Sayı: 2014 / 7
Türkiye tavuk eti üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada
25 Şubat 2014
Türkiye’de tavuk eti üretimi son yıllarda giderek artış göstermeye başlamıştır. 2010 yılında 1,44
milyon ton olan tavuk eti üretimi 2013 yılında %22 oranında artarak 1,76 milyon tona ulaşmıştır.
Tavuk Eti Üretimi
Yıllar
Üretim miktarı (bin ton)
2010
1 444
2011
1 613
2012
1 724
2013
1 758
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2012 yılında tavuk eti üretimi 9,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında Türkiye 1,72 milyon ton üretimi ile AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır.
Ülkemizi sırasıyla Birleşik Krallık (1,37 milyon ton), Polonya (1,27 milyon ton), İspanya (1,13 milyon
ton), Fransa (1,04 milyon ton), İtalya (922 bin ton), Hollanda (889 bin ton) ve Almanya (864 bin ton)
izlemektedir.
Türkiye’de eti tüketilmek için kesilen bir tavuğun 2012 yılı ortalama ağırlığı (karkas ağırlığı) 1 645
gramdır ve AB ortalamasının üzerindedir. AB ülkelerinde bu ortalama 1 565 gram civarındadır ve
karkas ağırlıklar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. İspanya 1 879, Macaristan 1 821, İtalya
1 781 ve Polonya 1 715 gram karkas ağırlık ile ortalamanın üstünde yer alırken, Fransa 1 293,
Avusturya 1 262 gram ile ortalamanın altındadır. Birleşik Krallık 1 501 gram ile Almanya 1 449 gram
ile ortalamalar civarında görülmektedir.
Kaynak 1. TÜİK, Kümes Hayvanları İstatistikleri, 2013, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15963
2. AB İstatistik Ofisi, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_mt_pwgtm&lang=en
Bilgi için: Yavuz AKOVA
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 02 18
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Türkiye tavuk eti üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk