KULLANIM TALİMATLARI
1304
işinizi kolaylaştırırken hastalarınızın hayat
kalitesini yükseltecektir.
Otomatik ayak bileği brakiyal basınç indeksi (ABPI MD) bir ölçüm cihazı olup periferal
vasküler hastalığının (PVD) hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilebilmesi için ayak
bileği brakiyal basınç endeksini otomatik olarak ölçer. Ayak bileği brakiyal basınç
endeks ölçümünü hem sağ hem de sol ayak bileklerinden ölçerken üst kol kan
basıncını, kalp atış hızını ölçer ve atriyal fibrilasyonu tespit eder. Profesyonel kullanım
için tasarlanmış olup tanı ve uzman kliniklerinde PVD’nin belirlenmesi için temelde bir
tarama yöntemi olarak kullanılır.
İçindekiler
GÜVENLİK VE YASAL ÖNERİLER
4
1 AVANTAJLARı
6
2 teknik özellikler
7
3 HIZLI KILAVUZ
8
3. 1 Ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümü
9
3. 2 Üst kol kan basıncı ölçümü
11
4 ÜRÜN tanımı
13
4. 1 Paketin içeriği
13
4. 2 Cihazın tanımı
14
4. 3 Monitörün kurulumu
15
4. 4 Grafik semboller
16
5 DETAYLI talimatlar
17
5. 1 İlk kullanım
17
5. 2 Cihazın kurulumu
19
5. 3 AC/DC güç kaynağı ve batarya
19
5. 4 Manşetlerin hazırlanması
20
5. 5 Uygun manşetin seçimi
21
5. 6 Kol manşeti
22
5. 7 Sol ayak bileği manşeti
23
5. 8 Sağ ayak bileği manşeti
23
5. 9 Ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümü
24
5. 10 Üst kol kan basıncı ölçümü
27
5. 11 Ölçüm geçmişi
29
5. 12 Cihaz ayarlarının değiştirilmesi
30
5. 13 Hata mesajları
33
6 GENEL UYARILAR VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
35
6. 1 Önemli etiketler
37
6. 2 Standartlara uygunluk
38
7 BAKıM
39
7. 1 Bataryanın şarj edilmesi
39
7. 2 Temizlik talimatları
39
7. 3 Servis ve bakım süreleri için öneriler
39
7. 4 Ürün ömrü ve depolama
39
8 SORUN GİDERME
40
9 GARANTİ BİLGİLERİ
41
9. 1 Temel garanti
41
9. 2 uzatılmış garanti ve diğer MESIcare hizmetleri
41
10 ABPI MD SEHPA
42
10. 1 Sehpanın kurulumu
42
10. 2 Sehpanın kullanılması
43
Türkçe
Güvenlik ve yasal öneriler
Tüm hakları saklıdır© 2013, MESI d.o.o.
Tüm hakları saklıdır. Bu yayın yeniden
çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya bir
bellek cihazına kaydedilemez. Ayrıca
bu yayın, otomatik ayak bileği brakiyal
basınç endeks ölçüm cihazının kullanım
talimatlarında belirtilen dışında başka
herhangi bir amaç için kullanılamaz.
Bu yayın MESI d.o.o.’nun önceden
yazılı izni olmaksızın başka bir dile
tercüme edilemez veya başka bir şekle
dönüştürülemez.
Kullanım için verilen talimatlarının
içeriği herhangi bir bildirim yapılmadan
değiştirilebilir. Kullanım talimatların en
güncel hali www.mesimedical.com
adresinde görülebilir.
Güvenlik önerileri
Kişisel yaralanmaları ve/veya cihaza veya aksesuarlarına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla aşağıda yer alan güvenlik önerileri uygulayın.
1. Kurulum ve teknik personel: Cihaz
kurulumu, yeterli seviyede mesleki
eğitimi ve deneyimi bulunan, cihazın
kurulumu esnasında oluşabilecek her
türlü tehlike konusunda bilgi sahibi ve
kendisi, kullanıcılar, diğer personel ve
cihazlar için yeterli risk önleyici tedbirleri
alabilecek yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.
2. Cihaza erişim: Sadece yetkili
personele erişim izni verilebilir.
3. Güvenlik önlemleri Mevzuat tarafından
istenmesi durumunda yerel güvenlik
gerekliliklerine uyulması gerekir. Yerel
güvenlik yönetmeliklerinin yanı sıra,
bu belge içinde yer alan güvenlik
önlemlerine de uyulması gerekmektedir.
Bu belgede belirtilen güvenlik önerileri
ile yerel mevzuat arasında her hangi
bir çelişki olması durumunda, yerel
mevzuatta yer alan hususlar önceliğe
sahip olacaktır.
4. Teknik personel için bilgi
Teknik personel, cihazın kullanımı ve
bakımı ile ilgili yeterli seviyede teknik
bilgiye sahip olmalıdır.
4
Güvenlik ve yasal öneriler Tüm hakları saklıdır© 2013, MESI d.o.o.
Ticari isim
MESI Simplifying diagnostics™, ABPI MDTM, MESIcareTM, MESIresultsTM ve MESIcloudTM
ticari isimleri MESI d.o.o.’nun ticari markalarıdır.
İrtibat bilgileri:
Bölüm
Satış ve Pazarlama
Adres
MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.
Leskoškova cesta 9d
1000 Ljubljana
Slovenya
Telefon
+386 (0)1 620 34 87
E-posta
[email protected]
Web sitesi
www.mesimedical.com
Ticari isim
Türkçe
5
1 Avantajlar
6
Objektif ve tekrarlanabilir ölçümler
Ayak bileği brakiyal basınç endeksi ve
kan basıncının aynı anda ölçülmesi
Ölçüm işlemleri 3 dakika içinde
tamamlanabilir
Batarya ile çalışır
MESIresults™ bilgisayar uygulaması
kullanılarak ölçüm sonuçları yazdırılabilir
Kolay kullanım
Taşınabilir
Uygun sehpa ve ekstra manşet
Avantajlar
3
2
Teknik Özellikler
Boyutlar
Genişlik: 25,00 cm, yükseklik 7,30 cm, derinlik: 20,00 cm,
ağırlık: 0,60 kg
Ekran
4.3” renkli LCD ekran, 16-bit renk derinliği
Çözünürlük: 480 * 272 Piksel
Güç kaynağı ve batarya
AC/DC Güç Kaynağı: FRIWO FW7556M
Giriş: 100-240V AC/50-60Hz/350mA, çıkış: 5V DC/3,0A
Batarya tipi: şarj edilebilir lityum polimer
Kapasite: 2,300mAh, bir tam şarj ile yapılabilen ölçüm sayısı: 50
Elektrik özellikleri: 100-240V AC, 50-60Hz, 3A Elektrik çarpmasına
karşı koruma sınıfı: Sınıf II
Koruma tipi
Uyumlu olduğu standartlar:
•EN 60601-1:2007 Temel güvenlik ve gerekli performans için
genel kuralları
•EN 60601-1-2:2008 Elektromanyetik uyumluluk - Gereksinimler
ve testler
•EN 80601-2-30:2010 Girişimsel olmayan otomatik tekrarlı kan
basıncı izleme donanımının gerekli performansı dahil güvenlik
için belirli özellikler.
Yanıcı anestetikler UYARI! Yanıcı anestetikler ile birlikte kullanmak
için uygun değildir.
Ölçüm tipleri
• Osilometrik yöntem kullanılarak ayak bileği brakiyal basınç
endeksi
• Osilometrik yöntem kullanılarak sistolik kan basıncı
• Osilometrik yöntem kullanılarak diyastolik kan basıncı
• Osilometrik yöntem kullanılarak kalp hızı
Ölçüm aralığı
• Basınç: 0 ile 299 mm Hg
• Kalp hızı: 30 ile 199 atım/dakika
Ölçüm hatalarının limit
değerleri
• Basınç: ± 3 mm Hg
• Kalp hızı: Değerin ± %5’i
• Ayak bileği brakiyal basınç endeksi: ± 0,1
Manşet şişirme ve
söndürme
Hava pompası ile otomatik şişirme ve elektro-manyetik bir vana
kullanarak boşaltım.
Sıcaklık ve rutubet aralığı
Çalışma Ortamı: 10 ile 40°C sıcaklık, %30 ile %85 arası bağıl nem,
IPX0 koruma, nakliye ve depolama: 0 ile 60°C sıcaklık, %85’e
kadar bağıl nem.
1304
Teknik Özellikler
Türkçe
7
3
3 Hızlı kılavuz
NOT
Cihazı ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okuyun, verilen önerileri ve tavsiyeleri uygulayın. Bu bölümde yalnızca ABPI
MD’yi kullanmak için gerekli olan kısa talimatlar yer almaktadır. Cihazın tüm
fonksiyonlarının detaylı tanımları için Bölüm 6, Detaylı Talimatlar kısmına bakın.
Daha sonra başvurmak üzere saklayınız.
NOT
Cihazı ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümü için kullanmak istiyorsanız
hasta yatırılmalı ve ölçüm süresinde hareketsiz kalmalıdır.
NOT
Cihazı üst koldan kan basıncı ölçümü için kullandığınızda hasta sırtını dik tutarak
oturur konumda olmalıdır.
NOT
ABPI MD tıbbi kuruluşlarda kullanıma yöneliktir ve ölçüm işlemleri yeterli
seviyede eğitim almış tıbbi personel tarafından gerçekleştirilmelidir. ABPI MD ev
kullanımı için tasarlanmamıştır.
NOT
ABPI MD hamile hastalar üzerinde kullanılabilir.
NOT
ABPI MD yeni doğanlarda veya 10 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
NOT
Damar içi kanül veya arteriovenöz fistüllerin (AV) bulunması durumunda manşetler
ve ölçüm işlemi kol ve bacaklarda yaralanmalara yol açabilir.
ABPI MD iki uygulama moduna sahiptir:
⊲ Birincil mod ayak bileği brakiyal basınç endeksinin ölçülmesi için kullanılır ve bu
modda manşetler kol üzerine ve sağ ile sol ayak bileklerine yerleştirilir. Elde edilen
ölçümler, sol ayak bileği brakiyal basınç endeksi (SOL ABI), sağ ayak bileği brakiyal
basınç endeksi (SAĞ ABI) ve üst kol kan basıncıdır (SİS, DİA).
8
Hızlı kılavuz
⊲ Ek ölçüm modu ise üst kol kan basıncının bağımsız ölçümüdür. Bu modda, sadece
üst kol kan basıncı ölçüleceği için sadece üst kol manşetini hastaya takmanız yeterli
olacaktır. Üst kol kan basıncı ölçüm sonuçları şunlardır (SİS, DİA).
Adım 1
ABPI MD cihazınızı AC/DC güç
kaynağını kullanarak şebeke elektrik
sistemine bağlayın. Güç kablosu yuvası
cihazın arka tarafında bulunmaktadır
ve „5V DC“ olarak etiketlenmiştir.
Manşetlerden her birini, manşete gelen
hava hortumunun rengini cihaz üzerindeki
renk ile eşleştirerek yerine takın.
Adım 2
AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak cihazı
açık konuma getirin 6. Ekran üzerinde
ana menü ekranı görüntülenecektir.
Cihazın temel işlevlerini yerine getirmesi
için herhangi bir ayar değişikliği
yapılmasına gerek yoktur.
START/STOP
ENTER
ABPI MD cihazınızı ilk kez
kullanıyorsanız, dil, saat ve tarih menüsü
görüntülenecektir. Ayarları doğru olarak
yapmak için Bölüm 5.1‘e bakın.
Ayak bileği basınç endeks ölçümü
3.1
Adım 3
Hasta uzanır konunda olmalı ve
hareketsiz durmalıdır. Manşetleri
(üzerinde “KOL” yazılı olan) üst kola
ve sol bacak ayak bileği ile (üzerinde
“SOL BİLEK” yazılı olan) sağ bacak ayak
bileğine (üzerinde “SAĞ BİLEK” yazılı
olan) takın. Şu renk kodlarına uyun:
KIRMIZI > sol veya sağ üst kol
SARI > sol alt bacak
YEŞİL > sağ alt bacak
Ayak bileği basınç endeks ölçümü
Türkçe
9
Manşetleri yerleştirirken manşet ile
cilt arasında bir parmaklık bir boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Üst kola takılan manşet yerleştirilirken
üzerinde (ARTER) yazan etiket dirseğe
doğru bakmalıdır. Manşeti takarken
aşağıdaki şekle bakarak takın. Manşete
gelen hava boruları parmaklara doğru
olmalıdır.
Ayak bilek manşetleri üzerindeki bilek
etiketinin (MEDİAL) bileğin iç tarafına
bakması gerekmektedir. Manşeti
takarken aşağıdaki şekle bakarak takın.
Adım 4
Hasta sırt üstü yatar konumda olmalıdır.
Hazır olduğunuzda BAŞLAT düğmesine(1)
basın. Ölçüm süreci başlayacaktır. Ölçüm
süreci boyunca hastanın hareketsiz
kalması gerekmektedir. Tüm işlem süresi
yaklaşık 3 dakikadır.
Ölçüm sürecinde, ekran üzerinde mevcut
arteryel basınç ve basınç salınım grafiği
görüntülenecektir.
10
Hızlı kılavuz Ayak bileği basınç endeks ölçümü
START/STOP
ENTER
Adım 5
Ölçüm süreci tamamlandığında, sonuçlar
ekran üzerinde görüntülenecektir. Ayak
bileği brakiyal basınç endeksi okunan
değere bağlı olarak yeşil, sarı veya
kırmızı olarak görüntülenecektir. Renk
kodlaması, Journal of the American
College of Cardiology tarafından
yayınlanan “Guidelines for the
Management of Patients With Peripheral
Artery Disease” adlı çalışmadan
alınmıştır.
0,89’un altında - kırmızı
0,90 ile 099 arasında - sarı
1,00 ile 1,40 - yeşil
1.41’in Üstünde - kırmızı
Adım 6
Ana ekrana dönmek için ANA EKRAN
düğmelerini kullanın. Buradan daha önce
yapılan ölçümleri izleyebilir ve ayarları
değiştirebilirsiniz.
ABDI MD ile ilgili özelliklere ait ek
tanımlama ve kullanımı ile ilgili detay
bilgiler için lütfen geri kalan bölümlerde
yer alan kullanım talimatlarına bakın.
Üst kol kan basıncı ölçümü
3.1
Adım 3
Hasta bir sandalyede rahat bir konumda
ve sırtı dik olacak şekilde oturmalıdır.
Hastaya sadece kırmızı üst kol manşetini
takın (“KOL” olarak etiketli manşet). Bu
kullanım modunda yeşil ve sarı manşetler
hastanın ayak bileklerine takılmaz.
Üst kol kan basıncı ölçümü
Türkçe
11
Manşetleri yerleştirirken manşet ile
cilt arasında bir parmaklık bir boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Üst kola takılan manşet yerleştirilirken
üzerinde (ARTER) yazan etiket dirseğe
doğru bakmalıdır. Manşeti yerleştirirken
aşağıda yer alan şekle bakın. Manşete
gelen hava boruları parmaklara doğru
olmalıdır.
Kolun alt kısmı serbest bir şekilde ve
düz yüzey üzerine konmalıdır. Manşet
hastanın kalbi ile aynı seviyede olmalıdır.
Adım 4
KAN BASINCI ÖLÇÜM düğmesiyle cihazı
bağımsız kan basıncı ölçüm moduna
getirin.
Hazır olduğunuzda BAŞLAT düğmesine(1)
basın. Ölçüm süreci başlayacaktır. Ölçüm
süreci boyunca hastanın hareketsiz
kalması gerekmektedir. Tüm işlem süresi
yaklaşık 1 dakikadır. Ölçüm sürecinde,
ekran üzerinde mevcut arteryel basınç ve
basınç görüntülenecektir.
Adım 5
Ölçüm işlemi tamamlandığında üst kol
kan basınç sonucu ekran üzerinde
görüntülenecektir.
12
Hızlı kılavuz Üst kol kan basıncı ölçümü
3
4
Ürün tanımı
Paket içeriği
4.1
START/STOP
ENTER
Model
Açıklama
ABPIMDD
Otomatik ayak bileği
brakiyal basınç endeks
ölçüm cihaz ABPI MD
ABPIMDAAC
AC/DC güç kaynağı
ABPIMDAUSB
USB kablosu
Model
Açıklama
ABPIMDACFFBM
Kol manşeti ABPI MD,
boyut M
ABPIMDACFFALM
Sol ayak bileği manşeti,
boyut M
ABPIMDACFFARM
Sağ ayak bileği
manşeti, boyut M
Aksesuarlar
Ek manşet boyları ve ABPI MD sehpası da sağlanabilir:
• Manşet seti, boy M
• Manşet seti, boy L
• ABPI MD sehpa
Daha fazla bilgi için yerel distribütörünüz ile temas kurun.
Ürün tanımı Paket içeriği
Türkçe
13
Cihaz Tanımı
4.2
Güç soketi
USB girişi
LCD ekran
Çok fonksiyonlu
düğmeler
START/STOP
ENTER
Açma/Kapatma
düğmesi
BAŞLAT düğmesi
Manteş bağlantıları
14
Ürün tanımı Cihaz Tanımı
Monitörün kurulumu
4.3
Görüntüleme ekranı üç bölüme ayrılmıştır:
⊲ başlık çubuğu,
⊲ çoklu fonksiyon düğmeleri,
⊲ etkin menü.
Başlık çubuğu
Etkin menü
Başlık çubuğu menü yapısı içinde mevcut
konumu göstermektedir. Menü yapısı
içindeki mevcut yapının yanı sıra aynı
zamanda saati ve batarya durumunu da
gösterir.
Ekranın büyük kısmı talimatları, ölçüm
sonuçlarını, geçmiş değerleri ve diğer
menüleri göstermek için kullanılır. Sağ
tarafta bulunan kaydırıcı, menüden
seçilmiş seçeneğin mevcut durumunu
görüntüler.
Çoklu fonksiyon düğmeleri
Ekranın sol tarafında bulunan sütun 3
kısma ayrılmıştır. Bu kısım, ekranın sol
tarafında bulunan üç çoklu fonksiyon
düğmesinin mevcut durumunu gösterir.
Düğmelerden birine basıldığında,
görüntüleme bölümü gri renge döner.
Etkin menü görüntüsünde, bataryanın
durumunu, oluşan hataları ve ölçüm ile
ilgili uyarıları gösteren bir açılır pencere
görüntülenebilir.
Gösterge/ Batarya durumu göstergesi
Saat
Seçilmemiş nene
Çoklu fonksiyon düğmeleri
Menü adresi
Seçili nesne
Kaydırıcı
Monitörün kurulumu
Türkçe
15
4.4
Grafik semboller
Bu bölümde grafik semboller tanımlanmaktadır. Gezinme, iki sabit fonksiyon
düğmesi ve fonksiyonları değişken olabilen üç çoklu fonksiyon düğmesine basılarak
gerçekleşmektedir. Üç değişken fonksiyon düğmesinin mevcut fonksiyonları ekranın
sol tarafında yer alan simgelerle belirtilmektedir.
Sabit fonksiyon düğmeleri
START/STOP
ENTER
BAŞLAT/DURDUR(1)
GİRİŞ(1)
Ölçüm işlemini başlatır veya sonlandırır. Menü
yapısının içindeyseniz, bu düğmeye basarak bir alt
menü seviyesine inebilir veya ayarlarda yapılan bir
değişikliği onaylayabilirsiniz.
AÇIK/KAPALI
Cihazı açar veya kapatır.
Çoklu fonksiyon düğmeleri
ANA EKRAN
Ana ekrana geri döner.
YUKARI/AŞAĞI
Menü içindeki seçenekler arasında gezinme.
GERİ
Menü hiyerarşisi içinde bir seviye geri gitmek
için kullanın.
AYARLAR
Ayarlar menüsüne girin.
DETAYLAR
Ölçüm sonuçları hakkında ek detayları
görüntüler.
GEÇMİŞ
İşlem geçmişini görüntüler.
KAN BASINCI
ÖLÇÜMÜ
Bağımsız kan basıncı ölçüm modu.
Göstergeler
16
ŞARJ OLUYOR
GÖSTERGESİ
AC/DC güç kaynağının mevcut olduğu
durumda görüntülenir.
BATARYA DURUM
GÖSTERGESİ
%0 / %50 / %100 batarya şarjı
Ürün tanımı Grafik semboller
3
5
Detaylı talimatlar
Bu bölüm, cihaz kullanıcılarının güvenli, doğru ve hassas bir ölçüm yapmaları için
gerekli olan tüm bilgileri içermektedir. Bu bölüm, cihazın tüm fonksiyonlarının eksiksiz
ve detaylı tanımını, güvenlik talimatlarını ve cihazın çalışma şeklini anlamak için gerekli
tüm bilgileri içermektedir.
İlk kez kullanım
5.1
ABPI MD cihazını ilk kez kullanırken
dil, tarih ve saat ayarlarının yapılması
gerekmektedir. Doğru saat ve tarihin
ayarlanması, ABDI MD cihazının doğru
şekilde kalibrasyonu ve çalışmasını
sağlayan uyarı ve hatırlatmaların etkisi
nedeniyle gereklidir.
AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak cihazı
açık konuma getirin. Ekranda ilk önce
hoş geldiniz görüntüsü yer alacaktır.
Devam etmek için herhangi bir tuşa
basın.
5.1.1
Dil ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak dil seçimini yapın. Seçiminizi
GİRİŞ düğmesine(1) basarak teyit edin.
Cihaz dili değişecek ve saat ayarlama
menüsü görüntülenecektir.
Bir önceki menüye değişiklikleri
onaylamadan geri dönmek için GERİ
düğmesine basın.
Detaylı talimatlar İlk kez kullanım
Türkçe
17
5.1.2
Saat ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak saat ve dakika ayarlarını
yapın. Seçiminizi GİRİŞ(1) düğmesine
basarak teyit edin.
Seçili alan yanıp sönmeye başlayacaktır.
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak yeni bir değer belirleyin ve
GERİ düğmesine basarak onaylayın.
Gerekirse, aynı işlemi diğer alanlar için
de yapın. Saat ayarını tamamladıktan
sonra, YUKARI ve AŞAĞI
düğmelerini, kullanarak Onay alanına
gelin ve onaylama işlemi için GİRİŞ(1)
düğmesine basın.
Yaptığınız değişiklikleri uygulamak
istemiyorsanız bir önceki menüye
dönmek için GERİ düğmesine basın.
Cihaz saati düzenlenecek ve veri ayar
menüsü görüntülenecektir.
5.1.3
Tarih Ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak gün, ay ve yıl ayarlarını yapın.
Seçiminizi GİRİŞ düğmesine(1) basarak
teyit edin.
Seçili alan yanıp sönmeye başlayacaktır.
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak yeni bir değer belirleyin ve
GERİ düğmesine basarak onaylayın.
Gerekirse, aynı işlemi diğer alanlar için
de yapın. Tarih ayarını tamamladıktan
sonra, YUKARI ve AŞAĞI
düğmelerini, kullanarak Onay alanına
gelin ve onaylama işlemi için GİRİŞ(1)
düğmesine basın.
Teyit etmeden önce, tarihin doğru
olduğunu iki kez kontrol edin; çünkü
ayarlar teyit edildikten sonra bir
önceki menüye geri dönme olanağı
olmayacaktır.
18
Detaylı talimatlar İlk kez kullanım
Görüntüde bir de teşekkür ederiz
notu bulunacaktır. Hatalı verilerin teyit
edilmesi durumunda AÇIK/KAPALI
düğmesine basın. Ana menüye dönmek
için herhangi bir tuşa basın.
Hvala.
Cihazın kurulumu
Ölçüm doğruluğunun cihaz özelliklerine
uygun olmasını sağlamak için, ölçümlerin
uygun bir çalışma ortamında alınması
gerekmektedir. Cihazı düz ve dengeli
bir yüzey üzerine yerleştirin. ABPI MD
sehpa kullanımını önermekteyiz. Cihaz,
kullanımı esnasında herhangi bir baskıya
veya titreşime maruz kalmamalıdır. Bu
5.2
gibi etkiler ölçüm sonuçlarını etkileyebilir,
alınan sonuçları geçersiz kılabilir (örneğin
cihazı hasta yatağı üzerine koyarsanız
sonuçların geçerliliği doğrulanamaz).
Cihaz +10°C ile +40°C sıcaklıkta ve %30
ile %85 bağıl nem aralığındaki ortamlarda
kullanılabilir.
AC/DC güç kaynağı ve batarya
5.3
ABDI MD şu iki enerji kaynağını kullanabilmektedir:
⊲ Şebekeden alınan AC/DC güç,
⊲ Bataryadan alınan güç.
AC/DC güç kaynağı kablosunu duvarda bulunan 230V - 50 Hz şebekeye ve diğer
ucunu da cihazın arka tarafına takabilirsiniz. Cihaz şimdi kullanıma hazır durumdadır.
NOT
Sadece cihazla birlikte verilen AC/DC güç kaynağı aparatlarını kullanın; FRIWO
FW7556M. Diğer AC/DC konvertörleri kullanmayın. Diğer AC/DC aparatlarının
kullanılması durumunda kullanıcı ve/veya hasta ciddi şekilde yaralanabilir ve
cihaza veya diğer ekipmanlarda potansiyel hasarlar oluşabilir.
ABDI MD cihazı AC/DC güç kaynağı olmadan da çalışır. Cihaz şebeke elektriğine bağlı
olmadığında bataryadan güç alır. Gerekli olan güç yüksek performanslı lityum polimer
batarya tarafından sağlanır. Batarya değiştirilebilir tipte değildir.
NOT
Tamamen yeni bir cihaz içinde bulunan batarya büyük olasılıkla tamamen boş
olmayacaktır ve cihazın başlatılması için gerekli olan gücü sağlayacaktır. Bununla
birlikte ABPI MD cihazınızı şebeke elektrik sistemine bağlayın.
Cihazın kurulumu
Türkçe
19
Batarya şarj cihazı otomatik olarak
çalışmaya başlayacaktır. Batarya, AC/DC
kablosunun şebekeye bağlanması ile
otomatik olarak şarj olmaya başlar ve şarj
durumu batarya durum göstergesinde
görüntülenir. Cihaz sadece bekleme
modundayken şarj edilebilir. Batarya
şarj olduktan sonra, şarj işlemi
durur ve çubuk üzerinde bataryanın
durum göstergesi ve şarj göstergesi
görüntülenir.
Batarya durum göstergesi ekranın sol üst
köşesinde görüntülenir:
Batarya boş
Batarya %50 dolu
Batarya %100 dolu
Batarya kapasitesi yaklaşık 50 ölçüm
almak için yeterlidir.
Güç göstergesi ışığı
Güç göstergesi ışığı AÇIK/KAPALI düğmesinin (sayfa 14’e bakın) yanında yer alan ufak
bir LED lambadır. ABPI MD cihazının güç durumunu belirtir. Olası durumlar aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir..
Güç gösterge durumu
Güç gösterge ışık rengi
ABPI MD cihazı kapalı
+
Batarya şarj olmuyor
Işık yok
ABPI MD cihazı kapalı
+
Batarya şarj oluyor
Kırmızı ışık
ABPI MD cihazı açık
+
Batarya şarj olmuyor
Yeşil ışık
(Bunun anlamı cihaz tamamen şarj oldu veya cihaz
batarya ile çalışmaktadır)
ABPI MD cihazı açık
+
Batarya şarj oluyor
5.4
Manşetlerin hazırlanması
ABPI MD doğru şekilde yerleştirildikten
sonra (yani düz bir yüzey üzerine)
manşetleri takarak ölçme işlemine
başlayabilirsiniz. Manşetler, hava
hortumları ve bağlantı uçları farklı
renklerdedir ve böylelikle doğru şekilde
kullanımları ve bağlantılarının yapılması
sağlanır. Başarılı ve doğru bir ölçüm
yapabilmek için, üç manşette bağlanmalı
ve kullanım talimatlarında belirtildiği
gibi üç kol ve bacağın tümüne doğru bir
şekilde yerleştirilmelidir.
20
Turuncu ışık
Detaylı talimatlar Manşetlerin hazırlanması
Manşetler üzerindeki renk işaretleri:
KIRMIZI > sol veya sağ üst kol
SARI > sol alt bacak
YEŞİL > sağ alt bacak
Geçerli ölçüm sonuçlarının alınması için
manşetlerin düzgün olarak takılması çok
büyük önem taşımaktadır.
NOT
Manşetleri takmak ve çıkarmak için gerekli derecede güç kullanın.
NOT
Manşetlerin hava hortumlarını bağladığınızda, hava akışının herhangi bir şekilde
kesintiye uğramayacağından emin olun. Hava akışının bloke olması, hava
hortumun üzerine bir nesnenin konması gibi nedenlerle kolayca oluşabilir.
Manşetleri kullanmadan önce, aşağıdakileri kontrol edin:
• şişme cepleri manşetlere doğru şekilde takılmalıdır;
• şişme cepleri kıvrılmamalı veya yanlış tarafa döndürülmemelidir;
• manşetin hava hortumu kıvrılmamış veya uygun olmayan şekilde döndürülmemiş
olmamalıdır.
Her manşeti, hortumun ucundaki
bağlantı parçasını aynı renge sahip cihaz
üstündeki yuvaya takarak cihaza bağlayın.
Cihazdan çekerek çıkartın ve hortumu
çekerek değil bağlantı parçasından
tutarak çıkartın.
START/STOP
ENTER
Uygun seçimin yapılması
5.5
Temel paket içinde, kolun üst kısmına, sağ ve sol ayak bileklerine takmak için üç
değişik manşet bulunmaktadır.
Model
Açıklama
Kol veya bacak çevresi
ABPIMDACFFBM
ABPI MD kol manşeti, boyut M
22–32 cm
ABPIMDACFFALM
ABPI MD Sol ayak bileği manşeti, boyut M
22–32 cm
ABPIMDACFFARM
ABPI MD Sağ ayak bileği manşeti, boyut M
22–32 cm
Daha geniş çevre ölçüsüne sahip kol ve bacaklar için ek manşetler bulunmaktadır.
Bu manşetler yalnızca set olarak satılmaktadır. Değişik manşet model numaraları
arasından seçim yapmak mümkündür (bakınız sayfa 13).
Model
Açıklama
Kol veya bacak çevresi
ABPIMDACFFBL
ABPI MD kol manşeti, boyut L
32–42 cm
ABPIMDACFFALL
ABPI MD Sol ayak bileği manşeti, boyut L
32–42 cm
ABPIMDACFFARL
ABPI MD Sağ ayak bileği manşeti, boyut L
32–42 cm
Uygun seçimin yapılması
Türkçe
21
Manşet üzerinde yer alan işaretlere bakarak doğru boyutlu manşeti seçin. ENDEKS
işareti oklarla belirlenmiş alan içindeyse manşet kola veya bacağa uygundur. Manşet
boyunun uygun olmaması durumunda yukarıda yer alan listeden uygun boyutlu bir
manşet seçin.
NOT
Manşetlerden her birinin hangi kol veya bacağa takılacağı belirlenmiştir. Manşetin
yanlış bir bacağa veya kola takılması durumunda alınan sonuçların doğruluğunu
etkileyebilirsiniz.
5.6
Kol manşeti
Hastanın kol çevresi için uygun boyutta bir manşet seçerek, hastanın koluna
uyduğundan emin olun. Bölüm 6.4 dahilinde yer alan Doğru manşetin seçilmesi
tablosuna bakın.
KOL olarak işaretli olan uygun
boyuttaki MANŞETİ seçin. Doğru
boyutta manşet seçtiğinizi, İNDEKS
işaretinin oklarla belirtilen alan içinde
kaldığından emin olarak teyit edin.
Manşeti sol veya sağ üst kol
bölgesine yerleştirin. Ok ile
simgelenen arter işaretinin brakiyal
arter ile aynı hizada olduğundan emin
olun. Manşete gelen hava boruları
parmaklara doğru olmalıdır.
manşeti kolun etrafında sarın ve
sıkın. Manşetin alt kenarının dirseğin
2 - 3 cm üzerinde olduğundan emin
olun. Manşetin altında giysi parçası
kalmamalıdır. Manşeti bağlarken
hastanın cildi ile manşet arasında bir
parmağınızın girdiğinden emin olun.
22
Detaylı talimatlar Kol manşeti
Sol ayak bilek manşeti
5.7
Hastanın sol ayak bilek çevresi için uygun boyutta bir manşet seçerek, hastanın sol alt
bacak bölümüne uygun olduğundan emin olun. Bölüm 6.4 dahilinde yer alan Doğru
manşetin seçilmesi tablosuna bakın.
SOL AYAK BİLEĞİ MANŞETİ olarak
işaretli olan uygun boyuttaki Manşeti
seçin. Doğru boyutta manşet
seçtiğinizi, manşet üzerindeki İNDEKS
işareti ve UYGUN alanla kontrol edin.
Manşeti sol bacağın alt kısmına
takın. Ok şeklindeki MEDİAL AYAK
BİLEĞİ işaretinin bileğin iç tarafına
geldiğinden ve hava hortumlarının diz
yönünde olduğundan emin olun.
Manşeti ayak bileği etrafında sarın
ve sıkın. Manşetin alt kenarının
ayak bileğinin 2 - 3 cm üzerinde
olduğundan emin olun. Manşetin
altında giysi parçası olmamalıdır.
Manşeti bağlarken manşet ile cilt
arasında bir parmaklık bir boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
Sağ ayak bileği manşeti
5.8
Hastanın sol ayak bilek çevresi için uygun boyutta bir manşet seçerek, hastanın sağ
alt bacak bölümüne uygun olduğundan emin olun. Bölüm 6.4 dahilinde yer alan 4
Doğru manşetin seçilmesi tablosuna bakın.
SAĞ AYAK BİLEĞİ MANŞETİ olarak
işaretli olan uygun boyuttaki Manşeti
seçin. Doğru boyutta manşet
seçtiğinizi, manşet üzerindeki İNDEKS
işareti ve UYGUN alanla kontrol edin.
Sol ayak bilek manşeti
Türkçe
23
Manşeti sağ bacağın alt kısmına takın.
Ok şeklindeki MEDİAL AYAK BİLEĞİ
işaretinin bileğin iç tarafına geldiğinden
ve hava hortumlarının diz yönünde
olduğundan emin olun.
Manşeti ayak bileği etrafında sarın
ve sıkın. Manşetin alt kenarının ayak
bileğinin 2 - 3 cm üzerinde olduğundan
emin olun. Manşetin altında giysi parçası
olmamalıdır. Manşeti bağlarken manşet
ile cilt arasında bir parmaklık bir boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
5.9
Ayak bileği basınç endeks ölçümü
NOT
Ölçüm işlemine başlamadan önce hastanın en az 5 dakika hareketsiz olarak
uzanması önerilmektedir. Ölçüm işlemi esnasında, hasta tamamıyla düz, rahat bir
şekilde ve hareket etmeden yatmalı ve konuşmamalıdır. Hasta bacaklarını üst üste
koymamalıdır.
NOT
Ölçüm işlemini yapan kişi, ölçüm boyunca hastanın yanında durmalı ve ölçüm
işlemini dikkatli bir şekilde izlemelidir.
not
Ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümü, manşetlerin yerleştirilmesi, hastanın
pozisyonu ve fiziksel durumundan etkilenebilir. Cihaz fonksiyonu ayrıca yüksek
sıcaklık, rutubet ve rakımdan etkilenebilir.
NOT
Ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçüm sonuçlarının olağan dışı çıkması
durumunda ölçümü üç kez tekrarlayın.
24
Detaylı talimatlar Ayak bileği basınç endeks ölçümü
Ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümüne, sırt üstü yatan hastanın manşetlerini
doğru şekilde taktıktan, bağlantıları kontrol ettikten ve hava hortumlarının herhangi bir
şekilde engellenmediğinden emin olduktan sonra başlayabilirsiniz.
Cihazı açık konuma getirin. Ekran
üzerinde ana menü görüntülenecektir.
Ana menü görüntülenmez ise veya
başka bir menü görüntülenirse, menüye
erişinceye kadar GERİ veya ANA
EKRAN düğmelerine basın (aşağıda
yer alan görüntü). Ölçüm işlemlerine
başlamak için, BAŞLAT(1) düğmesine basın.
NOT
Ölçüm işlemini herhangi bir nedenden dolayı durdurmak gerekirse (örneğin,
hastanın kendisini iyi hissetmemesi gibi) derhal BAŞLAT düğmesine(1)
basın. Ölçüm işlemi duracak ve manşetlerdeki hava boşaltılacaktır. İşlemin
durdurulmasına rağmen manşet içindeki hava boşalmaz ise, manşet hortumlarını
derhal cihazdan çıkarın.
Ölçüm esnasında, ekran üzerinde her bir
kol veya bacak için manşetteki mevcut
basınç ayrı ayrı gösterilmektedir ve
basınç grafiği üzerinde, kırmızı eğri üst
koldaki basınç salınımını, yeşil eğri sağ
ayak bileğindeki salınımı, sarı eğri ise sol
ayak bileğindeki salımı gösterir. Ekranın
sol tarafında yer alan zaman çubuğunda
ise geri kalan ölçüm süresi görüntülenir.
Cihaz, manşetin şişirilmesi için gerekli üst
basınç limitini, şişirme esnasında ortaya
çıkan basınç dinamiklerini izleyerek
belirleyecektir. Manşet içinden hava
serbest bırakıldığında basınç verileri
etkin olarak kaydedildiğinden hasta
hareketsiz olarak yatmaya devam
etmelidir. Ölçüm sonuç işlemleri
manşet içindeki hava boşaltıldıktan
sonra, yani ekran üzerinde ilgili mesaj
görüntülendikten sonra başlar (aşağıdaki
şekil).
Ayak bileği basınç endeks ölçümü
Türkçe
25
Ölçüm veya sonuçların gösterilmesi
esnasında ekran üzerinde bir uyarı
görüntülenebilir. Ölçüm esnasında
bir hata oluşması durumunda, mavi
bir kutunun içinde uyarı mesajı
görüntülenecek ve ölçüm işlemi otomatik
olarak duracaktır. Kutu içinde uyarının
veya hatanın adı ile kısa bir tanımlama
bulunacaktır. Uyarı ve hataların daha
geniş kapsamlı açıklamaları için, Bölüm
6.12 Hata Mesajları kısmına bakınız.
Şimdi manşetleri çıkartabilirsiniz. Hasta
artık serbest olarak hareket edebilir.
Yapılan ölçümle ilgili hesaplamalar
yaklaşık bir dakika ve hesaplama işlemleri
dahil tüm ölçüm sonuçları yaklaşık üç
dakika almaktadır. Hesaplama işlemi
tamamlandıktan sonra, cihaz sonuçları
ekranda görüntüler; bu sonuçlar sağ ve
sol ayak bilekleri brakiyal basınç endeksi,
üst kol kan basınç değeri ve kalp hızıdır.
Cihazı derhal bir sonraki ölçüm işlemine hazırlamak için ANA MENÜ A veya
BAŞLAT(1) düğmesine basın. Cihaz ölçüm verilerini belleğine kaydeder ve bu verileri
görüntülemek için GEÇMİŞ menüsü Q kullanılır.
Bir hesaplama hatası oluştuğunda,
ölçüm sonuçlarının yanı sıra bir de uyarı
görüntülenecektir. Uyarı ve hata tanımı
iki ayrı pencerede görüntülenmektedir.
Bir hesaplama hatası oluştuğunda,
ölçüm sonuçlarının yerine hata kodu
görüntülenecektir. Uyarı ve hataların daha
geniş kapsamlı açıklamaları için, Bölüm
6.12 Hata Mesajları kısmına bakınız.
Ölçüm sonuçları ile ilgili ek bilgi için,
lütfen detaylar düğmesine basın.
26
Detaylı talimatlar Ayak bileği basınç endeks ölçümü
Üst kol kan basıncı ölçümü
5.10
NOT
Ölçüm işlemine başlamadan önce hastanın en az 5 dakika hareketsiz olarak
oturması önerilmektedir.
NOT
Ölçüm işlemini yapan kişi, ölçüm boyunca hastanın yanında kalmalı ve ölçüm
işlemini dikkatli bir şekilde izlemelidir.
NOT
Üst kol kan basıncı ölçümü, manşetin yerleştirilmesi, hastanın pozisyonu ve
fiziksel durumundan etkilenebilir. Cihaz fonksiyonu yüksek sıcaklık, rutubet ve
rakımdan etkilenebilir.
NOT
Üst kol kan basıncı ölçüm sonucunun olağan dışı çıkması durumunda ölçümü üç
kez tekrarlayın.
NOT
Manşeti takmadan önce, hastanın kolunu sıkabilecek dar bir giysi veya kolun
üst kısmına doğru sıkıca sıvanmış gömlek kolu ve benzeri varsa bunlar çıkartılır.
Manşeti kalın giysilerin üzerinden takmayın.
Kan basıncı ölçümüne, dik bir şekilde oturan hastanın manşetini doğru bir şekilde
taktıktan, bağlantıları kontrol ettikten ve hava hortumunun herhangi bir şekilde
engellenmediğinden emin olduktan sonra başlayabilirsiniz.
Ölçüm işlemi esnasında hasta düzgün bir şekilde oturtulmalıdır:
• Hastalar sandalye üzerine oturtulur ve ayakları yere düz olarak basar.
• Hastalar sandalye üzerinde dik bir şekilde oturtulur.
• Manşet hastanın kalbi ile aynı seviyede olmalıdır.
Manşetin yerleştirilmesi ile ilgili detay bilgi Bölüm 6.5 Kol manşeti kısmında
verilmektedir.
NOT
Bağımsız kan basıncı ölçümü modunda hastaya sadece kol manşeti takılır. Diğer
manşetler takılmaz.
Üst kol kan basıncı ölçümü
Türkçe
27
Cihazı açık konuma getirin. Ekran
üzerinde ana menü görüntülenecektir.
Üst kol kan basıncı ölçümü için,
kullanma modunu KAN BASINCI
ÖLÇÜM düğmesi f’ye basarak
değiştirin. Resimdeki gibi bir menü
görüntülenecektir.
Ölçüm işlemlerine başlamak için,
BAŞLAT(1) düğmesine basın. Ölçüm
esnasında, ekran üzerinde mevcut
manşet basıncı ve basınç salınım grafiği
görüntülenecektir. Ekranın sol tarafında
yer alan zaman çubuğunda ise geri kalan
ölçüm süresi görüntülenir.
Cihaz, manşetin şişirilmesi için gerekli üst basınç limitini, şişirme esnasında ortaya
çıkan basınç dinamiklerini izleyerek belirleyecektir. Manşet içinden hava serbest
bırakıldığında basınç verileri etkin olarak kaydedildiğinden hasta hareketsiz kalmalıdır.
Ölçüm sonuç işlemleri manşet içindeki hava boşaltıldıktan sonra başlar (yani, ekran
üzerinde aşağıdaki mesaj görüntülenir).
Şimdi manşetleri çıkartabilirsiniz. Hasta
artık serbest olarak hareket edebilir.
Yapılan ölçümle ilgili hesaplamalar
yaklaşık bir dakika ve hesaplama
işlemleri dahil tüm ölçüm sonuçları
yaklaşık 2 dakika almaktadır.
Hesaplama tamamlandığında, cihaz, üst
kol kan basınç ölçüm değeri ile ölçülen
nabız değerini ekranda görüntüler.
28
Detaylı talimatlar Üst kol kan basıncı ölçümü
Ölçüm sonuçları ile ilgili ek bilgi için,
lütfen detaylar düğmesine basın.
NOT
Ölçüm işlemini herhangi bir nedenden dolayı durdurmak gerekirse (örneğin,
hastanın kendisini iyi hissetmemesi gibi) derhal BAŞLAT(1) düğmesine basın. Ölçüm
işlemi duracak ve manşet içindeki hava boşaltılacaktır. İşlemin durdurulmasına
rağmen manşet içindeki hava boşalmaz ise, manşet hortumlarını derhal cihazdan
çıkarın.
5.11
Ölçüm geçmişi
Geçmiş menüsünden son yapılan ölçümleri izleyebilirsiniz. Ölçüm geçmişini
görüntülemek için Geçmiş düğmesi Q’ye basın.
⊲ YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanarak ölçüm geçmişi içinde gezinerek
görüntülemek istediğiniz ölçümü seçin.
⊲ Seçili ölçümle ilgili detayları görmek için GİRİŞ(1) düğmesine basın.
⊲ GERİ düğmesine basarak geçmiş seçim menüsüne geri dönün ve ANA EKRAN
düğmesi ile ana ekrana geri dönün.
Geçmiş menüsü ayak bileği brakiyal
basınç endeksini ve kolun üst
bölümünden alınan kan basınç
ölçümlerini saklar.
Sol: 1,06 Sağ: 1,03 - ayak bileği brakiyal
basınç endeks ölçümü;
KB 137/101 - üst kol kan basınç ölçümü
NOT
Ölçüm Geçmişi, içinde uyarı ve hata olan ölçümleri kayıtlarına dahil etmez.
NOT
Ölçüm Geçmişi en fazla 80 ölçüm kaydedebilir. Yapılan her yeni ölçümle birlikte
en eski kayıt silinmektedir.
Ölçüm geçmişi
Türkçe
29
5.12
Cihaz ayarlarının değiştirilmesi
Ayarlar menüsü N’ye Ana Menü
üzerinden erişebilirsiniz.
Cihaz ayarlarını değiştirmek
için AYARLAR düğmesini HI
konumuna getirin. Ayarlar menüsü
görüntülenecektir.
⊲ YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak ayar seçimini yapın. Seçilen menü
yeşil renge dönecektir.
⊲ Seçili menüye girmek için GİRİŞ(1) düğmesine basın. Her ayar ile ilgili detayları
görmek için aşağıdaki bölümlere bakın.
⊲ Ana ekrana dönmek için ANA EKRAN
5.12.1
Dil ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak dil seçimini yapın. Seçiminizi
GİRİŞ(1) düğmesine basarak teyit edin.
Cihaz dili değişecek ve bir önceki
menüye geri döneceksiniz.
Bir önceki menüye değişiklikleri
onaylamadan geri dönmek için GERİ
düğmesine basın.
30
Detaylı talimatlar Cihaz ayarlarının değiştirilmesi
düğmesine basın.
5.12.2
Saat ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak saat ve dakika ayarlarını yapın.
Seçiminizi BAŞLAT(1) düğmesine basarak
teyit edin.
Seçili alan yanıp sönmeye başlayacaktır.
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak yeni bir değer belirleyin ve GERİ
düğmesine basarak onaylayın.
Gerekirse aynı işlemi diğer alanlar için de
yapın. Saat ayarını tamamladıktan sonra,
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini,
kullanarak Onay alanına gidin ve onaylama
işlemi için GİRİŞ(1) düğmesine basın.
Yaptığınız değişiklikleri uygulamak
istemiyorsanız bir önceki menüye dönmek
için GERİ düğmesine basın.
5.12.3
Tarih Ayarları
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak gün, ay ve yıl ayarlarını yapın.
Seçiminizi GİRİŞ(1) düğmesine basarak
teyit edin.
Seçili alan yanıp sönmeye başlayacaktır.
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak yeni bir değer belirleyin ve
GERİ düğmesine basarak onaylayın.
Gerekirse aynı işlemi diğer alanlar için de
yapın. Tarih ayarını tamamladıktan sonra,
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini,
kullanarak Onay alanına gidin ve
onaylama işlemi için GİRİŞ(1) düğmesine
basın.
Yaptığınız değişiklikleri uygulamak
istemiyorsanız bir önceki menüye
dönmek için GERİ düğmesine basın.
Cihaz ayarlarının değiştirilmesi
Türkçe
31
5.12.4
Bildirim ayarları
GİRİŞ(1) düğmesine basarak kalibrasyon
hatırlatıcıyı açık veya kapalı konuma
getirin. Ayar değişikliğini tamamladıktan
sonra, YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak Onay alanına gidin ve
onaylama işlemi için GİRİŞ(1) düğmesine
basın.
Yaptığınız değişiklikleri uygulamak
istemiyorsanız bir önceki menüye dönmek
için GERİ düğmesine basın.
NOT
Kalibrasyon uyarısı, saat ve tarih doğru olarak ayarlanmadıysa görüntülenebilir.
5.12.5
Geçmişin silinmesi
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak “Geçmişi Sil” girişine gelin.
Ölçüm geçmişinin tamamını silmek için,
GİRİŞ(1) düğmesine basın.
5.12.6
Cihaz Bilgileri
YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini
kullanarak “Cihaz Bilgileri” bölümünü
geldikten sonra GİRİŞ(1) düğmesine
basarak seçiminizi onaylayın.
Ana ekrana dönmek için ANA EKRAN
düğmesine^ basın.
Cihazla ilgili bilgileri (Tanımı, Modeli, REF, Seri Numarası), yazılım sürümü ile ilgili
bilgileri (Yazılım), cihazın son kalibrasyon tarihi (Kalibrasyon) ve cihazın üretim tarihini
gösteren cihazın hizmete sunulduğu tarihi (Hizmet) buradan görüntüleyebilirsiniz.
32
Detaylı talimatlar Cihaz ayarlarının değiştirilmesi
Hata mesajları
5.13
Ölçüm sırasında, cihaz iki tip hata bildiriminde bulunabilir:
⊲ ölçüm hataları (ölçüm sırasında bir hata mesajı görüntülenir ve ölçüm işlemi durur) ve
⊲ hesaplama hataları (ölçüm sonuçları ile birlikte bir uyarı görüntülenir).
5.13.1
Ölçüm hataları
Manşetlerin şişirilmesi ve içlerindeki
havanın boşaltılması esnasında mavi
açılır pencereyle uyarı görüntülenir.
Ölçüm işlemi otomatik olarak durur.
Ana ekrana dönmek için GİRİŞ(1)
düğmesine basın.
Hata
Açıklama
Çözüm
Hata 6
Şişirme hatası.
Manşetlerin yerleştirilmesini kontrol
ettikten sonra işlemi tekrar edin.
Hata 7
Havanın çok hızlı
boşalması.
Manşet bağlantısı yapılmamış veya hatalı
yapılmış. Manşet bağlantısını doğru
şekilde yapın ve ölçümü tekrarlayın.
5.13.2
Hesaplama hatası
Ölçüm sonuçları görüntülenirken, uyarı
ayrı bir pencerede görüntülenir.
Ölçüm sonuçlarını görüntülemek için
GERİ düğmesine basın.
Ölçüm değerleri yerine hata tanım
numarası görüntülenir.
Hata mesajları
Türkçe
33
34
Hata
Açıklama
Çözüm
HATA 1
Salınım algılanmadı
Hatanın tekrar etmesi
durumuna kol-bacakta
kritik iskemi olasılığı
bulunmaktadır.
Manşetlerin yerleştirilmesini kontrol
ettikten sonra işlemi tekrar edin.
HATA 2
Anormallik algılandı.
Ölçüm sırasında hasta
hareket etmiş olabilir.
Hastaya ölçüm sırasında hareketsiz
kalmasını hatırlatarak ölçüm işlemini
tekrarlayın.
HATA 3
Manşetler yeterince
şişirilmedi.
Manşetlerin yerleştirilmesini kontrol
ettikten sonra işlemi tekrar edin.
HATA 4
Kalp hızı hesaplaması
sırasında bir hata oluştu.
Ölçümü tekrarlayın. Hata tekrarlarsa,
ölçülen değer cihazın ölçüm aralığının
dışındadır.
HATA 5
Ayak bileği brakiyal
basınç endeks
ortalaması hesaplaması
sırasında bir hata oluştu.
Ölçümü tekrarlayın. Hata tekrarlarsa,
ölçülen değer cihazın ölçüm aralığının
dışındadır.
HATA 8
Sistolik basınç
hesaplaması sırasında
bir hata oluştu.
Ölçümü tekrarlayın. Hata tekrarlarsa,
ölçülen değer cihazın ölçüm aralığının
dışındadır.
HATA 9
Diyastolik basınç
hesaplaması sırasında
bir hata oluştu.
Ölçümü tekrarlayın. Hata tekrarlarsa,
ölçülen değer cihazın ölçüm aralığının
dışındadır.
HATA 10
Basınç ortalaması
hesaplaması sırasında
bir hata oluştu.
Ölçümü tekrarlayın. Hata tekrarlarsa,
ölçülen değer cihazın ölçüm aralığının
dışındadır.
HATA 11
Büyük çaplı bir basınç
dalgalanması algılandı.
Hasta hareket etmiş
olabilir.
Sonuçlar doğru olmayabilir. Ölçümü
tekrarlayın.
Detaylı talimatlar Hata mesajları
Genel uyarılar ve önleyici
tedbirler
3
6
UYARI! Cihazı ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde
okuyun, verilen önerileri uygulayın.
UYARI! ABPI MD cihaz kullanıcıları cihazın kullanımı ile ilgili yeterli eğitim almış
olmalıdırlar. Cihazın ilk kullanımından önce, kullanıcı tüm talimatları dikkatlice
okumalı ve bağlı cihazların kullanım talimatlarına uymalıdır.
UYARI! Cihazın doğru şekilde çalışması ve doğru değerler vermesi için yılda bir
kez kalibre edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon için bayinizle veya üretici firmayla
irtibata geçin.
UYARI! Cihaz, belirtilen kullanım sıcaklık ve rutubet aralığının dışındaki ortam
değerlerinde kullanılır veya depolanırsa, teknik özelliklerde belirtilen doğruluk
garanti edilemez.
UYARI! Cihaz ıslak ise kullanmayın. Cihazı nemli bir bezle temizledikten sonra
kurumasını bekleyin. Cihazı sadece tamamen kuruduktan sonra kullanın.
UYARI! Bu cihazı, ayrıştırmanın yapılmadığı belediye tarafından toplanan çöpler
ile birlikte atmayın. Cihazı elden çıkarmadan önce, 2002/96/EC sayılı hurda
elektrik ve elektronik cihaz (WEEE) Direktifine göre geri dönüşüm ve atık toplama
işlemlerine hazırlayın.
UYARI! Sadece cihaz teknik spesifikasyonları ile uyumlu AC/DC güç kaynaklarını
kullanın ve kaçak nedeniyle elektrik çarpması oluşmasını önleyin.
UYARI! Cihazı temizlerken çok güçlü olmayan temizlik malzemeleri kullanın. Cihaz
nemli bir bezle silinebilir.
UYARI! Cihazın temizliği esnasında cihazın bir elektrik akımına bağlı olmadığından
emin olun.
Genel uyarılar ve önleyici tedbirler
Türkçe
35
UYARI! Cihaz sadece profesyonel tıbbi personel tarafından kullanılabilir. Cihaz
radyo etkileşimine ve hatta yakınlarında bulunan cihazların fonksiyonlarını yerine
getirememesine neden olabilir. ABPI MD cihazının yerinin değiştirilmesi veya cihazın
bulunduğu odanın elektromanyetik radyasyondan korunması gerekebilir.
UYARI! Cihazın içini açmayın. Bu cihaz içinde kullanıcı tarafından değiştirilebilecek
herhangi bir parça bulunmaktadır. Cihazı üzerinde değişiklik veya adaptasyon
yapmayın.
UYARI! Cihazı nem ve sıvılardan ve çok yüksek veya çok düşük ortam ısısından
koruyun. Cihazı mekanik stresten koruyun ve cihazın çalışmasını etkileyeceğinden
dolayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
UYARI! Kıvrılmış veya dolanmış bir hava hortumu manşette yüksek basınca neden
olabilir ve bu da hastanın yaralanmasına yol açabilir.
UYARI! Art arda çok sayıda ölçüm yapılması hastanın yaralanmasına yol açabilir.
UYARI! Manşetleri yara üzerine yerleştirmeyin. Böyle bir durum ek yaralanmaya
neden olabilir. Manşetleri sadece kolun üst kısmına ve bacakların diz altı
bölgesine yerleştirin.
UYARI! Manşetleri ve hortumları katlarken dikkatli olun. Çok sıkı bir şekilde katlamayın.
UYARI! Kol ve bacaklarda damar içi kanül veya arteriovenöz fistüllerin (AV)
bulunması durumunda manşet ve ölçüm işlemi kol ve bacaklarda yaralanmalara
yol açabilir.
UYARI! Hastanın, göğüs ameliyatı geçirmiş olması durumunda kol manşetini
ameliyatlı taraftaki kola takmayın.
UYARI! Hastanın yaşamsal belirtilerini takip eden bir monitöre bağlı olması
durumunda cihazı kullanmayın.
UYARI! Hiçbir şekilde kendi başınıza herhangi bir onarım işi yapmayın. Herhangi
bir arıza olduğunda bayiniz veya distribütör şirkete danışın.
36
Genel uyarılar ve önleyici tedbirler
UYARI! ABPI MD sehpasını hareket ettirirken, cihazı değil sehpayı hareket
ettirdiğinizden emin olun.
UYARI! Ölçüm sırasında manşet içindeki basıncı bir kaç kez kontrol edin. Manşet
kol veya bacak üzerinde uzun bir süre basınç uygularsa kan dolaşımını etkileyebilir.
UYARI! ABDI MD, yüksek frekans cerrahi cihazlarla bir arada kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
UYARI! ABPI MD, ayak bileği brakiyal basınç endeks ölçümü için tasarlanmıştır. Üst
kol kan basınç ölçümleri sadece bilgi amaçlıdır.
UYARI! AC/DC güç kaynağı kolaylıkla erişilebilir bir prize takılmalıdır. (AC/DC güç
kaynağı aynı zamanda galvanik yalıtıcı görevi de görmektedir).
UYARI! ABPI MD oksijen açısından zengin ortamda kullanılmamalıdır.
UYARI! Elektromanyetik uyumluluk (EMC) hakkında önemli bilgi. Oda içinde, bilgisayarlar ve cep
telefonları gibi elektronik cihazların sayısının artmasıyla birlikte tıbbı cihazlar, diğer cihazlardan
kaynaklanan elektromanyetik etkilere karşı daha hassas olabilmektedir. Elektromanyetik etkileşim
tıbbi cihazların arızalanmasına ve dolayısı ile potansiyel olarak tehlikeli durumların oluşmasına
neden olabilir. Bunun yanı sıra, tıbbi cihazlar diğer cihazlarla etkileşime girmemelidir. IEC/EN
60601¬1-2 sayılı standart elektromanyetik uyum (EMC), tıbbi cihazların kullanımı nedeniyle ortaya
çıkabilecek tehlikeli durumların önlenmesi gerekliliğini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bu standart,
tıbbi cihazlar için elektromanyetik etkileşime karşı direnç seviyelerini tanımlamaktadır. Bu tıbbi
cihaz, elektromanyetik etkileşim ve elektromanyetik yayılıma ile ilgili olarak IEC/EN 60601-1-2 sayılı
standart ile uyumludur. Bununla birlikte, cep telefonları ve benzer cihazları güçlü elektromanyetik
alan yaratmalarından dolayı cihazın yakınlarında bulundurmayın. Bu cihazın arızalanmasına ve
dolayısı ile potansiyel olarak tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilir.
Önemli etiketler
6.1
Cihazın altında bulunan semboller, ambalaj ve kullanım talimatları cihazla ilgili önemli
bilgileri sağlar. Bu semboller aşağıda tanımlanmaktadır.
ÜRETİCİ
REFERANS NUMARASI
SERİ NUMARASI
TIP BF UYGULAMALI PARÇA
CE İŞARETİ
UYARI
KULLANIM TALİMATLARINA
BAKIN
Önemli etiketler
Türkçe
37
6.2
Standartlara uygunluk
93/42/EEC sayılı Konsey Direktifi kapsamında yer alan tıbbi cihazlara ait koşullara
uyulmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan standartlara uyulmaktadır.
Referans işaret
(Tanım:yıl)
38
Açıklama
EN 60601-1:2006
Elektrikli Tıbbi Cihaz - Kısım 1: Temel güvenlik ve gerekli
performans için genel gereksinimler (IEC EN 60601¬1:2005)
EN 60601-1-2:2007
Elektrikli Tıbbi Cihaz - Kısım 1-2: Temel güvenlik ve gerekli
performans için genel gereksinimler - Tamamlayıcı standartlar
Elektromanyetik uyumluluk - Gereksinimler ve testler ((IEC
60601-1-2:2007, değiştirilmiş)
EN 80601-2-30:2010
Elektrikli Tıbbi Cihaz - Kısım 2-30: İnvazif olmayan tansiyon
cihazlarında, otomatik temel güvenlik ve gerekli performans
için belirli gereksinimler (Ocak 2010 tarihinde yapılan ek ve
düzeltme ile IEC 80601¬2-30:2009)
EN 60601-2-30:2000
Elektrikli Tıbbi Cihaz - Kısım 2-30: Güvenlik, gerekli
performans dahil olmak üzere, otomatik invazif kan basıncı
izleme cihazları için belirli gereksinimler
EN 1060-1:1995+A2:2009
İnvazif olmayan tansiyon cihazları - Kısım 1: Genel
gereksinimler
EN 1060-3:1997+A2:2009
İnvazif olmayan tansiyon cihazları - Kısım 3: Elektromekanik
kan basıncı ölçüm sistemleri için ek gereksinimler
EN 1060-4:2004
İnvazif olmayan tansiyon cihazları - Kısım 4: Otomatik invazif
olmayan tansiyon ölçme cihazlarının sistem doğruluğunun
belirlenmesi için kullanılan test prosedürleri
EN ISO 14971:2009
Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara risk yönetimi uygulanması
EN ISO 10993-1:2009
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi - Kısım 1: Risk
yönetimi sürecinde değerlendirme ve test
EN 980:2008
Tıbbi cihazlar için semboller
EN ISO 13485:2003/
AC:2009
Tıbbi cihazlar - Mevzuat amacıyla kalite yönetim sistemi
gereksinimleri (ISO 13485:2003/Dzl 1:2009)
Genel uyarılar ve önleyici tedbirler Standartlara uygunluk
3
7
Bakım
7.1
Bataryanın şarj edilmesi
Cihazı batarya gücüyle kullanmak
istiyorsanız, bataryanın düzenli şekilde
şarj edildiğinden emin olun. Bir tam şarj
ile batarya kapasitesi yaklaşık 50 ölçüm
almak için yeterlidir.
Belirli bir süre yoğun kullanım sonunda
bataryanın kapasitesinin azalması
durumunda, batarya kullanım ömrünün
sonuna gelmiş olabilir ve bataryayı
değiştirmeniz gerekir. Cihaz içinde
kullanıcı tarafından değiştirilebilecek
herhangi bir parça olmadığından
bataryanın değiştirilmesi için bayinize
veya üretici firmaya başvurun.
7.2
Temizlik talimatları
Cihazı yumuşak, kuru veya nemli bir
bezle düzenli olarak temizlemeniz
önerilmektedir. Temizlik amacı ile güçlü
temizleyiciler, uçucu sıvı maddeler
kullanmayın veya aşırı güç uygulamayın.
Manşetleri yıkamayın veya su içine
batırmayın. Manşetleri temizlemek için
petron ürünleri, inceltici veya benzer
maddeler kullanmayın. Manşetleri iyi bir
şekilde temizlemek için yumuşak, nemli
bir bez ve sabun kullanın.
Servis ve bakım süreleri için
öneriler
7.3
Cihazın her yıl bir kez kalibre edilmesi
gerekmektedir. Kalibrasyon için bayinizle
veya üretici firmayla irtibata geçin.
Ürün ömrü ve depolanması
7.1
Cihaz doğru kullanılması, bakımının
yapılması ve düzenli olarak kalibre
edilmesi durumunda en az 5 yıl süre ile
hizmet verir.
Cihazı uygun koşullarda en fazla 5
yıl süre ile depolayabilirsiniz. Cihazı
depolama sonrasında kullanmak için,
cihazının kapsamlı bir bakımının ve
kalibrasyonunun yapılmasını öneririz.
En az 10 yıllık hizmet süresi için MESIcare
kullanın. Hizmet ile ilgili daha fazla bilgi
edinmek için Garanti bilgilendirme
bölümüne bakın.
NOT! Manşetleri çamaşır makinesinde yıkamayın ve ütülemeyin.
NOT! Cihazın mekanik baskı altında kalması durumunda, cihaz kalibre edilmelidir.
NOT! Manşetleri ve hortumları katlarken dikkatli olun. Çok sıkı bir şekilde katlamayın.
NOT! Cihazın doğru şekilde çalışması ve doğru değerler vermesi için yılda bir kez
kalibre edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon için bayinizle veya üretici firmayla
irtibata geçin.
Bakım Bataryanın şarj edilmesi
Türkçe
39
3
8 Sorun giderme
Sorun
Olası neden
Olası çözüm
Cihaz açılmıyor ancak
yeşil ışık yanıyor.
Batarya boş.
Cihazı AC/DC güç
kaynağına bağlayın.
Manşetler şişmiyor.
Hava kaçağı sesi.
Olası hava kaçağı.
Beklenmeyen sonuç.
Beklenmeyen sonuç.
Bağlama şeridinden
duyulur şekilde gerginlik
sesi.
40
Sorun giderme
Manşetleri, hava hortumları
ve bağlantı parçalarını kontrol
edin, gerekirse değiştirin.
Sorunu kendi başınıza
gideremiyorsanız bayiniz veya
üretici firma ile temasa geçin.
Manşetin hatalı olarak
takılması.
Kulanım talimatlarını tekrar
okuduktan sonra manşeti
doğru şekilde takın.
Ölçüm esnasında hasta
hareket ediyor.
Ölçüm işlemini tekrarlayın.
Hatalı boyda manşet
kullanıldı.
Doğru boyda manşet
kullanın.
Manşetin hatalı olarak
yerleştirilmesi.
Kulanım talimatlarını tekrar
okuduktan sonra manşeti
doğru şekilde takın.
Hatalı boyda manşet
kullanıldı.
Doğru boyda manşet
kullanın.
3
9
Garanti bilgileri
Temel garanti
Cihazın garanti süresi satın alım
tarihinden itibaren bir yıldır (teslimat tarihi
fatura üzerinde gösterilmektedir). Garanti
ile ilgili talepler ancak fatura eşliğinde
geçerli olacaktır.
9.1
Garanti ve garanti listesi ile ilgili
daha fazla detay kullanım talimatları
ekinde verilen garanti kitapçığında yer
almaktadır.
9.2
Uzatılmış garanti ve diğer MESIcare hizmetleri
MESIcare cihazın ve tüm aksesuarlarının
(manşetler, AC/DCV güç kaynağı, sehpa)
garanti süresi boyunca hatasız olarak
çalışmasını sağlayan bir hizmettir. Hatasız
kullanımın yanı sıra, bu hizmetle aynı
zamanda yıllık kalibrasyonlar, hasar
gören veya arızalı parçaların derhal
değişimi ve yazılım güncellemeleri
sağlanmaktadır.
MESIcare hizmetlerinin kapsamı:
• temel garanti süresinin mutabık kalınan
süre boyunca uzatılması
• temel garanti içinde yer almayan
arızalı ve hasar gören parçaların derhal
değişimi,
• mutabık kalınan süre için kalibrasyon
hizmetleri,
• yazılım güncellemeleri.
Daha fazla bilgi için satıcınız veya üretici ile
irtibata geçin.
Yardım ve destek +386 (0)1 620 34 87
Garanti bilgileri Temel garanti
Türkçe
41
3
10 ABPI MD sehpa
Ölçüm süresince cihaz düz ve dengeli
bir yüzey üzerine konmalıdır. Bunun
için en iyi seçenek ABPI MD sehpasının
kullanımı olup sehpa klinik dahilinde
cihazın en uygun şekilde yerleştirilmesini
sağlar. Sehpa, cihazın depolanması
gerektiğinde aksesuarlarla (manşetler
AC/DV güç kaynağı) birlikte düzenli bir
şekilde depolanmasını da sağlar.
ABPU MD sehpa cihazın dengede
kalmasını ve güvenli bir şekilde hareket
ettirilmesini sağlar. Yuvarlak sepet
cihaza ait aksesuarların (manşetler ve
AC/DC güç kaynağı) konulması için ve
sehpa üzerindeki düz yüzey cihazın
yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. Cihaz
manyetik levha üzerine yerleştirilir ve
böylelikle sabit kalması sağlanır. Cihazı
sehpadan almak için hafif kuvvetli bir
şekilde kaldırmak gerekir.
NOT
Orta-kuvvetli veya kuvvetli mekanik etki sonucu sehpanın dengesi bozulabilir.
Cihaz düşme sonucu arızalanabilir.
10.1
Sehpanın kurulumu
Mili sepetin ortasındaki halkadan geçirin.
Sepet üzerindeki açıklıkları sepet halkası
ve mil ile hizaladıktan sonra vida A’yı
kullanarak sepet halkasını ve boruyu
birbirine tutturun.
42
ABPI MD sehpa Sehpanın kurulumu
Çubuğu zemindeki girişe takın. Çubuğu
zemine tutturmak için vida B’yi kullanın.
Sehpanın kullanımı
10.2
ABPI MD cihazını manyetik levha üzerine yerleştirin. Cihaz bu konumda dengeli bir
şekilde kalacaktır. Manşet ve diğer aksesuarları sepet içine yerleştirin. Cihazı tekrar
sehpa üzerinden kaldırırken, cihazın sehpa üzerinde durmasını sağlayan manyetik
kuvveti aşmak için hafif bir şekilde çekilmesi gerekir.
Sehpayı nemli bezle veya güçlü olmayan temizleme malzemeleri ile silebilirsiniz.
Sehpanın kullanımı
Türkçe
43
09-2013 / V2
Download

3 - Mesi