Öğretim Yılı
:
TOBB
EKONOMİ VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL/YANDAL
BAŞVURU FORMU
Öğretim Dönemi :
Başvuru Tarihi
Öğrenci No
:............................
Adı Soyadı
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:____/____/20___
Fakülte ve Bölümü : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okuduğu Dönem Sayısı (Hazırlık Hariç) : ..................
Genel Not Ortalaması(GNO)
Başvurmak İstediğiniz Bölüm
: ........ ,........
ProgramTipleri
Çift Anadal
Yandal
...................................
□
□
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................
............................
İmza
Telefon GSM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ev :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Not :

Öğrenciler belirtilen tarihler arasında Çift Anadal veya Yandal Programlarına yalnızca birer başvuru yapabilirler.
 Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal veya yandal programına kayıt yaptıramaz.

Çift Anadal programına başvurular en erken 3. en geç 5. Ders dönemi başında, Yandal programına başvurular en
erken 3. en geç 6. Ders dönemi başında yapılır.

Öğrencilerin Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal
lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki genel not
ortalamasının en az 3.25 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en
üst yüzde 20’lik dilimde bulunması gerekmektedir.

Öğrencilerin Yandal programına başvuruda bulunabilmesi içinbaşvurduğu döneme kadar anadal lisans
programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki genel not
ortalaması en az 2,50 gerekmektedir.
 Üniversitemiz Senato Kararı Gereğince; Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan bölümler
tarafından yürütülen çift anadal programlarına başvuran öğrencilerin, Üniversitenin İngilizce Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergesinde belirtilen muafiyet belgesini ibraz etmeleri
gerekir.
Formu Teslim Alan Personelin
Adı Soyadı: .........................................
Tarih
:…………………………..
İmza
: .........................................
Download

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi