AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci
alınacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
Doktora Programları Başvuru Koşulları
1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda
belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan, lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış
olmak,
3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,
4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması,
5. Yabancı Dil Sınavından (YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer sınavlardan) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli
puanı veya eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak
Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1.
Lisans mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).
2.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel
şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan almış olmak,
3.
Lisans mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,
4.
Yabancı Dil Sınavından (Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen YDS, ÜDS, KPDS veya Eşdeğer bu puana denk bir puan almak) en az kontenjan ve başvuru
şartları tablosunda belirtilen puanı veya eşdeğer puanı almış olmak.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları
1.
Lisans mezunu olmak (Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).
GENEL HUSUSLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.
Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına belirtilen kontenjanlardan az kayıt olması durumunda programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin
kayıt ücretleri iade edilecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 Kredi) ve dönem projesini içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil
edilecektir. İlk taksit kayıt esnasında alınacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında başarısız olunan dersler ya da fazladan alınmak istenen dersler için ilgili programın kredi ücreti üzerinden toplam ders
ücreti alınacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında dönem projesinin 2. tekrarından itibaren 600 TL ücretlendirme yapılacaktır.
Adaylar en fazla 2 programa başvurabilir.
ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
2014–2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden online olarak yapılacaktır.
Online Başvuru’lar 4 Ağustos 2014 Pazartesi -12 Ağustos 2014 Salı günleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra yine online sistem üzerindeki "yazdır" seçeneği ile "başvuru formu" çıktısı alınarak şahsen veya posta yoluyla 13 Ağustos
2014 Çarşamba günü en geç saat 17.00’ye kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Online başvuru yapılmış olsa bile belirtilen tarihe kadar başvuru formunu teslim
etmeyen adayların başvurusu işleme konulmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (YÜKSEK LİSANS-DOKTORA):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
Yabancı dil belgesi,
T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği,
ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,
Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,
4 adet fotoğraf,
Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için)
DEĞERLENDİRME
DOKTORA
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak
yapılır. Genel başarı notu ALES’ in % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil
puanının % 10’u, bilimsel etkinlik puanının % 10’u ve mülakat sınavın % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek
aday belirlenir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
*Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden
hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak
yapılır. Genel başarı notu ALES’ in %50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 30’si, yabancı dil puanının
% 10’u ve bilimsel etkinlik puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.
Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.
*Başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0), yabancı dil belgesi olan adayların ise yabancı dil puanı %10'u alınarak,
genel başarı notuna eklenir.
**Bilimsel etkinlik puanı “Bilimsel Etkinlik Yönergesi”nde (detaylarını ana sayfamızdan görebilirsiniz) belirtilen puan kriterlerine göre adayların beyan ettikleri belgeler üzerinden
hesaplanır. Belge sunmayan adayların bilimsel etkinlik puanı sıfır (0) alınır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Genel başarı notu, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %80’u, varsa ALES* sınav puanının %10 si ve varsa
yabancı dil* puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Genel başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.
*Başvurularda ALES ve yabancı dil şartı aranmaz. ALES ve yabancı dil belgesi olmayan adayların ALES ve yabancı dil puanı sıfır (0), alınarak, genel başarı notuna eklenir.
Kayıt için istenilen belgeler dosyalanarak enstitüye teslim edilecektir. Tüm belgelerin asılları kesin kayıt sırasında ibraz edilmek zorundadır.
Evrakların asılları alınmayacaktır. Asılları ibraz edilmesi durumunda belgelerin onayları Enstitümüzde yapılabilecektir.
TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Başvuru tarihleri
04 Ağustos 2014 - 12 Ağustos 2014
Mülakat sınav tarihi (sadece doktora programları için)
18 Ağustos 2014
Kazananların ilan tarihi
25 Ağustos 2014
Kesin kayıt tarihleri
01 Eylül 2014 - 08 Eylül 2014
Yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihi
10 Eylül 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Merkez Kampüs, AKSARAY.
Tel: 0 382 288 27 26
Fax: 0 382 288 27 27
E-mail: [email protected]
Web adresi:http://fbe.aksaray.edu.tr
Soru ve görüşleriniz için:
https://www.facebook.com/groups/535790716462969
KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI TABLOSU
Başvuru Şartları
Biyoteknoloji
ve Moleküler
Biyoloji
-
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
5
22
14
Tezsiz
Yüksek Lisans
Biyoloji
Bilim Dalı
Anabilim Dalı
Kontenjanlar
Doktora
-
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoloji Öğretmenliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
50
Tezli Yüksek Lisans
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Biyoloji Öğretmenliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Mezuniyet Alanı:
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoloji
Biyokimya
Kimya
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Tıp Fakültesi
Orman Fakültesi
Sağlık Yüksek Okulu
bölüm/fakülte/ YO ların birinden
mezun olmak.
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Ücretleri
-
Mezuniyet Alanı:
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoloji
Biyokimya
Kimya
Biyoloji Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Program ücreti:
Ziraat Fakültesi
3.000 TL
Su Ürünleri Fakültesi
Kredi ücreti:
Eczacılık Fakültesi
100 TL
Veteriner Fakültesi
Tıp Fakültesi
Orman Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sağlık Yüksek Okulu
bölüm/fakülte/ YO ların
birinden mezun olmak.
Çevre
Mühendisliği
3
25
≥10∆
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Çevre Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak.
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Çevre Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak.
Tezli Yüksek Lisans programı bir
İngilizce program olup eğitim dili
İngilizcedir.
ALES ≥ 60
* Y.Dil (İngilizce) ≥ 65
* 50 ≤ Y.Dil (İngilizce) < 65
Lisans Bitirme Ortalaması ≥ 2.20
ElektrikElektronik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
-
10*
5*
20
Elektrik ve Elektronik, Elektronik,
Elektrik, Kontrol ve Otomasyon,
Kontrol, Mekatronik, Haberleşme,
Bilgisayar, Yazılım Mühendislikleri
ile Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve
Bilgisayar Mühendisliği dışındaki
programlardan mezun adaylara, söz
konusu alanlarda elde ettiği mesleki
sertifikaları, transkriptinde yer alan
dersler ve deneyimi de dikkate
alınarak bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir. Yabancı dil
eşdeğerliklerinde Aksaray Üniversitesi
ortak zorunlu yabancı dil ve zorunlu
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim ve
sınav yönergesi göz önüne alınır.
* Yabancı dil puanı 65 den az olan
adaylar, ASÜ tarafından yapılacak
olan seviye tespit sınavına
gireceklerdir. Bu sınavdan da gereken
puanı alamayan adaylara hazırlık
programı uygunacaktır.
Mezuniyet Alanı :
Program Ücreti:
Herhangi bir Yüksek Öğretim
5000 TL
Kurumunun 4 yıllık örgün
Kredi Ücreti:
öğretim lisans programından
166,67 TL
mezun olmak
Tezsiz Yüksek Lisans
programı bir Türkçe program
olup eğitim dili Türkçedir.
Lisans Ortalaması ≥ 2.20
Elektrik ve Elektronik,
Elektronik, Elektrik, Kontrol
ve Otomasyon, Kontrol,
Mekatronik, Haberleşme,
Bilgisayar, Yazılım
Mühendislikleri ile Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisliği,
Program Ücreti:
Endüstri Mühendisliği,
3600 TL
Matematik-Bilgisayar,
Kredi Ücreti:
Bilgisayar Bilimi, Elektrik
Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim
120 TL
Teknolojileri Eğitimi,
Enformatik (4 yıllık) ve
Otomotiv Mühendisliği.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ve Bilgisayar
Mühendisliği dışındaki
programlardan mezun
adaylara, söz konusu alanlarda
elde ettiği mesleki sertifikaları,
transkriptinde yer alan dersler
ve deneyimi de dikkate
alınarak bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.
Fizik
Gıda
Mühendisliği
Harita
Mühendisliği
İlköğretim (Fen
Bilgisi Eğitimi
Bilim Dalı)
Anabilim Dalı
İnşaat
Mühendisliği
İş Sağlığı ve
Güvenliği
-
-
-
15
-
-
-
40
-
13
-
-
30
60
Mezuniyet Alanı :
Program ücreti:
Herhangi bir Yüksek Öğretim
3600 TL
Kurumunun 4 yıllık Lisans
Kredi Ücreti:
programından mezun olmak.
120 TL
Program ücreti:
Mezuniyet Alanı :
3600 TL
Herhangi bir Yüksek Öğretim
Kredi Ücreti:
Kurumunun 4 yıllık örgün
120 TL
öğretim lisans programından
mezun olmak
≥10∆
2**
-
-
50
19*
-
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Fizik,
Fizik Mühendisliği,
Fizik Öğretmenliği
bölümlerinin birinden mezun olmak
Mezuniyet Alanı :
* Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunu
olmak.
** Eğitim Fakültelerinin
Fizik Öğretmenliği ABD veya FenEdebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü
mezunu olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları
bilimsel hazırlık programına tabii
tutulacaklardır.
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
İnşaat Mühendisliği bölümü
mezunu olmak.
Mezuniyet Alanı :
Herhangi bir Yüksek Öğretim
Kurumunun 4 yıllık Lisans
programından mezun olmak.
Program Ücreti:
3.000 TL
Kredi Ücreti:
100 TL
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin Program ücreti:
İnşaat Mühendisliği bölümü
3.600 TL,
mezunu olmak.
Kredi ücreti:
120 TL
Mezuniyet Alanı :
Program Ücreti:
Herhangi bir Yüksek Öğretim
5000 TL
Kurumunun 4 yıllık Lisans
Kredi Ücreti:
Programından mezun olmak.
166,67 TL
ALES ≥ 60
Lisans Mezuniyet Notu ≥ 2.40
ALES ≥ 65
*Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Harita, Jeod. ve Fot. veya Geomatik
Mühendisliği bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Y.DİL ≥ 60
Jeodezi ve
Coğrafi Bilgi
Sistemleri
5*
1**
17*
4**
2***
1****
1*****
-
Mezuniyet Alanı:
* Fakültelerin Harita, Jeod. ve Fot.
veya Geomatik Müh. lisans ya da
Fen Bilimleri Enstitülerinin Harita,
Jeod. ve Fot. veya Geomatik ABD
tezli yüksek lisans mezunu olmak.
** Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Şehir ve Bölge Planlama, Coğrafya
veya Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin
birinden mezun olmak.
*** Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
Mezunu olmak.
** Fen Bilimleri Enstitülerinin İnşaat
Mühendisliği A.B.D. tezli yüksek
**** Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
lisans mezunu olmak.
Matematik bölümü mezun olmak.
***** Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Elektronik ve Haberleşme veya
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak
ALES ≥70
Jeoloji
Mühendisliği
Lisans Mezuniyet Notu ≥ 3.0
2
5
Lisans Mezuniyet Notu ≥ 2.40
30
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Jeoloji veya Hidrojeoloji
Jeoloji veya Hidrojeoloji
bölümlerinin birinden mezun olmak. bölümlerinin birinden mezun olmak.
Mezuniyet Alanı :
Program ücreti:
Herhangi bir Yüksek Öğretim
3.000 TL
Kurumunun 4 yıllık örgün
Kredi ücreti:
öğretim lisans programından
100 TL
mezun olmak
ALES ≥ 70
Kimya
5
Termodinamik
Maden
Mühendisliği
20
-
-
8
30
1
-
-
Mezuniyet Alanı: Enstitülerin
Kimya, Kimya öğretmenliği,
Kimya mühendisliği
Anabilim Dallarının birinden tezli
yüksek lisans mezunu olmak.
-
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Kimya,
Kimya öğretmenliği,
Kimya mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Mezuniyet Alanı: Mühendislik
Fakültelerinin Maden Mühendisliği
Bölümünden mezun olmak
ALES ≥ 80
Y. DİL ≥ 65
Yük. Lisans Mezn. Notu ≥ 3.50
Lisans Mezuniyet Notu ≥ 2.80
Mezuniyet Alanı: Mühendislik
Mezuniyet Alanı: Mühendislik
Fakültelerinin Makine Mühendisliği
Fakültelerinin Makine Mühendisliği
Bölümünden mezun olmak
bölümü lisans mezunu olmak ve
ilgili bilim dalında yüksek lisans
yapmış olmak
Makine
Mühendisliği
-
4
-
Mezuniyet Alanı:
Mühendislik Fakültesi,
Teknoloji Fakültesi veya
Mimarlık Fakültesi mezunu
olmak
Program ücreti:
3.000 TL
Kredi ücreti:
100 TL
Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi
Geometri
3
-
Uygulamalı
Matematik
3
4
-
ALES ≥80
-
Mezuniyet Alanı: Fen Bilimleri
Enstitülerinin Matematik Anabilim
Dalından Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmak.
Cebir ve
Sayılar
Teorisi
(Matematik
anabilim dalı
programları
Selçuk
Üniversitesi ile
ortak lisansüstü
programlardır.)
-
Topoloji
Matematik
-
2
.
-
3
-
5
-
-
2*
-
ALES ≥ 65
Mezuniyet Alanı: Fakültelerin
Matematik,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak
*Eğitim fakültelerinin İlköğretim ya da
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği
bölümü mezunu olmak.
∆ : Belirtilen kontenjanlardan daha az sayıda öğrenci başvurması durumunda, bu programlar açılmayacaktır.
Download

Doktora Programları Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans