SOMNOPLASTY UYGULAMALARıNDA
YUMUŞAK DAMAK ELEKTRODU
TEKNiK ŞARTNAMESi
1-Elektrodun
ucu 1 cm aktif 1 cm pasif olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2-Mukozaya
3-Elektrot,
zarar vermeden
koter yapmadan
leyon oluşturmalıdır.
radyo frekans dalgalarıyla lezyon oluşturmalıdır.
4-lslyl 65 C 'nin altına düşürmemeli
S-Bir uygulamada
6-0rtalama
ortalama
85 C üstüne çıkarmamalıdır.
350 mm küplük lezyon oluşturmalıdır.
tedavi prosedürü
3-8 dakika olmalıdır.
7-Lokal ve genel anestezi altında hastaya uygulanabilmelidir.
8-Uygulama
kolaylığı için damak şekline uygun hale getirilebilir
9-Gaz ortamda
(Etilen oksld) steril edilmelidir.
10-Elektrodlar,
sterilize edilerek defalarca kullanılabilmelidir.
ll-Elektrotlar,
steril ve tekli paketler halinde verilmelidir.
12- Gyrus marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.
13- UBB kaydı bulunmalıdır.
14- ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
esneklikte olmalıdır.
SOMNOPLASTY
UYGULAMALARıNDA
KONKA ELEKTRODU
TEKNiK ŞARTNAMESi
ı. Elektrot konka uygulamalarına
2. Mukozava zarar vermeden
lezyon oluşturmalıdır.
3. Elektrot, koter yapmadan
radyo frekans dalgalarıyla lezyon oluşturmalıdır.
4. ısıyı 65 C Inin altına düşürmemeli
5. Bir uygulamada
ortalama
uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
85 C üstüne çıkarmamalıdır.
350 mm küplük lezyon oluşturmalıdır.
6. Ortalama tedavi prosedürü
2-6 dakika olmalıdır.
7. Lokal ve genel anestezi altında hastaya uygulanabilmelidir.
8. Gaz ortamda
9. Elektrodlar,
ıa.Steril
(Etilen oksıd) steril edilmelidir ...
sterilize edilerek defalarca kullanılabilmelidir.
ve tekli paketler halinde verilmelidir.
11. Kullanım miadı enaz 2 (iki) yılolmalıdır.
12. Gyrus marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.
13.UBB kaydı bulunmalıdır.
l4.ihaleye
numune getirilmesi
gerekmektedir.
SOMNOPLASTY UYGULAMALARıNDA
otı
KÖKÜ ElEKTRODU
TEKNiK ŞARTNAMESi
ı. Elektrot
dil kökü uygulamalarına
2. Mukozaya zarar vermeden
lezyon oluşturmalıdır.
3. Elektrot, koter yapmadan
radyo frekans dalgalarıyla lezyon oluşturmalıdır.
4. ısıyı 65 C 'nin altına düşürmemeli
5. Bir uygulamada
ortalama
uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
85 C üstüne çıkarmamalıdır.
350 mm küplük lezyon oluşturmalıdır.
6. Ortalama tedavi prosedürü
2-6 dakika olmalıdır.
7. Lokal ve genel anestezi altında hastaya uygulanabilmelidir.
8. Gaz ortamda
9. Elektrcdlar,
(Etilen oksıd) steril edilmelidir.
sterilize edilerek defalarca kullanılabilmelidir.
10.Steril ve tekli paketler halinde verilmelidir.
11. Kullanım miadı enaz 2 (iki) yılalmalıdır.
12. Gyrus marka cihaz ile uyumlu olmalıdır.
13.UBB kaydı bulunmalıdır.
l4.ihaleye
..
numune getirilmesi
gerekmektedir.
RADYOFREKANS
DISSEKTOR PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Plasma bıçak teknolojisine
olmalıdır.
uygun olarak
üretilmiş
Plazma enerjisiyle
çalışabilen
bir uç
2)
Probun uç kısmı bıçak şeklinde olmalıdır.
3)
Düşük ısı derecelerinde hem kesim hemde koagülasyon yapmaya uygun, daha çabuk ve etkin
çalışma özelliğine sahip olmalıdır
4)
Isı kontrollü ve Bipolar fazda ve stilde çalışan PK Teknolojisine sahip olmalıdır.
5) Neck dissections, Parotidectomy
olma özelliğinde olmalıdır.
6)
Ucun orta aktif elektrotları
yapışık olmalıdır.
7) Aktifmıknatıs
ve Thyroidectomy
ameliyatlarında
kullanılabilen bir başlık
iki adet daha büyük dönüş elektrodu ile çevrelenmiş ve birbirine
kısmın aIt tarafında emme(suction tu be) tüpü bulunmalıdır.
8)
Yalıtkan (aktif)kısmın çıkıntısı(yalıtkan
özellikte(bıçak) ve parçalayıcı olmalıdır.
sırık kısmı)
plasma alanını
sağlayıcı
ve kesici
9)
Yalıtkan sırığın hemen arkasında bağlantılı olan termal ısı veren çukur bölge mevcut
olmalıdır.Isının uçtan arka kısıma kadar iletilmesi bakır yapıdan kaynaklanmalıdır.
10) Yalıtkan kısmın yan taraflarına yapışık dönüş kısımları altın kaplamadan yapılmış
olmalıdır. Çabuk temizlenebilen
ve ve ısıyı güçten çekince hemen soğutabilen yapıda
olmalıdır.70-80 dereceden hemen soğumaya geçilebilir olmalıdır.
ll) Ürün kolay temizlenebilir
olmalıdır.
12) Aktif den dönüş kısırnlara 30 Watt lık akım geçebilmeli ve ped kullanımına gerek kalmadan
uygulama mümkün olmalıdır.
13) Başlık kullanımında
extra olarak bir saline solusyon kullanımına gerek olmamalıdır.
14) Yalıtkan kısırnın üst kısmı(insulatör)
silikondan yapılmış olmalıdır.
15) Tekli Paketlerde Steril olarak verilmelidir.
PARSiYEL OSSiKÜlER REPLASMAN PROTEZi
(TUEBINGEN TYPE TiTANYUM TEKNiK SARTNAMESi)
1. Protez komple saf tıbbi titanyumdan
(ASTM F67) üretilmiş olmalıdır.
2. Baş kısmı 3.6 mm x 2.6 mm shaft 0.2 mm olmalıdır.
3. Uzunlukları
1.75 mm başlayarak 0.25 mm artışla 3.50 mm aralığında olmalıdır.
4. Ürün tekli ambalajlarda
ve gamma steril olmalıdır.
5. Daha etkili bir iletkenlik
için dizaynı tuebingen
6. Maksimum
beli modeli olmalıdır.
3 tesla dozajında bir manyetik rezonans tomografi
hastada bu implant
hasta için tehlike oluşturmamalıdır.
7. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
8. UBB kaydı bulunmalıdır.
9. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
muayenesi olacak bir
PARTiAl TiTANYUM PROTEZ (PORP)
HiDROKSiAPATiT TEKNiK
SARTNAMESi
1- Materyali
hidroksiapatit
olmalıdır.
2- Klasik Sheehy dizaynı sayesinde stapes kruralarına
3- Materyali
en uygun şekilde yerleşmeli
cerrahi bıçak ve makaslarla kolaylıkla kesilip şekil verilmeli
4- Ölçüleri, şaft iç çapı O.8xl.Omm,
5- Steril tekli paketlerde
baş çapı 3.0mm, uzunluğu 7mm olmalıdır.
tekli kutularda olmalıdır.
6- FDA ve CE belgeli olmalıdır.
STAPES PİSTON PROTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
Yekpare bedeni floroplastik (telsiz, Causse tip) olmalıdır.
Piston uzunluğu 6,00 mm olmalıdır.
Piston çapı 0,6 mm olmalıdır.
Tekli, steril kutularda ve ameliyatta kullanıma hazır olmalıdır.
CE ürün kalite belgeli olmalıdır.
:::ı
GROMMET
1.
2.
3.
4.
5.
Tİpİ VENTİLASYON
İç çapı 1.10 mm olmalıdır.
Altın kaplama olmalıdır.
Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
Steril paketlerde olmalıdır.
Firma CE onaylı olmalıdır.
TÜPÜ (Altın) TEKNİK SARTNAMESİ
HARAPLASTiK
1 . iç çapı
VENTiLASYON
ı. 10 mm
2. Hammaddesi
TÜPÜ TEKNiK ŞARTNAMESi
olmalıdır.
fluoroplastik
olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
4. Tüp beyaz renkte olmalıdır.
5. Steril paketlerde
olmalıdır.
6. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. UBB kaydı bulunmalıdır.
8. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
VENTiLASYON TÜPÜ (T TÜP) TEKNiK ŞARTNAMESi
1 . iç çapı 1,10 - 1.20 mm olmalıdır.
2. Hammaddesi
silikon olmalıdır.
4.150, CE standartlarından
5. Steril paketlerde
biri olmalıdır.
olmalıdır.
6. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
VENTiLASYON
TÜPÜ (PAPARELLA
ı . iç çapı ı. 40- ı.s2mm
2. Hammaddesi
Tip ii) TEKNiK ŞARTNAMESi
olmalıdır.
silikon olmalıdır.
3. iSO, CE standartlarından
4. Steril paketlerde
biri olmalıdır.
olmalıdır.
5. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
6. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
ACORN CARBioE CUniNG
BURS
TEKNiK ŞARTNAMESi
ı. Mıcro-Craft
Powerforma
edilmiş olmalıdır.
Handpiece'ile
uyumlu olup proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn
2. Yuvarlak kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
3. Otolojik cerrahilerde
52.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları
etkilenmemelidir.
4. Baş çapı 5,0 mm, uzunluğu 64 mm olup kesici distal uçta 8 cutting flute olmalıdır.
5. Steril
ı adetlik
kutularda
olup, son kullanım tarihleri
6.En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7. UBB kaydı bulunmalıdır.
8. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
LONG ROUND
CARBiDE CUniNG
BURS
TEKNiK ŞARTNAMESi
ı. Mıcro-Craft
Powerforma
Handpiece'ile
uyumlu olup proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn
edilmiş olmalıdır.
2. Yuvarlak kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
3. Otolojik cerrahilerde
52.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları
etkilenmemelidir.
4. Baş çapı 4,0 mm, uzunluğu 64 mm olmalıdır.
5. Steril
ı adetlik
kutularda
olup, son kullanım tarihleri
kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
kullanım süresi olmalıdır.
6. UBB kaydı bulunmalıdır.
7. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
=
En az 2 yıl
ROUND FİNE DİAMOND BURS
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Hastanemizde bulunan Powerfonna/Visao Tur motoru Handpiece'ile uyumlu ve aynı
marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
2- Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış
olmalıdır.
3- Otolojik cerrahilerde 80.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları
etkilenmemelidir.
4- Ölçüleri aşağıdaki gibi olan seçenekleri bulunmalıdır, hangi tip ucun seçileceğine
klinik karar verecektir.
Baş çapı:0.5 mm
Uzunluğu:57-66-72mm
Baş çapı:L.O mm
Uzunluğu:57-66-72mm
Baş çapı:L.5 mm
Uzun1uğu:57-67-72mm
Baş çapı:2.0 mm
Uzunluğu:57-67-72mm
Baş çapı:2.5 mm
Uzun1uğu:57-68-72mm
Baş çapı:2.5 mm
Uzun1uğu:57-68-72mm
Baş çapı:3.0 mm
Uzunluğu:57-68-72mm
Baş çapı:3.5 mm
Uzun1uğu:57-72 mm
Baş çapı:4.0 mm
Uzun1uğu:57-69-72mm
Baş çapı:5.0 mm
Uzunluğu:56-64-7Imm
Baş çapı:6.0 mm
Uzun1uğu:56-64-71mm
5- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma
bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog
numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen
oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı
olmalıdır.
6- Steril i adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı,
ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son
kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde
yazılı olmalıdır.
7- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
i~
:
\
Prof. D
Dı
GF)~ ••..
~.
P. 'eSCi/
Dı
P. N
zman,
ü/)v.
.
. r'IJ ')1
o : 574
_.<u/tps;
; 9J. AA;;>'" AJ.24G
056
ROUND STAiNlESS STEEl CUniNG
BURS
TEKNiK ŞARTNAMESi
1- Micro-Craft
Powerforma
Handpiece'ile
uyumlu olup proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn
edilmiş olmalıdır.
2- Yuvarlak kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium
3- Otolojik cerrahilerde
Nitride ile kaplanmış olmalıdır.
52.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları
etkilenmemelidir.
4- Baş çapı 3,0 mm, uzunluğu 64 mm olup kesici distal uçta 8 cutting flute olmalıdır.
,
5- Steril tekli paketlerde
5 adetlik kutularda olup, son kullanım tarihleri
olmalıdır.
6- En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
7- UBB kaydı bulunmalıdır.
8- ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir
kutular üzerinde yazılı
S ERRA TED BLADE
TEKNiK ŞARTNAMESi
1- Sert olmayan doku, polip ve yumuşak kemiklerin
traşlanması için içte dişli blade, dışta eğimli
pürüssüz yüzey, içte ve dışta keskin kenarları ile bu ve sinüs uygulamalarında
kullanıma uygun
olmalıdır.
2- Güçlendirilmiş
doku traşlaması.
mukozaya minimum
kullanım sırasında burunda düzgün dış yüzey sayesinde dokuya ve
zarar verecek özellikte,makas
gibi kesim den dolayı kanamayı minimize edecek
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3- Proximal uçta irrigation
bağlantısı olmalıdır.
4- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu
5- Çapı 2,9 mm, uzunluğu
kullanılabilir
cm, 2000-5000 RPM hızında kesim için
olmalıdır.
6- Steril, tek kullanımlık
7 - irrigation
i i
olmalıdır.
olmalıdır.
tubing ile birlikte paketlenmiş,
8- Ameliyathanede
kullanılmakta
S adetlik kutularda olmalıdır.
olan ci haz ile uyumlu olmalıdır.
9- UBB kaydı bulunmalıdır.
10- ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
RAD 40 CURVED BLADE, 3.Smm
TEKNiK ŞARTNAMESi
1- Kuvvetli 40 derece eğimli uç ile uncinectomy,
etmoidektomi
cerahisinde
kullanıma uygun olmalıdır.
2- Güçlendirilmiş
doku
traştaması.
dokuların tıraşlanmasında
içi dişli, uç dış kısmı atravmatik
dişli, makas tipi kesim, kemiksi
etkili dişler. yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar,
dış kısımla dokuyu
tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu
olmalıdır.
4- Çapı 3.5 mm uzunluğu II cm, 40 derece eğimli 5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir
5- Steril, tek kullanımlık
6- Ameliyathanede
olmalıdır.
kullanılmakta
olan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
7- UBB kaydı bulunmalıdır.
8- ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
olmalıdır.
TRICUT BlADE
TEKNiK ŞARTNAMESi
1- Sert olmayan kemik,doku
2- Güçlendirilmiş
uygulamalarında
doku traşlaması.
dokuların tıraşlanmasında
kullanıma uygun olmalıdır.
içi dişli.uç
dış kısmı atravmatik
dişli, makas tipi kesim, kemiksi
etkili dişler. yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar,
dış kısım la dokuyu
tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3- Proximal uçta irrigation
bağlantısı olmalıdır.
4- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu
5- Çapı 2,9 mm uzunluğu
6- Steril, tek kullanımlık
7 - irrigation
ii
cm 2000-3000 RPM hızında kesim için kullanılabilir
olmalıdır.
tubing ile birlikte paketlenmiş,
8- Ameliyathanede
olmalıdır.
kullanılmakta
5 adetlik kutularda olmalıdır.
olan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
9- UBB kaydı bulunmalıdır.
10- ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
olmalıdır.
MiKROSKOP HANDLE KILlFI VE DÜGME TEKNiK ŞARTNAMESi
1- Möller Wedel marka universal 300 model mikroskop
için uyumlu
handie kılıfıalmalıdır.
2- Steril edilebilir
olmalıdır.
3- Orijinalolmalıdır.
4- Mikroskop
steril edilebilir
üzerinde bulunan düğmelere geçirilmek
kapakçıklar olmalıdır.
üzere siyah renkli
KANAMA DURDURUCU
SPREY 10 mL. TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kanama durdurucu ürün içerisinde yer alan ürünler Sağlık Bakanlığından üretim / ithal izni almış
olmalıdır.
2. Kanama durdurucu ürün, cerrahi girişimlerde, vücut dışı yaralanma ve travmatik kesiklerde
doğrudan yara yüzeyi veya kanamalı bölgeye uygulanarak kanamayı durdurabilecek özellikte
olmalıdır.
3. Kanama durdurucu ürün,lA ml likit içeren cam şişeler formatında olmalıdır.
4. Kanama durdurucu ürün, her parça kendi ambalaj i içerisinde özel saklama koşulları
gerektirmeyip, 25°C oda sıcaklığı ısı değerleri altında saklama koşullarına sahip olmalıdır.
5. Kanama durdurucunun etki mekanizması, doku bütünlüğünün travmatik, spontan ya da cerrahi
girişimlerde bozulması sonucu kanama oluşan alanlara uygulandığında çok kısa sürede protein
network (ağ) oluşturacak yapıda olmalıdır.
6. Kanama durdurucu ürün, uygulama gerçekleştirilen kanama alanlarında oluşturduğu network (ağ)
çerçevesinde vital eritrosit aggregasyonu ve fizyolojik hemostaz regülasyonu yaparak kanamayı çok
kısa sürede kontrol altına alacak yapıda olmalıdır.
7. Kanama durdurucu ürün, uygulandığı bölgede ısı artışı ve irritasyona neden olmamalı,
hipoalerjenik özellikte olmalıdır.
8. Kanama durdurucu ürün, % 100 Bitkisel içerikte olup, alkol veya domuz serumu içermemelidir.
9. Kanama durdurucu ürün, steril özellikte olup, kullanım miadı ürünün ambalaj ı üzerinde
belirtilmelidir.
10. Kanama durdurucu ürün, koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda hemofili, hipertansiyon,
diabet hastalarında v.b cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde etkin kullanılabilme potansiyeli
taşımalıdır.
11. Ürünler kullanım kılavuzu ve prospektüs ile birlikte verilecek, prospektüs içerisinde ürünün
etken maddesi, tıbbi özellikleri, kullanım yerleri, uyarı ve önlemler, yan etkileri, diğer ilaçlarla
etkileşimleri ve ticari takdim şekilleri yer alacaktır.
KANAMA DURDURUCU 2ml AMPUL TEKNiK ŞART NAME st
1. KONU: Bu Teknik Şartname; yaralanmalar
tüm cerrahi operasyonlarda
genel ve teknik özelliklerini
1.1. Kanama durdurucu
ve kesiklerde, diş hekimliği operasyonlarında
kanama durdurucu
olarak kullanılmak
ve
üzere satın alınacak ürünün
kapsamaktadır.
ürün içerisinde yer alan ürünler Sağlık Bakanlığından üretim / ithal izni
almış olmalıdır.
1.2. Kanama durdurucu
ürün, diş hekimliği operasyonlarında,
cerrahi girişimlerde
ve travmatik
kesiklerde doğrudan yara yüzeyi veya kanamalı bölgeye uygulanarak kanamayı
durdurabilecek
özellikte olmalıdır.
1.3. Her bir ürün, 2ml'Iik ampul formunda
1.4. Kanama durdurucu
gerektirmeyip,
olmalıdır.
ürün, her parça kendi ambalajı içerisinde özel saklama koşulları
25°C oda sıcaklığı ısı değerleri altında saklama koşullarına sahip olmalıdır.
1.5. Kanama durdurucunun
cerrahi girişimlerde
etki mekanizması, doku bütünlüğünün
bozulması sonucu kanama oluşan alanlara uygulandığıhda
sürede protein network
(ağ) oluşturacak
1.6. Kanama durdurucu
ürün, uygulama gerçekleştirilen
network
travmatik,
(ağ) çerçevesinde
vital eritrosit
spontan yada
çok kısa
yapıda olmalıdır.
kanama alanlarında oluşturduğu
aggregasyonu ve fizyolojik hemostaz regülasyonu
yaparak kanamayı çok kısa sürede kontrol altına alacak yapıda olmalıdır.
1.7. Kanama durdurucu
hipoalerjenik
ürün, uygulandığı bölgede ısı artışı ve irritasyona
neden olmamalı,
özellikte olmalıdır.
1.8. Kanama durdurucu
ürün, % 100 Bitkisel içerikte olup, alkol veya domuz serumu
içermemelidir.
1.9. Kanama durdurucu
belirtilmelidir.
ürün, steril özellikte olup, kullanım miadı ürünün ambalaj i üzerinde
ı. 10. Kanama
durdurucu
hipertansiyon,
diabet hastalarında v.b diş hekimliği operasyonlarında,
ve travmatik
urun , koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda
kesiklerde etkin kullanılabilme
2. Ürünler kullanım kılavuzu ve prospektüs
etken maddesi, tıbbi özellikleri,
etkileşimleri
cerrahi girişimlerde
potansiyeli taşımalıdır.
ile birlikte verilecek, prospektüs içerisinde ürünün
kullanım yerleri, uyarı ve önlemler, yan etkileri, diğer ilaçlarla
ve ticari takdim şekilleri yer alacaktır.
3. UBB kaydı bulunmalıdır.
4. ihaleye numune getirilmesi
hemofili,
gerekmektedir.
SiLASTiK SHEET TEKNiK ŞARTNAMESi
ı. Silastikten
imal edilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
3.0.3 mm ve 0.13 mm kalınlığında olmalıdır.
4. Boyutları lsx20 cm olmalıdır.
5. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
6. UBB kaydı bulunmalıdır.
7. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
\
SiNiR STiMÜlATÖRÜ
ı. Cerrahi
TEKNiK ŞARTNAMESi
sinir uyaranı olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
3. Etilen oksitte steril edilebilir
olmalıdır.
4. 0.5,1 ve 2 mA lik uyaranlar oluşturabilecek
5. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
6. Anat olarak subdermal
iğne kullanılmalıdır.
7. UBB kaydı bulunmalıdır.
8. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
i,
şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
TRAKEOTOMİ KANÜLü TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gümüş kaplama olarak yapılmış olmalıdır.
İç ve dış kanül olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
134üC buharlı basınç otoklavında steril edilebilmelidir.
İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
Kanül iç çapı 11 mm. olmalıdır.
Firma CE belgeli olmalıdır.
DOYLE
].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AZAL SPLİNT TEKNİK SARTNAMESi
Silikondan yapılrruş olmalıdır.
Kanüllü olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
Steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
Paketinde her iki nazal kavite için kullanılmak amacıyla 2 adet bulunmalıdır,
Buruna sütüre edilebilecek şekilde kullanıma hazır olmalıdır.
Etilen oksit ile steril edilebiıll1elidir.
İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
Firmanın CE ürün kalite belgesi olmalıdır.
ALÜMİNYUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EKSTERNAL NASAL SPLİNT TEKNİK SARTNAMESİ
Uygulanması kolay ve hızlı olmalıdır.
Silikon köpük üzerinde ince hafif alüminyum tabaka halinde olmalıdır.
Splint kendinden yapışkanlı olmalıdır ve ıslanmaya dirençli olmalıdır.
Splint ile beraber pakette bir adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm
uzunluğunda silikonumsu sünger olmalıdır.
Bir kutuda on adet olmalıdır.
Orijinal paketinde olmalıdır.
Büyük, orta, küçük üç ayrı boyutta olmalıdır.
Firmanın CE kalite belgesi olmalıdır.
TERMOPLASTİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EKSTERNAL
NASAL SPLİNT TEKNİK SARTNAMESİ
Termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Kaynamış suya atıldığında yumuşayarak kullanılmaya hazır hale gelmelidir.
Splint kendinden yapışkanlı olmalıdır ve ıslanmaya dirençli olmalıdır.
Splint ile beraber pakette bir adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm
uzunluğunda silikonumsu sünger olmalıdır.
Bir kutuda on adet olmalıdır.
Orijinal paketinde olmalıdır.
Büyük, orta, küçük üç ayrı boyutta olmalıdır.
Firmanın CE kalite belgesi olmalıdır.
KAFLI, TRAKEOSTOMi KANÜLÜ
TEKNiK SARTNAMESi
ı. Yüksek
hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Doku dostu yüksek biyouyumlu
kimyasal yumuşatıcı
kullanılmamış
medikal sınıf termoelastik
poliüretandan
üretilmiş ve
olmalıdır.
3. Kanül numarası iç ve dış çap, uzunluk bilgilerinin
kolayca okunabilecek
şekilde boyun
plakasında basılı olmalıdır.
4. Yardımcı cihazlara kolay bağlantı için 15 mm konektörlü
5. Dış kanülün tamamı radyoopak
6. Trakeyi zedelemeden
olmalıdır.
olmalıdır.
giriş için düzgün, yuvarlatılmış
obturatörü
bulunmalıdır.
7. Boynu tahriş etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı olmalıdır.
8. Tek tek steril paketlerde
olmalıdır.
9. Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren dökümantasyon
10. Kanül kullanımım
kartı olmalıdır.
gösterir açıklayıcı kitapçığı Türkçe kullanım klavuzu içermelidir.
ıı. Sağlık Bakanlığından
onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
L~~------------------------------~---------------
Download

KBB TEK.SART.