Yrd. Doç. Dr. Şule Şakar
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek
F. Şule Şakar graduated from Hacettepe Uni-
Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden
versity Nutrition and Dietetics Department in
1981 yılında mezun olan F. Şule Şakar, İstan-
1981, received her master’s and doctorate
bul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
degrees in Istanbul University Institute of He-
Beslenme dalında yüksek lisans, Halk Sağlığı
alth, on Nutrition and Public Health respec-
dalında da doktorasını tamamladı.
tively.
2008 yılında Yardımcı Doçent Doktor olan
Receiving the Assistant Professor title in
Şule
İstan-
2008, Şule Şakar worked in Istanbul Uni-
bul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim
versity Faculty of Medicine, Department of
Dalı’nda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyet
Internal Medicine; Cerrahpaşa Faculty of
Hizmetleri’nde ve İstanbul Bilim Üniversitesi
Medicine, Dietary Services; and Istanbul Sci-
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve
ence University College of Health Sciences,
Diyetetik Bölümü’nde çalıştı. Şakar, halen
Department of Nutrition and Dietetics. Şakar
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri
is currently Head of the Department of Nutri-
Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm
tion and Dietetics, Arel University College of
Başkanlığı görevini yürütüyor.
Health Sciences.
Şakar,
İstanbul
Üniversitesi
Download

Yrd. Doç. Dr. Şule Şakar - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali