T.C.
DİYARBAKIR
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Medya İletişim Bürosu)
Sayı: 2014/20 Bsn.
02/12/2014
BASIN AÇIKLAMASI
06/02/2014 tarihinde Diyarbakır İli Çınar İlçesi Demirölçek Köyünde DiyarbakırMardin karayolunun 45. km'sinde yolun doğusunda yüksek bir tepe üzerinde yer alan
Zerzevan Kalesinde bulunan sarnıçlardan biri içerisinde insan kemikleri bulunduğunun
bildirilmesi üzerine Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/63 hazırlık numarası üzerinden soruşturma başlatıldığı,
Bölgenin sit alanı olması da nazara alınarak Diyarabakır Müze Müdürlüğü ile
gerekli irtibatlar kurularak oluşturulan ekiple olay yeri incelemesi yapıldığı, sarnıçta 17
adet insan kafatası kemiği, 8 adet kafatasının çeşitli bölgelerine ait kemik parçaları, 3
adet alt çene kemikleri, 24 adet leğen kemikleri, 4 adet kuyruk sokumu kemikleri, 4 adet
kürek kemiği, 1 adet beyaz renkli ön kafa kemiği, 55 adet üst bacak kemikleri, 60 adet
kol alt ve bacağa ait oldukları değerlendirilen kemikler, 27 adet daha küçük boyda ve
incelikte muhtemelen kol veya bacak kemikleri, 11 adet kaburga kemiğinin tespit edilip
belirtilen şekilde tasnifinin yapılarak gerekli incelemeler yaptırılmak üzere muhafaza
altına alındığı,
Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün bölgenin yapısına ilişkin düzenlemiş olduğu
10/02/2014 tarihli raporda bahse konu "Zerzevan Kalesinin Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 04/05/2005 tarih ve 257 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenip koruma altına alındığı, mevcut yapı kalıntılardan ve
kaynaklardan geç Roma Dönemine tarihlendirilen Zerzevan Kalesi; yerleşim ve nekrapol
alanın kalıntılarıyla bölgenin Roma Dönemine önemli açıklamalar getirebilecek bir garnizon kalesi konumunda olduğu" belirtildiği,
Mahkemeden alınan karar ile bahse konu kemikler ile ilgili gerekli incelemenin
yapılarak rapor düzenlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği,
adli tıp tarafından düzenlenen 27/05/2014 tarih ve 14/23945/17K sayılı raporda;
" Mevcut kemiklerin en az 18'i erkek olmak üzere en az 28 farklı kişiye ait olduğu,
kemiklerde saptanan marfolojik değişimler birçok faktöre bağlı değişiklik göstermekle
birlikte mevcut kemiklerin ağırlık, yoğunluk kaybı, çevresel şartlar gibi bulgular ve bilhassa kafatasları üzerinde tespit edilen lezyon özellikleri ile Diyarbakır Valiliği İl Kültür
Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün raporu ile birlikte değerlendirildiğinde gönderilen kemiklerin arkeolojik özellikteki kemikler oldukları, kafataslarının bir kısmında
kılıç veya benzeri özellikte alet ile husulü mümkün kesilerin tespit edildiği, gönderilen
kemiklerin birden fazla kişiye ait, çok eski ve karışık haldeki kemikler olmaları sebebiyle
DNA incelemesi yapılmadığının" belirtildiği görülmekle,
Çınar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde; adli tıp
kurumu raporunda belirtildiği üzere bahse konu insan kemiklerinin çok eski arkeolojik
özellikteki kemikler olduğu, kılıç veya benzeri özellikte alet ile husulü mümkün kesilerin
tespit edildiği, müze müdürlüğü raporunda Zerzevan Kalesinin Roma Dönemine ait
garnizon kalesi konumunda olduğunun belirtildiği, yöre halkından bilgi sahibi olarak
alınan ifadelerde eski tarihli yerleşim yeri olduğu, bölgelerinde faili meçhul şüpheli ölüm
olmadığının beyan edildiği, olayda suç veya suçlu olduğuna dair delil bulunmadığı ve bu
aşamadan sonra araştırılacak bir husus kalmadığından Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının
09/07/2014 tarih ve 2014/193 sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verilmekle,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ramazan SOLMAZ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı
___________________________________________________________________________
Ayrıntılı Bilgi İçin: Mehmet Emin YAZ
İletişim Tel : 0 412 223 51 10 - 0 532 557 97 81Faks: 0 412 228 55 23
Medya İletişim Bürosu
e-mail: [email protected]
Download

02.12.2014 tarihli basın açıklaması