BİTLİS İL MİLLİ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İSTATİSTİK
BİLGİLERİNİN
GİRİLMESİ
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM
MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
 2015-2016
eğitim-öğretim yılı
istatistiki bilgi giriş işlemleri
19 Ekim 2015 PAZARTESİ günü
başlayacak ve 02 KASIM 2015
Cuma günü tamamlanmış
olacaktır.

İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) okulları,
bağımsız anaokulları ve ilköğretim
bünyesindeki anasınıfları ile ortaöğretim
okullarının (resmi ve özel bütün okullar)
öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi
http://e-okul.meb.gov.tr adresindeki
“E-OKUL” modülünden yapılacaktır.

Tüm kurumların (resmi-özel) “eğitim
olanakları” ekranları bilgi girişleri
http://mebbis.meb.gov.tr
adresindeki MEBBİS bilgi sistemi içerisindeki
“MEİS” modülünden yapılacaktır.
Halk Eğitim Merkezlerine ait bilgi girişleri
http://e-yaygin.meb.gov.tr
adresindeki “E-YAYGIN” modülünden
girilecektir.
 Halk Eğitim Merkezleri eksik olan bina
bilgilerini E-YAYGIN modülünden
tamamlayacaklardır.


Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri “eğitim
olanakları” ekranları bilgi girişlerini önceki
yıllarda olduğu gibi MEBBİS içerisindeki
“MEİS” modülünden yapacaklardır.
 Özel
eğitim okullarının rehabilitasyon
birimleri ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı
olan bireylerin kursiyer bilgileri ve
kursiyerlerin öğrenim durumları
http://mebbis.meb.gov.tr
adresindeki “ÖZÜRLÜ BİREY”
modülünden açılacak olan öğrenim
bilgi giriş ekranı kullanılarak
girilecektir.
 Bu
kurumlara ait bina bilgileri, eğitim
olanakları ve personel durumu bilgileri
http://mebbis.meb.gov.tr
adresindeki “MEİS” modülünden
girilecektir.

Halk Eğitim , Mesleki Eğitim ve
Turizm Eğitim Merkezleri ,Pratik
Kız Sanat Okulu kursiyer, personel,
bina bilgi girişlerini
http://eyaygin.meb.gov.tr
adresinden e-Yaygın modülüne,
eğitim olanakları bilgi girişlerini
MEİS Modülü üzerinden
yapacaklardır.
 Özel
dershaneler, MTSK’lar, Özel
Muhtelif Kurslar, Özel Etüd Eğitim
Merkezleri, Bilim Sanat Merkezi,
Öğretmenevi ve Akşam Sanat
Okulları gibi kurumlara ait bilgi
girişleri http://mebbis.meb.gov.tr
adresindeki “MEİS” modülünden
yapılacaktır.
 Ayrıca
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine ait istatistiki
bilgiler ve ilçe formları bilgi
girişleri de “MEİS”
modülünden yapılacaktır.
 Bağımsız
Anaokulları
 İlköğretim Okulları
 Ortaöğretim Okulları
 E-OKUL
 MEİS
MODÜLÜ
Halk Eğitim Merkezleri
 E-YAYGIN
MODÜLÜ
 MEİS MODÜLÜ
Öğretmenevi ve ASO
Bilim Sanat Merkezi
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
 MEİS
MODÜLÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 MEİS
MODÜLÜ
Halk Eğitim Merkezleri dışında
kalan yaygın eğitim kurumları
(Mesleki Eğitim Merkezleri,
Meslek Kursları vb.)
 MEİS
MODÜLÜ
 EYAYGIN MODÜLÜ
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezleri
 MEİS
MODÜLÜ
 ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ
Özel Kurumlar
(Dershaneler, MTSK,
Özel Muhtelif Kurslar,
Özel Etüd Eğitim Merkezleri)
 MEİS
MODÜLÜ
Veri giriş işlemlerinin yapılacağı modüller
MEİS Modülü
E-OKUL Modülü
http://mebbis.meb.gov.tr
http://e-okul.meb.gov.tr
Veri giriş işlemlerinin yapılacağı modüller
HEM Modülü
EYAYGIN MODÜLÜ
(Halk Eğitim Merkezleri)
http://eyaygin.meb.gov.tr
http://hem.meb.gov.tr

MEİS, E-OKUL, HEM, EYAYGIN ve
özel öğretim modülleri bilgi
girişlerinde birinci derecede sorumlu
kişiler okul/kurum müdürleridir.

Bilgi girişleri yapılmadan önce
ekranlardaki AÇIKLAMALAR
MUTLAKA OKUNMALIDIR.
İstatistiki bilgilerin sağlıklı alınabilmesi
için E-OKUL modülünde öğrencilerin;
a) Taşımalı eğitime tabi öğrenci
b) Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci
c) Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci (özür
grupları ile birlikte),
Tanımlamalarının eksiksiz olarak
yapılması gerekmektedir.


Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek kurum
tipi ve yerleşim yeri bilgisi eksik olanlar
işlenecektir.
Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren
kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime
başladığında hizmete giriş tarihi olarak
ilk açıldığı tarih işlenecektir.
Hizmete giriş yılı girmemiş olan
okul ve kurumların girmesi
gerekmektedir.
“Bina Bilgileri” Ekranları
Bina bilgileri ekranları 4 alt
başlıktan oluşmaktadır.
1) Tahsis Durumu
2) Bina Durumu
3) Lojman Durumu
4) Bina Kullanımı
“Tahsis Durumu” Ekranı

Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce
kullanılması durumunda; bina sahibi okul, bina
kullanım ekranını dolduracak, Tahsis Durumu
ekranına bilgi girişi yapmayacak; kiracı konumundaki
okul yalnızca tahsisli bina durumunu dolduracak.
“Bina Durumu” Ekranı
Kuruma Ait Lojman Bilgileri Ekranı
Bina Bilgileri altındaki
“Bina Kullanımı” ekranı
Bu ekran
girilirken özellikle
derslik sayılarına
dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Derslik Sayısı
(kullanılan,
kullanılmayan,
anasınıfı dahil)
satırındaki kutuya
okul binasının
projesinde
belirtilen derslik
sayısı yazılmalıdır.
“Eğitim Olanakları” Ekranları
Eğitim Olanakları ekranları 3
alt başlıktan oluşmaktadır.
1) Kütüphane/Materyal
2) Kütüphane/Kullanım
3) Bilişim/İnternet ve Çevre
Birimleri
“Kütüphane/Materyal” Olanakları ekranı
“Kütüphane Kullanım” Ekranı
 Bu
iki ekranı; “kütüphane/materyal”
ve “kütüphane kullanım” ekranlarını
kütüphanesi bulunan okul ve kurumlar
girecektir. Sınıf kitaplıklarına ait
bilgiler buraya girilmeyecektir.
“Bilişim / İnternet ve
Çevre Birimleri” Ekranı
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
 MEİS
modülü içerisindeki “İlçe
Formları” altındaki “bağımsız kurumlar
(okulöncesi)” ekranına (APK07004
numaralı ekran) sadece 657 sayılı
kanunun 191.maddesi gereğince
açılan kurumlarda (sağlık müdürlüğü,
PTT, belediye vb.) eğitim gören 36-72
ay arası çocuk sayıları ve diğer
bilgiler, kurum adları ile birlikte
girilecektir.
MEİS modülündeki “İlçe Formları” altındaki
“Bağımsız Kurumlar (okulöncesi)” ekranı
 Bu
ekrana, Bakanlığımıza bağlı
resmi ve özel
anaokulları/anasınıfları ile
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna (SHÇEK)
bağlı kurumların bilgileri
kesinlikle dahil
edilmeyecektir.
Bilgi girişi işlemlerinin doğruluğu kontrol edilip
tamamlandıktan sonra MEİS modülünden okul/kurum
müdürü tarafından, kurum onay ekranından onaylanarak
bilgi giriş işlemleri tamamlanmış oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, ilçelerindeki tüm okul
ve kurumların onayları tamamlandıktan sonra İlçe Milli
Eğitim Müdürü tarafından ilçe onayı yapılması
gerekmektedir.
Tüm resmi-özel okul ve
kurumlar onay işlemini “MEİS”
modülünden yapacaktır.
GÜROYMAK İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme
İstatistik Şubesi
Download

meb_iys_dosyalar/2015_10 - güroymak ilçe millî eğitim müdürlüğü