DENİZ HARP OKULU
Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay
kaynağı olan Deniz Harp Okulu, Deniz
Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev
alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine
sahip,
en
son teknolojik
gelişmeleri
izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış
deniz subayları yetiştirmektedir.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları;
Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, su
üstü gemileri, uçakları, helikopterleri,
Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma
(SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve
diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik
Komutanlığının gemileri, sahil güvenlik
botları,
uçakları,
helikopterleri
ve
birliklerinde görev yapmaktadır.
Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli
öğrencilere
gerekli
şartları
taşıdığı
takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve
uçaklarında
pilot
olma
imkânı
da
sunulmaktadır.
Deniz Harp Okulunun İstanbul Tuzla’daki
modern yerleşkesinde endüstri, bilgisayar,
makine, gemi inşa, elektrik/ elektronik
mühendisliği ve uluslar arası ilişkiler
dallarında dört yıllık lisans düzeyinde
akademik eğitim verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda geleceğin subay
adaylarına yıl içerisinde verilen akademik
eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın
modern gemilerinde temel deniz eğitimleri
ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu
eğitimler esnasında denizi ve denizciliği
öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda
ülkemizi
ve
dünyayı
tanıma
imkânı
sağlanmaktadır.
Genç Bahriyelileri deniz koşullarına bedensel
yönden hazırlamak maksadıyla Deniz Harp
Okulunda
her
türlü
spor
imkânı
sağlanmaktadır. Modern spor tesisleri ile
geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına
yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri
verilmekte, tüm spor branşlarında ulusal ve
uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları
sağlanmaktadır.
Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas
sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri
başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu
öğrencilerine “tek yıldız dalgıç brövesi”
verilmektedir.
Öğretim
binaları,
laboratuarlar,
spor
tesisleri, sosyal tesisler, kayıkhane ve
öğrenci yaşam alanları ile eşsiz olanaklara
sahip olan Deniz Harp Okulunun seçkin
eğitimini tamamlayan Teğmenler mezun
oldukları gün maaş almaya başlamakta,
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile
bireyleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı
sosyal, sağlık,OYAK üyeliği ve lojman gibi
olanaklardan faydalanma hakkına
sahip olmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için
yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve
doktora imkânları da mevcuttur.
1773 yılından bu yana deniz subayı yetiştiren
Deniz Harp Okulunda eğitim görmek, ülkemiz
ve dünya denizlerinin altı, üstü ve
semalarında onurla bayrağımızı dalgalandıran
şanlı bahriyeliler arasına katılmak isteyen
“GENÇ BAHRİYELİLER” www.dho.edu.tr
sitesine girerek ön kayıt yaptırınız.
BAŞVURU
BİÇİMİ
VE
SEÇİM
AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI
Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını
sağlayan adaylar 2014 yılı ÖSYS Aday
Başvuru Formunun “Askeri Okullara Girme
İsteği”
alanındaki
kutucuğu
işaretlemelidirler. Ancak bu işaretlemeyi
yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Deniz
Harp Okuluna girmek isteyen adayların 25
Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında
www.dho.edu.tr İnternet adresinden ön
kayıtlarını
yapmaları
gerekmektedir.
İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan
adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına
çağrılmayacaktır.
Ön
kayıt
yapabilmek
için
gerekli
evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci
seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler
Ocak 2014 ayından itibaren
www.dho.edu.tr
İnternet
adresinde
yayımlanacaktır.
YGS sınav sonuçlarının açıklanmasından
hemen sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına
bağlı olarak ilan edilecek puan türlerine göre
“İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı”
belirlenecektir.
Belirlenecek taban puandan daha yüksek
puan alan adaylar www.dho.edu.tr İnternet
adresinde yapılacak duyuru ile ikinci seçim
aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni
yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Posta
yolu
ile
çağrı
yapılmayacak,
belge
gönderilmeyecektir.
(Adaylar
ihtiyaç
duydukları bilgi ve belgeleri www.dho.edu.tr
İnternet sitesinden temin edebilecektir).
Deniz Harp Okulunda ikinci seçim aşamaları
bir günde bitirilmektedir.
Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra
edilecek olan ikinci seçim aşamalarında
başarılı olan adayların, seçim aşamalarında
gösterecekleri performanslar ile 2014 yılı
Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları
puan dikkate alınarak aday performans
puanları tespit
edilecektir.
İkinci seçim aşamalarında başarılı olan
adaylar“ aday performans puanlarına” göre
sıralanacak,
kontenjana
girerek
sevk
edilecekleri askeri hastaneden “Askeri
Öğrenci Olur” raporu alan adayların kesin
kayıt işlemleri yapılacaktır.
İkinci
seçim
aşama
sonuçları
www.dho.edu.tr İnternet adresinde ilan
edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru
yapılmayacaktır.
İnternet Adresi : www.dzkk.tsk.tr
www.dho.edu.tr
Telefon : 0 216 395 26 30 (Dâhili: 2500)
SBS, YGS-LYS ve KPSS tercih dönemlerinde Sorgun Rehberlik
ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümünden tercih danışmanlığı yardımı alabilirsiniz.
İletişim Facebook: facebook.com/Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e-mail:[email protected]
Web:sorgunram.meb.k12.tr
Tel: 0(354) 415 21 35
Adres:Yeni Mahalle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No23 Sorgun/YOZGAT
Download

Deniz Harp Okulu başvuru bilgileri için tıklayınız.