YGS - LYS
2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELİ
1.Basamak
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
2.Basamak
Lisans Yerleştirme
Sınavları
(LYS)
GENEL İLKELER
• Üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla olacaktır. (YGS-LYS)
• YGS’nin toplam puan içindeki ağırlığı % 40, LYS’nin ise
% 60 olacaktır.
• YGS ve LYS Puanları 100-500 aralığında hesaplanacaktır.
15 Mart uygulanacaktır.
Ortaöğretimde okutulan ortak derslerden soru
yöneltilecektir
Sınavda adaylara tek soru kitapçığı ve tek cevap
kağıdı verilecektir.
Toplam soru sayısı 160 olacak YGS için, 160 dakika
süre verilecektir.
YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
TESTLER
DERSLER
SORU
SAYISI
TÜRKÇE
40
MATEMATİK
TEMEL MAT.
SOSYAL BİL.
FEN BİLİMLERİ
TOPLAM SORU S.
TOPLAM SORU S.
28
GEOMETRİ
12
TARİH
15
COĞRAFYA
12
FELSEFE
8
DİN KÜL. AHL.
5
FİZİK
14
KİMYA
13
BİYOLOJİ
13
40
40
40
160
YGS TABAN PUANLARI VE
SAĞLAYACAĞI HAKLAR
1- Önlisans ve Açıköğretim
Programlarını Tercih etme
2- İkinci Aşama Sınavlara Katılma
3-1.Aşama Puanlarıyla Öğrenci Alan
Lisans Programlarını Tercih Etme
YGS PUAN TÜRLERİ
PUAN TÜRÜ TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
TÜRKÇE
T. MAT.
SOS. BİL.
FEN BİL.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
 Haziran ayının 2. yarısında (bir ya da iki hafta sonunda)
uygulanacaktır.
 Ortaöğretim 9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan konulardan
oluşacaktır.
 5 ayrı oturum olarak planlanacaktır.
 Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.
 İlgili barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere girebileceklerdir.
 Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak,
cevap kağıdı ise ortak olacaktır.
 Lisans programlarını tercih etmek için kullanılacak YGS baraj
puanı (Taban Puan 3) LYS için de geçerli olacaktır. (LYS’puanına
göre de aynı barajı aşmak gerekli olacaktır.)
MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
MATEMATİK
50
75 Dakika
GEOMETRİ
30
60 Dakika
TOPLAM
80
135 Dakika
DERSLER
FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
FİZİK
30
45 Dakika
KİMYA
30
45 Dakika
BİYOLOJİ
30
45 Dakika
TOPLAM
90
135 Dakika
DERSLER
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TÜRK DİLİ VE ED.
56
85 Dakika
COĞRAFYA-1
24
35 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TARİH
44
65 Dakika
COĞRAFYA-2
14
25 Dakika
DİN KÜLTÜRÜ AHL.
8
FELSEFE GRUBU
24
DERSLER
PSİKOLOJİ
8
SOSYOLOJİ
8
MANTIK
8
TOPLAM
90
45 Dakika
135 Dakika
YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
YABANCI DİL
80
120 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde
hazırlanacaktır.
Yabancı Dil testi için tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı
kullanılacaktır.
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Matematik-Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları
Sağlık Bilimleri Programları
Mühendislik ve Teknik Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
Fen Bilimleri
Sınavı
LYS-2
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları
Hukuk, Psikoloji gibi Programlar
Felsefe, Sosyoloji gibi Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
TD ve Edb. Coğ-1
Sınavı
(LYS-3)
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Dil, Tarih Programları
Medya ve İletişimle ilgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
TD ve Edb. Coğ-1
Sınavı
(LYS-3)
Sosyal Bilimler
Sınavı
(LYS-4)
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Yabancı Dil ile İlgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Yabancı Dil Sınavı
LYS-5
LYS PUAN TÜRLERİ
1. MF Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN AĞIRLIKLI KONUSU SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
TÜRÜ
MF-1
Matematik Ağırlıklı
Temel Bilim Prog.
Aktüerya Bil., Matematik, İstatistik, İç
Mim., Şehir ve Bölge Plan., End. Ürünleri T.
MF-2
Fen ağırlıklı Temel
Bilim Programları
Fizik, Kimya, Biyoloji, Orman End. Müh.
Peyzaj Mimarlığı, Kimya Müh.
MF-3
Sağlık Bilimleri
Programları
Tıp, Eczacılık, Diş Hek., Biyomühendislik,
Gıda Müh., Veteriner
MF-4
Mühendislik ve Teknik
Programlar
İnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh.,
Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık
LYS PUAN TÜRLERİ
2. TM Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
TM-1
Az da olsa Matematik
ağırlıklı
İktisat, İşletme, Ekonometri, Deniz İşlet.
Yön., İşletme Enf., Ulus.Tic. ve Lojistik
TM-2
Matematik ile Türkçe-Ed.
eşit ağırlıklı
, İç Mim.ve Çevre Tas., Kamu Yön.,
Ulus.İlişkiler, Sınıf Öğr.
TM-3
Türkçe-Edebiyat ağırlıklı
Hukuk,Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji,
Rehberlik ve Psk.Danışmanlık
PUAN
TÜRÜ
LYS PUAN TÜRLERİ
3. TS Grubu Puan Türleri (SÖZ-2 yerine kullanılacak)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr
–Din
Kül.
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
TS-1
Sosyal Programlar
TS-2
Dil ve Tarih ağırlıklı Prog.
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
Halkla İliş., Gazetecilik, Radyo -TVSinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr.
Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih,
Türkçe Öğr., Hititoloji
LYS PUAN TÜRLERİ
4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
Y.DİL
YGS
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL 3
48
20
7
5
20
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
DİL-1
DİL-2
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇİLEBİLECEK PROGRAMLAR
İngilizce, Almanca ve
Fransızca yabancı dil
programları
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr.,
Fransız Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı
Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Turist
Rehberliği
Diğer dil programları
Çin Dili ve Edebiyatı, Eski Yunan Dili ve
Edebiyatı, Japonca Öğr., İtalyan Dili ve
Ed., Arnavutça
2015-ÖSYS OBP UYGULAMASI
• OBP uygulaması yeni sistemde de devam etmektedir.
OBP hesaplanırken öğrencinin diploma notu 5 ile
çarpılacak ve elde edilen sonuç 0.12 çarpılarak
yerleştirme puanına eklenecektir.
• Örnek: adayın diploma notu 80 ise alacağı puanı 48
olacaktır.
YERLEŞTİRME PUANLARININ HESAPLANMASI
PUAN
TÜRÜ
OBP KATKISI
Y.YGS
YGS + (0,12X OBP)
Y.LYS -MF
LYS-MF + (0,12X OBP)
Y.LYS-TM
LYS-TM + (0,12X OBP)
Y.LYS-TS
Y.LYS-DİL
LYS-TS + (0,12X OBP)
LYS-DİL + (0,12X OBP)
Download

OSYM 2015