İSTATİSTİKİ VERİLER
KULLANIM REHBERİ
KİLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü)
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
İSTATİSTİKİ BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ
19 Ekim 2015 Çarşamba Günü Başladı
ve
27 Kasım 2015 Cuma Günü
tamamlanacaktır.
SAĞLIKLI ANALİZ İÇİN
TAMLIK
TUTARLI
GÜVENİLİR
KONTROL EDİLEBİLİR
• Örgün ve yaygın eğitim istatistiklerinin üretilmesi ve örgün eğitim istatistiklerinin yayınlanması
MEBBİS
Örgün
Yaygın
İSTATİSTİKİ VERİLER
YAYINLANMASI
ÜRETİLMESİ
TÜM OKUL VE KURUMLAR
ÖĞRENCİ, BİNA BİLGİ
GİRİŞLERİ ve EĞİTİM OLANAKLARI
E-OKUL içerisinde ve MEBBİS Sistemi içerisinde
MEİS Modülünden yapılacaktır.
RESMİ
VE
ÖĞRENCİ
ÖZEL
ve
BİNA
BİLGİ GİRİŞİ
• Anaokullar
TÜM
• İlkokullar
• Ortaokullar
• Ortaöğretim Kurumları
• Bünyesinde Anasınıfı bulunan Kurumlar
http://e-okul.meb.gov.tr
RESMİ
VE
EĞİTİM
OLANAKLARI
ÖZEL
TÜM
Anaokullar, İlkokullar, Ortaokullar,
Ortaöğretim Kurumları, Halk Eğitim
Merkezleri, Öğretmenevleri, Bilim Sanat
Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,
Dershaneler, MTSK, Özel Muhtelif Kurslar,
Özel Etüd Eğitim Merkezleri)… vb
http://mebbis.meb.gov.tr
HALK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
BİLGİ GİRİŞLERİNİ E-YAYGIN
MODÜLÜNDEN YAPACAKTIR.
(Eksik olan bina bilgilerini E-YAYGIN modülünden tamamlayacaklardır.)
HALK EĞİTİM
ve
MESLEKİ EĞİTİM
MERKEZLERİ
BİLGİ GİRİŞLERİ
(Personel,
Kursiyer,
Bina Bilgi Girişleri)
http://e-yaygin.meb.gov.tr
DİKKAT
Ayrıca Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri “Eğitim Olanakları” ekranları bilgi girişlerini daha
önceki slaytta belirtildiği gibi «MEBBİS» içerisindeki “MEİS” modülünden yapacaklardır.
DİKKAT
ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ (Kursiyer Bilgileri)
Özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları
adresindeki “ÖZÜRLÜ
açılacak olan öğrenim bilgi giriş ekranı kullanılarak girilecektir.
http://mebbis.meb.gov.tr
BİREY”
modülünden
http://mebbis.meb.gov.tr
Özel Özel Eğitim Kurumları
(Rehabilitasyon Birimleri)
ve
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezleri
BİLGİ GİRİŞLERİ
DİKKAT
Bu kurumlara ait bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu
bilgileri http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki “MEİS” modülünden girilecektir.
ÖZEL KURUMLAR
 ÖZEL DERSHANELER,
BİLGİ
GİRİŞLERİ
 MTSK’LAR,
 ÖZEL ETÜD MERKEZLERİ,
 ÖĞRETMENEVİ VE ASO
http://mebbis.meb.gov.tr
DİKKAT
Ayrıca Özel Kurumlar, “Eğitim Olanakları” ekranları bilgi girişlerini daha önceki slaytta
belirtildiği gibi «MEBBİS» içerisindeki “MEİS” modülünden yapacaklardır.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
VE
İLÇE FORMLARI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ
http://mebbis.meb.gov.tr
Kurum türüne göre sorumlu olunan yani
doldurulması gereken
Sistem ve Modülleri
tekrarlamak gerekirse :
Tüm Resmi ve Özel :
Bağımsız Anaokulları
İlköğretim Okulları
Ortaöğretim Okulları
E-OKUL
MEİS MODÜLÜ
Halk Eğitim Merkezleri
Mesleki Eğitim Merkezi
E-YAYGIN
MEİS MODÜLÜ
Öğretmenevi ve ASO
Bilim Sanat Merkezi
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
MEİS MODÜLÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
MEİS MODÜLÜ
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezleri
MEİS MODÜLÜ
ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ
Özel Kurumlar:
Dershaneler, MTSK,
Özel Muhtelif Kurslar,
Özel Etüd Eğitim Merkezleri
MEİS MODÜLÜ
MEİS MODÜLÜNDE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLAR
ANAOKULLAR
MEİS MODÜLÜNDE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLAR
İLKOKULLAR
MEİS MODÜLÜNDE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLAR
ORTAOKULLAR
MEİS MODÜLÜNDE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLAR
LİSELER
MEİS MODÜLÜNDE GİRİLMESİ GEREKEN EKRANLAR
MTSK
Girilmesi Gereken Ekran Görüntüleri
MEİS Modülüne
girişte ANASAYFA da görebilirsiniz.
MODÜLLERE GİRİŞ VE KULLANILACAK
ALANLARI TANIYALIM:
VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI MODÜLLER
MEİS Modülü
http://mebbis.meb.gov.tr
E-OKUL Modülü
http://e-okul.meb.gov.tr
VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI MODÜLLER
HEM Modülü
(Halk Eğitim Merkezleri)
http://hem.meb.gov.tr
EYAYGIN MODÜLÜ
http://eyaygin.meb.gov.tr
MEİS, E-OKUL, HEM, EYAYGIN ve Özel Öğretim
Modülleri bilgi girişlerinde birinci derecede
sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir.
Bilgi girişleri yapılmadan önce ekranlardaki
AÇIKLAMALAR MUTLAKA OKUNMALIDIR.
 İstatistiki bilgilerin sağlıklı alınabilmesi için E-OKUL
modülünde öğrencilerin;
a) Taşımalı eğitime tabi öğrenci
b) Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci
c) Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci (özür grupları ile birlikte),
Tanımlamalarının eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.
MEİS Modülünde veri girişi yapmadan önce AKTİF DÖNEMİN bu yıla ait olduğundan
emin olunuz.
DİKKAT EDİLECEK NOKTA
OKUL BİLGİLERİ
GÜNCELLE
ÖĞRETİM
ŞEKLİ
TAHSİS
DURUMU
BİNA DURUMU
LOJMAN
DURUMU
BİNA
KULLANIMI
ANAOKULLAR (Özel ve Resmi)
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
İLKOKULLAR (Özel ve Resmi)
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
ORTAOKULLAR (Özel ve Resmi)
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
E-OKUL
LİSELER (Özel ve Resmi)
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
KURUMLAR
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
ÖZEL KURUMLAR
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
HALK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
MEBBİS
(E-OKUL) Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek kurum tipi ve yerleşim yeri bilgisi
eksik olanlar işlenecektir. (Bu kısım tüm anaokul, ilk ve ortaokulları ilgilendiriyor.)
Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre
sonra tekrar eğitime başladığında hizmete giriş tarihi olarak
ilk açıldığı tarih işlenecektir.
TAHSİS DURUMU SORUNSALI
SAHİBİ
Tahsis Ekranı Doldurmayacak
Bina Durumunu Dolduracak
Bina Kullanımını Dolduracak
Lojman Dolduracak
KİRACI
Tahsis Ekranı Dolduracak
Bina Durumunu Doldurmayacak
Bina Kullanımını Doldurmayacak
Lojman Doldurmayacak
“Tahsis Durumu” Ekranı
Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda;
1.Bina sahibi okul, bina kullanım ekranını dolduracak,
2.Bina sahibi Tahsis Durumu ekranına bilgi girişi yapmayacak;
3.Kiracı konumundaki okul yalnızca tahsisli bina durumunu dolduracak.
Hizmete giriş yılı girmemiş olan
okul ve kurumların girmesi
ZORUNLUDUR.
“Bina Durumu” Ekranı
LOJMAN DURUMU
“BİNA KULLANIMI” EKRANI
Bu ekran girilirken özellikle derslik sayılarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Derslik Sayısı (kullanılan, kullanılmayan, anasınıfı dahil) satırındaki kutuya okul
binasının projesinde belirtilen derslik sayısı yazılmalıdır.
“BİNA KULLANIMI” EKRANI
EN SIK YAPILAN HATA
PROJEDEKİ DURUM
Derslik Sayısı
Bilgisayar Lab. Sayısı
Spor Odası
Öğretmen Odası
Müdür Odası
Müdür Yardımcısı
WC
Hizmetli Odası
: 16
:1
:1
:1
:1
:3
:6
:1
DOĞRU OLAN
UYGULAMADAKİ DURUM
Derslik Sayısı
: 18
Bilgisayar Lab. Sayısı
:1
Spor Odası
:0
Öğretmen Odası
:1
Müdür Odası
:1
Müdür Yardımcısı
:2
WC
:6
Hizmetli Odası
:1
YANLIŞ OLAN
“BİNA KULLANIMI” EKRANI
DEVAMI
“Eğitim Olanakları” Ekranları
(MEİS MODÜLÜ)
MEİS Modülü >> Kurum Genel Bilgileri
Eğitim Olanakları ekranları 3 alt
başlıktan oluşmaktadır.
1) Kütüphane/Materyal
2) Kütüphane/Kullanım
3) Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri
“Kütüphane/Materyal” Ekranları
(MEİS MODÜLÜ)
MEİS Modülü >> Kurum Genel Bilgileri>>Kütüphane/Materyal
“Kütüphane Kullanım” Ekranları
(MEİS MODÜLÜ)
MEİS Modülü >> Kurum Genel Bilgileri>>Kütüphane Kullanım
Bu iki ekranı;
“kütüphane/materyal”
ve
“kütüphane kullanım”
ekranlarını kütüphanesi bulunan okul ve kurumlar
girecektir. Sınıf kitaplıklarına ait bilgiler buraya
girilmeyecektir.
“Bilişim / İnternet ve Çevre Birimleri” Ekranları
(MEİS MODÜLÜ)
MEİS Modülü >> Kurum Genel Bilgileri>> Bilişim / İnternet ve Çevre Birimleri
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE
“İlçe Formları” altındaki
“bağımsız kurumlar (okulöncesi)” ekranına
sadece 657 sayılı kanunun 191.maddesi gereğince açılan
kurumlarda (sağlık müdürlüğü, PTT, belediye vb) eğitim gören
36-72 ay arası çocuk sayıları
ve
diğer bilgiler, kurum adları ile birlikte girilecektir.
MEİS modülündeki
“İlçe Formları”
altındaki
“Bağımsız Kurumlar (okulöncesi)” ekranı
Bu ekrana, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı kurumların bilgileri
kesinlikle dahil edilmeyecektir.
Kurum Durum Raporu
Ekranlara Veri Girişi Yapıldıktan sonra Durumu Görmek için Kurum Durum Raporuna mutlaka göz atınız.
Eğer eksik yada yanlış bilgiler var ise mutlaka tekrar gözden geçiriniz.
Ekran Girişlerinde Sorun yoksa DURUM kısmı tamamen yeşil yazı ile Yapıldı olarak listelenecektir. Bundan sonraki
aşama Kurum Onay Ekranı Gelecektir.
KURUM ONAY İŞLEMİ
Bilgi girişi işlemlerinin doğruluğu kontrol edilip tamamlandıktan sonra MEİS
modülünden okul/kurum müdürü tarafından, kurum onay ekranından onaylanarak bilgi
giriş işlemleri tamamlanmış oluyor.
İLÇE KURUM ONAY İŞLEMİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, ilçelerindeki tüm okul ve kurumların onayları
tamamlandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ilçe onayı yapılması
gerekmektedir.
Tüm resmi-özel okul ve kurumlar;
KURUM ONAY İŞLEMLERİNİ
“MEİS”
modülünden yapacaktır.
- DİKKATKURUM ONAY EKRANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI OLABİLİR.
(Ara ara kontrol edip aktifleşip aktifleşmediğini kontrol ediniz.)
Veri Girişi Yapılması Gereken Ekranlarda İlgili Bilgi Başlığında Veriniz
Olmasa Bile
EN AZ BİR ALANA "0"
Girilerek KAYDET Butonuna Basılması
GEREKMEKTEDİR.!
31 Ekim 2014 Cuma günü saat 13:00 e kadar doldurulup [email protected] adresine mail atılacak.
Sorun için 348 813 28 28 dahili 129
Sorun ve Sorular İçin:
•
•
•
•
•
Hanifi BAŞIBÜYÜK
Faruk ÖZDEMİR
Ali SARAÇOĞLU
Ayşe KOCA
Iraz GÜLTEKİN
Birim
Telefon
eposta adresi
(Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)
(Milli Eğitim Şube Müdürü)
(Milli Eğitim Şefi)
: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
: 813 28 28 Dahili 127
: [email protected]
TEŞEKKÜR EDERİM
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Şubesi
Download

meb_iys_dosyalar/2015_10 - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü