Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0184-T
Adresi : Pirireis Mh. İsmet İnönü Bulvarı
No: 51 Yenişehir
MERSİN / TÜRKİYE
Tel
: 0324 328 15 96
Faks
: 0324 329 47 22
E-Posta : [email protected]
Website : www.sgs.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nem Tayini
Harmonised Methods of IHC, S.09-11
C4 Şeker Tayini
AOAC 998.12
Şeker Kompozisyonu (Kantitatif)
AOAC 977.20
HMF (Hydroxymethylfurfural) Kantitatif Tayini
IHC S.25-27
Prolin Tayini
IHC S.58-59
Diastaz Sayısı Tayini
IHC S.38-40
Serbest Yağ Asitliği ve Asit Değeri Tayini
AOCS Cd 3d-63
Peroksit Sayısı Tayini
AOCS Cd 8b-90
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Tayini
J.Sep.Sci.25, 96-100
Yağ Asitleri Kompozisyonu
COI/T.20/Doc.no.17
Sterol Kompozisyonu
COI/T.20/Doc.no.17
Çözünür Katı Madde (Briks) Tayini
TS EN 12143
Sodyum (Na), Potasyum(K), Kalsiyum (Ca) ve
Magnezyum (Mg) Tayini
IFU S. 1-5
Glikoz, Fruktoz, Sakkaroz ve Sorbitol Tayini
TS EN 12630
Sebze ve Sebze Ürünleri
Nitrit ve Nitrat Tayini
TS EN 12014-2
Meyve suları,
Konsantreleri, Püreleri ve
Alkollü içecekler
Patulin Tayini
TS EN 14177
Sert Kabuklu Kuru
Meyveler ve Yağlı
Tohumlar
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂)
Tayini
AOAC Vol 88, No. 2
Yem ve Yem Hammaddesi
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂)
Tayini
AOAC 2003.02
Kuru Meyve ve Sebzeler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂)
Tayini
AOAC 999.07
Tahıllar ve Baklagiller
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+B₂+G₁+G₂)
Tayini
AOAC 991.31
Zearalenone (ZON) Tayini
R-Biopharm IFU (RP91, RP90/V13)
Bal
Katı ve Sıvı Yağlar
Katı, Sıvı ve Gıdalardan
Ekstrakte Edilmiş Yağlar
Meyve ve Sebze Suları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0184-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deoksinivalenol (DON) Tayini
R-Biopharm IFU (P50,P50B/V10)
Okratoksin A Tayini
AOAC 2000.03
Kuru Meyveler ve Sebzeler
Okratoksin A Tayini
AOAC 2004.10
Bitkisel Ürünler
Dithiocarbamate ve Thiuram Disulfide
Kalıntılarının CS₂ Cinsinden Tayini (Gaz
Kromatografik Yöntem)
TS EN 12396-2
Diyet Lifi Tayini
AOAC 991.43
Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar
Mineral Yağ Aranması
TS 5039
Hayvansal Kaynaklı Gıda
Maddeleri
Antibiyotik İlaç Kalıntılarının Tayini
Rapid Commun. Mass Spectrom., 21,
3487-3496; Anal Bioanal Chem ,
403,2943-2953; Journal of
Chromatografi A, 1140, 147-156
Yağsız Gıdalar
Bromür Kalıntılarının Tayini: İnorganik Bromür
Tayini
TS EN 13191-2
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Acetochlor;
Aclonifen; Acrinathrin; Alachlor; Aldrin (HHDN);
Allethrin; alpha-Cypermethrin; Atraton;
Azinphos-ethyl; Azobenzene; Beflubutamid;
Benalaxyl; Benfluralin (Benefin); Benfuracarb;
Benfuresate; Benodanil; Benzoylprop-ethyl;
beta-Cyfluthrin; Bifenthrin; Biphenyl ;
Binapacryl; Bitertanol; Bromocyclen;
Bromophos-ethyl; Bromopropylate
(4,4´-Dibromobenzophenone dahil); Butachlor;
Butralin; Butylate; Cadusafos; Captan; Captafol;
Carbophenothion; Carbosulfan;
Chinomethionat (Quinomethionate);
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Chlorbenside;
Chlordane-cis (alpha); Chlordane-trans
(gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl;
Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chlormephos;
Chlorobenzilate; Chloroneb; Chloropropylate;
Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos;
Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-Dimethyl;
Chlorthiophos; Chlozolinate; Cinidon-ethyl;
Cloquinocet-Mexyl; Coumaphos; Cyanazine;
Cyanophos; Cycloate; Cycluron; Cyfluthrin;
Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin-gamma;
Cyhalothrin-lambda; Cypermethrin;
AOAC 2007.01
(Tahıllar ve Baklagiller
Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-Quechers Metodu (GC-MS
ve GMSMS kullanılarak) Dazomet; DDD-2,4';
DDD-4,4'; DDE-2,4'; DDE-4,4'; DDT-2,4'; DDT-4,4';
Deltamethrin; Demeton-s-methyl; Dialifos;
Di-allate; Diazinon; Dicloran ;
3,5-Dichloroaniline; Dichlobenil;
Dichlofenthion; Dichlormid; Diclobutrazol;
Diclofop-methyl; Dicofol
(4.4'-Dichlorobenzophenone); Dieldrin;
Diflufenican; Dimepiperate; Dimethachlor;
Dimethametryn; Dimethipin; Dinitramine;
Dinobuton; Dinocap; Diphenamid;
Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos;
Dithiopyr; Dodemorph; Endosulfan (-alpha);
Endosulfan (-beta); Endosulfan-sulfate; Endrin;
Esfenvalerate; Etaconazole;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Ethalfluralin; Ethion;
Ethoprophos; Ethoxyquin; Etridiazole; Etrimfos;
Famoxadone; Famphur; Fenazaquin; Fenazox
(Azoxybenzene); Fenchlorphos; Fenitrothion;
Fenobucarb; Fenpropathrin; Fenpropidin;
Fenson (CPBS,PCPBS); Fensulfothion; Fenthion;
Fenvelerate; Fipronil; Flamprop-methyl;
Flamprop-M-Isopropyl; Fluazifop-butyl;
Fluazifop-p-butyl; Fluchloralin; Flucythrinate;
Flumethrin; Flumetralin; Flumioxazine;
Fluorochloridone; Flurprimidol; Flutolanil;
Folpet; Formothion;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Halfenprox;
HCH-alpha isomer; HCH-beta isomer; HCH-delta
isomer; Heptachlor; Heptachlor (endo+exo)
epoxide; Hexachlorobenzene; Iodofenphos;
Iprobenphos; Iprodione; Isocarbamide;
Isocarbophos; Isodrin; Isoprocarb;
Isoprothiolane; Isoproturon; Lindane
(gamma-HCH); Malaoxon (Malathion-o-analog);
Malathion; Mefenacet; Mefenpyr-diethyl;
Mepronil; Metalaxyl; Metazachlor; Methacrifos;
Methfuroxam; Methidathion; Methoprotryne;
Methoxychlor; Metolachlor; Metrafenone;
Mirex; Molinate; Nitralin;
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Nitrapyrin; Nitrofen;
Nitrothal-isopropyl; Orbencarb; Oxadiazon;
Oxyfluorfen; Paclobutrazol; Parathion-ethyl;
Parathion-methyl; Pebulat; Pendimethalin;
Pentachloroaniline; Pentachloroanisole;
Permethrin; Perthane; 2-Phenylphenol
(Orthophenylphenol); Phenthoate; Phorate;
Phosalone; Picolinafen; Piperophos;
Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl;
Procymidone; Profenofos; Profluralin;
Prometryn; Propargite; Propetamphos;
Propham; Propyzamide; Prothiophos;
Pyrazophos; Pyridaben;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu (GC-MS
ve GC-MSMS kullanılarak) Pyriproxyfen;
Quinalphos; Quinoxyfen; Quintozene;
Resmethrin; S 421; Silafluofen; Simazine;
Spiromesifen; Sulfotep; Sulprofos;
Tau-fluvalinate (Fluvalinate); Tris (2-chloro-1(chloro methyl) ethyl) phosphate; Tecnazene;
Tefluthrin; Terbuthylazine;
Terbuthylazine-desethyl; Terbutryn;
Tetrachlorvinphos; Tetradiphon (Tetradifon);
Tetramethrin; Tetrasul; Cis-1,2,3,6
Tetrahydrophthalimide; Thiazopyr; Thiobencarb
(Benthiocarb); Thiometon; Tiocarbazil;
Tolclofos-methyl; Tolylfluanid; Triallate
(Tri-allate); Triazophos; Tribufos (DEF);
Trichloronat; Trietazine; Trifluralin; Vinclozolin;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Abamectin
(Avermectin B1a+B1b); Acephate; Acetamiprid;
Acibenzolar - S-methyl; Acitidone
(Cycloheximide); Aldicarb; Aldicarb-Sulfone
(Aldoxycarb); Aldicarb-Sulfoxide; Alloxydim;
Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Amitrole
(Aminotriazole); Amitraz (N(2,4-Dimethylphenyl) formamide ve
N-2,4-Dimethylphenyl - N - methylformamid
metaboliti dahil); Anilazine; Anilofos; Aramite;
Asulam; Atrazine; Atrazine, Desethyl-; Atrazine,
Desisopropyl-; Azaconazole; Azadirachtin;
Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-methyl;
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Aziprotryne;
Azocyclotin; Azoxystrobin; Barban; Benazolin;
Bendiocarb; Bensulfuron-methyl; Bensulide;
Benthiavalicarb - Isopropyl; Bentazone;
Benzoximate; Benzthiazuron; Bifenazate;
Bifenox; Boscalid (Nicobifen); Bromacil;
Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate;
Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim sulfoxide; Butoxycarboxim; Buturon; Carbaryl;
Carbendazim/Benomyl; Carbetamide;
Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin;
Carfentrazone-ethyl; Carpropamid;
Chlorbromuron; Chlorfenvinphos;
Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat
chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metodu
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Chlorsulfuron;
Chlorthiamid; Cinosulfuron; Clethodim;
Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine;
Clomazone; Clopyralid; Clothianidin;
Coumachlor; Coumaphos; Cyanofenphos;
Cyazofamid; Cyclanilide; Cycloxydim;
Cyflufenamid; Cyhexatin; Cymoxanil;
Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; 2,4-D;
2,6-Dichlorobenzamide; Dazomet;
Demeton-S-methyl; Demeton-S-methyl sulfone;
Demeton-S-methyl-sulfoxide
(Oxydemeton-methyl); Desmedipham;
Desmetryn; Diafenthiuron; Dicamba;
Dichlofluanid;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS Kullanılarak) Dichlorvos (DDVP);
Dicrotophos; Diethofencarb; Difenoconazole;
Difenoxuron; Diflubenzuron; Dimefox;
Dimefuron; Dimethenamid; Dimethoate;
Dimethomorph; Dimetilan; Dimoxystrobin;
Diniconazole; Dinoseb; Dinoseb acetate;
Dioxacarb; Dioxathion; Disulfoton;
Disulfoton-sulfone; Disulfoton-sulfoxide;
Dithianon; Diuron; DNOC (Dinitroorthocresol);
Dodine; Edifenphos; Emamectin (B1a+B1b);
Endothal; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Esprocarb;
Ethidimuron; Ethiofencarb;
Ethiofencarb-sulfone; Ethiofencarb-sulfoxide;
Ethiprole; Ethirimol;
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Ethofumesate;
Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole;
Fenamidone; Fenamiphos; Fenarimol;
Fenbuconazole; Fenbutatin-oxide;
Fenchlorazol-ethyl; Fenfuram; Fenhexamid;
Fenoxaprop-P-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil;
Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenthion;
Fenthion-sulfoxide; Fenuron; Flazasulfuron;
Flonicamid; Fluazinam; Fluazuron;
Flubenzimine; Flucycloxuron; Fludioxonil;
Flufenacet; Flufenoxuron; Fluometuron;
Fluoxastrobin; Fluquinconazole; Fluridone;
Fluroxypyr;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Fluroxypyr-meptyl;
Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fomesafen;
Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron;
Formetanate (hydrochloride); Formothion;
Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl;
Furathiocarb; Furmecyclox; Halofenozide;
Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-2-ethoxyethyl;
Haloxyfop-methyl; Heptenophos; Hexaconazole;
Hexaflumuron; Hexazinone; Hexythiazox;
Imazalil; Imazamethabenz-methyl; Imazamox;
Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr;
Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid;
Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil;
Iprovalicarb; Isazofos; Isocarbamide;
Isocarbophos; Isofenphos-methyl;
Isomethiozin; Isonoruron (noruron);
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Isoxaben;
Isoxaflutole; Isoxathion; Kresoxim-methyl;
Lenacil; Linuron; Lufenuron; MCPA; Mecarbam;
Mepanipyrim; Mephosfolan; Mepiquat
chloride; Mesosulfuron-Methyl; Mesotrione;
Metalaxyl-M; Metamitron; Metconazole;
Methabenzthiazuron; Methamidophos;
Methiocarb; Methiocarb-sulfone;
Methiocarb-sulfoxide; Methomyl;
Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolcarb;
Metosulam; Metoxuron; Metribuzin;
Metsulfuron-methyl; Mevinphos;
Monocrotophos; Monolinuron; Monuron;
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Myclobutanil;
Naled; Napropamide; Neburon; Nicosulfuron;
Nitenpyram; Novaluron; Nuarimol; Ofurace;
Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron;
Oxycarboxin; Paraoxon (-ethyl);
Paraoxon-methyl; Penconazole; Pencycuron;
Pentanochlor; Pethoxamid; Phenmedipham;
Phorate-sulfone; Phosfolan; Phosmet;
Phosphamidon; Phoxim; Picoxystrobin;
Piperonyl butoxide; Desmethyl - formamido pirimicarb; Pirimicarb; Desmethyl-pirimicarb;
Primisulfuron-methyl; Prochloraz; Profoxydim
(Clefoxydim); Promecarb; Prometon;
Propachlor; Propamocarb;
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Propanil;
Propaquizafop; Propazine; Propiconazole;
Propoxur; Propoxycarbazone; Proquinazid;
Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole;
Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen-ethyl;
Pyrazosulfuron-ethyl; Pyridaphenthion;
Pyridate; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyrimidifen;
Pyroquilon; Quinclorac; Quinmerac;
Quinoclamine; Quizalofop-ethyl; Rimsulfuron;
Rotenone; Sebuthylazine; Sethoxydim; Spinosad;
Spirodiclofen; Spiroxamine; Sulcotrione;
Sulfentrazone; Sulfometuron-methyl;
Sulfosulfuron
AOAC 2007.01
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) 2,4,5-T;
Tau-fluvalinate (Fluvalinate); Tebuconazole;
Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos;
Tebuthiuron; Teflubenzuron; Temephos; TEPP
(o,o-TEPP ); Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos;
Terbumeton; Tetraconazole; Thiabendazole;
Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiazafluron;
Thidiazuron;Thifensulfuron-methyl; Thiodicarb;
Thiofanox; Thiophanate-methyl; Tralkoxydim;
Triadimefon; Triadimenol; Triasulfuron;
Tribenuron-methyl; Trichlorfon; Tricyclazole;
Tridemorph;
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0184-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar
Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Tayini için
Çoklu Kalıntı Metodu-QuEChERS Metot
(UPLC-MS/MS kullanılarak) Trifloxystrobin;
Triflumizole; Triflumuron;
Triflusulfuron-methyl; Triforine;
3,4,5-Trimethacarb; Trinexapac-ethyl;
Triticonazole; Vamidothion; Vernolate;
Zoxamide
AOAC 2007.01
Gıdalar
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Toplam Küf ve Maya Sayımı
APHA 4 th Ed. Ch. 20
(Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of
Foods)
SimPlate Yöntemi ile Toplam Küf ve Maya
Sayımı
AOAC 2002.11
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
Mikrodalga işleminden sonra Kurşun,
Kadmiyum, Çinko ve Bakır'ın atomik
absorpsiyon spektrometre ile tayini
TS EN 14084
Koliform Sayımı
ISO 4832
Koliform Sayımı (EMS)
TS ISO 4831
Escherichia coli (β-Glucuronidase +) Sayımı
ISO 16649-2
Escherichia coli Sayımı (EMS)
ISO 7251
Coagulase (+) Staphylococci Sayımı
ISO 6888-1
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
E. coli O157:H7 Aranması
FDA-BAM ch.4a
Clostridium perfringens Sayımı
APHA ch.34
Campylobacter spp. Aranması
ISO 10276-1
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia)
Sayımı
APHA ch.34
Arsenik (As) Tayini
TS EN 14627 ; Cem App. Notes
Civa (Hg)Tayini
TS EN 13806 ; Cem App. Notes
Tatlandırıcılar (Asesulfam-K, Aspartam,
Sakarin, Valinin ve Teobromin) ve Kafein, Sorbik
Asit ve Benzoik Asit Tayini
TS EN 12856
Poliklorlu Bifeniller’in Tayini (PCBs)
AOAC 2007.01
Gıdalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0184-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kükürt Dioksit (SO₂) Tayini
AOAC 990.28
Şeker (Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkoroz)
Tayini
Luff Schoorl
Ham Protein Tayini
NMKL No : 06
Ham Yağ Tayini
Foss Tecator Soxtec Application Note
Yem, Yem Hammaddeleri,
Tahıl ve Tahıl ürünleri
Ham Yağ Tayini
AOAC 2003.06
Yem, Yem hammaddeleri,
Tahıl, Tahıl ürünleri ve
Yağlı Tohumlar
Ham Protein Tayini
AOAC 2001.11
TS EN ISO 5983-2
Balık ve Balık Ürünleri
Uçucu Bazik Azot Tayini
EC 2704
Su Ürünleri
Vibrio parahaemolyticus Aranması
FDA-BAM ch.9
Süt ve Süt Ürünleri, Bebek
Mamaları
Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)
Aranması
ISO/TS 22964, IDF/RM 210
Gıdalar ve Gıda Katkı
Maddeleri, Yem ve Yem
Hammaddeleri
Toplam Bakteri Sayımı (30 °C'de Koloni Sayım
Tekniği, AKS)
TS EN ISO 4833-1
Enterobacteriaceae Sayımı (Katı Besiyerinde)
ISO 21528-2
Real-Time PCR ile GDO (35S/NOS/FMV)
Taranması
TS EN ISO 24276; R-Biopharm Sure
Food Manual
Soya Geni (lectin) Aranması
EC, JRC, CRL.CRLVL08/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik Bt11 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL10/07VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik Bt11 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL10/07VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON88017
Mısır İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL16/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON88017
Mısır Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL16/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON89034
Mısır İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL06/06VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON89034
Mısır Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL06/06VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik GA21 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik GA21 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MIR604 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL04/05VP
(Gıdalar Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
AB-0184-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar ve Gıda Katkı
Maddeleri, Yem ve Yem
Hammaddeleri Devam)
Gıdalar ve Gıda Katkı
Maddeleri, Yem ve Yem
Hammaddeleri
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MIR604 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL04/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON810 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL25/04VR
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON810 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL25/04VR
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON863 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON863 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik NK603 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik NK603 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik DAS1507 Mısır
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik DAS1507 Mısır
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL
Real-Time PCR ile Event-Spesifik DAS59122
Mısır İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL03/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik DAS59122
Mısır Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL03/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik A2704-12 Soya
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL13/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik A2704-12 Soya
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL13/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik 40-3-2 Soya
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL08/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik 40-3-2 Soya
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL08/05VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON89788
Soya İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL05/06VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik MON89788
Soya Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL05/06VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik T45 Kanola
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL14/04VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik T45 Kanola
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL14/04VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik Rf3 Kanola
İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL07/04VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik Rf3 Kanola
Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL07/04VP
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0184-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Real-Time PCR ile Event-Spesifik H7-1 Şeker
Pancarı İdentifikasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL28/04VP
Real-Time PCR ile Event-Spesifik H7-1 Şeker
Pancarı Kantitasyonu
EC, JRC, CRL. CRLVL28/04VP
Mısır Geni (Adh1 Aranması)
EC, JRC, CRL. CRLVL10/07VP
Kanola Geni (CruA) Aranması
EC, JRC, CRL. CRLVL28/04VP
Şeker Pancarı Geni (GS) Aranması
EC, JRC, CRL. CRLVL28/04VP
Gıdalar, Hayvansal
Materyal İçeren Yem ve
Yem-Hammaddeleri,
Jelatin
Real-Time PCR ile Domuz DNA'sı Aranması
R-Biopharm Art-No:S6017V
Mısır ve Mısır İçerikli
Gıdalar
Fumonisin Tayini (B₁, B₂ ve Toplam)
TS EN 14352
Yem ve Yem Hammaddesi
Fumonisin Tayini (B₁, B₂ ve Toplam)
BS EN 16006
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Deoksinivalenol (DON) Tayini
R-Biopharm A4-P50
Zearalenone (ZON) Tayini
R-Biopharm A2-RP91
Okratoksin A Tayini
R-Biopharm A18-P14
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini
NMKL No:161
Arsenik (As) Tayini
NMKL No:166 ; Cem App. Notes
Civa (Hg) Tayini
NMKL No:170 ; Cem App. Notes
Pestisit Kalıntılarının Tayini
TS 15662
Antioksiyal İlaç Kalıntılarının (Coccidiostats)
Tayini
Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis, 54 , 526-534
Antibiyotik İlaç Kalıntılarının Tayini
Journal of Chromatografi A, 1217,
6394-6404
Ham Selüloz (Lif) Tayini
EC No.152
Şeker (Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkoroz)
Tayini
EC No.152
Ham Kül Tayini
EC No.152
Nem (Rutubet) Tayini
EC No.152
Nem (Rutubet) Tayini
TS 2134
(Gıdalar ve Gıda Katkı
Maddeleri, Yem ve Yem
Hammaddeleri Devam)
Gıdalar ve Gıda Katkı
Maddeleri, Yem ve Yem
Hammaddeleri
Baharat ve Kuru Yemişler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/12)
Akreditasyon Kapsamı
MRL
Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuvarı A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0184-T
Revizyon No: 08 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0184-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yağlı Tohumlar (Ayçiçeği,
susam, kendir vb.)
Nem (Rutubet ) Tayini
TS 1632 EN ISO 665
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Nem (Rutubet) Tayini
TS EN ISO 712
Baklagiller
Nem ( Rutubet) Tayini
ISO 24557
Meyve ve Sebze Ürünleri
Nem (Vakumlu Etüv Metodu) Tayini
TS 1129 ISO 1026
Et ve Et ürünleri
Nem (Rutubet) Tayini
TS 1743 ISO 1442
Toplam Kül Tayini
TS 1746 ISO 936
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
TS 2133 ISO 930
Ham Kül Tayini
TS 2131 ISO 928
Ham Kül Tayini
EN ISO 2171
Baharat
Tahıl, Baklagilller ve
Bunların Öğütülmüş
Ürünlerinde
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı