2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU
1
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde, Genel
Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede Bakanlığımızın ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.
Bakanlığımızın Genel Bütçe uygulama sonuçları, ekonomik sınıflandırmanın ikinci
düzeyinde, 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibariyle harcamaları ve yılın ilk altı ayındaki
harcama toplamının başlangıç ödeneğine oranı ile 2014 yılı gerçekleşme tahminleri Bütçe
Giderlerinin Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Tabloda görüldüğü üzere 2014 yılı bütçesinden Bakanlığımız için toplam 14.230.405.000 TL
ödenek ayrılmış, Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin %60,92’si (8.668.876.906 TL) harcanmıştır.
Başlangıç ödeneklerine göre ilk altı aylık harcamalar incelendiğinde; Personel Giderleri
%50,82, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %50,93, Mal ve Hizmet Alım
Giderleri %44,13, Cari Transferler %69,74, Sermaye Giderleri %17,82, Sermaye Transferleri %3,15,
Borç Verme Giderleri ise %0,10 oranında harcanmıştır.
Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler ve bu faaliyetler için 2014 yılında ayrılan ödenek
tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2
BAKANLIĞIMIZ 2013 YILI FAALİYETLERİ VE AYRILAN ÖDENEK TUTARLARI
2014 Yılı Ödeneği
Faaliyet
ADANA İL KONTROL LABORATUVARI
1.000.000
AFET ÖDEMELERİ
13.117.000
ALATA TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİ
300.000
ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
1.000.000
ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ
3.000.000
ANKARA İL KONTROL LABORATUVARI
3.000.000
ARAŞTIRMALAR CARİ
8.748.000
ARAZİ DAĞITIM PROJESİ
800.000
ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PRJ.
4.000.000
ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ
5.000.000
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - DEVAM EDEN İŞLER
55.000.000
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - YENİ BAŞLAYACAK İŞLER
15.000.000
ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ
3.600.000
AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ
9.000.000
ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ
45.000.000
ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
8.000.000
AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
8.000.000
AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ
400.000
AVRUPA BİRLİĞİ CARİ
13.256.830
BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ
BAKLİYAT DESTEĞİ ÖDEMELERİ
3.500.000
60.000.000
BAMBUS ARISI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
5.300.000
BANDIRMA BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİNİN KURULMASI PROJESİ
1.500.000
BASIN CARİ
731.830
BİLGİ İŞLEM CARİ
5.271.030
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ
3.800.000
BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri
BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ
BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PRJ. (GAP Devam Eden İnşaat)
BİTKİSEL ÜRETİM CARİ
19.400.000
450.000
1.500.000
11.683.930
BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
350.000
4.000.000
BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
200.000.000
BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
450.000
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
600.000
3
BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ
10.000.000
BİYOTEKNİK MÜCADELE VE PESTİSİT UYGULAMA TEKNİKLERİ MERKEZİ PROJESİ
BORÇ VERME (MALİYE)
1.000.000
63.500.000
BUĞDAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ
950.000.000
BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
100.000.000
BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ
619.000.000
BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
73.000.000
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
70.000.000
ÇAY BUDAMA MASRAFLARI ÖDEMELERİ
25.000.000
ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
100.000.000
ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ
150.000.000
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
2.800.000
ÇELTİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ
60.000.000
ÇEVRE AMAÇLI TARIM. ALAN.KOR.DESTEĞİ ÖDEMELERİ
50.000.000
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK)
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) (Sermaye Transferi)
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) KATILIM PRİMİ
500.000
1.900.000
500.000
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ
1.450.000
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ
670.000.000
ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ
350.000
ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ (Sermaye Transferi)
3.100.000
DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ.
13.000.000
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ.
52.000.000
DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
200.000.000
DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER
DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-YENİ BAŞLAYACAK İŞLER
DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ PRJ.
DESTEK HİZMETLERİ CARİ
22.500.000
1.500.000
500.000
87.408.610
DIŞ TEMSİLCİLİK CARİ
1.189.000
DİĞER FARK ÖDEMELERİ
100.000.000
DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ
100.000.000
DİĞER TARIM SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
6.000.000
DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ.
6.600.000
DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ
2.800.000
DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYONUNUN KURULMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ
1.000.000
EL SANATLARI CARİ
39.069.900
ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ.
2.000.000
ETÇİ DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ
2.500.000
4
FINDIK ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ
2.000.000
FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ
830.000.000
GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ
200.000.000
GENETİK KAYNAKLARIN EX-SİTU KORUNMASI PROJESİ
1.000.000
GIDA DENETİM HİZMETLERİ
1.500.000
GIDA HİZMETLERİ CARİ
18.500.000
GIDA KONTROL CARİ
20.311.340
GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ
GÖKSU - TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ
600.000
50.000
GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ
800.000.000
GÜNEY-GÜNEY ULUSL. İŞB.KAP. GEL. PROJESİ
1.000.000
HASAR FAZLASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
5.000.000
HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ
50.000.000
Hayv. Yan Ürün. Strateji Belgesi
31.000
HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
75.000.000
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ
1.200.000
43.219.000
6.000.000
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ (GAP VE DAP)
60.000.000
HAYVANCILIK CARİ
7.255.670
HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
500.000
HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
500.000
HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ
4.300.000
HUKUK CARİ
3.588.830
IPARD ULUSAL EŞ FİNANSMAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ
154.000.000
ISLAH AMAÇLI KÜÇÜK BAŞ HAYV.YET. BİR.DESTEĞİ ÖD.
420.000.000
İÇ DENETİM CARİ
2.244.000
İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
5.000.000
İL KONTROL LAB. ALTYAPISININ GEL.
10.450.000
İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ
2.576.281.340
İPEK BÖCEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
4.245.000
İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
700.000
17.000.000
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ
1.300.000
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ
1.500.000
KAMULAŞTIRMA
200.000
KANOLA DESTEĞİ ÖDEMELERİ
22.000.000
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÖDEMELERİ
280.000.000
5
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
3.000.000
KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME (GAP) (Sermaye Transferi)
69.000.000
KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
2.500.000
KONTROL TEKNESİ ALIM PROJESİ
50.000
KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - BİRİNCİ MERHALE İŞLER
37.000.000
KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - İKİNCİ MERHALE İŞLER
26.000.000
KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PROJESİ
5.000.000
KÖY İMAR PLANLARI
1.000.000
KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
5.000.000
KÜTLÜ PAMUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ
1.200.000.000
LOJMAN ONARIMI
4.240.000
MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ
660.000.000
MERA HİZMETLERİ
23.360.000
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (SGB-Bütçe)
64.300.000
MERKEZİ SAĞIM ÜN. DAM. SIĞ. YET. KOOP. PRJ
32.000.000
MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ
14.000.000
MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ
2.000.000
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU EĞİTİM MERKEZİ
1.000.000
MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ
24.000.000
MODERN BİTKİ ISLAHI VE GENERASYON ATLATMA MERKEZİ ALTYAPI GELİŞTİRME
PROJESİ
1.500.000
MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ)
3.275.000
NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PRJ.
2.350.000
OKUL SÜTÜ PROGRAMI
195.700.000
ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ
80.000.000
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ
ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (DHDB)
3.100.000
812.000
ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri)
4.485.000
ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI
4.000.000
ÖZEL KALEM CARİ
21.544.830
PERGEM KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.)
560.000
PERSONEL CARİ
11.177.830
REFORM CARİ
28.578.780
RİZE İL KONTROL LABORATUVARI
50.000
RİZE, BAYBURT, GÜMÜŞHANE KALKINMA PROJESİ
50.000
RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PRJ.
SERA SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
600.000
5.655.000
SERACILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME
10.000.000
6
SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ
40.000.000
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ
78.000.000
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ
40.000.000
SGB CARİ
14.204.300
SGB KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.)
66.000
SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
SOYA FASÜLYESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
5.500.000
30.000.000
SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9.000.000
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
3.800.000
SU ÜRÜNLERİ CARİ
7.749.830
SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
170.000.000
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
150.000
2.300.000
SUNİ TOHUMLAMA PRİMLERİ
12.000
SÜT REGÜLASYONU DESTEĞİ ÖDEMELERİ (SÜT TOZU)
SÜT SIĞIRI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
50.000.000
105.000.000
ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ
50.000
TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Alt Yapılarının İyileştirilmesi ve
Modernizasyonu Projesi
2.500.000
TAGEM CARİ
12.858.730
TARIM DANIŞMANLIĞI
50.000.000
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA (Cari Giderler)
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJESİ (TKDK)
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB
260.000.000
5.000.000
500.000
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (DAP)
3.000.000
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (Diğer)
12.000.000
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (GAP)
5.000.000
TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
3.000.000
TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ
2.500.000
TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
5.000.000
TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Sermaye Transferi)
TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
58.000.000
1.500.000
TARIMSAL PAZARL. BİLGİ ALTYAP. KUR. PRJ.
400.000
TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
1.100.000
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
2.500.000
TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ
3.500.000
TAŞIT ALIMI PROJESİ-ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ
TAŞIT ALIMI PROJESİ-BİTKİSEL ÜRET. VE BİTK. HAST.ARAŞ. KAP. DEST. PRJ
7
573.500
89.000
TAŞIT ALIMI PROJESİ-GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN
PROJESİ
TAŞIT ALIMI PROJESİ-MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MOD. PRJ.
89.000
6.073.500
TAŞIT ALIMI PROJESİ-TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
PROJESİ
175.000
TAŞIT ALIMI-MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ)
125.000
TEFTİŞ CARİ
29.337.830
TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
3.300.000
TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
2.500.000
TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
105.000.000
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ
7.000.000
TÜRKİYE GEOFİT BAHÇESİ PROJESİ
1.000.000
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ
750.000
TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ
50.000
ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI
4.000.000
ULUSAL REFERANS LAB.
3.000.000
ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI
1.000.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (ABDGM)
19.500.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BSGM)
1.150.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BÜGEM)
130.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (GKGM)
500.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TAGEM)
1.770.000
ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TRGM)
950.000
ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRM. PROG.
1.900.000
ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARINDA SOĞUĞA DAYANIKLILIK TEST MERKEZİ
KURULMASI
1.500.000
Veteriner Strateji Belgesi Projesi
250.000
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
360.000.000
YAPAY RESİFLERİ İZLEME PRJ.
200.000
YAYIM PERSONELİNİN ALTYAPISININ DEST. PRJ.
500.000
YAYIN CARİ
11.510.560
YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ
320.000.000
YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI İÇİN KAPASİTE
GELİŞTİRME PROJESİ
YUMURTACI DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ
500.000
1.500.000
ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
81.000.000
TOPLAM
14.230.405.000
8
TARIMSAL DESTEKLEMELER
Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve
zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik
ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların
etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,
sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amaçlanmaktadır.
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
2013 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak
analizi destekleme ödemesi yapılmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine
kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün
altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmamaktadır.
2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve
aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi 2015 yılında yapılacaktır.
2014 Yılı Ödeneği 1.565.000.000 TL olan Mazot, Gübre ve Toprak Analizi destekleri için
Şubat ayında üreticilere ödenmiştir.
Alan Bazlı fındık ve alternatif ürün fındık desteği ödemeleri için ise 2014 Yılı Ödeneği
832.000.000 TL’dir.
Sıra
No
1
2
3
Ürün Grupları
Mazot
(TL/dekar)
Gübre
(TL/dekar)
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera
ve orman emvali alanları
Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri
bitkileri alanları
3,1
4,3
4,6
6
7,5
7,5
2014 yılında, sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark
ödemesi desteğine ilave olarak 10 TL/dekar destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği
29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye
Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan otuz adet tarım havzasında,
2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılmaktadır. Yapılacak
destekleme ödemeleri, her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2014 yılı ürünü;
yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf,
tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri,
zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde
üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Ödemeler 2015 yılında tamamlanacaktır.
9
Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Desteğe Konu Ürünler
(Krş/Kg)
Yağlık Ayçiçeği
Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)
Soya Fasulyesi
Kanola
Dane Mısır
Aspir
Zeytinyağı
Buğday
Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
Çay
30
55
50
40
4
45
70
5
5
10
12
Patates Siğili Hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu
ve Trabzon illerinde patates yerine; aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan
üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme yapılmaktadır.
Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli
listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve
ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını
yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanmaktadır.
Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde
kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşmamalıdır. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden
yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer
dışında başvuru yapamazlar.
Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(ÇAYKUR) tarafından düzenlenip, kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılmaktadır.
Fark Ödemesi Destekleme Hizmetlerinin 2014 Yılı Ödeneği 3.321.000.000 TL olup, İlk altı
aylık dilimde 2.262.651.000 TL ödeme yapılmıştır.
Hayvancılık Desteklemeleri
Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah)
veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç
sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan
yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç
mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı
olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme
yapılmaktadır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık
faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul
edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile
birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi
10
suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan
bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanmaktadır.
1
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri
anaç sığır
225 TL/baş
2
Etçi ırklar anaç sığır
350 TL/baş
3
Anaç manda
400 TL/baş
4
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave
70 TL/baş
E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış
tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı
yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile
yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile
yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere
aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır.
1
2
3
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan
buzağılara ilave
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni
tohumlamasından doğan buzağılara ilave
75 TL/baş
35 TL/baş
75 TL/baş
Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği uygulaması, 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına
sahip işletmelerde 2014 yılında başlamaktadır. Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5.000TL/işletme
olarak 2015 yılı bütçesinden ödenecektir.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Kalkınma Bölgeleri illerinde e-ıslah veri tabanına kayıtlı
sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya
kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere
Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır.
Besilik Materyal Üretim Desteği
Anaç Sığır
350 TL/baş
(baş)
Buzağı
150 TL/baş
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye,
hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 20 TL/baş ödeme
yapılmaktadır.
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği,
Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan
yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılmaktadır.
Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu
Kararın 11 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve
keçi sütü için 0,2 TL/lt, inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği
dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılmaktadır.
11
Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin
tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş
ödeme yapılmaktadır.
İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(Kozabirlik)'ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan
yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır.
1
Tohum (kutu)
30 TL/adet
2
1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer
30 TL/kg
Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde
örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt
sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda
belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır.
1
Arılı kovan
10 TL/adet
2
Bombus arısı
60 TL/koloni
Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için
kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi
yapılmaktadır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır.
250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise, %50’si tutarında destekleme ödemesi
yapılmaktadır.
1
Alabalık
0,65 TL/kg
2
Çipura-levrek
0,85 TL/kg
3
Yeni türler
1 TL/kg
4
Midye
0,05 TL/kg
Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av
baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı
gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda
belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Gemi boyu (m)
Bir metresi için ödenecek
destek miktarı (TL)
1
10-20
10.000
2
21-30
15.000
3
31-34
20.000
4
35-45
30.000
5
46 ve üzeri
35.000
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem
bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem
12
bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise
üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda
ödeme yapılmaktadır.
1
Yonca (sulu)
50 TL/dekar/yıl
2
Yonca (kuru)
30 TL/dekar/yıl
3
Korunga
40 TL/dekar/yıl
4
Tek yıllıklar
35 TL/dekar
5
Silajlık tek yıllıklar
50 TL/dekar
6
Silajlık mısır (sulu)
75 TL/dekar
7
Silajlık mısır (kuru)
35 TL/dekar
8
Yapay çayır-mera
100 TL/dekar
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen
hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu
tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenmektedir.
Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde
bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için
hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim
miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi
suretiyle uygulanmaktadır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari
işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme
yapılmaktadır.
1
Hastalıktan ari işletme desteği
375 TL/baş
2
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)
50 TL/baş
Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için
uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılmaktadır.
1
Şap Aşısı (Büyükbaş)
0,75 TL/baş
2
Şap Aşısı (Küçükbaş)
0,50 TL/baş
3
Brucellosis (Büyükbaş)
1,50 TL/baş
4
Brucellosis (Küçükbaş)
0,50 TL/baş
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça
uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen
miktarlarda ödeme yapılmaktadır.
13
1
Büyükbaş Koruma
500 TL/baş
2
Küçükbaş Koruma
80TL/baş
3
Arı Koruma
40 TL/kovan
4
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü
5
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü
6
Halk Elinde Manda Islahı
700 TL/baş
7
Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği
100 TL/baş
Anaç
35 TL/baş
Yavru
50 TL/baş
Anaç
35 TL/baş
Yavru
20 TL/baş
Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler
ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılmaktadır.
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek
sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 600 başa kadar
tam, 601 baş ve üzeri için ise %50’si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme
yapılmaktadır. Bu uygulama için ilk altı aylık ödeme, Ağustos ortasında yapılacak olup birim fiyat
200 TL/baş olarak belirlenmiştir.
Hayvancılık Desteklemelerinin 2014 Yılı Ödeneği 2.692.845.000 TL olup, ilk altı aylık
dönemde üreticilere 1.903.048.000 TL ödeme yapılmıştır. İlk altı aylık dönemde yem bitkisi desteği,
buzağı desteği, arıcılık, bombus, su ürünleri, balıkçı teknelerinin avdan çekilmesi, büyükbaş hayvan
desteği, çiğ süt desteği, süt tozu, büyükbaş hayvan besi, hastalıktan ari hayvan tazminatı, aşı,
hastalıktan ari işletme, süt analizi, ıslah amaçlı koyun keçi desteği ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
İkinci altı aylık dönemde ise; 2014 yılı besi desteği, tiftik, ipek böceği, hayvan gen kaynakları, çiğ
süt desteğinin kalan dilimleri ödenecek olup, müracaata bağlı olarak da hastalıktan ari hayvan
tazminatı, aşı, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine devam edilecektir.
Yurt İçi Sertifikalı Tohum İle Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının ve
Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma
önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı
türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan
Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2014 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme
ödemesi yapılmaktadır. Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullananlara ilave
destek ödemesi yapılmaktadır.
Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt
içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve
sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk
kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2014 yılında
ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılmaktadır.
14
Sıra Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
No
(TL/dekar)
1
Buğday
7,5
2
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar
6
3
Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca
8
4
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
10
5
Susam, Kanola, Aspir
4
6
Patates
40
7
Soya
20
8
Korunga, Fiğ
5
Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Standart
Fidan Kullanım Desteği
(TL/dekar)
Sertifikalı
(TL/dekar)
9
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi
150
350
10
Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi
150
300
11
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
100
230
12
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi
50
100
13
Aşılama ile çeşit değiştirme
-
250
14
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
50
100
15
Sertifikalı çilek fidesi desteği
-
300
16
Sertifikalı/Standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi
100
230
17
Patates Siğili Görülen Alanlarda Sertifikalı/Standart Fidan Aldığı desteğe
%50 ilave
Kullanım Desteği
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
(TL/kg)
16
Buğday
0,10
17
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates
0,08
18
Çeltik
0,25
19
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ 0,50
19
Soya
0,35
20
Kanola
1,20
21
Susam
0,60
22
Yonca
1,50
23
Yer Fıstığı
0,80
15
Aldığı desteğe
%50 ilave
Sertifikalı Tohum Kullanım, Sertifikalı Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Destekleri
için 2014 Yılı Ödeneği 158.000.000 TL olup, ilk altı ayda 119.276.000 TL ödenek üreticilere
ödenmiş olup, kalan ödemelere üreticilerden gelen taleplere bağlı olarak ikinci altı ayda devam
edilecektir.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Primi Desteği
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ,
Giresun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mersin,
Osmaniye ve Hatay illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme
sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2014 yılında 375 TL
katılım desteği ödemesi yapılacaktır.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi katılım primi desteği için 2014 Yılı ödeneği 500.000 TL
olup Ağustos ayında ödenmesi planlanmaktadır.
Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla
Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri
üretimlerine destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere
aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Sıra
Organik Tarım Desteklemeleri
No
Destek Miktarı
1
Meyve, sebze
70 TL/dekar
2
Tarla Bitkileri
10 TL/dekar
3
Anaç Sığır, Manda
150 TL/baş
4
Buzağı
50 TL/baş
5
Anaç koyun, keçi
10 TL/baş
6
Arılı kovan
5 TL/kovan
7
Alabalık
0,35 TL/kg
8
Çipura-levrek
0,45 TL/kg
İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller
üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Sıra
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri
No
Destek Miktarı
1
Meyve, Sebze
50 TL/dekar
2
Örtü altı
150 TL/dekar
Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği Ödemelerinin 2014 Yılı ödeneği 97.000.000 TL olup,
Ağustos ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır.
16
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya
kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her
tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenmektedir.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 2014 Yılı Ödeneği 50.000.000 TL olup ikinci
altı ayda ödenmesi planlanmıştır.
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik
mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve
açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destekleme ödemeleri yapılmaktadır.
Sıra
No
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri
Destek Miktarı
1
Biyoteknik mücadele desteği
110 TL/dekar
2
Biyolojik mücadele desteği
350 TL/dekar
Örtüaltı paket toplamı
460 TL/dekar
3
Biyoteknik mücadele desteği
35 TL/dekar
4
Biyolojik mücadele desteği
35 TL/dekar
Açık alanda paket toplamı
70 TL/dekar
2014 Yılı Ödeneği 10.000.000 TL olup ilk altı ayda Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
ödemeleri başlamıştır. İl müdürlüklerinden gelecek icmaller doğrultusunda ikinci altı ayda da devam
edecektir.
Araştırma ve Geliştirme Projeleri Desteği
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve
teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen
araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerine, 2014-2016 yılları içinde destekleme ödemesi
yapılmaktadır.
Uygun görülen projelere AR-GE desteği ikinci altı ayda yapılacak olup 2014 Yılı ödeneği
9.000.000 TL’dir.
Kırsal Alanda Yatırımların Desteklenmesi
2014 Yılı Ödeneği 434.000.000 TL olup ilk altı aylık dönemde kırsal kalkınma desteklerinden
ekonomik yatırımlara ilişkin ödemeler yapılmıştır. İkinci altı aylık dönemde de il Müdürlüklerinden
gelen icmaller doğrultusunda ekonomik yatırımlara hibe desteği ödemelerine devam edilecektir.
Ayrıca, Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Makine-ekipman alımlarının desteklenmesi ve
bireysel sulama ekipman alımları desteği ödemeleri yapılacaktır. Makine ekipman desteklemelerine
ilişkin bütçeler illere bildirilmiş olup gerçekleşmelere bağlı olarak yılın son 3 ayında ödenmek üzere
plan yapılmıştır
17
LİSTE
NO HAVZA ADI
FARK
ÖDEMESİ
ÜRÜNLER
KAPSAMINDA
DESTEKLENEN
1
Güney Marmara
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı
2
Batı Karadeniz
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
3
Kuzeybatı Anadolu
Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
4
Doğu Karadeniz
Havzası
Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola
5
Karasu–Aras
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek,
Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6
Kuzey Marmara
Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane
Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7
Büyük Ağrı
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği,
Çeltik
8
Söğüt Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
9
Çoruh Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf
10
Yukarı Fırat
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
11
Kıyı Ege Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
12
Van Gölü Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut,
Yağlık Ayçiçeği
13
Erciyes Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
14
Kaz Dağları
Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
İç Ege Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
15
18
16
Gediz Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı
17
Meriç Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
18
Yeşilırmak Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf
19
Orta Karadeniz
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
20
Karacadağ Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık
Ayçiçeği, Zeytinyağı
21
Zap Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut
22
GAP Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
23
Batı GAP Havzası
Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
24
Doğu Akdeniz
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,
Zeytinyağı
25
Kıyı Akdeniz
Havzası
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı
26
Ege Yayla Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27
Orta Kızılırmak
Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
28
Orta Anadolu
Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf
Fırat Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Zeytinyağı
Göller Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı,
29
30
19
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ.
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Proje kapsamında planlanan ödenek merkez ve taşra teşkilatının modernizasyonunu
gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Bakanlık Birimlerimizin diğer yatırım projelerinde öngörülemeyen altyapı yatırımları ile
makina teçhizat talepleri yerine getirilmiştir.
Merkez kampüsünde bulunan çeşitli hizmet binalarının muhtelif tadilatları yapılmıştır.
2011 yılı içerisinde kurulumları tamamlanan sunucu, network cihazları, disk sistemleri,
güvenlik cihazları vb. ürünlerin garanti süresi dolduğundan, belirtilen sistemlerin garanti süresinin
uzatma işlemleri yapılacaktır. Tüm Bakanlık uygulamalarında yazılımda yapılan değişiklikler ile
sunucu sistemlerdeki paket yazılımların yapılandırma değişikliklerine ve yeni çıkan tehditlere karşı
sistemlerin bağımsız ve konusunda uzmanlığı sertifikalandırılmış bir firma tarafından her 6 ayda bir
güvenlik analizinden geçirilmektedir. Bilgi Güvenliği 27001 projesine başlanılmıştır. 5651 sayılı
kanun gereği tutulan Log Kayıt Sistemi yenilenmiştir. Bakanlık Veri Merkezinde bulunan Bilgi ve
İletişim teknolojileri altyapı ürünlerinin (Veri tabanı, Web, Güvenlik, DNS, DHCP vb.) düzgün
verimli ve performanslı çalışması için gerekli danışmanlık hizmetinin temini yapılmıştır. Bakanlık
Veri Merkezine yedek enerji hattı çekilmiştir. Elektronik Posta Hizmetinin kampüs dışı merkez
birimler ve taşra teşkilatına yaygınlaştırılmasına başlanılmıştır. Lisansı dolan güvenlik ürünlerinin
lisans süreleri 3 yıl boyunca uzatılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Kalan ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bakanlık Birimlerimizin diğer yatırım projelerinde öngörülemeyen altyapı yatırımları ile
makina teçhizat talepleri karşılanmaya çalışılacaktır. Merkezdeki çeşitli hizmet binalarının muhtelif
tadilatlarının yapılması planlanmaktadır.
Bakanlığımız yeni veri merkezi enerji altyapısı için düzeltmeler ve ihale süreci başlamıştır.
Bakanlık ve Merkez Teşkilatlar için Web Sitelerinin Portal Altyapısına taşınması Harici Danışmanlık
kaynağı kullanılarak yapılmaktadır. Veri Ambarı çözümünün Bakanlık uygulamaları arasında
yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bakanlık uygulamaları için eş zamanlı 10.000 kullanıcıya 7x24
hizmet veren sistemin performans dar boğazlarını incelemek, tüm iş akışlarını analiz etmek ve
aksayan noktaların belirlenerek düzeltilmesi için önerilerde bulunmak ve gerçekleştiğinin kontrolünü
yapmak üzere kademeli performans analizi hizmeti, Bakanlık Veri Merkezinde (BVM) bulunan Bilgi
ve İletişim teknolojileri altyapı ürünlerinin (Veri tabanı, Web, Güvenlik, DNS, DHCP vb.) düzgün
verimli ve performanslı çalışması için gerekli danışmanlık hizmetinin temini, Bakanlık veri
merkezinde kullanılmakta olan her türlü donanım ve yazılım ürünlerinin güncelleştirilmesi ve
oluşabilecek kullanıcı artışına uyum sağlaması, Bakanlık uygulamalarının güvenlik ihtiyaçlarının
karşılanması ve güvenlik altyapısının geliştirilmesi, bilişim uzmanları ekibinin iyileştirilmesi
(Eğitim), Çağrı Merkezi Çözümü (Hizmet Alımı), Veri Merkezi Altyapısının Güçlendirilmesi.
Network Altyapısının İyileştirilmesi. BVM’de yer alan uygulama ve donanımların güncelleme
yatırımı ile personel eğitimine devam edilecektir. Web siteleri taşra teşkilatına yaygınlaştırılacaktır.
Kurumsal portal uygulamaları hayata geçirilecektir. İhtiyaç duyulan uygulamaların geliştirilmesine
devam edilecektir ve güvenlik testlerinin yapılmasının sağlanması ile mobil uygulamalar için
personel eğitimlerine başlanacaktır. Yazılım projeleri yönetim süreçlerine ait standartların
belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
20
LOJMAN ONARIMI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Lojman onarımı için 105.857 TL ödenek harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Merkez kampüsündeki lojmanların muhtelif tadilatları yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Kalan ödeneğin harcanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Merkezdeki lojmanların muhtelif tadilatlarının yapılması planlanmaktadır.
TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında projeye tahsis edilen 3.000.000 TL ödenekten Ocak-Haziran döneminde 151.536
TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
GAP Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 19 adet eğitim filminin hazırlanmasına devam
edilmektedir. Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında; üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini
sağlamak amacıyla 2 adet kamu spotu hazırlanarak, ulusal ve yerel kanallarda yayınlanması için
RTÜK’e teslim edilmiştir. TRT Anadolu ve TRT Belgesel kanallarında yayınlamak üzere 26
dakikadan oluşan 6 adet “El Sanatları” temalı belgesel ile farklı temalardaki toplam 4 adet belgesel
film yapılmıştır. 61 adet Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlenmiş olup etkinlikler devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje kapsamında 2014 yılında tahsis edilen ödeneğin proje faaliyetleri kapsamında
tamamının harcanması planlanmaktadır. Özellikle proje kapsamında alınması planlanan stüdyo aracı
ve stüdyo malzemeleri alımı ile matbaa makineleri alımları halen devam etmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
GAP Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 19 adet eğitim filminin (yapımlar her yıl tarım
takvimi çerçevesinde yılın başından itibaren senaryolaştırılmakta olup montaj, dublaj vb. yapım
aşamalarının bitiminde film halini almaktadır. Dolayısıyla söz konusu süreç yılın ikinci altı aylık
döneminde tamamlanmaktadır) yapılması planlanmıştır.
Toplumun doğa, tarım ve insan ilişkilerine yönelik farkındalığını artırmak, kırsal yaşamla
ilgili bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasına devam
edilecek olup 2014 yılında altıncısı düzenlenecektir.
Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında; üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini
sağlamak amacıyla 2 adet kamu spotu hazırlanarak, ulusal ve yerel kanallarda yayınlanması için
RTÜK’e teslim edilmiş olup, ikinci altı aylık dönemde 2 adet kamu spotu hazırlanması planlanmıştır.
Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında; Türkiye genelinde ilkokul düzeyinde 81 il
kapsamında “gıda hijyeni” temalı ulusal çocuk resim yarışması düzenlenmesi planlanmıştır.
Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında gerçekleşen etkinliklerin düzenlenmesine devam
edilecektir.
21
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında projeye tahsis edilen 1.500.000 TL ödenekten Ocak-Haziran döneminde 493.459
TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında; 14 ilde (Diyarbakır, Niğde, Kayseri,
Tunceli, Iğdır, Karaman, Sinop, Muğla, Muş, Gaziantep, Adana, Hakkari, Zonguldak, Aydın)
demonstrasyon, çiftçi toplantısı, uzun ve kısa süreli çiftçi kursu, tarla günü, inceleme ve teşvik
müsabakası faaliyetlerinde 2.654 kadına eğitim verilmiştir. Yapılan eğitimlerin yanında proje
kapsamında belirlenen örnek teşkil edecek kadın çiftçilere proje konuları dâhilinde; arıcılık
malzemeleri, sera malzemeleri, tohum, fide, ilaç, gübre, fidan, sulama sistemi malzemeleri temin
edilmiştir.
2004-2013 yıllarında Türkiye birincisi olan 10 ilin katıldığı “Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi
ve Proje Yarışması Şampiyonlar Şampiyonu Türkiye Finali” 2013 Türkiye birincisi olan Eskişehir
ilinde gerçekleştirilmiştir.
“Kırsal Alanda Kadın Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programı”
kapsamında 81 il müdürlüğü tarafından; kırsal alanda kadına yönelik yürütülen ve yürütülecek olan
çalışmalar, kırsalda kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesini sağlayıcı projeler, il
müdürlüklerince kırsalda kadına yönelik öngörülen sorunlar, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin
görüşülerek rapor haline getirileceği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 3 bölgesi (Nevşehir, Isparta, Bitlis)
gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen ödeneğin tamamının; proje faaliyetleri kapsamında harcanması
planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
“Kırsal Alanda Kadın Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programı”
kapsamında devam eden Ortak Akıl Toplantıları Samsun ve Bursa’da yapılarak Eylül ayı içerisinde
tamamlanacaktır.
15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nün bir programla kutlanması
gerçekleştirilecektir.
TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında projeye tahsis edilen 2.500.000 TL ödenekten Ocak-Haziran ayı döneminde
485.791 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların daha
etkin ve verimli olabilmesi, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla “Tarımsal Yenilik ve Bilgi
Sistemi, Bölge ve İl Grup Toplantıları Uygulama Talimatı” hazırlanmıştır. Buna uygun olarak 7
Koordinatör Araştırma Enstitüsü tarafından Bölge Grup Toplantısı düzenlenmiştir. 12 İl Müdürlüğü
tarafından Bölge Grup Toplantısı öncesi İl Grup Toplantısı düzenlenmiş, 6 İl Müdürlüğü tarafından
da Bölge Grup Toplantısına katılıp döndükten sonra İl Grup Toplantısı düzenlenmiştir.
Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2014 yılında 21
Enstitü/İstasyonda ve 55 İlde toplam 33 proje uygulanmaya devam etmektedir. Proje kapsamında
314 çiftçide 139 adet demonstrasyon kurulmuştur. 4 adet tarla günü düzenlenmiş ve 80 çiftçi
katılmıştır. 67 çiftçi toplantısına 871 çiftçi katılmıştır. 15 adet çiftçi inceleme gezisine 210 çiftçi
22
katılmıştır. Düzenlenen 3 adet panele 240 çiftçi katılmıştır. 26 farklı konuda basılı yayın
hazırlanmıştır.
Bakanlığımız, İŞKUR, TZOB işbirliği ile yürütülen Tarımsal Nüfus Genleşiyor Projesi
kapsamında 2014 Haziran ayı sonu itibariyle 21 farklı konuda gerçekleştirilen 38 eğitimde toplam
784 kursiyer bu eğitimlerden faydalanarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Sürü Yönetimi Eğitimi
kurslarına 18 ilde, 48 eğitim düzenlenmiş ve 2.253 çiftçi katılmıştır. Bu eğitimlerin daha fazla sayıda
çiftçiye ve sektör paydaşına duyurulması amacıyla 4 farklı afiş hazırlanmış ve 3.000 adet çoğaltılarak
illerimize gönderilmiştir.
Gerçekleştirilen 3 adet “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim Kursuna” katılan 75 Ziraat
Mühendisi sertifika almış olup, 2 adet “Sulama Metotları Kursuna” 33 Ziraat Mühendisi katılmıştır.
İlk altı ayda il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen 3.510 Demonstrasyon
faaliyetine 25.571 çiftçi, 155 Tarla Günü faaliyetine 3.750 çiftçi, 27.382 Çiftçi Toplantısı faaliyetine
375.903 çiftçi, 550 Çiftçi Kursuna 16.500 çiftçi, 533 Çiftçi İnceleme Gezisine 10.541 çiftçi
katılmıştır. Ayrıca illerimizde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde 6.502 kişinin eğitimi
sağlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen yatırım ödeneğinin proje faaliyetleri kapsamında tamamının
harcanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Genç Çiftçilere yönelik eğitimlere devam edilecektir. “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi”
nin 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde 15-40 yaş arası 2716 gencin katılacağı 137 eğitim
planlanmıştır. Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında 2014 yılı ikinci yarısında 372 Adet
sürü yönetimi elemanı benim kursu düzenlenmesi ve 9.570 kişinin katılması planlanmıştır.
Suyun bilinçli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilerimize eğitim ve
yayım hizmeti verecek personelin yetiştirilmesi için, Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevli Ziraat
Mühendislerine yönelik olarak 2014 yılı ikinci altı ayında 2 adet “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim
Kursu” ve 2 adet “Sulama Metotları Kursu” programlanmış olup, toplamda 117 Ziraat Mühendisinin
yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2014
yılında sonuçlandırılan araştırma projeleri ile 2013 ve 2014 yıllarında tescil yapılan çeşitlerle ilgili,
yayımcı personelin ihtiyaç duyacağı bilgiler geçen yıl olduğu gibi bu yılda Başkanlığımız internet
sayfasında sektör paydaşlarının kullanımına sunulacaktır.
Enstitü ve istasyonlar ile il/ilçe/şube müdürlükleri ve Tar-Gel personeli arasında bir e-posta
zinciri oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmalara ait sonuç raporlarına ve enstitüler ile
istasyonlar tarafından tescil ettirilen çeşitlere ait bilgiler ve Bölge Grup Toplantıları Sonuç raporları
(pdf formatında) bu e-posta zinciri sayesinde Tar-Gel personeline kadar olmak üzere yaklaşık 30.000
Bakanlık personeline ulaşması sağlanacaktır.
23
ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında projeye tahsis edilen 2.000.000 TL ödenekten Ocak-Haziran döneminde 84.475
TL’si harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
GAP Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 19 adet eğitim filminin hazırlanmasına devam
edilmektedir. Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında; üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini
sağlamak amacıyla 2 adet kamu spotu hazırlanarak, ulusal ve yerel kanallarda yayınlanması için
RTÜK’e teslim edilmiştir. TRT Anadolu ve TRT Belgesel kanallarında yayınlamak üzere 26
dakikadan oluşan 6 adet “El Sanatları” temalı belgesel ile farklı temalardaki toplam 4 adet belgesel
film yapılmıştır.61 adet Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlenmiş olup etkinlikler devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje kapsamında 2014 yılında tahsis edilen ödeneğin kalan kısmının tamamının harcanması
planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
GAP Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 19 adet eğitim filminin (Yapımlar her yıl tarım
takvimi çerçevesinde yılın başından itibaren senaryolaştırılmakta olup montaj, dublaj vb. yapım
aşamalarının bitiminde film halini almaktadır. Dolayısıyla söz konusu süreç yılın ikinci altı aylık
döneminde tamamlanmaktadır.) yapılması planlanmıştır. Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında;
üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2 adet kamu spotu hazırlanarak, ulusal
ve yerel kanallarda yayınlanması için RTÜK’e teslim edilmiş olup, ikinci altı aylık dönemde 2 adet
kamu spotu hazırlanması planlanmıştır. Tarımsal Yayın Kampanyaları kapsamında; Türkiye
genelinde ilkokul düzeyinde 81 il kapsamında “gıda hijyeni” temalı ulusal çocuk resim yarışması
düzenlenmesi planlanmıştır.
MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde kullanılmak üzere proje kapsamında 3.400.000
TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 125.000 TL'si taşıt alımı için planlanmıştır. Ocak-Haziran
döneminde 325.733 TL harcanmıştır. Bu harcama planlanan hedeflere uygundur.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin idari bina, atölye, yemekhane, yatakhane derslik vb.
alanlarının bakım ve onarımları yaptırılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje kapsamında ayrılan ödeneğin tamamının bu dönemde harcanması planlanmıştır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenecek kurslarda kullanılmak üzere hammadde
alımları yapılacak, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kursiyer
yatakhanelerinde kullanılmak üzere çeşitli mefruşat alınacaktır. Ayrıca proje kapsamında Kastamonu
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 1 adet midibüs alınacaktır.
GIDA HİZMETLERİ CARİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı “Gıda Cari” ödeneğinden tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 03.2
tertibine 8.040.000 TL, yolluklar için 03.3 tertibine 1.550.000 TL, hizmet alımları için 03.5 tertibine
5.810.000 TL, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri için 03.7 tertibinden
24
2.300.000 TL ve gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için 03.8 tertibine 800.000 TL
planlanmıştır.
2014 Haziran sonu itibari ile 03.2 tertibinden 2.528.242 TL, 03.3 tertibinden 334.183 TL,
03.5 tertibinden 1.858.750 TL, 03.7 tertibinden 614.461 TL ve 03.8 tertibinden 76.419 TL
harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi İşletim hizmeti devam ettirilmektedir.
Yurt içinde gıda denetim hizmetleri, numune alma ve analiz faaliyetleri ile analizlerin
sonuçlandırılması için gerekli olan su, temizlik malzemesi, yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik,
kimyevi madde alımları gerçekleştirilmiştir.
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının kuruluş izni ve çalışma izinleri için yurt içinde değişik
illerde denetim faaliyetleri yapılmış, yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmalarına katılım
sağlanmıştır. Bazı laboratuvarlara ait hizmet binalarında bakım ve onarım yapılmıştır. Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüklerinin etüt-proje, ekspertiz, araştırma-geliştirme, müteahhitlik, temizlik
hizmeti alımı, posta telgraf, telefon abonelik ve kullanım ve internet giderleri karşılanmıştır.
Laboratuvar müdürlüklerinin büro malzemesi, büro makinesi ve teçhizat, avadanlık yedek parça,
makine teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım ve büro bakım onarım giderleri karşılanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında kalan ödeneğin tamamına yakınının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezi hizmetine devam edilecek, Kalıntı İzleme Programı
kapsamında alınması planlanan numunelerin analizleri TUBİTAK’a yaptırılacak, yurtiçinde gıda
denetim hizmetleri, numune alma ve analiz faaliyetleri ile analizlerin sonuçlandırılması için gerekli
olan kimyevi madde alımları gerçekleştirilecek, elektrik ve su giderleri ödenecektir.
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının kuruluş izni ve çalışma izinleri için değişik illerde
denetim faaliyetleri yapılacak, yurtiçinde ve yurt dışında değişik eğitim çalışmalarına katılım
sağlanacaktır. Hizmet binalarının bakım ve onarımı devam edecektir. Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüklerinin etüt-proje ekspertiz, araştırma geliştirme, müteahhitlik, temizlik hizmeti alımı, posta
telgraf, telefon abonelik ve kullanım ve internet giderleri karşılanacaktır. Laboratuvar
müdürlüklerinin büro malzemesi, büro makinesi ve teçhizat, avadanlık yedek parça, makine teçhizat
bakım onarım, taşıt bakım onarım ve büro bakım onarım giderleri karşılanacaktır.
BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ- Bitkisel üretim karantina
hizmetleri
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Taşra birimlerine; Projede kullanılmak üzere; 06.1 mamul mal alımları tertibine 180.000 TL
ödenek konulmuş, 799,2 TL harcanmış, 06.2 menkul sermaye üretim giderleri tertibine 1.200.000 TL
ödenek konulmuş,515.660,04 TL harcanmış, 06.5 gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine
7.150.000 TL ödenek konulmuş, 2.630.043,52 TL harcanmış, 06.6 menkul malların büyük onarım
giderleri tertibine 1.800.000 TL ödenek konulmuş, 362.393,38 TL harcanmış ve 06.9 diğer sermaye
giderleri tertibine 1.950.000 TL ödenek konulmuş, 498.976,76 TL harcanmıştır.
Genel Müdürlüğe; Projede kullanılmak üzere; 06.1 mamul mal alımları tertibine 85.000 TL
ödenek konulmuş, 06.2 menkul sermaye üretim giderleri tertibine 430.000 TL ödenek konulmuş,
124.858,80 TL harcanmış, 06.5 gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine 50.000 TL ödenek
25
konulmuş, 06.9 diğer sermaye giderleri tertibine 355.000 TL ödenek konulmuş, 67.875,16 TL
harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Entegre mücadele çalışmaları kapsamında; 81 ilde 16 üründe, 13.843 üretici 1.151.544 da
alanda Entegre Mücadele çalışmaları yürütülmektedir.
Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi çalışmaları kapsamında; 36 ilde 16 üründe, 7000 üretici
ile 200.533 da alanda uygulanmaktadır.
Tahmin Uyarı Çalışmaları; Elmada Karaleke ve Elma İçkurdu, Bağda Mildiyö ve Salkım
Güvesine karşı 47 İlde 274 adet TUS kullanılarak toplam 1.890.513 da yürütülmektedir.
Entegre ve Kontrollü Mücadele Çalışmaları, 200.000.000 dekar alanda ve 3.000.000 ton
tohum ve üründe yürütülmektedir.
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması kapsamında kayıt altına
alınan operatör sayısı 81 ilde 4502 operatörün kayıtları yapılmış olup bu operatörlere ait üretim
alanlarında ön denetim gerçekleştirilerek “Kayıt Sertifikaları” verilmiştir.
Ülkemizde yeni tespit edilen karantinaya tabi Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu) ile ilgili karantina ve eradikasyon çalışmaları başlatılmış, kurumsal işbirliği sağlanmış,
Avrupa Birliğine uyumlu olarak Mücadele Yönetmeliği hazırlanmış, broşür bastırılarak ilgili İl
Müdürlüklerine ulaştırılmıştır.
Eğitim, Yayım ve Yayın Çalışmaları, kapsamında çiftçi eğitim çalışmaları devam etmekte
olup, bu amaçla afiş, liflet, broşür vb. basımı ve eğitim filmleri yaptırılacaktır. Ayrıca teknik
personelin hizmetiçi eğitimine yönelik olarak 16 ayrı konuda sertifikalı, 10 konuda ise sertifikasız
eğitim verilmektedir. Bitki Sağlığı Çiftçi Eğitim Serisi olarak 27 konuda kitapçık, 9 konuda liflet, ve
4 konuda afiş ve 4 konuda film hazırlık çalışmaları başlatılmış ve bir kısmı gerçekleştirilmiş olup
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca iş teslim edilecektir.
Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü bina yapımı için proje giderleri olarak 200.000 TL
aktarılmıştır. Proje hazırlanmasını müteakiben inşaat aşamasına geçilecektir. Ağrı Doğubeyazıt,
Artvin Hopa ve Şırnak Silopi Zirai Karantina Müdürlükleri için yer tahsisi ve tapu işlemleri devam
etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi kapsamında ödeneklerin
kullanımına devam edilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Samsun, Ağrı-Doğubeyazıt, Artvin-Hopa ve Şırnak-Silopi Zirai Karantina Müdürlükleri
inşaatlarına devam edilecektir. Bitki Sağlığı ve Karantina Programı kapsamında çalışmalar
sürdürülecektir. İl Müdürlüklerince yürütülen çalışmaların takip ve denetimine devam edilecektir.
BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ-Bitki sağlığı hizmetlerinin
etkinleştirilmesi
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projede kullanılmak üzere; 06.1 mamul mal alımları tertibine 2.000.000 TL ödenek
konulmuş, 140.961,05 TL harcanmış, 06.2 menkul sermaye üretim giderleri tertibine 220.000 TL
ödenek konulmuş, 64.337,27 TL harcanmış, 06.5 gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine
26
1.030.000 TL ödenek konulmuş, 3.999,21 TL harcanmış, 06.9 diğer sermaye giderleri tertibine
2.750.000 TL ödenek konulmuş, 643.152,72 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Bakanlığımızca güvenilir gıda üretimi hedefi doğrultusunda tarladan sofraya güvenilir gıda
arzının sağlanması, taze sebze ve meyvede ihracat ve iç tüketimde yaşanan kalıntı sorununun
çözülmesi, çevre ve insan sağlığı ile fauna ve floranın korunması amacıyla Bitki Sağlığı
Uygulamaları ve Kontrolü Projesiyle, 200 milyon dekar alanda, 3 milyon ton tohum ve üründe bitki
sağlığı ile ilgili mücadele programlarının yapılması, uygulamaların takibi ve kontrolü ile iç ve dış
karantina tedbirlerinin alınması ve uygulanması amaçlanmaktadır.
Süne mücadelesinde; Hububat üretimi yapılan alanın yaklaşık 4,5 milyon hektarı (%40’ı)
süne tehdidi altında bulunmaktadır. 50 ilde 9.000 köyde yaklaşık 45 milyon dekar alanda 2.000
personelden oluşan 500 ekip ile süne sürvey çalışmaları yapılmıştır.
10.07.2014 tarihi itibariyle 21 ilde 5,8 milyon dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.
Biyolojik Mücadele olarak süneye karşı 5.115.000 adet parazitoit üretilerek salımı yapılmıştır.
Kışlamış ergin mücadelesiyle ilgili afiş ve liflet hazırlanarak İl Müdürlüklerimize gönderilmiştir.
Çekirge mücadelesinde; devlet yardım mücadelesi olarak 263.820 da programa alınmış olup,
program ihtiyacı olan 8.000 lt bitki koruma ürünü satın alınarak mücadele yapılan İl
Müdürlüklerimize ulaştırılmıştır. Mücadele devam etmektedir.
Zeytin Sineği mücadelesi sürvey çalışmaları devam etmektedir. Kontrollü havadan
mücadeleye izin verilmiş olup, mücadele için gerekli zirai yardım yapılacaktır.
Hasat Öncesi Denetim Programı, 81 İlde 26 üründe 4000 numune alınacak ve analizleri İl
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine yaptırılacaktır.
Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve izlenmesi,:
ihraç edilen tüm ürünlerde üretici kayıt defterlerinin tutulmasının sağlanması konusunda üreticiler,
ürün alıcıları ve çiftçileri bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Üretici Kayıt Defterleri İl
Müdürlükleri tarafından üreticiye ulaştırılmakta ve kayıtların tutulması sağlanmaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi kapsamında ödeneklerin
kullanımına devam edilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
"Kültürel-Fiziksel Mücadele" konusunda sempozyum ve kitap basımı yapılacaktır. Entegre
Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi çalışmalarına devam edilecektir. Bitki Sağlığı ve
Karantina Programı kapsamında çalışmalar sürdürülecektir. İl Müdürlüklerince yürütülen
çalışmaların takip ve denetimine devam edilecektir.
RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projede kullanılmak üzere; 06.1 mamul mal alımları tertibine 40.000 TL ödenek konulmuş,
10.228,06 TL harcanmış, 06.2 menkul sermaye üretim giderleri tertibine 100.000 TL ödenek
konulmuş, 5.943,36 TL harcanmış, 06.5 gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine 190.000 TL
ödenek konulmuş, 37.580,19 TL harcanmış, 06.6 menkul malların büyük onarım giderleri tertibine
75.000 TL ödenek konulmuş, 13.831,91 TL harcanmış, 06.9 diğer sermaye giderleri tertibine
195.000 TL ödenek konulmuş, 39.821,97 TL harcanmıştır.
27
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Planlanan denemelerin %10'u kurulmuştur. Pülverizatör vb. zirai araç gereç alımları
gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi kapsamında ödeneklerin
kullanımına devam edilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Planlanan çalışmalara devam edilecektir.
GIDA DENETİM HİZMETLERİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinde Gıda
Denetim Hizmetleri alt projesi denetim hizmetlerinde etkinliği sağlamak için gerekli olan numune
alma ekipmanları ile bilgisayar alımları için 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 1.300.000 TL,
göreve giden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü personelinin geçici görev yolluğu giderlerinin
karşılanması için 06.9 Diğer Sermaye Giderleri tertibine de 200.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu
bütçe tertiplerinden 2014 Haziran sonu itibariyle 06.1 tertibinden 264.284 TL, 06.9 tertibinden
62.483 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
İl Müdürlüklerimizde denetimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan numune alma
ekipmanları ile bilgisayar alımlarının bir kısmı gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında kalan ödeneklerin tamamına yakınının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
İl Müdürlüklerimizde denetimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan numune alma
ekipmanları ile bilgisayar alımları gerçekleştirilecektir.
İL KONTROL LAB. ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinde İl Kontrol
Laboratuvarları Altyapısının Geliştirilmesi alt projesi kapsamında denetim hizmetlerinde etkinliği
sağlamak için ihtiyaç duyulan laboratuvar cihaz alımlarının yapılabilmesi için 06.1 Mamul Mal
Alımları tertibine 5.950.000 TL, kimyevi madde ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 06.2 Menkul
Sermaye Üretim Giderleri tertibine 2.500.000 TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerinin
karşılanması için 06.6 tertibine 1.000.000 TL ve Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin
karşılanabilmesi için 06.7 tertibine 1.00.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu bütçe tertiplerinden 2014
Haziran sonu itibariyle 06.1 tertibinden 458.585 TL, 06.2 tertibinden 976.987 TL, 06.5 tertibinden
92.715 TL, 06.6 tertibinden 210.290 TL ve 06.7 tertibinden 14.353 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe serbestlikleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan laboratuvar
cihazlarının bir kısmı ile analizlerde kullanılan kimyevi madde alımları yapılmış, laboratuvar
cihazlarının bakım-onarımları yapılmış, hizmet binalarında tadilatlar yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında kalan ödeneğin tamamına yakınının kullanılması hedeflenmektedir.
28
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Gıda denetim hizmetlerinde etkinliği sağlamak için analiz faaliyetlerinde kullanılacak cihaz
ve kimyevi madde alımı faaliyetlerine devam edilecektir. Denizli ve Giresun Gıda Kontrol
Laboratuvarları ile ihtiyaç duyabilecek diğer laboratuvarlara ait hizmet binalarında bakım-onarım
faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Özel Laboratuvarların Kuruluş İzni, Çalışma İzni ve Rutin Denetim
faaliyetlerine devam edilecektir.
ULUSAL REFERANS LABORATUVARI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinde Ulusal
Referans Laboratuvarı alt projesi bütçesinde ihtiyaç duyulan laboratuvar cihaz alımlarının
yapılabilmesi için 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 1.550.000 TL, kimyevi madde ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 755.000 TL, elektrik
ihtiyaçlarının karşılanması için 06.5 tertibine 250.000 TL, Menkul Malların Büyük Onarım
Giderlerinin karşılanması için 06.6 tertibine 300.000 TL ve Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin
karşılanabilmesi için 06.7 tertibine 150.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu bütçe tertiplerinden 2014
Haziran sonu itibariyle 06.1 tertibinden 119.524 TL, 06.2 tertibinden 72.378 TL, 06.5 tertibinden
42.273 TL, 06.6 tertibinden 252.563 TL ve 06.7 tertibinden 29.610 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe serbestlikleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan laboratuvar
cihazlarının bir kısmı ile analizlerde kullanılan kimyevi madde alımları yapılmış, laboratuvar
cihazlarının bakım-onarımları yapılmış, hizmet binalarında tadilatlar yapılmış, elektrik giderleri
karşılanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında kalan ödeneğin tamamına yakınının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
İhtiyaç duyulan cihaz ve kimyevi madde alımı yapılacak, laboratuvar cihazlarının bakım
onarımı ile hizmet binasında ihtiyaç duyulan bakım-onarım faaliyeti yapılacaktır. Ayrıca analiz
çalışmaları nedeniyle artan elektrik ihtiyaçları karşılanacaktır. Özel Laboratuvarların Kuruluş İzni,
Çalışma İzni ve Rutin Denetim faaliyetlerine devam edilecektir.
ANKARA İL KONTROL LABORATUVARI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinde Ankara İl
Kontrol Laboratuvarı alt projesinde, yeni hizmet binası yapımı için Gayrimenkul Sermaye üretim
Giderlerinin karşılanması için 06.5 tertibine 3.000.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu bütçe tertibinden
2014 Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü hizmet binası inşaatına devam edilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında bütçede bulunan ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı yeni hizmet binasının yapımına devam edilecek, kaba
inşaat bitirilecektir.
29
RİZE İL KONTROL LABORATUVARI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinde Rize İl
Kontrol Laboratuvarı alt projesinde, yeni hizmet binası yapımı için Gayrimenkul Sermaye üretim
Giderlerinin karşılanması için 06.5 tertibine 50.000 TL bütçe planlanmıştır. Bu bütçe tertibinden
2014 Haziran sonu itibariyle harcama yapılmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Hizmet binası ihalesi yapılmıştır. Ancak söz konusu arazinin bulunduğu mevkide RizeGüneysu bölünmüş yol genişlemesi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler devam
etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Rize Gıda Kontrol Laboratuvarı hizmet binası inşaatına başlanması planlanmaktadır.
ADANA İL KONTROL LABORATUVARI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Yeni hizmet binası yapımı için gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin karşılanması için
06.5 tertibine 1.000.000.- TL planlanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapımı için uygulama
projesi ve inşaat ihalesi işlemlerinin yapılması için gerekli dokümanlar hazırlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yılın ikinci yarısında ödeneğin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Adana Gıda Kontrol Laboratuvarı hizmet binası inşaat ihalesi tamamlanacaktır.
30
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesinin 2014 yılı bütçesi 43.500.000.-TL’dir.
35.969.000.-TL’si 81 İl Müdürlüğü, 8 Bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri, Şap
Enstitüsü Müdürlüğü ile 8 Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne aktarılmış, Genel
Müdürlükte toplam 7.250.000.-TL ödenek bulunmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
İCRAATIN KONUSU
(Aşılama, Test, İlaçlama, Tarama)
HASTALIK ADI
2014 YILI
PROGRAM
(Baş/Doz)
Şap B. Baş (İlkbahar-Sonbahar)
UYGULAMA
27.753.226
13.747.387
700.000
2.366.493
-
1.286.308
Koyun-Keçi Brusellozu
8.400.000
4.896.770
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı
2.380.748
1.610.631
Şarbon B. Baş
462.215
218.592
Şarbon K. Baş
667.165
287.261
Sığır Brusellozu
Test
28.139
Sığır Tüberkülozu
Test
50.400
766.814
505.316
16.156.811
6.789.882
367.812.952
590.496.749
Şap K.Baş
Sığır Brusellozu
Kuduz (Kedi-Köpek)
Koyun Keçi Vebası Genç (PPR)
Sağlık Taraması
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Mevcut ödeneğin 3.500.000.-TL’lik kısmı aşı alımları için, ülke genelinde yürütülecek
aşılama kampanyalarında kullanılmak üzere kuduz aşısı alımı planlanmıştır.
İl Müdürlüklerimize göndermek üzere tıbbi malzeme alımları için 650.000.-TL ödenek tahsis
edilmiş olup, önümüzdeki dönemde alım yapılması planlanmaktadır.
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi
kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimince proje kapsamında temin edilen oral aşıların dağıtımı
amacıyla uçak kiralaması için 2.500.000 TL ödenek planlanmış ve bu amaçla ihale yapılarak aşıların
dağıtım işi 8.07.2014 tarihinde bitirilmiştir.
31
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Aşılama programı tamamlanarak sağlık taramalarına devam edilecek, 2015 yılı Hayvan
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programında kullanılmak üzere İl Müdürlüklerimiz için tıbbi
malzeme alımı, kuduz aşısı alımı ve Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi
kapsamında temin edilecek oral aşıların dağıtımı için uçak kiralaması yapılması planlanmaktadır.
Veteriner Stratejisi Etüdü (AB):
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin planlanan bütçesi 2.400.000 Avro olup 2.160.000 Avro AB hibesi, 240.000 Avro
ulusal katkı olarak sağlanmıştır.
Ocak-Haziran döneminde Hazine Müsteşarlığı tarafından Ulusal Fon Hesabına ödenek
aktarımı talebi olmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi gerçekleştirilen projede teknik yardım
bileşeni altında hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Projenin açılış toplantısı 10-Mart 2014 tarihinde
Ankara’da yapılmış olup ilk değerlendirme çalıştayı 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Antalya
ilinde gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje için Bakanlığımız 2014 yılı bütçesinde ayrılmış olan 250.000 TL ödenek Hazine
Müsteşarlığının talebi olması halinde ulusal fon hesabına aktarılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında; Belirlenen 3 ana başlık için eksiklikleri ve şu anki
durumu gösteren ön rapor hazırlanacaktır. Proje faaliyetlerini paydaşlara açıklamak ve fikirlerini
almak amacıyla çalıştay düzenlenecektir. Yapılan analizler ile; 5 yıllık üç döneme yönelik olarak
belirlenen hedeflerle birlikte, önümüzdeki 15 yıl için bir hayvan sağlığı, 5 yıllık üç döneme yönelik
olarak belirlenen hedeflerle birlikte, önümüzdeki 15 yıl için bir hayvan refahı, 5 yıllık üç döneme
yönelik olarak belirlenen hedeflerle birlikte, önümüzdeki 15 yıl için hayvanların kimliklendirilmesi,
kayıt altına alınması ve hareket kontrolü konularında Veteriner Strateji Belgeleri oluşturulacaktır.
Hayvansal Yan Ürün Stratejisi Etüdü (AB)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Türkiye’de hayvansal yan ürünlerle ilgili AB mevzuatının uygulanması için strateji
geliştirilmesi başlıklı kısa süreli eşleştirme projesi için ayrılan bütçe, faydalanıcı ülkenin %5
düzeyinde yapacağı kurum katkısı için kullanılması planlanmış ancak bu katkı ülke adına AB
Bakanlığı tarafından karşılandığından kullanılamamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Türkiye’de hayvansal yan ürünlerle ilgili AB Mevzuatının uygulanması için strateji
Geliştirilmesi başlıklı kısa süreli eşleştirme projesi aktiviteleri 10 Şubat 2014 tarihinde başlamış 18
Temmuz 2014 tarihinde sona ermiştir. Yapılan aktiviteler şunlardır: Boşluk analizinin yapılması,
eylem planının oluşturulması, hayvansal yan ürünlerin kullanımı ve imhasına yönelik stratejinin
oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatı ile paydaş kuruluşlarda konu ile ilgili çalışacak personel ile
ilgili sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı, personele yönelik eğitim düzenlenmesi ve
yerinde çalışma ziyaretlerinden oluşmaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Projenin sonuç raporları hazırlanacaktır.
32
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında taslak olarak hazırlanan broşür, el kitabı ve eğitim materyallerinin; hizmet
içi eğitim ve bilgilendirme toplantılarında kullanılmak üzere çoğaltılması planlanmıştır.
ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin toplam bütçesi 7.562.685 Avro olup 6.428.282 Avroluk kısmı AB hibesidir. Proje
kapsamında yapılacak ihaleler Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ocak-Haziran döneminde Ulusal Fon Hesabına ödenek aktarımı talebi olmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Trakya’da bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı Proje kapsamında temin
edilen şap aşıları ile aşılanmıştır. İlkbahar döneminde Trakya’da yapılan şap aşılama kampanyası ile
Projenin aşılama bölümü tamamlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje için Bakanlığımız 2014 yılı bütçesinde ayrılmış olan 50.000 TL ödenek Hazine
Müsteşarlığının talebi olması halinde ulusal fon hesabına aktarılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Trakya’da Sero-survey çalışmaları yapılacaktır. Sero-survey malzemesinin temin çalışmaları
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından sürdürülmektedir.
TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin planlanan bütçesi 2.200.000 Avro olup 1.870.000 Avro AB hibesi, 330.000 Avro
ulusal katkı olarak sağlanmıştır.
Proje kapsamında yapılacak yaban hayatına yönelik oral aşı alımı ihalesi Merkezi Finans ve
İhale Birimi tarafından tamamlanmış olup sözleşmeye bağlanmıştır.
Ocak-Haziran döneminde Hazine Müsteşarlığı tarafından Ulusal Fon Hesabına ödenek
aktarımı talebi olmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Bakanlığımızca aşıların yaban hayatına yönelik dağıtımı amacıyla uçak kiralaması için
yapılan ihale çalışmaları tamamlanarak aşı dağıtım çalışmaları 18.04.2014 tarihinde başlatılmıştır.
Aşı dağıtım çalışmaları başlamadan önce pilotlar ve aşıların dağıtılacağı İl Müdürlüklerinde görevli
personele yönelik eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. 1 Faz aşı dağıtım çalışmaları (uçaklardan aşı
baitlerini atma faaliyetleri) meteorolojik verilerin zaman zaman uygun olmaması ve notam
izinlerindeki sıkıntılar nedeniyle 08.07.2014 tarihinde tamamlanabilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje için Bakanlığımız 2014 yılı bütçesinde 50.000 TL ödenek ayrılmış olup Hazine
Müsteşarlığı tarafından 6.322 AVRO Ulusal katkı payı olarak talep edilmiştir. Talep edilen ödenek
ulusal fon hesabına aktarılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında, aşılama çalışmasının etkinliğinin ölçülmesi için tilkilerin aşı yemlerini
(bait) tüketme oranı ve oluşan bağışıklık seviyesinin ölçülerek aşılamanın başarı düzeyinin tespit
edilmesine yönelik olarak, 04-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında tilkilerden numune alınması
(tilkilerin avlanmaları) planlanmaktadır. 2. Faz Aşılama çalışması için uçak kiralama ihalesi
yapılacaktır.
33
KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin planlanan bütçesi 28.9 milyon € Avrupa Birliği katkısı ve 5.2 milyon € Ulusal katkı
olmak üzere toplam 34.1 milyon AVRO’ dur. Ocak-Haziran döneminde Ulusal Fon Hesabına ödenek
aktarımı talebi olmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Projenin Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen el terminali ve elektronik kulak
küpesi tedariki ile Teknik Yardım Bileşenine ilişkin ihale prosedürleri devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje için Bakanlığımız 2014 yılı bütçesinde 5.000.000 TL ödenek ayrılmış olup Hazine
Müsteşarlığı tarafından 2.040.000 AVRO ulusal katkı payı olarak talep edilmiştir. Proje bütçesinde
bulunan 5.000.000 ödenek ulusal fon hesabına aktarılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında temin edilecek olan elektronik kulak küpelerinin ihalesi sonuçlandırılmış
olup, 2014 yılı sonbahar döneminde 81 İl Müdürlüğü’ne teslimatların yapılması planlanmaktadır.
Teknik Yardım Bileşeni ihalesinin sonuçlanması ile birlikte farkındalığın arttırılması, uygulayıcıların
eğitilmesi ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hazırlık çalışmaları başlatılacaktır. El
Terminali ihalesinin sonuçlanmasıyla birlikte yüklenici ile yazılım hazırlanması çalışmalarına
başlanacaktır.
MERA HİZMETLERİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
İl Müdürlüklerine ödenek talep-tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 2014 Mali yılında tahsis
edilen Mera Hizmetleri ödeneği ile 81 İl Müdürlüğünde 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında
Tespit, Tahdit, Tahsis ve ıslah çalışmaları ile ilgili ihale işlemleri gerçekleştirilmiştir. İl
Müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu taşıt kiralamaları yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Islah projeleri değerlendirilerek, Mera Kanunu kapsamında tespit, tahdit ve tahsis
çalışmalarına devam edilmiştir. Islah ve Amenajman çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitim ve toplantı
faaliyetleri gerçekleştirildi.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Birinci altı aylık dönemde gerçekleştirilen harita, aplikasyon ve ıslah çalışmalarının ihale
bedellerinin ödemesi gerçekleştirilecektir. Program dahilinde ödeneklerin tamamının harcanması
hedeflenmiştir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Mera Kanunu kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilip, sonraki yılın
planlaması için değerlendirme toplantısı planlanmıştır. Islah çalışması yapılacak alanlar belirlenerek
programa dahil edilecektir. Tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına devam edilecektir. Eğitim ve
toplantı faaliyetlerine devam edilecektir.
34
BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin 2014 yılı bütçesi 4.000.000 TL olup, bunun 1.100.000 TL'si harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Program çerçevesinde toplam 350 bin adet fidan, fide, aşı gözü ve aşı kalemi üretimi
gerçekleştirilmiş, 160 dekar anaç ve kalemlik meyve bahçelerinin ve 100 dekar sulama sisteminin
bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Üretimi geliştirmeye yönelik faaliyetler ile eğitim ve yayım
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toprak işlemesiz tarım demonstrasyonları devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Projede görev alan il ve müesseselerin faaliyet programları ve ihtiyaçları doğrultusunda 2014
yılı program ödeneğinin kümülatif olarak %90’ının harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Çöğür olarak dikilen fidanların aşılama işleri gerçekleştirilecektir. Tohumluk üretim
çalışmaları devam edecektir. Çoğaltım materyalleri üretimi, mevcut anaç ve kalemlik meyve
bahçelerinin bakım işleri ile üretimi geliştirmeye yönelik faaliyetler devam edecektir. Kimyevi gübre
denetim ve analiz çalışmaları devam edecektir. Bilgisayar ile zirai gereç alımı gerçekleştirilecektir.
TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin 2014 yılı bütçesi 2.500.000 TL olup, bunun %12’si (300.000 TL) harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
İl Müdürlüklerinde görev yapan 104 Ziraat Mühendisi tohumluk kontrolör eğitiminden
geçirilerek, tohumluk kontrolörü olarak yetkilendirilmiş, Tohumluk Kontrolörlerine OECD ve ISTA
Kurallarına göre numune alma eğitimi verilmiş, Sertifikasyon kuruluşlarında makine teçhizat
alımları yapılmış, Personele hizmet içi eğitim ve kontrol denetim çalışmaları yaptırılmış, Antalya
tohum sertifikasyon kuruluşunun bina ve laboratuvar tadilatları büyük ölçüde gerçekleştirilerek
faaliyete geçirilmiş ve Adana tohum sertifikasyon kuruluşunun bina tadilatı büyük ölçüde
gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Projede görev alan müesseselerin faaliyet programları ve ihtiyaçları doğrultusunda 2014 yılı
program ödeneğinin kümülatif olarak %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Sertifikasyon kuruluşlarının teknik donanım ihtiyacının karşılanmasına devam edilecek,
Adana, Antalya ve Samsun sertifikasyon kuruluşlarının binalarının onarılması işlemlerine devam
edilecek, Adana ve Antalya Sertifikasyon Test Müdürlüklerinin laboratuvarlarının kurulması
çalışmaları devam edecek ve Adana tohum sertifikasyon kuruluşu faaliyete geçirilecektir.
ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin 2013 yılı bütçesi 1.000.000 TL olup, bunun %10’u (100.000 TL) harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi faaliyeti için hizmet
alımına yönelik teknik şartname hazırlandı. İhale süreçleri tamamlandı. Kamu İhale Kanunu’nun 3(e)
Maddesi kapsamında Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile protokol yapıldı.
yapılan protokol çerçevesinde; öncelikle kümelenme konusunda kapasite geliştirme ve farkındalık
35
oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülecek, sonrasında mevcut durumun tespitine yönelik analizler
gerçekleştirilecek, nihayetinde ise zeytin ve zeytinyağı sektörünün kümelenme vizyonu, hedefleri
belirlenecek ve stratejiler oluşturulacaktır. Sektörün tüm paydaşlarının katkısı ile oluşturulacak
stratejilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik faaliyetler projenin ikinci fazında
gerçekleştirilecektir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Projede hedefleri doğrultusunda 2014 yılı program ödeneğinin kümülatif olarak %80’inin
harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi amacıyla;
a) Teknik komite (danışma kurulu) oluşturulması,
b) Literatür taraması,
c) Proje başlangıç toplantısı ve kümelenme eğitimi,
d) Sektör paydaşlarıyla derinlemesine görüşmeler,
e) Bölgesel SWOT çalıştayları,
f) Rekabetçilik ve ihtiyaç analizi toplantıları,
g) Anket uygulaması,
h) Yurtdışı çalışma ziyareti,
i) Mevcut durum analizi yapılacaktır.
ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında belirlenen 36 İl
Müdürlüğüne 2.800.000 TL ödenek tahsisi yapılmıştır.
2014 Mali yılında tahsis edilen Mera Hizmetleri ödeneği ile 81 İl Müdürlüğünde 4342 sayılı
Mera Kanunu kapsamında tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları ile ilgili ihale işlemleri
gerçekleştirilmiş, İl Müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu taşıt kiralamaları yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje kapsamında 2014 yılında Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme projesi
kapsamında 36 İl Müdürlüğünde pilot köy ve hayvancılık yapan çiftçi ailelerinin seçimi ve yer tespiti
için çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında Çayır mera ıslahı; Macar fiği ekilişleri; yerli fiğ
ekilişleri; yonca ekilişleri; korunga ekilişleri ve Silajlık Mısır ekilişleri ile çıkış kontrollerine yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Projenin uygulandığı pilot köylerde hayvancılık yapan çiftçilere mibzerle yem
bitkileri tohum ekilişleri, silaj yapma teknikleri, hayvanların çayır ve meralarda sevk ve idaresi,
otlatılması konularında olumlu davranış kazandırılmasına yönelik çiftçi ve çoban eğitim çalışmaları
yapılmıştır. Ayrıca Hareketli iş makinesi,
program dâhilin de bilgisayar ve bilgisayar
malzemeleriyle ilgili alımlar yaptırılmıştır.
Islah projeleri değerlendirilerek, Mera Kanunu kapsamında tespit, tahdit ve tahsis
çalışmalarına devam edilmiştir. Islah ve Amenajman çalışmaları ile eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
36
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 36 İl Müdürlüğüne
ayrılan ödeneklerin tamamının yem bitkileri ekilişlerine yönelik tüm faaliyetlerde kullanılmak üzere
harcanması öngörülmüştür. Birinci altı aylık dönemde gerçekleştirilen harita, aplikasyon ve ıslah
çalışmalarının ihale bedellerinin ödemesi gerçekleştirilecektir. Program dahilinde ödeneklerin
tamamının harcanması hedeflenmiştir
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
36 il müdürlüğünde silaj yapımının ve yem bitkileri ekilişlerinin arttırılmasına ilişkin
çalışmalara devam edilecektir. Çiftçiler arasında yem bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve
arttırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Hayvancılık
potansiyeli yüksek pilot köylerden çiftçi aileleri seçilerek kendi arazilerinde yem bitkileri ekilişleri
yaptırmak, silaj yapım tekniklerini öğretip yaygınlaştırarak hayvanlarının dört mevsim sulu ve yeşil
yem ile beslenmesini sağlanacaktır. Bazı illerde hareketli iş (mibzer, ot biçme veya silaj yapma)
makinelerini proje yolu ile satın alarak, çiftçilerimizin modern ve yeni tarımsal alet-makine ile
tanışmasını sağlayarak tarımsal mekanizasyonun gelişmesine katkı sağlanacaktır. Tarım dışı
alanlarda veya vasfı bozulmuş meralarda mera ıslahı çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.
Mera Kanunu kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilip, sonraki yılın
planlaması için değerlendirme toplantısı planlanmıştır. Islah çalışması yapılacak alanlar belirlenerek
programa dahil edilecektir. Tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına devam edilecektir. Eğitim
faaliyetlerine devam edilecektir.
GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKÂN PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı Ocak Haziran döneminde planlanmış olan faaliyetler yürütülmüştür.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
1- Zeytin sineği mücadelesi için ilaç alınmış,
2- Terk edilmiş zeytinlerin bakım, budama ve ilaçlama hizmeti alınmış,
3- Kontrol ve sertifikasyon gideri karşılanmaya devam edilmiş,
4- Yönetim sistem danışmanlığı hizmet alımına devam edilmiş,
5- Serada zeytin fidanı üretimi hizmet alımına devam edilmiş,
6- Hizmet binasının enerji giderleri karşılanmaya devam edilmiş,
7- Yurtiçi yolluk ve harcırah giderleri karşılanmaya devam edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Temmuz-Aralık Döneminde planlanmış faaliyetler yürütülecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
1- Zeytinyağı dolum ve paketleme makinası alımı yapılacaktır.
2- Proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
3- Kontrol ve sertifikasyon gideri karşılanmaya devam edilecektir.
4- Yönetim sistem danışmanlığı hizmet alımı devam edilecektir.
5- Serada zeytin fidanı üretimi hizmet alımı devam edilecektir.
37
6- Hizmet binasının enerji giderleri karşılanmaya devam edilecektir.
7- Yurtiçi yolluk ve harcırah giderleri karşılanmaya devam edilecektir.
8- Afiş tabela ve broşür yaptırılacaktır.
9- Bal ormanı bakımı yaptırılacaktır.
10- Amerikan asma anacı alımı yapılacaktır.
11- Proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin 2014 yılı bütçesi 3.100.000 TL olup, ilk altı aylık dilimde 548.746 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje kapsamında 2014 yılında Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi
kapsamında 47 İl Müdürlüğü ve 18 Araştırma Enstitüsü/İstasyonunda demonstrasyon, eğitim,
araştırma ve yayım çalışmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında İl
Müdürlükleri Proje faaliyetleri kapsamında; organik nar, narenciye, sebze yetiştiriciliği, beyaz
patates üretimi, pırasa üretimi, yarı bodur elma üretimi, kiraz üretimi, armut üretimi, organik arıcılık,
organik buğday üretimi, organik bağ üretimi, organik yem bitkilerinin geliştirilmesi, organik
koyunculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, organik sofralık üzüm yetiştiriciliği, organik
kavun yetiştiriciliği, organik zeytin üretimi, organik meyve üretimi, organik şifalı bitkiler üretimi,
organik adaçayı üretimi, organik kekik üretimi, organik ceviz üretimini, organik badem üretimi,
organik kivi üretimi, organik dut yetiştiriciliği, tarla bitkileri yetiştiriciliği eğitimi, organik çilek
yetiştiriciliği, organik nar yetiştiriciliği, organik kayısı yetiştiriciliği, organik erik yetiştiriciliği,
organik siyez yetiştiriciliği, organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, tarla içi damla sulama, organik
böğürtlen yetiştiriciliğini, organik böğürtlen yetiştiriciliği, organik kestane ormanı projesi, organik
yumurta tavukçuluğu, organik fındık üretimi, girişimci kadınlarla organik meyve yetiştiriciliğini
geliştirme, Atasu baraj havzası organik maviyemiş yetiştiriciliği alt projeleri olmak üzere 99 adet alt
proje yürütülmektedir.
Araştırma enstitüsü/istasyonunda ise; organik zeytin yetiştiriciliğinde bahçe zemin yönetimi,
organik biber yetiştiriciliğinde sclerotium yanıklığı (sclerotium rolfsii sacc.) hastalığı ve yabancı ot
mücadelesinde solarizasyon, farklı malçlama ve biyofumigasyon uygulamalarının etkisi, organik
kayın mantarı (pleurotus ostreatus) üretiminin geliştirilmesi, armutlu yarımadası fıstık çamı
plantasyon açıklıklarında bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin organik olarak yetiştiriciliğinin
araştırılması, organik zeytin ürünlerinin geliştirilmesi ve ürün özelliklerinin belirlenmesi, bazı sebze
türlerinin organik tohum üretiminde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Gökçeada’da organik
üzüm yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, organik sofralık üzüm yetiştiriciliği, ekmeklik buğday
(bezostaya)’ın metabolik özellikleri, farklı inokulasyon yöntemlerinde, organik gübre olarak
kullanılan bitki büyümesini teşvik eden bakterilerin buğdayın verim ve kalitesi üzerine etkisinin
belirlenmesi,organik marul (lactuca sativa l.) yetiştiriciliğinde değişik kompostların verim ve bazı
kalite özelliklerine etkisi ve kompost mikrobiyolojik kalite standartlarının belirlenmesi, organik
biberin (capsicum annuum l.) uygun ön bitkilerinin belirlenmesi, Ege Bölgesi koşullarında organik
hayvan yemi üretiminde farklı münavebe sistemlerinin karşılaştırılması, Diyarbakır yöresinde çeltik
yetiştiriciliğinde organik tarım olanaklarının araştırılması ve konvansiyonel tarım ile
karşılaştırılması, Şanlıurfa tarla koşullarında sertifikalı organik gübre ve kompostun pamuk ve
susamın ekim nöbetinde kullanılması olanaklarının araştırılması, organik çay işleme atıklarından
elde edilen kompostun organik çay üretiminde kullanılması, farklı kışlık ön bitkilerin ve organik
38
gübrelerin domates ve yağlık biberde verim, kalite ve fungal floraya etkileri, Büyük Menderes ve
Gediz Havzalarının organik doğal renkli bazı pamuk çeşitlerinde verim ve lif kalitesi üzerine
etkisinin araştırılması, organik tarımda biyolojik ve organik gübrelemenin patates, buğday, kuru
fasulye münavebe sisteminde verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi, Marmara bölgesinde
organik sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi (organik sistemde üretilen boz ırk sığırların karkas ve et
kalitesi özellikleri), organik meyve yetiştiriciliğinde yabancı ot kontrolü için allelopatiden
yararlanma olanakları, farklı organik gübre kaynaklarının karnabaharda (brassica oleraceae var.
botrytis) verim, bitki gelişimi, kalite ve toprak özelliklerine etkisi, bazı bitki ekstraktlarının
formasyonlarının hazırlanması ve sebzelerde zararlı tetranycus urticae koch.(arachnida:
tetranychidae) ile myzus persicae sulz. (hemiptera: aphididae)’e karşı etkisinin araştırılması, Ankara
ekolojik koşullarında organik olarak yetiştirilen ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve kalite
özelliklerinin belirlenmesi üzerine bilimsel araştırma çalışmaları yapılmaktadır.
İl Müdürlükleri ve Enstitülerin yürüttüğü bu çalışmalar kapsamında;
Müşavirlik Giderlerinden ''Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti'' Alımları,
Organik tarım yayım faaliyetleri kapsamında Afiş, liflet, Kitapçık temini ve dağıtımı,
Proje faaliyetlerini yerinde görmek için araç kiralama ve Akaryakıt alımı,
Organik Tarım Hizmetiçi Eğitim Toplantıları,
Organik bitkisel üretim faaliyetleri kapsamında kullanılan bazı mücadele preparatlarının
alımı,
6. Proje yürütülen İllerde ve Bakanlığımız daire başkanlığınca yurtiçi ve yurtdışı Organik Tarım
Fuarlarına katılım sağlanması,
7. Organik ilaç, Organik Gübre alımı,
8. Dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımları,
9. Sektörel bazda çeşitli toplantıların düzenlenmesi,
10. Demastrasyonların kurulması için mal ve hizmet alımları kapsamında organik fide ve fidan
alımları,
11. Ayrıca 2014 Yılı İlk altı aylık dönemde:
12. Organik Tarım Kontrolör Eğitimi Türk Standartları Enstitüsünde (TSE) 3-14 Mart 2014
tarihleri arasında düzenlenmiştir. Eğitim 35 kursiyer tarafından tamamlanmıştır.
13. Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi Şanlıurfa ilinde 7-11 Nisan 2014 Tarihinde İl ve İlçe
Müdürlüklerinde çalışan 64 adet teknik personel ile gerçekleştirilmiştir.
14. Bakanlığımızca organik tarım konusunda yetkilendirilen 27 adet kontrol ve sertifikasyon
kuruluşlarının Bakanlığımız adına yürüttükleri kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin ilgili
mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair büro denetimleri; Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı personeli tarafından
yerinde denetlenmiştir. Denetleme neticesinde görülen uygunsuzluklar tespit edilerek gerekli
işlemler yapılmıştır.
15. Bakanlığımızca organik tarım konusunda yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon
kuruluşlarının saha denetimleri ise il müdürlüklerinde görevli Organik Tarım Biriminde
görevli birim elemanları tarafından yapılmaktadır.
16. İl müdürlüklerinde “Organik Tarım Birimleri” de görevli teknik elemanlar tarafından
çiftçilerin eğitimi devam etmektedir.
17. İl müdürlüklerinde “Organik Tarım Birimlerinde görevli teknik elemanların Organik
Hizmetiçi Eğitimi düzenlenmiş ve eğitime 76 katılımcı katılmıştır.
18. Proje illerinde bilgilendirme amaçlı kullanılmak üzere Liflet, afiş, broşür vb. bastırılarak
üreticilere dağıtılmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
39
19. Organik Tarım Ulusal Eylem Planı, “Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması”
ekseni kapsamında “Sağlık Bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve
Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve organik ürünlerin
bilinçli tüketimine yönelik işbirliği yapılmasına’’ ilişkin faaliyetler kapsamında 29 Mayıs
2014 tarihinde Çanakkale ilinde, 03 Haziran 2014 tarihinde ise Konya ilinde “Organik Ürün
Bilincinin Geliştirilmesi” amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Toplantılara kamu kurum ve
kuruluşlardan 143 kişi katılım sağlamıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinde belirtilen tüm faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütülmesi için bütçeye
ayrılan ödeneklerin %100'ü harcanacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
5262 sayılı Organik Tarım Kanun ve yönetmeliği ile belirlenmiş kurallar içerisinde, 18
araştırma enstitüsünde çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma projelerinin devamı ve sürekliliği
ikinci altı aylık dönemde de sağlanacaktır.
Eğitim ve Yayım Çalışmaları:
1. Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluşlarda kontrolör olarak görev alacak ziraat mühendisi,
veteriner hekim, su ürünleri ve gıda mühendislerine yönelik olarak TSE ile birlikte kontrolör
eğitimi düzenlemek.
2. İl Müdürlükleri bünyesinde çalışan “Organik Tarım Birimlerini” eğitmek üzere 1 ilde 81 ilin
katılımcılarına “Organik Tarım Eğitimi” konulu güncelleme eğitim düzenlemek.
3. İl Müdürlükleri bünyesinde çalışanlarına 81 ilin katılımcılarına organik tarım eğitimi
düzenlemek.
4. İl Müdürlüklerinde “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” faaliyetlerinde
görevli teknik elemanların faaliyet çalışmalarını daha etkin bir konuma getirmek için
belirlenecek bir il de “Organik tarım” çalıştayı ve değerlendirme toplantısı düzenlemek.
5. Proje dâhilindeki illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar
düzenlemek
6. Organik tarımda görevli personelin eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer ve
toplantılara katılım sağlamak ve organik tarım üretiminde dünya sıralamasında ilk sıralarda
yer alan ülkelerden birine il müdürlükleri, merkez elemanları ve projeye katkı sağlayan
kurum elemanlarının da katılacağı (yaklaşık 7-10 günlük) çalışma gezisi düzenlemek.
7. Organik tarım ile ilgili basın yayım ve reklam hizmetlerini artırıcı çalışmalar yapmak.
8. Organik Tarım Stratejik Eylem Planı faaliyetleri kapsamında, diğer kurum ve kuruluşların
katılımı ile Antalya da toplantı yapılmıştır.
9. Organik tarım çalışanlarının eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve
toplantılara katılım sağlamak.
Sistemin Denetimi
Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi;
1. Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büro denetimlerinin,
Bakanlık merkez teşkilatınca yılda en az bir kez mart ayı sonuna kadar denetlenmesi, buna
ilaveten sahada seçilen müteşebbislerin denetimlerinin de yıl içerisinde kontrol ve
sertifikasyon kuruluşlarına eşlik edilerek yapılması,
2. Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının saha denetimlerini de
Bakanlık İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu denetimlerde Bakanlık İl Müdürlüklerinde
40
oluşturulan Organik Tarım Birimlerinde görevli teknik personeller, sertifikalandırılan üretici
ve müteşebbisleri risk analizine göre denetleyeceklerdir.
Organik Pazarların ve Satış Noktalarının Denetimi; Sertifikalandırılan organik ürünlerin
mevzuata uygun şekilde etiketlenip satışını yapılmasını sağlamak üzere organik tarım sertifikasına
sahip ürünler Bakanlık İl Müdürlüğünce satış noktalarında risk analizine göre denetlenecektir.
İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Projenin 2014 yılı bütçesi 1.300.000 TL olup, ilk altı aylık dilimde 251.890 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
1. Bakanlıkça iyi tarım uygulamaları konusunda yetkilendirilen 24 adet kontrol ve sertifikasyon
kuruluşunun büroları; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik
Tarım Daire Başkanlığı personeli tarafından yerinde denetlenmiştir. Denetleme neticesinde
görülen uygunsuzluklar tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
2. Bakanlıkça iyi tarım uygulamaları konusunda yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon
kuruluşlarının saha denetimleri ise il müdürlüklerinde görevli İTU birimleri tarafından
yapılmaktadır.
3. Proje konularının görüşülmesi amacıyla proje koordinatörlerinin ve Bakanlık yetkililerinin
katılımı ile Ankara ilinde proje planlama toplantısı yapılmıştır.
4. İl müdürlüklerinde “İyi Tarım Uygulamaları Birimleri” de görevli teknik elemanlar
tarafından çiftçilerin eğitimi devam etmektedir.
5. İl müdürlüklerinde “İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görevli teknik elemanların İyi
tarım uygulamaları konusunda eğitilmesi amacıyla İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
düzenlenmiştir.
6. Bakanlığımız ile TSE arasında yapılan protokol ile düzenlenen İTU Kontrolör eğitimleri
çerçevesinde güncelleme eğitimi düzenlenmiştir.
7. Hayvansal üretim kapsamında iç kontrolör, kontrolör eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu
hayvansal üretimde yapılan ilk kontrolör ve iç kontrolör eğitimidir.
8. Edirne İlinde iyi tarım uygulamalarını ve organik tarımı tanıtım günleri kapsamında çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir.
9. Siirt İli ve ilçeleri teknik elemanlarına, üretici birliklerine yönelik bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
10. Proje illerinde bilgilendirme amaçlı kullanılmak üzere Liflet, afiş, çiftçi kayıt defteri basımı
yapılarak üreticilere dağıtılmıştır.
11. Önder çiftçilerin seçilmesi tamamlanmış ve proje içerisinde yer alan illerde demonstrasyon
faaliyetleri için müşavirlik hizmetleri ihaleleri tamamlanmış veya ihale süreci devam
etmektedir. Bu demonstrasyon alanlarında iyi tarım uygulamaları sistemi için gerekli şartların
sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Proje uygulamasında önemli bir unsur olan
demonstrasyonların etkin olması amacıyla üreticilere iyi tarım uygulamaları sistemi, bitki
koruma makinaları kullanımı, entegre mücadele ve entegre ürün yönetimi, ilkyardım, hijyen
eğitimi verildikten sonra iyi tarım uygulamaları sistemi için gerekli bazı girdilerin temini
sağlanmaktadır. Girdiler illere göre değişmekte olup bunlar; entegre mücadele için gerekli
tuzaklar, feromonlar, tüller, biyolojik mücadele vb, bitki koruma ürünlerinin uygulamalarında
kullanılmak üzere koruyucu giysiler, maske, eldiven, bitki koruma ürünleri muhafaza
dolapları, uyarıcı ve tanımlayıcı tabelalar, talimatlar, ecza dolapları, bitki koruma ilaçları,
solarizasyon naylonları, çeşitli alet ve ekipmanlar, bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve
yıkama üniteleri, atık imha tesisleri, yangın söndürücüler, tuvalet ve el yıkama üniteleri vb.
dir.
41
12. Yapılan çalışmaların yerinde izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla Bakanlık proje
koordinatörü ve teknik elemanları il müdürlüklerine gitmekte ve uygulamadaki problemlerin
yerinde çözümü sağlanmaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinde belirtilen tüm faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütülmesi için bütçeye
ayrılan ödeneklerin %100 'ü harcanacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
1. Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluşlarda kontrolör olarak görev alacak kontrolörlere,
sertifikerlere ve grup sertifikasyonunda kontrolleri gerçekleştirecek iç kontrolörlere yönelik olarak
TSE ile ortaklaşa kontrolör eğitimi ve güncelleme eğitimleri düzenlenecektir.
2. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan iyi tarım uygulamaları birimlerinde
görevli teknik elemanlarına yönelik olarak Urfa İlinde “İyi Tarım Uygulamaları Hizmetiçi Eğitimi”
planlanmıştır.
3. Aydın İlinin Didim İlçesinde yürütülen iyi tarım uygulamaları demonstrasyon çalışmaları
kapsamında Didim Ziraat Odası ve Aydın İl Müdürlüğü organizasyonunda iyi tarım uygulamaları
paneli planlanmıştır. Bu panele proje illeri dışında sivil toplum kuruluşları, tüketicileri, uluslararası
tedarikçiler ve akademisyenlerinde katılımı sağlanacaktır.
4. İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında; yürütülen
faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için proje faaliyetlerinin değerlendirmesi ve
uygulamada görülen problemlerin tespiti ve çözüm amacıyla Proje Değerlendirme Toplantısı
planlanmıştır. Bu toplantıda 2014 yılında yapılan uygulamalar, karşılaşılan problemler ve 2015
yılında yapılması planlanan hususlar proje il koordinatörlüğünce sunulacaktır. Toplantıya 2014
yılında proje uygulayan iller dışında 2015 yılında ilk defa proje uygulanacak illerde katılım
sağlayacaktır.
5. Demonstrasyon alanlarındaki ürün hasatlarına başlanılması aşamasında, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşlarınca alanlar kontrolörler tarafından kontrol edilecek ve ürünlerden örnekler
alınarak kalıntı analizleri yetkili laboratuvarlarda yaptırılacaktır. İyi tarım Uygulamaları kontrol
kriterlerine uygun olarak faaliyet gösteren üreticilerin ürünleri bu yetkili kuruluşlarca
sertifikalandırılacaktır.
6. Demonstrasyon alanlarında yapılan üretim diğer çiftçiler tarafından da görülebilmesi ve
benimsenmesi ve tüketicilerde farkındalık oluşturulması amacıyla tarla günleri, teknik geziler
projede yer alan il müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.
7. Projede demonstrasyon olarak üretim alanlarını açan, çalışan ve sertikalandırılan bu önder
çiftçilerin sertifikalarının il müdürlüklerinin organizasyonunda yapılan sertifika törenleri ile
verilmesine özen gösterilecektir. Bu uygulamaların yerel ve ulusal yazılı ve görsel basında da yer
alması projemizin amacına ulaşmasında çok etkin olmaktadır.
8. Proje dâhilindeki illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar il ve
ilçe müdürlüklerince devam edecektir.
9. İyi tarım uygulamalarının referans aldığı uluslararası standartlarda gelişmelerin takibinin
sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz İyi Tarım Uygulamaları Birimi personellerinin ve İl
proje koordinatörlerinin katılımı ile yurtdışı teknik gezi yapılması ve konuyla ilgili toplantılara,
seminerlere, panel ve fuarlara katılım sağlanacaktır.
42
10. Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının büro ve arazi
denetimleri devam edecektir. Yönetmeliğe uygun faaliyet göstermeyenler İTU Komitesince
değerlendirilecektir.
11. Bakanlıkça yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile Bakanlığımız arasında
ki koordinasyonun etkin olabilmesi amacıyla 2 günlük bir toplantı planlanmıştır.
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Yatırım bütçesine ait ödeneklerden Genel Müdürlüğümüze Proje hizmetlerinin yürütülmesi
için 110.000 TL Müşavirlik Giderleri kalemleri harcamaları I. Ve II. Dönemlerin ilk aylarında
serbest bırakılmıştır. Müşavirlik Giderleri kaleminden henüz harcama yapılmamış olup, önümüzdeki
dönemde Müşavirlik Giderleri kaleminden harcama yapılacaktır. Bakanlığımız taşra teşkilatları
(il/ilçe müdürlükleri) için ayrılmış olan 210.000 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları kaleminden 89.453
TL ve 180.000 TL Yurtiçi Geçici Görev Yollukları kaleminden ise 32.282 TL harcama yapılmıştır.
Toplam olarak 121.735 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje uygulamalarının yapıldığı il sayısı yıldan yıla artarak devam ettiği için 2014 yılında
proje kapsamına alınacak yeni iller için hazırlık ve planlama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda 2013 yılında 30 il de uygulanan projeye 13 ilin (Afyonkarahisar, Bingöl,
Bursa, Çankırı, Elazığ, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Sakarya, Uşak ve Yozgat)
dâhil edilmesi için Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna teklif yapılmış ve Kurul Kararı
alındıktan sonra ilgili iller için Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılmıştır. Ayrıca 2014 yılında kapsama
alınan yeni illeri kapsayan Elazığ ilinde Bingöl, Çankırı, Kars, Kırıkkale, Malatya ve Yozgat
illerinin, Kütahya ilinde Afyonkarahisar, Bursa, Kastamonu, Sakarya ve Uşak il ve ilçe müdürlükleri
personellerinin katıldığı Projenin tanıtımı, uygulama esasları ve karşılıklı bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kırıkkale ve Bingöl illerinde proje
kapsamına bu yıl dâhil edilmesi planlandığından dolayı il müdürlüklerinde Projenin geniş içerikli
tanıtım ve bilgilendirmesi toplantısı yapılmış ve aynı zamanda tarım arazilerinin durumu
değerlendirilmiştir. Proje uygulama illerinden uygulama alanlarının belirlenmesi ve uygulama alanı
tanımlamalarının yapılabilmesi için İl Proje Uygulama Komisyonu Kararları il müdürlüklerinden
istenilmiştir. Ayrıca Konya Ovası Projesi (KOP) illerine (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde)
yönelik olarak, 2011 yılından itibaren Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Projesi
çerçevesinde makine ekipman hibe desteği uygulanmaktadır. Bu çerçevede Konya ilinde 2011, 2012
ve 2013 yıllarında makine ekipman alımı yapan gerçek ve tüzel kişilere %70 hibe desteği
uygulanmıştır. Yatırımcıların makine ekipmanları hibe sözleşmesi çerçevesinde kullanıp
kullanılmadıklarını yerinde tespit ederek, programın etkinliğini değerlendirmek üzere Konya,
Karaman, Aksaray ve Niğde İl Müdürlüğünde ÇATAK Projesinin yürütülmesinden sorumlu personel
eşliğinde örnekleme yöntemiyle belirlenen yatırımcılara mahallinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Bu illere makine ve ekipman alımları desteği ile ilgili uygulama esasları gönderilmiş olup, il
müdürlükleri tarafından çalışmalar devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje başvuruları devam ettiğinden taşra teşkilatları tarafından üretici başvurularının alımına
devam edilmektedir. Ayrıca komisyon kararları çerçevesinde ÇKS üzerinde uygulama alan
tanımlama çalışmaları devam etmektedir. Yine bu dönemde 2015 yılında proje kapsamına alınacak
iller ile bu illerdeki uygulama alan miktarlarının ve alan yerlerinin belirlenmesi çalışmaları
yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından IV. Dönem içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı
ve taşra teşkilatı katılımı ile projenin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları ve çözümlerini de içeren
43
‘’Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’’ yapılacaktır. Yapılacak olan bu toplantının hazırlık
çalışmaları devam etmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Üretici başvurularının alınmasına 30 Eylül tarihine kadar devam edilecektir. Üretici
başvuruları alındıktan ve uygulamalar yazlık ekim ve güzlük ekim olarak yapıldıktan sonra
uygulamaları gerçekleştiren üreticiler için ödeme süreci başlayacaktır. ÇATAK Projesi ödemeleri
yılı içerisinde yapıldığından dolayı Kasım ayının 2. yarısı ile Aralık ayının ilk haftası arasında kesin
icmaller alınacak ve ödemeler yapılacaktır. Uygulama alanlarının ÇKS üzerinde tanımlanmaları
başvuru süresinin son günü olan 30 Eylül tarihine kadar bitirilmiş olacaktır. ÇKS üzerinden
tanımlama çalışmaları il, ilçe, kasaba ve köy bazında yapılmakta olup, çalışmalara bu doğrultuda
devam edilmektedir. Ayrıca 2015 yılı için proje kapsamına yeni alınacak iller ile ilgili planlama
çalışmaları devam edecektir. Planlama çalışmaları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu
toplantısına kadar sürdürülecektir. Ayrıca Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde %70 hibe
oranlı Makine ve Ekipman Alımları desteği çalışmaları eylül ayı sonu itibarı ile sonuçlandırılacak
olup, Ekim veya Kasım ayı içerisinde ödemeleri gerçekleştirilecektir.
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Bilgisayar alımı yapılmış olup. Karar Destek Sistemi revize çalışmalarına devam
edilmektedir. Alt havza ürün deseni belirleme çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler
mahallinde yapılmak suretiyle devam etmektedir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Alt havza çalışmaları 14 ilde tamamlanmış, bilgisayar alımı yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
14 ilde daha çalışmaların yapılması planlanmış, Havza il sorumlusu toplantısı yapılması
planlanmış ve basılı yayın yapımı ve alımı çalışmaları devam etmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
14 ilde daha çalışmaların yapılması planlanmış, Havza il sorumlusu toplantısı yapılması
planlanmış ve basılı yayın yapımı ve alımı çalışmaları devam etmektedir.
OKUL SÜTÜ PROGRAMI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu karar gereği uygulanan Okul Sütü Programı çerçevesinde
140.425.793 TL ödenek kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu karar gereği uygulanan Okul Sütü Programı çerçevesinde
toplam 268.000.000 kutu süt öğrencilere dağıtılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Okul Sütü Programı devam etmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Okul Sütü Programının devamı ile Hazirandan sonraya kala yaklaşık 10.000.000 TL
tutarındaki ödeme gerçekleştirilecektir.
44
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Hayvancılığı Geliştirme Projesinin ödeneği 6.000.000 TL olup, ilk altı ayda yaklaşık
1.780.000 TL ödenek harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Planlanan
3.800.000
Gerçekleşen
1.165.000
%
31
Sığır Suni Tohumlama (baş)
Soy Kütüğü Amaçlı e-ıslah
Sistemine Kayıtlı Dişi Sığır Sayısı (Baş)
6.950.000
6.746.000 97
Döl Kontrolü Projesi
(Sperma Üretilen Boğa Sayısı (baş))
30
22 73
Koç-Teke Alımı (Baş)
1.300
490 38
Damızlık Ana Arı Üretimi (adet)
3.000
1.156 39
Dişi Hayvan Kaydı (Soy Kütüğü)
3.350.000
3.242.965 97
Dişi Hayvan Kaydı (Ön Soy Kütüğü)
3.600.000
3.502.694 97
Döl Kontrolü Projesi
(Sperma Üretilen Boğa Sayısı (baş))
30
21 70
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Hayvancılığı Geliştirme Projesinden 6.000.000 TL ödenek harcanması öngörülmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında öngörülen faaliyetlere devam edilecektir.
Yılsonu itibariyle;
Sığır Suni Tohumlama (baş)
Soy Kütüğü Amaçlı e-ıslah
Sistemine Kayıtlı Dişi Sığır Sayısı (Baş)
Döl Kontrolü Projesi
(Sperma Üretilen Boğa Sayısı (baş))
Koç-Teke Alımı (Baş)
Damızlık Ana Arı Üretimi (adet)
Dişi Hayvan Kaydı (Soy Kütüğü)
Dişi Hayvan Kaydı (Ön Soy Kütüğü)
Döl Kontrolü Projesi
(Sperma Üretilen Boğa Sayısı (baş))
Planlanan
3.800.000
Gerçekleşen
3.800.000
%
100
6.950.000
6.950.000
100
30
1.300
3.000
3.350.000
3.600.000
27
1.500
2.900
3.242.965
3.502.694
90
115
97
97
97
30
21
70
gerçekleşmesi beklenmektedir.
DESTEKLEMELER (HAYGEM) - Hayvancılığı geliştirme
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
05 Cari Transferler tertibinden 1.369.300.000 TL kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
- Besilik Erkek Sığır Desteklenmesi kapsamında 37.141 yetiştiriciye,
- Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 325.000 yetiştiriciye,
- Süt Regülasyonu Desteği (süt tozu) kapsamında 1.948 ton süt tozu üreticisine,
45
- Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 4.142.000 ton çiğ süt ve
- Süt Regülasyonu Desteği (süt tozu) kapsamında 1.948 ton süt tozu üreticisine destekleme ödemesi
yapılmıştır.
- Anaç Sığır Desteklemesi 351.652 yetiştiriciye,
- Anaç Manda Desteklemesi 7.953 yetiştiriciye,
- Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 198.185 yetiştiriciye,
- Buzağı Desteklemesi 261.358 yetiştiriciye,
- Süt İçeriğinin Analizi Desteği 3.179 yetiştiriciye,
- Arıcılık desteklemeleri ile 41.305 üretici 5.459.483 adet koloni ile destekleme,
- Bombus arısı kullanımı (polinasyon amaçlı) desteklemeleri ile 10.335 üretici 102.711 adet koloni
için destekleme ödemesi yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Destekleme ödemeleri kapsamında sağlanan ödeneklerin tamamının kullanılacağı düşünülmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
- Besilik Erkek Sığır Desteklenmesi kapsamında 1.200.000 baş hayvan yetiştiriciye,
- Çiğ Süt Desteklenmesi kapsamında 4.142.000 ton çiğ süt destekleme ödemesi yapılacaktır.
- Süt Regülasyonu Desteği (süt tozu) kapsamında 8.052 ton süt tozu üreticisine destekleme ödemesi
yapılacaktır.
- Tiftik Desteği kapsamında 200 ton tiftik üreticiye,
- Buzağı Desteklemesi ikinci dilimi desteklemesi,
- İpekböceği Destekleme ödemeleri gerçekleştirilecektir.
ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
İlk altı aylık dönemde 80.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Soğuk süt toplama projesi hazırlandı. Tarımsal Üretimlerin geliştirilmesi kapsamında ceviz
yetiştiriciliği çalıştayı yapıldı. Süt Toplama ve Soğuk Süt Zinciri Kurulumu konusunda Ardahan ve
Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlerinin ve Üretici Birlik temsilcilerinin de katılımıyla
Trakya bölgesine eğitim/bilgilendirme teknik gezisi düzenlendi. Gezide İl müdürlükleri, Birlikler,
Kooperatifler ve Danone süt fabrikası ziyaret edildi. Yine Süt Toplama ve Soğuk Süt Zinciri
Kurulumu Projesi konusunda Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kars Süt Üreticileri
Birliği temsilcilerinin de katılımıyla Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin süt toplama
merkezlerine eğitim/bilgilendirme teknik gezisi düzenlendi. Proje faaliyetlerinde kullanılacak olan 2
adet pinomatik mibzer, 2 adet çapa makinesi, 2 adet mısır silaj makinesi, 2 adet çayır silaj makinesi
alımı yapıldı. Seralarda Peyzaj Bitkisi Yetiştiriciliği projesi için Kağızman ilçesi proje köylerinden 7
kadın üretici ile Erzurum ili Uzundere ilçesinde faaliyetlerini yürüten ‘’Uzundere Çiçekçilik’’
işletmesine eğitim gezisi düzenlendi. Demonstrasyon amaçlı 97 da alanda silajlık mısır ekilişleri
yapıldı. Peyzaj Bitkisi Yetiştiriciliğini geliştirmek 2 bayan üreticiye 200 metrekarelik 2 adet sera
tesis edildi. Aile beslenmesine katkı amacıyla Selim ilçesi proje köylerinde 9, Sarıkamış ilçesi proje
46
köylerinde 7 adet 24 metrekarelik “Aile Tipi Sera” kurulumu yapıldı. Ardahan Pazarı inşaatı devam
etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (3.600.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Ardahan ve Kars İllerinde Soğuk Süt Toplama projesinin tamamlanması, Ardahan Hayvan
Pazarı inşaatının tamamlanması, demonstrasyon çalışmalarının sonuçlandırılması, Artvin ve Kars
İllerinde kapama meyve bahçeleri, kapama bağ ve sera konularında Eş Finansman Programının
uygulanması, Artvin İli kadın çiftçilerinin satış reyonu modellerini görmeleri amacıyla Trabzon’a ve
kadın çiftçilerin kurduğu kooperatiflerin işleyişini görmeleri amacıyla Eskişehir’e teknik geziler
düzenlenmesi hedeflenmektedir.
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı kapsamında harcanan bütçe tutarı 271.169,71 TL olmuştur.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Bu dönemde yürütülen faaliyetler dahilinde ÇMVA çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri
kapsamında 71.169,71 TL yolluk giderlerinden harcama yapılmıştır. Aynı dönemde; 06.2 bütçe
kaleminden müşavirlik alımı yapılmış ve bu alım kapsamında da 200.000 TL harcanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Bütçenin tamamının harcanması beklenmekte olup, bu tutar 1.067.310 TL’dir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
İkinci altı aylık dönemde; proje çalışmaları gereği olarak yolluk harcamaları yapılacak ve
ödeneğin tamamı harcanacaktır. ÇMVA planlaması dahilinde bütçelendirilen tutarların tamamı; proje
ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak harcanacaktır.
ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
İlk altı aylık dönemde 16.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Mikrohavza planları tamamlanan Bayburt Masat, Artvin Yusufeli, Erzurum Oltu ve İspir
proje köylerinde arıcılık faaliyetlerinden faydalanacak üreticiler için arıcılık kursları açılmış ve
başarılı olan arıcılara sertifikaları törenle dağıtılmıştır. Sivas-Erzincan Kalkınma Projesinin Erzincan
ili uygulamalarını yerinde görmek ve Projeler arasında entegrasyonu sağlamak, bilgi alışverişinde
bulunmak üzere 20-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Artvin ili üreticilerinin katıldığı yaklaşık 50
kişilik bir grup ile Erzincan ilinde bir çiftçi eğitim teknik gezisi gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (350.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Pazar araştırması ve fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi için SÜRKAL ile sözleşme
imzalanacak ve yılsonuna kadar tamamlanacaktır.
47
TARIMSAL PAZARLAMA BİLGİ ALTYAP. KUR. PRJ.
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Daire Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen Tarımsal Pazarlama Bilgi Altyapısının
Kurulması Projesi'nin 2014 yılı ödeneği 400.000 TL olup bugüne kadar 30.01.34.00-04.2.1.00-106.9.2.01-34.01.07.03 (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları) tertibinden toplam 6.490 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 ilk 6 ayı içerisinde (Ocak-Haziran) mevcut sistemdeki eksiklikler üzerinde çalışılmış ve
öncelikle tek yıllık ürünlere ait şablon hazırlanarak tek yıllık ürünlere ait 81 il ve tüm ilçelerin veri
girişi sağlanmıştır. Bu uygulama 30 Mayıs 2014 itibariyle tamamlanmış olup, girilmiş olan verilerin
kontrolü devam etmektedir. Bu uygulama kapsamında, 84 ürün çeşidinde 7.663 adet maliyet hesabı
girişi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, ileride Pazarlama Bilgi sistemine entegre edilmesi planlanan
ürün raporu hazırlama çalışmaları da devam etmekte olup, bu güne kadar 3 ürüne ait rapor
hazırlanmış bulunmaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Temmuz Aralık Döneminde kalan ödeneğin tamamının harcanmak suretiyle nakdi
gerçekleşmenin %100 olarak sağlanması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2014 yılı Temmuz Aralık Döneminde, sistemde çok yıllık bitkilere (yem bitkileri, meyveli
ağaçlar...) dair şablonların oluşturulması ve yazılıma entegre edilmesi, veri girişlerinin bu ürünler
için de başlatılması planlanmaktadır. Ayrıca, Temmuz-Aralık döneminde Tarım Ürünleri Maliyet
Sistemleri (TÜMSİS) ile ilgili olarak gerek teknik, metodoloji ve uygulama gerekse yazılım
kullanımı ile ilgili eğitim-çalıştay yapılması planlanmaktadır. Yine bu dönemde ürün raporu
hazırlama çalışmaları da devam edecek olup, Aralık ayı sonuna kadar 4 ürüne ait raporun daha
tamamlanması gerçekleştirilecektir.
TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde 25.747 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Tarımsal üretici örgütlerin sayıca fazla ve küçük olduğu yörelerde birleşerek güç birliğine
gitmesi, performans ve verimlilik artışı sağlayarak rekabet gücü elde etmeleri konusunda planlama
çalışmaları devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100’lük bir nakdi gerçekleşme sağlanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında çalışmalara devam edilecektir. Pilot illerde eğitim faaliyetleriyle üretici
örgütleri bilgilendirilecektir.
TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde 167.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje köylerinde tespitler yapılmış, ürün grupları oluşturulmuş, proje faaliyetlerinden
faydalanacak üreticilerin eğitimleri tamamlanmıştır. Giresun ili Bulancak ilçesinde, İnece köyünün
48
ürünlerinin satıldığı bir satış merkezi açılmıştır. İnece köyü eko-turizm köyü olma yönünde hızla
ilerlemektedir. Japon kıdemli gönüllü uzmanların bölgede proje personeliyle birlikte yaptıkları
çalışmaları tüm proje illeriyle paylaşılması amacıyla farklı tarihlerde geniş katılımlı 2 adet seminer
gerçekleştirilmiştir. Tüm masrafları Japon hükümetince karşılanan, bahçe bitkileri konusunda Japon
uzman Giresun ilinde proje faaliyetlerini desteklemektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (1.500.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2014 sonbaharında bahçe kurulumları tamamlanacaktır. Bahçe bitkileri, ürün işleme ve
pazarlama konusunda uzun süreli kıdemli gönüllü iki Japon uzman Japon hükümetince
görevlendirilmiş olup, yılın 2. yarısından itibaren Giresun ilinde çalışmalarına başlayacaklardır.
2014 yılında programlanan faaliyetler aşağıda yer almaktadır;
FAALİYETİN ADI
BİRİMİ
MİKTARI
Kivi Üretimi
da
40
Mavi Yemiş Üretimi
da
30
Trabzon Hurması Üretimi
da
40
Çilek Üretimi
da
50
Silaj yapımı (Çayırda gübreleme)
da
500
Peyzaj Fidanı üretimi
adet
135.000
Düşük Maliyetli sera yapımı
adet
60
Köy Ürünleri Satış yeri açılması
adet
1
Proje deneyimleri paylaşım seminerleri
adet
2
49
ARAZİ DAĞITIM PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 800.000 TL
ödenekten haziran sonu itibari ile 430.000 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Arazi dağıtım projeleri kapsamında Aksaray, Ankara, Çankırı, Aydın, Edirne, Eskişehir,
Iğdır, Karaman, Konya, Mersin ve Şanlıurfa İllerinde 67.475 ha alanda arazi dağıtımı çalışmaları
devam etmektedir. Edirne ilinde 152 çiftçi ailesi 3.854 da hazine arazisi ile topraklandırılmıştır.
Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel müdürlüğüne ait arazide
göçerlere ait 6486 sayılı yasa ile öngörülen iskân çalışmalarına devam edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Dağıtım projeleri kapsamında hazine arazilerinin az topraklı ve topraksız çiftçilerimize
dağıtım çalışmalarına devam edilecektir. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde mülkiyeti Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait arazide göçerlere ait 6486 sayılı yasa ile öngörülen iskân
çalışmalarına devam edilecektir.
ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Daire Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen Arazi Kullanım Planlaması Projesi'nin 2014
yılı ödeneği 4.000.000 TL olup bugüne kadar 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1-34.01.13.00 (Mamul Mal
Alımları) tertibinden toplam 49.560 TL, 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2.-34.01.13.00 (Menkul
Sermaye Giderleri) tertibinden 422.495 TL, 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9-34.01.13.00 (Yurtiçi ve
Yurtdışı geçici görev yollukları) tertibinden 330.199,24 TL ödenek kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 ilk 6 ayı içerisinde (Ocak-Haziran) Arazi Kullanım Planlaması Projesi kapsamında etüt
çalışmaları, arazi kontrolleri, proje ile ilgili kitap, broşür vs. dokümanların hazırlanması ve basım
işleri, Laboratuvar faaliyetleri, tarım dışı faaliyetlere ilgili olarak tüm Türkiye çapında
görevlendirmeler ile yönetmelik mevzuat çalışmaları yürütülmüştür.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Temmuz Aralık Döneminde kalan ödeneğin tamamının harcanmak suretiyle nakdi
gerçekleşmenin %100 olarak sağlanması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Arazi Kullanım Planlaması Projesi kapsamında Etüt çalışmaları, Arazi kontrolleri, Proje ile
ilgili kitap, broşür vs. dokümanların hazırlanması ve basım işleri, Laboratuvar faaliyetleri, Tarım
dışı faaliyetlere ilgili olarak tüm Türkiye çapında görevlendirmeler ile yönetmelik mevzuat
çalışmaları yürütülecektir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - DEVAM EDEN İŞLER
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 70.000.000 TL
ödenekten haziran sonu itibari ile 15.457.000 TL harcanmıştır. Yeni projelerde yılın ilk altı ayında
proje çalışmaları devam etmekte olup; imalat çalışmaları başlamadığı için harcama geçen yıla göre
düşük kalmıştır.
50
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Adana,
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Antalya, Burdur, Bursa, Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum,
Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya,
Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Yalova
illerinde toplam 932.961 ha alanda arazi toplulaştırması, 11 330 ha alanda TİGH ve 6.500 ha alanda
drenaj çalışmaları yürütülmekte olup; projelerde sayısallaştırma, toprak etüd, ortofoto yapımı, blok
planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam
edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projeleri kapsamında 2014 yılında
yapılması gereken ihaleler yapılacak ve 2015 yılında ihalesi yeni başlayacak işlerin ihale hazırlık
çalışmalarına başlanılacaktır. Tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına
devam edilecektir.
DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
DAP illeri Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 24.000.000 TL ödenekten haziran sonu
itibari ile 2.335.000 TL harcanmıştır. Yeni projelerde yılın ilk altı ayında proje çalışmaları devam
etmekte olup; imalat çalışmaları başlamadığı için harcama geçen yıla göre düşük kalmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
DAP İlleri Arazi toplulaştırma Projesi kapsamında 502.091 ha alanda arazi toplulaştırma
çalışmalarına devam edilmiştir. Projelerde sayısallaştırma, toprak etüd, ortofoto yapımı, blok
planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam
edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
DAP illeri Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 2014 yılında yapılması gereken ihaleler
yapılacak ve 2015 yılında ihalesi yeni başlayacak işlerin ihale hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır.
Tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.
DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde 183.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
DBSKP Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Bakanlığımız ve kredi kuruluşu IFAD tarafından
onaylanmıştır. Diyarbakır İl Özel İdaresi'ne aktarılan 340.000 TL ödeneğin Hani ve Çermik
ilçelerinde Sulama Kanallarının ek boru ihtiyacı için kullanılması ile ilgili İl Müdürlüğü ile
çalışmalar sonunda, ek boru ihtiyacı olan çiftçilere dağıtımı yapılmıştır. Diyarbakır İlinde ise 19
km’lik arazi yolları için gerekli olan büz çalışmaları için ihale çalışmaları tamamlandı. 2013 yılı için
Tarımsal Üretim ve Sulama Projelerinde bağ, badem, elma, ceviz, nar, kiraz, erik konularında hibeye
51
almaya hak kazanan başvurular değerlendirilip, asil ve yedek listeler belirlenmiştir. DiyarbakırBatman-Siirt İllerinde Tarımsal Üretim ve Sulama Projelerinde hibe almaya hak kazanan yatırımcılar
ile sözleşme imzalanmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda Katkı Hibeleri Uygulama Programı
çerçevesinde, sözleşmeleri imzalanarak hibe almaya hak kazanan bireysel/tüzel kişiliklere ait yatırım
projelerine ilişkin Bakanlığımıza gönderilen dosyalar incelenerek ödeme belgeleri hazırlanmakta,
ödeme yapılması için UNDP’ye gönderilme işlemleri devam etmektedir. 514 adet dosya
incelenmiştir. Ayrıca dut kesme makinesi ve kerevet alımı için yapılan ödeme belgeleri incelendi.
Belgeler, UNDP’ye iletildi. Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi’nin “Bakanlık personeline
yönelik kapasite oluşturma” alt bileşeni ile tarımsal alt-sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
üretim ve pazarlama uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul’da 4-10
Mart tarihleri arasında “İleri Düzey Excel Destekli Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime Bakanlık personeli, Proje Yönetim Birimi personeli ve
Diyarbakır-Batman-Siirt İl personeli katılım sağlamıştır. 2013 yılı demonstrasyonları kapsamında
kurulumu tamamlanan ve 2014 Yılında Modern Çilek Bahçe kurulumuna yönelik, Çilek
Yetiştiriciliği eğitiminin, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi uzmanlarınca
Sason ilçesinde gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı Result Impact Assessment (RIMs) raporu için gerekli
veriler düzenlenerek rapor tamamlanmıştır. 2014 Yılı Yıllık Çalışma ve Plan bütçede yer alan Siirt
ilinde Anahtar Teslim Yüksek Telli Terbiye Sistemi kurulumu alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
Diyarbakır ilinde Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu ile ilgili olarak iş programı
yapılmış, kurulum tamamlanmıştır. Çiftçi Eğitim ve Öğretimi (Diyarbakır) 28-30.04.2014 tarihlerin
de Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde "Meyvecilik" eğitimi verilmiştir. Eğitime 14
çiftçi katılmıştır. Teknik Personel için Kapasite Oluşturma (Siirt) 24-28.04.2014 tarihleri arasında
"Arıcılık ve Bal Teknolojisi Eğitimi" yapıldı. Eğitime 11 teknik personel katılmıştır. DiyarbakırBatman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında çilek üretimi faaliyetinde bulunan Batman ili üreticileri
ve teknik personelinden oluşan grup ile DOKAP-TARIM Projesi kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetleri yerinde görmek üzere Giresun ve Trabzon illerine teknik bir gezi gerçekleştirilmiştir. 0508.05.2014 tarihleri arasında düzenlenen teknik geziye 21 kişi katılmıştır. 26-29 Mayıs Tarihleri
arasında Hazine Müfettişi Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde saha ziyaretlerinde bulunmuştur.
DBSKP için 2015-2017 yılları yatırım teklifi hazırlanarak, Bakanlık SGB/Bütçe Dairesine
iletilmiştir. Diyarbakır ilinde 2012 yılında Demonstrasyon amaçlı kurulumu yapılmış olan 2 adet
meyve bahçesine, 2013 yılı içinde planlanmış olan güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu
tamamlanmıştır. Hazine denetim çalışmaları tamamlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı bağımsız
denetçileri tarafından yapılan denetimin sonucu IFAD’ a bildirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (6.600.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Etki değerlendirme çalışması yapılacaktır. Çiftçi paneli düzenlenmesi planlanmaktadır. Yıllık
çalışma plan bütçe toplantısı için hazırlıklar başlayacaktır. Misyon-saha ziyareti Ekim ayında
gerçekleştirilecektir. Katkı Hibe programı kapsamında yararlanan kişilere ödemelerin yapılması
tamamlanacaktır. Demonstrasyonlar (Siirt) 2014 yılı için Demonstrasyon amaçlı kurulmuş olan Bağ
ve Bodur Elma bahçesi için kurulumu planlanan Telli Terbiye Sistemi ile ilgili ihale süreci
tamamlanmış olup kurulumu tamamlanacaktır.
52
GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
GAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 200.000.000 TL ödenekten haziran sonu itibari
ile 34.071.000 TL harcanmıştır. Yeni projelerde yılın ilk altı ayında proje çalışmaları devam etmekte
olup; imalat çalışmaları başlamadığı için harcama geçen yıla göre düşük kalmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
GAP Arazi toplulaştırma Projesi kapsamında 2.184.503 ha alanda arazi toplulaştırma ve
72.000 ha alanda drenaj çalışmalarına devam edilmiştir. Projelerde sayısallaştırma, toprak etüd,
ortofoto yapımı, blok planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri
çalışmalarına devam edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
GAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında Tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme
hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında proje giderleri olarak
(sermaye giderleri 2014 yılı bütçesi 3.000.000 TL) ayrılan bütçeden ilk altı aylık dönemde kümülatif
olarak 478.652 TL harcanmıştır. Uygulanan proje kapsamında taşıt kiralama ve geçici görev yolluk
giderleri olarak illere verilen ödenek toplamı 1.370.000 TL’dir. Geri kalan bütçe ise proje
kapsamında harcanmak üzere merkezde tutulmaktadır. (sermaye giderleri olarak- büro iş yeri makine
teçhizat alımları-yayın alımları-müşavirlik giderleri ve geçici görev yolluk giderleri kalemlerinden
oluşmaktadır.)
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında 2013 yılından sonraya kalan
ve tamamlanması 2014 yılı altı aylık döneme devrolan projelerin tamamlanması planlanmıştır.
Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar çerçevesinde 8. Etap proje uygulamaları ile ilgili olarak hibe
sözleşmesi imzalamaya hak kazanan projelere dair işlemlerin bitirilmesi planlanmıştır. Ayrıca
makine ekipman desteklemeleri ile tarla içi bireysel tarla içi sulama sistemlerine ilişkin yeni tebliğ
yayımlanmış ve başvuruları uygun bulunan yatırımcılar ile hibe sözleşmesi imzalama işlemlerine
devam edilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında tarıma dayalı ekonomik
yatırımlar çerçevesinde yeni etap hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan projelere dair işlemler
devam etmektedir. 2014 yılı için bitirilmesi hedeflenen proje sayısı 700 adet olarak öngörülmektedir.
Ayrıca 9.etap ekonomik yatırımlara dair tebliğ hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Yeni
tebliğin hazırlanıp yayımlanmasını müteakip işlemlerin yapılmasına devam edilecektir. Yine
çiftçilerimizin kullandığı makine ekipman ve bireysel tarla içi sulama sistemlerine ilişkin yatırım
projelerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.
53
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında beklenti ve hedeflerin
gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Proje kapsamında kamu kaynaklarının israf
edilmemesi açısından sermaye giderlerinin etkili ve verimliliği artıracak biçimde kullanılmasına özen
gösterilecektir.
KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - BİRİNCİ MERHALE
İŞLER
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
KOP İlleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 63.000.000 TL ödenekten
haziran sonu itibari ile 9.433.000 TL harcanmıştır. Yeni projelerde yılın ilk altı ayında proje
çalışmaları devam etmekte olup; imalat çalışmaları başlamadığı için harcama geçen yıla göre düşük
kalmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
KOP İlleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 756.752 ha alanda arazi
toplulaştırma ve TİGH, 15.000 ha alanda drenaj çalışmaları yürütülmekte olup; projelerde
sayısallaştırma, toprak etüd, ortofoto yapımı, blok planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve
tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin % 100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
KOP İlleri Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 2014 yılında yapılması gereken
ihaleler yapılacak ve 2015 yılında ihalesi yeni başlayacak işlerin ihale hazırlık çalışmalarına
başlanılacaktır. Tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.
KÖY İMAR PLANLARI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Köy İmar Planları Projesi kapsamında 1.000.000 TL ödenekten haziran sonu itibari ile
7.988.000 TL harcanmıştır. İmar öncesindeki çalışmalar gerçekleştirildiğinden harcama geçen yıla
göre düşük kalmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Köy İmar Planları Projesi kapsamında 3 köyde imar planı onaylanmış olup; çalışmalar devam
etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje çalışmaları yılsonuna doğru ağırlık kazanacağından ödeneğin %100’ünün harcanacağı
tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Köy İmar Planları Projesi kapsamında imar planı onaylanan 3 köyde İmar uygulaması
çalışmaları tamamlanacaktır. Şanlıurfa ilinde 5, Edirne ilinde 2 köyde imar planı çalışmaları
tamamlanması hedeflenmektedir.
54
MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Merzifon ve Suluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 14.000.000 TL
ödenekten haziran sonu itibari ile 7.988.000 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Merzifon ve Suluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında 52.000 ha alanda
arazi toplulaştırma ve TİGH, 10.000 ha alanda drenaj çalışmaları yürütülmekte olup; projelerde blok
planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam
edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Merzifon ve Suluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında blok planlaması,
parselasyon, Tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.
NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Ekonomik kodlara göre aşağıdaki harcamalar yapılacaktır:
06.1 Laboratuvar Cihaz Alımı 369.381 TL
06.2 Kimyasal Malzeme Alımı 551.932 TL
06.2 Bilgisayar ve Yazılım uzmanı danışmalık hizmeti alımı 71.185 TL
06.5 Mobil Laboratuvar Akaryakıt Giderleri 33.000 TL
06.9 Su Kalitesi İzleme Çalış. ve Hizmetiçi eğitimlere katılan personel yolluk giderleri 68.000 TL
06.9 Merkez Personeli Yurtiçi geçici görev yolluk giderleri 30.000 TL
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yüzey sularında ayda bir, yer altı sularında ise üç ayda bir olmak üzere, 81 İl’de yaklaşık
2000 izleme istasyonundan izleme faaliyetleri yapıldı, izleme noktalarının arttırılmasına devam
edilerek İzleme ağının temsil kabiliyeti güçlendirilecektir.
Bilgisayar ve Yazılım uzmanı danışmalık hizmeti alınarak NİBİS (Nitrat Bilgi Sistemi)’nin
kullanımı ve işlerliği sağlanmıştır.
İyi Tarım Uygulamaları Kodunun oluşturulması için kurulan komisyon tarafından çalışmalara
devam edildi. Oluşturulan Taslak Kod üzerinde Akademik değerlendirmeler ve AB uzmanlarının
değerlendir dikkate alınarak düzeltmeler yapılmıştır.
Su Kalitesi İzleme Çalışmaları konusunda 81 ilden 140 personele, İyi Tarım Uygulamaları
Kodu konusunda 81 ilden 105 personele eğitim verilerek kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
sağlanmıştır.
Su kalitesi izleme çalışmalarında kullanılmak üzere laboratuvar cihazları 41 İl Müdürlüğünün
teknik altyapısı güçlendirildi. Kimyasal ve sarf malzemesi alınarak ilgili il müdürlüklerine teslim
edilmiştir.
55
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Ekonomik kodlara göre aşağıdaki harcamalar yapılacaktır:
06.1 Laboratuvar Cihaz Alımı 391.000 TL
06.2 Kimyasal Malzeme Alımı 400.000 TL
06.5 Mobil Laboratuvar Akaryakıt Giderleri 167.000 TL
06.9 Su Kalitesi İzleme Çalış. ve Hizmetiçi eğitimlere katılan personel yolluk giderleri 82.000 TL
06.9 Merkez Personeli Yurtiçi geçici görev yolluk giderleri 20.000 TL
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
İzleme noktalarının arttırılmasına devam edilerek İzleme ağının temsil kabiliyeti
güçlendirilecektir. Mevcut izleme ağında yüzey sularında ayda bir, yer altı sularında ise üç ayda bir
olmak üzere, izleme faaliyetlerine devam edilecektir.
NİBİS (Nitrat Bilgi Sistemi)’nin kullanımı ve işlerli sağlanarak izleme sonuçlarının sağlık
şekilde toplanması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.
İyi Tarım Uygulamaları Kodunun oluşturulması için komisyon tarafından çalışmalar devam
ettirilerek yılsonunda kurum görüşlerine sunulması hedeflenmiştir.
İl Müdürlüklerinin teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla Su kalitesi izleme
çalışmalarında kullanılmak üzere laboratuvar cihazları, kimyasal ve sarf malzemesi alımları
yapılacaktır.
BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin kredilendirme işlemleri
sırasında mahallinde inceleme yapmak üzere genel müdürlük ve il müdürlükleri personeline yolluk
ve taşıt kiralama için ayrılan ödenekten 22.410 TL yolluk harcamalarında, 18.345 TL ise taşıt
kiralaması için kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin iş ve işlemleri halen devam
etmekte olup genel müdürlüğümüz ve il müdürlüklerimizden gelen talepler ve rutin işlemler
doğrultusunda yolluk giderleri ve taşıt kiralaması karşılanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin kredilendirme işlemleri
sırasında mahallinde inceleme yapmak üzere genel müdürlük ve il müdürlükleri personeline yolluk
ve taşıt kiralama için ve ayrıca genel müdürlük hizmetleri açısından mamul mal alımları ve menkul
sermaye üretim giderleri için ayrılan ödeneklerinin tamamının harcanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin iş ve işlemleri halen devam
etmekte olup genel müdürlüğümüz ve il müdürlüklerimizden gelen talepler ve rutin işlemler
doğrultusunda yolluk giderleri ve taşıt kiralama ödenekleri planlaması yapılmıştır.
56
DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
DOKAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 2.800.000 TL ödenekten haziran sonu
itibari ile 100.000 TL harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
DOKAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında 100.000 ha alanda arazi toplulaştırması
yürütülmekte olup; projede derecelendirme, blok planlaması, parselasyon, tarla içi yol yapımı ve
tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yatırım projelerine ait hak edişler bu dönemde yoğunluk kazanacağından yılsonuna kadar
ödeneğin %100’ünün harcanacağı tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
DOKAP Arazi Toplulaştırma Projesi kapsamında derecelendirme, blok planlaması,
parselasyon, tarla içi yol yapımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına devam edilecektir.
HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin kredilendirme işlemleri
sırasında mahallinde inceleme yapmak üzere genel müdürlük ve il müdürlükleri personeline yolluk
ve taşıt kiralama için ayrılan ödenekten 43.500 TL yolluk harcamalarında, 27.480 TL ise taşıt
kiralaması için kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin iş ve işlemleri halen devam
etmekte olup genel müdürlüğümüz ve il müdürlüklerimizden gelen talepler ve rutin işlemler
doğrultusunda yolluk giderleri ve taşıt kiralaması karşılanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin kredilendirme işlemleri
sırasında mahallinde inceleme yapmak üzere genel müdürlük ve il müdürlükleri personeline yolluk
ve taşıt kiralama için ve ayrıca genel müdürlük hizmetleri açısından mamul mal alımları ve menkul
sermaye üretim giderleri için ayrılan ödeneklerinin tamamının harcanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan kooperatiflerin iş ve işlemleri halen devam
etmekte olup genel müdürlüğümüz ve il müdürlüklerimizden gelen talepler ve rutin işlemler
doğrultusunda yolluk giderleri ve taşıt kiralama ödenekleri planlaması yapılmıştır.
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde 55.332 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Sürdürülmekte olan AB eşleştirme projesi kapsamında Bakanlığımız tarafından
gerçekleştirilmesi gereken saha ziyaretleri ve yurt dışı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda İzmir, Muğla, İstanbul, Trabzon, Rize ve Elazığ illerinde bulunan su ürünleri
üretici örgütleri ile görüşmelerde bulunulmuş, AB deki çalışma sistemi daha iyi anlaşılabilmesi için
Fransa ve İsveç'te bulunan Tarım Bakanlıklarının örgütlenme ile ilgili birimleri ziyaret edilmiş ve
bilgi alınmıştır.
57
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 nakdi gerçekleşme tahmin edilmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında saha çalışmalarına devam edecektir. Sahada tespit edilen pilot üretici
örgütleriyle çalışmalar sürdürülecektir.
GÖKSU - TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde 3.215 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje sahası uygulayıcılarıyla görüşmeler ve toplantılar yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (50.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Projenin fizibilite raporunun hazırlanması, olası kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması,
finansman için arayışlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 2014 Yılında proje saha ekibiyle
görüşmeler yapılmış, fizibilite raporu için gerekli doküman ve belgeler temin edilmiştir. Fizibilite
Raporu tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulacak olup, akabinde kreditör kuruluş arayışlarına
gidilecektir.
RİZE, BAYBURT, GÜMÜŞHANE KALKINMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Birinci altı aylık dönemde harcama gerçekleştirilmemiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
İkinci altı aylık dönemde %100 (50.000 TL) harcama hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje sahası uygulayıcılarıyla görüşmeler ve toplantılar yapılması, Projenin fizibilite
raporunun hazırlanması, olası kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması, finansman için arayışlarının
tamamlanması ve müzakerelerin yapılması hedeflenmektedir. Fizibilite Raporu için gerekli doküman
ve belgeler temin edilmiş, raporun tamamlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulması, akabinde
kreditör kuruluş arayışlarına gidilmesi planlanmaktadır.
AFET ÖDEMELERİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2090 Sayılı Kanun kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören (tarım sigortaları kapsamı
dışında kalan) ve bu zararları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonunca belirlenen üreticilerimize 2090
Sayılı Kanun kapsamında ödemeleri yapılmaktadır. Buna göre 2014 yılı için ayrılan 13.021.179,58
TL bütçeden 3 ilde 11 çiftçi ailesine 95.820,42 TL afet ödemesi yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2090 Sayılı Kanun kapsamında meydana gelen doğal afetler nedeniyle (tarım sigortaları
kapsamı dışında kalan) İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonu kararları sonucu 3 ilde 11 çiftçi ailesine
95.820,42 TL afet ödemesi yapılmıştır.
58
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında sıklıkla karşılaşılan ve tarım alanlarını etkileyen tarım sigortaları kapsamına
girmeyen doğal afetler sonucunda İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca çalışmalar artarak devam
etmekte ve bu dönemde ödeme miktarlarında artış olacağı beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2090 Sayılı Kanun kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören (tarım sigortaları kapsamı
dışında kalan) ve bu zararları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonunca belirlenen üreticilerimize 2090
Sayılı Kanun kapsamında ödemeleri yapılacaktır.
BORÇ VERME (MALİYE)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
İlk altı aylık dönemde damızlık koyun yetiştiriciliği projesi uygulayan; idari mali ve hukuki
yönden uygun duruma gelen 1 adet kooperatife 218.012 TL kredi desteği yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 ve daha önceki yıllarda programa alınan ve il müdürlükleri tarafından tahsis belgeleri
gönderilen kooperatiflerin durumlarının incelenme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Programa alınan kooperatifler İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve ilgili birimlere
bildirilmiş ve kooperatiflerin hukuki ve idari incelemeleri bittikten sonra ahır, ağıl ve işletme binaları
için 2014 yılı ödeneğinden 55.000.000 TL'nin kullandırılması planlanmaktadır. Ayrıca arta kalan
ödenek düşük faizli kredi uygulamalarında kullandırılacaktır. Bunun için 8.500.000 TL Tenkis
edilerek hazineye aktarılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Tarımsal amaçlı kooperatiflere kredilendirme faaliyetleri 2014 yılı ikinci altı ayında devam
edecek olup; ağırlıklı olarak ahır ve işletme binası inşaatları ile kooperatiflerin canlı demirbaş
ihaleleri sonucunda saptanan krediler kooperatiflerin hesaplarına aktarılacaktır.
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (GAP)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Şanlıurfa ve Diyarbakır TDİOSB’leri için 2014 Yılı için 5.000.000 TL ödenek ayrılmış olup,
2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde Diyarbakır ve Şanlıurfa TDİOSB'lerin personel maaş ödemeleri
için 236.506 TL kredi kullandırılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Şanlıurfa Merkez TDİOSB'nin 855 hektar alan üzerindeki 106.400 Büyükbaş besi sığırcılığı
kapasiteli 1.etabına ait altyapı işinin %20'lik fiziki ve nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Şanlıurfa
TDİOSB'nin 2.etabının ihalesi yapılmış olup, altyapı inşaatlarına başlanmıştır.
Diyarbakır Merkez besi TDİOSB 188 hektar alan üzerinde kurulmuş olup, 15.000 Büyükbaş
besi sığırcılığı kapasitelidir. Altyapı işine ait fiziki gerçekleşme %100’dür.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Şanlıurfa TDİOSB'nin 1.etabının fiziki gerçekleştirmesinin %50 seviyesine çıkarılması
hedeflenmektedir. 2. etabın ise alt yapı inşaatlarına devam edilmesi hedeflenmekte olup Diyarbakır
TDİOSB'nin kesin kabulünün yapılması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2014 Yılı Temmuz ve Aralık döneminde söz konusu TDİOSB'ler için konulan 5.000.000 TL
ödeneğin amacına uygun olarak kullandırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
59
TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (DAP)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Kars Besi TDİOSB için 2014 yılı yatırım Programına 3.000.000 TL ödenek konulmuştur.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Kars (Besi Sığırcılığı) TDİOSB 188 ha alanda yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır. İmar,
parselasyon planları ve alt yapı proje çalışmaları devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Kars (Besi Sığırcılığı ) TDİOSB'nin altyapı ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Kars (Besi Sığırcılığı ) TDİOSB'nin 2014 yılı yatırım programına konulan 3.000.000 TL
ödeneğin altyapı inşaatları için kullanılması amacıyla gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
TDİ OSB KAMULAŞTIRMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
TDİOSB Yönetmeliğine göre TDİOSB'lerin üzerinde kuruldukları arazilerin en az %75'inin
Maliye hazinesi adına kayıtlı olması, kalan kısmının da kamulaştırılması için 2014 yılı bütçesine
300.000 TL ödenek konulmuştur.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yalova Çiçekçilik TDİOSB' nin proje alanı 110 hektar olup kamulaştırma çalışmaları devam
etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Yalova Çiçekçilik TDİOSB'nin kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Yalova Çiçekçilik TDİOSB'nin kamulaştırma işleri için konulan 300.000 TL'nin
kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve 2014 Bütçesine konulan 300.000 TL'nin amacına uygun
olarak kullanılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
3.000.000 TL olan ödenekten 1.280.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%43’ünü oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
1. Mevcut donör hayvanların gebe olması ve yapılan ihale sonucunda donör hayvan
bulunamaması nedeniyle embriyo transferi yapılamamıştır.
2. Embriyo transferi uygulamalarından gebe kalmayan ve donörlerin gebe olması nedeniyle
uygulama yapılamayan taşıyıcıların tohumlanma işlemi devam etmektedir.
3. Sürü ve hayvan sağlığını koruma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.
4. Sürünün ari’lik belgesi alabilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.
5. Embriyo ve ovum üretim merkezlerinin çalışma usul ve esasları talimatı doğrultusunda
embriyo transfer laboratuvarının kuruluş ve üretim izni için gerekli işlemler başlatılmıştır.
6. Proje materyalinin bakım, besleme ve sağlık giderleri karşılanmıştır.
60
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen 3.000.000 TL, iki enstitü tarafından Anadolu Alacası Projesi
hedeflerine uygun olarak tamamının harcaması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
1.
Sürü veri girişleri düzenli olarak yapılacaktır,
2.
Temmuz ayında doğum yapan donör hayvanlarda embriyo transferi uygulamalarına
başlanılacaktır.
3.
Projede yapılması gereken embriyo transferi, süt verim ve süt verim komponentlerinin
analizleri ve beslenmeleri rutin olarak yapılacaktır.
4.
Hayvan materyalinin tamamlanma çalışmalarına devam edilecektir. Bu kapsamda 100 baş
taşıyıcı hayvan alımı yapılacaktır.
5.
2014 yılı içerisinde damızlık adayı boğaların kız kardeşleri tohumlanacaktır.
6.
Kız kardeşlerin beklenen verimine göre damızlık boğa adaylarının ön seçimleri yapılacaktır.
7.
HMAE’ne sperma sağımı yapılmak üzere aday damızlık boğalar gönderilecektir.
8.
Projede kullanılacak donörlerin birinci doğumunu yapmış ve yüksek süt verdiği tespit edilen
inekler içinden seçilecektir.
9.
Embriyo transfer eğitim çalışmalarına devam edilecektir.
10.
Sürü ve hayvan sağlığını koruma çalışmaları düzenli olarak yapılacaktır.
11.
Donör inek alımı ihalesi yapılacaktır.
BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ (GAP Devam Eden İnşaat)
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.500.000 TL olan ödenekten 170.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%11,3’ünü oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün
konferans salonu projelendirmesi tamamlanmış olup; inşaatı için ihale hazırlıkları yapılmaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 1.500.000 TL ödeneğin tamımı kullanılacak olup; konferans
salonu inşaatı için ihalenin gerçekleştirilerek inşaata başlanılması planlanmaktadır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Konferans salonu inşaat ihalesi gerçekleştirilerek inşaata başlanılacaktır.
GENETİK KAYNAKLARIN EX-SİTU KORUNMASI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.000.000 TL olan ödenekten 333.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%33,3’ünü oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Materyal toplama ve karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilmiş, altyapı yenileme ve tadilat
çalışmaları yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 1.000.000 TL ödeneğin tamamının harcanması beklenmekte olup
faaliyetlere devam edilecektir.
61
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Materyal toplama ve karakterizasyon işlemlerine, altyapı yenileme ve tadilat çalışmalarına
devam edilecektir.
TÜRKİYE GEOFİT BAHÇESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.000.000 TL olan ödenekten 500.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %50’sini
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
İhalesi tamamlanan seranın temeli ve demir iskeleti tamamlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinin tamamının harcanması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Geofit Serasının metal konstrüksiyonu ve özel odalarının tamamlanıp, açılışının yapılması
beklenmektedir.
BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı toplam bütçesi olan 3.563.000 TL'den 1.285.061 TL kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ülkemizdeki kültür bitkilerinde zararlı olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadelede,
çevre ve insan sağlığının korunması esas alınarak, kimyasallara alternatif metot ve tekniklerin
araştırılması ve uygulamaya verilmesi ile çalışmalar yürütülmüştür.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje bütçesinin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Ülkemizdeki kültür bitkilerinde zararlı olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadelede,
çevre ve insan sağlığının korunması esas alınarak, kimyasallara alternatif metot ve tekniklerin
araştırılması ve uygulamaya verilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.
MODERN BİTKİ ISLAHI VE GENERASYON ATLATMA MERKEZİ ALTYAPI
GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.500.000 TL olan ödenekten 99.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %6,6’sını
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Bina iskeleti güçlendirme, tadilat ve tamamlama işlerine başlanmış olup Temmuz ayı sonuna
kadar tamamlanması planlanmaktadır. Seranın ihale hazırlıkları yapılmıştır. Laboratuvar cihaz ve
malzemelerinin bir kısmının alımı için ihale hazırlıkları yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 1.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacak olup; İnşaat işleri
tamamlanacak ve laboratuvar cihaz ve malzemelerinin bir kısmının alımı gerçekleştirilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bina tadilat ve İnşaat işleri tamamlanacaktır.
62
ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARINDA SOĞUĞA DAYANIKLILIK TEST MERKEZİ
KURULMASI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.500.000 TL olan ödenekten 35.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %2,3’ünü
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Mayıs 2014 ayında temel atılmış olup, inşaatına başlanmıştır. En geç 2015 başlarında
tamamlanması planlanmaktadır. Laboratuvar cihazı, büro mefruşatları, Laboratuvar gereçleri alımları
için ihale hazırlıkları yapılmaktadır. Zemindeki problemler nedeni ile ve inşaat sahasından geçen
yüksek gerilim hattı nedeni ile ek maliyetler oluşmuştur.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 1.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacak olup; Bina inşaatı
büyük oranda tamamlanacak ve laboratuvar cihazı, büro mefruşatları, laboratuvar gereçleri
alımlarının bir kısmı gerçekleştirilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bina inşaatı ve laboratuvar cihazı, büro mefruşatları ve laboratuvar gereçleri alımlarına
devam edilecektir.
ALATA TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
300.000 TL olan ödenekten 250.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %50’sini
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Laboratuvar binası için gerekli araç ve gereçler alınarak, laboratuvarların açılışı yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinin tamamının harcanması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Özel üretim gereken Laboratuvar araç gereçleri ve kimyasal alımları yapılacaktır.
BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı toplam bütçesi olan 599.820 TL'den henüz ödenek kullanılmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 13 Haziran 2014 tarihinde teslim edilen proje içeriğinde
eksiklikler olduğunun belirtilmesi üzerine proje revizyonuna başlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje bütçesinin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje revizyonu yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. İhale süreci
tamamlanarak merkezin kurulması ile ilgili çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.
63
BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
3.500.000 TL olan ödenekten 650.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%18,57’sini oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yürütülen Projelerimizin değerlendirildiği Program Değerlendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 5 farklı grupta 350'ye yakın proje görüşülmüş, sonuçlanan 15 proje
uygulamaya aktarılmıştır. Kuruluşlarımızca yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 2 sebze çeşidi ve 2
meyve çeşidi tescil edilmiştir. Uluslararası Kiraz Çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 3.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Ar-Ge faaliyetlerine devam edilecek, Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülen ve
Araştırma Tavsiye Komitelerinde değerlendirilerek yürütülmesine karar verilen projelerin hazırlıkları
ile Ulusal Ceviz Çalışma Grubu ve Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalışma Grup Toplantıları
gerçekleştirilecektir.
TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
3.500.000 TL olan ödenekten 777.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%22,2’sini oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yürütülen Projelerimizin değerlendirildiği Program Değerlendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir. Patateste ilk kez yerli patates çeşit adayları 2013 yılında 2 adet, 2014 yılında 4
adet tescile sunulmuştur. Karabuğday'da (Fagopyrum esculentum) ilk yerli 2 çeşit geliştirilerek tescil
ettirilmiştir. İlk safran ve çörekotu çeşitleri geliştirilerek tescil ettirilmiştir. İlk kavuzsuz arpa çeşidi
geliştirilerek tescil ettirilmiştir.
Yukarıda sayılanların dışında ayrıca 2 Nohut, 1 Mürdümük, 3 Haşhaş, 4 Tütün, 4 Pamuk, 2
Ayçiçeği, 5 Ayçiçeği ebeveyn hattı, 1 Mısır ebeveyn hattı, 4 Yulaf, 4 Arpa, 6 Ekmeklik Buğday
geliştirilerek 2014 yılında toplam 40 çeşit tescil ettirilerek üretime sunulmuştur.
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı Samsun’da 28-29 Mayıs 2014 tarihlerinde
düzenlenmiştir. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi gerçekleştirilmiştir. “Uluslararası Buğday Pas
Hastalıkları Sempozyumu” düzenlenmiştir. Uluslararası Buğday Geliştirme İnsiyatifi (IRIWI) 4.
Koordinasyon Komite Toplantısı yapılmıştır. Dünyanın 5. Pas Merkezinin İzmir’de kurulum
çalışmaları başlatılmıştır.
Serin iklim Tahılları Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantısı Diyarbakır, Ş.Urfa,
Adana, Konya ve Ankara illerinde düzenlenmiştir.
Endüstri Bitkileri Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenmiştir.
Yemeklik Dane Baklagiller Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantısı Ankara,
Eskişehir, Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Ankara illerinde düzenlenmiştir.
Tıbbi Aromatik Bitkiler Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantısı Diyarbakır, Ş.Urfa,
Mardin illerinde düzenlenmiştir.
Çayır mera ve Yem Bitkileri Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenmiştir.
64
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 3.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Ar-Ge faaliyetlerine devam edilecek, Program Değerlendirme Toplantılarında görüşülen ve
Araştırma Tavsiye Komitelerinde değerlendirilerek yürütülmesine karar verilen projelerin hazırlıkları
gerçekleştirilecektir.
Patates ve Pamuk Proje İzleme ve Gezici Çalışma Grubu Toplantıları gerçekleştirilecektir.
BİYOTEKNİK MÜCADELE VE PESTİSİT UYGULAMA TEKNİKLERİ MERKEZİ
PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı toplam bütçesi olan 1.000.000 TL ödenekten 23.271 TL kullanılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Merkezin kurulması ile ilgili olarak ihaleye çıkmak için teknik şartname hazırlanmış, kontrol
ve onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne sunulmuştur.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Proje bütçesinin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Hazırlanan teknik şartname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünden onay aldıktan
sonra proje çizimi yaptırılacaktır. Çizdirilen proje ile ihaleye çıkılıp merkezin kurulması ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir.
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU EĞİTİM MERKEZİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.000.000 TL olan ödenekten 999.999 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%99,99’unu oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yaptırılacak eğitim tesisi için gerekli olan yasal izinler tamamlanmış, zemin etütü yaptırılmış,
İl özel idaresince yaptırılması için gerekli Olurlar alınmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinin tamamının harcanması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bina ihalesinin tamamlanıp inşaatın tamamına yakınının bitmesi planlanmaktadır.
DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYONUNUN KURULMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.000.000 TL olan ödenekten 132.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%13,2’sini oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Zeytin çeşitlerinin analizi için cihaz desteği sağlanmıştır. 3. Dünya zeytin gen bankasının
kurulacağı Kemalpaşa sahasının, projeye uygun hale getirilmesi için bazı tadilatlara başlanmıştır.
Ayrıca bu proje için öngörülen konferans salonu projesi hazırlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesinin tamamının harcanması beklenmektedir.
65
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Zeytin çeşitlerini elinde bulunduran ülkelerden gelen çeşit sayısının 200 adete ulaşması, arazi
ıslah çalışmalarının tamamlanması ve toplantı salonun bitirilmesi planlanmaktadır.
BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
450.000 TL olan ödenekten 127.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %28,2’sini
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ulusal Gen Bankasında 3.234 türe ait 57.013 örnek saklanmaktadır. Bugüne kadar 46.118
örnek yurt içine ve 4663 örnek yurt dışına olmak üzere toplam 50.781 örnek dağıtılmıştır.
Herbaryumda 145 familya ve 5.107 türe ait 37.762 örnek; Fungaryumda 1.021 örnek saklanmaktadır.
Türkiye Tohum Gen Bankasında şu anda yaklaşık 445 türe ait 51.488 örnek muhafaza
altındadır. Herbaryum örneği sayısı da 6.218’e ulaşmıştır. Dijital herbaryum kurulumu
gerçekleşmiştir. 2014 yılı Şubat ayında bütün genetik Kaynak çalışmalarını kapsayan Program
Değerlendirme Toplantısı gerçekleşmiştir.
Bitki Genetik Kaynakları konusunda çalışan TAGEM’e bağlı Araştırma Enstitülerinin önemli
bir kısmı konunun sürdürülebilirliği açısından “sürekli proje” olarak hazırladıkları araştırmaları
“Araştırma Master Planı” altında “Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar” Araştırma Fırsat Alanı
(AFA)” kapsamında desteklenmektedir. 2014 yılı itibariyle Program Değerlendirme Toplantılarında
Genetik Kaynaklar ile ilgili projelerden 6 tanesi Yeni Teklif Proje (kabul edilen), 60 Devam Eden
Proje, 7 Sonuçlanan Proje yer almaktadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 450.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Çalışma Grubu görev konuları itibariyle
Biyoçeşitliliğin korunması, genetik kaynakların toplanması, morfolojik ve moleküler
karakterizasyonu, muhafazası, uygulamaya ve ekonomiye aktarılması ile ilgili proje ve araştırmalara
devam edilecektir.
Bitki genetik kaynaklarının ex-situ ve in-situ muhafaza çalışmaları sürdürülecek, Türkiye
Mikrobiyal Genetik Kaynaklar Merkezi kurulma çalışmaları devam edecektir. Biyoçeşitliliğin
korunması, genetik kaynakların toplanması, morfolojik ve moleküler karakterizasyonu, muhafazası,
uygulamaya ve ekonomiye aktarılması ile ilgili proje ve araştırmalara devam edilecektir.
BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
450.000 TL olan ödenekten 116.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %25,8’ini
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
laboratuvar alet ve ekipman satın alımı için gerekli prosedürler başlatılmış, Araştırma
Enstitü/İstasyon müdürlüklerinde araştırma projelerine devam edilmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 450.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
66
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlüklerinde araştırma projelerine
devam edilecek, “Moleküler Biyolojide Temel Teknikler ve Doku Kültürü Yöntemleri” ve “Bitki
Islahında Moleküler Yaklaşımlar ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Konulu Uluslararası Semineri” olmak
üzere iki adet eğitim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesinin 2014 yılı program
ödeneği 1.200.000 TL’dir. Haziran 2014 sonu itibariyle ilk 6 aylık gerçekleşme 378.000 TL olup
gerçekleşme oranı %31,5’dir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele araştırmaları projesi kapsamında, Tarımsal
Araştırma Master Planında belirtilen hayvan sağlığı araştırma programlarına ait olan araştırma
projeleri desteklenmektedir. Bu araştırma projeleri hayvan sağlığı araştırmaları alanında faaliyet
gösteren Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara Şap Enstitüsü,
İstanbul-Pendik, İzmir-Bornova, Adana, Elazığ, Erzurum, Konya ve Samsun Veteriner Kontrol
Enstitülerinde ve Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ordu Arıcılık İstasyonu,
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitülerinin hayvan sağlığı
bölümlerinde yürütülmektedir. Proje kapsamında Mart 2014’de gerçekleştirilen 2014 yılı Hayvan
Sağlığı Program Değerlendirme Toplantısında görüşülen projelerden, 18 sonuçlanan araştırma
projesinin yayınlanmasına, 45 araştırma projesinin devamına karar verilmiş olup, yeni teklif edilen
13 araştırma projesi ise değerlendirmeye alınmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi 2014 yılı program
ödeneği olan 1.200.000 TL’nin harcanacağı ve gerçekleşme oranının yüksek olacağı
öngörülmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Proje kapsamında yukarıda belirtilen enstitülerde ve bahsedilen konularda yürütülen
araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir.
HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
4.300.000 TL olan ödenekten 1.942.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %45’ini
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Öncelikle araştırma birimlerinde tüm hastalıklardan ari hayvan materyalinin tamamlanması,
belli bir noktaya kadar gelen alt yapının ve çevre düzenlemesinin tamamlanması, Hayvan
materyalinin ihtiyaç duyduğu yem, sağlık gibi giderlerin karşılanması, Embriyo üretimi ve nakli ile
ilgili ihtiyaç duyulabilecek laboratuvar araç ve gereçlerinin alımı, sarf malzemelerinin alımı
(Hormon, ilaç, tıbbi gereç gibi), veri toplama ve değerlendirmeyle ilgili alet ekipman, hayvan
kimliklendirme ve tanıma sistemi, yazılım alımı, Kan tahlil ücretleri, araştırmaların yürütülmesi ile
ilgili hizmet alımı, Projenin yürütüldüğü enstitülerin enerji, yakıt ve haberleşme giderleri, yurt içi ve
yurt dışı eğitim ve seyyar görev giderleri karşılanması çalışmaları yürütülmüştür.
67
Bu proje kapsamında büyükbaş hayvancılıkta 19, küçükbaş hayvancılıkta 28, evcil hayvan
genetik kaynaklarında 34, kanatlı küçük evcilde 30 alt proje olmak üzere toplam 111 alt projenin
yürütülmesine devam edilmiştir. Yürütülen bazı önemli projeler aşağıda yer almaktadır;
a)
Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi
b)
İvesi Koyunlarının Süt Verimlerinin Artırılması Projesi
c)
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi
d)
Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi
e)
Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve tescil çalışmaları
f)
Kanatlı Projeleri
g)
Arıcılık Projeleri
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen 4.300.000,00 Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi hedeflerine
uygun olarak Genel Müdürlüğümüze bağlı 12 Enstitü/İstasyon Müdürlüğü, 1 İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve Merkez tarafından tamamının harcanarak bütçe gerçekleşmesinin %100
olması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bu proje kapsamında 111 adet alt projenin yürütülmesi devam etmekte olup,
Öncelikle tüm hastalıklardan ari hayvan materyalinin tamamlanması,
Belli bir noktaya kadar gelen alt yapının ve çevre düzenlemesinin tamamlanması,
Hayvan materyalinin ihtiyaç duyduğu yem, sağlık gibi giderlerin karşılanması,
Laboratuvar araç ve gereçlerinin alımı,
Sarf malzemelerinin alımı (Hormon, ilaç, tıbbi gereç gibi),
Veri toplama ve değerlendirmeyle ilgili alet ekipman, hayvan kimliklendirme ve tanıma
sistemi ile ilgili yazılım alımı faaliyetleri yürütülecektir.
BANDIRMA BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİNİN KURULMASI PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
1.500.000 TL olan ödenekten 200.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %13’ünü
oluşturmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
a) Damızlık koçlardan sperma alma ve değerlendirme çalışmalarına başlanılmıştır.
b) Biyoteknoloji binası ve hizmet tesislerinin yapımı amacıyla gerekli izinlerin alınması
çalışmaları başlamıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen 1.500.000 TL ödenek, Bandırma Biyoteknoloji Merkezinin
Kurulması Projesi hedeflerine uygun olarak, Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından
tamamının harcanarak bütçe gerçekleşmesinin %100 olması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
a)
2014 yılında bütçede öngörülen cihaz ve laboratuvar malzemesi teminine devam edilecektir.
b)
Eş zamanlı olarak sperma alma ve dondurma çalışmaları yürütülecektir.
c)
Harcanmayan ödenek ile biyoteknoloji binası ve hizmet tesislerinin yapımına başlanacaktır.
68
MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2.000.000 TL olan ödenekten 1.000.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin
%50’sini oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Yeni Islah Edilen çeşitlerin arındırılma tanımlama ve testleme işlemleri tamamlandı. 1 nolu
Damızlık Ünitelere alındı. 3 nolu Damızlık ünitedeki fidanların Özel sektöre devriyle ilgili
görüşmeler devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen bütçenin tamamı harcanacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
3 nolu damızlık ünitedeki fidanların ilk kez üreticiyle buluşturulması ve özel sektöre
devredilmesi planlanmaktadır.
MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
24.000.000 TL olan ödenekten 94.000 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğin %3’ünü
oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Seralar bölgesi ve Sınır elemanları inşat işlerine devam edilmiş, giriş kompleksi ve altyapı
ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. Ruhsat beklenmektedir. İmar planı değişiklik işlemlerine devam
edilmiş, Herbaryum altyapı ve peyzajdan oluşan 3. İhale paketi ise ihale aşamasındadır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı için tahsis edilen 24.000.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Detay projelendirme çalışmaları devam edecek, İmar Planı değişiklik çalışmalarına devam
edilecek, Parselasyon çalışmalarına devam edilecek, ihalesi tamamlanan iş paketlerinin yapım işleri
takip edilecek, yeni iş paketlerinin ihale hazırlıklarına devam edilecektir.
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılında 3.800.000 TL ödenek ayrılmış olup, ilk altı ayda 1.505.000 TL harcama
yapılmış olup toplam ödeneğin %44.2’sini oluşturmaktadır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Su ürünleri araştırmalarında 2014 yılının ilk altı aylık döneminde, bir önceki yıldan intikal
eden 26 adet, 4 adet sürekli izleme projesi ve 2014 yılı için programlanan 10 adet yeni teklif olmak
üzere toplam 40 adet araştırma projesi yürütülmektedir. BSGM talebi ile 2 adet güdümlü proje
başlatılmıştır.
Enstitü ve istasyonlarda proje ar-ge faaliyetleri sürdürülmektedir. Hamsi, istavrit ve diğer
küçük pelajik balıkların stok tahminleri yapılmış, gırgır ve trol balıkçılığı izlemesi yürütülmüştür.
İhraç ürünü olan kum midyesi stokları konusunda çalışma tamamlanarak rapor hazırlanmıştır. İç
Sularımızdaki, biyolojik çeşitlilik, balıkçılık, av araçları, stok araştırma faaliyetleri devam
etmektedir. Su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği faaliyetleri kapsamında Karadeniz alabalığı, mersin
balığı, kalkan balığı yetiştiriciliği ve Akdeniz’deki yeni türlerden lahoz, sarıağız, minekop ile ilgili
çalışmalar da devam etmektedir. 2014 yılında Kırlangıç balığı ve kefal türlerinin kültüre alınması
69
konusunda çalışma başlatılmıştır. Su Ürünleri Tescil Komitesinin çalışmaları hızla devam etmekte
olup, Su Ürünleri tescil komitesince tescil edilecek 4 adet endemik türümüz tescil edilme
aşamasındadır.
Su Ürünleri Merkez ve Bölge Araştırma Enstitüleri ile Araştırma İstasyonu ve Birimlerinin
hizmet verdiği bina ve müştemilatlarının bakım ve onarımları başta laboratuvarlar olmak üzere,
araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve modernleştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Yeniden faaliyete geçen Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyonu hizmet binası ve tesisleri
yenilenmiş, Araştırma alt yapısının geliştirilmesi için Eğirdir’de kerevit kuluçkahanesi ve ar-ge
merkezi kurulmuştur.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün idare binası depreme dayanıklı
bulunmadığı rapor edildiği için, iskanının sakıncalı bulunması sebebiyle, saha içerisinde 576 m2 iki
katlı bina kaba inşaatı tamamlanmıştır. Bu binanın yıkılma riski nedeniyle prefabrik olarak 10
odadan oluşan bir laboratuvar binası ihale edilmiş ve tamamlanmıştır.
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki, Alabalıklarda
Yerli Islah Hatların Oluşturulması amacıyla Alabalık Islah ve Balıklandırma Merkezi kurulması
çalışmaları başlatılmıştır.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün, araştırma
hüviyeti kazandırılması için altyapısının güçlendirilmesi ve alternatif türlerin faaliyetlerinin hız
kazanması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Bakanlık gemi alma programı kapsamında Koyunculuk Araştırma İstasyonu Bünyesinde
Bandırma'da faaliyet gösteren, "Su Ürünleri Birimi"ne tekne tahsis edilmiştir. Tekne 2014 mayıs
ayında Adana Yumurtalıkta bulunan bir tersanede bakım için kızağa alınmıştır. Bu birimin araştırma
hizmetlerine uygun hale getirilmesi ile ilgili, Araştırma alt yapısının geliştirilmesine yönelik
faaliyetlere devam edilmiş olup, uygulama araştırmaları kapsamındaki projelere başlanmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 mayıs ayında denize indirilen Arama I teknesinin araştırma ve balıkçılık ekipman
donanımı sağlanacaktır. Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün laboratuvar tezgah
sistemleri kurularak yeniden elektrik ve altyapı donanımları ve cihaz alt yapısının güçlendirilmesi
sağlanacaktır. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki tesis ve
laboratuvarlar yenilenecektir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemde devam eden projelerden, 7 adet
projemiz ise bu dönem sonu itibariyle sonuçlanmış olacaktır. Yeni türlerin kültürü konusunda önemli
türlerden Kalkan, Mersin Balığı ve Sarıkuyruk türlerinin üçüncü dönem çalışmaları bitirilmiş
olacaktır. Lüfer stokları izleme konusundaki çalışma ve Hamsi larva dağılım ve bolluğu projeleri
tamamlanacaktır. 2014 yılı tescil toplantısında Akdeniz Midyesi, Karadeniz Alabalığı, Mersin Balığı,
Karadeniz Kalkanı ve Kerevit türlerinin tescil konusunda karar alınmış olup, bu dönem itibariyle
tescilleri sağlanacaktır.
GAP Bölgesinde su ürünleri konusunda araştırmalar yapmak üzere yeni bir bölüm başkanlığı
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bu dönemde Araştırma Kuruluşlarımızın araştırma proje faaliyetleri devam edecektir. 2014
Yılı Yatırım Programı Bütçesinden sağlanan 3.800.000 TL bütçe ile 40 adet su ürünleri araştırma
projesi yürütülmüş olacaktır. Ayrıca Merkez ve Bölge Araştırma Enstitüleri ile Araştırma
istasyonlarımızın laboratuvar, kuluçkahane ve benzeri tesislerinin araştırma alt yapısının
70
güçlendirilmesi sağlanacak ve projeler için ihtiyaç duyulacak makine-teçhizat, alet-ekipman alımları
ile yapı tesis ve büyük onarımları yapılacaktır.
TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi kapsamında yeni teklif, yürütülen ve sonlandırılan alt
faaliyetler (projeler) görüşüldüğü toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca alt faaliyetleri (projelerin)
uygulanmasına esas nihai halinin aldığı Araştırma Tavsiye Komitesi toplanarak 2015 yılı
uygulanacak projelerin planları yapılmıştır. Ayrıca mevcut projelerin son halleri değerlendirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Nevşehir ve Niğde İllerinde Patates Siğil Hastalığının Sosyo-ekonomik Etkilerinin
Araştırılması; Proje hazırlıkları tamamlanmış olup Ağustos ayı içerisinde anket yapımına
başlanacaktır.
Türkiye'de Pamuk, Çeltik, Dane Mısır, Yağlık Ayçiçeği, Soya Üreten Tarım İşletmelerinde
Yoksulluk Analizi; Proje hazırlıkları kapsamında proje ortakları ile toplantı yapıldı, anketlere son
hali verildi ve anket yapılmasına balandı. Yılsonuna kadar anketlerin tamamlanması
planlanmaktadır.
İzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin ve Ortak Üye ilişkilerinin Analizi; Proje
hazırlıkları devam etmekte olup anket çalışmaları Ağustos ayında başlayacaktır.
Yağlık Zeytin Üretimine Yönelik Politikaların Etki Değerleme Analizi-İzmir Örneği; Proje
hazırlıkları devam etmekte olup anket çalışmaları Ağustos ayında başlayacaktır.
Türkiye’de Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Davranışlarının Belirlenmesi; Amaca ve çalışma
takvimini uygun olarak, İzmir Manisa, Ş.Urfa, Gaziantep, Antalya ve Van illerinde anket çalışmasını
bitirilmiş. Temmuz ayında Konya, Ankara, Bursa, İstanbul (Pendik ve Ümraniye) çalışması
planlanmıştır.
Erzurum İlinde Tarımsal Örgütlenmenin Durumu ile Problemler ve Çözüm Önerilerinin
Belirlenmesi; Aziziye, Aşkale, Çat, Hınıs ilçelerinde toplam 141 anket çalışması tamamlanmıştır.
Şanlıurfa İlinde Büyükbaş Hayvan İşletmelerinin Etkinlik Analizi; Büyükbaş Hayvancılık
İşletmeleriyle 40 Adet anket yapıldı. Süt ve süt ürünleri üretimi ile uğraşan işletmeler ile ilgili
sıkıntılar mevcuttur. Konuyla ilgili örnekle Samsun İlinde Manda Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin
Mevcut Durum Analizi; Ağustos ayı içerisinde anketlerin yapılması planlanmaktadır.
Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayisinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un
Tercihi ve Ekmekte Tüketici İstekleri; Fırınlar ile ilgili anketler yapılmaktadır. Yılsonuna kadar
sanayiciler, fırınlar ve tüketiciler ile ilgili anketlerin bitirilmesi planlanmaktadır. Projeyi tanıtıcı liflet
ve tanıtıcı broşürler hazırlanarak anket yapılanların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Konuyla ilgili
proje paydaşları ziyaretleri yapılmıştır.
Tarımsal Sürdürülebilirlik İndeksinin Uygulanması-Sinop İli Sarı kum Havzası Örneği;
Literatür taraması yapıldı ve ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Planladığı şekilde anketler
yapılmasına devam edilmektedir.
Kültür Balıkçılığının Sosyoekonomik Analizi: Muğla İli Örneği; Proje ile ilgili hazırlıklar
devam etmektedir. Ekim ayı içinde anketler yapılması planlanmaktadır.
71
Bitkisel Ürünlerde Maliyet Otomasyon Sisteminin Kurulması; Tarla ürünlerle ile ilgili
hedeflere ulaşılmış olup meyve ürünleri ile ilgili yazılım çalışmaları bitirilmiş olup test
aşamasındadır. Test aşamasının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
Türkiye 'de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma; 30 ilde
toplamda 2.400 anket yapılmış, analizler yapılmaya başlanmıştır. Yılsonunda sonuç raporunun
tamamlanması planlanmaktadır.
Türkiye'de Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi; 26 ilde
toplam 2.750 anket yapılmış, analizler yapılmaya başlanmıştır. Yılsonunda sonuç raporunun
tamamlanması planlanmaktadır.
Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi; 15 ilde 575 adet
anket tamamlanmıştır. Analizler yapılmaktadır. Yılsonuna kadar sonuç hazırlanacaktır.
Seçilmiş Ürünlerde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi; Anketler tamamlanmış olup analizler
yapılmaktadır.
Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorun ve
Çözüm Önerileri; Anketler tamamlanmış olup analizler tamamlanarak yılsonuna kadar sonuç raporu
tamamlanacaktır.
Yeni Fındık Stratejisinin Sosyo-ekonomik Etki Analizi; Anketler tamamlanmış olup analizler
tamamlanarak yılsonuna kadar sonuç raporu tamamlanacaktır.
Ege Bölgesindeki Pamuk Üreticilerinin Bitki Koruma Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Açıdan
İncelenmesi; 138 adet anket yapılmış olup analizler yapılmaktadır. Yılsonuna kadar sonuç raporu
hazırlanacaktır.
Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde Büyükbaş Hayvancılığa Dayalı Süt ve Süt Ürünleri
Kümelenme Potansiyeli (Erzurum ve Kars İli Örneği); Üretici anketleri tamamlanmış, işleyiciler ile
ilgili anketlerin yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır.
Türkiye'de İpekböcekçiliği Yapan işletmelerin Sosyo-Ekonomik ve Pazarlama yapısının
Belirlenmesi; İpekböcekçiliği ile ilgili anketler ve analizler tamamlanmış olup sonuç raporu
hazırlanmaktadır
Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi;
Anketler ve analizler tamamlanmış olup yılsonuna kadar sonuç raporu hazırlanacaktır.
Trakya Bölgesinde Buğday, Ayçiçeği, Mısır ve Çeltik Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin
Yapısal Özellikleri, Ekonomik Analizi ve Etkilerinin Belirlenmesi; Anketler ve analizler
tamamlanmış olup yılsonuna kadar sonuç raporu hazırlanacaktır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Saha çalışmalarında kullanılmak üzere (anket girişi vb.) gerekli altyapının sağlanması ve
verilerin sahadayken girişinin yapılmasını temin için uygun donanımda tablet alımı için gerekli
izinler alındı. Bu donanım ve yazılımların alımı gerçekleştirilecektir. Projelerin bir kısmı sene
sonunda bitirileceğinden analiz ve sonuç raporu yazma işleri devam etmektedir. Yılsonuna kadar
planlandığı şekilde proje çalışmaları devam edecektir. Ayrıca tarımsal ekonomi ile ilgili araştırmalar
için Üniversite işbirliğine önem verilmekte olup Üniversite - Enstitü işbirliği ile Bakanlığımızı
ihtiyaçları doğrultusunda araştırma faaliyetleri yapılması planlanmaktadır.
72
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Mevcut projelerin analizlerinin yapılarak sonuçlarının yazdırılması sağlanacaktır. “Türkiye'de
Pamuk, Çeltik, Dane Mısır, Yağlık Ayçiçeği, Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi"
ülkesel projesinin ve diğer projelerin anketlerinin yapılması sağlanacaktır.
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
TAGEM'e bağlı Araştırma Enstitülerince Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, Bitki Besleme ve
Toprak, İklim Değişikliği ve Havza, Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Konularındaki
araştırma proje çalışmalarına devam edilebilmesi için gerekli altyapının sağlanabilmesi amacıyla
Haziran Ayı Sonu İtibariyle:
Mamul Mal alımları 482.081,35 TL, Menkul Sermaye Üretim Giderleri 408.942,45 TL,
Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleri 894.991,66 TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
291.026,25 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 20.000 TL ve Diğer Sermaye Giderleri
339.500,30 TL olmak üzere 2.436.542,01 TL harcama yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, Bitki Besleme ve Toprak, İklim Değişikliği ve Havza,
Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Konularındaki proje çalışmalarına devam edilmekte
olup bu projelere ek olarak 34 adet yeni Araştırma Projesi 2014 yılı itibariyle Enstitü/İstasyon
müdürlüklerimizde başlamıştır.
“Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması” ülkesel projesine
devam edilmektedir.
“Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri ve Sulama Suyu İhtiyaçlarına Yönelik
Rehber” hazırlıklarına devam edilmektedir.
UTAEM’de (İzmir) Uluslararası eğitim, Şanlıurfa GAPTAEM’de (GAP Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi) Uluslararası “FAO Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu Eğitimi” ve Ülkesel
olarak 26 adet eğitim, panel, çalıştay ve toplantı yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
TAGEM'e bağlı Araştırma Enstitülerince Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, Bitki Besleme ve
Toprak, İklim Değişikliği ve Havza, Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Konularındaki
araştırma proje çalışmalarına devam edilebilmesi için gerekli altyapının sağlanabilmesi amacıyla
yılsonuna kadar:
Mamul Mal alımları 2.450.000 TL, Menkul Sermaye Üretim Giderleri 1.050.000 TL,
Gayrimenkul Sermaye Üretim giderleri 1.500.000 TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
1.000.000 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 50.000 TL ve Diğer Sermaye Giderleri
950.000 TL olmak üzere ayrılan 7.000.000 TL ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, Bitki Besleme ve Toprak, İklim Değişikliği ve Havza,
Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri konusunda artan sayıda araştırmalar ve eğitim
faaliyetleri yürütülmeye devam edilecektir.
73
a-İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Grubunca;
İklim değişiklikleri, küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı dünyadaki kullanılabilir su
miktarı, hızla azalmaktadır. Ülkemizde de bu durum pek farklı değildir. Küresel ısınmanın kuraklık
anlamında önemli oranda etkilerinin olacağı ön görülmektedir. Bu nedenlerle; Yağış ve Akımlarının
Hidrolojik Havza Modelleriyle Tahmin Edilmesi, Uzaktan Algılamayla Kar Hidrolojisi (Derinlik,
Yoğunluk, Dağılım), Havza Su Verimi Hesaplamaları, İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi,
Tarımsal Kuraklık ve Toprak Neminin Belirlenmesi ve İzlenmesi, Rüzgar Erozyonu Sahalarında
Durum Tespiti ve Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi, Meralarda Toprak ve Su kaynaklarının
korunumu, Kurak ve Yarı kurak bölgelerde yağmur suyunun yönetimi ve toprakta nemin tutulumu
amacıyla yüzey akışın toplanarak bu suyun üretken kullanımını sağlamak şeklinde tanımlanan su
hasadı projeleri başta İç ve Güney Doğu Anadolu olmak üzere Ege ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
devam etmektedir.
b-Tarımsal Sulama Arazi Islahı Araştırmaları Grubunca:
Sulama Projelerinin Hazırlanmasında Altyapı Olma Niteliği Taşıyan Donelerin Sağlanmasına
araştırma çalışmaları, Kısıntılı Su Varlığı Koşullarında Etkin Su Kullanımına Yönelik Stratejilerin
Oluşturulmasına yönelik araştırma çalışmaları yürütülmektedir.
2013 yılında TAGEM-DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılmış olan ikili Protokol çerçevesinde
“Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri ve Sulama Suyu İhtiyaçlarına Yönelik Rehber”
güncellenmekte ve 2014 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. Bu çalışma Bakanlığımızın
da çalışmalarında yer aldığı “Ulusal Su AR-GE ve Yenilik Stratejisi (2012–2016)”, “İklim
Değişikliği Ulusal Eylem Planı”, Entegre Havza Su Yönetimi ve Ulusal Su Bilgi Sistemi gibi
ülkesel boyuttaki çalışmalardaki strateji eylem ve hedeflere ulaşmada önemli bir veri tabanı
oluşturacaktır. Ayrıca Bitkilerin Su Tüketimleri yazılımı geliştirilecektir.
10. Kalkınma Planı kapsamında “Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas
Komisyonu” çalışmaları neticesinde ‘’Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi’’ Programı 10,
Kalkınma Planı Dönüşüm Programları içerisinde öncelik kazanmıştır. GTHB/TAGEM olarak bu
programlarda sorumlu ve ilgili Kuruluş olarak yer alıp 2014 -2018 dönemine ilişkin Eylem Planları
hazırlanmıştır. “Sulamada yeni tekniklere ilişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve yeni uygulamaların
artırılması”, “Suyu tasarruflu kullanan sistemlerin tarımsal üretimde doğru kullanımı için eğitim ve
yayım faaliyetlerinin artırılması”, “Destekleme politikalarının geliştirilmesinde bölgesel su kısıtı ve
çevrenin korunması unsurlarının göz önüne alınması” Politikaları altında Eylem Faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
Tarımda evsel ve endüstriyel atık suların kullanımı, kalite açısından özelliklerinin
belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla sulanan alanlardaki fazla su talebi riskinin
azaltmasına yönelik araştırmalar ile uygulamalara katkı sağlamak, Tarımsal girdi kullanımı ve diğer
nedenlerle kirlenmiş suyun, arıtılmamış evsel ve sanayi atık sularının, tarımda kullanımını önleyici
veya arıtılarak kullanılmasını sağlayıcı çalışmalara katkı sağlamak amaçlı araştırmalar devam
etmektedir.
c-Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Grubunca;
Kimyasal gübrelerin yerine geçebilecek ve bu gübrelere göre ürün kaybını en aza
indirebilecek organik gübre kaynaklarının toprak özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesine
yönelik araştırma çalışmaları, Her bir bölgenin farklı ekolojik kesimlerinin belirlenerek her bir
ekolojik kesim için uygun kullanım şekillerinin belirlenmesi üretimin karlılığı ve verimliliğin
devamını sağlamak amacıyla araştırma çalışmaları, Ankara ili topraklarının mikoriza dağılımının
belirlenmesine yönelik araştırma çalışması, Bozulmayı önleyerek toprak verimliliğinin
sürdürülebilmesi için üretim kaybına sebep olmadan ve üretimi risk altına sokmadan doğal
74
kaynakları koruyarak yöre çiftçisi tarafından benimsenecek tarım tekniklerinin belirlenmesi
konusunda farklı enstitülerimizde araştırma projeleri yürütülmektedir
Toprak kirliliği ile ilgili araştırma çalışmalarımızın amacı, özellikle tarım alanlarında ağır
metal kirliliğinin olup olmadığını ve kirlenen alanlarda kirlilik kaynaklarını belirlemek ve bu
alanlardaki kirliliğin giderilmesi için alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktır. Bununla beraber
ağır metallerin bitki gelişimi ve bitkideki semptomların belirlenmesi de hedeflenmiştir.
“Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması” ülkesel projesine
devam edilecektir.
Toprak kalitesinde bozulmaya neden olan kirliliğin tespiti, ekonomik ve uygulanabilir
iyileştirme yöntemlerini belirleyici araştırmalara ve çalışmalara katkı sağlamak, Tarımsal
politikaların oluşturulmasına esas olmak üzere, toprak ve su kaynaklarının kalite ve kantite
verileriyle, doğal kaynaklar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi sistemlerine bütünleşmiş olacak
güncel veri tabanları oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlı araştırmalar devam etmektedir.
d-Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışmaları:
Tarımdaki en büyük girdi kalemlerinden olan tarımsal mekanizasyonda kullanılan tarım
makinaları alanında günümüz teknolojisini yakalamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca
günümüz tarımının ayrılmaz bir parçası haline gelen tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerli
kaynaklarla geliştirilmesine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Sera otomasyonu,
Sensör teknolojileri, Akıllı tarım uygulamaları ve Hassas Tarım Teknolojileri alanında araştırma
faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş ve
rüzgar enerjisi ile ilgili araştırma faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun yanına Hasat ve Depolama
Mekanizasyonu, Sulama Mekanizasyonu, İlaçlama Mekanizasyonu gibi konularda da araştırma
faaliyetleri yürütülmektedir.
e-Laboratuvar Altyapısı Kurulumu ve Geliştirilmesi Faaliyetleri
TAGEM olarak TRGM’nin işbirliği ile Toprak, Bitki ve Su Analizlerini yapan 7 Araştırma
Enstitüsünün (Mersin, Antalya, Menemen, İzmir, Konya, Yalova, Eskişehir) TS EN 17025
Standardında Akreditasyonu için gereksinim duyulan eğitim, bilgilendirme ve kapasite geliştirilmesi
çalışmaları devam etmektedir.
f-Uluslararası Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (UTAEM Menemen/İZMİR) özellikle
Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika’dan araştırmacılara yönelik eğitimler ile
düzenlenmektedir. 2013 yılında düzenlenen eğitim programlarına olan aşırı talepler göz önüne
alınarak eğitim programlarının sayısı artırılabilecektir. Bu eğitim programlarına gelenlerin ve daha
sonraki yıllarda artarak devam edecek olan eğitimlere katılacak olan katılımcıların eğitim
giderlerinin karşılanması, uygulamalı eğitim verilebilmesi için gerekli laboratuar, sera gibi yapıların
yapılması ve düzenlenmesine gerekmektedir. Uluslararası eğitimlerin yapılması yalnız bizim bilgi
birikimimizi diğer ülkelere aktarmamızla kalmayıp, katılımcı ülkelerdeki gelişen teknolojilerin de
bizimle ve diğer ülkelerle paylaşılmasını sağlamaktadır.
AARENINA’nın Genel Konferansı 2014 yılında 25 Ülke ve Uluslararası Çiftçi
Kuruluşlarının katılımıyla UTAEM’de gerçekleştirilecektir.
2014 yılı içerisinde UTAEM (İzmir) tarafından TAGEM Desteği ile yapılması planlanan
Uluslararası Eğitimler;
1. Uluslararası Gen Bankası Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunumu Eğitimi
75
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2. Uluslararası Bitki Besleme ve Toprak Yönetimi Eğitimi
Uluslararası Tarımsal Sulama Eğitimi
Uluslararası Havza Hidrolojisi ve Toprak Korunumu
Uluslararası Entegre Mücadele “Pestisitlerin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Alternatif
Yöntemler” Eğitimi
Uluslararası Organik Tarım Eğitimi
Uluslararası Gıda Güvenilirliği Ve Katkı Maddeleri Eğitimi
Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Yayım Eğitimi
Uluslararası Hayvan Genetik Kaynaklarının Yönetimi Kursu
Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü,
Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Konya
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bünyesinde ulusal eğitim,
kurs, panel, çalıştay ve toplantılar yapılacaktır.
Şanlıurfa GAPTAEM’de (GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi) Uluslararası “ICARDA
Su Hasadı Eğitimi” yapılacaktır.
TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Alt Yapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu
Projesi
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitülerin sulama
altyapılarının iyileştirilmesi ve modernizasyonu için gerekli olan mal alımı, yapılacak iş ve işlemler
kapsamında Haziran ayı sonu itibariyle;
Mamul Mal alımları 120.291,02 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 692.419,28 TL
olmak üzere 812.710,30 TL harcama yapılmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitülerin sulama
altyapılarının iyileştirilmesi ve modernizasyonu için gerekli olan mal alımı, yapılacak iş ve işlemler
kapsamında Haziran ayı sonu itibariyle;
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Karapınar
İstasyonunda Damla sulama sistemi kurulması kapsamında malzeme alımı hazırlıkları yapılmaktadır.
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Alata-Mersin Merkez işletmenin damlama
sulama sistemi kurulması çalışmaları kapsamında 460 dekar alanda çalışmalar tamamlanmıştır.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir Merkez yerleşkede
bulunana arazilerin tamamının yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile basınçlı olarak
sulanması kapsamında Anaboru ve hidrantların alımı, elektromotopomp otomasyon sistemi
kurulumu, dozajlama sistemi ve nozullar, havuz ve pompa odası yapılmıştır.
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa Lizimetre yapımı çalışmaları
başlamıştır.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Samsun
İstasyonunda bir adet yeni sulama suyu kuyusu kullanıma açılmıştır.
76
Çarşamba
Deneme
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Menemen-İzmir Sulama projesi için 95.000 TL
tutarında boru alınmıştır.
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Eğirdir-Isparta Toprak altı ana boruları, Drenaj
hattı boruları alınmıştır.
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Menemen-İzmir Sulama
altyapısı ile ilgili inşaat malzemesi alınmıştır.
Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Bornova-İzmir Bornova yerleşkesi parsel sulama
sistemi yenilenmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitülerin sulama
altyapılarının iyileştirilmesi ve modernizasyonu için gerekli olan mal alımı, yapılacak iş ve işlemler
kapsamında yılsonuna kadar;
Mamul Mal alımları 1.000.000 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.500.000 TL
olmak üzere ayrılan 2.500.000 TL ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Enstitülerin sulama
altyapılarının iyileştirilmesi ve modernizasyonu için gerekli olan mal alımı, yapılacak iş ve işlemler
kapsamında;
-Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Karapınar
İstasyonunda Damla sulama sistemi kurulması çalışmalarına başlanması,
-Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Alata-Mersin Merkez işletmenin damlama
sulama sistemi kurulması çalışmalarına başlanması,
-Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eskişehir Merkez yerleşkede
bulunana arazilerin tamamının yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile basınçlı olarak
sulanması. Bu kapsamda Anaboru ve hidrantların alımı, elektromotopomp otomasyon sistemi,
dozajlama sistemi ve nozullar, havuz ve pompa odası yapımı. Hamidiye yerleşkesi sulama sisteminin
boru hattının tesis edilmesi,
-GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa Koruklu mevkii sulama
altyapısının yenilenmesi ve Lizimetre yapımı,
-Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Samsun
İstasyonunda bir adet yeni sulama suyu kuyusu açılması ve teçhiz edilmesi,
Çarşamba
Deneme
-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Menemen-İzmir Sulama Lat projesi için boru
alımı, 2 adet derin kuyunun açılması,
-Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Tokat Arazi içi
mevcut boru ve hidrantların yenilenmesi,
-Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Yalova (Merkez) Basınçlı
sulama sistemi yenilenmesi kapsamında; 2 adet kuyunun aktif hale getirilmesi, temizlenmesi ve
mevcut sisteme bağlanması, Enstitünün mevcut sulama hattının 3 km’lik kısmının yenilenmesi,
77
-Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Eğirdir-Isparta Toprak altı ana boruları, Drenaj
hattı boruları, yan ana borular, lateraller, tam otomatik vanalar, filtre sistemi ile tam otomatik
fertigasyon cihazı alımı,
-Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Menemen-İzmir Sulama
altyapısı ile ilgili inşaat malzemesi alım,
-Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Bornova-İzmir Bornova yerleşkesi parsel
sulama sisteminin yenilenmesi. Kemalpaşa Araştırma ve Üretim sahası parselleri sulama sisteminin
yenilenmesi çalışmalarına başlanması,
-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Antalya 1 adet Su tankı ve bu tanka
bağlı sulama otomasyon sistemi alınması ve montajı. Enstitü deneme alanı için damla sulama
sistemlerinin alınması ve montajı yapılacaktır.
YUMURTACI DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı ödeneği 1.500.000 TL olup, yılın ilk altı ayında 777.000 TL (%52) harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
1) Islah çalışmalarına ve hibrid ve ebeveynlerin performans testlerine devam edilmiştir.
2) 330.000 kg. yem ihalesi yapılmıştır.
3) Proje yürütme giderleri karşılanmıştır.
4) İlk 5 aylık yemeklik yumurta üretimi 3.135.998 adet olarak gerçekleşmiştir.
5) İlk 5 ayda damızlık yumurta üretimi 1.187.000 adet olmuş, 1.000.000 adedi üreticilere
dağıtılmıştır.
6) İlk 5 ayda 912.858 adet karışık civciv üretilmiş, 456.429 adet dişi civciv üreticilere
dağıtılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen 1.500.000 TL Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi hedeflerine
uygun olarak Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından tamamının harcanarak bütçe
gerçekleşmesinin %100 olması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
1. Bazı kümes kafeslerinin yenilenmesi.
2. İş makinesi alımı (Kepçe ve kanal açma).
3. Hizmet binasının onarımı.
4. Hayvanların bakım besleme ve sağlık giderleri karşılanacak.
5. Proje yürütme giderlerinin karşılanması.
6. Islah çalışmalarına ve hibrid ve ebeveynlerin performans testlerinin yapılmasına devam
edilmesi.
ETÇİ DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı ödeği 2.500.000 TL olup, yılın ilk altı ayında 410.000 TL (%16) harcanmıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
1- Kurulacak işletmeler için gereken su kuyuları (3 adet) faaliyete geçirilmiştir.
2- İnşaatı yapılacak tesislerin bulunduğu arazinin etrafı beton duvar ve üstüne panel çit ile
çevrilmiştir.
78
3- İşletme için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi için iki adet trafo yapılmış ve faaliyete
geçirilmiştir.
4- Kuluçkahane ve kümeslere ulaşımda kullanılmak üzere berkitme yol yapılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılında tahsis edilen 2.5000.000 TL Etçi Damızlık Geliştirme Projesi hedeflerine uygun
olarak Geçit Kuşağı tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tamamının harcanarak bütçe
gerçekleşmesinin %100 olması beklenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
1) İşyeri inşaat çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
2) Makine Teçhizat Alımı,
3) Hayvan materyalinin temini, bakım, beslenme ve sağlık giderlerinin karşılanması,
4) İşletme içerisindeki yolların inşası,
5) Proje yürütme giderlerinin karşılanması.
ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
30 Enstitü/Gıda Kontrol laboratuvarına aktarılan 2014 yılı bütçesinden ilk altı aylık dönemde
397.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 yılı Mart ayı içerisinde yapılan gıda ve yem araştırmaları program değerlendirme
toplantısında; 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında başlatılan ve devam eden 77 adet alt projenin
öngörüldüğü şekilde devam ettiği, 18 adet alt projenin tamamlandığı görülmüş olup, proje sonuç
raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir.
2014 yılında başlamasına karar verilen 28 adet projenin bütçelerinin kurumlara aktarılmasını
müteakip başlatılacak durumda kurumların hazırlıklarını yapmış oldukları tespit edilmiştir.
2015 yılında başlatılmak üzere enstitülerimiz ve laboratuvarlarımız tarafından hazırlanan 32
adet gıda ve yem araştırma projelerinin bilimsel değerlendirmesi yapılarak bunlardan 27 tanesinin
Gıda Yem Araştırma Tavsiye kuruluna sunulması uygun bulunmuştur.
Gıda Yem Araştırma Tavsiye kuruluna 27 adet yeni teklif proje görüşülerek bunlardan 25
tanesinin 2015 yılında bütçe imkanları dahilinde başlatılması uygun bulunmuştur.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Dönem başında öngörüldüğü şekilde 1.900.000 TL olan ödeneğin kuruluşlarımıza aktarılması
ve ödeneğin projelerde öngörüldüğü şekilde harcanması hedeflenmektedir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında başlatılan ve halen devam eden 77 adet projenin
öngörülen program çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır.
2015 yılında başlatılmasına karar verilen 25 adet alt projenin bütçe çalışmalarını
tamamlayarak sorunsuz bir şekilde başlamaları sağlanacaktır.
ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup, yılın ilk altı ayında 15.817 TL (%1.58) harcanmıştır.
Proje inşaatı ihale aşamasında olduğundan
tamamlandığında ödeneğin tamamı harcanabilecektir.
79
ödenek
harcanamamış
ancak,
İhale
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
2014 yılı ilk altı ayında zemin etütleri yapılarak ruhsat izni alınan projenin inşaat projesi
hazırlatılarak ihale aşamasına gelinmiştir. Ancak yapılan ulusal ve uluslararası görüşme ve
incelemelerde (Üniversite ve benzer Ar-Ge kuruluşları) tesisin minimum kullanım alanının (4500
m2) nin yeterli olmadığı ve yeniden belirlenen ihtiyaç listesine göre hazırlanan mimari projede kapalı
alanın 7500 m2’ye çıkarılması gereğinden dolayı proje revize edilmiş ve dolayısıyla bütçe artışına
gidilmesi gerektiği gerek kapalı alan imalatlarındaki artış ve gerekse açık alanda yapılacak olan ve
canlı muhafazada kullanılacak olan gen havuzlarını projeye ilave edilmesi ile anlaşılmıştır. Ayrıca
döviz kurundaki değişim proje maliyetini de etkilemiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde kurulacak olan “Ulusal Su
Ürünleri Gen Bankası” isimli projenin yapım işinin, Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilmesine planlandığından 2014 yılında yapılmaya
başlayacak olan Gen Bankası İnşaatı için ayrılan ödeneğin Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına aktarılması işi bittiğinde inşaat faaliyetleri başlayacak ve 2014 yılı
içinde planlanacak olan ve aşağıda IV. Maddemizde de belirttiğimiz faaliyetlerimiz
gerçekleştirilecektir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Bu dönemde de, ilk altı ayda yapılmış olan Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezine ait olan
revize projenin ihalesinin yapılması, Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi Binası İnşaatı,
Laboratuvar, Üretim ve Deney Birimleri İnşaatı, Ara ve sonuç raporlarının Kalkınma Bakanlığı’na
sunumu yapılacaktır.
ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Yeni başlayan proje kapsamında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Proje firması belirlenerek proje çizimi tamamlanmış ve inşat ihale aşaması işlemleri
başlatılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı bütçesi için öngörülen 4.000.000 TL’lik bütçenin 3.890.000 TL’lik kısmının yeni
bina ihale ve inşaat yapım işlerinde kullanılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Gen Bankası inşaatının yapılmasına dair bütün işlemlerin yapılarak sene sonunda bina
yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.
HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi ve Korunması kapsamında OcakHaziran ayına ait Dönemde yetiştiricilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi kapsamında Kuzu/Oğlak doğumları
gerçekleşmiş olup ve bu dönemlere ait doğum verileri alınmıştır. Alt projelerde görev yapan proje
liderine yönelik Küçükbaş Hayvanlarda Damızlık Değer Tahmini Temel Eğitimi ve Koyun Keçi
Genetik Islah Çalıştayı düzenlenmiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında büyüme ve gelişme
80
dönemlerine ait veriler alınmış ve Damızlık Koyun Keçi Islah Bilgi Sistemine (DAKBİS) girişleri
yapılmaya başlanmıştır. Manda Islah projesinde ise verilerin alınmasına devam edilmiştir.
Mevcut koruma sürülerinde rutin saha çalışmaları yapılmıştır. Koruma programına katılmak
için Genel Müdürlüğümüze iletilen başvuru dilekçeleri ilgili araştırma enstitü/istasyonuna
gönderilmiştir. Proje liderlerinin saha çalışma takvimlerini oluşturmaları istenmiş ve Ağustos-Aralık
aylarında yapılması planlanan ödeme miktarları belirlenmiştir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi kapsamında yürütülen
Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile HGK yerinde koruma sürülerinde, destekleme
ödemeleri Ağustos ayından başlayarak ve Aralık sonuna kadar tamamlanacaktır.
Halk Elinde Hayvan Islahı Projesinden elde edilen damızlık materyallerin projede yer alan
diğer sürüler arasında damızlık transferlerinin sağlanması, pek çok alt projede damızlık ihtiyaçlarını
karşılayacağı gibi başka ulusal projelere kaynak teşkil etmesi beklenmektedir. Her geçen yıl
sürülerde ırkı temsil bakımından daha bir örnek hayvan materyali elde edilecektir.
2014 yılında HGK koruma altındaki hayvan sayılarının 6.750 baş büyükbaş, 13.700 baş
küçükbaş ve 10.000 koloni arıya çıkarılması hedeflenmiştir.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Geliştirilmesi kapsamında Büyüme ve gelişme
dönemlerine ait alınan verilerin Damızlık Koyun Keçi Islah Bilgi Sistemine (DAKBİS) girişlerinin
yapılmasına devam edilecek olup, 2014 yılı Destekleme ödemesi öncesi Proje Yürütme Kurulu
Toplantıları yapılacaktır. Alt projelerdeki Damızlık hayvanların seçimi yapılacak olup akabinde
Koç/Teke katımları gerçekleştirilecektir. Yetiştiricilere 2014 yılı destekleme ödemeleri yapılacaktır.
Danışma Kurulu Toplantısı yapılacaktır.
Koruma programına katılmak için yapılan başvuru dilekçeleri incelenerek uygun olanlar
korumaya dahil edilecektir. HGK yerinde korumada hakedişler ödenecektir.
AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ
I – Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları
Ocak Haziran döneminde 61 proje için destekleme kararı alınmıştır. Bu kararın tutarı 2,4
milyon civarındadır. Haziran Ayında yapılan Değerlendirme Kurulu Kararı sonuçlarına göre
Destekleme ödemeleri işlemleri başlatılmıştır. Bu nedenle Ar-Ge destek ödemelerine tahsis edilen
9.000.000.- TL ödenekten harcama yapılmamıştır.
II – Ocak - Haziran 2014 Döneminde Yürütülen Faaliyetler
Ocak-Haziran 2014 döneminde devam eden 104 projeden 17 projenin sonuçlanması 2
projenin de kapatılması kararı alınmıştır. Haziran sonunda 85 projenin faaliyetleri devam
etmektedir. Yine Ocak haziran döneminde 2014 yılı yeni teklif proje müracaatları alınmıştır. 2014
Yılı için 174 proje başvurusu alınmış, bunların 45 tanesi kabul edilmiştir. Sonuç olarak haziran ayı
sonu itibariyle önceki yıllardan başvurusu alınmış 85 proje ile 2014 yılından 45 proje olmak üzere
toplamda 130 proje halen devam etmektedir.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
2014 yılı Temmuz-Aralık dönemi 2014 yılında kabul edilen projeler ile beraber 130 projenin
yerinde izlenmesi ve gelişme raporları doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır. Tahsis edilen ödeneğin
tamamı harcanacaktır.
81
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
Temmuz Aralık Dönemi beklentileri olarak yeni proje kabulü için ilana çıkılacaktır. İlave
proje kabulleri gerçekleşebilir. Devam eden projenin yerinde izlenmesi ve gelişme raporları
doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır.
Aylık 300 adet bülten basılmıştır. Dönem itibarı ile toplam 1800 adet bülten basılmış olup,
900 adedinin dağıtımı yapılmış, diğer 900 adedi ise yıl sonunda almanak olarak ciltlenmek üzere
ayrılmıştır.
III – Temmuz - Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
01 Aralık 2014 tarihi itibariyle ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı başlayacaktır. Ülkemiz,
dönem başkanlığı sırasında Gıda Güvenliği konularını ön plana çıkarmayı öngörmektedir. Bu
kapsamda, Hazine Müsteşarlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da uygun görülmesi
durumunda 2014 yılı Aralık ayında G-20 ülkelerinin katılımı ile bir çalışma toplantısı yapılması
planlanmakta ve anılan toplantı için 50 Bin TL harcama yapılması düşünülmektedir.
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 5. Gıda Güvenliği Tarım Bakanları Toplantısı, Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı ve Tarım Çalışma Grupları Toplantıları’nın (Gübre, Hayvan Yemi, Tohum
Bankası, Denizcilik ve Balıkçılık, Ticari Standartlar) 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında
Bakanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda söz
konusu toplantıların gerçekleştirilmesi için ihale süreci devam etmekte olup yaklaşık ihale bedelinin
500 Bin TL olması öngörülmektedir.
Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Gıda
Güvenliği Koordinasyon Merkezi (EİT-BKM) çalışmaları kapsamında 2. Program Yönlendirme
Komitesi Toplantısı'nın 04-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu Toplantı giderleri FAO-Türkiye İşbirliği Programı çerçevesinde yürütülen
GCP/RER/044/TUR no’lu projeden karşılanacaktır.
İkili ilişkiler kapsamında 2 Tarım Yürütme Komite Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sayın Bakanımızın programı çerçevesinde, 10 adet yurt dışı ziyaret ve üst düzey kabulleri
gerçekleştirmesi beklenmektedir.
7 adet Tarımsal İşbirliği Anlaşması imzalanması planlanmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından bu dönem içinde düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon
Toplantılarına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlanacaktır.
Aylık 300 adet bülten basılacaktır. Dönem itibarı ile toplam 1800 adet bülten basılacak olup,
900 adedinin dağıtımı yapıldıktan sonra diğer 900 adedi yıl sonunda almanak olarak ciltlenmek üzere
ayrılacaktır.
Yılsonunda 150 adet almanak ciltlenerek dağıtımı yapılacaktır.
IV – Temmuz - Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
01 Aralık 2014 tarihi itibariyle ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı başlayacaktır. Ülkemiz,
dönem başkanlığı sırasında Gıda Güvenliği konularını ön plana çıkarmayı planlamaktadır. Bu
kapsamda, Hazine Müsteşarlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından da uygun görülmesi
durumunda 2014 yılı Aralık ayında G-20 ülkelerinin katılımı ile bir çalışma toplantısı yapılacaktır.
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 5. Gıda Güvenliği Tarım Bakanları Toplantısı, Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı ve Tarım Çalışma Grupları Toplantıları (Gübre, Hayvan Yemi, Tohum
82
Bankası, Denizcilik ve Balıkçılık, Ticari Standartlar) 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında
Bakanlığımız ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Almanya ile Ağustos ayında, Tacikistan’la Eylül ayında 2 Tarım Yürütme Komite Toplantısı
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sayın Bakanımızın programı çerçevesinde, Kanada, Rusya (Şangay İşbirliği Örgütü Tarım
Bakanları Toplantısı), Karadağ, Avusturalya, Pakistan, Romanya, Letonya, Moğolistan, Endonezya,
Belarus, Zambiya gibi ülkelere yurt dışı ziyaret ve üst düzey kabuller gerçekleştirmesi
beklenmektedir.
Arnavutluk, Belarus, Avusturalya, Yeni Zelanda, Letonya, Güney Afrika, Polonya, gibi
ülkelerle Tarımsal İşbirliği Anlaşmaları imzalanması planlanmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından bu dönem içinde düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon
Toplantılarına Genel Müdürlüğümüzden katılım sağlanacaktır. Düzenlenecek 1.Dönem Zambiya
KEK Toplantısına Sayın Bakanımızın eş başkanlık yapması öngörülmektedir.
Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin olası etkilerinin
ortaya konulabilmesi amacıyla Bakanlığımız birimlerinin geniş katılımıyla çalışmalar yürütülmeye
devam edilecektir.
Ülkelerle Ekonomik ve Teknik ilişkiler kapsamında STA, JETCO, TRINS vb.
platformlardaki çalışmalara devam edilecektir.
Ulusal ve uluslararası fuarların sektöre duyurulması
gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.
ve
gerekli
koordinasyonun
Aylık 300 adet bülten basılacaktır. Dönem itibarı ile toplam 1800 adet bülten basılacak olup,
900 adedinin dağıtımı yapıldıktan sonra diğer 900 adedi yıl sonunda almanak olarak ciltlenmek üzere
ayrılacaktır.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR
83
Download

2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu