Download

1 2. Obchodník súhlasí, aby Banka poskytovala jeho údaje ako o