ÖZGEÇMİŞ
AYDIN TOPALOĞLU
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
26.05.2014
DOÇENT
Adres
: İcadiye Bağlarbaşı Cad. No. 40 Üsküdar İstanbul
Telefon
: 2164740860-1239
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.04.1964
Faks
: 2164740874
Kadro Yeri
: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE
ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (YL)
Doktora
1989-1996
Tez adı: Çağdaş İngiliz Felsefesinde Ateizm Problemi (1996)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans-Tezli
1988-1989
Tez adı: Farabi ve Thomas Aquinas'a göre Tanrı'nın varlığı ve sıfatları (1988)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Lisans-Anadal
1982-1986
Akademik Ünvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2010
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1998-2002
Sofya Yari Yüksek Islam Ilahiyat Enstitüsü/null/Sosyal Bilimler /Felsefe
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2010-2014
HOCA AHMET YESEVİ TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ/BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
YDS,
2013 (Güz), Puan: 81.25000
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Felsefe
Anahtar Kelime 1 : Ortaçağ Felsefesi
Anahtar Kelime 2 : Din Felsefesi
Anahtar Kelime 3 : Eskiçağ Felsefesi
Anahtar Kelime 4 : İslam Felsefesi
Anahtar Kelime 5 : Mantık
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.TOPALOĞLU AYDIN (2005).
Tümeller Sorunu, Nominalizm ve Din. Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları(34), 15
2.TOPALOĞLU AYDIN (2007). Klasik Materyalizmin Mahiyeti ve Son Dönem Osmanlı Düşünürleri Arasında
Yayılışı. Felsefe Dünyası(45 (2007/1)), 13
3.TOPALOĞLU AYDIN (2006). Tanrısal İnâyetin Felsefi Anlamı ve Tarihsel Arka Planı. Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi(27 (2004/2)), 14
4.TOPALOĞLU AYDIN (2003). Ateizm. Felsefe Ansiklopedisi
5.TOPALOĞLU AYDIN (2007). Fârâbî'de Tanrı Kavramı. Bilim ve Ütopya, Farabi Özel Sayısı(154 (Nisan
2007)), 4
6.TOPALOĞLU AYDIN (2007). Tanrı İnancının Temelleri-Çeviri (John Hick, “Grounds for Belief in God”,
Philosophy of Religion, London, 1963). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
7.TOPALOĞLU AYDIN (2007). İbn Rüşd ve Tanrı Kanıtlaması. Bilim ve Ütopya, İbn Rüşd Özel Sayısı(156
(Haziran 2007)), 4
8.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Rububiyyet (Divine Providence) -Çeviri. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi
9.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Tanrı Kavramı (Çeviri, John Hick, "The JudaicChristian Concept of God", Philosophy of Religion, London, 1963). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.TOPALOĞLU AYDIN (2000). Nüvvab Okulunun ve Mensuplarından Ahmet Hasan Davudoğlu’nun Bulgaristan’
daki İslâm Kültürüne Katkıları. Islamic Civilizations in the Balkans, I International Symposium
2.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Musa Carullah Bigiev’s Understanding of Devine Mercy. The Second
International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region
3.TOPALOĞLU AYDIN (2013). Ötekileştirme, Korku ve Erdem kavramları: Felsefi bir Analiz. Kültürel
Kimlikiler, ideolojiler ve Örtük İmgeler, II. Uluslararası İmgebilim Çalıştayı
4.TOPALOĞLU AYDIN (2010). Islam and Democracy in the Age of Globalization. Thought in Science and
Fiction ISSEI 2010, Çankaya Üni.
5.TOPALOĞLU AYDIN Musa Carullah Bigiev’s Understanding of Devine Mercy. The Second International
Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, IRCICA
6.TOPALOĞLU AYDIN (2004). The Knowledge of God in the Philosophy of Al-Fârâbi and Sadreddin Al-Shirazî.
The Second World Congress on Mulla Sadra and Transcendent Philosophy
7.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Medieval Philosophical Interactions Among Muslims, Jews and Christians. The
Arab World and Islam: Identities and Intercultural Interactions
8.TOPALOĞLU AYDIN Abrahamic Traditions in the Balkans: Jews, Christians and Muslims. Islamic Civilisation
in the Balkans-İrcica.(2003 Tiran), 7
Özet bildiri
9.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Critical Tradition of the Islamic Philosophy: The Case of Ghazali and Ibn Rushd.
The Fourth Russian Congress of Philosophy: Philosophy and the Future of the Civilization
10.TOPALOĞLU AYDIN (2012). The Plato's discontent with Democracy and its Reflexion on the Present. The
Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling ‘The Three Narratives’—Art, Science, and Philosophy,
ISSEI 2012
2
11.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Critical Tradition of the Islamic Philosophy: The Case of Ghazali and Ibn Rushd.
The Fourth Russian Congress of Philosophy: Philosophy and the Future of the Civilization
12.TOPALOĞLU AYDIN Medieval Philosophical Interactions Among Muslims, Jews and Christians. The Arab
World and Islam: Identities and Intercultural Interactions(2005), 12
13.TOPALOĞLU AYDIN Globalisation and Islam: Conflict or Compromise?. Birinci Uluslar Arası Asya Felsefe
Derneği Sempozyumu(2005), 9
14.TOPALOĞLU AYDIN (2005). Globalisation and Islam: Conflict or Compromise?. Birinci Uluslar Arası Asya
Felsefe Derneği Sempozyumu(2005), 9
15.TOPALOĞLU AYDIN (2012). The Plato's Discontent with Democracy and its Reflexion on the Present. The
Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling ‘The Three Narratives’—Art, Science, and Philosophy),
The 13th International Conference of ISSEI
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.TOPALOĞLU AYDIN (2013). Manevi Kalkınmanın Felsefesi. Sosyal Kalkınma Felsefesi
2.TOPALOĞLU AYDIN (2013). Bulgaristan Türklerinde Kültür, Eğitim ve Felsefe. Türkiye Balkanlar: Güncel
Sorunlar
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
Democratic Thought in the Age of Globalization Bölüm adı:(Islam and Democrasy in the Age of
Globalization) (2012)., TOPALOĞLU AYDIN, Maria Curie-Sklodowska University PressMaria Curie-
1.
Ansiklopedi Maddesi
2.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Teizm) (2011)., TOPALOĞLU AYDIN,
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Teizm, Türkçe
Türkiye Diyanet
3.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Somogyi, Joseph) (2009)., TOPALOĞLU AYDIN, Türkiye
Diyanet VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Somogyi, Joseph, Türkçe
4.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Pfander, Carl Gottlieb) (2007)., TOPALOĞLU AYDIN, Türkiye
Diyanet VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Pfander, Carl Gottlieb, Türkçe
5.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Renk) (2007)., TOPALOĞLU AYDIN,
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Renk, Türkçe
6.
????????????. ????????????? ????????????????? ????????????????? ??????? Bölüm
adı:(Islam and Globalisation) (2006)., TOPALOĞLU AYDIN, ?????», ?? «??????????», ??
7.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Mehmet İzzet) (2003)., TOPALOĞLU AYDIN, Türkiye Diyanet
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Mehmet İzzet, Türkçe
8.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Materyalizm) (2003)., TOPALOĞLU AYDIN, Türkiye Diyanet
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:Materyalizm, Türkçe
9.
DİA İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(İbn Kemmûne) (2001)., TOPALOĞLU AYDIN, Türkiye Diyanet
VakfıTürkiye Diyanet Vakfı, Bölüm Adı:İbn Kemmûne, Türkçe
Türkiye Diyanet
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Teizm: Kavramsal bir Tahlil (2008)., TOPALOĞLU AYDIN, Kaknüs YayınlarıKaknüs Yayınları,
Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-975-256-1717, Türkçe
2.
Teizm ya da Ateizm: Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları, (2001)., TOPALOĞLU AYDIN, Kaknüs
Yayınları (Furkan Kitaplığı)Kaknüs Yayınları (Furkan Kitaplığı), Sayfa Sayısı 240, ISBN:975-79693
Ateizm ve Eleştirisi (1988)., TOPALOĞLU AYDIN, DİBDİB, Sayfa Sayısı 195, ISBN:975-19-21945, Türkçe
3.
Ansiklopedi Maddesi
4.
Felsefe Ansiklopedisi Bölüm adı:(Ateizm) (2003)., TOPALOĞLU AYDIN,
Yayınları, Editör:Ahmet Cevizci, Bölüm Adı:Ateizm, Türkçe
Etik YayınlarıEtik
5.
Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi I-II Bölüm adı:("Hızır Bey (Celalzade)", "Ali
Paşa (Silahtar)", Ahmed Paşa (Hacı, Foçalı)", "Mehmed Paşa (Cebecizade)", Mehmed Paşa
Kitap Çevirisi
6.
Din Felsefesine Dair Okumalar II Bölüm adı:(Aklın Erdem Anthony Kenny, What is Faith, Essays
in the Philosophy of Religion) (2010)., TOPALOĞLU AYDIN, yyyy, Editör:Recep alpyağıl, Bölüm
Editörlük
1.Bilim ve Ütopya (İlk Türk Filozofu Farabi sayısı) (Diğer endeksler), Dergi, Konuk Editör, S.S.
Ütopya Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yay., 01.04.2007-03.04.2007
2.Bilim ve Ütopya (Modern Bilim ve Aydınlanmanın Öncülerinden İbn Rüşd sayısı) (Diğer
endeksler), Dergi, Konuk Editör, S.S. Ütopya Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yay.,
01.06.2007-03.06.2007
3.İslam ve Modernleşme, Diğer Yayınlar, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ; 283. İSAM
Sempozyumlar / Paneller ; 2
Üyelikler
Üye
Din Felsefesi Derneği , 2011-2014
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Din Felsefesi
Türkçe
3
Batı Felsefesi Tarihi I-II
Türkçe
3
Batı Felsefesi Tarihi Semineri I
Türkçe
3
Felsefe (Ahmet Yesevi Üni. Türtep, yarı zamanlı)
Türkçe
3
Din Felsefesi
Türkçe
3
Batı Felsefesi Tarihi I-II
Türkçe
3
Felsefe (Ahmet Yesevi Üni. Türtep, yarı zamanlı)
Türkçe
3
2013-2014
Lisans
2012-2013
Lisans
2011-2012
Lisans
4
Eskiçağ Felsefesi I-II
Türkçe
3
Batı Felsefesi Tarihi I-II
Türkçe
3
Felsefe (Ahmet Yesevi Üni. Türtep, yarı zamanlı)
Türkçe
3
5
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi