T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA
Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde aşağıda belirtilen işlerde
haftalık 15 saati geçmemek ve bir saat çalışma karşılığı bütçe olanakları dahilinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığız Bütçesinde karşılanmak üzere toplam - 130 - Kısmi
Zamanlı Öğrenci çalıştırılacaktır. Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıda bulunan Kısmi Zamanlı İş BaşvuruFormunu doldurarak 22 Eylül 2014 /
03 Ekim 2014 tarihleri arasında bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Çalıştırılacak Yer
İşin Niteliği
Öğrenci Sayısı Başvuru Yeri
Eğitim Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
4
Fakülte Sekreterliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
4
Fakülte Sekreterliği
İktisat ve İdari Bilmler Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
4
Fakülte Sekreterliği
Mühendislik Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
3
Fakülte Sekreterliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Fakülte Sekreterliği
İslami İlimler Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Fakülte Sekreterliği
Tıp Fakültesi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
3
Fakülte Sekreterliği
Devlet Konservatuvar Md.
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Devlet Konservatuvar Md.
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Enstitü Sekreterliği
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Enstitü Sekreterliği
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Enstitü Sekreterliği
Sağlık Yüksekokulu
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
3
Yüksekokul Sekreterliği
Turizm İş. ve Ot. Yüksekokulu
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Yüksekokul Sekreterliği
Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Yüksekokul Sekreterliği
Yabancı Diler Yüksekokulu
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Yüksekokul Sekreterliği
Sosyal Bilimler MYO (Uygulama Oteli) Otel Lokanta İkram Hizmetleri vb
12
Yüksekokul Sekreterliği
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta İkram Hizmetleri vb
3
Yüksekokul Sekreterliği
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
10
Yüksekokul Sekreterliği
Gölbaşı MYO
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
4
Yüksekokul Sekreterliği
Kahta MYO
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
6
Yüksekokul Sekreterliği
Besni MYO
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
6
Yüksekokul Sekreterliği
Sağ. Hizmetleri MeslekYüksekokulu
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Yüksekokul Sekreterliği
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
3
Bilimesel Araştırma Projeleri Kor.Bir.
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Sürekli Eğitim Merkezi
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Dış İlişkiler Birimi ve Farabi Koordinatörlüğü
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
1
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
4
Basın ve Halkla İlşkiler
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Fakülte / Yüksekokul Sekreterlikleri
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Yazılım ve Donanım işleri
4
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Personel Daire Başkanılğı
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.
Kütüphane Hizmetleri vb.
12
Yapı İşleri daire başkanlığı
Yazı İşleri, Evrak Kayıt, Büro İşleri vb.
2
Sağ.Kült.ve Spor Dai.Bşk.
Konferans Salonları, Kültür,Spor Kreş Hizmetleri vb.
18
TOPLAM
130
Aranacak Şartlar:
1Tezsiz yüksek lisans, özel öğrenci hariç olmak üzere, Adıyaman Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak,
2Disiplin cezası almamış olmak,
3Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
4Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Birimler arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
56Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
7Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
8-
Deprem, sel gibi afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde
okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıda belirtilen şartlar aranmaz.
Kısmi zamanlı öğrenci (part-time) ile ücretsiz yemek bursundan sadece birinden faydalanılabilir.
9İlgili Akademik Birimler
İstenilen Belgeler
Başvuru Yeri:
1Başvuru formu
03.10.2014
2Son Başvuru Tarihi:
Öğrenci belgesi
3Ders programı
4Özgeçmiş
Download

Çalıştırılacak Yer İşin Niteliği Öğrenci Sayısı Başvuru Yeri Yazı İşleri