1
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
ÖNLİSANS PROGRAMI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜTLER VE BAŞVURU
FORMATI
1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER
1. Programın adını belirtiniz.
Çiçek Tasarımı (Flower Design)
2. Programın hangi fakülte ve/veya bölüm içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu
3. Programın somut amaçlarını ve avantajlarını belirtiniz.
Çiçek bir çok Avrupa ülkesinde günlük yaşamın bir parçası iken ülkemizde
duyguları ifade etmek amacıyla sadece özel günlerde kullanılan bir araçtır. Ancak
çiçek pazarı her geçen gün büyümekte, özellikle büyük şehirlerde çiçek tüketimi
belirgin bir biçimde artmaktadır. Çiçek tasarımı eğitimi, çiçeği kültürel yaşamın bir
parçası olarak gören gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda (özellikle İngiltere,
Hollanda, Amerika, ve Japonya gibi çiçek tüketimi de fazla olan ülkelerde) bazı özel
okullar ve enstitülerde profesyonel tasarımcılar tarafından verilmektedir. Ülkemizde
ise çiçek kültürünün yerleşmesi, çiçekçiliğin dünya standartlarına ulaşması ve çiçek
tasarımının dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim gerektiren bir meslek olarak
kabul görmesi için çiçek tasarımı eğitimi veren programlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla Ormancılık Meslek Yüksekokulunda 2 yıl eğitim veren önlisans
programı açılması planlanmıştır.
Türkiye Yüksek Öğretiminde bir ilki oluşturacak olan söz konusu programın
açılması ile bilgi ve estetiğin birleşmesiyle çiçek tasarımı akademik donanıma sahip
kişilerce gerçekleştirilecek, kesme çiçekçilik sektöründe yetiştirilen, ithal edilen
bitkiler yanında zengin doğal bitki türlerimiz de değerlendirilecektir. Açılacak
program ile ülkemizde çiçek tasarımına bilimsel ve teknik bir boyut, mesleki bir
tanım ve de gelişimi açısından bir ivme kazandırmak gibi bir misyonu da
gerçekleştirmiş olacaktır.
Çiçek tasarımı bilgi ve estetik temelli bir programdır. Kuruluş amacı, canlı, kesme,
kurutulmuş çiçek materyalinin belirli ilkeler çerçevesinde estetik değerler
gözönünde tutularak kullanım yerine uygun biçimde düzenlenmesi eğitiminin
önlisans düzeyinde verilmesidir. Uygulanacak önlisans programı ile öğrencilere
canlı, kesme, kurutulmuş çiçek materyali, sözkonusu çiçekleri düzenlemek için
kullanılacak malzeme bilgisi, çiçek düzenlemenin temel ilkeleri, çiçek kültürü, satış
ve pazarlama ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak hedeflenmektedir. Böylece
mezun olan öğrenciler ile Türkiye’de çiçekçiliğin dünya standartlarına ulaşması
amaçlanmaktadır.
Bu programının Türkiye’de çiçek tasarımı eğitimine diplomalı/sertifikalı yeni bir
açılım getirmesi ve üretimden satışa çiçekçilik sektörüne bilimsel bir destekle
canlılık kazandırması somut ve gerçekçi bir beklentidir.
2
4. Program başladığı takdirde, yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı
olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız..
1- Üniversite ve bölüm tercihlerinde gittikçe artan bir ilgi görmesi, öğrenci ve
akademik personel değişim programlarında (Erasmus) hızlı bir gelişme
göstermesi
2- Çiçekçilerde, büyük marketlerde, organizasyonlarda, çiçek tasarımı eğitimi almış
kalifiye elemanların çalışmaya başlaması,
3- Çiçek satış, pazarlama ve organizasyon sektöründe eğitim almaksızın çalışan
personel yerine 2 yıllık çiçek tasarımı ön lisans mezunlarının işlendirilmesi ve
tercih edilmesi
4- Çiçek tasarımının bir sanat ve iş kolu olarak algılanmaya başlaması ve çiçek
tasarımı yarışmalarının düzenlenmeye başlanması, yapılacak workshoplara ilgi ve
katılımın gün geçtikçe artması
5. Çiçekçilik sektöründa çalışacak kişilerde diploma ya da sertifika belgelerinin aranır
olmaya başlaması
6- Kent yaşamında çiçek tüketim kültürünün yerleşmesi sonucunda kesme çiçekçilik
sektöründe belirgin düzeyde gelişme görülmesi.
7- Kesme çiçek ve çiçek tasarımı konularında ulusal yada uluslar arası düzeyde
araştırma projelerinin hazırlanması, kitap ve diğer yayınların çoğalması
8- Bunların yanında Çiçek Tasarımı Programına kayıt yaptıran öğrenciler izlenerek,
programın mesleki gelişimlerine yaptığı katkıların analiz edilmesi, öğrenci
memnuniyeti anketlerinin yapılması; stajları sırasında staj yaptıkları kurumlarla
irtibata geçilerek mesleki bilgi ve becerileri konusunda geri bildirimlerin alınması;
mezunların çalıştıkları kurumlar ile bağlantıya geçilerek görüş ve önerilerin
alınması ile programın iyileştirilmesi sağlanacaktır.
6. Açılması önerilen programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini
açıklayınız.
Çiçek Tasarımı, ülkemizde yıllardır akademik bir eğitime konu edilmemiş, çıraklık
yöntemiyle kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Kesme çiçeklerin satışa hazır hale
getirilmesi sanat ve tasarım eğitimi almış uzmanların olmamasına rağmen
uygulamadan yetişmiş kişilerce sağlanmıştır. Oysa gelişmiş ülkelerde bu tür
faaliyetler uzun zamandan beri sertifikalı çiçek tasarımcıları tarafından
gerçekleştirilmektedir. Gerek uzmanlık, gerekse mesleki aidiyet tanımlamasında
hala bir boşluk olarak ortada duran çiçek materyalinin bilgi ve estetik tasarım
ilkeleri dahilinde kullanıma hazır hale getirilmesi olarak tanımlanabilen çiçek
tasarımcılığı artan bir gelişme potansiyeline sahiptir.
Açılacak program sayesinde canlı ve cansız çiçek materyalinin estetik tasarım
ilkeleri çerçevesinde sanatsal ürün olarak tüketime sunulmasını sağlayan teknik
3
elemanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Toplumsal düzeyde canlı çiçek
tüketiminin artması ve özellikle büyük şehirlerde günlük yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline gelmesi bu programın temel gereksinimidir. Programda yer verilecek
zorunlu, seçimlik ve uygulamalı derslerle gerekli temel bilgi ve pratik beceri
edinilmesi mümkündür.
7. Programla ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ayrı ayrı belirtiniz (Yurtdışından en
az 3 örnek). Programın Türkiye’de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili ayrıntıllı
bilgi veriniz. Önerilen programın bu programlarla olan benzerliklerini ve
farklılıklarını açıklayınız.
YURTDIŞI ÖRNEKLERİ
- Amerika ve Kanada
1.American Institute of Floral Designer (AIFD) (www.aifd.org)
2.Calofornia Flowewr Art Academy (http://www.california-academy.com)
3.Canadian Institute of Floral Design (http://www.proflorists.net)
4. City College of San Francisco Environmental Horticulture and Floristry
(http://www.ccsf.edu)
5 David-Curtis School of Floral Design (http://www.david-curtis-school.com)
6. Floral Design Institute (http://www.floraldesigninstitute.com)
7. Flower School New York (http://www.flowerschoolny.com)
8. ICS Canada (http://www.trade-schools.ca/ics-canada/default.asp)
9. Molloy College Continuing Education - Floral Design Certificate Program
(http://www.molloy.edu/academics/division-of-continuing-education-andprofessional-development)
10. Milwaukee School of Flower Design (http://milwaukeeschoolofflowerdesign.com)
11. Palmer School of Floral Design (http://palmerschooloffloraldesign.com)
12. Phil Rulloda School of Floral Design (http://www.philrulloda.com)
13. Rittners School of Floral Design (http://www.floralschool.com)
15. Sinatra's Design Academy (http://www.sinatrasflowers.com)
16. Vermont Academy of Floral Design (http://www.vafd.com)
17. South Florida School of Floral Design (http://www.floralinstruction.com)
- Birleşik Krallık
1.Florist Design (http://www.floristrytraining.co.uk)
2.Flower Design of Britain (http://www.fdb-flower.com)
3.Judith Blacklock Flower School (http://www.judithblacklock.com)
4.Out of the Bloom Flower School (http://www.outofthebloom.com)
- Avusturalya ve Yeni Zenlanda
1. Floral Art School of Australia (http://www.floral-art-school.com.au)
2.Flowers Design School (http://www.floristry.com.au)
3.Pearsons School of Floristry (http://www.pearsonsschool.com.au)
4
- Hollanda
1.Boerma Instituut (http://www.boerma.nl/New_Index_UK.html)
2. Stoas University VBW Diploma Line Professional Floral Design
(www.professionalaldutchfloraldesign.com)
- Japonya
1.Mami Flower Design (http://www.mamifds.co.jp)
2.Zen Flowers (http://www.zenflowers.com/zen-flowers.html)
- HongKong
1.Hong Kong Academy of Flower Arrangement (http://www.hkafa.com.hk)
2. Institut de Artflor (http://www.idartflor.com)
YURTİÇİ ÖRNEKLERi
Yurtdışında farklı kurumlarda çiçek tasarımı eğitimi almış kişiler tarafından açılan
bazı kısa dönemli kurslar düzenlenmekte ve katılım belgesi verilmektedir. Ancak bu
katılım belgelerinin Ulusal ve Uluslararası geçerliliği bulunmamaktadır.
Meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okullarında çiçek tasarımı eğitimi ile bir program
bulunmamaktadır.
7.Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan
diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne
şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.
Evet. İ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu’nda Çiçek Tasarımı ile
ilişkili olan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı önlisans Programı ile işbirliği
içerisinde olacaktır. Bu programın mevcut serası, fidanlığı, araştırma ormanı ortak
kullanılacaktır. YÖK dersleri ve bazı ortak dersler birlikte alınacaktır.
Ayrıca Çiçek Tasarımı ile Süs Bitkileri Yetiştiriciliği arasında “yan dal” programının
uygulanması uygundur. Bu nedenle Çiçek Tasarımı Programı Türkiye’de yeni bir
eğitim alanının ön lisans düzeyinde başlatılmasında bir ilki oluşturarak Ormancılık
Meslek Yüksekokulu vizyonunu genişletecektir.
Önerilen programın, mevcut ön lisans programlarını zayıflatmadan nasıl
yürütüleceğini somut olarak açıklayınız.
Ormancılık Meslek Yüksekokulundaki mevcut programların her biri birbirinden
bağımsız olarak planlandığından mevcut programların zayıflatılması sözkonusu
değildir. Her bir programın ders planları ve ders içerikleri farklı olarak planlanmıştır.
Yapılan planlamalarda programların belirli düzeyde ortak imkanları kullanımına izin
verilmekle birlikte ortak kullanımların program kalitesini düşürmemesine dikkat
edilmiştir.
5
8. Programın, iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız.
Güçlü Yönler
1- Ormancılık Meslek Yüksekokulu’nun bağlı olduğu İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi’nin doğa bilimleri, ekoloji, çevre, bitki kültürleri ve peyzaj mimarlığı
kapsamında sahip olduğu güçlü bilgi birikimi.
2- Botanik, taksonomi, ekofizyoloji, süs bitkileri, tohum teknolojisi, fidan üretim
ve yetiştirme teknikleri, biyoteknoloji, doku kültürü, bitki ıslahı, sera ve fidanlık
tekniği, toprak ilmi, klimatoloji, ekoloji, bitki beslenmesi, bitki bakımı,
entomoloji, fitopatoloji, çevre sorunları ve analizi, peyzaj mimarlığı, bitkisel
tasarım, bitki kullanımı, peyzaj ekolojisi gibi konularda uzman akademisyenlerin
mevcudiyeti.
3- Laboratuvar (tohum teknolojisi, ekofizyoloji, doku kültürü, toprak tahlili, su
analizi, entomoloji, fitopatoloji, kimya vb.) fidanlık, sera, stüdyo, herbaryum,
arboretum, araştırma ormanı gibi teorik ve uygulamalı öğretim olanaklarının hali
hazır mevcudiyeti,
4- İ. Ü. Orman Fakültesi’nin mekansal (açık ve kapalı) ve demonstratif (arboretum,
bahçe, bitki koleksiyonu vb.) açıdan uygunluğu.
5- Hollanda Stoas Üniversitesi ve EFDA (European Floral Design Academy) ile
işbirliğine gidilmesi,
6- İnterflora Çiçekçileri Derneği’nin desteği,
7- İstanbul kentinin büyük bir metropol, iş ve ticaret merkezi olması nedeniyle iş ve
özel hayatta çiçek tüketimin fazla olması,
8- İstanbul’un çiçek pazarı piyasasının merkezi olması,
9- İstanbul’un eğitimde cazibe merkezi olması
Zayıf Yönleri
1 Çiçek tasarımı kavramının akademik ve kamuoyu düzeyinde yeterli ölçüde
tanınmamış olması.
2 Ülkemizde müfradatı belirli bir eğitim programının olmaması, bağımsız bir
program düzeyinde ele alınmasının bir ilki oluşturması.
3 Kuruluşunu izleyen gelişme evrelerinde mevcut Meslek Yüksekokulu
olanaklarına ek olarak Fakülte akademik personel ve araç gereç vb. tahsisi ve
sektör temsilcilerinin desteğine ihtiyaç duyulacak olması.
4 Programın ders içeriği gereği kullanılacak olan canlı materyal temininin ek
bütçe gerektirmesi.
9.
Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması
düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması
düşünülen öğrenci sayıları nedir?
Tasarlanan ve önerilen yaklaşımın kabul görmesi koşulunda 2015 -2016 yılından
itibaren öğretime başlanması, başlangıçta 20 öğrenci, gelişimin tamamlandığı dönemle
birlikte % 50 artışla 30 öğrenci/yıl kapasitesi ile önlisans öğrenimi gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
10. Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?
6
Çiçek tasarımcısı-Çiçek tasarım teknikeri11. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu
mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz ve meslek elemani tanim modelindeki
değişimler açısından ilişkisi var mı? açıklayınız.
Çiçek tasarımını tüm yönleriyle ele alan bir ön lisans programının açılması sektörde
eğitimli eleman açığını giderecektir. Program mezunları çiçekçi dükkanlarında, büyük
marketlerin çiçek bölümlerinde, kesme çiçek üreten işletmelerin pazarlama
bölümlerinde, mezatlarda çalışabilecek, terrarium, saksı aranjmanı satan fidanlıklarda
görev alabilecek ya da çiçek satan işyeri sahibi olabilecektir.
12. Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj,
v.b.) belirtiniz.
Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin
tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış,
AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün
çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş
sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine
ilgili birimin önlisans diploması verilir.
Aynı zamanda İşyeri Uygulamalı Eğitimi (İUE) yönetmeliğine göre; programın 2. ve
4. yarıyıllarında devam sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, iki yaz tatili döneminin
her birinde otuzar (30) iş günü olmak üzere, toplam altmış (60) iş günlük stajlarını
Yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yapmalıdır.
Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir
13. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa,
bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip
gidilmediği konularını açıklayınız.
İşyeri Uygulamalı Eğitimi (İUE) yönetmeliğine göre; Programın 2. ve 4.
Yarıyıllarında devam sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, iki yaz tatili döneminin
her birinde otuzar (30) iş günü olmak üzere, toplam altmış (60) iş günlük stajlarını
Meslek Yüksekokulunda hazırlanacak programa göre yapılacaktır.
Staj program Başkanının uygun gördüğü kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde
yapılabilir. Staj yeri temin eden öğrenciler, öncelikle Öğrenci İşleri Bürosundan
alacakları Zorunlu Staj Formunu staj yapacakları kuruma onaylatır.
Onaylatılan form Program Başkanının da imzasından sonra Yüksekokulu Sekreteri
tarafından da imzalanır ve Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilerek staj defteri teslim
alınır. Zorunlu stajlarının mesleki hastalık ve kaza sigortalarına karşı işlemleri Meslek
Yüksekokulu tarafından yapılır ve Üniversite tarafından karşılanır. Staj evraklarının
staja başlama tarihinden en az on (10) gün önce Öğrenci İşleri Bürosuna teslim
edilmesi gerekir.
7
30 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini ve resimli staj sicil
fişini staj yaptığı kurumdan onaylatıp, kapalı bir zarf içinde Program Başkanına
onaylatıp Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmelidir.
Staj defterlerine iş yerlerinde yapılan işler kapsamlı olarak yazılacak ve staj komisyon
başkanı tarafından defter tesliminde stajda yapılan işlerin sözlü olarak anlatılması
istenebilecektir. Aksine davrananların stajı geçersiz sayılacaktır.
14. Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve
kredilerini, Ek-1’deki örneğe uygun olarak dönem bazında gösteriniz.
DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
Dersin Adı
II. YARIYIL
T
U
K
AKTS Dersin Adı
Türk Dili I
Atatürk İlke
İnk.Tarihi I
Yabancı Dil I
2
0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
Çiçek Düzenleme I
Çiçek Tasarımının
Temel İlkeleri
Kesme Çiçek
Bitki Materyali I :
Odunsu Süs Bitkileri
Matematik
2
2
3
5
2
2
1
2
2,5
3
5
2
2
2
2
0
3
2
3
2
Seçimlik Dersler 1
Seçimlik Dersler 2
Seçimlik Dersler 3
2
2
1
0
0
0
2
2
1
3
3
1
Toplam
20
7
23,5
30
İş Güvenliği
Biyolojik Çeşitlilik
Temel Bilgi
Teknolojisi I
Çiçekçilikte
Malzeme Bilgisi
Güzel Sanatlar
Beden Eğitimi
2
2
0
0
2
2
3
3
Seçimlik Dersler 4
Seçimlik Dersler 5
İsyeri Uygulamalı
Eğitim (Staj-30 gün)
Toplam
Bitki Fizyolojisi
Sera’da Kesme Çiçek
Üretimi
Temel Bilgi
Teknolojisi II
Güzel Sanatlar
2
0
2
3
Beden Eğitimi
2
1
1
0
0
0
2
1
1
3
1
1
Türk Dili II
Atatürk İlke İnk.Tarihi
II
Yabancı Dil II
Bitki Materyali II :
Otsu Süs Bitkileri
Kesme Çiçek Bakımı
ve Hastalıkları
Çiçek Düzenleme II
T
U
K
AKTS
2
0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
3
3
2
3
5
2
1
0
0
0
15
2
2
8
0
17
2
8
30
3
2
0
2
3
1
1
2
0
2
1
3
1
1
0
1
1
1
1
3
1
8
III. YARIYIL
Dersin Adı
Kesme Çiçek
Piyasası
Maliyet Hesapları
Çiçek Düzenleme III
Pazarlama ve
Nakliye
Günlük Uygulama I
Seçimlik Dersler 6
Seçimlik Dersler 7
Seçimlik Dersler 8
Toplam
Çiçek Kültürü
Bitki Ressamlığı
İlk Yardım
İş Hukuku
İletişim Teknikleri
Şehir ve Kültür
İstanbul
1.
IV. YARIYIL
T
U
K
AKTS Dersin Adı
3
3
0
0
3
2
5
3
2
2
3
5
3
0
3
2
2
18
3
3
2
0
6
0
0
0
8
0
0
0
3
3
3
2
2
21
3
3
2
4
5
3
3
2
30
3
3
3
2
2
0
0
2
2
3
2
2
0
2
2
Çiçek Düzenleme IV
Günlük Uygulama II
İsyeri Uygulamalı
Eğitim (Staj-30 gün)
T
U
K
AKTS
2
0
2
6
3
3
5
5
0
2
1
8
1
2
2
2
9
1
1
2
2
3
4
3
2
30
3
3
4
4
2
2
Seçimlik Dersler 9
Seçimlik Dersler 10
Seçimlik Dersler 11
Seçimlik Dersler 12
Toplam
Müşteri İlişkileri
İşletme Yöntemi
İç Mekan Süs Bitkileri
Kurutulmuş Çiçek
Çiçekçilikte Kalite
Yönetimi
Hasat İşlemleri
2
2
2 2
2 3
0 2
0 2
14 16
2 2
2 2
2 3
2 3
2
0
0 2
Doğa Fotoğrafçılığı
Afet Kültürü
2
2
0
0
2
2
3
3
Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı
kitapları Ek-2’deki örneğe göre belirtiniz.
Ek 2’de derslerin içeriği ve yararlanılacak kitaplar listesi sunulmuştur. (EKSİK)
2.
Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı
başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.
İkinci öğretim düşünülmemektedir
2. AKADEMİK ALTYAPI
1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-3’(Ek-3a ve Ek3b)
de verilen tabloyu doldurunuz.
Ek 3’de Öğretim Elemanları listesi verilmiştir. (EKSİK)
2. Ek-3 deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, Ek-4’te verilen
örneğe göre hazırlayınız.
Ek 4’te Öğretim Elemanlarının listesi verilmiştir. (EKSİK)
9
3. Programın yürütülebilmesi için araştırma görevlisine ve yardımcı personele
(uzman, teknisyen, v.b.) gerek varsa, bunların sayısı ve yeterliliği hakkında bilgi
veriniz.
Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokullarına öğrenci alımı tekliflerinin
değerlendirilebilmesi için programda alanında kadrolu en az 3 öğretim görevlisi, bu
öğretim görevlilerinde en az bir tanesinin yüksek lisans mezunu olması
gerekmektedir.
3. FİZİKİ ALTYAPI
1. Programın yürütülebilmesi için bu programa ayrılan mevcut toplam alanı (m2) ve
sınıf adedi, sınıfların m2 olarak alanlarını belirtiniz.
Eksik
2. Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesini belirtiniz.
Eksik
3. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b. gerekli
ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.
Programın yürütülebilmesi için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde
bulunan Tohum ve Ekofizyoloji Laboratuarı, Zooloji Laboratuarı, Panoloji
Laboratuarı, Entomoloji Laboratuarı, Genel Botanik Laboratuarı, Genel Kimya
Laboratuarı, Bitki Teşhis Laboratuarı, Herbaryum, Bilgisayar laboratuarları, Teknik
Çizim Salonları, Toprak Laboratuarları, Toprak ve Su Kalitesi İleri Analizleri
Laboratuarı, GIS laboratuarından yararlanılacaktır. Ayrıca Bahçeköy Fidanlığı,
Çayırbaşı İl Özel İdaresi Fidanlığı, Atatürk Arboretumu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ağaç AŞ. Fidanlıkları ve proje uygulama alanları, çok sayıdaki özel
fidanlık projelendirme ve uygulama firması olanakları değerlendirilecektir
Tohum ve Ekofizyoloji Laboratuarı: Laboratuar 30 öğrenci kapasiteli olup,
öğrencilerin eğitim ve öğretiminde kullanılan değişik hassasiyetteki elektronik tartılar,
kurutma fırını, 4 adet çimlendirme dolabı, elektriksel iletkenlik ölçer, 1 adet
iklimlendirme kabini, 1 adet steril kabin, otoklav, stereomikroskop, Scholander basınç
odası, saf su cihazı, buzdolapları bulunmaktadır. Tohumun canlılık testleri, tohumların
kimyasal ve fiziksel kalite testleri, vigor testleri, çimlenme testleri ile bitki büyüme,
koşullandırma, bitki su gerilimi testleri, doku kültürü çalışmaları yapılmaktadır.
Zooloji Laboratuarı: Laboratuar 30 öğrenci kapasiteli olup, öğrencilerin eğitim ve
öğretiminde kullanılan vertebrata (omurgalı) türlerine ait örnekler, kimyasal maddeler,
sarf malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca bir derin dondurucu ve bir buzdolabı örnekleri
saklamak amaçlı kullanılmaktadır.
10
Entomoloji Laboratuarı: Böcek türlerini tanıma ve teşhis etme amacıyla
kullanılmaktadır. 40 öğrenci kapasiteli laboratuarda koleksiyon ve teşhis amaçlı birçok
böcek takımına ait örnekler bulunmaktadır. Laboratuarın 10 m2’lik bir bölümü
insektaryum (böcek yetiştirme odası) olarak ayrılmıştır. Laboratuarda teşhis amaçlı 4
adet stereo mikroskop, 10 adet ışık mikroskobu ve 1 iklim dolabı vardır.
Palonoloji Laboratuarı: Polen teşhisi ve morfolojisinin yapıldığı laboratuarda
manyetik karıştırıcı, kurutma etüvü, çeker ocak ,santrifüj, hassas terazi ve kameralı
ışık mikroskobu bulunmaktadır. Laboratuarda kameralı ışık mikroskobu aracılığıyla
çekilen polenler bilgisayar ortamında saklanması ve tüpte polen ekstreleri hazırlanarak
alerji testleri yapılabilmektedir.
Genel Botanik Laboratuarı: Genel botanik dersi uygulamalarının yapıldığı,
öğrencilerin kullanımında 20 adet ışık mikroskobunun bulunduğu bir laboratuardır.
Laboratuarda hücre ve doku örneklemeler ve preparat hazırlanması, bitki morfolojisi
ve odun anatomosi ile ilgili çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca bitki fizyolojisi ve
genetiği ile ilgili araştırmalarda sürdürülmektedir.
Genel Kimya Laboratuarı: Laboratuar 50 öğrenci kapasiteli olup, bitkisel
materyalde ve selülozda yapılan analizler, lif boyu ölçümü için maserasyon,
mikroskop preparatı hazırlama, mikroskopta ortalama lif boyu, çapı ve çeperi ölçümü,
kimyasal ve yarıkimyasal kağıt hamuru üretimi, kağıdın her türlü optik özelikleri,
bitkisel malzemede yapılan bazı kimyasal analizler, eterik yağ analizleri, analiz için
örnek hazırlama , rutubet tayini , alkol benzen çözünürlüğü, alkol çözünürlüğü, eter
çözünürlüğü, sıcak su çözünürlüğü, soğuk su çözünürlüğü ,pH tayini , kimyasal analiz
için örnek hazırlama, HPLC karbonhidrat analizleri yapılmaktadır.
Herbaryum (ISTO): Otsu ve odunsu bitkilerin kurutulmuş örneklerinin bulunduğu
bir laboratuar olup, öğrencilerin kullanımına açıktır. Burada teşhisi yapılmış birçok
bitki türü bulunmaktadır. Herbaryum binası yaklaşık 1068 m2 olup, içinde sosyal
tesisler ve konferans salonu da bulunmaktadır.
Bilgisayar laboratuarları: Her iki bilgisayar laboratuarı 30’ar öğrenci kapasiteli
olup, her öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Bunun yanında fakültemizde
öğrencilerin kullanımında olan 20 bilgisayar kapasiteli olan bir internet erişim merkezi
bulunmaktadır.
Teknik Çizim Salonları: Yamanlar binasındaki teknik çizim salonunda 50 öğrenci
çizim masası ve Irmak binasındaki teknik çizim salonunda ise 80 öğrenci çizim masası
bulunmaktadır.
Toprak Laboratuarı: Fiziksel ve kimyasal toprak analizlerinin yapılması amacıyla
kullanılmaktadır. 80 öğrenci kapasitesindedir. Ayrıca jeoloji dersine temel oluşturacak
çeşitli magmatik, tortul ve başkalaşım kaya örnekleri bulunmaktadır. Labaratuvarda
11
tekstür (toprağın kum-toz-kil oranları), pH, EC (elektriksel iletkenlik), CaCO3, ateşte
kayıp (organik madde miktarı), azot (Khejdahl azotu), azot (dry combustion), karbon
(dry combustion), fosfor, potasyum, sodyum, amonyum, nitrat, klorofil miktarı, kükürt
(gravimetrik metod), toprak ve bitki örnekleri çözünürleştirme (mikro element
analizleri için örnek hazırlama) gibi analizler gerçekleştirilmektedir.
Toprak ve Su Kalitesi İleri Analizleri Laboratuarı : Fiziksel ve kimyasal özellikleri
ile ilgili olarak toprak (tekstür, strüktür, toprak suyu sabiteleri, erodibilite,
permeabilite, porosite, hacim ağırlığı, tane yoğunuğu, su tutma kapasitesi, pH,
elektriksel iletkenlik, organik madde, toprak alkalileri, toplam Kjeldahl azotu ve su
(renk, bulanıklık, askıda sediment, pH, elektriksel iletkenlik, organik madde, toplam
Kjeldahl azotu, çözünebilir sodyum yüzdesi (SSP), sodyum adsorpsiyon oranı (SAR),
kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir, alüminyum, nitrat, amonyum,
sülfat, fosfat, karbonat, bikarbonat) ve sulama suyu kalite sınıfları
GIS Laboratuarı: 10 bilgisayarın bulunduğu 20 öğrenci kapasiteli olup, uzaktan
algılama ve coğrafik bilgi sistemlerinin kullanıldığı, analizlerin yapıldığı, daha çok
lisansütü eğitimlerde kullanılan bir laboratuardır.
Bahçeköy Fidanlığı: İ.Ü. Orman Fakültesinin bitişiğinde yer alan, İ.Ü. Orman
Fakültesi Dekanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasındaki protokole dayalı olarak
çok uzun zamandan beri üretim çalışmaları yanında Fakülte uygulama ve araştırma
sahası olarak ta kullanılan bir fidanlıktır. Bahçeköy Fidanlığı seraları, açık alan üretim
parselleri ve diğer tesisleri ile çıplak köklü, topraklı ve kaplı dış ve iç mekan süs
bitkileri fidanlarının üretimi (generatif, vejetatif) ve yetiştirilmesi faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği bir fidanlıktır. İ.Ü. Orman Fakültesinin fidanlık tekniği ve fidan
materyali ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmaları uzun zamandan beri bu
fidanlıktagerçekleştirilmektedir.
Atatürk Arboretumu: 345 hektar büyüklüğünde olup, Ülkemizdeki ve dünyadaki
çeşitli bitki türlerinin sergilendiği canlı bitki müzesidir. Ayrıca fakültemiz öğretim
üyelerine ve öğrencilerine uygulama ve araştırma imkanı sunmaktadır.
4. Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri,
(aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi
veriniz.
Şube Adı
Bina Adı
Sınıf Kapasitesi Alan
(m2)
1-A
Oksal (Zemin Kat)
96
97.3
1-B
Oksal (Zemin Kat)
84
88.4
2-A
Oksal (Zemin Kat)
90
76.3
2-B
Oksal (Zemin Kat)
90
78.4
12
3-A
Diker
145
116.6
3-B
Diker
149
116.6
4-B
Diker
216
190.4
Tersimat Salonu
(Çizim Salonu)
Irmak Binası 4. Kat
70
275.0
Y-11
Yamanlar Binası (I.
Kat)
60
70.8
Y-12
Yamanlar Binası (I.
Kat)
60
70.2
Y-13
Yamanlar 1. Kat
91
70.0
Y-14
Yamanlar Binası (I.
Kat)
20
52.2
Y-21
Yamanlar Binası (II.
Kat)
60
71.8
Y-22
Yamanlar Binası (II.
Kat)
60
71.8
Y-23
Yamanlar Binası (II.
Kat)
25
35.0
Y-24
Yamanlar Binası (II.
Kat)
25
35.0
Y-25
Yamanlar Binası (II.
Kat)
25
35.0
Y-31
Yamanlar Binası
(III. Kat)
60
71.2
Y-32 (Çizim
Salonu)
Yamanlar Binası
(III. Kat)
50
193.0
Y-33
Yamanlar Binası
(III. Kat)
64
71.5
Y-41
Yamanlar Binası
(IV. Kat)
42
54.0
Y-42 (Çizim
Salonu)
Yamanlar Binası
(IV. Kat)
50
134.0
Y-43
Yamanlar Binası
51
70.6
13
(IV. Kat)
GIS ve Uzaktan
Algılama
laboratuarı
Yamanlar Binası
20
40
Bilgisayar Lab.
Fırat Binası 3. Kat
30
110.0
Bilg.Lab.
Fırat Binası (II.Kat)
40
79.4
Derslikler ( 6
adet)
OMY Derslikler
Binası ( I. Kat)
32
40 x 6
Derslikler ( 6
adet)
Derslikler ( 6
adet)
OMY Derslikler
Binası ( II. Kat)
40 x 6
32
OMY Derslikler
Binası ( III. Kat)
40 x 6
32
Jeoloji
Laboratuarı
Öğrenci
Yemekhanesi Binası
25
85.0
Zooloji
Laboratuarı
Öğrenci
Yemekhanesi binası
25
111.0
Genel Botanik
Laboratuarı
Oksal Binası
20
70
Herbaryum
Bodrum kat
Herbaryum binası
75
248
Herbaryum Zemin Herbaryum binası
kat
75
248
Konferans Salonu Diker Binası
200
350
Planlanmakta
356
25
85.0
Konferans Salonu Herbaryum 2. kat
Jeoloji
Laboratuarı
Öğrenci
Yemekhanesi Binası
İ.Ü. Orman Fakültesine ait Araştırma Ormanı 740 hektar
5. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, stüdyo, laboratuvar, öğretim
üyesi ofisi, v.b.) gerekiyorsa, bunların ne zaman tamamlanabileceğini belirtiniz.
Programın yürütülebilmesi için mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alanlar
düşünülmemektedir. Ancak mevcut alanlarda amaca uygun düzenlemeye ihtiyaç
duyulmaktadır.
14
6. Eğitim-öğretim için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve
bunların hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz. Önerilen programda kullanılacak
olan bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü ve ek olarak
alınması düşünülen bilgisayar ekipmanları ile bilgisayar yazılımlarının dökümünü
belirtiniz.
123456789-
100 Adet Masasüstü PC
10 Adet Projektör
5 Adet Tarayıcı
10 Adet Yazıcı
SPSS İstatistik Programı (Lisanslı)
Net-Cad Çizim Programı ((Lisanslı)
Er-Mapper Çizim Programı (Lisanslı)
ARC-GIS 9.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı (Lisanslı)
Sınırsız Internet
Download

1 yükseköğretim kurumlarında önlisans programı