ZNR™ SELF LEVENNING FLOORING PU 2K
İki Bileşenli Elastik Self Levelling Poliüretan Kaplama
Ürün Tanımı Poliüretan esaslı,iki bileşenli,yüksek performanslı,elastik self levelling poliüretan kaplama malzemesidir.
Ürün No
Kullanım Alanları
802
•
Endüstriyel zemin kaplamalarında kullanılır.
Özellikleri/Avantajları
•
•
•
•
•
Aynı ısı değişikliklerinden etkilenmemesi,
İyi yayılabilme özelliğinden dolayı kendi kendine yayılabilmesi,
Astarlanmış beton, ahşap ve metal yüzeylere yapışarak, bu yüzeylerle birlikte
çalışabilmesi,
Duvardan duvara , dikişsiz monoblok bir kaplamayla çok iyi su izolasyonu sağlaması,
Hijyenik olması.
Parlaklık ve Renk
Mekanik/Fiziksel Özellikler
Katalog seçimli
Yoğunluk
1,40 kg/lt
İnceltme
Tiner ile inceltilmez
Karışım Ömrü
30 dk
Uygulama Sıcaklığı
10°C – 30°C
Depolama Şekli
direkt güneş ışığı
almayan rutubetsiz, kapalı depolarda ve
açılmamış, orjinal ambalajında; 6 ay.
Kür Detayları
Nem Oranı/Sıcaklık
Ayak Trafiği
Hafif Trafik Tam Kürünü Alma
N.O. %60
+10°C
16 saat
3 gün
10 gün
N.O. %60
+20°C
13 saat
2 gün
7 gün
N.O. %60
+30°C
10 saat
1 gün
5 gün
Kimyasal Dayanıklılık
Yüzey Kalitesi
Yüzey Hazırlığı
Uygulama Koşulları ve Sınırlamalar
Karıştırma Aletleri/Karışım
Dayanıklı olduğu: Benzin, Bira, Sikloheksan, Dizel Yağı, Etanol %10, Etilen glikol, Gliserin,
Süt, Sodyum Klorür Çözeltisi %3-30, Sodyum Hidroksit %10, Zeytin Yağı, Parafin, Petrol,
Hintyağı, Silikon Yağı, Terebentin, Su ve Sabun.
Kısmi dayanıklı olduğu: Bütanol, Etanol, Metilisobütilketon, Perkloretilen ve Ksilen.
*Kimyasalların etkisi ile renk değişikliği olabilir. Bu araştırma oda sıcaklığında
gerçekleştirilebilir. Yüksek sıcaklık değerleri ve/veya kimyasalların karışımları kimyasal
dayanıklılığı etkileyebilir.
Beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme
dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.
Alt yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı
maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Kaplama uygulamasından önce yüzeydeki pas, yağ, gres, toz ve benzer zirliliklerden
arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem olmamalıdır.
A ve B bileşenleri bir matkap motoruyla önce kendi ambalajında karıştırılır. B kabı içeriği, A
kabına ilave edilerek iki bileşen homojen karışım oluşturuncaya kadar, karıştırılmaya devam
edilir. Karışım süresi 2 - 5 dakika arası olmalıdır. Süratli karıştırıcılar, karışımın içinde hava
karışımı olmasına neden olacağından karıştırıcının devri 400 - 500 devir / dakikayı
geçmemelidir.
Büyük ambalajlı alımlarda, iki bileşenin aynı kapta karıştırılması karışım ömründen dolayı
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle iki bileşen, bir ölçü kabı veya cetveli yardımıyla hacimsel
olarak veya bir terazi yardımıyla ağırlıkça verilen oranlarda ayrı temiz bir kapta karıştırılır.
Yüzey Sıcaklığı
En az +10°C, En fazla + 30°C
Ortam Sıcaklığı
En az +10°C, En fazla + 30°C
Malzemenin Sıcaklığı
En az +10°C, En fazla + 30°C
ZNR Self Levelling Flooring 2K düşük hızlı (300 - 400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya
başka uygun bir ekipman ile iyice karıştırılmalıdır.
Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A
bileşenine tamamen ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar 2 dakika
boyunca sürekli olarak karıştırınız. A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 0,1 - 0,4 mm
kuvars kumunu ve eğer gerekli ise diğer dolguları ekleyiniz ve homojen bir karışım elde
edene kadar 2 dakika kadar daha karıştırınız. Karışımın tam olarak yapıldığından emin
www.znr.com.tr
1/2
olmak için malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar
1 dakika boyunca karıştırınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla
karıştırmaktan kaçınınız.
Uygulama Yöntemi / Ekipmanlar
Tesviye:
ZNR Self Levelling Flooring 2K: yüzeye dökülür ve dişli mala ile düzgün olarak yayılır. Daha
sonra, yaklaşık 15 dakika sonra (+20°C’ de) yüzey üzerinde kirpi rulo ile geçilerek hava
kabarcıklarının atılması sağlanır. Kirpi rulo uygulaması, mutlaka 30 dakikadan önce
yapılması gerekir (+20°C’ de).
Köreltilmiş Sistem:
ZNR Self Levelling Flooring 2K yüzeye dökülür ve dişli mala ile düzgün olarak yayılır. Daha
sonra, yaklaşık 15 dakika sonra (+20°C’ de) yüzey üzerinde kirpi rulo ile geçilerek hava
kabarcıklarının atılması sağlanır. Kirpi rulo uygulaması, mutlaka 30 dakikadan önce
yapılması gerekir (+20°C’ de).
Ardından aşırı şekilde kuvars kumu ile köreltilir.
Kaplama:
ZNR Self Levelling Flooring 2K kaplama olarak, kısa tüylü rulo ile uygulanabilir (çapraz
doğrultuda).
Son Kat Kaplama:
Son kat kaplamalar gelberi ile yayılıp, ardından kısa tüylü rulo (çapraz doğrultuda) ile
üzerinden geçilebilir.
Sarfiyat / Dozaj
1 mm kalınlık için yaklaşık 1,40 kg/m2 elde edilir. Optimum bir
koruma için 2–3 mm’lik bir kat kalınlığı öneriyoruz.
*Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey gözenekliliğine, profiline, tesviye farklılıklarına ve
zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.
Ambalaj
(A : 16,800 + B : 3,200) 20 kg. kullanıma hazır setlerde
Raf Ömrü
Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde
depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Genel Hususlar
Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu,
yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma
koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz
dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün
imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki
mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce
kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya
teknik yardım alınız.
İmha Etme
Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama
kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık
maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.
Güvenlik Bilgileri
Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak
muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin
malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas
ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi
formuna bakınız.
www.znr.com.tr
2/2
Download

802-ZNR Self Levelling Flooring PU 2K-D