GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No
Analiz Adı
2015 YILI BİRİM
FİYATI TL
1
% Dolum Oranı
2
1,2 Dikloretan
3
1000 Tane Ağırlığı
25,00
4
Acılık (Kreiss)
32,00
5
ADF (Acid Detergent Fiber)
70,00
6
ADL (Acid Detergent Lignin)
70,00
7
8
Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni
Sayısı)
Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni
Sayısı) (Hızlı Test)
25,00
280,00
55,00
100,00
9
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) (HPLC/LC-MSMS)
170,00
10
Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) (TLC)
100,00
11
Aflatoksin M1
220,00
12
Ağartma Kontrol Deneyi
25,00
13
Ağır Metaller (AAS Cihazı ve Kit İle Her Biri İçin)
90,00
14
Ağır Metaller (ICP-OES/MS Cihazı İle) (Eklenecek herbir ağır metal için
30,00 TL)
15
Ağırlık Kontrolü (Brüt ve Net Ağırlık, Gramaj)
16
Akrilamid Analizi
390,00
17
Akrilamid Analizi (Sularda)
290,00
18
Aldehit Miktar Tayini (GC)
135,00
19
Aldehit Sayısı
32,00
20
Alkalilik Tayini
32,00
21
Alkol % H (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre)
32,00
150,00
25,00
22
Alkol Miktarı (Distilasyon)
45,00
23
Alkolde Çözülmeyen Maddeler
60,00
24
Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
32,00
25
Aloin Analizi (HPLC)
150,00
26
Alüminyum Esaslı Malzemelerde Alüminyum Yüzdesi (XRF ile)
115,00
27
Ambalajlarda Yarı-Kantitatif Element Tayini (XRF ile - bir element için)
115,00
28
Ambalajlarda Yarı-Kantitatif Element Tayini (XRF ile - çoklu element için tek
fiyat)
230,00
29
Amonyak Tayini (Kalitatif)
28,00
30
Amonyum Azotu (Amonyak) Miktarı
50,00
31
Amonyum İyonu
65,00
32
Anaerobik Bakteri Sayısı
55,00
33
Analitik Shelifish Poison (ASP)
34
Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım
35
Antibiyotik Aranması (ELISA)
36
Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama)
37
Antibiyotik Miktarı (LC/MS-MS)
38
Arduvaz Görünümlü Çekirdek Sayısı
39
Asesulfam K (HPLC)
40
Asetil Metil Karbinol Testi
32,00
41
Asit Değeri Tayini
32,00
42
Asit Sayısı Tayini
32,00
43
Asit Yapan Bakteri
55,00
44
Asitlik
32,00
155,00
36,00
165,00
50,00
380,00
25,00
135,00
45
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini (Na2Co3 Cinsinden)
25,00
46
Askıda Katı Madde Tayini
60,00
47
Aspartam (Suni Tatlandırıcı) (HPLC)
135,00
48
Auramin Boyası Analizi (Bulgurda)
135,00
49
Az Gelişmiş Cılız Tane
25,00
50
Azodikarbonamit Analizi
60,00
51
Azot Miktarı
75,00
52
Azotsuz Öz Maddeler (Kurumadde+Protein+Selüloz+Kül+Yağ)
53
Bacillus cereus
68,00
54
Bağıl Yoğunluk
25,00
55
Bakliyatta Yabancı Madde, Diğer Çeşitlerden Taneler, Bozuk Tane, Kalbur
Altı ve Kırık Tane Miktarlarının Tayini
25,00
56
Bakteri Kültürü
32,00
57
Balda Maltoz Tayini (HPLC)
135,00
58
Balda Polen
210,00
59
Balon Joje Kalibrasyonu
50,00
60
Bellier İndisi Deneyi
25,00
61
Benek Sayısı Tayini
25,00
62
Benzen (Sularda)
240,00
63
Benzo(a)pyrene
265,00
64
Benzoik Asit Tayini (HPLC)
135,00
65
Benzoik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
48,00
66
Benzoil Peroksit Analizi (Unda) (HPLC)
135,00
67
Beyaz Tane
*
25,00
68
BHA (Butylated Hydrosi Anizol) (HPLC)
135,00
69
BHA (Butylated Hydrosi Anizol) (Spektrofotometrik)
70
BHT (Butylated Hydrosi Toluene) (HPLC)
71
BHT (Butylated Hydrosi Toluene) (Spektrofotometrik)
60,00
72
Bikarbonat Tayini
32,00
73
Bin Dane Ağırlığı
25,00
74
Bisphenol A (Çocuklar için kullanılacak plastik madde ve malzemeler,
Polikarbonat türü plastikler) Analizi
140,00
75
Bitki Spesifik Gen Testi (Real Time-PCR ile Tüm Gıda ve Yemlerde)
900,00
76
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici (GC)
185,00
77
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici (LC-MSMS)
280,00
78
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif
Farmasötik Bileşenlerin Tayini (Q-TOF/MS)
800,00
79
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) Tayini
75,00
80
Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (inkübasyon hariç)
25,00
81
Bor
70,00
82
Borik Asit (Boraks) Analizi
38,00
83
Boş Tane
25,00
84
Boya Aranması (Kalitatif)
68,00
85
Boya Geçirgenliği (Herbiri için)
110,00
86
Boya Miktarı Analizi (HPLC) (Herbiri için)
135,00
87
Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbiri için)
100,00
88
Boyada Saflık-(Her Bir Boya İçin)
48,00
89
Boylama
25,00
90
Bozuk Tane
25,00
60,00
135,00
91
Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler ve Böcek Aranması
25,00
92
Böcekbaşı Muayenesi
25,00
93
Brom Tayini
40,00
94
Bromat (Sularda)
70,00
95
Bromat ve Iyodat (Kalitatif) (Unda) Analizi
25,00
96
Bromür (Sularda)
70,00
97
Bulanıklık Tayini
25,00
98
Buruşuk Tane
25,00
99
C13 ve C4
280,00
100 Camsı Tane Oranı (Züccaciyet)
25,00
101 Cl.botulinum Toksini
50,00
102 Clostridium Botulinum
75,00
103 Clostrodium Perfringens
84,00
104 Conta Miktarı Kontrolü
40,00
105 Çay Yağı Tayini
40,00
106 Çayda Okside Olmamış Parça
25,00
107 Çekirdek ve Parçaları Miktarı
25,00
108 Çemen Miktarı
25,00
109 Çökebilen Katı Madde
48,00
110 Çözelti Rengi ICUMSA
48,00
111 Çözünebilme Oranı
25,00
112 Çözünmeyen Safsızlıklar
60,00
113 Çözünmüş Oksijen
25,00
114 Çürük Çekirdek
25,00
115 Deoksinivalenol
220,00
116 Deterjan Miktarı
40,00
117 Dextrin Aranması
25,00
118 Diarretic Shelifish Poison (DSP)
145,00
119 Diasetoksisirperol (Diacetoxyscirperol)
145,00
120 Diastaz Sayısı Tayini
75,00
121 Diastaz Sayısı Tayini (Spektrofotometrik)
90,00
122 Diğer Çeşitlerin Tayini (Hububat, Baklagil)
25,00
123
Dioksinler Toplamı, Dioksin ve Dioksin benzeri PCB'ler Toplamı, İndikatör
PCB'ler Toplamı (GC-HRMS)
124 Direkt Mikroskopik Sayımı
2.400,00
40,00
125 Dithiokarbamat Grubu Pestisitlerin Tayini
280,00
126 Diyet Lifi
220,00
127 Diyet Lifi (Ankom-Hızlı Test)
450,00
128 Dondurulmuş Etlerde Çözünmeyle Ortaya Çıkan Su Miktarı
40,00
129 Dondurulmuş Sığır Yağlarında Kesik Yüzey
25,00
130 Donma Başlangıcı (Itri Bitki)
25,00
131 Donma Noktası Tayini
40,00
132 Dulcin (HPLC)
135,00
133 Dumanlama Noktası Tayini
48,00
134 Düşme Sayısı
48,00
135 E.coli (EMS) ISO Metodu
92,00
136 E.coli (Katı Ortam)
55,00
137 E.coli O104:H4
410,00
138 E.coli O157:H7
110,00
139 E.coli O157:H7 Aranması Hızlı Test
150,00
140 E.coli Sayısı (Hızlı Test)
141 ECN42 Farkı (yağ asitleri kompozisyonu hariç)
95,00
180,00
142 Elek Analizi
25,00
143 Elektriksel İletkenlik
25,00
144 Empurte (Tortu) (Kemik Yağında)
48,00
145 Enterobacter Sakazakii (Cronobacter spp.)
82,00
146 Enterobacter Sakazakii (Hızlı Test) (Cronobacter spp.)
140,00
147 Enterobacteriaceae Sayımı
55,00
148 Enterobacteriaceae Sayımı (Hızlı Test)
92,00
149 Epikloridin
270,00
150 Ergosterol Analizi
130,00
151 Erime Noktası Tayini
25,00
152 Ester Sayısı Tayini
40,00
153 Et Çekirdek Oranı
25,00
154 Et Oranı Tespiti
25,00
155 Et Tür Tayini (ELISA) (Her bir tür için)
225,00
156 Et Tür Tayini (Her Bir Tür İçin) (Real Time-PCR ve DNA Microarray)
345,00
157 Et Tür Tayini (Serolojik) (Her bir tür için)
158 Et ve Et Ürünlerinde Farklı Doku Türlerinin Tespitine Yönelik Analiz
159 Et/Yağ Oranı-İç Yağlar
75,00
250,00
25,00
160 Eterde Çözülmeyen Yabancı Madde ile (%) Kül Tayini
161 Ethepon
162 Etiket ve Ambalaj Kontrolü
163 Etil Alkol Tayini (GC)
164 Etil Alkol Tayini (Klasik)
165 Etil Asetat (GC)
90,00
245,00
25,00
135,00
40,00
135,00
166 Et-Kemik Unu, Kan Unu, Boynuz, Tırnak Aranması (Çöktürme Metodu)
40,00
167 Fekal Streptococcus (Enterecoccus) Sayımı
52,00
168 Fenolik Maddeler Tayini
48,00
169 Fermentasyon Gücü Tayini
40,00
170 Fitalat Analizi
295,00
171 Flat-Sour (Düz Ekşime Yapan Bakteri Sayısı)
55,00
172 Florür
60,00
173 Formaldehit Aranması (Klasik)
25,00
174 Formol Sayısı Tayini
40,00
175 Fosfat (PO4 Cinsinden veya Fosfor) Tayini
60,00
176 Fosfor Tayini (Spektrofotometrik)
60,00
177 Fosforik Asit (Titrimetrik)
32,00
178 Fosfotaz Aktivitesi Miktarı Tayini (Spektrofotometrik) (Süt ve Süt Ürünleri)
75,00
179 Fosfotaz Aktivitesi Tayini (HPLC)
135,00
180 Fosfotaz Aktivitesi Tayini (Testi)
40,00
181 Fruktoz, Glukoz Analizleri (HPLC)
182 Fruktoz+Glukoz (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik Metot) Analizi
135,00
62,00
183 Fumarik Asit (HPLC )
135,00
184 Fumonisin
265,00
185 Furfurol Tayini
40,00
186 Gam Analizi
25,00
187 Gama Glutamyl Beta Cyanoalenine
145,00
188 GDO Miktar Tayini
950,00
189 GDO Tarama Testi
900,00
190 GDO Tip Tayini Analizi (Her Bir Gen Bölgesi İçin) (Event Spesifik)
300,00
191 Genel Özelliklere Uymayan Ceviz İçleri
25,00
192 Gıda ve Yemlerde Çoklu Mikotoksin Analizi (LC-MS-MS )
475,00
193 Gluten (ppm düzeyinde) Analizi (ELISA)
270,00
194 Gossipol Tayini (GC)
180,00
195 Hafif Daneler Tayini
25,00
196 Ham Kül
48,00
197 Ham Kül ve Organik Madde Analizi
48,00
198 Ham Protein Analizi
75,00
199 Ham Selüloz Analizi
72,00
200 Ham Yağ Analizi (Yem)
48,00
201 Hasarlı veya Tebeşirleşmiş Tane
25,00
202 Hazmolabilir Ham Protein Analizi
82,00
203 HCl'de Çözünmeyen Kül
56,00
204 Hektolitre Ağırlığı
25,00
205 Heptan Ekstraksiyonu
100,00
206 Hexan Ekstraksiyonu
207 Hidrojen Peroksit (Strip Metodu ile)
100,00
55,00
208 Hidroksi Prolin (kollagen)
135,00
209 Hidroksimetil Furfurol Tayini (HPLC)
135,00
210 Hidroksimetil Furfurol Tayini (Spektrofotometrik)
Histamin Analizi (ELİSA) n1 (Balık, Balık Konserveleri, Dondurulmuş
Balıklar)
Histamin Analizi (ELİSA) n9 (Balık, Balık Konserveleri, Dondurulmuş
212
Balıklar)
Histamin Analizi (HPLC/LC-MS/MS) n9 (Balık, Balık Konserveleri,
213
Dondurulmuş Balıklar)
211
214 Histamin Tayini (HPLC/LC-MS/MS)
76,00
130,00
1.120,00
1.200,00
135,00
215 Homojenizasyon Deneyi
48,00
216 İç Özürleri
25,00
217 İçi Boş Tane
25,00
218 İletkenlik Külü
25,00
219 İnkübasyon (Stabilite) (10 gün)
55,00
220 İnkübasyon (Stabilite) (15 gün)
70,00
221 İnkübasyon (Stabilite) (7 gün)
50,00
222 İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar)
60,00
223 İrilik Tayini
25,00
224 İyot Sayısı
56,00
225 Jelatin Aranması
38,00
226 Kabartma Katsayısı Tayini
25,00
227 Kabuğu Soyulmamış Tane
25,00
228 Kabuk Özürleri
25,00
229 Kafein (HPLC)
135,00
230 Kafein (Spektrofotometrik)
76,00
231 Kalsiyum (Titrimetrik)
76,00
232 Kalsiyum Pantotenat (HPLC)
135,00
233 Karabiberde Nişasta Miktar Tayini Analizi
90,00
234 Karboksi Metil Selüloz (HPLC-Spektrofotometrik)
135,00
235 Karboksi Metil Selüloz (Kantitatif)
35,00
236 Karbonat Tayini
38,00
237 Karbondioksit Tayini (CO2)
38,00
238 Karbonhidrat Tayini
*
239 Karbonize Olmuş Maddeler
62,00
240 Kargo Pirinç
25,00
241 Karoten Tayini
60,00
242 Karoten Tayini (HPLC)
180,00
243 Katalaz Testi
25,00
244 Katranlı Madde Tayini (Amonyum Bicarbonatta)
25,00
245 Kırık Tane %
25,00
246 Kırılma İndisi
25,00
247 Kırmızı Çizgili Tane
25,00
248 Kızıl Tane
25,00
249 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Tayini
90,00
250 Kirlilik Analizi
25,00
251 Klor Analizi (Unlarda)
40,00
252 Klorat (Sularda)
253
Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı %50 Alkol
Ekstraksiyonu
Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı %8 Alkol
Ekstraksiyonu
Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı %95 Alkol
255
Ekstraksiyonu
254
64,00
100,00
100,00
100,00
256 Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı Heptan Ekstraksiyonu
100,00
257 Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı
100,00
258 Kloroform’ da Çözünebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı Su Ekstraksiyonu
100,00
259 Kloroformda Çözülebilen Ekstraktif Kalıntı Miktarı
100,00
260 Klorür Tayini (Titrimetrik)
40,00
261 Kokuşma Testi
25,00
262 Kolajen/Et Protein Oranı Analizi (Et ve Et Ürünlerinde)
220,00
263 Koliform (EMS) ISO Metodu
95,00
264 Koliform (katı besiyerinde)
55,00
265 Koliform Bakteri Sayımı (Hızlı Test)
95,00
266 Koliform, Fekal Koliform, E.coli (EMS) (FDA BAM)
95,00
267 Kolin Klorid (choline chlorid) Miktarı
135,00
268 Komponentlerin Takribi %’ lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)
32,00
Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Kalibrasyonu (etüv, inkübatör, sıvı banyo,
269 buzdolabı, derin dondurucu) (-40 oC) – (+200 oC) (Ekstra her bir sıcaklık
değeri için ek bedel 20,-TL)
90,00
270 Kömürleşmiş Tane
25,00
271 Kristal Rengi (Braunschweig Puanı) Tayini
25,00
272 Krom (Cr +6)
60,00
273 Ksantofil Tayini (HPLC)
135,00
274 Ksilen Ekstraksiyonu
100,00
275 Ksilende Maksimum Çözünebilme Fraksiyonu
135,00
276 Ksilende Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon
135,00
277 Kurşun Cinsinden Ağır Metal Analizi (T.A.M.) (Titrimetrik)
278
Kurşun ve Kadmiyum Analizi (3 Numune İçin Toplam) (İthalat ve İhracat
Amaçlı Porselen Esaslı Eşyalarda )
279 Hidrojen Peroksit Analiz (Kuru İncirde - Enzimatik Yöntem)
62,00
440,00
250,00
280 Kuru Meyve Ağırlığı Oranı
25,00
281 Kuru Öz Tayini (Gluten)
25,00
282 Kuru ve Yarı Kuru Domateslerde Hepatit A Virüsü Tespiti Analizi
2.220,00
283 Kuru veya Kurutulmuş Meyve veya Kaymak Oranı Tayini
25,00
284 Kurutma Kaybı
32,00
285 Kutu Kapama Kenetlerinin Kontrolü (Alt-Üst Kapak Her Biri İçin)
32,00
286 Kutu Kenetlerinin Basınca Dayanma Testi
40,00
287 Kutu Sızdırmalık Testi
40,00
288 Küf Sayımı (Howard Lamı ile)
40,00
289 Küf Teşhisi
32,00
290 Küf ve Maya Sayımı
55,00
291 Küf ve Maya Sayımı (Hızlı Test)
95,00
292 Küflü Çekirdek
25,00
293 Küflü İçler
25,00
294 Kükürtdioksit (SO2) Analizi
70,00
295 Kül Tayini
60,00
296 Külde Alkalilik (KOH cinsinden)
78,00
297 Lak Kaplama Ağırlığı Testi (Alt-Üst Kapak, Gövde Her Biri İçin)
80,00
298 Lak Kaplamasının Sterilize Sıcaklığında Eritgenlere Direnci
32,00
299 Laktik Asit Bakteri Sayımı
55,00
300 Laktik Asit Bakteri Sayımı (Hızlı Test)
95,00
301 Laktik Asit Tayini (HPLC)
302 Laktoz Tayini
303 Lesitin Tayini (HPLC)
135,00
40,00
135,00
304 Likopen Tayini
48,00
305 Lipolitik Bakteri Sayısı
65,00
306 Listeria Monocytogenes
100,00
307 Listeria Monocytogenes Aranması (Hızlı Test)
135,00
308 Listeria spp
100,00
309 Listeria spp.(Hızlı Test) (Gıda ve Yem) Analizi
135,00
310 Lysin Tayini- (HPLC)
135,00
311 Magnezyum (Titrimetrik)
76,00
312 Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu
100,00
313 Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Etil Asetat Ekstraksiyonu
100,00
314 Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Su Ekstraksiyonu
100,00
315 Malaşit Yeşili (HPLC)
135,00
316 Malik Asit (HPLC)
135,00
317 Mandık ve Kırmızı Dane
25,00
318 Mantar Sayımı
60,00
319 Maserasyon Tayini
25,00
320 Maya Gücü Tayini
38,00
321 Melamin Analizi
322 Metabolik Enerji (Protein+Yağ+Nişasta+Şeker)
370,00
*
323 Methionin Tayini (HPLC)
135,00
324 Methionin Tayini (Titrimetrik)
60,00
325 Metil Alkol Analizi (GC-FID)
135,00
326 Metil Bromid
135,00
327 Metilen Mavisi
25,00
328 Meyve Ağırlığı Oranı Tayini
25,00
329 Meyve Oranı (Pulp) Tayini
*
330 Mikroskobik Analiz
32,00
331 Mineral Yağ Aranması
32,00
332 Mineral Yağ Miktarı
90,00
333 Mono Sodyum Glutamat Analizi (HPLC)
334 Mono Sodyum Glutamat Analizi (Spektrofotometrik)
135,00
90,00
335 Naftalin Analizi
300,00
336 Natamisin (HPLC ile Süt ve Ürünlerinde-Peynir hariç)
135,00
337 Natamisin Analizi (HPLC ile Peynirde )
265,00
338 Naturel Zeytinyağlarında Duyusal Analiz (Kimyasal Analizler Hariç)
175,00
339 NDF (Neutral Detergent Fibre)
70,00
340 N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon
135,00
341 Niasin (Nikotinik Asit) (HPLC)
135,00
342 Niasinamid (Nikotinamid) (HPLC)
135,00
343 Nişasta Analizi (Yem)
42,00
344 Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü
25,00
345 Nişasta Miktar Tayini (Et ve Ürünlerinde)
90,00
346 Nişasta Miktar Tayini (Kakaolu Ürünlerde)
100,00
347 Nişasta Tayini (Kalitatif)
35,00
348 Nitrat Tayini (HPLC)
135,00
349 Nitrat Tayini (İyon Kromotografisi)
145,00
350 Nitrat Tayini (Spektrofotometrik)
115,00
351 Nitrit Tayini (HPLC)
135,00
352 Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi)
145,00
353 Nitrit Tayini (Spektrofotometrik)
354 Okratoksin A
355 Oksalatlar
356 Oksi Yağ Asitleri Miktarı
60,00
220,00
65,00
115,00
357 Oksidasyon Sayısı
40,00
358 Okside Olmamış Parça
25,00
359 Oksitlenebilirlik (Sular’ da)
38,00
360 Oktil Gallat (HPLC)
361 Oleuropein
362 Organik Asit Analizi(HPLC, Her biri için)
135,00
48,00
135,00
363 Organik Madde Tayini
48,00
364 Organoleptik Analizler (Tat, Koku, Renk, Görünüş)
50,00
365 Osmofilik Maya
55,00
366
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlar Kuruluş-Çalışma İzni ve Kapsam
Genişletme Amacıyla Yerinde Denetim Ücreti (Her bir denetçi başına)
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Metod Validasyon ve Verifikasyon
367 Rapor Dosya İncelemesi (10 Analiz Metoduna Kadar) Eklenecek Her Bir
Analiz Metodu İçin 175,00 TL Ek Ücret İlave Edilir.
368 Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile)
369 PAH (Polyaromatik Hidrokarbonlar) Analizi
370 Pamuk Yağı Aranması
1.300,00
1.750,00
25,00
300,00
32,00
371 Pantetol
100,00
372 Pantetol (HPLC)
135,00
373 Parafin Testi
32,00
374 Parafin Testi (HPLC)
135,00
375 Paralitik Shelif Poison (PSP)
150,00
376 Patulin (HPLC/LC-MSMS)
165,00
377 PCB Kalıntısı Analizi
335,00
378 Peroksidaz Aktivitesi Tayini
40,00
379 Peroksit Değeri Tayini/Sayısı
40,00
380 Pestisit (GC, GC-MS, GC-MS/MS) **
230,00
381 Pestisit (HPLC, LC-MS/MS)**
230,00
382 pH Tayini
25,00
383 Pistonlu Pipet (mikropipet) Kalibrasyonu
86,00
384 Pişme Durumu
25,00
385 Polanske Sayısı Tayini
55,00
386 Polar Madde Tayini
90,00
387 Polarizasyon Değeri Tayini (Optik Döndürme)
32,00
388 Polarmadde (Yağlar)
90,00
389 Polen Sayımı
55,00
390 Polen Tozu Aranması
25,00
391 Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif olarak, FTIR ile )
95,00
392 Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı)
62,00
393 Potasyum (K) (Atık ve Alıcı Sularda) Analizi
60,00
394 Prina Yağı Aranması
32,00
395 Prolin
60,00
396 Propil Gallat
130,00
397 Protein Tayini
75,00
398 Proteolitik Bakteri Sayısı
55,00
399 Pseudomonas spp.
55,00
400 Pseudomonas Aureginosa
55,00
401 Quinik Asit Tayini (HPLC)
135,00
402 Randıman
48,00
403 Redüksiyon Testi
32,00
404 Refraktometrik Rutubet Tayini
25,00
405 Reichert - Meissel Sayısı
48,00
406 Renk (Hunter-Lab) Tayini
38,00
407 Renk Analizi
25,00
408 Renk Tayini (Su)
25,00
409 Rezazürün Testi
32,00
410 Rhodamine-B Analizi (HPLC)
135,00
411 Rope Sporu
68,00
412 Rutubet Miktarı Tayini (Toluen Metodu)
48,00
413 Rutubet Tayini (Karl Fischer)
55,00
414 Rutubet Tayini (Kurumadde)
32,00
415 Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
25,00
416 Sabun Miktarı Tayini
32,00
417 Sabunlaşma Sayısı
40,00
418 Sabunlaşmayan Madde
68,00
419 Saf Kristalize Jelatinde Domuz Jelatini Aranması
420 Saflık (Bulutlanma) Testi
421 Saflık Analizi (Kromotografik)
422 Saflık Analizi (Titrimetrik)
345,00
48,00
135,00
32,00
423 Sakkarin Tayini (Suni Tatlandırıcı) (HPLC)
135,00
424 Sakkaroz Tayini (HPLC)
135,00
425 Sakkaroz Tayini (Titrimetrik)
65,00
426 Salisilik Asit (Kalitatif) Analizi (Gıda ve İçeceklerde)
48,00
427 Salisilik Asit Tayini (HPLC)
135,00
428 Salmonella Aranması (Hızlı Test)
125,00
429 Salmonella spp
100,00
430 Sap ve Dal Parçaları
25,00
431 Saponin (Suni Köpürtücü) Analizi
40,00
432 Saponin Analizi
135,00
433 Saponin Analizi (Helva'da)
255,00
434 Selüloz Tayini
72,00
435 Serbest Klor
40,00
436 Serbest Yağ Asitliği (FFA)
40,00
437 Sert Yapı ve Dönmeli Dane Miktarı Tayini
25,00
438 Shigella Aranması
55,00
439 Sınıf Özellikleri
25,00
440 Sibutramin Hydroklorit Tayini (HPLC)
170,00
441 Siklomat (Suni Tatlandırıcı) (HPLC)
135,00
442 Sildenafil Citrate Analiz (HPLC)
195,00
443 Silisik Asit (Kit İle Sularda)
70,00
444 Silisyum (Kit İle Sularda)
70,00
445 Silisyum Dioksit (Kit ile Sularda)
70,00
446 Sitrik Asit Tayini (HPLC)
135,00
447 Siyah Leke Tayini
25,00
448 Sodyum Karbonat Aranması (Kalitatif)
40,00
449 Sodyum Klorür Tayini (NaCl) (Titrimetrik)
32,00
450 Sodyummetabisülfit
60,00
451 Somatik Hücre Sayımı
50,00
452 Sorbik Asit Tayini (HPLC)
453 Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
454 Sorbik Asit, Benzoik Asit ve Esterlerinin Tespiti (HPLC)
455
Staphylococcal Enterotoksin (A, B, C, D, E) Analizi (Tüm Gıdalarda) (Real
Time-PCR)
456 Staphylococcal Enterotoksin Analizi (Tek Analiz)
135,00
48,00
135,00
405,00
170,00
457 Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ)
68,00
458 Staphylococcus Aureus Sayımı (Hızlı Test) (Koagülaz Pozitif Staphylococ)
95,00
459 Stearopten %’si
40,00
460 Sterilite Kontrolü (UHT Süt Konserve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları)
461 Sterilizasyon Kontrolü (Biyokimyasal)
462 Sterol Kompozisyonu
*
75,00
165,00
463 Su Aktivitesi
32,00
464 Su Ekstraktı Tayini
38,00
465 Su İçerisindeki Dağılımın Tayini
25,00
466 Suda Çözünebilen Katı Madde (briks) Tayini
25,00
467 Suda Çözünebilir Klorür Analizi
32,00
468 Suda Çözünebilme Oranı
25,00
469 Suda Çözünen Ekstrakt Tayini
38,00
470 Suda Çözünen Kül (Toplam Küle Göre)
48,00
471 Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH Cinsinden)
48,00
472 Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
25,00
473 Suda Çözünmeyen Kül (Toplam Küle Göre)
48,00
474 Suda Çözünmeyen Madde Tayini
25,00
475 Suda Çözünmeyen ve Çözünen Kül (Toplam Küle Göre)
48,00
476 Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
25,00
477 Sudan (I, II, III, IV, Red 7B ve Black B) (Palm Yağında HPLC)
Sudan (I, II, III, IV, Red 7B ve Black B) Miktarı Tayini (HPLC) (Enjeksiyon
Başı)
Sularda Fotometrik Anyon ve Katyon Analizleri (Her Bir Parametre İçin Ayrı)
479
(Sertlik, Nitrat, Nitrit vb.)
478
210,00
135,00
60,00
480 Susam Yağı Aranması
32,00
481 Suya Geçen Madde Tayini
25,00
482 Suyla Karışabilirlik
40,00
483 Sülfat (SO4-2) Tayini
70,00
484 Sülfatlandırılmış Kül
68,00
485 Sülfit İndirgeyen Anaerob
72,00
486 Sülfit Tayini
60,00
487 Süt Tozunda Laktoz Tayini (HPLC)
135,00
488 Süt Ürünlerinde Hayvansal İç Yağı Aranması
175,00
489 Süt ve Ürünlerinde Bitkisel Yağ Aranması (yağ eksraksiyonu dahil)
190,00
490 Sütte Hidrojen Peroksit Analizi
32,00
491 Süzme Ağırlığı Tayini
25,00
492 Şeker Analizi
56,00
493 Şeker Tayini (Toplam Şeker)
56,00
494 T-2 Toksin
150,00
495 Tahin Miktarı
48,00
496 Tane Büyüklüğü
25,00
497 Tane/Kg. Sayısı Tayini
25,00
498 Tanen Analizi
60,00
499 Tartarik Asit Tayini ( HPLC)
135,00
500 Temel Petek Levhanın Kalınlığı-Bal (Kompas)
25,00
501 Teneke Ambalajlarda Kutu Boyutu Tespiti
25,00
502
Teneke Ambalajlarda Kutu İçi Gözenek Kontrolü (Kapak ve Gövdede Her Biri
İçin)
65,00
503 Teneke Kalay Kaplama Ağırlığının Tespiti (Gövde ve Kapak Her Biri İçin)
40,00
Teneke Kutularda Kalay Kaplama Kalınlığı Ölçümü (XRF ile - Bir Yüzey
İçin)
Teneke Kutularda Kalay Kaplama Kalınlığı Ölçümü (XRF ile - Tüm Yüzeyler
505
İçin)
504
115,00
230,00
506 Teneke Kutularda Kalınlık Tespiti
25,00
507 Teneke Kutularda Kavrama Oranı
48,00
508 Tenekenin Gözenek ve Kaplama Durumunun Tespiti
32,00
509 Teobramin Miktarı Tayini (HPLC)
135,00
510 Terazi (Otomatik Olmayan Tartım Cihazları) Kalibrasyonu
68,00
511 Termotolerant Campylobacter Aranması (Hızlı Test)
115,00
512 Termotolerant Campylobacter Aranması (Klasik Yöntem)
100,00
513 Tetrakloretan-Trikloretan
275,00
514 Ticari Glukoz Tayini
515 Ticari Sterilite (Konserve ve Konserve Ürünleri)
32,00
*
516 Tiyobarbütirik Asit (TBA)
40,00
517 Tokoferol Miktarı
175,00
518 Toksik Alg
80,00
519 Toleranslar
25,00
520 Toplam Asit (Sitrik, Asetik, Tartarik Asit Cinsinden)
32,00
521 Toplam Çözünmüş Katı Madde Analizi
48,00
522 Toplam Enerji (Kalori)
523 Toplam Enerji (Kalorimetre ile )
524 Toplam Katı Madde (Buharlaştırma Kalıntısı)
525 Toplam Malaşit Yeşili
*
180,00
32,00
435,00
526 Toplam Migrasyon (Herbiri için)
170,00
527 Toplam Organik Karbon (Su’da KİT ile)
75,00
528 Toplam Organik Madde Tayini
40,00
529 Toplam Sabit Katı Madde (550C)
60,00
530 Toplam Sertlik Tayini
40,00
531 Toplam Siyanür
60,00
532 Toplam Toz Çay Miktarı
25,00
533 Toplam Uçucu Bazik Azot Tayini (TVB-N)
60,00
534 Uçucu Madde içeriği (Alkollerde)
535 Tortu
135,00
48,00
536 Trans Anetol ve Estragol Analizi
130,00
537 Trans Yağ Asitleri
150,00
538 Trihalometanlar
275,00
539 Trimetilamin (TMA) Tayini
48,00
540 Tuz Tayini (Klorür ile)
32,00
541
Tuzda Potasyum Hegzasiyanoferrat (II), (Potasyum Ferrosiyanür) (Potasyum
Ferrosiyanit) Analizi
50,00
542 Tuzluluk (%0) (Sular’da)
25,00
543 Türbidite Testi
25,00
544 Uçar Asit (Asetik Asit Cinsinden)
32,00
545 Uçucu Madde Miktarı
55,00
546 Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
60,00
547 Uçucu Yağ Miktarı Tayini
55,00
548 Uçucu Yağların Ana Komponentleri
135,00
549 UV’ de Özgül Absorbans
60,00
550 Üre Analizi
60,00
551 Üre Tayini (Mikroskobik)
25,00
552 Üreaz Aktivitesi
48,00
553 Vakum Miktarı (Teneke ve Cam Ambalajlarda)
25,00
554 Vibrio Cholerae
85,00
555 Vibrio Parahamolyticus
85,00
556 Vibrio spp. Aranması
85,00
557 Vinyl Klorür
135,00
558 Vinyl Klorür (Sularda)
275,00
559 Vitamin Analizleri (herbir vitamin için) HPLC
190,00
560 Vitamin C Tayini (Titrimetrik)
60,00
561 Vizkozite
50,00
562 Yabancı Madde
25,00
563 Yağ (Toplam) Tayini (Et ve Ürünleri)
60,00
564 Yağ Analizi (Asit Hidroliz)
75,00
565 Yağ Asiti Analizi
60,00
566 Yağ Asitleri Kompozisyonu
150,00
567 Yağ Tayini
48,00
568 Yağ Tayini (Çekirdeksiz Kuru Üzüm)
75,00
569 Yağ Tayini (Kakao ve Süt Yağı)
90,00
570 Yağ Tayini (Süt ve Süt Ürünlerinde, Süt Tozunda)
32,00
571 Yağ ve Gress Tayini
130,00
572
Yağlarda Antioksidan Maddelerin (BHA, BHT, PG, OG, TBHQ) HPLC ile
Analizi
135,00
573 Yağlarda Solvent Analizi
135,00
574 Yağsız Kakao Kitlesi
90,00
575 Yağsız Kuru Madde
*
576 Yağsız Süt Kurumaddesi
*
577 Yapı Tayini (FTIR) (Herbiri için)
110,00
578 Yarı Kuruyan Yağlar Deneyi
40,00
579 Yaş Öz Tayini (Gluten)
25,00
580 Yem Ön Karışımlarında Aprolium Analizi
68,00
581 Yemeklik Tuzda İyodat Analizi
75,00
582 Yemeklik Tuzda İyodür Analizi
75,00
583 Yoğunluk
25,00
584 Yoğurtta Sorbitol Tayini (HPLC)
135,00
585 Yoğurtta Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı
90,00
586 Yumurtada Hava Boşluğu (Her 10 Yumurta İçin)
28,00
587 Yüksek Alkoller (GC)
135,00
588 Yüksek Alkollerde Fusel Maddeler Tayini (HPLC)
135,00
589 Yüksek Polarlı Pestisitler Analiz
290,00
590 Zearalenon (HPLC/LC-MSMS)
220,00
591 Zehirlilik Seyrelme Faktörü
190,00
592 Zeytinyağı ve Bitkisel Yağlarda 3 MCPD Analizi
345,00
593 Prolin Analizi (HPLC)
175,00
594 Sistin ve Sistein Analizi
345,00
595 Bacillus spp.İzolasyon ve İdentifikasyon Analizi
596
Dioksinler Toplamı, Dioksin ve Dioksin benzeri PCB'ler Toplamı, İndikatör
PCB'ler Toplamı (GC-MS/MS)
250,00
2.000,00
597 Petrol Eter Ekstraktı Analizi
598 Alicyclobacillus Acidoterrestris
40,00
135,00
599 Sedimantasyon Analizi
600 Salmonella Enterica Serotiplendirmesi Analizi
24,00
335,00
601 Azaspir Asit
a) Azaspir Asit 1 (AZA-1) LC-MS/MS 3.0 ug/kg
225,00
b) Azaspir Asit 2 (AZA-2) LC-MS/MS 2,3 ug/kg
225,00
c) Azaspir Asit 3 (AZA-3) LC-MS/MS 3.1 ug/kg
225,00
602 DSP Grubu
a) Dinophysis Toksin1 (DTX-1) LC-MS/MS 57.5 ug/kg
450,00
b) Dinophysis Toksin2 (DTX-2) LC-MS/MS 45.4 ug/kg
450,00
c) Pectenotoksin LC-MS/MS
450,00
d) Okadaik Asit LC-MS/MS 45.9 ug/kg
450,00
e) Yesso Toksin (YTX) LC-MS/MS 102.9 ug/kg
450,00
f) Homo Yesso Toksin (hYTX) LC-MS/MS 94.7 ug/kg
450,00
603 PSP Grubu
a) Saksitoksin (STX-f) LS-MS/MS
450,00
b) Neosaksitoksin (NEO-c) LS-MS/MS
450,00
c) Gonyautoksin ve diğer türevleri (GTX 1+4,GTX 2+3) LS-MS/MS
450,00
604 ASP Grubu Domoik asit (DA-f) LS-MS/MS
270,00
* Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere göre ücret
alınacaktır. (Enerji, Meyvede Pulp vb.)
** İhracat amaçlı ürünlerde pestisit etken maddelerinin tespitine yönelik yapılacak analiz ücreti KDV
dahil/istisna 420,00 TL olarak uygulanır.
GENEL HÜKÜMLER
1) Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.
2) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden
bir tek ücret alınacaktır.
3) Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu
analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, GDO, migrasyon vb.)
4) GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücretide ilave edilir.
5) Özel Gıda Laboratuvarlarının Genel Numune Kayıt Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 25,00 TL
ücret alınır.
6) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için
Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
Download

gıda kontrol laboratuvar müdürlükleri döner sermaye işletmeleri