3.SINIF – MATEMATİK SEVİYE TESPİT TESTİ – 1
İsim:……………………….………………….Soyisim:………………….…………………………..Sınıf:……………….No:……………..D:……….Y:………..B:……….
1.)
Aşağıdakilerden hangisi bir düzleme
örnek olarak verilemez?
Üç tane yüzü
6.)
vardır.
Ayrıt ve köşe-
Onunla bir
si yoktur.
A. halı
B. futbol sahası
daire çizilir.
C. dağ
Yukarıdaki ailede hangisinin söylediği koninin
2.)
Kibrit çöpleri ile bir kare prizma
bir özelliği değildir?
yapmak istiyorum.
A. anne
Buna göre, Yeliz en az kaç kibrit çöpü kullanır?
A. 12
3.)
A. koni
4.)
B. 16
C. 8
Defterime bir daire çizmek için
hangisinden yararlanamam?
B. küp
geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
B. kare prizma
C. çocuk
Aşağıdaki harflerden hangisinin
simetri ekseni daha fazladır?
A. H
8.)
C. silindir
Yanda açılımı verilen
A. küp
7.)
B. baba
B. A
B.
A.
F.
E.
C. C
.D
. H
.C
. G
Yukarıda verilenlere göre, aşağıdakilerden
hangisi bir kare değildir?
A. BDCA
B. FHGE
9.)
C. DHGC
Yandaki geometrik
C. dikdörtgen prizma
cisimler ve
açılımları
5.)
eşleştirirsek, nasıl
Öğretmenin istediği geometrik
bir eşleşme ortaya
cisimlere örnek olarak, bir külah, bir
çıkar?
pil ve bir top getirdim.
A.
Buna göre, hangisi öğretmenin istediği
10.)
geometrik cisimlerden olamaz?
A. koni
B. silindir
B.
C.
Bu şeklin verilen eksene göre
simetriği çizilirse hangi şekil
C. küp
elde edilir?
A.
B.
C.
… …
…
… …
11.)
… …
… …
… …
… …
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
16.)
?
yanlıştır?
Yukarıdaki örüntüye
hangisi
… göre, ? yerine
…
…
gelmelidir?
…
A.
.
B.
.
… …
…
… …
…
12.) .
A. Üçgen prizmanın bütün yüzleri üçgensel
…
… …
… …
.
C.
… …
… …
…
…
…
Geometrik cisimlerle
ilgili
aşağıdaki
…
.
ifadelerden hangisi
yanlıştır?
.
A. Silindirin yüz sayısı, koniden fazladır.
B. Küpün ayrıt sayısı, kare prizmadan fazladır.
C. Dikdörtgen prizmanın köşe sayısı, üçgen
prizmadan fazladır.
bölgedir.
B. Dikdörtgen prizmada, karesel bölge yoktur.
C. Küpün bütün yüzleri karesel bölgedir.
17.)
Aşağıdaki isimlerden hangisinde
daha fazla simetrik harf vardır?
A. YELİZ
18.)
B. TAMER
C. DENİZ
üç kenarım var beş değil, hiç biri
birbirine eş değil.
13.)
Eren’in bilmecesinin cevabı ne olabilir?
A. üçgen
B. kare
C. dikdörtgen
Yukarıdaki sıralamaya göre, 7. sırada kaç
çocuk olur?
19.) I. Bütün prizmaların ayrıt,köşe ve yüz
A. 6
B. 7
14.)
12
15
19
C.8
24
A
B
Yukarıda halkalardaki sayılar belli bir örüntü
sıralanmıştır. Buna göre, A + B kaç yapar?
A.67
B. 66
15.)
Kim küreye bir
örnek verecek?
Alp: bilye
C. 68
Ayşe: pil
Ali: top
sayıları eşittir.
II.Koni, küre ve silindirin hiç ayrıt ve köşesi
yoktur.
III. Kare prizmada dikdörtgensel bölge yoktur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
ile
doğrudur?
A. I – II – III
B. II
C. II – III
20.)
Yukarıdaki geometrik cisimlerin isimleri sıra ile
aşağıdakilerden hangisidir?
Hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir?
A. küp – kare prizma – silindir – koni
A. Alp
C. küp – kare prizma – koni – küre
B. Ali
C. Ayşe
B. küp – kare prizma – koni – silindir
Download

A. halı B. futbol sahası C. dağ 2.) 3.) A. koni B. küp C. silindir 4.) A