Karar No
2793
2794
Konu
Baskan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin katildiklari
toplanti, ziyaret ve benzeri
konular hakkinda Yönetim
Kurulu'nu bilgilendirmesi.
Karar
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme
yapildi.
Yönetim Kurulu'nun yemin
törenine katilimi gerçeklesti.
2799
Yemin Töreni.
AVUKATLIK KANUNUNUN
23.MD.DEGISIK 1. FIKRASI
sebebiyle yaptigi stajin iptali,
adinin staj listesinden
silinmesi talebi
2810
Görüs hazirlanmasi
dogrultusunda Yasa
Adalet Bakanligi Kanunlar
Komisyonundan sorumlu
Genel Müdürlügünün
Yönetim Kurulu üyesi Av. Meriç
02.05.2014 tarih 12623
KAPTAN, Av. Bahri Erhan
gelen evrak sayili, "Avukatlik MERDER ile Av. Cemal Nedret
Kanunu Taslagi" hakkinda
ERDEM'in görevlendirilmesine,
görüs istemine iliskin yazisi. O.B.K.V
2844
Izmir Büyüksehir Belediye
Baskanligi Kültür ve Spor
Dairesi Baskanligi Kültür ve
Sanat Sube Müdürlügü'nün
02.05.2014 tarih 12645
gelen evrak sayili, 14 Mayis
2014 tarihinde yapilacak
tiyatro oyunu için ücretsiz
olarak tahsis edildiginin
bildirimine iliskin yazisi.
Adalet Komisyonu karari
dogrultusunda; Stajyer A. T. in
Staj Listesi'nin 10849 sayisindan
silinmesine O.B.K.V.
Adalet Bakanligi Kanunlar Genel
Müdürlügünün 02.05.2014 tarih
12623 gelen evrak sayili,
"Avukatlik Kanunu Taslagi"
hakkinda görüs istemine iliskin
yazisi okundu.
Izmir Büyüksehir Belediye
Baskanligi Kültür ve Spor Dairesi
Baskanligi Kültür ve Sanat Sube
Müdürlügü'nün 02.05.2014 tarih
12645 gelen evrak sayili, 14
Mayis 2014 tarihinde yapilacak
tiyatro oyunu için ücretsiz olarak
tahsis edildiginin bildirimine
iliskin yazisi okundu, bilgi alindi.
Geregi için Kültür Sanat
Komisyonundan sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Av. Ümit
GÖRGÜLÜ'ye gönderilmesine,
O.B.K.V
2847
2850
Izmir 13. Asliye Ceza
Mahkemesinin 30.04.2014 tarih
12471 gelen evrak sayili,
2014/173 E. sayili davanin ara
karari geregince durusma
salonunda kirilan monitörün
Izmir 13. Asliye Ceza
Mahkemesinin 30.04.2014 Baromuza ait olmasi nedeniyle
zararin karsilanip karsilanmadigi,
tarih 12471 gelen evrak
davaya katilip katilmayacagimiz
sayili, 2014/173 E. sayili
davanin ara karari geregince ve sikayetçi olup olmayacagimiz
hususunun bildirilmesine iliskin
durusma salonunda kirilan
yazisi okundu.
monitörün Baromuza ait
olmasi nedeniyle zararin
karsilanip karsilanmadigi,
davaya katilip
Zararin karsilanmadigini ancak
katilmayacagimiz ve sikayetçi müdahil olunmayacaginin Izmir
olup olmayacagimiz
13. Asliye Ceza Mahkemesine
hususunun bildirilmesine
bildirilmesine, geregi için Hukuk
iliskin yazisi.
Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin 05.05.2014
tarih 12684 gelen evrak
sayili, "Avukatlik Kanunu
Taslagi" ve TBB Avukatlik
Kanununda Yapilmasi Gerekli
Degisiklikleri Hazirlama
Komisyonunun 1136 sayili
Avukatlik Kanunu Degisiklik
Önerisi" gündemli Baro
Baskanlari toplantisinin
26.05.2014 tarihinde
yapilacaginin bildirimine
iliskin 2014/46 Duyuru nolu
yazisi.
Avukat Haklari Merkezi
Önerisi:
Izmir Adliyesi civarinda
arzuhalcilik yapanlar
hakkinda suç duyurusunda
bulunulmasi, Konak
Belediyesi Zabita
Müdürlügü'ne, Izmir Vergi
Dairesi Baskanligi'na ihbarda
bulunulmasi hakkindaki
önerisinin degerlendirilmesi.
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin 05.05.2014 tarih
12684 gelen evrak sayili,
"Avukatlik Kanunu Taslagi" ve
TBB Avukatlik Kanununda
Yapilmasi Gerekli Degisiklikleri
Hazirlama Komisyonunun 1136
sayili Avukatlik Kanunu Degisiklik
Önerisi" gündemli Baro
Baskanlari toplantisinin
26.05.2014 tarihinde
yapilacaginin bildirimine iliskin
2014/46 Duyuru nolu yazisi
okundu, bilgi alindi.
Avukat Haklari Merkezi Önerisi:
Izmir Adliyesi civarinda
arzuhalcilik yapanlar hakkinda
suç duyurusunda bulunulmasi,
Konak Belediyesi Zabita
Müdürlügü'ne, Izmir Vergi
Dairesi Baskanligi'na ihbarda
bulunulmasi hakkindaki
önerisinin degerlendirildi.
2851
2852
Konak Kardiyoloji Dal
Merkezinin fiyat teklifi.
Önerinin kabulü ile Izmir Adliyesi
civarinda arzuhalcilik yapanlar
hakkinda suç duyurusunda
bulunulmasina, Konak Belediyesi
Zabita Müdürlügüne ihbarda
bulunulmasina, Gereginin Avukat
Haklari Merkezi Av. Hümeyra
ERTOSUN PALDUMLAR
tarafindan yerine getirilmesine,
O.B.K.V
Baskanlik Divaninda ele
alinmasina, O.B.K.V
Karabaglar Kaymakamligi Ilçe
Tüketici Hakem Heyeti
Baskanliginin 30.04.2014 tarihli
12544 gelen evrak sayili, 1 asil, 1
yedek üye isimlerinin ivedi olarak
bildirilmesi istemine iliskin yazisi
okundu.
2853
Karabaglar Kaymakamligi Ilçe
Tüketici Hakem Heyeti
Baskanliginin 30.04.2014
tarihli 12544 gelen evrak
sayili, 1 asil, 1 yedek üye
isimlerinin ivedi olarak
bildirilmesi istemine iliskin
yazisi.
Av.Mehmet Türkbay'in asil, Av.
Cengiz Bilgin'in yedek üye olarak
görevlendirilebileceginin
bildirilmesine, iletisim bilgilerinin
de yazi içeriginde bildirilmesine,
geregi için Yazi Isleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Izmir Cumhuriyet Bassavciliginin
17.02.2014 tarih 2014/10900
sorusturma nolu 2014/6102 E.
ve 2014/1981 nolu iddianamenin
gönderimi okundu.
2856
Izmir Cumhuriyet
Bassavciliginin 17.02.2014
tarih 2014/10900
sorusturma nolu 2014/6102
E. ve 2014/1981 nolu
iddianamenin gönderimi.
Adalet Bakanligi Bilgi Islem
Dairesi Baskanliginin
Izmir C.Bassavciligina yazi
yazilarak zararin bulunmadigi ve
müdahil olunmayacagi ile ilgili
olarak bilgi verilmesine, geregi
için Hukuk Isleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Adalet Bakanligi Bilgi Islem
Dairesi Baskanliginin 29.04.2014
tarihli 12357 gelen evrak sayili,
avukat portal E-imza kullanimina
iliskin cevabi yazisi okundu.
2857
Dairesi Baskanliginin
29.04.2014 tarihli 12357
gelen evrak sayili, avukat
portal E-imza kullanimina
iliskin cevabi yazisi.
Baro web sitesinde
yayinlanmasina, geregi için Bilgi
Islem'e gönderilmesine, O.B.K.V
Baro Müdürü Av. Utku KILINÇ'in
kütüphaneye kitap alimi
hakkindaki dilekçesi okundu.
2858
Izmir Barosu Kütüphanesinin
yeniden yapilandirma sürecinde,
yayinlarin güncellenmesi amaci
ile ekte sunulu listede yer alan
Baro Müdürü Av. Utku
kitaplarin alinmasina, gereginin
KILINÇ'in kütüphaneye kitap Saymanlikça yerine getirilmesine,
alimi hakkindaki dilekçesi.
O.B.K.V.
CMK KOMISYON ÖNERISI
CMK KOMISYON ÖNERISI
Av. B. D.'nin Izmir 1.Çocuk
Mahkemesi Hakimliginin
2014/122 E. sayili dosyasina
hakimin reddine iliskin
dilekçesi.
Av. B. D.'nin Izmir 1.Çocuk
Mahkemesi Hakimliginin
2014/122 E. sayili dosyasina
hakimin reddine iliskin dilekçesi
okundu.
1- Ilgi dilekçe eklenmek suretiyle
HSYK'ya sikayette
bulunulmasina, geregi için Hukuk
Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V.
2859
2860
2930
2-Ilgi dilekçenin bir örneginin
Av.B. D.'nin sicil dosyasina
konulmasina, geregi için Yazi
Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av. A. T.'in 02.05.2014 tarih
Av.Aydin TÜRKAY'in
12593 gelen evrak sayili, aidat
02.05.2014 tarih 12593
borcu hakkindaki yazisi okundu,
gelen evrak sayili, aidat borcu Saymanlikça görüsülmesine,
hakkindaki yazisi.
O.B.K.V
Rapor gibi; sikayetli Av. SULE
ERYENER UYSAL hakkinda Disiplin
2013/S.324 sayili disiplin
kovusturmasi açilmasina,
sorusturmasinin görüsülmesi O.B.K.V.
Download

6 mayıs 2014 - İzmir Barosu