2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
DİCLE ÜNİVERSİTESİNE YENİ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda Üniversitemizin programlarına yerleştirilen
öğrencilerin kayıtları, 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen günlerde Üniversitemiz kampusünde
bulunan Kapalı Spor Salonunda, mazeretleri nedeniyle kayıt gününde gelmeyenlerin kayıtları ise 5 Eylül 2014
tarihinde Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. (Ergani, Bismil, Çermik ve Silvan ilçelerindeki Meslek
Yüksekokullarımızı kazananların kayıtları 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında her gün bu ilçelerdeki Meslek
Yüksekokulları binasında, Çüngüş Meslek Yüksekokulu kayıtları ise 5 Eylül 2014 tarihinde Üniversitemiz Merkez
Kampusündeki Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.)
Kayıt için İlimize gelecek olan öğrencilere kayıt konusunda yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla
kayıt günleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde “Dicle Üniversitesi Kayıt
Danışma Stantı” bulundurulacak olup Kayıt Danışma Stantımıza uğrayan öğrenci adayları ve aileleri kayıt
konusunda bilgilendirilecek ve Üniversitemiz ulaşım araçlarıyla ücretsiz olarak Üniversitemiz kampüsündeki kayıt
mahalline taşınacaklardır.
Üniversitemizi kazanan adaylara herhangi bir dosya gönderilmeyecek ve önkayıt alınmayacaktır. Dosyalar,
kayıt merkezinde adaylara verilecek ve çok kısa bir sürede doldurmaları sağlanarak bilgisayarda kayıtları
tamamlanacaktır.
Yurt, Burs ve Öğrenim Kredisi ile ilgili başvurular, Kredi ve Yurtlar Kurumunun www.kyk.gov.tr internet
adresinden yapılabilir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER / KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
aslı.
2. 6 adet 4,5x6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanının önlü ve arkalı fotokopisi ve aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir).
4. 2014 ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,
5. Aşağıdaki listede belirtilen İkinci Öğretim öğrenim ücretinin 1.taksitinin Türkiye Vakıflar Bankasının
herhangi bir Şubesinden, Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesi hesabına yatırıldığına ilişkin banka
dekontu,
(Türkiye Vakıflar Bankası Şubesi Üniversitemiz kampüsünde de bulunmaktadır. Ancak, kayıt günlerinde
Diyarbakır’daki Vakıflar Bankası Şubelerinde yığılma olabileceğinden, isteyen öğrenciler T.C.Kimlik
numarası ile harcını bulunduğu yerdeki Vakıflar Bankası Şubelerinin birinden yatırmaları zaman kazanmak
için yararlarına olacaktır. Öğrenim ücretlerini yatıracak olanların EFT yapmayıp mutlaka Vakıflar Bankası
Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)
6.
Erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olup olmadığı hususu,
Üniversitemiz tarafından “Kamu Uygulamaları Merkezinden” sorgulanacak ve sadece askerlik yönünden
sakıncası bulunduğu belirtilenlerden ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmak üzere “Askerlikle İlişiksiz
Belgesi” istenecektir. Askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilen ve Askerlik Şubelerine gitmeleri
istenilen adayların isimleri www.dicle.edu.tr internet sayfamızda yayınlanacaktır.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Kesin kayıt için, adayın bizzat başvurması gerekir. Ancak mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri
koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.
2-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversitemiz gerekli yasal işlemleri yapmaya
yetkilidir.
4-Posta ve eksik belge ile kayıt yapılamaz.
5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.09.2011 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca, aynı anda iki
önlisans veya iki lisans eğitimine kayıt yaptırılmayacağı ve öğrenime devam edilemeyeceğinden (uzaktan
eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç)bu durumda olup
kayıt hakkı kazanan adayların söz konusu karar uyarınca yeni kazandığı programa kayıt yapabilmesi için
daha önce kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmiş olması gerekmektedir. (Aynı anda bir önlisans ve
lisans programına ise kayıt yapılabilir.)
KAYIT SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri
yükseköğretim kurumlarında en geç 10 akademik yıl öncesine kadar almış ve başarmış oldukları derslerden muaf
olmak için yeni kayıt yaptıkları tarihten itibaren 26.09.2014 tarihine kadar (kayıt için kapalı spor salonuna gelen
öğrenciler kazandıkları bölüm veya programın bağlı olduğu Fakülte/yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna uğrayıp
dilekçe ile başvuruda bulunabilirler ) dilekçeyle Fakültesine / Yüksekokuluna başvurdukları takdirde, ilgili birim
yönetim kurulunca muafiyet istekleri ve intibak işlemleri değerlendirilip karara bağlanır.
2- Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda 1.sınıfta okutulmakta olan zorunlu İngilizce dersinden muaf olmak
isteyen öğrencilerimiz, yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilmek için 19.09.2014 tarihine kadar
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaatta bulunabilirler. (Zorunlu İngilizce dersi
muafiyet sınavı 23.09.2014 tarihinde saat 10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde veya Müdürlüğün
belirleyeceği ve web sayfasında duyuracağı yerde yapılacaktır.)
3- ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE
İLAHİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVLARI YERİ VE TARİHİ
Akademik Birim /Yapılacak Muafiyet Sınavı
Sınav Yeri
Tarih / Saat
Ziya Gökalp Eğt.Fak.Yabancı Diller Eğt.Böl.
(Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalına kayıt
yaptıran ve varsa daha önceki yıllardan kalan
Almanca Öğretmenliği öğrencileri )
Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Yabancı
Diller Eğitimi Bölümü
17 Eylül 2014 / 10:00
İlahiyat Fakültesi (Arapça)
İlahiyat Fakültesi
Binası
15 Eylül 2014 / 10:00
4- 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİME BAŞLAMA TARİHİ
: 15.09.2014’tür.
5- 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerin, birinci yarıyılda ayrıca kayıt
yenileme (ders kaydı) zorunluluğu bulunmamaktadır. Sistem otomatik olarak ders kaydını yapacaktır. Öğrencilerin
ikinci yarıyıl ve daha sonraki yarıyıllarda kayıt yenilemeleri ise zorunludur.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
AKADEMİK BİRİMLER
2013-2014
ÖĞRETİM YILI
İKİNCİ ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
ÜCRETİ
YATIRILMASI
GEREKEN
YATIRILMASI
GEREKEN
1.TAKSİT TUTARI
2.TAKSİT TUTARI
TOPLAMI
(GÜZ DÖNEMİ)
(BAHAR DÖNEMİ)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.027 TL
514 TL
514 TL
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1.529 TL
765 TL
765 TL
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1.529 TL
765 TL
765 TL
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1.027 TL
514 TL
514 TL
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1.027 TL
514 TL
514 TL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
1.155 TL
578 TL
578 TL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK.
1.155 TL
578 TL
578 TL
770 TL
385 TL
385 TL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Not: 2014-2015 öğretim yılı öğrenim ücreti tutarları henüz açıklanmadığından 2013-2014 öğretim yılı
öğrenim ücreti tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Daha sonra öğrenim ücreti tutarlarında artış
olması halinde aradaki fark Şubat 2015 ayı içerisinde 2.taksit öğrenim ücreti tahsilâtıyla birlikte tahsil
edilecektir.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2014 ÜNİVERSİTE KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER VE YERLERİ
KAYIT GÜNÜ VE YERİ
01.09.2014 (1.GÜN)
AKADEMİK BİRİMLER
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
KAPALI SPOR SALONU
(ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ)
VETERİNER FAKÜLTESİ
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
02.09.2014 (2.GÜN)
ZİRAAT FAKÜLTESİ
KAPALI SPOR SALONU
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
(ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ) MİMARLIK FAKÜLTESİ
03.09.2014 (3.GÜN)
KAPALI SPOR SALONU
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
(ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ) HUKUK FAKÜLTESİ
04.09.2014 (4.GÜN)
FEN FAKÜLTESİ
KAPALI SPOR SALONU
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
05.09.2014 (5.GÜN)
KAPALI SPOR SALONU
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ) DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
1-5 Eylül 2014
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
tarihleri arasında
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulun kendi
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU
binasında yapılacaktır.
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Download

2008-2009 eğitim-öğretim yılında