Öncü Eğitimciler
Leading Educators
Türk İş Birliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
I. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
[Ana Tema: Eğitim’le Barış - Peace with Education]
23 - 25 Haziran 2014
Polis Eğitim ve Kongre Merkezi, İstanbul
AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALAR (15.00 - 15.30)
Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Muammer YILDIZ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Nazif YILMAZ - MEB Din Öğretimi Genel Müdürü
Dr. Serdar ÇAM - TİKA Başkanı
AÇILIŞ KONFERANSI (15.30 - 16.00)
Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN - Hacettepe Üniversitesi (E)
Barışa / Huzura Giden İnce ve Uzun Yol
ÜLKE EĞİTİM RAPORLARININ SUNUMU
I. Oturum (16.00 - 16.45)
Türkiye - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
Irak - Dr. Şadan CEMİL
Azerbaycan - Mushfig EMİNOV
II. Oturum (17.00 - 18.00)
Sırbistan - Danijela TOTİC
Kosova - Cengiz ÇEŞKO
Makedonya - Muhadin LİMANİ
Arnavutluk - Malik HASA
Bulgaristan - Şengül BEKİR
III. OTURUM (18.15 - 19.15)
Kazakistan - Gaziza OTARBAYEVA
Pakistan - Alam KHAN
Cezayir - Dr. Ganiya DIF KHELASSI / Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Libya
I. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
[Ana Tema: Eğitim’le Barış - Peace with Education]
23 - 25 Haziran 2014, İstanbul
ÇALIŞTAY
24 Haziran 2014
Salı
BARIŞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ve EĞİTİM FAKTÖRÜ
09.00 - 16.00
ÇAĞRILI KONUŞMA (09.00 - 09.30)
Prof. Dr. Selahattin TURAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Modern Okul ile Barış Arayışları
I. MASA (Balo Salonu)
II. MASA (Balo Salonu)
III. MASA (Toplantı Salonu)
IV. MASA (Toplantı Salonu)
ÇALIŞTAY ANA KONULARININ MÜZAKERESİ
I. OTURUM (09.30 - 11.00) - II. OTURUM (11.15 - 12.30)
Sosyal Barış Odaklı Eğitimin Amaçları ve Okul
Başkan: Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Çokkültürlü Eğitim
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRAL
Toplumsal Barış ve Müfredat
Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Okul Kitapları ve Barış Dili
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
MASA RAPORLARININ OKUNMASI ve MÜZAKERESİ (13.30 - 15.00)
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
SONUÇ BİLDİRİSİNİN YAZILMASI ve OYLANMASI (15.30 - 16.00)
Oturum Başkanı: Gökhan Erenoğlu
24 Haziran 2014
Salı
ATÖLYE
FARKLI KÜLTÜREL TOPLULUKLARA YÖNELİK EĞİTSEL ETKİNLİKLER
16.00 - 19.00
Balo Salonu
I. OTURUM (16.30 - 17.30)
Erdem ÇAKI
Good School Practices for Public Peace
Kalinka GAİTANİNCHEVA / Mehmed İMAMOV
Bulgaristan
Toplantı Salonu
II. OTURUM (16.30 - 17.30)
Sultan ONGUN ORHAN
Karikatür Derste Bizimle Olsun
Hatice BİLİCİ / Talha KARA
Türkiye
Çok Kültürlü Toplumda Anadilde Eğitim: Örnek
Uygulamalar
Erhan BAKİ - Makedonya
Sanat Toplumun Vitrinidir
Emine KESKİN AYDIN
Türkiye
III. OTURUM (18.00 - 19.00)
Mahmut AYTEKİN
Türkçe Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Türkçe, Türkler
ve Türkiye Algısı
Salih UÇAK / Ahmet USLU - Irak / Türkiye
IV. OTURUM (18.00 - 19.00)
Hulusi YİĞİT
Drama ile Sevgi Dili
Zafer ŞARLAYAN
Türkiye
Küçük Avrupalılar Birbirini Tanıyor
Gülşah Neriman BALIKÇI / Servet BALIKÇI
Türkiye
Toplumsal Barış Temalı Animasyon Yapımı
Seda KARABULUT
Türkiye
Balo Salonu
Eğitim'le Barış
Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Toplantı Salonu
Barış İçin Gelecek Umutları
M. Cüneyt ANCIN
Barışa Giden Yol: Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR
Barışın Önündeki Engeller
Hüseyin AKAR
Educational Inclusion of Roma People in Serbia
Yabancı Devletlerin İstismar Konusu: Toplumsal Farklılıklar
Jasmine MİLİCEVİC / Sırbistan
Strategıc Studıes and Its Role In Peace-Building Turkey and
The Iraqi Kurdistan Region as Model
Dr. Aziz BARZANİ - Irak
On the Origin of Distortions in Kosovo Albanian Textbooks
of History and Their Consequences
İsa MULAJ - Kosova
Özgür GİRGİN - Türkiye
Kalıcı Barış İçin Barış Eğitiminin Amaçlarını Yeniden
Düşünmek
Doç. Dr. Ali KUZUDİŞLİ - Türkiye
Barış Eğitimi Kavramları Çerçevesinde Toplumsal Barışın
İnşasında Çocuk Terbiyesinin Önemi
Zeynep KOCADAL - Türkiye
Erbil’de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Barış ve Uzlaşma
Kültürüne Katkısı
Dr. Goran SELAHADDİN / Dr. Hazım B. MUSTAFA - Irak
Çok Kültürlü Yaklaşımı Açısından Yeni Kosova Eğitim
Müfredatı
Akif GAŞİ - Kosova
Çok Kültürlü Mardin Şehrinde Çok Kültürlü Eğitim (Din
Eğitimle Barış Değerlerle Barışmaktan / Buluşmaktan Geçer
Eğitimi Örneği)
Mus'ab BARAN - Türkiye
Mahmut BALCI - Türkiye
Yunus Emre'nin İnsan Modeli ile Barışsever İnsan
Balkan Dillerini İnceleyerek Geleceğe Yeni Bir Bakış
Yetiştirmek
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN - Türkiye
Prof. Assoc. Lindita XHANARİ (LATİFİ) - Arnavutluk
Bulgaristan'da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı (Türk) Algısı
Dr. Emine BAYRAKTAROVA - Bulgaristan
Uluslararası Eğitim Hareketliliği ve Önyargılar
Serdan KERVAN / Yrd. Doç. Dr. Bilal YILDIRIM - Kosova
New Approach in Studying History for Peace in Balkan
Medya, Barış ve Eğitim
Mirjana NEŠİĆ - Sırbistan
Xhahit RAMADANİ - Sırbistan
Okul'da Barış
Numan AYVERDİ
Eğitim ve İnsan Hakları
Halis KURALAY
Okullarda Toplumsal Barışı Olumsuz Etkileyen Fiziki Engeller
Özgürlükçü ve İnsan Hakları Merkezli Eğitim
Hasan Hüseyin SELVİ - Türkiye
Zerife NEZİRLİ - Azerbaycan
Peace Education and Conflict Resolution in the Class, School
İnsan Haklarının Korunmasında Eğitimin Rolü
and Community
Gentiana MEMETİ / Valide İSMAİLİ - Sırbistan
Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA - Azerbaycan
Eğitimle Barış Sürecinde Etniklerarası Entegrasyon
Eğitim ve Temel İnsan Hakları Çerçevesinde Bulgaristan'da
Çalışmaları
Türkçeye Yönelik Dil Politikaları
Kadrie SÜLEYMAN - Makedonya
Dr. Harun BEKİR - Bulgaristan
Kosova Cumhuriyeti’nde Üniversite Öncesi Okullarda Çok
Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim Programının Evrensel
Kültürlü Hayat
Değerler ve Barış Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi
Bedridin KORO - Kosova
Servet BALIKÇI / Gülşah N. BALIKÇI - Türkiye
DEĞERLENDİRME ve PLAKET TÖRENİ (18.30 - 19.15)
Prof. Dr. Selahattin TURAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
09.00 - 19.00
10.00 - 12.00
İktisadi Barış İçin Eğitim - Doç. Dr. İrfan KALAYCI - Türkiye
Eğitimin Barışın Tesisindeki Rolü - Abdusselam ABDULMECİT / Irak
Çokdilli, Çokkültürlü Eğitim (Multilingual, Multicultural Education) - Ermina JONUZİ SAİTİ / Kosova
Education for Peace (Barış İçin Eğitim) - Slavica TOPLİCA / Sırbistan
Kosmopolitasın İnşasında Felsefenin Yeri - V. Metin BAYRAK / Türkiye
Mevlâna, Barış ve İnsan - Yrd. Doç. Dr. Halide ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN / Türkiye
II. OTURUM (13.30 - 15.00)
BARIŞIN İNŞASI ve MUHAFAZASINDA EĞİTİMİN / EĞİTİMCİLERİN KATKISI
Yrd. Doç. Dr İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Derneği Danışmanı
IV. OTURUM (15.15 - 16.45)
SEMPOZYUM
VI. OTURUM (17.00 - 18.30)
25 Haziran
AÇILIŞ PANELİ
I. OTURUM (13.30 - 15.00)
III. OTURUM (15.15 - 16.45)
V. OTURUM (17.00 - 18.30)
I. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
[Ana Tema: Eğitim’le Barış - Peace with Education]
23 - 25 Haziran 2014, İstanbul
Download

Programın Ayrıntıları İçin Tıklayınız