T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
PROGRAMI
(İkinci Öğretim)
Derslerin Sadeleştirilmiş İçerikleri
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İkinci Ö.)
DERS LİSTESİ
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Ders Kodu
S/Z
Dersin Adı
II. Yarıyıl
T
U L Kredi AKTS
1
ODAI0001
Zorunlu ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
0 0
2
2
1
Ders Kodu
ODAI0002
Zorunlu ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
S/Z
Dersin Adı
2 0 0
T U L Kredi AKTS
2
2
2
ODTD0001
Zorunlu TÜRK DİLİ I
2
0 0
2
2
2
ODTD0002
Zorunlu TÜRK DİLİ II
2 0 0
2
2
3
ODYD0001
Zorunlu YABANCI DİL I
2
0 0
2
2
3
ODYD0002
Zorunlu YABANCI DİL II
2 0 0
2
2
4
BMCT1075
Zorunlu ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
2
1 0
2,5
4
4
BMCT1079
2 1 0
2,5
3
2 1 0
2,5
3
2 1 0
2,5
3
5
BMCT1076
Zorunlu DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ
2
1 0
2,5
3
5
BMCT1080
6
BMCT1068
Zorunlu ELEKTRONİK ÖLÇME VE GÜVENLİK
2
1 0
2,5
3
6
BMCT1081
Zorunlu ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ
TIBBİ TAHLİL VE LABORATUVAR CİHAZLARI
Zorunlu
(BİYOKİMYA VE ENSTRUMANTAL ANALİZ)
Zorunlu BİYOMEDİKAL CİHAZLARA GİRİŞ
7
BMCT1077
Zorunlu GENEL KİMYA
2
1 0
2,5
3
7
BMCT1044
Zorunlu MATEMATİK II
2 1 0
2,5
3
8
BMCT1078
Zorunlu MATEMATİK I
2
1 0
2,5
3
8
BMCT1043
2 1 0
2,5
3
9
BMCT1038
BMCT1082
Zorunlu DİJİTAL ELEKTRONIK I
BİYOMEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİ
Zorunlu
(2011 ve öncesi muaf)
Zorunlu ANALOG ELEKTRONİK II
2 0 0
2
3
2 1 0
2,5
3
Zorunlu Ders Toplam:
20 6 0
23
27
Seçmeli Ders Grup 2A
10 BMCT1041
Zorunlu TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
2
1 0
2,5
4
9
Zorunlu ANALOG ELEKTRONİK I
2
1 0
2,5
3
10 BMCT1083
Zorunlu Ders Toplam:
20 7 0 23,5
29
Seçmeli Ders Grup 1A
1
0 0
1
1
1 0 0
1
1
11 ODBE0001
Seçmeli BEDEN EĞİTİMİ I
1
0 0
1
1
11 ODBE0002
Seçmeli BEDEN EĞİTİMİ II
1 0 0
1
1
11 ODGS0001
Seçmeli GÜZEL SANATLAR I
1
0 0
1
1
11 ODGS0002
Seçmeli GÜZEL SANATLAR II
1 0 0
1
1
Seçmeli Ders Grup 2B (2009 ve öncesi muaf)
2 0 0
2
2
Seçmeli AFET KÜLTÜRÜ (2009 ve öncesi muaf)
ŞEHİR VE KÜLTÜR‐İSTANBUL (2009 ve öncesi Seçmeli
muaf)
Seçmeli Ders Toplam:
2 0 0
2
2
2 0 0
2
2
3 0 0
3
3
23 6 0
26
30
12 ODAK0001
12 ODSK0001
Seçmeli Ders Toplam:
1
0 0
1
Genel Toplam:
21 7 0 24,5
1
30
Genel Toplam:
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
1
BMCT2085
2
BMCT2086
3
BMCT2088
Dersin Adı
AMELİYATHANE VE YAŞAM DESTEK CİHAZLARI
Zorunlu
(BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ I)
FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER
Zorunlu
(BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYON)
Zorunlu DİJİTAL ELEKTRONİK II
T
U L Kredi AKTS
2
1 0
2,5
4
1
BMCT2099
2
1 0
2,5
4
2
BMCT2100
2
1 0
2,5
4
3
BMCT2101
4
BMCT2093
Zorunlu TIBBİ CİHAZLARDA BİYOLOJİK TEHLİKELER
2
0 0
2
4
4
BMCT2102
Zorunlu Ders Toplam:
8
3 0
9,5
16
Seçmeli Ders Grup 3A
2
1 0
2,5
4
S/Z
IV. Yarıyıl
Dersin Adı
TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZLARI
Zorunlu
(BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ II)
S/Z
2 1 0
2,5
4
Zorunlu MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER
2 1 0
2,5
4
Zorunlu TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
2 1 0
2,5
4
Zorunlu TIBBİ TECHİZATTA ARIZA GİDERME
2 1 0
2,5
4
8 4 0
10
16
2 1 0
2,5
4
2 1 0
2,5
4
2 1 0
2,5
4
2 1 0
2,5
4
2 1 0
2,5
4
Zorunlu Ders Toplam:
Seçmeli Ders Grup 4A
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
Seçmeli
(BİLGİSAYAR UYGULAMALARI)
Seçmeli TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLAR
5
BMCT2084
Seçmeli BİLGİSAYAR
2
1 0
2,5
4
5
BMCT2095
5
BMCT2087
Seçmeli BİYOMEKANİK VE UYGULAMALARI
2
1 0
2,5
4
5
BMCT2104
2
1 0
2,5
4
2
1 0
2,5
4
6
BMCT2096
Seçmeli FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI
6
BMCT2105 Seçmeli STERİLİZASYON CİHAZLARI
Seçmeli Ders Grup 3B
6
BMCT2092
Seçmeli RADYOTERAPİ CİHAZLARI
6
BMCT2094
Seçmeli GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARI
2
1 0
2,5
4
Seçmeli Ders Grup 3C
2
0 0
2
3
T U L Kredi AKTS
Seçmeli Ders Grup 4B
Seçmeli Ders Grup 4C
2 1 0
2,5
4
2 0 0
2
3
3
7
BMCT2089
Seçmeli HASTANE İKLİMLENDİRMESİ
2
0 0
2
3
7
BMCT2097
Seçmeli HASTANE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ
2 0 0
2
7
BMCT2090
Seçmeli OPTOELEKTRONİK
2
0 0
2
3
7
BMCT2098
Seçmeli LAZER VE TIPTA UYGULAMALARI
2 0 0
2
3
2
0 0
2
3
Seçmeli Ders Grup 4D
2 0 0
2
3
Seçmeli Ders Grup 3D
8
BMCT2091
Seçmeli PROJE I
2
0 0
2
3
8
BMCT2103
Seçmeli PROJE II
2 0 0
2
3
8
BMCT2107
Seçmeli MESLEKİ YABANCI DİL I
2
0 0
2
3
8
BMCT2106
Seçmeli MESLEKİ YABANCI DİL II
2 0 0
2
3
Seçmeli Ders Toplam:
8
2 0
9
14
Seçmeli Ders Toplam:
8 2 0
9
14
Genel Toplam:
16 5 0 18,5
30
Genel Toplam:
16 6 0
19
30
4 Dönem Öğrenci Kredi Yükü
T
Genel Toplam:
76 24 0
U L Kredi AKTS
88
120
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
DERSLERİNİN SADELEŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİ
1.Sınıf-1.Yarıyıl:
GENEL KİMYA: Temel kuramlar atomun yapısı, madde ve özellikleri, periyodik sistem; Kimyasal bağlar; Bileşik
adlandırılması ve formül yazılması. Kimyanın temel kanunları, atom ağırlığı, molekül ağırlığı , mol kavramı formül ve
bileşik hesapları, kimyasal yöntemler ile problem çözme teknikleri,çözeltiler, karışımlar ve konsantrasyon hesapları,
gazlar.
ANALOG ELEKTRONİK I: Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanınması,
BJT'lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilmesi, BJT transistörler ile Ortak
emiter, ortak base ve ortak kolllektörlü yükselteç devrelerini tanıma ve çözümleme, FET'lerin yapı, özelliklerini
kavrayabilmesi.
ELEKTRONİK ÖLÇME VE GÜVENLİK: Temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme, ölçmenin
temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplanmasını yapabilme, ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini
tanıyabilme elektrik ve elektronik büyüklükleri kavrayabilme, elektrikli cihaz kullanımından doğabilecek tehlikeleri
tanıyabilme ve önlemlerini alabilme. Akım, gerilim ve direnç kavramlarını tanıyabilme ve ölçümleri ile ilgili
prensipleri bilerek ölçümlerini yapabilme, Osiloskobun yapısı ve çalışma ilkelerini tanıyabilme ve osiloskop ile
ölçümler yapabilme. Güvenli ölçme için yapılması gerekenleri bilir.
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ: Ölçme ve Birim sistemlerini tanıması vektörel ve skaler büyüklükleri
kavranması, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, ikiden fazla aynı düzlemdeki vektörel büyüklükleri
içeren problemleri çözmek için vektörel bileşke hesabını yapabilme, yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri
tanıyabilme ve basit problemleri çözebilme. Enerji, iş ve gücü tanıyabilme. Basit problem çözme işlemini yapabilme.
Durgun elektrik ve elektrik potansiyeli kavramlarını analiz edecektir. Yük, elektrik alan ve elektrostatik kuvvet kavramlarını
açıklar
ANATOMİ ve FİZYOLOJİ: Öncelikle biyoloji okumadan bu programa gelenlerin ve diğer öğrencilerin, Biyolojik
terimleri, vücut yapıtaşlarını, hücre yapısını, doku yapılarını ve çeşitlerini; Anatomik terimleri ve pozisyonları
(alt=inferior, üst= superior vb) ve terimleri iyi anlamalarını sağlamak ; Organ sistemlerinin basit anatomi ve
fizyolojisini öğretmek ve tıp terminolojisine uyumlarını sağlayarak sağlık personeliyle daha kolay anlaşmalarını
sağlamaktır.
MATEMATİK-I: Matematikte temel olan sayıları detaylı olarak inceleyen, sayı kümelerini açıklayan, farklılıklarını
belirten ve tüm bu sayılarla değişik işlemler yapan, harfli ifadeleri tanıtan ve bu ifadeler arasındaki ilişkileri açıklayan,
temel trigonometrik kavramları tanımlayan, denklem ve eşitsizlik çözümlerini içeren, ayrıca grafik çizimleri üzerinde
duran, fonksiyonlar özellikle logaritmik fonksiyon üzerinde işlem yapan ve kompleks sayılar kümesi ve bu sayıları
tanımlayan bir bütünlük
DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ: Temel elektriksel büyüklüklerin tanınması, elektrik devrelerindeki akım,
gerilim, güç ve enerji büyüklüklerinin kavranması, devre elemanlarından oluşan ve DC elektrik kaynakları ile
beslenen her türlü seri ve paralel devrenin davranışının incelenmesi, Kirchhof un akım ve gerilim kanunlarının
uygulanması, Düğüm gerilimleri ve Çevre akımları yöntemi gibi devre çözüm yöntemlerinin devre çözümlerinde
kullanılması, Süperpozisyon, Thevenin, Norton, Maksimum güç transfer teoremlerinin devre teoremlerinin yine devre
çözümlerinde kullanılmasıdır.
ORTAK DERSLER:
TÜRK DİLİ-I, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I, YABANCI DİL-I, GÜZEL
SANATLAR-I / BEDEN EĞİTİMİ- I
1.Sınıf-2.Yarıyıl
MATEMATİK II: Limit kavramını açıklama, süreklilik kavramını belirtme, türev alma kuralları, çeşitli fonksiyonların
türevi, teğet ve eğim kavramlarının türevle ilişkisi, integral kavramı, belirsiz ve belirli integral, lineer denklemler, matris ve
determinantı tanımlayan bir bütünlük
DİJİTAL ELEKTRONIK I: Dijital Kavramlar, Sayı Sistemleri, Mantık Devreleri, Boolen İfadeleri, Bileşimsel
Devreleri içerir.Öğrenci; Farklı sayı sistemlerinin mantığını kavrayacak, Temel mantık kapılarının çalışma ilkelerini
öğrenecek, Boolean cebrinin uygulamadaki yansımalarını bilecek, Kombinasyonel devrelerin çalışma ilkelerini
anlayabilecektir.
BİYOMEDİKAL
verilmesini sağlar.
Medikal cihazların
tıbbi cihaz kazaları,
CİHAZLARA GİRİŞ: Ders, Mesleki derslerin temelini oluşturup, biyomedikal kültürünün
Biyomedikal, Biyoelektronik, Klinik Mühendisliği nedir? Mesleğin gereklilikleri nelerdir?
alımı, şartname hazırlanması, koruyucu bakımları, kalibrasyon ölçümleri, hurdaya ayrılışları,
kaza takibi, hasta ve cihaz kullanıcı güvenliği dersin içeriğini oluşturur.
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ: Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme,
gerekli hesaplamalarını yapabilmesi için; A. Alternatif Akım ve Gerilim hesaplarını, B. Devre Elemanlarının AA’da
Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemlerini, C. Alternatif akımda güç ve enerji hesabı, D. Üç fazlı Alternatif akım
Sistemleri,konularını kavrama ve çözümleme.
TIBBİ TAHLİL VE LABORATUVAR CİHAZLARI: Öğrencilerin; Biyokimya laboratuarının malzemelerini ve
çözelti yapılarını; Kan analizlerini; Karaciğer, böbrek, pankreas gibi organların temel analizlerini; Gayta ve idrar
analizlerini; Asit-baz dengesi ve kan gazı ölçümlerini; Spektrofotometrik analizini; Kromotografik analizini ve
elektroforezi anlamalarına odaklanan bir derstir.
ANALOG ELEKTRONİK II: Fark yükselteçlerini tanıma ve kavraması, teknik özelliklerini anlama, işlemsel
yükselteç devre çözümlemesinde analiz ilkelerini uygulaması, işlemsel yükselteç kullanarak eviren, evirmeyen
yükselteç, fark yükselteci, toplayıcı devrelerinde analiz yöntemlerini uygulaması, türev, integral, logaritma ve
antilogaritma alıcı devrelerde analiz ilkelerini uygulaması, temel düzeydeki voltaj regülatörlerini ve çeşitlerinin
çalışmasını, çözümlemesini yapabilir.
BİYOMEDİKAL KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİ: Biyomedikal Kalibrasyon Ölçümleri; Medikal cihazların
uluslararası standartlara uygun olup olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen ölçümlerdir. Ders, öğrencileri
medikal cihaz kontrolünü yapabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.
ORTAK DERSLER:
TÜRK DİLİ-II, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II, YABANCI DİL-II, GÜZEL SANATLAR-II
/ BEDEN EĞİTİMİ- II, ŞEHİR KÜLTÜR İSTANBUL / AFET KÜLTÜRÜ
2.Sınıf-3.Yarıyıl
Zorunlu Dersler:
AMELİYATHANE VE YAŞAM DESTEK CİHAZLARI: Ameliyathane ve Yaşam Destek Cihazlarının
incelenmesi; 1.Ventilatör, anestezi cihazı ve vaporizatörleri öğrenir.2.tüm medikal pompaları
öğrenir.3.Hemodiyaliz cihazlarını, kalp akciğer pompalarını ve intra aortik balon pompasını öğrenir.4.Ameliyat
masaları ve lambalarını öğrenir.5.Defibrilatörleri, kalp pillerini, elektrokoterleri öğrenirler.6.Hastabaşı
monitörlerini, kuvözleri ve radyan ısıtıcıları öğrenirler.
FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER: İnsan Fizyolojisinin Parametrelerini Ölçmek için kullanılan cihazların
incelenmesi. 1.Medikal Ölçme sisteminin sistematiğini öğrenir.2.Elektrodları, dönüştürücüleri öğrenir.3.EKG, EMG
ve EEG cihazlarını öğrenir.4.ERG ve EOG cihazlarını öğrenir.5.Kan Akış Hızının ölçülmesini öğrenirler.6.Kan
basıncının ölçülmesini öğrenirler.
DİJİTAL ELEKTRONİK II: Kod çözücü ve kodlayıcı tasarlayabilecek, Flip-Floplarla ilgili geniş bilgiye sahip
olabilecek, Senkron ve Asenkron sayıcı yapılarını öğrenebilecek ve tasarlayabilecek, Bellek elemanlarını tanıyıp
çalışması hakkında geniş bilgiye sahip olacak. Analog-Dijital ve Dijital-Analog dönüştürücülerin çalışmasını anlayıp
tasarlayabilmek.
TIBBİ CİHAZLARDA BİYOLOJİK TEHLİKELER: Öğrencilerin; Bulaşma ve bulaşma yollarını; Kandaki
patojenlerin (HIV ve Hepatitler) bulaşma yollarını ve alınacak önlemleri; Klinik laboratuar, kirletilmiş ortamlar, elyıkama sistemleri, parenteral, sterilizasyon, insan vücudundaki sıvılar (semen, vajinal sekresyonlar, B.O.S, sinovyal
sıvı, plöral sıvısı, perikardial sıvısı vb), gibi birçok terimi; Çeşitli enfeksiyonlara neden olan bakteri- virüs-biyolojik
toksinleri ve korunma yollarını; Meslek hastalıklarını; Biyolojik güvenlik seviyelerini ve önlemlerini anlamalarına
odaklanan bir derstir.
Seçmeli Ders Grup 3A
BİLGİSAYAR: Öğrencinin, temel olarak bilgisayarın donanımını, Windows-işletim sisteminde temel işlevlerini,
Microsoft Office'i temel düzeyde kullanabilmeyi ve temel internet işlevlerini öğrenmesine odaklanan bir derstir.
BİYOMEKANİK VE UYGULAMALARI: Günlük hayattaki vücut hareketlerinin mekaniği anlatılmaktadır.
Seçmeli Ders Grup 3B
RADYOTERAPİ CİHAZLARI: Radyoterapi amaçlı kullanılan cihazları tanıma ve çalışma tekniğini basitleştirilmiş
şema üzerinde gösterimi. Dersin İçeriği : Bu cihazların kalibrasyon ve bakımında dikkat edilecek hususların anlatımı.
GÖZ TANI VE TEDAVİ CİHAZLARI: Öğrencilerin; göz tanı ve tedavi cihazlarının çalışma mantığını,
yapısını anlamalarına odaklanan bir derstir.
Seçmeli Ders Grup 3C
HASTANE İKLİMLENDİRMESİ: Hastane ortamında hava kalitesini ve hijyen koşulların sağlanması için
iklimlendirme esaslarının ve iklimlendirme sistemlerinin incelenmesi.
OPTOELEKTRONİK: Elektromanyetik dalga yayılımını, matematiksel olarak ifade edilmesi, ışıma teorisi, Basit
elementlerin enerji düzeyleri, enerji düzeyi hesabı, enerji düzeyi ile ışımanın dalga boyu arasındaki bağlantı, ışımanın
dalga boyu ile rengi arasındaki bağlantı, ultraviyole, görünür ışık ve infrared dalga boylarının elektromanyetik
spektrumdaki yerini, optik spektrum. Elektrik ile ışık arasındaki geçiş, ışıma yapan elemanlar; ışık yayan
diyotlar(LED),dedektörler, PIN fotodiyor, avalanchefotodiyot, fototransistör, optoelektronik elemanların uygulama
devreleri, optik alıcı verici devrelerinin çalışmasını anlama ve çözümlemesi.
Seçmeli Ders Grup 3D
MESLEKİ YABANCI DİL I: Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin
güncelleştirilerek tekrarı, mesleki terim, kavram ve terminolojinin öğrenilmesi
PROJE I: Medikal alanda kullanılan basit bir cihazın tamamını veya kompleks bir cihazın bir bölümünün
dizaynı, elektronik ortamda çalışan ve elektronik devre dizaynında kullanılan paket programları kullanma
yeteneğini geliştirmek.
2.Sınıf-4.Yarıyıl
Zorunlu Dersler
TEŞHİS VE TEDAVİ CİHAZLARI: Öğrencinin, teşhis ve tedavi alanlarında kullanılan çeşitli tıbbi cihazları iyi
anlayabilmelerine odaklanan bir derstir. Örneğin; T aşkırma cihazı, DEXA cihazı, Spirometre cihazı, Otoskop,
oftalmoskop cihazları, Odyometre, empedansmetre ve timpanometre cihazları, Ürodinami cihazı, Tens cihazı, Diş
tedavi cihazları Fototerapi ve radyan ısıtıcı cihazları, Oksijen tedavi sistemlerinin (Basınç odası), vb.
MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER: Sayı sistemleri. Mikroişlemcilerin yapısı,
Mikrodenetleyicinin yapısı.Assembly dilinde programlama ve akış diyagramlarının çizilmesi.Temel komutlar ve
uygulamaları.Yedi parçalı göstergeler ve sayıcılar.Adım motorların kontrolü. Kesmeler.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ: Tıbbi görüntüleme amaçlı kullanılan cihazların kullanım alanlarının
tanınması, çalışma ilkelerinin öğrenimi ve, en çok karşılaşılan problemler ile bu problemlerin çözüm yollarının
kavranmasıdır. Derste görülen tıbbi görüntüleme sistemleri; 1.Geleneksel X-Ray 2.CT (Computer Tomography)
3.Anjiyografi (DSA) 4.Ultrasonografi 5.Ekokardiografi 6.Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI, NMR) 7.Gama
Kamera 8.PET ve SPECT
TIBBİ TECHİZATTA ARIZA GİDERME: Arıza giderme işlemleri ile arıza gidermede gereksinim duyulan beceri
ve kaynakların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve malzeme ve cihazlara ilişkin sorunların ayrımını yapmak. Çevreyle
ilgili sorunların tanımlanması ve bunların çözümüne ilişkin işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Operatör ile ilgili
sorunların tanımlanması ve bunların çözümüne ilişkin işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Fonksiyonel (çalışma
sırasında) durumda; devre şeması üzerinde ve önemli parçalarda arıza giderme işlemlerinin daha iyi anlaşılmasını
sağlamak.Muayene ve koruyucu bakım usulleri ile biyomedikal malzeme ve cihaz teknikerinin rutin muayene ve
bakımdaki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak.Cihazların tamir ve bakımında devre şema takip yeteneğini geliştirmek
Seçmeli Ders Grup 4A
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ: Öğrencinin, Tıp alanında bilgisayarın cihazlarda, sağlık kurumlarının
yönetiminde ve tanı için olan uzman sistemler konularını daha iyi anlayabilmelerine odaklanan bir derstir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLAR: Standart ve standardizasyon, belgelendirme ve
akreditasyon, ulusal ve uluslararası standardizasyon, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, kurum kültürü ve
kalite, TSEN İSO 14001, TSE 18001(DASAS).
Seçmeli Ders Grup 4B
FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI: Hasta ve hekim ilişkisi, klinik muayene, Tanı, tedavi, Fizik tedavi, rehabilitasyon,
fizik tedavi ile rehabilitasyon farkı, fizik tedavi metodları, fizik tedavi uygulama alanları, fizik tedavinin yararı, fizik
tedavide önemli kavramlar, sıcaklık-ısı, ışıma bandı, wien kayma yasası, ışıma şiddetleri ve parlaklıklar, fizik tedavi
aletleri, tens, ultrason, kryoterapi, su banyoları, hidroterapi, kaplıca terapisi, traksiyon, parafin uygulamaları, laser
uygulamaları
STERİLİZASYON CİHAZLARI:Sterilizasyon amaç ve yöntemlerini tanımak. Sterilizasyon Sistemlerinin çalışma
ilkesini öğrenmek. 1.Paketleme cihazlarını tanımak ve çalışma sistemini öğrenmek, 2.Gazlı sterilizasyon cihazlarını
tanımak ve çalışma sistemini öğrenmek 3. Yıkayıcı (ultrasonik yıkayıcılar) cihazını tanımak ve çalışma sistemini
öğrenmek, 4.Otoklavları tanımak ve çalışma sistemini öğrenmek.
Seçmeli Ders Grup 4C
HASTANE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ: Sağlık Hizmetlerinde Planlama, Örgütleme, Yürütme,
İletişim ve Kontrol mekanizmalarının tanınması ve sağlık hizmetlerinde tedarik yönetimi, üretim yönetimi,
pazarlama yönetimi, finans yönetimi, personel yönetimi ve malzeme yönetimi üzerine örneklerle konunun
özümlenmesi.
LAZER VE TIPTA UYGULAMALARI: Öğrencilerin; Lazer ışığının özellikleri ve çalışma prensibini; Aktif
ortamlarına göre sınıflandırılmayı; Güç kaynaklarını; Güç değerlerine göre sınıflandırılmayı; Lazerin doku
etkileşiminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları ve tıpta kullanım
yerleri ve özelliklerini anlamalarına odaklanan bir derstir.
Seçmeli Ders Grup 4D
MESLEKİ YABANCI DİL II: Mesleki Konularda Yazılı Ve Sözlü İletişim Kurma, Biyomedikal Cihaz
Teknolojileri, Kurulum Ve Söküm, Laboratuar, Tomografi Cihazları Ve Ameliyat Masaları
PROJE II: Medikal alanda kullanılan basit bir cihazın tamamını veya kompleks bir cihazın bir bölümünün
donanım olarak yapılıp çalıştırılması.
*Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 30 işgünü olmak üzere toplam 60 işgünü olmak üzere İşyeri
Uygulamalı Eğitimi ( Staj ) yapma zorunluluğu vardır.
Download

İndirmek için tıklayınız... - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu