T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı:
23980131-321-172607
Konu: Alanda İyi Uygulama Örnekleri Bildirisi
Hazırlama
24/11/2014
81 İL VALİLİĞİNE
Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2013-2017 Stratejik Planının dördüncü
maddesinde yer alan “Bakım koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak”
amacını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bakım hizmetlerinin
kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartlarının belirlenmesi çalışmaları sonucunda Bakım
Hizmetleri Kalite Standartlarının (BHKS) düzeltilmesi ve geliştirilmesi için 24-28 Şubat 2014
tarihinde İstanbul ‘da 112 merkezde ve 16-18 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da 48 merkezde
pilot çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İllerdeki merkez yoğunluğu esas alınarak yapılan bu çalışmaların üçüncüsü İzmir ilinde
15-18 Aralık 2014 tarihinde 44 adet merkezde yapılacaktır. Bu çalışmaya 115 kişilik BHKS
Değerlendirici Grubu ve 15 kişilik Gözden Geçirme Grubunun katılımı beklenmektedir.
Programın son günü, ekli listede bulunan bağımsız değerlendiriciler ile çalışmaya
katılmak isteyen kalite temsilcilerinin hazırlamış olduğu alanda iyi uygulama örneklerine
ilişkin bildirilerin sunumları yapılacaktır. Bu hususta 10 Kasım 2014 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzce bağımsız değerlendiricilere mail yoluyla bilgi verilmiştir. İyi uygulama
örneklerine ilişkin bağımsız değerlendiriciler ve kalite temsilcileri tarafından hazırlanan
bildirilerin 30 Kasım 2014 günü saat 18:00’e kadar [email protected]
adresine ulaştırılması gerekmekte olup yapılan değerlendirmede en iyi ilk üç çalışmaya
teşekkür plaketi verilmesi öngörülmektedir. Bildiriler 1-3 Aralık 2014 tarihlerinde bilimsel
heyet tarafından değerlendirilecektir.
İyi uygulama örneği bildiri formatı ve değerlendiricilerin listesi ekte yer almakta olup,
listede adı geçen ve ilinizde bulunan bağımsız değerlendiriciler ile resmi ve özel merkez kalite
temsilcilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi, değerlendirme sonucunda sunuma hak
kazanan bildirilerin birinci yazarı resmi merkez kalite temsilcisi olanların 18 Aralık 2014
tarihinde programa katılımlarının ilgili ödeme kaleminden, özel merkez kalite temsilcilerinin
masraflarının ise kendileri tarafından karşılanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Dr. Gazi ALATAŞ
Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür V.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0 312) 705 71 30
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : Ş. AKSOY Fizyoterapist
Fax : (0 312) 705 71 40
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
EKLER :
1- İyi Uygulama Örneği Bildirisi Tam Metin Formatı( 1 Sayfa)
2- Değerlendiricilerin Listesi (6 Sayfa)
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0 312) 705 71 30
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : Ş. AKSOY Fizyoterapist
Fax : (0 312) 705 71 40
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı