2
10-HAZIR DEĞERLER
www.erkantokatli.com
[email protected]
2
VARLIK
HESAPLARI
3
VARLIK HESAPLARI
Varlık Kavramı
Geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olan ve
gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.
Borç
VARLIK HESAPLARI
ARTIŞLAR (+)
BORÇ KALANI
Alacak
AZALIŞLAR (-)
4
VARLIK HESAPLARI
5
VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
10-HAZIR DEĞERLER
“İşletme kasasında ya da bankalarda tutulan
nakit para ile istenildiğinde, değer kaybına
uğramadan paraya çevrilmesi mümkün olan
varlıklardır.”
100-Kasa
101-Alınan Çekler
102-Bankalar
103- Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-)
108-Diğer Hazır Değerler
6
VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
Aidiyet: İşletmemizde
N
A
K
İ
T
Mülkiyet: İşletmemizde
100-KASA
Aidiyet: İşletmemizde
Mülkiyet: Alıcının Bankasında
Aidiyet: İşletmemizde
Mülkiyet: Banka Hesabımızda
Aidiyet: Satıcıda
Mülkiyet: Banka Hesabımızda
101-ALINAN ÇEKLER
102-BANKALAR
103-VERİLEN ÇEKLER (-)
7 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
100-KASA Nakit haldeki ulusal ve yabancı paraların izlendiği hesaptır.
Borç
Para
Girişi
100-KASA HESABI
ARTIŞLAR (+)
20.000
2.000
Alacak
AZALIŞLAR (-)
3.000
Para
Çıkışı
22.000
3.000
BORÇ KALANI: 19.000
1) 12.10.20..’de ₺20.000 sermaye nakit olarak konuluyor.
100-KASA
Açılış Kaydı
12.10.20..
20.000
500-SERMAYE
20.000
2) 15.10.20..de ₺3.000’lık ticari mal peşin satın alınmıştır.
15.10.20..
153-TİCARİ MALLAR
100-KASA
3.000
3.000
Mal Alımı
3) 17.10.20..’de ticari mallarının yarısını ₺2.000’ya satmıştır.
100-KASA
Mal Saışı
17.10.20..
600-YURTİÇİ SATIŞLAR
2.000
2.000
8 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
101-ALINAN ÇEKLER Üçüncü kişilerden alınan çekler izlenir.
Alacaklı (Hamil)
Çeki elinde
bulunduran ¨5.000’lık
kişi alacaklı Tic. Mal
Hakan
Keşideci
Çeki
düzenleyen
Çek
¨5.000
Erhan
Muhatap
Çekin
beledini
ödeyecek
banka şubesi
9 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
101-ALINAN ÇEKLER
CİRO Hak sahibi tarafından değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile söz
konusu evraktan doğan hakların başkasına devredilmesini sağlayan işleme verilen addır.
¨30.000’lık
ALİ
¨5.000’lık
EMRE
RECEP
Çek
¨5.000
Çek
¨5.000
¨5.000
10 VARLIK HESAPLARI
101-ALINAN ÇEKLER
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
11 VARLIK HESAPLARI
101-ALINAN ÇEKLER
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
12 VARLIK HESAPLARI
101-ALINAN ÇEKLER
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
13 VARLIK HESAPLARI
101-ALINAN ÇEKLER
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
14 VARLIK HESAPLARI
101-ALINAN ÇEKLER
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
15 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
101-ALINAN ÇEKLER Üçüncü kişilerden alınan çekler izlenir.
101-ALINAN ÇEKLER HESABI
Borç
Çek
Alınması
ARTIŞLAR (+)
13.500
5.000
5.000
Alacak
AZALIŞLAR (-)
5.000
13.500
Çek Tahsili
veya
Cirosu
02.10: ₺13.500’lık ticari mal satılıyor. Alıcı bedelini çekle ödüyor.
02.10.20..
101-ALINAN ÇEKLER
600-YURTİÇİ SATIŞLAR
13.500
100-KASA
13.500
Mal Satışı
03.10: Alıcı işletmeye olan ₺5.000’lık borcunu çekle ödüyor.
03.10.20..
101-ALINAN ÇEKLER
120-ALICILAR
5.000
5.000
Alacak Tahsili
04.10: Alıcıdan alınan ₺5.000’lık çek satıcıya ciro edilmiştir.
320-SATICILAR
Çek Cirosu
04.10.20..
101-ALINAN ÇEKLER
16.10: ₺13.500 tutarındaki çek bankadan nakit olarak tahsil ediliyor.
Çek Tahsili
5.000
13.500
101-ALINAN ÇEKLER
13.500
17.10: ₺10.000 değerinde ticari mal satılmıştır.
Alıcı satış bedelinin yarısını nakit ödemiş kalanı içinde çek vermiştir.
17.10.20..
100-KASA
101-ALINAN ÇEKLER
600-YURTİÇİ SATIŞLAR
Mal Satışı
5.000
16.10.20..
5.000
5.000
10.000
16 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
102-BANKALAR İşletmeye ait banka mevduatları izlenir.
102-BANKALAR HESABI
Borç
Para
Yatırılması
ARTIŞLAR (+)
5.000
3.000
2.000
Alacak
AZALIŞLAR (-)
2.000
1.500
Para
Çekilmesi
04.11: işletme Halk Bankasında hesap açtırıyor ve ₺5.000 yatırıyor.
102-BANKALAR
Para Yatırma
14.11.20..
5.000
100-KASA
5.000
08.11: Alıcı borcuna karşılık banka hesabımıza ₺3.000 yatırıyor.
102-BANKALAR
Alıcıdan Tahsilat
08.11.20..
3.000
120-ALICILAR
3.000
09.11: Halk Bankasındaki ₺2.000 işletmenin Ziraat Bankası Pendik
Şubesindeki hesabına aktarılıyor
102-BANKALAR
Virman
09.11.20..
102-BANKALAR
19.11: Satıcı Kemal Şahin’e olan ₺1.500’lık borç Ziraat Bankası Pendik
Şubesindeki hesaptan EFT yoluyla ödeniyor.
320-SATICILAR
2.000
2.000
Ödeme
19.10.20..
102-BANKALAR
1.500
1.500
17 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) Bankadaki mevduattan ödenmek üzere verilen çekler izlenir.
Pasif Karakterli
Aktif Görünümlü
Borç
Çekin
Ödenmesi
İşleyiş olarak pasif hesaptır. Ancak tam
açıklama kavramı gereği bilançonun
aktifinde yer alır. Pasif karakterli olduğu
yanındaki “(-)” işaretinden anlaşılabilir.
103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR. Alacak
AZALIŞLAR (-)
3.000
ARTIŞLAR (+)
3.000
Çek
Verilmesi
12.10: İşletme ₺3.000’ya ticari mal satın almış ve bedelini çekle ödemiştir.
12.10.20..
153-TİCARİ MALLAR
103-VÇÖE
3.000
3.000
Mal Alımı
13.10: Satıcının çek bedelini bankadan tahsil ettiği anlaşılmıştır.
103-VÇÖE
Çekin Ödenmesi
08.11.20..
102-BANKALAR
3.000
3.000
18 VARLIK HESAPLARI
1-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
108-DİĞER HAZIR DEĞERLER Nakit, banka mevduatı ve çekler dışındaki hazır değerler izlenir.
Vadesi gelmiş tahvil kuponları, pullar, tahsil edilecek havaleler, yoldaki paralar ve kredi kartı slipleri bu hesapta yer alır.
Borç
108-DİĞER HAZIR DEĞERLER
ARTIŞLAR (+)
5.000
Alacak
AZALIŞLAR (-)
5.000
İşletmemiz ₺5.000’lık ticari mal satışı yapmıştır. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmıştır.
/
108-DİĞER HAZ. DEĞERLER
600-YURTİÇİ SATIŞLAR
5.000
5.000
Mal Satışı
Bankadan alınan hesap özetinde, kredi kartı sliplerinin bedelinin hesabımıza yatırıldığı görülmüştür.
/
102-BANKALAR
108-DİĞER HAZ. DEĞ.
Kredi Sliplerinin Tahsili
5.000
5.000
Bir Sonraki Konu: 11-MENKUL KIYMETLER
www.erkantokatli.com
[email protected]
Download

103-verilen çekler