.
SINIF İÇİ GRUPLAR ARASI YARIŞMA
SORULARI
Her soru 10 puandır.
1.
.
Güneş yılı takvimini bulan ilkçağ
uygarlığının adı nedir?
Mısır
2.
.
Nümizmatik biliminin ilgi alanı nedir?
Eski paralar
3.
.
Osmanlı devletinde mali işlerde kullanmak
için yapılan takvimin adı nedir?
Rumi takvim
4.
.
Hikayeci tarih yazıcılığının ilk
temsilcisi kimdir?
Heradot
5.
.
Hicri takvim başlangıç olarak hangi
olayı almıştır?
Hicreti
6.
.
Tarihte ticaret alanında değiş- tokuş
usulünün ortadan kalkmasını sağlayan
buluş nedir?
Para
7.
.
Tarihin sınıflandırılmasının amacı
nedir?
Tarihin incelenmesini kolaylaştırmak
8.
.
İslamiyet öncesi Türklerin kullandığı
takvimin adı nedir?
On İki Hayvanlı Türk Takvimi
9.
.
Eski yazıları inceleyen tarih biliminin
adı nedir?
Paleografya
10.
.
690 yılı kaçıncı yüzyıla aittir?
7. yy
11.
.
Miladi takvim başlangıç olarak hangi
olayı almıştır?
Hz. İsa’nın doğumu
12.
.
Epigrafya biliminin inceleme alanı
nedir?
Yazıtlar/ Kitabeler
13.
.
MÖ 1280 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı
yarısı ve kaçıncı çeyreğidir?
13. yüzyıl/ 1. yarı/ 1.çeyrek
14.
.
Ay yılı takvimini ilk kullanan uygarlığın
adı nedir?
Sümerler
15.
.
Ömer Hayyam hangi takvimin hazırlanmasında yer almış bir bilim adamıdır?
Celali Takvimi
16.
.
MÖ 315 yılından günümüze kaç yıl
geçmiştir?
2330
17.
.
Eski dönemlere ait buluntuların yaşının
yaklaşık olarak hesaplanmasında
kimyada kullanılan yöntemin adı nedir?
Karbon 14
18.
.
Rumi takvim ile Miladi takvim arasında
kaç yıl fark vardır?
584
19.
.
Tarih bilimi hangi gelişmeyle başlar?
Yazının bulunması
20.
.
100 yıldan oluşan zaman dilimine ne
denir?
Asır/ Yüzyıl
Download

türk halk edebiyatında