
’Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey
koymazsan, sen de hiç kimseden iyi olamazsın… ‘’
( D.Laird )
ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
ORTAK SINAVLAR UYGULAMA
TAKV
İMİMazeret
Sınav
Sınav
Sınıf
Dönem
Tarihleri
I.
25-26
8. sınıf
Dönem Kasım 2015
8.sınıf
II.
Dönem
Sınavı
Tarihleri
Sonuçlarının İlanı
12-13
Aralık
2015
Ocak 2016
27-28
14-15
Nisan
Mayıs 2016
2016
Haziran 2016
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
Matematik
10.10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
11.20
20
40 DAKİKA
DERS ADI
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük
10.10
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKİKA
DERS ADI
UYGULAMA
Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe
yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak
okullarda ders işlenmeyecek,
Dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı
olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan
derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem
ortak sınavlar yapılacaktır.
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak,
Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak
üzere dört çeşit kitapçık verilecek.
UYGULAMA
Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve
özel durumlar dışında kendi okullarında
girecek,
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava
giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen
bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır.
Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde
yapılacaktır.
UYGULAMA
Sınava katılmak için başvuru yapılmayacak,
ücret yatırılmayacak.
 Ayrı bir PYBS sınavı olmayacak.
 Sınav yapılan okullarda sınav günleri ders
yapılmayacak.
 Standart
saat dışında sözlük, hesap
makinesi, cep telefonu... vb yanlarında
olmayacak.
 Sınıf
yoklama listesi sırasına göre
oturulacak.

UYGULAMA

Yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş
bulunduracaklar.

Kurşun kalemle cevap kağıdında kodlama
yapacaklar. Sadece cevap kağıdındaki imza
bölümünü ve yoklama listesindeki imzalarını
tükenmez kalemle atacaklardır.

Öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı
olacak.
UYGULAMA
Cevap kağıdına kitapçık türünü kodlayacaklar.
 Her ders için ayrı oturum, 20 soru 40 dk.
 Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek.
 20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak.
 Oturumlar arası 30 dk boşluk.
 Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak.
 Sınav bitiminde cevap kağıtları teslim edilecek.
 3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan
alınabilecek.

DEĞERLENDİRME
6,7,8. sınıf
başarı puanları
tam puan
Merkezi sistem
sınavları tam
puan
300
700
Yerleştirme
Tam Puanı
500





Yerleştirme puanı 500 tam puan üzerinden yapılacak.
Yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır
6,7,8. sınıf başarı puanları tam puan 300
Merkezi sistem sınavları tam puan 700
İkisinin aritmetik ortalaması yerleştirme puanı.
DEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
Ders Nu
Ders Adı
Ağırlık
Katsayıları
1
Türkçe
4
2
Matematik
4
3
Fen ve Teknoloji
4
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
5
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
6
Yabancı Dil
2

Tek puan türü hesaplanacak.

Her test kendi içinde eşit ağırlığa sahip olacak.

Ancak testler arasında katsayı farkı olacak.

Tüm hesaplamalar virgülden sonra 4 basamak olarak
hesaplanacak.
DEĞERLENDİRME
Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
 E-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar
görülebilecek.
 Sonuçlara itiraz 5 takvim günü içerisinde,
YEĞİTEK’ e yazılı olarak yapılacak.
 Her bir ders için 10 TL yatırılıp, banka dekontu
ile beraber itiraz dilekçesi.

TERCİH
OKULLAR
YERLEŞTİRME PUANIYLA EN FAZLA 25
OKUL TERCİHİ YAPILACAK
1-Anadolu Liseleri
2-Anadolu Mesleki ve
Teknik Liseleri
3-Çok programlı liseleri
4-Fen Liseleri
5-Sosyal Bilimler
Liseleri
6-İmam Hatip Liseleri



Önceki sene 15 tercihle sınırlı olan tercih listesi bu sene 25’e çıkartıldı. Adaylar tek listede
25 tercihe kadar tercih yapabilecek. Özel okulları tercih eden adaylar ‘Özel Okula Kayıt
Yaptırdım, Tercih Yaptırmayacağım’ butonunu tercih ederek o okullara kayıtlarını
yaptıracak. Yerleşemedikleri takdirde Anadolu Liselerinde olan boş kontenjanlara ya da
açık liselere başvuru imkanları olacak.
Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 15 tercihle sınırlı olan TEOG tercih listesi bu sene yapılan yeni
düzenlemeyle birlikte 25 tercihe çıkarıldı. Adayların tek bir listede yaklaşık 25 tercih yapma
hakkı bulunacak. Eğer özel okullarda kaydı olan öğrenciler varsa veya özel okulları yeni
kayıt yaptıran öğrenciler varsa bu öğrencilerde ‘Özel Okula Kayıt Yaptırdım, Tercih
Yaptırmayacağım’ butonuna tıklayarak kayıtlarını o okullardan yana kullanabilecekler. En
olumsuz koşulda TEOG tercihlerinde herhangi bir yerleşme olmazsa Anadolu Liselerinde
bulunan boş olan kontenjanlara yada açık liselere TEOG başvuru imkanlarınız doğabilecek.
Bu durumda herkesin çok iyi ve çok mantıklı bir tercih yapması öneriliyor.
Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak, evi ile okulu arasında kilometrelerce mesafe olan
öğrenciler, kendi istekleri dışında İmam Hatip Liselerine yerleştirilmiş ve bu durum söz
konusu olduktan sonra sistem ağır bir şekilde eleştirilmişti. Sistem öyle karışıktı ki şuan
bile pekte düzeldiği söylenmesi güç, tercihlerini özel okuldan yana kullanan öğrenciler
olduğu halde devlet okuluna yerleştirilmiş görünen öğrenciler nedeniyle de boş kontenjan
kalmamıştı. Bu yıl Milli eğitim Bakanlığı, tercih sistemini değiştirdi.
YERLEŞTİRME/KAYIT
Yerleşmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş
olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik
olarak yapılacaktır.
 Yerleştirme işlemi bir defa yapılacak olup yedek
yerleştirme yapılmayacaktır.

NAKİL

9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan
öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir
okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde
bulunmaları
hâlinde
yerleştirme
sonrası
okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın,
başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas
alınarak sistem üzerinden otomatik olarak
yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
Download

2015 TEOG Tanıtım Sunusu