Sınıf : 1-A
Ders
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
İ.Yüzbey
İ.Yüzbey
Salı
Y.Akyüre
Y.Akyüre
Çarşamba
L.Aldemi
L.Aldemi
Gün
TDIL2
TDIL2
101
İTR1
101
İTR1
101
INK2
101
INK2
101
İNG2
S.Ümit
101
TFS1
F.Özmen
101
Perşembe
Cuma
101
İNG2
S.Ümit
101
TFS1
F.Özmen
101
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
(4)
11:45
12:30
TFS1
F.Özmen
101
TİST
C.Yanar
101
HDS1
N.Akın
101
İTR1
TFS1
F.Özmen
101
TİST
C.Yanar
101
HDS1
N.Akın
101
İTR1
101
HDS1
N.Akın
101
101
HDS1
N.Akın
101
Y.Akyüre
Y.Akyüre
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
KRN2
H.Önder
101
İİBE
M.Boran
101
MTK
Ş.Yavuz
101
KRN2
H.Önder
101
İİBE
M.Boran
101
MTK
Ş.Yavuz
101
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
101
Nimetullah Akın
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
101
Mustafa Boran
3 İNG2
İngilizce II
2
101
Sibel Ümit
2
101
Leyla Aldemir
İslam Tarihi I
4
101
Yunus Akyürek
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
101
7 MTK
Mantık
2
101
8 TDIL2
Türk Dili II
2
101
İrade Yüzbey
9 TFS1
Tefsir I
4
101
Ferihan Özmen
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
101
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 1-Aİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
HDS1
N.Akın
101
(8)
15:45
16:30
HDS1
N.Akın
101
Çarşamba
L.Aldemi
101
İNG2
S.Ümit
101
HDS1
N.Akın
101
Perşembe
Cuma
(10)
17:35
18:20
F.Kesler
F.Kesler
TFS1
TFS1
INK2
101
TİST
C.Yanar
101
TDIL2
101
TİST
C.Yanar
101
TDIL2
101
İNG2
S.Ümit
101
HDS1
N.Akın
101
101
İTR1
Ş.Yavuz
101
KRN2
H.Önder
101
101
İTR1
Ş.Yavuz
101
KRN2
H.Önder
101
Salı
INK2
(9)
16:40
17:25
L.Aldemi
F.Örge Y
F.Örge Y
(11)
18:30
19:15
İTR1
Ş.Yavuz
101
İİBE
İTR1
Ş.Yavuz
101
İİBE
101
TFS1
101
TFS1
T.Ayengi
F.Kesler
101
MTK
Ş.Yavuz
101
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
101
Nimetullah Akın
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
101
Tevhid Ayengin
3 İNG2
İngilizce II
2
101
Sibel Ümit
2
101
Leyla Aldemir
İslam Tarihi I
4
101
Şevket Yavuz
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
101
7 MTK
Mantık
2
101
8 TDIL2
Türk Dili II
2
101
Funda Örge Yaşar
9 TFS1
Tefsir I
4
101
Fatih Kesler
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
101
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
(12)
19:25
20:10
T.Ayengi
F.Kesler
101
MTK
Ş.Yavuz
101
Sınıf : 1-B
Ders
Gün
(1)
09:00
09:45
Pazartesi
TDIL2
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
TDIL2
Salı
İ.Yüzbey
İ.Yüzbey
Çarşamba
Y.Akyüre
Y.Akyüre
102
İTR1
102
Perşembe
KRN2
H.Önder
102
Cuma
102
İTR1
102
TİST
C.Yanar
102
KRN2
H.Önder
102
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
İİBE
M.Boran
102
HDS1
M.Tokpun
102
MTK
Ş.Yavuz
102
TİST
C.Yanar
102
TFS1
F.Özmen
102
(4)
11:45
12:30
İİBE
M.Boran
102
HDS1
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
Y.Akyüre
Y.Akyüre
İTR1
102
INK2
Ü.Taylı
102
İNG2
S.Ümit
102
HDS1
M.Tokpun
102
MTK
Ş.Yavuz
102
HDS1
M.Tokpun
M.Tokpun
102
TFS1
F.Özmen
102
102
İTR1
102
INK2
Ü.Taylı
102
İNG2
S.Ümit
102
TFS1
F.Özmen
102
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
TFS1
F.Özmen
102
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
102
Mirza Tokpunar
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
102
Mustafa Boran
3 İNG2
İngilizce II
2
102
Sibel Ümit
2
102
İslam Tarihi I
4
102
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
102
7 MTK
Mantık
2
102
8 TDIL2
Türk Dili II
2
102
İrade Yüzbey
9 TFS1
Tefsir I
4
102
Ferihan Özmen
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
102
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Ümmügülsüm
Taylı
Yunus Akyürek
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 1-Bİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
İNG2
S.Ümit
102
İİBE
Salı
Çarşamba
T.Ayengi
102
(8)
15:45
16:30
İNG2
S.Ümit
102
İİBE
T.Ayengi
102
Perşembe
(9)
16:40
17:25
Cuma
KRN2
H.Önder
102
(11)
18:30
19:15
(12)
19:25
20:10
F.Kesler
F.Kesler
Y.Akyüre
Y.Akyüre
M.Tokpun
M.Tokpun
F.Örge Y
M.Tokpun
M.Tokpun
Y.Akyüre
F.Kesler
F.Kesler
TİST
C.Yanar
102
INK2
Ü.Taylı
102
MTK
Ş.Yavuz
102
TDIL2
TİST
C.Yanar
102
INK2
Ü.Taylı
102
MTK
Ş.Yavuz
102
TDIL2
102
İTR1
102
İTR1
F.Örge Y
KRN2
H.Önder
102
(10)
17:35
18:20
Y.Akyüre
102
102
TFS1
102
İTR1
102
HDS1
102
HDS1
102
TFS1
102
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
102
Mirza Tokpunar
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
102
Tevhid Ayengin
3 İNG2
İngilizce II
2
102
Sibel Ümit
2
102
İslam Tarihi I
4
102
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
102
7 MTK
Mantık
2
102
8 TDIL2
Türk Dili II
2
102
Funda Örge Yaşar
9 TFS1
Tefsir I
4
102
Fatih Kesler
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
102
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Ümmügülsüm
Taylı
Yunus Akyürek
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
TFS1
102
İTR1
102
HDS1
102
HDS1
102
TFS1
102
Sınıf : 1-C
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
KRN2
H.Önder
103
TİST
C.Yanar
103
HDS1
KRN2
H.Önder
103
TİST
C.Yanar
103
HDS1
103
TFS1
F.Özmen
103
103
TFS1
F.Özmen
103
M.Öztürk
Perşembe
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
M.Öztürk
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
TDIL2
(4)
11:45
12:30
TDIL2
İ.Yüzbey
İ.Yüzbey
Y.Akyüre
Y.Akyüre
L.Aldemi
L.Aldemi
103
İTR1
103
INK2
103
İNG2
S.Ümit
103
(5)
13:00
13:45
103
İTR1
103
INK2
103
İNG2
S.Ümit
103
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
M.Öztürk
TFS1
F.Özmen
101
İİBE
M.Boran
103
HDS1
İİBE
M.Boran
103
HDS1
103
MTK
Ş.Yavuz
103
İTR1
103
MTK
Ş.Yavuz
103
İTR1
103
103
M.Öztürk
Y.Akyüre
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
TFS1
F.Özmen
101
Y.Akyüre
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
103
Mustafa Öztürk
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
103
Mustafa Boran
3 İNG2
İngilizce II
2
103
Sibel Ümit
2
103
Leyla Aldemir
İslam Tarihi I
4
103
Yunus Akyürek
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
103
7 MTK
Mantık
2
103
8 TDIL2
Türk Dili II
2
103
İrade Yüzbey
9 TFS1
Tefsir I
4
101
Ferihan Özmen
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
103
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 1-Cİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 26
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
INK2
Ü.Taylı
103
İNG2
S.Ümit
103
TDIL2
Salı
Çarşamba
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
INK2
Ü.Taylı
103
İNG2
S.Ümit
103
TDIL2
KRN2
H.Önder
103
HDS1
KRN2
H.Önder
103
HDS1
103
TİST
C.Yanar
103
TFS1
F.Özmen
103
103
TİST
C.Yanar
103
TFS1
F.Özmen
103
Perşembe
F.Örge Y
F.Örge Y
Cuma
M.Öztürk
M.Öztürk
103
HDS1
103
103
HDS1
103
M.Öztürk
M.Öztürk
(11)
18:30
19:15
TFS1
F.Özmen
103
MTK
Ş.Yavuz
103
İİBE
M.Yargı
103
İTR1
TFS1
F.Özmen
103
MTK
Ş.Yavuz
103
İİBE
M.Yargı
103
İTR1
103
İTR1
103
İTR1
Y.Akyüre
Y.Akyüre
103
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 HDS1
Hadis I
4
103
Mustafa Öztürk
2 İİBE
İslam İbadet Esasları
2
103
Mehmet Ali Yargı
3 İNG2
İngilizce II
2
103
Sibel Ümit
2
103
İslam Tarihi I
4
103
6 KRN2
Kur'an Okuma ve Tecvid II
2
103
7 MTK
Mantık
2
103
8 TDIL2
Türk Dili II
2
103
Funda Örge Yaşar
9 TFS1
Tefsir I
4
103
Ferihan Özmen
Türk İslam Sanatları Tarihi
2
103
Coşkun Yanar
4 INK2
5 İTR1
10 TİST
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Ümmügülsüm
Taylı
Yunus Akyürek
Halil İbrahim
Önder
Şevket Yavuz
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Y.Akyüre
Y.Akyüre
103
Sınıf : 2-A
Ders
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
S.Özdemi
S.Özdemi
Salı
T.Ayengi
T.Ayengi
Gün
EDB
104
İHU
104
EDB
104
İHU
104
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 20
KRN4
H.Önder
104
İHU
(4)
11:45
12:30
104
ARPD2
KRN4
H.Önder
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
ARPD2
104
DSOS
104
DSOS
T.Ayengi
Çarşamba
M.Yılmaz
Perşembe
A.Alpere
104
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
A.Alpere
A.Alpere
DSOS
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
İMT
M.Yılmaz
Y.Akyüre
104
EĞT
A.Akın
104
A.Alpere
104
DSOS
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
İMT
Y.Akyüre
104
EĞT
A.Akın
104
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPD2
Arap Dili ve Edebiyatı II
2
104
Mehmet Yılmaz
2 DSOS
Din Sosyolojisi
4
104
Abdullah Alperen
3 EDB
Türk İslam Edebiyatı
2
104
Sema Özdemir
4 EĞT
Din Eğitimi
2
104
Abdullah Akın
5 İHU
İslam Hukuk Usulü
3
104
Tevhid Ayengin
6 İMT
İslam Medeniyeti Tarihi
2
104
Yunus Akyürek
7 KLMT
Kelam Tarihi
3
104
Özcan Taşçı
8 KRN4
Kur'an Okuma ve Tecvid IV
2
104
Halil İbrahim
Önder
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 2-Aİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 20
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
İMT
A.Alpere
104
Salı
EĞT
A.Akın
104
Çarşamba
Perşembe
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
A.Alpere
M.Yılmaz
M.Yılmaz
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
İMT
104
İHU
104
EĞT
A.Akın
104
KRN4
H.Önder
104
ARPD2
104
İHU
104
DSOS
A.Kurt
104
KRN4
H.Önder
104
ARPD2
104
İHU
104
DSOS
A.Kurt
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
(11)
18:30
19:15
(12)
19:25
20:10
DSOS
A.Kurt
104
EDB
DSOS
A.Kurt
104
EDB
S.Özdemi
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPD2
Arap Dili ve Edebiyatı II
2
104
Mehmet Yılmaz
2 DSOS
Din Sosyolojisi
4
104
Abdurrahman Kurt
3 EDB
Türk İslam Edebiyatı
2
104
Sema Özdemir
4 EĞT
Din Eğitimi
2
104
Abdullah Akın
5 İHU
İslam Hukuk Usulü
3
104
Tevhid Ayengin
6 İMT
İslam Medeniyeti Tarihi
2
104
Abdullah Alperen
7 KLMT
Kelam Tarihi
3
104
Özcan Taşçı
8 KRN4
Kur'an Okuma ve Tecvid IV
2
104
Halil İbrahim
Önder
DEKAN
S.Özdemi
104
KLMT
Ö.Taşçı
104
Sınıf : 2-B
Ders
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
A.Alpere
A.Alpere
Salı
T.Ayengi
T.Ayengi
Gün
DSOS
105
İHU
104
EDB
DSOS
105
İHU
104
EDB
Çarşamba
S.Özdemi
S.Özdemi
Perşembe
M.Yılmaz
M.Yılmaz
105
ARPD2
105
105
ARPD2
105
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 20
KLMT
O.Demir
105
İHU
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
İMT
T.Ayengi
104
EĞT
A.Akın
105
KRN4
H.Önder
105
Y.Akyüre
EĞT
A.Akın
105
KRN4
H.Önder
105
(6)
13:55
14:40
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
İMT
Y.Akyüre
105
KLMT
O.Demir
105
DSOS
105
KLMT
O.Demir
105
DSOS
105
105
A.Alpere
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
A.Alpere
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPD2
Arap Dili ve Edebiyatı II
2
105
Mehmet Yılmaz
2 DSOS
Din Sosyolojisi
4
105
Abdullah Alperen
3 EDB
Türk İslam Edebiyatı
2
105
Sema Özdemir
4 EĞT
Din Eğitimi
2
105
Abdullah Akın
5 İHU
İslam Hukuk Usulü
3
104
Tevhid Ayengin
6 İMT
İslam Medeniyeti Tarihi
2
105
Yunus Akyürek
7 KLMT
Kelam Tarihi
3
105
Osman Demir
8 KRN4
Kur'an Okuma ve Tecvid IV
2
105
Halil İbrahim
Önder
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 2-Bİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 20
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
Salı
Çarşamba
Perşembe
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
KRN4
H.Önder
105
DSOS
A.Kurt
105
KLMT
O.Demir
105
EDB
KRN4
H.Önder
105
DSOS
A.Kurt
105
İHU
105
EĞT
A.Akın
105
105
EĞT
A.Akın
105
S.Özdemi
Cuma
(10)
17:35
18:20
T.Ayengi
105
EDB
S.Özdemi
(11)
18:30
19:15
(12)
19:25
20:10
M.Yılmaz
M.Yılmaz
ARPD2
105
KLMT
O.Demir
105
İHU
105
KLMT
O.Demir
105
İHU
105
DSOS
A.Kurt
105
İMT
105
DSOS
A.Kurt
105
İMT
T.Ayengi
A.Alpere
105
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPD2
Arap Dili ve Edebiyatı II
2
105
Mehmet Yılmaz
2 DSOS
Din Sosyolojisi
4
105
Abdurrahman Kurt
3 EDB
Türk İslam Edebiyatı
2
105
Sema Özdemir
4 EĞT
Din Eğitimi
2
105
Abdullah Akın
5 İHU
İslam Hukuk Usulü
3
105
Tevhid Ayengin
6 İMT
İslam Medeniyeti Tarihi
2
105
Abdullah Alperen
7 KLMT
Kelam Tarihi
3
105
Osman Demir
8 KRN4
Kur'an Okuma ve Tecvid IV
2
105
Halil İbrahim
Önder
DEKAN
ARPD2
T.Ayengi
A.Alpere
105
Sınıf : 3-A
Ders
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
M.Tokpun
M.Tokpun
Salı
S.Özdemi
S.Özdemi
Çarşamba
H.Kaplan
H.Kaplan
Gün
SHAD2
SHAD2
201
TSV2
201
TSV2
201
ELŞD
201
ELŞD
201
İMDR
A.Yönem
203
HDSM2
N.Akın
201
Perşembe
Cuma
201
İMDR
A.Yönem
203
HDSM2
N.Akın
201
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 30
FLS
O.Deniz
204
KRN6
H.Önder
201
TİH
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
201
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(4)
11:45
12:30
FLS
O.Deniz
204
KRN6
H.Önder
201
TİH
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
201
ÖZÖĞ
A.Akın
201
Sınıf Öğretmeni :
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
KKEL2
O.Demir
201
KLM2
Ö.Taşçı
201
FLS
O.Deniz
204
KKEL2
O.Demir
201
KLM2
Ö.Taşçı
201
FLS
O.Deniz
204
İHK2
M.Yargı
201
İHK2
M.Yargı
201
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
İHK2
M.Yargı
201
İHK2
M.Yargı
201
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
1 DBAY
Dersin Adı
Din Bilmileri Araştırmalarında
Yöntem
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
201
Abdullah Akın
Eleştirel Düşünme Sanatı
2
201
Hasan Kaplan
3 FLS
Felsefe Tarihi
4
204
4 HDSM2
Hadis Metinleri II
2
201
5 İHK2
İslam Hukuku II
4
201
Mehmet Ali Yargı
6 İMDR
İslam ve Modernizm
2
203
Ahmet Yönem
7 KKEL2
Kur'an Kelamı II
2
201
Osman Demir
8 KLM2
Sistematik Kelam II
2
201
Özcan Taşçı
9 KRN6
Kur'an Okuma ve Tecvid VI
2
201
10 ÖZÖĞ
Özel Öğretim Metodları
2
201
11 SHAD2
Sahih Hadisler II
2
201
Mirza Tokpunar
12 TİH
Türkiye'de İslami Hareketler
2
203
Ahmet Yönem
13 TSV2
Tasavvuf II
2
201
Sema Özdemir
2 ELŞD
Osman Murat
Deniz
Nimetullah Akın
Halil İbrahim
Önder
Abdullah Akın
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 3-Aİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 36
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
FLS
O.Deniz
201
İMDR
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
203
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(6)
13:55
14:40
FLS
O.Deniz
201
İMDR
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
203
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
KRN6
H.Önder
201
SHAD2
M.Tokpun
203
TİH
A.Yönem
203
TKLM
Ö.Taşçı
203
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(8)
15:45
16:30
KRN6
H.Önder
201
SHAD2
M.Tokpun
203
TİH
A.Yönem
203
TKLM
Ö.Taşçı
203
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
HDSM1
N.Akın
201
KKEL2
O.Demir
201
TSV2
HDSM1
N.Akın
201
KKEL2
O.Demir
201
TSV2
201
İHK2
M.Yargı
201
KÇY
201
İHK2
M.Yargı
201
KÇY
S.Özdemi
F.Kesler
201
S.Özdemi
F.Kesler
201
(11)
18:30
19:15
İHK2
M.Yargı
201
ELŞD
H.Kaplan
201
DDMİ
Ş.Yavuz
201
FLS
O.Deniz
201
KLM2
Ö.Taşçı
203
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
1 DBAY
Dersin Adı
Din Bilmileri Araştırmalarında
Yöntem
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
203
Abdullah Akın
2
201
Şevket Yavuz
Eleştirel Düşünme Sanatı
2
201
Hasan Kaplan
4 FLS
Felsefe Tarihi
4
201
5 HDSM1
Hadis Metinleri I
2
201
6 İHK2
İslam Hukuku II
4
201
Mehmet Ali Yargı
7 İMDR
İslam ve Modernizm
2
203
Ahmet Yönem
8 KÇY
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
2
201
Fatih Kesler
9 KKEL2
Kur'an Kelamı II
2
201
Osman Demir
10 KLM2
Sistematik Kelam II
2
203
Özcan Taşçı
11 KRN6
Kur'an Okuma ve Tecvid VI
2
201
12 ÖZÖĞ
Özel Öğretim Metodları
2
201
13 SHAD2
Sahih Hadisler II
2
203
Mirza Tokpunar
14 TİH
Türkiye'de İslami Hareketler
2
203
Ahmet Yönem
15 TKLM
Türk Kelamlcıları
2
203
Özcan Taşçı
16 TSV2
Tasavvuf II
2
201
Sema Özdemir
2 DDMİ
3 ELŞD
Dinlararası Diyalog ve
Medeniyetlerarası İttifak
Osman Murat
Deniz
Nimetullah Akın
Halil İbrahim
Önder
Abdullah Akın
DEKAN
(12)
19:25
20:10
İHK2
M.Yargı
201
ELŞD
H.Kaplan
201
DDMİ
Ş.Yavuz
201
FLS
O.Deniz
201
KLM2
Ö.Taşçı
203
Sınıf : 3-B
Ders
Gün
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
M.Tokpun
M.Tokpun
S.Özdemi
H.Kaplan
H.Kaplan
SHAD2
Pazartesi
SHAD2
201
İHK2
M.Yargı
202
ELŞD
Salı
Çarşamba
201
İHK2
M.Yargı
202
ELŞD
201
İMDR
A.Yönem
203
HDSM2
N.Akın
201
Perşembe
Cuma
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
201
İMDR
A.Yönem
203
HDSM2
N.Akın
201
Toplam Ders Saati : 30
(4)
11:45
12:30
TSV2
202
FLS
O.Deniz
202
TİH
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
201
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(5)
13:00
13:45
TSV2
KRN6
H.Önder
203
KKEL2
O.Demir
201
İHK2
M.Yargı
202
KLM2
O.Demir
202
S.Özdemi
202
FLS
O.Deniz
202
TİH
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
201
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(6)
13:55
14:40
KRN6
H.Önder
203
KKEL2
O.Demir
201
İHK2
M.Yargı
202
KLM2
O.Demir
202
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
FLS
O.Deniz
202
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
FLS
O.Deniz
202
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
1 DBAY
Dersin Adı
Din Bilmileri Araştırmalarında
Yöntem
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
201
Abdullah Akın
Eleştirel Düşünme Sanatı
2
201
Hasan Kaplan
3 FLS
Felsefe Tarihi
4
202
4 HDSM2
Hadis Metinleri II
2
201
5 İHK2
İslam Hukuku II
4
202
Mehmet Ali Yargı
6 İMDR
İslam ve Modernizm
2
203
Ahmet Yönem
7 KKEL2
Kur'an Kelamı II
2
201
Osman Demir
8 KLM2
Sistematik Kelam II
2
202
Osman Demir
9 KRN6
Kur'an Okuma ve Tecvid VI
2
203
10 ÖZÖĞ
Özel Öğretim Metodları
2
201
11 SHAD2
Sahih Hadisler II
2
201
Mirza Tokpunar
12 TİH
Türkiye'de İslami Hareketler
2
203
Ahmet Yönem
13 TSV2
Tasavvuf II
2
202
Sema Özdemir
2 ELŞD
Osman Murat
Deniz
Nimetullah Akın
Halil İbrahim
Önder
Abdullah Akın
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Sınıf : 3-Bİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 36
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
İMDR
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
203
İHK2
M.Yargı
203
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
(6)
13:55
14:40
İMDR
A.Yönem
203
DBAY
A.Akın
203
İHK2
M.Yargı
203
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
TSV2
(8)
15:45
16:30
TSV2
S.Özdemi
S.Özdemi
M.Tokpun
M.Tokpun
202
SHAD2
203
TİH
A.Yönem
203
TKLM
Ö.Taşçı
203
ÖZÖĞ
A.Akın
201
202
SHAD2
203
TİH
A.Yönem
203
TKLM
Ö.Taşçı
203
ÖZÖĞ
A.Akın
201
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
HDSM1
N.Akın
201
KKEL2
O.Demir
201
İHK2
M.Yargı
203
KLM2
O.Demir
202
KÇY
HDSM1
N.Akın
201
KKEL2
O.Demir
201
İHK2
M.Yargı
203
KLM2
O.Demir
202
KÇY
201
201
F.Kesler
F.Kesler
(11)
18:30
19:15
FLS
O.Deniz
202
ELŞD
FLS
O.Deniz
202
ELŞD
201
DDMİ
Ş.Yavuz
201
KRN6
H.Önder
202
FLS
O.Deniz
202
201
DDMİ
Ş.Yavuz
201
KRN6
H.Önder
202
FLS
O.Deniz
202
H.Kaplan
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
1 DBAY
Dersin Adı
Din Bilmileri Araştırmalarında
Yöntem
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
203
Abdullah Akın
2
201
Şevket Yavuz
Eleştirel Düşünme Sanatı
2
201
Hasan Kaplan
4 FLS
Felsefe Tarihi
4
202
5 HDSM1
Hadis Metinleri I
2
201
6 İHK2
İslam Hukuku II
4
203
Mehmet Ali Yargı
7 İMDR
İslam ve Modernizm
2
203
Ahmet Yönem
8 KÇY
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
2
201
Fatih Kesler
9 KKEL2
Kur'an Kelamı II
2
201
Osman Demir
10 KLM2
Sistematik Kelam II
2
202
Osman Demir
11 KRN6
Kur'an Okuma ve Tecvid VI
2
202
12 ÖZÖĞ
Özel Öğretim Metodları
2
201
13 SHAD2
Sahih Hadisler II
2
203
Mirza Tokpunar
14 TİH
Türkiye'de İslami Hareketler
2
203
Ahmet Yönem
15 TKLM
Türk Kelamlcıları
2
203
Özcan Taşçı
16 TSV2
Tasavvuf II
2
202
Sema Özdemir
2 DDMİ
3 ELŞD
Dinlararası Diyalog ve
Medeniyetlerarası İttifak
Osman Murat
Deniz
Nimetullah Akın
Halil İbrahim
Önder
Abdullah Akın
DEKAN
(12)
19:25
20:10
H.Kaplan
Sınıf : 4-A
Ders
Gün
(1)
09:00
09:45
Pazartesi
İFELT2
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
İFELT2
AAİ2
O.Demir
106
DİNT2
H.Işık
106
İFELM2
Salı
H.Özdemi
H.Özdemi
Çarşamba
T.Ayengi
T.Ayengi
106
GFP2
106
HTB
H.Önder
106
Perşembe
Cuma
106
GFP2
106
HTB
H.Önder
106
DFEL
O.Deniz
106
Toplam Ders Saati : 27
H.Özdemi
106
DFEL
O.Deniz
106
Sınıf Öğretmeni :
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
AAİ2
O.Demir
106
DİNT2
H.Işık
106
İFELM2
HDSŞRH
N.Akın
106
OMH
A.Yönem
106
HDSŞRH
N.Akın
106
OMH
A.Yönem
106
KRN8
H.Önder
106
ÇDTÇ
Ş.Yavuz
106
BTÖ2
A.Akın
106
BTÖ2
A.Akın
106
İ.Öztürk
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
(12)
19:25
20:10
KRN8
H.Önder
106
ÇDTÇ
Ş.Yavuz
106
H.Özdemi
106
DFEL
O.Deniz
106
KİS4
106
KİS4
İ.Öztürk
106
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 AAİ2
Allah Alem İlişkisi II
2
106
Osman Demir
2 BTÖ2
Bitirme Ödevi II
2
106
Fatih Kesler
3 ÇDTÇ
Çağdaş Din ve Tarih Çalışmaları
2
106
Şevket Yavuz
4 DFEL
Din Felsefesi
3
106
5 DİNT2
Dinler Tarihi II
2
106
6 GFP2
Günümüz Fıkıh Problemleri II
2
106
Tevhid Ayengin
7 HDSŞRH
Klasik Hadis Şerhleri
2
106
Nimetullah Akın
8 HTB
Hitabet ve Mesleki Uygulama
2
106
9 İFELM2
İslam Felsefesi Metinleri II
2
106
10 İFELT2
İslam Felsefesi Tarihi II
2
106
Hasan Özdemir
11 KİS4
Klasik İslam Sanatları IV
2
106
İsmail Öztürk
12 KRN8
Kur'an Okuma ve Tecvid VIII
2
106
13 OMH
Ortadoğuda Mezhep Hareketleri
2
106
Osman Murat
Deniz
Hidayet Işık
Halil İbrahim
Önder
Hasan Özdemir
Halil İbrahim
Önder
Ahmet Yönem
DEKAN
Abdurrahman Kurt Hidayet Işık
Şevket Yavuz
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Sınıf : DKA1Aİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
Toplam Ders Saati : 20
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
N.Kimter
N.Kimter
N.Kimter
A.Alpere
A.Alpere
EPSK
D001
SOSG
Salı
D001
EPSK
D001
SOSG
D001
Çarşamba
TDB2
A.Kurt
D001
Perşembe
ARPÇ2
M.Yazıcı
D001
EPSK
D001
YBD2
S.Ümit
D001
ARPÇ2
(10)
17:35
18:20
TRK2
B.Kurt
D001
YBD2
S.Ümit
D001
ARPÇ2
M.Yazıcı
M.Yazıcı
Y.Akyüre
Y.Akyüre
D001
İTR
D001
D001
İTR
D001
(11)
18:30
19:15
TRK2
B.Kurt
D001
INK2
Ü.Taylı
D001
TDB2
A.Kurt
D001
YBD2
S.Ümit
D001
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPÇ2
Arapça II
3
D001
Mesut Yazıcı
2 EPSK
Eğitim Psikolojisi
3
D001
Nurten Kimter
2
D001
İslam Tarihi
2
D001
5 SOSG
Sosyolojiye Giriş
2
D001
Abdullah Alperen
6 TDB2
Temel Dini Bilgiler II
3
D001
Abdurrahman Kurt
7 TRK2
Türkçe II Sözlü Anlatım
2
D001
Beyza Kurt
8 YBD2
Yabancı Dil II
3
D001
Sibel Ümit
3 INK2
4 İTR
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
Ümmügülsüm
Taylı
Yunus Akyürek
DEKAN
(12)
19:25
20:10
INK2
Ü.Taylı
D001
TDB2
A.Kurt
D001
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Sınıf : DKAB1A
Ders
Gün
(1)
09:00
09:45
TDB2
M.Boran
D001
Pazartesi
(2)
09:55
10:40
TDB2
M.Boran
D001
Salı
YBD2
S.Ümit
D001
Çarşamba
Perşembe
(3)
10:50
11:35
(4)
11:45
12:30
(5)
13:00
13:45
N.Kimter
N.Kimter
N.Kimter
İ.Yüzbey
İ.Yüzbey
M.Yazıcı
EPSK
D001
TRK2
Cuma
Y.Akyüre
D001
İTR
Y.Akyüre
D001
EPSK
D001
TDB2
M.Boran
D001
ARPÇ2
D001
SOSG
D001
SOSG
A.Alpere
D001
EPSK
D001
TRK2
D001
YBD2
S.Ümit
D001
ARPÇ2
M.Yazıcı
İTR
Toplam Ders Saati : 20
D001
ARPÇ2
D001
INK2
L.Aldemi
D001
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
YBD2
S.Ümit
D001
INK2
L.Aldemi
D001
M.Yazıcı
A.Alpere
D001
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPÇ2
Arapça II
3
D001
Mesut Yazıcı
2 EPSK
Eğitim Psikolojisi
3
D001
Nurten Kimter
2
D001
Leyla Aldemir
İslam Tarihi
2
D001
Yunus Akyürek
5 SOSG
Sosyolojiye Giriş
2
D001
Abdullah Alperen
6 TDB2
Temel Dini Bilgiler II
3
D001
Mustafa Boran
7 TRK2
Türkçe II Sözlü Anlatım
2
D001
İrade Yüzbey
8 YBD2
Yabancı Dil II
3
D001
Sibel Ümit
3 INK2
4 İTR
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
DEKAN
(12)
19:25
20:10
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
2013-2014 Bahar Dönemi
Lisans Ders Programı
Sınıf : DKAB2A
Ders
Gün
(1)
09:00
09:45
BLG2
H.Çetin
206
Pazartesi
Salı
(2)
09:55
10:40
BLG2
H.Çetin
206
ARPÇ4
M.Yazıcı
Çarşamba
DSOSD
206
DSOSD
206
EDBY
206
EDBY
A.Alpere
Perşembe
S.Özdemi
206
(3)
10:50
11:35
A.Alpere
S.Özdemi
206
Toplam Ders Saati : 25
ARPÇ4
(4)
11:45
12:30
ARPÇ4
M.Yazıcı
M.Yazıcı
N.Kimter
N.Kimter
206
DEĞP
206
KKEL2D
O.Demir
206
TFSD
F.Özmen
206
206
DEĞP
206
KKEL2D
O.Demir
206
TFSD
F.Özmen
206
Sınıf Öğretmeni :
(5)
13:00
13:45
(6)
13:55
14:40
(7)
14:50
15:35
ÖĞTK
G.Ergen
206
DTR
H.Çetin
206
SNT
ÖĞTK
G.Ergen
206
DTR
H.Çetin
206
SNT
ÖĞTK
G.Ergen
206
ÖĞTK
G.Ergen
206
TET
A.Akın
206
TET
A.Akın
206
M.Hoşnut
206
M.Hoşnut
206
(8)
15:45
16:30
(9)
16:40
17:25
(10)
17:35
18:20
(11)
18:30
19:15
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARPÇ4
Arapça IV
3
206
Mesut Yazıcı
2 BLG2
Bilgisayar II
2
206
Hülya Çetin
2
206
Nurten Kimter
Din Sosyolojisi
2
206
Abdullah Alperen
5 DTR
Dinler Tarihine Giriş
2
206
Hülya Çetin
6 EDBY
İslami Türk Edebiyatı
2
206
Sema Özdemir
7 KKEL2D
Kur'an Kelamı II
2
206
Osman Demir
4
206
Gürkan Ergen
İslamda Sanat ve Estetik
2
206
Mustafa Hoşnut
10 TET
Türk Eğitim Tarihi
2
206
Abdullah Akın
11 TFSD
Tefsir
2
206
Ferihan Özmen
3 DEĞP
4 DSOSD
8 ÖĞTK
9 SNT
Din Eğitimi ve Değerler
Psikolojisi
Öğretim Teknikleri ve Materyal
Tasarımı
DEKAN
(12)
19:25
20:10
Download

Sınıf ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi 2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Ders