2015 YAMANTÜRK
MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
ALAN VE BÖLÜMLER
2014 Açılacak Bölümler
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN
PAZARLAMA VE SATIŞ
BÜRO YÖNETİMİ VE
SEKRETERLİK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ALANI






SINAVSIZ GEÇİŞLE DEVAM EDEBİLECEĞİ 2
YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Basım ve Yayın
Teknolojileri
Bilgi Güvenliği
Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı






Bilgisayar Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Görsel İletişim
İnternet ve Ağ
Teknolojileri
Mobil Teknolojileri
Pazarlama
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ALANI
EK PUAN ALDIKLARI LİSANS ( 4 YILLIK)
PROGRAMLAR





Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (YO) 4 YGS-1
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
MUHASEBE VE FİNANSMAN
 ALANIN
DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK
4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI.
 Bankacılık
 Bankacılık ve finans
 Bankacılık ve Sigortacılık
 Sermaye Piyasası
 Sigortacılık
 Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 Uluslararası Finans
MUHASEBE VE FİNANSMAN
ALANIN DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 4
YILLIK LİSANS PROGRAMLARI.
(Pazarlamadan Farklı Olarak)
 Gümrük
İşletme
 Uluslar arası Ticaret
 Muhasebe
 Muhasebe ve Bilgi Sistemleri
 Muhasebe ve Finansal Yönetim
PAZARLAMA VE SATIŞ
ALANIN DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 4
YILLIK LİSANS PROGRAMLARI.
 Bankacılık
 Bankacılık ve finans
 Bankacılık ve Sigortacılık
 Sermaye Piyasası
 Sigortacılık
 Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 Uluslararası Finans

PAZARLAMA VE SATIŞ
ALANIN DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK
4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI.
(Muhasebeden Farklı Olarak)
 Pazarlama
 Sivil
Hava Ulaştırma İşletmeciliği
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Ve PAZARLAMA ALANLARININ
DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 2 YILLIK
LİSANS PROGRAMLARI.
Dış Ticaret
 Havacılıkta yer Hizmetleri
 İnsan Kaynakları Yönetimi
 İşletme Yönetimi
 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 Muhasebe ve Vergi Uygulama
 Posta Hizmetleri

MUHASEBE VE FİNANSMAN
Ve PAZARLAMA ALANLARININ
DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 2 YILLIK
LİSANS PROGRAMLARI.
Pazarlama
 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 Sivil Hava Ulaştırma
 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 Sosyal Güvenlik

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK




ALANIN DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 4 YILLIK
LİSANS PROGRAMLARI.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Yönetimi
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK









ALANIN DEVAMINDA GİDİLEBİLECEK 2 YILLIK
LİSANS PROGRAMLARI.
Ağız Ve Diş Sağlığı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi Sekreterlik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Odyometri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
BÜRO YÖNETİMİ
















Dil ve Anlatım 4
Türk Edebiyatı 2
İngilizce 2
Tarih 2
Coğrafya 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
Beden Eğitimi 2
Mesleki Gelişim2
Bilgisayarda OfisProgramları2
Bilgisayarda KlavyeKullanımı2
Büro Hizmetleri4
Diksiyon2
İletişim Teknikleri2
Seçmeli Matematik 2
Rehberlik 1
TOPLAM35
MUHASEBE VE FİNANSMAN














Dil ve Anlatım 4
Türk Edebiyatı 2
İngilizce 2
Tarih 2
Coğrafya 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
Beden Eğitimi 2
Mesleki Gelişim2
Bilgisayarda OfisProgramları2
Bilgisayarda KlavyeKullanımı2
Genel Muhasebe 1 -7
Seçmeli Matematik 2
Rehberlik 1
TOPLAM35
PAZARLAMA VE PERAKENDE
















Dil ve Anlatım 4
Türk Edebiyatı 2
İngilizce 2
Tarih 2
Coğrafya 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
Beden Eğitimi 2
Mesleki Gelişim2
Bilgisayarda OfisProgramları2
Bilgisayarda KlavyeKullanımı2
Ticari Hesaplamalar 2
Müşteri İlişkileri 2
Çalışma Hayatı 2
Seçmeli Matematik 2
Rehberlik 1
TOPLAM35
Muhasebe ve Finansman Alanı:
Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan mesleklerde
sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli mesleki
yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
Bilgisayarlı Muhasebe Dalı; Muhasebecilik mesleğinin
gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine
ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini
bilgisayar ortamında
yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen daldır.
Amacı: Bilgisayarlı
muhasebe elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır .
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olan
öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları
yeterlikler doğrultusunda;
Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari
faaliyeti olan her türdeki
kurum/kuruluşlar,
 Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik,
yeminli mali müşavirlikler,
 Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri
vb. yerlerde çalışabilirler

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı:
Büro otomasyonu;
büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla
işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgi sayarlarla
denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır Büro Yönetimi
ve Sekreterlik eğitiminin amacı, hem örgütlerin istedikleri
bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı
yetiştirmektir
Hukuk Sekreterliği,Yönetici Sekreterliği,Ticaret Sekreterliği
ve Tıbbi Sekreterlik dallarında, Büro makinelerini
kullanarak büro yönetimi, büro içi-dışı iletişimi sağlama,
yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama,
dosyalama, toplantı ve seyahat
organize etme bilgi-becerisine sahip nitelikli kişidir.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
alanından mezun olan öğrenciler,
Seçtikleri
dal/meslekte
kazandıkları yeterliklere paralel
olarak tüm sektörlerin ofislerinde
büro ve sekreterlik hizmetlerinde
çalışabilirler
Pazarlama Alanı:
Pazarlama ve perakende alanı altında yer alan satış
elemanlığı, sigortacılık,
emlak komisyonculuğu, gıda satış elemanlığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Pazarlama ve
perakende alanı altında yer alan
dallarda sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli
olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek
elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Pazarlama ve Perakende
alanından mezun olan öğrenciler,
•
•
•
•
•
Seçtikleri dal/meslekte kazandıkları
yeterlikler doğrultusunda;
Tüm sektörlerin satış birimlerinde ve
depolarında,
Sigorta şirketlerinde ve
acentelerinde,
Emlak şirketlerinde ve acentelerinde
vb. yerlerde çalışabilirler.
Staj İmkânları:
Bazı kamu ve özel sektörden
kuruluşlar
lise 4 öğrencilerine asgari ücretin
¼ oranında ücret
karşılığında staj imkanı
sağlamaktadır.
Download

dosyalar/2015_04/16020728_2015ymtalalantanıtım