü oluşmamıştır.
20. Bisiklet kullanıcılarının, bisiklet yolları ve şeritleri olmaması nedeniyle can
güvenlikleri bulunmamaktadır.
21. Bisiklete yönelik trafik kurallarının motorlu araç kullanıcıları kadar bisiklet
kullanıcıları tarafından da bilinmemesi sonucu trafikte sorunlar yaşanmaktadır.
22. Kavşaklarda bisikletlere yönelik sinyalizasyon sistemi bulunmamaktadır.
23. Bisiklet park yerleri bulunmamaktadır.
24. Toplu taşıma araçlarında bisikletler taşınamamaktadır.
25. İl
ölçeğinde
bisiklet
kullanımına
olanak
sağlayacak
alternatif
yollar
bulunmamaktadır.Karayollarında bisiklet sürmek şu haliyle tehlikeli görülmektedir.
26. Mersin’in yaylalarına taşıma yapan toplu taşıma araçlarında yaylalara bisikletlerin
taşınmasına yönelik olanaklar bulunmamaktadır.
20
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Sürdürülebilir insan odaklı ve çevre dostu bir ulaşım politikasının Mersin il
genelinde ve kent özelinde her ölçekte benimsenmesi gerekmektedir.
2. Kent içerisinde motorlu trafik hızını arttıran değil, yürünebilirliği önceleyen önlemler
alınmalıdır.
3. İl ölçeğinde ana karayolları dışında spor ve gezintiye uygun ikincil yol
güzergahlarının korunarak geliştirilmesi, bisiklet ulaşımına yönelik düzenlemelerin
yapılması önceliklidir.
4. Motorlu olmayan çevre dostu tüm ulaşım türlerinin özendirilmesi ve ulaşım biçimi
olarak benimsenmesi kapsamında bisiklet ve yürümenin olmazsa olmaz ulaşım
biçimleri olarak benimsenmesi kent trafiğine ve çevreye olumlu katkıları olacaktır.
5. Kent içerisinde özellikle kent merkezinde yaya öncelikli alanlar tanımlanması, bu
alanların araçlar tarafından işgalini engellemeye yönelik düzenlemeler yapılması
(otoparkların merkez dışında düzenlenmesi) gereklidir.
6. Yaya kaldırımları ve yaya yolları, engellilerin ve tüm diğer hareket kısıdı bulunan
kişilere (hamile, yaşlı ve çocuklar), bebek arabalarına yönelik, genişlik, yükseklik
malzeme seçimi standartlara uygun yapılmalıdır.
7. Yaya ve bisiklet yollarının iklim koşulları dikkate alan gölgelik ağaçlandırma ve su
elemanları düzenlenmesi (ağaç budamanın buna yönelik yapılması) gereklidir.
8. Kent içerisinde yürünebilirliği arttırmak, kentin denize ve kamusal yeşil alanlara
ilişkisini trafik hızının yayaların can güvenliği korumak üzere yaya geçitlerinin ve
trafik ışıklarının sayılarını arttırmak faydalı olacaktır.
9. Engellilere yönelik farklı engel gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan düzenlemeler,
sinyalizasyon ve bilgilendirme sistemleri tümleşik biçimde planlanmalı ve
uygulanmalıdır.
10. Toplu taşıma araçlarında engellilere ve bebek arabalarına yönelik düzenlemelerin
yapılması öncelikli çözülmesi gereken konulardandır.
11. İl ölçeğinde bisiklete uygun yol sistemi geliştirilmelidir.
12. Mevcut karayolları üzerinde bisikletlerin güvenliğini sağlayan düzenlemeler
yapılması gereklidir.
13. Kent içerisinde bisiklet kültürünün özendirilmesi, bisikletin bir ulaşım aracı olarak
benimsenmesinin sağlanmasına yönelik etkinlikler, eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.
21
14. Kent içerisinde tüm güzergahlarda bisiklet yolları ve bisiklet şeritleri düzenlenmesi,
Mersin’i bisiklet yolları sistemiyle bir örnek kent haline getirilmek amaçlanmalıdır.
15. Bisikletler için güvenli park yerleri düzenlenmelidir.
16. Bisikletler için işaretleme ve kavşak sinyal sistemleri yapılmalıdır.
17. Bisiklet ulaşımının diğer toplu taşıma araçlarıyla tümleşik olarak planlanmalı, kimi
ulaşım hatlarında bisikletlerin taşınmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
18. Özellikle kent merkezinde ve park alanlarında bisiklet kiralama sistemlerinin
oluşturulmalıdır.
19. Yağmur suyu toplayan mazgalların bisiklet kullanımına uygun olarak (çapraz vb.)
düzenlenmesine çalışılmalıdır.
20. Özet olarak; çevre dostu, insan odaklı, sürdürülebilir bir ulaşım politikası
çerçevesinde motorlu araç trafiğini hızlandırmaya değil, durultmaya yönelik; yaya ve
bisiklet ulaşımını önceleyen, engellileri, çocukları, yaşlıları gözeten düzenlemeler
yapılmasının öneriyoruz. Deniz kentinde deniz ulaşımının da il ölçeğinde olduğu gibi
kent ölçeğinde de kullanılması faydalı görülmektedir.
22
SORUN ALANI 6: TRAFİK YÖNETİMİ, AKILLI ULAŞIM SİSTEMLER
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Hediye TUYDES YAMAN
Katılımcılar:
Yrd. Doç. Dr. Hediye TUYDES YAMAN, ODTÜ,
Aliye YETER, Mersin Trafik Şube Müd.,
Adem SAMER, Mersin Trafik Şube Müd.,
Doğan TUNCAY, MBB, Haberleşme ve Sinyalizasyon Şube Müd.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Kavşaklarda geometrik sorunlar gözlenmektedir. Bunlar:
a) İşaretlendirme / yönlendirme sorunları,
b) Yaya geçiş yerlerini kimin belirlediği belirli olmaması,
c) Mersin hal kavşağında tıkanıklık yaşanması özellikle kavşağa tır girdiğinde
trafik kilitlenmesi.
2. Yol kenarlarına illegal park edilmesi, bunun bir parçası olarak sürekli denetim
yapılamamaktadır (personel yetersizliği/sürekli ceza yazılamaması gibi nedenler).
3. Toplu taşımanın çok araç ve çoğunlukla aynı güzergahlarda yapılması, durakların
peron sistemi ile düzenlenmesi sorun yaratmaktadır.
4. MOBESE sistemi trafik yönetimi amaçlı bilgi aktarmamaktadır.
5. Minibüs/dolmuş sürücülerinin tehlikeli davranışlar sergilemektedir.
6. Belediye kapsamında koordinasyon sorunu bulunmaktadır. UKOME-Fen İşleri–
İmar birimleri arası bilgi akışı sorunlu, alınan kararlar planları yada gerçek durumu
yansıtmamaktadır.
7. Belediyede trafik/ulaşım yönetimi konusunda uzman/yetkin personel sayısında
sıkıntı bulunmaktadır.
8. Sinyalizasyonun bazen keyfi/halktan gelen taleple yapılıyor olması sorun
oluşturmaktadır.
9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bisiklet yolları kurulabilmesi için verdiği teşvikleri
kullanacak projeler yapılmamaktadır.
10. Bazı yolların çok dar olması nedeniyle ambulans, itfaiye gibi araçlar bu yollara
girememektedir.
11. Katlı otopark eksikliğinin bulunmaktadır.
23
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Trafik komuta/yönetim merkezi kurulması şarttır.
2. Kent bilgi sistemiyle iletişim sağlanması gereklidir.
3. Toplu taşıma, ara toplu taşıma üzerinde gözlem yapılmalı ve veri toplamalıdır.
4. İtfaiye/ambulans vb. önceliklendirme konusunda çalışma yapılmalıdır.
5. Kavşaklara mümkün olduğunca dinamik kontrol sistemlerine (akıllı kavşak
sistemleri) geçilmelidir.
6. Akıllı durak sistemi kurulmalı, akıllı duraklarda yolcu bilgilendirme (orta vadede),
iklimlendirme imkanı(uzun vadede) sağlamasına çalışılmalıdır.
7. Yaya üst geçitlerinin modernize edilerek kullanımlarının arttırılması,
8. Katlı otopark seçeneği düşünülmelidir.
9. Toplu taşımada işletilebilir havuz sistemi gündeme getirilmelidir. Bu sayede
güzergahların otobüs zorunluluğu gözden geçirilmelidir.
10. Güzergahlar için “-iki kapılı, kart kullanılabilecek, daha küçük araçlar gündeme
gelmeli (ara sokaklarda), otobüs hatlarında ekspres servislerini özendirme amaçlı
tasarlanmalıdır.
11. TEDES’in nerelere ve hangi sınırlarda (hız) uygulanabileceği daha gerçekçi ölçekte
değerlendirilmelidir.
12. Mersin için TEDES önerisi (50 kavşak ve 3 hız koridoru) getirilmelidir.
13. Akıllı sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
14. Var olan 3 akıllı sinyalizasyon sisteminin 2014 içinde yapılacak olan 12 kavşak ile
(genelde 2 ana koridorda) 15’e yükseltilmesi (2015’te 20 tane daha yapılması) bu
sayede merkez yönetimiyle birleştirilip dinamik yönetim imkanı sağlaması
gereklidir.
15. Minibüs/dolmuş sürücülerine ceza yazmak çözüm olmadığı görülmüştür, araç
sahipleri başka sürücü bularak devam etmektedir, önlenmesi için havuz sistemine
geçilmelidir.
16. Bölünmüş yollarda çok sık olan geçiş noktaları bulunmaktadır.Bunlardan bazıları
kapatılarak da erişim kontrolü sağlanabilir.
17. Yenişehir için belirlenen (Trafik Güvenliği Platformu’nca) 10 bulvarda bir sistem
kurulabilir (Öncelikle Adnan Menderes Bulvarı paralelinde, daha sonra Hilton Oteli
civarında düzenleme ile).
18. Planlı kentsel dönüşüm ile kent merkezinde daha geniş sokaklar ve otopark imkanı
yaratılabilir.
24
SORUN ALANI 7: TRAFİK GÜVENLİĞİ, DÜZENLEMELER VE DENETİM
Moderatör: Öğr.Gör. Dr. Murat ÖZEN,
Katılımcılar:
Cengiz GÖZTAŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge,
Seydihan KOCA, Mersin Trafik Şube Müd.,
Zeynepcan BEKTAŞ, MBB,
Emin GÜZEL, MBB,
Hülya TEPE GÜNER, Yenişehir Belediyesi,
Yakup KURT, MBB,
Mustafa TÜLÜ, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube,
Oruç ALTINTAŞI, İnşaat Müh.,
Öğr.Gör. Dr. Murat ÖZEN, MEÜ
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Denetim ve eğitim eksikliği vardır, ehliyetler kolayca verilmektedir.
2. Yaşat Kavşağı yaya güvenliği açısından sıkıntılı görülmektedir.
3. Kavşakların yönlendirilmelerinde eksiklikler bulunmaktadır.
4. Tulumba Kavşağında trafik açısından problemler yaşanmaktadır.
5. Yol kenarı parkları bir sorun olarak görülmekte ve yaptırımların eksik
bulunmaktadır.
6. Yaya yolları, yaya-araç etkileşimleri sıkıntısı bulunmaktadır.
7. Kavşak koordinasyonlarında eksiklik bulunmakta, çok sık aralıklarla yer alan
kavşaklar trafiği olumsuz etkilemektedir.
8. Ara ulaşım sistemlerinin durakları problem oluşturmaktadır.
9. Yeşil dalga olması gerekir, kavşaklar arası sinyalizasyon uyumlu olmaması sıkıntı
yaratmaktadır.
10. Orta refüjler kısa mesafelerde kesilmektedir.
11. Sıcaklar havalarda ev ve işyerlerinde klimaların çok kullanılması sonucunda
elektriklerin kesilmesi kaçınılmaz, trafiğin bu kesintilerden etkilenmemesi için bir
çalışma yapılmalıdır.
12. Şehir içi trafiğinde olağan saatlerde bile trafik sıkışıklığı yaşanabilmektedir.
25
13. Sinyalize kavşaklarda polislerin kontrolü ele alması trafik akışını olumsuz
etkilemektedir.
14. Yaya ve sürücülerin eğitimsizliği en önemli mesele olarak görülmektedir.
15. Akbelen Bulvarı Mezarlık kavşağı 17:00-20:00 arası yığılma noktası haline
gelmektedir. Kavşakta düzenleme gereklidir.
16. Forum çevresinde hiçbir analiz yapılmadan AVM yapıldığı düşünülmektedir.
17. Kavşak yönetimlerinde ve kavşakların geometrik dizaynında problemler olduğu
gözlenmektedir.
18. Sinyalizasyonlarda, yaya zamanına yer verilmemektedir.
19. Tulumba kavşağında yaya yolları problemli görülmektedir.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Şehir içinde bütün kavşakların durumları gözden geçirilmeli, yol analizleri
yapılmalıdır.
2. Şehri iyi tanıyan kişilerden oluşan uzmanlar trafiğin pik saatlerinde analizler yapmalı
ve bir rapor hazırlamalıdır.
3. Ulaşım konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
4. Yatay ve dikey emniyet işaret envanteri oluşturulmalı, şehir trafiğinde kör noktaların
tespiti gereklidir.
5. Standart trafik işaretlemeleri yapılmalı, trafik güvenliği için her türlü teçhizat
kullanılmalıdır (levha vb.).
6. Sağ dönüşler serbest bırakılmalı, dönüşlerde park yasakları denetlenmeli ve sola
dönüş şeritleri oluşturulmalıdır.
7. Yol kenarı parkları kontrol altına alınmalı, park etüdü yapılarak park alanlarını
yönlendirme konusunda çalışma yapılmalıdır.
8. Araç yoğunluğunu azaltmak için bisiklet yolları yapılabilir.
9. Yol kenarındaki işgalleri, reklam panoları – levhaları denetlenmelidir.
10. Ara ulaşım sistemlerinin trafiği tehlikeye atmayacak şekilde duraklamalarını
sağlamalıyız.
11. Kara noktaların tespiti edilmesi gereklidir.
12. Sürücü davranışlarına yönelik bilgilendirme çalışması yapılmalı, şehir merkezinde
otopark problemi çözüme kavuşturulmalıdır.
26
13. Ulaşım koordinasyon merkezinin alınan kararlarda daha etkin rol oynaması
gerekmektedir.
14. Trafik güvenliği, eğitim, daha fazla denetim ve cezai yükümlülük konularında
çalışmalar yapılmalıdır.
15. Yaşat iş merkezi önüne yaya geçidi yapılmalıdır.
16. Çakmak ve Mehmet Akif Caddelerinde tek yönlü ulaşım düşünülmelidir.
17. Çetinkaya Kavşağı ve Hastane caddesi kavşağı trafik sıkışıklığını gidermek için
araştırma yapılmalıdır.
18. İnönü Caddesi ile Kuvayi Milliye Caddesi’nin kesiştiği üstgeçit (Tulumba) sola
meyilli olarak düzenlenmelidir.
19. İstiklal caddesinde otopark kaldırılmalı, sürücülerin park etmeleri önlenmelidir.
20. Şehir merkezine otopark yapılarak illegal parklar azaltılmalıdır.
21. Ağır vasıtalar Mersin içine girmemeli, kent trafiğine girmeden otoyola çıkmaları
sağlanmalıdır.
22. Otogar kavşağından sola dönüş cebinin dar olduğu görülmekte ayrıca şehir içine
dönmeden doğruca otoyola girilmesi önerilmektedir.
23. Kavşakların fiziksel yapısı gözden geçirilmelidir.
24. Birçok kavşakta sinyalizasyonlar yenilenmelidir.
25. Kavşaklarda kesintisiz ulaşım için sağa dönüş cebi oluşturulmalıdır.
26. Mersin’de elektrik kesintisi ile sinyalizasyon sıklıkla kesilmektedir. Önlem
alınması gerekmektedir.
27. Akdeniz Bölgesinde bulunan Mersin’de güneş enerjisi kullanımı çok maliyetli veya
zahmetli olup olmadığı konusunda çalışma yapılabilir.
28. Trafik güvenliği konusunda bazı şirketler kaza analizleri yapıyor. Yoğunlaşan
kavşaklara gerekli işaretlemeleri yapıyor. Bu tür şirketlerle irtibata geçilebilir.
29. Gözne bağlantı yoluna göbek yapılmalı, geçişler kontrollü olması sağlanmalıdır.
27
SORUN ALANI 8: OTOPARK YATIRIMLARI, YÖNETİMİ
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Yasemin SARIKAYA LEVENT
Katılımcılar:
Yrd. Doç.Dr. Yasemin SARIKAYA LEVENT, MEÜ, ŞBP Bölümü,
Yaser GÜNDÜZ, MBB Planlama Şb. Md.,
Alpaslan DURGUNLU, Kentsel Tasarım Şube Md.,
Erdal ÖZDEMİR, MBB Otoparklar Şb. Md
Fedai ÜREDİ, Otoparklar Dernek Başkanı
Fehmi Tosun, Mersin Mühendis Mimar ve Teknikerler Derneği
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
Otopark problemini kentin farklı bölgelerinde farklı boyutları ile karşımıza çıkmaktadır.
Otoparklara ilişkin niteliksel ve niceliksel problemler, kent merkezinde, alt merkezlerde,
konut alanlarında farklı tartışma başlıkları olarak ele alınmıştır. Bu tartışmanın yanı sıra,
yol boyu otopark sistemi, otopark harçları, özel otoparkların yer seçimi ve mevzuat
konuları tartışma grubunun ele aldığı diğer önemli problem başlıkları olmuştur.
Kentin geneline baktığımızda, imar planı ile belirlenmiş otopark alanlarının yetersiz
olduğu görülmektedir. Kent merkezine ek olarak otopark yetersizliği olduğu belirtilen
bölgeler;
• Çamlıbel
• Pozcu
• Forum Alışveriş Merkezi civarı
• Mezitli Merkez
• Yeni konut alanları (Kuzey Mersin – Mezitli ve Yenişehir bölgeleri, Toroslar gelişim
alanları)
• Yoğun konut dokusunun olduğu alanlar (Pozcu gibi)
Kent merkezinde otoparkların varlığı aslında özel araçların merkezde trafik yükü yaratıyor
olması nedeniyle temel bir problemdir. Çünkü kent merkezinde otoparkların olması,
merkeze özel araç ile gelişi teşvik eder ve merkezdeki araç yoğunluğunu arttırır. Mersin
28
kenti için kent merkezine özel araç ile erişimi bir problem değil de bir gereklilik ve
kaçınılmaz bir olgu olarak kabul edecek olursak, kent merkezinde, özellikle Metropol ve
Adliye civarında en temel problem otopark alanlarının yetersiz olmasıdır. Kent merkezinin
çekirdeği olarak nitelendirebileceğimiz tarihi kent merkezinde ise otopark alanları sayısal
olarak yeterli olsa da, aşağıda detayları verilen niteliksel problemler olduğu tespit
edilmiştir:
• Standartlara uygun olmaması (engelli park alanlarının düşünülmemiş olması, park
alanı ölçülerinin uygun belirlenmemiş olması, giriş-çıkışların nizami olmaması gibi),
• Kapasitenin üzerinde kullanım,
• Kalitesiz ve özensiz işletme,
• Ücretlendirme politikalarının yetersizliği,
Ayrıca, tarihi kent merkezinde yer alan otoparklar, alanın tarihi niteliğine zarar
verebilmektedir. Dolu-boş oranlarını zedelemekte, kullanım uyumsuzluğu yaratmakta ve
araç yoğunluğu yaratarak tarihi dokunun dolaylı ve doğrudan zarar görmesine neden
olmaktadır.
Alt kent merkezleri olarak nitelendirebileceğimiz Pozcu, Forum ve Mezitli bölgelerinde ise
otopark alanlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Özellikle kamu kuruluşlarının, ticaretin,
sosyo-kültürel tesislerin yoğunlaştığı bölgelerde tanımlı, düzenli ve yüksek kapasiteli
otopark alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Alt merkezlerde yaşanan bir diğer problem ise
özel yatırımcılar tarafından yapılan büyük sağlık, eğitim ya da sosyo-kültürel kullanımların
beraberinde getirdiği trafik yoğunluğu ve otopark ihtiyacı problemidir. Bir alanda
yapılacak olan büyük ölçekli bir özel sağlık tesisinin ya da eğitim kurumunun ihtiyaç
duyacağı otopark alanı her zaman parsel içerisinde karşılanmamakta; bu durum,
beraberinde çevresindeki yolların otopark olarak kullanılmasına neden olmakta ve acil
durum erişimi problemi, kaldırım işgali, trafik yoğunluğu gibi problemleri beraberinde
getirmektedir.
Konut alanlarında otopark problemleri olmakla birlikte, ana ve alt merkezlerde yaşandığı
kadar büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmamaktadır. Eski ve yoğun konut dokusu
içerisinde, konut parseli içerisinde otopark ayrılmadığı için yol boyu araçlar park
etmektedir. Diğer yandan, yeni gelişen konut alanlarında site tipi gelişme düzeninde
29
otoparkların parsel içerisinde çözülmesi kısmen otopark sıkıntısını hafifletmektedir.
Ancak, bu alanlarda da araç sahipliliğinin yüksek olması, parsel içerisinde sağlanan
otoparkların yetersiz kalmasına ve araçların yol boyu park edilmesine neden olmaktadır.
Her iki konut alanında da yol boyu park edilmesi kaldırım işgalleri, acil durumlarda erişim
güçlükleri (itfaiye erişiminde yaşanabilecek problemler gibi) gibi sıkıntıları da beraberinde
getirebilmektedir.
Yol boyu otopark sistemi en problemli park sistemi olarak görülmektedir. Gerekli
düzenlemeler yapılmadan yol boylarının otopark olarak tahsis edilmesi özellikle erişime
ilişkin
problemleri
de
beraberinde
getirmektedir.
Acil
durum
müdahaleleri
gecikebilmektedir (itfaiye, ambulans hizmetleri gibi). Ayrıca nizami park edilmemesi
durumunda
kaldırım
işgalleri
engeller
yaratarak,
yayanın
dolaşımını
sıkıntıya
sokabilmektedir. Yol boyu otopark sisteminin gerekli düzenlemeler yapılmadığı
durumlarda ortaya çıkardığı bir diğer problem ise trafik güvenlidir. Örnek olarak, Adnan
Menderes Bulvarı boyunca görülen ve özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları rekreatif
ve sosyo-kültürel kullanımlar nedeniyle ortaya çıkan yoğun park hareketliliği (sıkışık
alanlara park etmeye çalışma, ikinci şeritte park yeri ekleme, ikinci şeritte yolcu indirme –
bindirme gibi) akan trafiği tehlikeye sokabilmektedir. Bulvar oyunca konumlanmış ticari,
sosyo-kültürel ve rekreatif kullanımların otoparklarının olmaması bu problemin en temel
nedeni olarak görülebilir.
Otopark harçları konusu da bir diğer problem alanı olarak tanımlanmıştır. İnşaat ruhsatı
sürecinde ilçe belediyelerince toplanmakta olan otopark harçlarının, otopark yapımına
ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine aktarılması gerekmektedir.
Ancak toplanan bu harçların nasıl ve nereye harcandığı konusu tam olarak
bilinmemektedir.
Özel otoparkların yer seçimi de planlama süreci açısından temel bazı problemler
içermektedir. Özelikle kent merkezindeki mevcut özel otoparkların çok büyük bir kısmı
imar planları ile belirlenmiş alanlar değildir; parselin uygun olup olmaması (boş olması,
en-boy oranları, giriş-çıkış imkanları gibi) üzerinden özel yatırımcı tarafından yer seçimi
yapılmaktadır. Bu durum, planlı bir gelişme olmadığını ve otoparkların belirli bir sisteme
göre yer seçmediğini göstermektedir. Diğer yandan ruhsatsız bir şekilde boş parsellerin
30
otopark olarak kullanılması, çevresindeki diğer boş parselleri çoğu zaman gasp ederek
alanını büyütmesi de karşılaşılan bir diğer problemdir. Özel otopark alanlarının yer
seçimine ilişkin iletilen şikayet konularından bir diğeri de imar planlarında kamu kurumu
olarak belirlenen (okul, sağlık tesisi alanı gibi) ve özel mülkiyette olup da henüz
kamulaştırılması yapılmamış olan parsellerdir. Bu parseller, sahipleri tarafından
kamulaştırma işlemi yapılana kadar açık alan niteliğini bozmadan otopark olarak
kullanılabilmektedir. Bu durum sıklıkla kentin gelişim alanlarda parsellerin kamulaştırılana
kadar tır, kamyon garajı gibi kullanımı şeklinde karşımıza çıkmakta ve çevrede yaşayanlar
tarafından şikayet konusu olmaktadır. Bu durumu düzenleyen, kontrol eden bir prosedür
bulunmamaktadır.
İlgili yasa ve yönetmeliklerin otoparklara ilişkin hükümleri ve mevzuat ile belirlenen
otopark standartları ana hatları ile incelendiğinde, mevzuattan kaynaklı bir yetersizlik
olmadığı, ancak uygulama ve denetleme konusunda sıkıntıların yaşandığı belirtilmiştir.
Uygulama ve denetim problemi sadece özel sektör yatırımlarında değil, kamu
yatırımlarında bile karşımıza çıkmakta; gerekli otopark alanı ayırmayan kamu tesisleri kötü
örnek ve emsal teşkil edebilmektedir.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
Öneriler kısmında tartıma grubumuz sorun olarak tespit etti noktaların nasıl
çözülebileceğine ilişkin fikirleri tartışmıştır.
Mevcut imar planlarının gözden geçirilmesi esnasında ve yeni gelişme alanları için
hazırlanan imar planlarında otoparklara ilişkin ihtiyaçların iyi etüt edilmesi ve ihtiyaca
yönelik olarak optimum kapasitede ve erişilebilirliği yüksek noktalarda yüksek kapasiteli
ve nitelikli otopark alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Yeni gelişim alanlarında
belirlenen otopark alanları ve mevcut doku içerisinde otopark olarak kullanılabilecek
alanlar toplanan otopark harçları kullanılarak en kısa sürede hayata geçirilmelidir.
Özellikle kent merkezinde bulunan mevcut otoparklara ilişkin kapsamlı bir planlama
çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu süreç, mevcut otopark alanlarının konumlarının,
kapasitelerinin, niteliksel özelliklerinin, giriş-çıkış noktalarının belirlenmesine yönelik
tespit çalışması ile başlamalıdır. Tespit aşamasından sonra, mevcut durum öneri ulaşım
şeması ile örtüştürülerek hangi otoparkların kaldırılacağı, hangilerinin kullanımının nasıl
31
devam edeceği konularında planlama kararlarının ve yanı sıra kullanımı devam edecek
otoparkların kapasitelerinin artırımı, iyileştirilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesine ilişkin
tasarım kararlarının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak olan bir Otopark Master Planı
kapsamında merkezin ne kadar daha otopark alanına daha ihtiyacı olduğu hesaplanarak
yeni otopark alanlarının elde edilmesi yönünde çalışmalar yürütülmelidir. Bu planlama
süreci, mevcutta bir sistem çerçevesinde yer seçmemiş ve dağınık bir şekilde konumlanan
otoparkların daha sistematik ve ulaşım sistemi ile bütünleşik bir şekilde işletilebilmesini
sağlayacaktır.
Kent genelinde yaşanan otopark yetersizliği konusunda getirilen en temel öneri, modernize
edilmiş katlı otopark sistemlerinin ve yer altı otoparklarının planlı bir şekilde sisteme dahil
edilmesidir. Katlı otopark sistemi olarak daha öncelerde kullanılan beton yığma sistem
yerine yapısal olarak daha hafif mekanik sistemlerin (asansör, raylı hat gibi) tercih
edilmesinin maliyet ve kent estetiği açısından daha tercih edilebilir bir sistem olacağı
belirtilmiştir. Yeni otopark alanları kamu tarafından yapılabileceği gibi, özel sektörün de
yatırım yapması için azı teşvik sistemlerinin (harçlardan muaf tutulma gibi) geliştirilmesi
kolaylaştırıcı olacaktır.
Kent merkezi çeperinde ve alt merkezlerde nitelikli ve cazip otopark alanları
düzenlenmelidir. Bu otopark alanları özellikle ticaret, kamu kullanımları, sosyo-kültürel
kullanımlar ve spor alanlarının etrafında yer seçmelidir.
Trafik yoğunluğunu arttıracak ve yüksek kapasiteli otopark ihtiyacı olacak kullanımların
(Sağlık tesisi, eğitim kurumu, sosyo-kültürel tesis, spor alanı ya da büyük ölçekli ticaret
gibi) ruhsat işlemleri esnasında, planlama alanı ve yapının projesi bu trafik yoğunluğu ve
otopark ihtiyacı gözetilerek verilmelidir. Projede parsel içerisinde çözümler üretilmesi
talep edilmeli; plan notların, çevreye en az yük getirecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
Yol boyu otopark sisteminin uygulanması gereken yerlerde, yolun, park etmeye uygun bir
şekilde planlanması; yol kesitine ilişkin tasarımların yapılması gerekmektedir. Özellikle
kent merkezlerinde ya da yol kesitinin gerekli düzenlemelere uygun olmadığı bölgelerde
yol boyu otopark sistemi uygulanacaksa, bu sistemin uzun süreli park etmeye imkan
32
sağlamaması; “bekle-devam et” sistemi ile kısa süreli duraklamalara izin vermesi daha
uygun olacaktır.
Özellikle konut alanlarındaki yol kesitlerinin daha detaylı çalışılması gerekmektedir.
Standart
kaldırım-yol-refüj-yol-kaldırım
dizgesine
alternatif
geliştirilecek
tasarım
süreçlerinin, imar planı sürecine eklenmesi gerekmektedir. Tasarım nosyonu ile
hazırlanacak yol kesitleri ile elde edilecek nizami ve düzenlenmiş cep otoparkları ve yol
boyu otoparklar ile özellikle konut alanlarındaki otopark yetersizliği problemine kısmen de
olsa çözüm bulunabilir. Yol kesitlerinin çalışılması ile elde edilen yol boyu otoparklarda ve
cep otoparklarında, düzenlenmeden yapılan parklardan kaynaklı kaldırım işgali, acil durum
erişi trafik güvenliği gibi problemler de en aza indirilmiş olacaktır.
Otopark harçlarından elde edilen gelirin otopark yetersizliği tespit edilen alanlarda nitelikli
otopark alanları yapımında kullanılması önemlidir. Bu fon, aynı zamanda mevcut
otoparkların iyileştirilmesi ve modernizasyonunda da kullanılabilir.
Kentin ana ve alt merkezleri öncelikli olmak üzere, kentin tamamında bisiklet ve
motosiklet park alanlarının tasarlanması gereklidir. Bu parkların nitelikli ve güvenlikli
olması bisiklet ve motosiklet kullanımını da teşvik edecektir. Bazı park noktalarında
(öncelikle yoğun kullanımın olduğu noktalarda) basit bakım üniteleri park alanına entegre
edilebilir.
Kent içi trafiğine yük getirecek olan tır, kamyon (ve beraberlerinde konteynırlar) gibi ağır
vasıtalar için kent girişlerinde büyük otopark alanları düzenlenmelidir. Bu otoparkların
farklı ulaşım yolları (demiryolu, denizyolu, otoban) ile bağlantısının iyi planlanması
gerekmektedir.
33
SORUN ALANI 9: ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ, YOL VE KAVŞAK TASARIMI
Moderatör: Erdal Özcan
Katılımcılar:
Erdal Özcan, MBB,
Halil DEVEDEN, İnşaat Mühendisleri Odası,
Parla Can KUYUCUOĞLU, Tarsus Belediyesi,
E. Anıl YARBUZ, Tarsus Belediyesi,
Hüsnü ÖZ, MBB,
Mehmet AKPINAR, MBB,
Emin Eşref AKBAŞ, Toroslar Belediyesi,
Azim Volkan Uslu, Toroslar Belediyesi,
Yunus ŞİMŞEK, Toroslar Belediyesi,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Kavşaklarda trafiğin aksamasına neden olan hata ve aksaklıklar (refüj genişliği, ışık
düzensizliği vb.) bulunmaktadır.
2. İlçelere ve tatil mekanlarına giden toplu taşıma yapan araçların ve özel araçların
şehir merkezi trafiğine alınması nedeniyle şehir içi trafiğinin olumsuz etkilendiği
düşünülmektedir.
3. Şehirlerarası yollar üzerindeki kavşakların düzenlemeyle çözülemeyecek durumda
olanlar bulunmaktadır, bunlar için gerekli altyapı bulunmadığından trafikte sıkışıklık
özellikle akşam saatlerinde artmaktadır.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Şehirdeki bütün kavşakların tekrar analiz edilip projelendirilmesi, bu esnada genel
görüş olarak İNSAN odaklı tasarım yapılması gerekmektedir.
2. Toplu taşıma araçlarının şehre girmeden otopark alanına oradan da otogar içine
girmesi, harekete otogar içinden başlaması, yolcuların oradan ring servisle gerekli
yerlere taşınması ile şehrin içinde dolmuş yoğunluğu azaltılması önerilmektedir.
3. İlgili bölgeye üst geçit, alt geçit, katlı kavşak gibi gerekli sanat yapıları yapılarak
trafik yoğunluğu azaltılmalıdır.
34
SORUN ALANI 10: YÜK TAŞIMACILIĞI, BÖLGESEL VE KENTSEL LOJİSTİK,
LİMAN ULAŞIMI
Moderatör: İskender DİNLER
Katılımcılar:
İskender DİNLER, Mersin International Port (MIP),
Metin ALTINSOY, Mersin International Port (MIP),
Figen ERGÜL, TCDD 6. Bölge
Mehmet Ali ÜNAL, TCDD 6. Bölge
Ferhat ÖZBEKOĞLU, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
Atahan ÇUKUROVA, Mersin Deniz Ticaret Odası,
Mehmet DENİZ, MESİAD Başkanı,
Ufuk MOYA, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
N. Seyyit MİÇİLLİOĞLU, Ulaştırma Bakanlığı Adana Ulaştırma Bölge Müd.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Mersin Liman ve Serbest Bölge Lojistiğinin kalbini oluşturmaktadır. Liman ve
Serbest bölge trafiğinin aşırı yoğunluğu zaman ve ekonomik açılardan büyük zararlar
vermektedir. Liman ve Serbest Bölgenin genişleme alanındaki yapılaşmalar ulaşımı
olumsuz etkilemektedir.
2. Mersin’deki Lojistik aktörlerin dağınıklığı ulaşımı olumsuz etkilemektedir.
3. Organize Sanayi Bölgelerini (1 ve 2) trafiği, ulaşımı olumsuz etkilemektedir.
4. Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yeterli değildir.
5. Denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında eksiklikler vardır.
6. Kurvaziyer turizmi Mersin’de gelişmemiştir.
7. Otoyol Erdemli ilçesinde sonlanmaktadır, batıya ilerlememektedir.
8. Mersin Nakliyeciler Sitesi şehrin girişinde dar bir alanda sıkışmış halde olması sorun
yaratmaktadır.
9. Galericiler Sitesi olmadığından sorunlar yaşanmaktadır.
35
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Bu bölgenin yol ve trafik planlaması acilen yapılmalı, hal kavşağı yeniden
düzenlenmeli, liman giriş ve çıkışlarının gerek D-40 gerekse otoyol bağlantıları,
şehir trafiğine karışmayacak şekilde dizayn edilmelidir.
2. Lojistik aktörlerin önemli bir kısmının bir araya geleceği 2. Organize Sanayi
Bölgesinin bitişiğinde planlanan “LOJİSTİK MERKEZİ”nin bir an önce faaliyete
geçmesi sağlanmalıdır. Mersin’den çok sonra çalışmaya başlayan iller bile lojistik
merkezlerini tamamlayabilmişlerdir. LOJİSTİK PLATFORMU tarafından oluşan
altyapısı hazırlanan lojistik merkezi için başta valimiz, milletvekillerimiz ve MBB
başkanımız
olmak
üzere
kentin
dinamiklerinin
birlikte
hareket
etmeleri
sağlanmalıdır.
3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) otoyol bağlantısı ivedilikle yapılmalıdır. Ayrıca
OSB ve Lojistik Merkezi ile diğer lojistik işletmelerin liman ve serbest bölge ile
ulaşım entegrasyonu sağlanmalıdır.
4. TCDD tarafından planlanan Adana – Mersin arası 3. ve 4. hatları ile sinyalizasyon ve
elektrifikasyon modernizasyonu bir an evvel yapılmalıdır. Liman bağlantı hatları
arttırılmalıdır. Ayrıca Mersin – Silifke demiryolu bağlantısı yeniden gündeme
alınmalıdır.
5. Yurtdışı, yurtiçi ve il dahilinde denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığını geliştirecek
planlamalar yapılmalıdır. (Beyrut – Mersin, Suriye – Mersin, Kıbrıs – Mersin,
Anamur – Taşucu – Silifke – Erdemli – Mersin) arası denizyolu ile yük ve yolcu
taşımacılığı fizibilite çalışmaları yapılarak planlanmalıdır.
6. Kurvaziyer gemilerinin rahatça yanaşıp, yolcuların şehre çıkmalarına olanak verecek
yeni bir tesis yapılmalıdır (Aquapark bitişiği).
7. Otoyol Silifkeye kadar uzatılmalıdır.
8. Serbest bölge, Liman, OSB ve otoyol bağlantıları olan fiziki ve sosyal ortamı
kentimize yakışan bir “Yurtiçi Nakliyeciler Kompleksi” yapılmalıdır.
9. Oto galericiler sitesinin yeni bir bölgeye taşınmalıdır.
10.Nakliyeciler Sitesi yetersiz görülmektedir, çözüm olarak yeni bir bölgeye taşınması
önerilmektedir.
36
SORUN ALANI 11: BÖLGESEL ULAŞIM, OTOYOL BAĞLANTILARI,
KARAYOLLARI, DEMİRYOLLARI, DENİZ VE HAVA ULAŞIMI
Moderatör: Hakan TURUNÇ,
Katılımcılar:
Korer ÖZBENLİ, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO)
Mustafa GÜLER, MESİAD
Mehmet KEŞAF, Makine Mühendisleri Odası,
Hakan TURUNÇ, MIP
A. İskender Binler, MIP
Suat METİN, İl Milli Eğitim Müd.
Suat ERBAĞI,
Oğuz SAYGILI, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü,
Nadi İSAOĞULLARI, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü,
Mesut ÖZTÜRK, Mersin Deniz Ticaret Odası,
Sertaç BERBER, Mersin Sivil Toplum Birliği Platformu (MSTB),
Mehmet Ali SULUTAŞ, Mersin Sivil Toplum Birliği Platformu (MSTB),
Aydın BALCI, Mersin Sivil Toplum Birliği Platformu (MSTB),
Binnur AKSOY, Mersin Sivil Toplum Birliği Platformu (MSTB),
Erdinç BALKAN, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı,
Halil AKSOY, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünü,
Mustafa YILMAZ, MBB Denizcilik Daire Bşk,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. İlin ve bölgenin otoyol bağlantıları ile limanın otoyol bağlantılarının yeterli olmadığı
görülmektedir.
2. İlin ve bölgenin demiryolu ağı yeterli değildir.
3. Yeni Konteynır Limanı mevcut sorunları arttıracağı öngörülmektedir.
37
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Limanın otoyol bağlantıları düzenlenmelidir. Şehir trafiğine girmeden otoyola
bağlanmalıdır. Mersinden Taşucu (SEKA) limanına kadar otoyol bağlantısı acilen
hayata geçirilmelidir.
2. Taşımaların bir kısmının demiryoluna kaydırılması gerekmektedir. Bu, trafik
yoğunluğunun düşmesini sağlayacaktır. Bütün taşımaların karayolu ile yapılması
mümkün
değildir.
Demiryolu
ağı,
otoyolun
kuzeyinden
Taşucu’na kadar
uzatılmalıdır. Konya – Karaman – Mut – Silifke demiryolu bağlantısı sağlanmalıdır.
Böylelikle Konya – Karaman – Afyon gibi iller Seka ve Mersin limanlarına
doğrudan bağlanmış olacaktır. Mersin – İskenderun hızlı tren ulaşımı sağlanması
bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır.
3. Yeni
Konteyner
Limanı
hayata
geçtiğinde
öncelikle
otoyol
bağlantıları
planlanmalıdır. Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Ticaret Borsası başka yere
taşınmalıdır. Akaryakıt tankları taşınmalıdır.
4. SEKA limanı kesinlikle ticari liman olarak kullanılmalıdır. 1/100.000 ve 1/50.000’lik
planlara işlenmelidir. SEKA limanının ticari liman olarak kullanılması önündeki
engeller kaldırılması için öncelikle MBB girişim başlatmalıdır.
5. Mersin merkezden Taşucu, Aydıncık ve Anamur’a kadar ve yine merkezden Karataş,
İskenderun ve Arsus’a kadar deniz ulaşımı için fizibilite çalışması yapılmalı. İlk
etapta Yap-İşlet-Devret modeli ile başlanmalıdır. Deniz uçağı ile helikopter ulaşım
hizmetleri bölgeye kazandırılmalıdır.
6. Mersin’de büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği bir rıhtım düzenlemesi, modern
bir yolcu salonu ile hayata geçirilmelidir.
7. Yat limanları ile birlikte entegre bir Charter havaalanı planlaması bölgeye büyük
hareket getirecektir.
8. Yani yapılacak olan Mersin Balıkçı Barınağının planlandığı üzere Adnan Menderes
Bulvarı üzerine yapılması şehir trafiği üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Bu nedenle
başka yerde planlanması gerekmektedir.
9. Bölgemizde inanç turizminin gelişimine katkı sağlaması bakımından otoyoldan
Eshabıkeyf’e çıkış verilmelidir (Tarsus’a girmeden).
10. SEKA limanı kesinlikle ticari liman olarak kullanılmalıdır.
11. Denizyolu ulaşımı için fizibilite çalışması yapılmalıdır.
38
SORUN ALANI 12: AFETLERE DUYARLI ULAŞIM SİSTEMİ, AFETLERE
YÖNELİK ÖNLEMLER, AFET LOJİSTİĞİ
Moderatör: Yrd. Doç.Dr. Hidayet TAĞA
Katılımcılar:
Yrd. Doç.Dr. Hidayet TAĞA, MEÜ Müh.Fakültesi,
Prof. Dr. Cüneyt GÜLER, MEÜ Müh.Fakültesi,
Yrd. Doç.Dr. Nida NAYCI, MEÜ Mim. Fakültesi,
Gökşen HALICI, Toroslar Belediyesi,
Filiz TANRIÖVER, MEÜ Mim. Fakültesi, (öğrenci)
Demet AKGÜN, MEÜ Rektörlüğü,
Uğur DOĞAN, MEÜ Müh.Fakültesi,
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunlara Yönelik Görüşleri:
1. Mersin ilindeki (ulaşım altyapısını tehdit eden) afet riskleri;
a. Aşırı yağışlardan kaynaklanan sel felaketi,
b. Yağışlara bağlı oluşan heyelan, kaya düşmesi vb. afetler,
c. Jeolojik kökenli afetler (deprem, karstik çöküntü vb.),
d. Yangın riskleri (orman, sanayi, rafineri, liman vb.),
e. Nüfus hareketlilikleri ve liman faaliyetleri sonucu oluşabilecek salgın
hastalıklar,
f. İklim değişikliğine bağlı olarak oluşan anormal atmosferik durumlar (fırtına,
dalga, hortum, aşırı sıcaklar, kuraklık) şeklinde sıralanmıştır.
2. Afet il Müdürlüğü tarafından yapılan Afet Eylem Planları kurumlar bazında
kalmakta, toplum afet bilinci duyuruları gerçekleşmemektedir.
3. İl genelindeki kamu kurum ve özel kurumların afet eylem planlarını belli aralıklarla
gözden geçirmemektedir.
4. Afet Eylem Planlarının çevre düzeni ve imar planında yer almaması eksiklik olarak
görülmektedir.
5. Afet durumunda acil toplanma yerleri ve bunlara ulaşımı olanakları toplum
tarafından bilinmemektedir.
6. Projesi inşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Enerji santraline yönelik acil eylem
planları yapılmamış veya Mersin halkı bu konuda yeterince bilgilendirilmemiştir.
39
7. İl genelini etkileyecek bir afet durumunda, il dışından gelecek acil yardımların
ulaştırılabileceği alternatif ulaşım hatlarının (hava, deniz vb.) bulunmaması, bu
yardımların depolanacağı lojistik merkezlerin bulunmaması Mersin için önemli
eksiklikledir.
Katılımcıların Alt Başlıklardaki Sorunların Çözümlerine Yönelik Görüşleri:
1. Afet riskine yönelik olarak karayolu ağırlıklı olan şehir içi ve kent bütünü ulaşım
ağının çeşitlendirilmesi (raylı, deniz, hava) gerekmektedir.
2. Dere yatakları, amaçları dışında kullanılmakta ve ıslah çalışmaları istenilen düzeyde
olmadığı için sel felaketlerine neden olmaktadır. Dere yatakları ıslah edilerek
amaçları dışında kullanıma açılmamalıdır.
3. İl genelinde oluşturulacak ulaşım hatlarındaki jeolojik kökenli afet risklerine yönelik
uygun ölçekli sayısal afet risk haritalarının oluşturulması ve ilgili kurumların
kullanımına açılması gerekmektedir.
4. Kent bütünündeki yollarda emniyet şeridi uygulamasının yaygınlaştırılması
konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
5. Kent bütününü kapsayan kurumlar tarafından hazırlanan acil eylem planlarının en az
yılda bir defa gerçekleştirilerek güncellenmelidir.
6. Afet durumunda toplanılacak yerler, farklı kanallar (gazete, tv, radyo vb.) ve
yöntemler (okullarda eğitim, tabela vb.) kullanılarak halka duyurulmalıdır.
7. Mersin kentinde afet koordinasyon ve tedarik merkezleri, dünyadaki başarılı
örnekleri (Zaragoza, Hamburg, Kassel, Freiburg ve Barcelona) incelenerek
oluşturulmalıdır. Bunun için MBB bünyesinde ilgili daire başkanlıkları ve şube
müdürlükleri oluşturulmalıdır.
40
Download

Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi