BORU HİDROLİĞİ
Kaynaklar:
Hidrolik Mühendisliği Dersi Ders Notları: Prof. Lütfi Saltabaş,
Doç.Dr. Emrah Doğan Yrd.Doç.Dr. Osman Sönmez.
Akışkanlar Mekaniği Ve Hidrolik, Prof. Dr. Mehmet Berkün
REYNOLDS DENEYİ (1883)
Boya
Vana
Basınç (sabit)
Boya
Cam boru
Vana
Su deposu
LAMİNAR AKIM (düşük hızda)
Boya
Vana
Basınç (değişken)
Cam boru
Vana
Su deposu
TÜRBÜLANSLI AKIM (yüksek hızda)
REYNOLDS DENEYİ (1883)
BORULARDA LAMİNER AKIM
Hareket Denklemi
Silindir parçanın tabanına etki ederek bu parçanın yukarıya
doğru hareketini sağlayan basınç kuvveti
Silindir parçanın diğer yüzeyini etkileyen basınç kuvveti
Parçanın kendi ağırlığının akım doğrultusundaki bileşeni
Viskozite nedeniyle yüzey boyunca sürtünme
gerilmelerinin bileşkesi olan sürtünme kuvveti
Hareket denklemi
Kayma Gerilmesi
Boru çapı sbt olduğu için akış yönünde hız değişmez,
akım permenant ve akan kütlenin ivmesi sıfırdır.
Laminer akım için ortalama
hız denklemi
Laminer akım için debi denklemi
Seri Borular
Paralel Borular
Eşdeğer borular
Download

BORU HİDROLİĞİ