Sabit ve Gezginci Arıcılık
Arıcılık Çeşitleri
Sabit Arıcılık
Gezginci Arıcılık
Sabit Arıcılık
Arı kolonilerini yıl içerisinde hiçbir yere
taşımadan yapılan arıcılık şeklidir.
Geleneksel yöntemlerle yapılır.
Verim oldukça düşüktür.
Ana gelir kaynağı olan ekonomik bir
faaliyet değildir.
Sabit Arıcılık
Gezginci Arıcılık
Arı kolonilerini yıl içerisinde elverişli nektar ve
polen kaynaklarının olduğu alanlara taşıyarak
yapılan arıcılık şeklidir.
Bilimsel yöntemlerle yapılır.
Verim yüksek, ürün çeşitliliği fazladır.
Ana gelir kaynağı olan ekonomik bir faaliyettir.
Kovanların Taşınmaya Hazırlanması
Aracın Hazırlanması
Kovanların Yüklenmesi
Kovanların Yüklenmesi
Yüklemenin Bitirilmesi
Kovanların Taşınması
Malzemelerin Taşınması
Kovanların İndirilmesi
Kovanların Önünün Açılması
Kovanlarda İlk Kontrol Yapılması
Teşekkürle r...
Download

05-sabit ve gezginci arıcılık