2015 – ÖSYS Birinci Aşama
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
 Sınav Tarihi
: 15 MART 2015
 YGS’NİN AMACI NE ?
• İkinci aşama sınavlarına girecek adayları seçmek.
• Açıköğretim programlarına, MYO Önlisans
programlarına (sınavsız geçiş dışında) ve belirli
lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak
puanları üretmek.
 YGS’DE HANGİ TESTLER OLACAKLAR ?
Mart ayının 2. haftasında uygulanacak YGS,
ikinci aşamaya girişin barajı olacak.
YGS puanları LYS sonucunda oluşacak puanlara
%40 oranında etkili olacak
2015 YGS’de
DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI
Test Adı
Dersler
Soru Sayıları
Türkçe Testi
Türkçe + Dil Bilgisi
40 (5-7 Dil bilgisi)*
Sosyal Bilimler
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi
15
12
8
5
Temel Matematik
Matematik
Geometri
40*
(7-9 arası geometri)
Fen Bilimleri-1
Fizik
Kimya
Biyoloji
14
13
13
* Türkçe testinde dil bilgisinden, Temel Matematik testinden geometriden ne kadar soru geleceği net olarak belli
değildir. Dil bilgisinden ortalama 5-6, geometriden ortalama 7-8-9 soru gelmektedir.
2015- ÖSYS
Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
YGS’de KAÇ PUAN HESAPLANACAK ?
Yeni sistemde hem YGS hem LYS puanları 100 – 500 aralığında puanlara dönüştürülecek.
YGS PUAN TÜRLERİ ve TESTLERİN PUAN OLUŞUMUNDA YÜZDE AĞIRLIKLARI
PUAN
TÜRÜ
YGS-1
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
ALANI
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLİMLER
TEMEL
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
20
10
40
30
SAYISAL
YGS-2
20
10
30
40
YGS-3
40
30
20
10
SÖZEL
YGS-4
30
40
20
10
YGS-5
37
20
33
10
EA
YGS-6
33
10
37
20
2014 YGS’ deki Türkçe Konuları ve Soru Sayıları:
 1. Paragraf (Yardımcı Düşünce) 8
2. Paragraf (Ana Düşünce) 5
3. Dil Bilgisi - Karma Dil Bilgisi 5
4. Paragrafta Yapı 3
5. Paragraf (Anlatım Teknikleri) 4
6. Cümle Anlamı (Kavramlar) 1
7. Sözcük Anlamı 3
8. Cümle Yorumu 4
9. Cümle Anlamı (Karma) 2
10. Anlatım Bozukluğu 1
11. Noktalama İşaretleri 1
12. Ses Bilgisi 1
13. Yazım Kuralları - Noktalama İşaretleri 2
2014 YGS’ deki Tarih Konu Dağılımları
1. İlk Çağ Medeniyetleri 1
2. İslam Öncesi Türk Tarihi 1
3. İslam Tarihi ve Uygarlığı 1
4. Türkiye Selçuklu Devleti 1
5. Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 1
6. En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) 1
7. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1
8. Yakınçağ'da Avrupa 1
9. Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 2
10. Kurtuluş Savaşı Muharebeleri 1
11. İnkilaplar 1
12. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki
Gelişmeler 0
13. Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi 0
14. Erzurum ve Sivas Kongreleri 0
15. Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin
Toplanması 0
16. Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali 0
17. I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar 0
18. Sevr Antlaşması 0
19. Lozan Antlaşması 0
20. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması 0
21. Jeopolitik Konum 1
22. Atatürk Devrimleri 1
23. Türk Dış Politikası 1
 TOPLAM 15
2014 YGS’ deki Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları
1. Harita Bilgisi 1
2. Rüzgarlar 1
3. Türkiye’nin İklimi 1
4. İç Kuvvetler 1
5. Toprak Tipleri 1
6. Dış Kuvvetler 1
7. Doğal Afetler 1
8. Nüfus 1
9. Ortak payda: Bölge 1
10. Ulaşım Yolları 1
11. Çevre ve İnsan 1
12. Coğrafya’ nın Bölümleri 1
 TOPLAM 12
2014 YGS’ deki Felsefe
ve
Din Kültürü
Konuları ve Soru Dağılımları
1. Felsefenin Alanı 2
2. Bilgi Felsefesi 1
3. Bilim Felsefesi 1
4. Varlık Felsefesi 1
5. Ahlak Felsefesi 1
6. Siyaset Felsefesi 1
7. Sanat Felsefesi 1
8. Din Felsefesi 0
 TOPLAM 8
1. Kur’an-ı Kerim'in
Anlaşılması ve Kavranması 3
2. İncil ve Kur’an-ı Kerim
ayetlerinin Ortak Noktaları 1
3. Alevilik ve Bektaşilik 1
 TOPLAM 5
2014 YGS’ deki Matematik Konu Dağılımları
1. Sayılar
2. Basamak Kavramı
3. Taban Aritmetiği
4. Bölme-Bölünebilme
5. OBEB-OKEK
6. Rasyonel Sayılar
7. Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8. Mutlak Değer
9. Üslü İfadeler
10. Köklü İfadeler
11. Oran-Orantı
12. Denklem Çözme
13. Problemler
14. Mantık
15. Kümeler
16. Bağıntı-Fonksiyon
17. İşlem-Modüler Aritmetik
18. Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
2014 YGS’ deki Geometri Konu Dağılımları
1. Temel Kavramlar-Doğruda Açı 0
2. Üçgende Açı 0
3. Üçgenler 0
4. Yamuk 1
5. Kare 1
6. Dikdörtgen 1
7. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 0
8. Çokgenler 1
9. Çember-Daire 1
10. Katı Cisimler 1
11. Doğrunun Analitiği 0
12. Analitik Geometri 2
13. Simetri-Döndürme 0
TOPLAM ÇIKAN SORULAR 8
2014 YGS’ deki Fizik Konu ve Soru Dağılımları
1. Fiziğin Doğası 1
2. Basınç 1
3. Isı ve Sıcaklık 2
4. Doğrusal Hareket 1
5. Dinamik 1
6. İş ve Enerji 1
7. Elektrik 3
8. Mıknatıslık 1
9. Optik 1
10. Ses 1
11. Sıvıların kaldırma ilkesi 1
 Toplam 14
2014 YGS’ deki Kimya Konuları ve Soru Dağılımları
1. Bağlar 1
2. Bileşikler 4
3. Kimyasal Değişimler 2
4. Çözünürlük 2
5. Hayatımızdaki Kimya 1
6. Madde ve Özellikleri 1
7. Atomun Yapısı 1
8. Periyodik Cetvel 1
9. Maddelerin Ayrıştırılması 0
2014 YGS’ deki Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımları
1. Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma 0
2. Canlıların Ortak Özellikleri 0
3. Canlıların Temel Bileşenleri 1
4. Hücrenin Yapısı 2
5. Hücre Bölünmeleri 1
6. Nükleik Asitler 0
7. Metabolizma 1
8. Bakteri 2
9. Canlıların Sınıflandırılması 0
10. Ekoloji 2
11. Duyu Organları 1
12. Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri 0
13. Kalıtım-Evrim 1
14. Bitki Fizyolaojisi 1
15. Vücudumuzdaki Sistemler 0
16. Endokrin Sistem 1
 Toplam 13
YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK
 4 yıllık lisans programlarının bir kısmına (YGS puanlarıyla öğrenci alan)
 2 yıllık önlisans bölümlerinin tamamına
 Astsubay meslek yüksekokullarına
 Özel yetenek bölümlerine YGS puanıyla başvurulacak.
YGS puanları 100-500 arasındaki ham puanlardan oluşacak. Bu ham puana okul
puanınız eklendiğinde en fazla 560 olabilecek. Meslek ve öğretmen liseleri kendi
alanlarını seçtikleri takdirde ek en fazla 30 puan kadar gelebilecek. Yani meslek ve
öğretmen liselilerin toplam puanları en fazla 590 puan (500+60+30=590) olabilecek.
 Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız
geçişten boş kalan kontenjanlar dahil)- İlgili YGS Puan Türünde - En az 140 puan
 Açık öğretim lisans (4 yıllık) ve ön lisans (2 yıllık) programlarını tercih edebilmek
için - İlgili YGS Puan Türünde - En az 140 puan
DİKKAT: YGS Barajı Olacak
YGS’de 180 BARAJI
GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER
İKİNCİ AŞAMA OLAN
LYS SINAVLARINA
GİREMEYECEKLERDİR.
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Sınav Tarihleri
LYS-4 (Sosyal B.)
13 Haziran 2015
LYS-1 (Matematik-Geometri)
14 Haziran 2015
LYS-5 (Yabancı Dil)
14 Haziran 2015
LYS-2 (Fen B.)
20 Haziran 2015
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya)
21 Haziran 2015
2015- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
 YGS’de barajı geçebilecek puanı alan adaylar, hedefledikleri puan türüne göre
istedikleri LYS’lere katılabilecek.
LYS – 1 MATEMATİK SINAVI
MATEMATİK
50 SORU
75 DAKİKA
GEOMETRİ
30 SORU
60 DAKİKA
TOPLAM
80 SORU
135 DAKİKA
Notlar:
 Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
 Geometri testinin 8 sorusu Analitik Geometri olacaktır.
2015- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 2 FEN BİLİMLERİ SINAVI
FİZİK
30 SORU
45 DAKİKA
KİMYA
30 SORU
45 DAKİKA
BİYOLOJİ
30 SORU
45 DAKİKA
TOPLAM
90 SORU
135 DAKİKA
Notlar:
 Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
2015- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 3 EDEBİYAT – COĞRAFYA SINAVI
TÜRK DİLİ ve EDEB.
56 SORU
85 DAKİKA
COĞRAFYA – 1
24 SORU
35 DAKİKA
TOPLAM
80 SORU
120 DAKİKA
Notlar:
 Türk Dili ve Edeb., Coğrafya-1 testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
 56 Edebiyat sorusunda 20-23 arası Dil ve Anlatım sorusu gelmektedir
Coğrafya-1 soruları, coğrafya dersi öğretim programında belirtilen 9. sınıf
kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak
coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.
2015- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI
TARİH
44 SORU
65 DAKİKA
COĞRAFYA – 2
14 SORU
20 DAKİKA
FELSEFE GRUBU
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
Din K. Ve Ahlak B. (veya ilave
Felsefe Grubu soruları
32 SORU
8 soru
8 soru
8 soru
8 soru
50 DAKİKA
TOPLAM
90 SORU
135 DAKİKA
Notlar:
 Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
44 Tarih sorusunda 15-16 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu gelmektedir.
2015- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 5 YABANCI DİL SINAVI
ALMANCA
İNGİLİZCE
FRANSIZCA
80 SORU
120
DAKİKA
Notlar:
20 Soru: Kelime bilgisi ve Dil bilgisi
12 Soru: Çeviri
48 Soru: Okuduğunu Anlama
 Almanca, Fransızca ve İngilizce için tek Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı ortak olacaktır.
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
SAYISAL PUANLA TERCİH YAPACAK
ÖĞRENCİLER
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-1
MATEMATİK – GEOMETRİ
SINAVI
LYS-2
FEN BİLİMLERİ SINAVI
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
TÜRKÇE MATEMATİK PUANIYLA TERCİH YAPACAK
ÖĞRENCİLER
YGS
YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-1
MATEMATİK – GEOMETRİ
SINAVI
LYS-3
EDEBİYAT - COĞRAFYA SINAVI
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
TÜRKÇE - SOSYAL PUANIYLA TERCİH YAPACAK
ÖĞRENCİLER
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-3
EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI
LYS-4
SOSYAL BİLİMLER SINAVI
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
YABANCI DİL PUANIYLA TERCİH YAPACAK
ÖĞRENCİLER
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-5
YABANCI DİL SINAVI
MF PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
YGS
LYS – 2
PUAN
TÜRÜ
LYS - 1
TÜR.
T.MAT.
SOS.
FEN
MAT.
GEO.
FİZ
KİM
BİY
MF – 1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF – 2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF – 3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF – 4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programlarından Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık,
Bilgisayar, Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği,
Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak.
MF-2 puan türü Fen Ağırlıkı Temel Bilim Programlarından Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji,
Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni
gibi bölümler için kullanılacak.
MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri Programlarından Biyosistem Müh., Diş Hekimliği, Eczacılık,
Tıp, Veterinerliğe girişte kullanılacak puan,
MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlardan Tekstil – İnşaat – Harita – Makine
ve Otomotiv Mühendisliğine girişte kullanılacak puan türü.
LYS PUAN TÜRLERİ
TM PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
YGS
LYS - 1
LYS – 3
PUAN
TÜRÜ
TÜR.
T.MAT.
SOS.
FEN
MAT.
GEO.
TÜRK D.
Ve EDB.
COĞ-1
TM – 1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM – 2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM – 3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 puan türü İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık
(Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler
için kullanılacak.
TM-2 puan türü Kamu Yönetimi, Sınıf Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler gibi
programlara girişte kullanılacak puan,
TM-3 puan türü Hukuk, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Sosyal Hizmet gibi programlara girişte kullanılacak puan
LYS PUAN TÜRLERİ
TS PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
PUAN
TÜRÜ
YGS
LYS – 4
LYS - 3
TÜRK D. COĞ-1
Ve E.
TÜR.
T.MAT.
SOS.
FEN
TS – 1
13
10
12
5
15
TS – 2
18
6
11
5
25
TAR
COĞ-2
FEL.
GR.
8
15
7
15
5
15
5
10
TS-1 puan türü Halkla İlişkiler, Medya, Radyo Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği gibi programlara girişte kullanılacak puan,
TS-2 puan türü Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi gibi
programlara girişte kullanılacak puan.
LYS PUAN TÜRLERİ
DİL PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
YAB. DİL
PUAN
TÜRÜ
YGS
TÜRKÇE
T.MAT.
SOSYAL
FEN
Y. DİL
DİL – 1
15
6
9
5
65
DİL – 2
25
7
13
5
50
DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitimi yapan programlara girişte
kullanılacak puan,
DİL-2 puan türü diğer programlara yerleştirmede kullanılacak puan.
KATSAYI UYGULAMASI VE OBP
HESAPLANMASI-1
 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP,
Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları
(100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına
(OBP) dönüştürülecektir.
 Böylece,
50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak,
100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin
altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacak.
 Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile
çarpılarak
okuldan
gelecek
net
puan
hesaplanacaktır.
Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm
öğrencilerin OBP’si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.
SONUÇ OLARAK;
En düşük OBP’ye sahip bir öğrenciye
okuldan 30 puan (0.12 x 250=30) gelirken
En yüksek OBP’ye sahip bir öğrenciye
okuldan 60 puan (0.12 x 500= 60) gelecek.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)
0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.
Y-YGS
Y-LYS-MF
Y-LYS-TM
Y-LYS-TS
Y-LYS-DİL
= YGS
+
= LYS-MF +
= LYS-MF +
= LYS-TS +
= LYS-DİL +
(0,12 x AOBP)
(0,12 x AOBP)
(0,12 x AOBP)
(0,12 x AOBP)
(0,12 x AOBP)
LYS, YGS ve AOBP puanları en büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme
puanının en büyük değeri: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.
Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması
2) Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans
programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan
(0,06 x AOBP) olarak hesaplanacaktır.
Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,06 = 30 olacaktır.
3) Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen
veya önkayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
ÖĞRENCİLERİMİZE SINAVLARINDA
BAŞARILAR DİLİYORUZ…
Aynur ÖMEROĞLU
Rehber Öğretmen
Download

YGS