Vela™ Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları çerçevesinde korunmaktadır. Bu belgenin tamamı veya bir parçası CareFusion’ın yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, bilgi erişim sisteminde saklanamaz, herhangi bir biçimde aktarılamaz veya elektronik ortama veya makine tarafından okunabilir bir biçime dönüştürülemez. Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Lisans Anlaşmasında yer alan şart ve koşulların yerine geçtiği veya söz konusu koşullara bir ek mahiyetinde olduğu varsayılamaz. © 2009 ‐ 2014 CareFusion Corporation veya bağlı kuruluşlarından biri. Tüm hakları saklıdır. Vela, CareFusion ve CareFusion logosu CareFusion Corporation veya yan kuruluşlarından birinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin malıdır. CareFusion 22745 Savi Ranch Parkway CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse 7 Yorba Linda, CA 92887 ABD +1 800.231.2466 ücretsiz +1 714.283.2228 tel +1 714.283.8493 faks 97204 Hoechberg Almanya +49 931 4972‐0 tel +49 931 4972‐423 faks carefusion.com Baskı numarası: L3264‐116 Revizyon K ii L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Revizyon Geçmişi Tarih Revizyon Değişiklikler Ocak 2014 K Yayım L3264‐116 Rev. K iii Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Garanti Vela™ ventilatör sistemlerinin malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu ve hangisi daha önce olursa yayınlanan teknik özellikleri İKİ (2) yıl veya 8.000 saat boyunca karşılayacağı ve türbinin malzeme ve işçilik açısından hangisi daha önce olursa BEŞ (5) yıl veya 40.000 saat boyunca kusursuz olacağını garanti ederiz. CareFusion’ın (Şirket olarak anılmaktadır) bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü garanti süresi içinde arıza yapan veya basılı teknik özellikleri karşılamayan parçalar için, Şirket’in inisiyatifinde olmak üzere, değiştirme, onarma veya geri ödemeyle sınırlıdır; Şirket, (A) arızaların veya basılı teknik özelliklerin karşılanmadığının tespit edilmesi sonrasında Satın Alan tarafından vakit geçirilmeden yazılı olarak haberdar edilmedikçe, (B) arızalı ünite veya parça, nakliyat ücretleri Satın Alan tarafından önceden ödenmek üzere Şirket’e iade edilmedikçe, (C) arızalı ünite veya parça, garanti süresinin son gününden itibaren en geç dört hafta içinde ayarlama için Şirket’in eline geçmedikçe ve (D) Şirket’in söz konusu ünite veya parça üzerinde yapacağı muayene sonunda, kendi düşüncesi doğrultusunda, söz konusu kusur veya arızaların yanlış kullanım, ihmal, hatalı montaj, yetkisiz onarım, değişiklik veya kazadan kaynaklanmadığı ortaya çıkmadıkça bu garanti kapsamında sorumluluk sahibi değildir. Satın Alan, tamir ve değişiklik amacıyla Şirket’ten yetki almak için yazılı başvuruda bulunmalıdır; aksi halde garanti geçersiz olur. Şirket, işbu belgede belirtilen kusurlu ürünün satın alım fiyatı dışında, garanti ihlaline ilişkin herhangi bir iddiaya dayalı olarak kâr kaybı, kullanım kaybı, dolaylı yoldan meydana gelen hasar veya diğer her tür hasardan hiçbir şekilde Satın Alana karşı yükümlü değildir. Satın alanın bu belgede yer alan ürünleri siparişiyle ilgili olarak Şirket veya temsilcileri tarafından sağlanan teknik danışmanlık veya servisler, işbu belgede ve yukarıda belirtilen Şirket garantilerini hiçbir şekilde genişletmez, daraltmaz veya etkilemez veya hiçbir yükümlülük veya sorumluluğun doğmasına yol açmaz. Yükümlülük Sınırı Bu garanti temizlik, ayarlama veya yağlama gibi normal bakım işlerini ve cihaz parçalarının güncelleştirilmesini kapsamamaktadır. Cihazın Şirket tarafından üretilmemiş veya kullanımına Şirket tarafından yazılı izin verilmemiş aksesuarlar veya parçalarla birlikte kullanılması veya cihaz için önerilmiş olan bakım programına uygun şekilde bakım uygulanmaması bu garantiyi geçersiz kılar. Yukarıda belirtilen garanti aşağıdaki istisnalar haricinde sevkiyat tarihinden itibaren hangisi daha önce olursa İKİ (2) yıl veya 8.000 saatlik kullanım boyunca; türbin ise hangisi daha önce olursa sevkiyat tarihinden itibaren BEŞ (5) yıl veya 40.000 saatlik kullanım boyunca geçerli olacaktır:  Sıcaklık, basınç veya akış gibi fiziksel değişkenlerin monitörizasyonunda kullanılan bileşenler, teslim tarihinden itibaren doksan (90) gün süreyle garanti altındadır.  Elastomer bileşenler ve Şirketin üzerinde kontrol sahibi olmadığı, bozulabilecek diğer parça veya bileşenler teslim tarihinden itibaren altmış (60) gün süreyle garanti altındadır.  Dahili bataryalar teslim tarihinden itibaren doksan (90) gün süreyle garanti altındadır. Aşağıda yer alanlar, mülkiyet hakkı hariç olmak üzere hiçbir sınırlama olmaksızın her türlü ortalama kalite garantisi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, tarafımızca doğrudan veya dolaylı herhangi bir garanti verilmemektedir ve bu koşul sadece Şirket'in yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak değiştirilebilir. iv L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu İçindekiler Revizyon Geçmişi .................................................................................................. iii Garanti .................................................................................................................. iv Yükümlülük Sınırı .................................................................................................. iv Bildirimler .............................................................................................................. xi Güvenlik Bilgisi .................................................................................................... xiii Cihaz Sembolleri ................................................................................................ xvii Bölüm 1 Giriş.............................................................................................................. 1 Özellikler ................................................................................................................ 1 Vela Model Matrisi ................................................................................................. 2 Performans Özellikleri ve Toleransları ..................................................................... 3 Hasta Solunum Devresinin Temizlenmesi, Sterilize veya Dezenfekte Edilmesi ........ 7 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum .......................................................... 11 Ventilatör Montajı ve Fiziki Kurulum ..................................................................... 11 Ventilatörün Ön Kısmının Kurulması ..................................................................... 12 Hasta Devresinin Takılması ................................................................................... 14 Nebulizörün Takılması. ......................................................................................... 15 Senkronize Nebulizör ........................................................................................... 15 Ventilatörün Arka Kısmının Bağlantıları ve Yerleşimi ............................................ 16 Açma .................................................................................................................... 19 Genişletilmiş Fonksiyonlar ................................................................................... 20 Çalışma Doğrulama Testi ...................................................................................... 23 Manuel Doğrulama Testleri ................................................................................. 28 Servis Ayarı .......................................................................................................... 30 Bölüm 3 Çalıştırma ................................................................................................... 33 Membran Butonlar ve LED’ler ............................................................................... 33 Hasta Kurulumu .................................................................................................... 38 Ventilasyon Solunum Türünün ve Modunun Ayarlanması ..................................... 41 İleri Ayarlar .......................................................................................................... 59 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar ....................................................................... 67 L3264‐116 Rev. K v Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Grafik Ekranları .................................................................................................... 67 Dijital Ekranlar ...................................................................................................... 71 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler .............................................................................. 77 Durum Göstergeleri .............................................................................................. 77 Alarm Kontrolleri ................................................................................................. 80 Alarm Türleri ........................................................................................................ 81 Bölüm 6 Kapnografi ................................................................................................. 87 Uyarılar ................................................................................................................ 87 İkazlar .................................................................................................................. 87 Çalışma Teorisi .................................................................................................... 88 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum ................................................................... 88 Ayarlar ve Sayısal Değerler .................................................................................. 90 Çalıştırma ............................................................................................................ 93 Temizlik ............................................................................................................... 95 Sorun Giderme .................................................................................................... 96 Özellikler ............................................................................................................. 97 Bölüm 7 Bakım ve Temizleme ................................................................................. 99 Temizlik ve Sterilizasyon ...................................................................................... 99 Temizlik ............................................................................................................... 99 Sterilizasyon ...................................................................................................... 100 Diğer Aksesuarlar ................................................................................................ 101 Tavsiye Edilen Periyodik Bakım ........................................................................... 101 Çalışma Doğrulama Testleri ............................................................................... 102 Batarya Bakımı .................................................................................................. 102 Sigortalar ........................................................................................................... 104 Ek A İrtibat ve Sipariş Bilgisi .................................................................................. 109 Servisi Çağırma .................................................................................................. 109 Ek B Özellikler ........................................................................................................ 111 Oksijen Kaynağı .................................................................................................. 111 Elektrik Kaynağı .................................................................................................. 111 Veri Çıkışı ............................................................................................................ 112 vi L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Atmosfer ve Çevre Koşulları Teknik Özellikleri .................................................... 112 Fiziki Boyutlar ..................................................................................................... 113 Ek C Düşük Akımlı Oksijen Tablosu ....................................................................... 117 Ek D Sözlük ............................................................................................................ 119 Dizin .......................................................................................................................... 121 L3264‐116 Rev. K vii Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Şekiller Şekil 1.1 Hasta Devresi Tertibatı.....................................................................................................6 Şekil 1.2 Akış Sunum Sistemi Şeması.............................................................................................9 Şekil 2.1 Ventilatör Tabanı ve Kanatlı Vidalar ..............................................................................12 Şekil 2.2 Ekshalasyon diyaframı yerine oturmuş halde ...............................................................12 Şekil 2. 3 Valf gövdesinin hizalanması ..........................................................................................12 Şekil 2.4 Valf gövdesinin takılması ...............................................................................................13 Şekil 2.5 Akış Sensörünün Takılması ............................................................................................13 Şekil 2.6 Değişken Ağızlı Akış Sensörünün Takılması .................................................................14 Şekil 2.7 Hasta Devresi Bağlantıları ..............................................................................................14 Şekil 2.8 Nebulizör borusunun takılması......................................................................................15 Şekil 2.9 Arka Panel Bileşenleri ....................................................................................................16 Şekil 2.10 Yüksek basınçlı O2 hortumunun takılması ...................................................................18 Şekil 2.11 Düşük basınçlı oksijen hortumunun takılması .............................................................18 Şekil 2.12 Güç Düğmesi Pozisyonları ...........................................................................................19 Şekil 2.13 Ana Ekran’daki Ekran Göstergesi’ne dokunun ............................................................20 Şekil 2.14 Ekran Seçimi menüsü ...................................................................................................21 Şekil 2.15 Genişletilmiş Fonksiyonlar Menüsü .............................................................................21 Şekil 2.16 UVT Başlat Ekranı ........................................................................................................23 Şekil 2.17 Servis modu ana ekranında UVT ekranı .......................................................................24 Şekil 2.18 Anahtar kontrol mesajları ............................................................................................25 Şekil 2.19 FiO2 Kalibrasyon Ekranı ...............................................................................................27 Şekil 2.20 Basınç Giderme Valfi Ayarı ..........................................................................................29 Şekil 3.1 Vela Membran panel (Uluslararası) ................................................................................33 Şekil 3.2 Vela Membran panel (ABD) ..........................................................................................33 Şekil 3.3 Donma Modunda Akış/Hacim Halkası ...........................................................................34 Şekil 3.4 Hasta Seçim Ekranı .........................................................................................................38 Şekil 3.5 Ayar.................................................................................................................................39 Şekil 3.6 Kontrol Düğmesi ............................................................................................................40 Şekil 3.7 Mod Seçim Ekranı ...........................................................................................................41 Şekil 3.8 CPAP/PSV modunda Apne seçenekleri .........................................................................43 Şekil 3.9 Assist Kontrol Ventilasyonu Dalgaformu ......................................................................47 Şekil 3.10 SIMV Dalgaformu .........................................................................................................48 Şekil 3.11 CPAP Dalgaformu.........................................................................................................49 Şekil 3.12 APRV / BiPhasic Modu ..................................................................................................50 Şekil 3.13 APRV / BIPHASIC Zaman Senkronizasyonu ................................................................52 Şekil 3.14 PRVC A/C ......................................................................................................................54 Şekil 3.15 Zorunlu (1) ve destekli (2‐4) solunumlu PRVC SIMV....................................................55 Şekil 3.16 Kontrol Düğmesi..........................................................................................................56 Şekil 3.17 İleri ayarlar ekranına erişim ..........................................................................................59 Şekil 3.18 İleri ayarlar göstergesi ..................................................................................................59 Şekil 4.1 Ana Ekranda Gösterilen Dalgaformu Grafikleri.............................................................67 viii L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Şekil 4.2 Ekran Seçimi ..................................................................................................................68 Şekil 4.3 Dondurulmuş Akış/Hacim Halkası .................................................................................69 Şekil 4.4 Halka Karşılaştırma Butonları ........................................................................................70 Şekil 4.5 Kaydedilen Halka Ekranı ................................................................................................70 Şekil 4.6 Ekran Seçimi Kutusu ......................................................................................................71 Şekil 4.7 Sayısal Değerler Ekranı ..................................................................................................71 Şekil 4.8 Trendler Ekranı...............................................................................................................73 Şekil 5.1 DC Durum Göstergesii ...................................................................................................78 Şekil 5.2 Alarm Sınırları Ekranı .....................................................................................................80 Şekil 7.1 Güç kablosunun muhafazasını çıkarın..........................................................................106 Şekil 7.2 Sigortanın yuvasından çekilip çıkarılması ....................................................................106 Şekil 7.3 Sigorta yuvası, metal tırnaklar yukarı bakıyor .............................................................107 Şekil 7.4 Düşük Akımlı Oksijen Tablosu .....................................................................................117 L3264‐116 Rev. K ix Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablolar Tablo 1.1 Vela Model Matrisi ..........................................................................................................2 Tablo 1.2 Ventilatör Parametreleri ve Alarm Aralıkları/Toleransları .............................................3 Tablo 1.3 Solunum Devresi Özellikleri............................................................................................7 Tablo 2.1 Standart model Vela Ventilatör ile birlikte gönderilen parçalar ..................................11 Tablo 2.2 Genişletilmiş Fonksiyonlar ...........................................................................................22 Tablo 2.3 Parametre değerleri ......................................................................................................28 Tablo 3.1 Gösterilen Modlar .........................................................................................................42 Tablo 3.2 Temel Solunum Kontrolleri ..........................................................................................56 Tablo 3.3 Solunum Türü ve Modu ile İlişkili Kontroller ve İleri Ayarlar ........................................61 Tablo 4.1 Dalgaformu Seçenekleri ...............................................................................................68 Tablo 4.2 İzlenen Değerler Menü Seçenekleri .............................................................................72 Tablo 5.1 Alarm Durumları ...........................................................................................................85 Tablo 7.1 Şebeke sigortaları .......................................................................................................104 Tablo 7.2 EMC Tabloları ..............................................................................................................113 x L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Bildirimler EMC Bildirimi Bu cihaz radyo frekans (RF) enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır. Bu cihaz kılavuzda belirtilen şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, elektromanyetik girişime neden olabilir. Bu cihaz Tıbbi Ürünler için EN 60601‐1‐2 Standardına uygun şekilde test edilmiş ve kabul edilebilir limitlere uygunluğu belirlenmiştir. Bu limitler, cihazın bu kılavuzda belirtilen kullanım ortamlarında kullanılması durumunda elektromanyetik girişime (EMC) karşı kabul edilebilir seviyede korunmasını sağlar. Bu ventilatör aynı zamanda EN 60601‐1, IEC 60601‐2‐12, CAN/CSA‐C22.2 No. 601.1‐M90 ve UL 60601‐1 Standartları güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ventilatör, taşınabilir ve mobil RF iletişim aygıtlarından etkilenebilir. Bu ventilatör, başka ekipmanla birlikte istiflenmemelidir. Aşağıdaki kablolar, bu ventilatörün değerlendirilmesinde kullanılmıştır:  15619 – Normalde Açık Hasta Çağrı Kablosu (Uzunluk – 1,7 metre)  15620 – Normalde Kapalı Hasta Çağrı Kablosu (Uzunluk – 1,7 metre)  70600 – Kablo, İletişim (Uzunluk – 1 metre)  70693 – Kablo, İletişim (Uzunluk – 3 metre)  Standart Centronix™ Yazıcı Kablosu (Uzunluk – 2 metre)  Standart SVGA Monitör Kablosu (Uzunluk – 2 metre) Başka kabloların kullanılması, emisyonların artmasına veya bağışıklığın azalmasına neden olabilir. VELA Ventilatör ve EMC hakkında daha fazla bilgi edinmek için 113. sayfadan itibaren Tablo 201, 202, 203, ve 205’e bakınız. MRG Notu Bu cihaz elektromanyetik bileşenler içermektedir ve bu nedenle şiddetli elektromanyetik alanlardan etkilenebilir. Ventilatörü MRG ortamında veya yüksek frekanslı cerrahi diyatermi ekipmanı, defibrilatör veya kısa‐dalga terapi ekipmanı gibi cihazların yakınında çalıştırmayın. Elektromanyetik girişim ventilatörün çalışmasını etkileyebilir. L3264‐116 Rev. K xi Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Amacı Bildirimi Vela ventilatör mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastaların bakımında sürekli veya aralıklı ventilasyon desteği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ventilatör, bir hekimin yönetimi altında kalifiye, eğitimli personelin kullanımı için tasarlanmış, sınırlı kullanımlı tıbbi bir cihazdır. Ventilatör, uzman bir hekim tarafından aşağıdaki türde ventilasyon desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilen, en az 5 kg (11 lb) ağırlığındaki yetişkin ve pediyatrik hastalarda kullanılabilir:  Pozitif basınçlı ventilasyon  Assist/Kontrol, SIMV veya CPAP modlarında ventilasyon Ventilatör, hastane veya nakliye ortamında kullanıma uygundur. Acil tıbbi nakil ventilatörü veya evde bakım uygulamalarında kullanıma uygun değildir. Düzenleme Bildirimi Federal yasalara göre bu cihaz yalnızca hekim tarafından veya hekim reçetesiyle satılabilir. Tıbbi solunum destek cihazları ile tedavinin getirdiği faydalar, uzak bir ihtimal olan ftalat maruziyetine ağır basmaktadır. IEC Sınıflandırması Cihaz Türü: Tıbbi Cihaz, Akciğer Ventilatörü  Vela ventilatörler, hastane veya nakliye ortamında kullanıma uygundur.  Normal ekipman, sıvı girişine karşı korumalı değildir.  Alev alabilen anestezik gazlara karşı korumalı değildir/bu gazlarla birlikte kullanıma uygun değildir.  Sınıf I/Güç Kaynağı Cihaz İçinde Yer Alan, Tip BF Uygunluk Beyanı Bu cihaz CareFusion tarafından üretilmiştir. Bu tıbbi cihaz 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönergesine uymaktadır ve aşağıdaki Teknik Standartlara uygunluğu beyan edilmiştir: EN 60601‐1, EN 60601‐2‐12 ve ISO 13485:2003 AB Onaylanmış Kuruluş: BSI (0086 sayılı Tüzük) Ticari adı: Vela Bu ürünün Uygunluk Beyanı ile ilgili sorularınızı CareFusion’a sorabilirsiniz; Ek A’da arayabileceğiniz telefon numaraları verilmiştir. Üretici: CareFusion 22745 Savi Ranch Parkway Yorba Linda, Kaliforniya 92887‐4668, ABD xii L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Güvenlik Bilgisi Lütfen ventilatörü çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini gözden geçirin. Ventilatörü öncelikle tüm özellik ve işlevlerini anlamadan çalıştırmaya kalkmak güvenli olmayan çalışma koşullarına neden olabilir. Ventilatörün her koşulda kullanılması açısından geçerli olan Uyarılar ve İkazlar bu bölümde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı Uyarı ve İkazlar bu kılavuzda gereken başka yerlere de konulmuştur. Ayrıca bazı özellikler ile ilgili ek bilgi vermek için kılavuzda ilgili notlara da yer verilmiştir. Ventilatörün kurulumu, ayarları, çalıştırılması ve bakımı hakkındaki sorularınızı Ek A’da İrtibat ve Sipariş Bilgileri belirtilen Müşteri Hizmetleri’ne sorabilirsiniz. Terimler UYARILAR ciddi advers reaksiyonlara veya potansiyel güvenlik risklerine yol açabilecek uygulamaları ve durumları belirtir. İKAZLAR ventilatör veya diğer ekipmanlara zarar verebilecek durumları ve uygulamaları belirtir. NOTLAR ventilatörün çalışma şeklini daha iyi anlamak için gerekli ek yardımcı bilgileri belirtir. Uyarılar Uyarılar ve İkazlar kılavuzun tümünde ilgili yerlerde bulunabilir. Burada sıralanan Uyarılar ve İkazlara cihazı her kullandığınızda uymalısınız.  Patlamaları önlemek için ventilatörü alev alabilen anesteziklerle birlikte veya patlayıcı gazlar içeren ortamda çalıştırmayın. Ventilatörün alev alabilen veya patlayıcı gazların bulunduğu ortamda çalıştırılması yangına veya patlamaya yol açabilir. Oksijen kullanırken ventilatörü olası tüm tutuşma kaynaklarından uzak tutun.  Yüksek basınçlı oksijen tüplerinde sadece oksijen uygulamasına uygun olarak etiketlenmiş onaylı basınç düşürücü veya düzenleyici valfleri kullanın. Bu tür ekipmanlar kullanılırken üreticinin talimatlarına kesin surette uyulmalıdır. Basınçlı oksijen yağ, gres veya yağlı maddeler ile temas ederse ani ve şiddetli tutuşma meydana gelebilir.  Fiziksel yaralanma ve elektrik çarpması riskinden ve ventilatöre hasar vermekten kaçınmak için kapakları veya panellerini takmadan ventilatörü kullanmayın. Tüm bakım işlemleri için yetkili CareFusion servis teknisyenine başvurun.  Tüm elektromekanik sistemleri dahili ve harici sebeplere bağlı olarak arızalanabilir veya bozulabilir. Ventilatör çeşitli durumları tespit edecek ve bunları alarmlar yoluyla size bildirecek ve olası güvensiz çalışma koşulları durumunda kapanacak şekilde tasarlanmıştır, ancak ventilatörü çalıştıran kişinin ventilatörün çalışmaması halinde acil ventilasyon sağlayacak prosedürün eğitimini almış olması ve bu prosedüre hâkim olması gerekmektedir.  Vela ventilatör sadece hastanede kullanım için onaylanmıştır ve hastaların hastane ortamı dışına nakledilmesinde kullanılmamalıdır. L3264‐116 Rev. K xiii Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi  Hastanın solunum devresinden ayrılmadığından emin olunmalıdır. Bu tür bağlantı kopuklukları hastaya zarar verebilir.  Oksijen konsantrasyonlarının izlenmesinde dahili FiO2 analizörünü kullanın. İstenen inspire edilen oksijen fraksiyonunun (FiO2) hastaya verilebilmesi için bu gereklidir. Hastaya verilecek istenen inspire edilen oksijen konsantrasyonunu belirlemek için bir hekime danışın.  Ekshalasyon valfinin çıkışına tek yönlü akış valfi takmayın. Aksi halde ventilatörün çalışması olumsuz yönde etkilenebilir ve hasta zarar görebilir.  Alarmları ayarlamadan ventilatörü kullanmayın. Güvenli çalışma için tüm alarmlar ayarlanmalıdır. Düşük Basınç alarmı gibi bütün önemli alarmların ayarlandığından emin olun.  Arızalı bir ventilatörün çalıştırılması hastaya veya kullanıcıya zarar verebilir. Ventilatör düzgün çalışmazsa veya Kullanıcı Doğrulama Testlerini geçemezse ventilatörü durdurun ve CareFusion yetkili teknik servisi ile irtibata geçin.  Bu konuda eğitimli değilseniz ventilatörü çalıştırmayın. Ventilatör, bir hekimin yönetimi altında kalifiye, eğitimli personelin kullanımı için tasarlanmış, sınırlı kullanımlı tıbbi bir cihazdır. Ventilatörü eğitimsiz personelin çalıştırması güvensiz çalışma koşullarına yol açabilir.  Alarmlar, geçersiz çalışma koşulları veya ani arızalar karşısında hızlıca önlem alacak kalifiye personel olmadan ventilatörü çalıştırmayın. Yaşam destek ünitesine bağlı hastalar daima görsel olarak izlenmelidir. Kalifiye personel, gerekirse alternatif bir ventilasyon şekli sağlamaya hazırlıklı olmalıdır.  Yüksek rakımda düşük hava yoğunluğu verilen tidal hacim ve ekshale edilen tidal hacim ölçümlerini etkiler.  1500 metrenin üzerindeki yüksekliklerde verilen oksijen yüzdesi ayarlanandan yüksek olabilir.  Ventilatörün sesli alarmlarını göz ardı etmeyin. Alarmlar koşulların derhal incelenmesi gerektiğini gösterir.  Arızalı ventilatörü tek başınıza tamir etmeye veya arızalı ventilatöre bakım yapmaya çalışmayın Tüm tamir ve bakım hizmetleri için CareFusion yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin.  Ventilatör ile birlikte kullanımı onaylanmamış olan parça, aksesuar veya aksamları kullanmayın. Onaylanmamış parça, aksesuar veya aksamların kullanılması hastaya veya ventilatöre zarar verebilir.  Hasta solunum devresine basınç testi yapmadan ventilatörü hastaya bağlamayın. Solunum devresine basınç testi yapılmaması yaralanma veya yetersiz tedaviye yol açabilir. Isıtmalı nemlendirici kullanırken basınç testi sırasında nemlendiriciyi de devreye dahil ettiğinizden emin olun.  Aşınmadığından veya hasar görmediğinden emin olmak için temizledikten sonra veya ayda bir defa ekshalasyon valf diyaframını kontrol edin. Ekshalasyon valf diyaframının aşınması veya hasar görmesi hasta ventilasyonunun doğru yapılmamasına yol açabilir. Gerektiğinde ekshalasyon diyaframını değiştirin.  Alarmların düzgün çalıştığından emin olmak için sesli ve görsel alarmları her gün kontrol edin. Herhangi bir alarm devreye girmezse CareFusion yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin. xiv L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu  Sistem XDCR HATASI uyarısı ile ventilasyon yapmaya devam etse de tidal hacim, dakika hacmi ve basınç ölçümlerinin doğruluğu azalmış olabilir. Ventilatörü kapatın ve derhal yetkili CareFusion servis teknisyeniniz ile irtibata geçin.  Daima yüksek basınç alarm sınırının Aşırı Basınç Giderme ayarının altında olduğundan emin olun. Aksi halde YÜKSEK BASINÇ alarmı çalışmayabilir ve hasta sürekli yüksek basınca maruz kalabilir.  Sistem KALİB. VERİSİ YOK uyarısı ile ventilasyon yapmaya devam etse de hacim ve basınçların doğruluğu azalmış olabilir. Sistem ön panel ayarları ile uyumsuz basınç ve hacimler üretebilir. Ventilatörü kapatın ve derhal yetkili CareFusion servis teknisyeniniz ile irtibata geçin.  Doğrulama otokontrollerine erişmeden önce hastayı cihazdan ayırın. Bu prosedürler sırasında ventilatör gaz vermez.  Vela, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL60601‐1 ve IEC60601‐1) aşırı kaçak akıma maruz bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici ekipmanlar takılması durumunda garanti edilemez. Yazıcı ve video bağlantı noktalarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı şase kaçak riskini düşürmek için bağlantının gerektiği gibi yapıldığından emin olmak amacıyla koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir. Bu izolasyon işlemi kablo kılıflarının kablonun en uzak ucunda izole edilmesini sağlamalıdır.  Düşük akımlı oksijen girişinin kullanılması, izlenen tidal hacimleri etkileyebilir. Bu etkinin derecesi, ventilatör ayarlarına ve girişe giden gaz akımına bağlıdır. Not: Bu durum iletilen hacimleri etkilemez. İkazlar Ventilatör çalışırken aşağıdaki ikazlara daima uymalısınız.  Cihazın emniyetli şekilde kullanılması için güç kablosundaki topraklama iletkeni vasıtasıyla koruyucu bir topraklama bağlantısının yapılması gereklidir. Koruyucu topraklama bağlantısının olmaması durumunda, izole edilmiş görünen düğme ve kontroller dahil olmak üzere tüm iletken parçalar elektrik çarpmasına yol açabilir. Elektrik çarpmalarından korunmak için güç kablosu, bağlantıları gerektiği gibi yapılmış bir yuvaya takılmalı, ventilatörün kendi güç kablosu kullanılmalı ve güç kablosu her zaman iyi durumda tutulmalıdır.  Topraklama güvenilirliği cihaz "sadece hastane" veya "hastanede kullanıma uygun" olarak etiketlenmiş uyumlu bir prize takıldığında elde edilebilir.  Yangın tehlikesine karşı ventilatör parça listesinde belirtilen ve kullanılan sigorta ile aynı tip, voltaj değeri ve akım özelliklerindeki sigortayı kullanın. Sigortalar sadece CareFusion yetkili servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.  Elektrostatik şok riskini en aza indirmek için ventilatörle birlikte antistatik veya elektriği ileten hortum veya borular kullanmayın.  Klinik uygulamadan önce, ayda en az bir defa (veya bölümünüzün yönetmeliği uyarınca) ve ventilatörün düzgün çalışmadığından ne zaman şüpheye düşerseniz Kullanıcı Doğrulama Testlerini yapın. L3264‐116 Rev. K xv Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi  Ventilatörü uzun süre sıcak ortamlarda tutmayın. 27°C’nin (80°F) üzerindeki sıcaklıklar batarya ömrünü kısaltabilir. Ventilatör saklanırken bataryasının şarj edilmemesi de bataryanın ömrünü azaltır.  Ventilatörün harici güç topraklama iletkeni düzenlemesinden kuşku duyuyorsanız ventilatörü dahili bataryası ile çalıştırın.  Hasta Assist Çağrısı modüler konektörüne uygulanabilecek maksimum voltaj 25 volt RMS veya 31 V DC’dir. Ventilatör temizlenirken veya aksesuarları sterilize edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.  Ventilatörü yüksek basınçlı hava tabancası ile temizlemeyin ve kurutmayın. Ventilatöre yüksek basınçlı hava uygulanması pnömatik devrenin dahili bileşenlerine zarar verebilir ve ventilatörü çalışamaz hale getirebilir.  Ventilatörü aşırı temizlemeyin. Temizlik maddesinin tekrarlanan kullanımı önemli bileşenlerde kalıntı birikmesine yol açabilir. Aşırı kalıntı birikimi ventilatör performansını etkileyebilir.  Ventilatörü sterilize etmeyin. Standart sterilizasyon teknikleri ventilatöre zarar verebilir.  Fenol, amonyum klorür, klorür bileşikleri veya %2’den fazla glutaraldehit içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Bu maddeler ventilatörün plastik bileşenlerine ve ön panel kaplamasına zarar verebilir.  Ventilatörü temizlerken: – Sert aşındırıcı maddeler kullanmayın. – Ventilatörü sıvı sterilizasyon maddesi veya herhangi bir sıvıya batırmayın. – Ekshalasyon valfinin içine veya doğrudan ön panele temizleme solüsyonu püskürtmeyin. – Temizleme solüsyonunun ön panelde birikmesini önleyin.  Akış sensörü düzeneği hassas ayarlı bir düzenektir. Düzeneği çıkarırken, değiştirirken veya temizlerken dikkatli olun.  Akış sensörünün içine temizlik malzemeleri (bez, fırça veya boru temizleme fırçası gibi) sokmayın.  Akış sensörünü kurutmak için yüksek basınçlı gaz başlığı kullanmayın. Yüksek basınçlı gaz akış sensörüne zarar verebilir.  Diferansiyel basınç portlarında nem ve kalıntı olmadığından emin olmak için düşük akımlı bir gaz kaynağı (10 L/dk’dan az) kullanarak ekshalasyon akış sensörü borularını kurutun.  Elastomerik bileşenlere gelecek olası bir hasarı önlemek için aksesuarların tepe sıcaklığı 15 dakikalık döngü sırasında gaz otoklav için (EtO) 55°C (131°F) ve buhar otoklav için 135°C‘yi (275°F) geçmemelidir.  Güvenli kullanım prosedürlerinin takip edildiğinden emin olmak için tüm kimyasal ve sterilizasyon ekipmanlarının üreticilerine danışıldığından emin olun.  Fan giriş filtresinin çıkarılması için dört vidanın çıkarılması gerekli değildir. Vidaların çıkarılması ventilatörün içindeki montaj donanımının gevşemesine ve bunun sonucunda elektrik hasarına yol açabilir. xvi L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Cihaz Sembolleri Aşağıdaki semboller ventilatör üzerinde veya verilen belgelerde yer alabilir. Sembol Kaynak/Uyum Anlamı Sembol No. 03‐02 IEC 60878 DİKKAT anlamındadır, VERİLEN DOKÜMANLARA BAKIN Sembol No. 5016 IEC 60417 Bu sembol SİGORTA anlamındadır. Sembol No. 5034 IEC 60417 Sembol No. 01‐36 IEC 60878 Sembol No. 5035 IEC 60417 Sembol No. 01‐37 IEC 60878 Sembol No. 5019 IEC 60417 Sembol No. 01‐20 IEC 60878 Sembol No. 5021 IEC 60417 Sembol No. 01‐24 IEC 60878 Sembol No. 5333 IEC 60417 Sembol No. 02‐03 IEC 60878 Sembol No. 5032 IEC 60417 Sembol No. 01‐14 IEC 30878 Bu sembol ÇIKIŞ anlamındadır. Bu sembol koruyucu TOPRAKLAMA anlamındadır. Bu sembol EŞPOTANSİYEL bağlantısını belirtir. Bu bağlantı cihazın farklı parçalarını aynı potansiyelde bir cihaza veya sisteme bağlamak için kullanılır, bu potansiyelin sadece topraklama potansiyeli (ör. Yerel birleştirme için) olması gerekmez. Bu sembol BF TİPİ cihazı belirtmektedir. Bu tip cihazlarda, özellikle izin verilen kaçak akım ve koruyucu topraklama bakımından elektrik çarpmasına karşı belirli derecede koruma sağlanmaktadır. Bu sembol cihazın alternatif akım için uygun olduğunu belirtir. Sembol No. 5049 IEC 60417 Bu sembol cihazın bir parçasının AÇIK olduğunu belirtir. Üzerine basıldığında ventilatör ŞEBEKE voltajı ile (bağlı ise) veya batarya şarjı çalışabilecek teknik özellikler kapsamındaysa dahili veya harici bataryalardan çalışır. Sembol No. 5007 IEC 60417 Sembol No. 01‐01 IEC 60878 Cihazın AÇIK olduğunu belirtir. Sembol No. 5008 IEC 60417 Cihazın KAPALI olduğunu belirtir. Sembol No. 01‐02 IEC 60878 ACCEPT CANCEL L3264‐116 Rev. K Bu sembol GİRİŞ anlamındadır. Sembol No. 0651 ISO 7000 Hat beslemeli yatay geri dönüş. Belirli bir alanda girilen değerlerin KABUL edildiğini belirtir. Uluslararası kabul gören “İPTAL” anlamındaki Grafik Sembolü Bu sembol İPTAL anlamındadır. Girilen değerler kabul edilmez. Ventilatör daha önceki ayarlarda çalışmaya devam eder. Sembol No. 5467 IEC 60417 Üzerinde bu sembolün olduğu butona bastığınızda mevcut ekran DONAR. xvii Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Sembol Kaynak/Uyum Anlamı Sembol No. 5569 IEC 60417 Bu sembol KONTROL KİLİDİ anlamındadır. CareFusion sembolü Bu sembol NEBULİZÖR anlamına gelir. Sembol No. 5319 IEC 60417 Sembol No. 5307 IEC 60417 Bu sembol ALARM SUSTURMA anlamına gelir. Bu sembol ALARM SIFIRLAMA anlamına gelir. CareFusion sembolü OKSİJEN artır. CareFusion sembolü DEĞİŞKEN AĞIZLI AKIŞ SENSÖRÜ anlamına gelir. Sembol No. 5031 IEC 60417 Bu sembol DOĞRU AKIM (DC) anlamındadır. Sembol No. 5546 IEC 60417 Bu sembol DAHİLİ BATARYA DURUMU’nu gösterir. CareFusion sembolü Bu sembol İNSPİRASYON TUTMA anlamına gelir. CareFusion sembolü Bu sembol EKSPİRASYON TUTMA anlamına gelir. CareFusion sembolü MANUEL SOLUNUM anlamına gelir. Sembol No. EN 15986:2011 Bu sembol ürünün di (2‐etilhekzil) ftalat içerdiğini gösterir. xviii L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 1
Kullanım Kılavuzu Giriş Vela ventilatör sistemi kullanımı kolay, kompakt, servo kontrollü, yazılımla çalışan bir ventilatördür. Pediyatrikten yetişkine kadar geniş bir aralıktaki hasta topluluğuna solunum yaptırmaktadır. Yenilikçi kullanıcı arabirimi sayesinde kolay ve esnek kullanım sağlamaktadır. Gerçek zamanlı grafik ekranları ve dijital monitörizasyon özelliklerine sahip renkli düz panel LCD, kolay etkileşimli dokunmatik ekran, membran butonlar, ayarları değiştirmek için bir düğme vardır. Servo kontrollü aktif inspirasyon ve ekshalasyon ile birlikte hassas bir gaz gönderme türbini, daha önceki nesil ventilatör modellerine göre performansı artırmaktadır. Vela konvansiyonel ventilatör veya invaziv olmayan pozitif basınçlı ventilatör (NPPV) olarak konfigüre edilebilir. En yaygın aksesuarlarla birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır, dolayısıyla Vela cihazınız için özel devreler gerekli değildir. Temizlenmesi kolaydır ve yüzeylere sıvı birikmesini önleyecek ve ventilatör gövdesi içine sıvı sızma riskini düşürecek şekilde tasarlanmıştır. Vela’nın üç modeli yoğun bakım ortamına özel çeşitli özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Cihaz satın alındığında veya daha sonra isteğe bağlı özellikler eklenebilir. Özellikler Kompakt, hafif bir ünitede ambalajlanan Vela Ventilatör kapsamlı özelliklere sahiptir:  Kompresörsüz teknolojisi sayesinde aralıksız ventilasyon sağlar.  Assist/Kontrol, SIMV ve CPAP gibi çok çeşitli çalışma modları.  Hacim Kontrol, PRVC, APRV Bi‐Phasic, Basınç Kontrol ve Basınç Destek Ventilasyonu.  SIMV ve CPAP/PSV modlarında Apne Yedekleme Ventilasyonu.  Kolay çalıştırma ve kapsamlı monitörizasyon özellikleri için yenilikçi kullanıcı arayüzü.  Tüm modellerde entegre grafikler bulunmaktadır. Comprehensive modelde Halkalar ve Trendler de bulunmaktadır.  İletişim paketinde uzak hemşire çağrı bağlantısı, fiber optik bağlantı, yazıcı bağlantısı ve video çıkış bağlantı portu bulunmaktadır.  Vela hem karıştırıcılı yüksek basınçlı oksijen girişi hem de akümülatörlü düşük akışlı oksijen girişini bünyesinde barındırır.  Vela tidal hacimleri BTPS (Ortam Basıncındaki Vücut Sıcaklığı, Doymuş) düzeltmesi yaparak verir ve görüntüler.  Cihaz açılırken ototest ve normal çalışma sırasında arkaplan testi.  Altı saate kadar dayanabilen dahili batarya.  Hızlı başvuru için kolay anlaşılabilir Kullanım Talimatları. L3264‐116 Rev. K 1 Bölüm 1 Giriş Vela Ventilatör Diamond Serisi İsteğe bağlı yükseltme paketlerini sipariş etmek için Ek A’ya bakın veya CareFusion ürün temsilciniz ile irtibata geçin. Vela Model Matrisi Tablo 1.1 Vela Model Matrisi SEÇENEK Vela Vela + Vela Comprehensive % O2 X X X %100 O2 X X X FiO2 monitör X X X Nebulizör X X X İnspirasyon Tutma X X X Ekspirasyon Tutma X X X Assist/Kontrol X X X SIMV X X X CPAP X X X Basınç Kontrol X X X Basınç Destek X X X Temel Dalgaformu Grafikleri X X X PRVC/Vsenkronize X X NPPV X X Kaçak Dengelemesi X X Halkalar X Trendler X MIP/NIF X Seçenek Seçenek Seçenek* Kare Dalgaformu X APRV / BiPhasic X Garanti Hacim X EtCO2 * Yazılım etkinleştirilmiştir, donanım satın alınmalıdır. 2 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 1 Giriş Performans Özellikleri ve Toleransları Tablo 1.2 Ventilatör Parametreleri ve Alarm Aralıkları/Toleransları PARAMETRELER ARALIKLAR TOLERANSLAR Tidal Hacim PRVC’de Tidal Hacim (sadece Plus ve Comp modellerinde) 50 ila 2000 ml 50 ila 2000 ml ± 10 ml veya %10’dan daha büyük ± 20 ml veya %10’dan daha büyük Solunum Hızı 2 ila 80 bpm ± 1 soluk veya solunum periyodunun %10’undan az ± 2 L/dk veya %10’dan çok Kontroller Tepe Akışı 10 ila 140 L/dk Maksimum Akış 180 L/dk PEEP/CPAP 0 ila 35 cmH2O ± 2 cmH2O veya %10’dan çok Basınç Destek KAPALI, 1‐60 cmH2O ± 2 cmH2O veya %8’den çok Oksijen Yüzdesi %21 ila %100 %21’den %50’ye  3 %51’den %100’e  5 Durağan Akış 10 ila 20 L/dk  1 L/dk İç Çekme  1 solunum periyodu 1,5 X Vt (Ayarlı) AÇIK/KAPALI, hangisi daha önce olursa 100 solukta veya 7 dakikada bir 1 İç Çekme Manuel Solunum X 1 Yok İnspirasyon Tutma Maks. 6 saniye ± 0,05 saniye %100 O2 3 dk. AÇIK/KAPALI, maks. 3 dk. + %0; ‐ %5 Aşırı Basınç Giderme 20 ila 130 cmH2O  10 cmH2O İnspirasyon Duraklama KAPALI, 0,1 ‐ 2,0 sn ± 0,05 saniye Kare Dalgaformu (sadece Comp) AÇIK/KAPALI Yok Ekspirasyon Tutma Maks. 6 saniye ± 2 cmH2O veya %10’dan çok MIP/NIF (sadece Comp) Maks. 30 saniye ± 2 cmH2O veya %5’ten çok CO2 Etkin AÇIK/KAPALI Yok İnspirasyon Basıncı 1 ila 100 cmH2O ± 2 cmH2O veya %8’den çok İnspirasyon Süresi 0,3 ila 10,0 saniye ± 0,05 saniye Tetik Hassasiyeti 1 ila 20 L/dk 1 L/dk ayarında  0,5 L/dk; 2‐20 L/dk ayarında  1 L/dk APRV / Biphasic Yüksek Süre (sadece Comp) 0,3 ila 30 saniye ± 0,05 saniye L3264‐116 Rev. K 3 Bölüm 1 Giriş Vela Ventilatör Diamond Serisi PARAMETRELER ARALIKLAR TOLERANSLAR APRV / Biphasic Düşük Süre (sadece Comp) 0,3 ila 30 saniye ± 0,05 saniye APRV / Biphasic Üst Basınç (sadece Comp) 0 ila 60 cmH20 ± 2 cmH20 veya %10’dan çok APRV / Biphasic Alt Basınç (sadece Comp) 0 ila 45 cmH20 ± 2 cmH20 veya %10’dan çok NPPV Basınç Kontrol (sadece Plus ve Comp) 1 ila 40 cmH20 ± 2 cmH2O veya %8’den çok NPPV Basınç Destek (sadece Plus ve Comp) KAPALI, 1 ila 40 cmH2O ± 2 cmH2O veya %8’den çok Garanti Hacim (sadece Comp) KAPALI, 50 ila 2.000 ml ± 10 ml veya %10’dan çok Hacim Sınırı 50 ila 2.500 ml ± 10 ml veya %10’dan çok Yüksek Basınç Alarm Sınırı 5 ila 120 cmH2O 5 ila 20 cmH2O ayarı: ± 2 cmH2O 21 ila 120 cmH2O ayarı: ± 4 cmH2O Düşük Basınç Alarm Sınırı KAPALI, 2 ila 60 cmH2O 2 ila 20 cmH2O ayarı: ± 2 cmH2O 21 ila 60 cmH2O ayarı: ± 4 cmH2O Düşük Dakika Hacim Alarmı KAPALI, 0,1 ila 99,9 L ± %10 veya 20 ml’den çok Yüksek Solunum Hızı KAPALI, 3 ila 150 bpm ± 1 bpm veya solunum periyodunun %5’inden çok Apne Aralığı 10 ila 60 saniye ± 0,5 saniye Yedek Solunum Hızı ± 12 bpm veya ayarlanan solunum hızından çok ±1 soluk veya solunum periyodunun %10’undan çok Düşük Ayarlanmış O2 Basıncı 35 psig (2,41 bar)  2 psig (0,14 bar) Yüksek Ayarlanmış O2 Basıncı 65 psig (6,00 bar)  2 psig (0,14 bar) Alarm Susturma Maks. 60 sn  1 saniye Alarm Sesi 1 metrede 65 ila 85 dBA  8 dBA Düşük ETCO2 KAPALI/1 ila 150 mmHg / 0,1 ila 20,0 kPa Düşük EtCO2 alarmı, Yüksek EtCO2 alarm ayarının en az 5 mmHg (0,7 kPa) altında ayarlanmalıdır. Yüksek ETCO2 KAPALI/5 ila 150 mmHg / 0,7 ila 20,0 kPa Yüksek EtCO2 alarmı, Düşük EtCO2 alarm ayarının en az 5 mmHg (0,7 kPa) üstünde ayarlanmalıdır. Alarmlar 4 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi PARAMETRELER Bölüm 1 Giriş ARALIKLAR TOLERANSLAR Toplam Solunum Hızı () 0 ila 250 bpm ± 1 bpm veya solunum periyodunun %5’inden çok Spontan Solunum Hızı () 0 ila 250 bpm ± 1 bpm veya solunum periyodunun %5’inden çok I:E Oranı (I:E) 1:99 ila 99:1 ± 50 ms veya %5’ten çok Ekshale Edilen Dakika Hacmi (Ve) 0 ila 99,9 L ± %10 veya ölçülen solunum hızı x 10 ml’den çok Spontan Ekshale Edilen Dakika Hacmi Spon (Ve) 0 ila 99,9 L ± %10 veya ölçülen solunum hızı x 10 ml’den çok Zorunlu Ekshale Edilen Dakika Hacmi (Zorunlu Ve) 0 ila 99,9 L ± %10 veya ölçülen solunum hızı x 10 ml’den çok Tepe İnspirasyon Basıncı (Ptepe) 0 ila 140 cmH20 ± 2 cmH2O veya %5’ten çok Ortalama Havayolu Basıncı (Portalama ) 0 ila 99 cmH20 ± 2 cmH2O veya %10’dan çok İnspirasyon Süresi (Ti) 0,01 ila 99,99 saniye ± 0,05 saniye Ekspirasyon Süresi (Te) 0,01 ila 99,99 saniye ± 0,05 saniye Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP) 0 ila 99 cmH20 ± 2 cmH2O veya %10’dan çok Zorunlu Ekshale Edilen Dakika Hacmi (Zorunlu Vt) 0 ila 4.000 ml ± %10 veya 10 ml’den çok Spontan Ekshale Edilen Dakika Hacmi Spon (Vt) 0 ila 4.000 ml ± %10 veya 10 ml’den çok İnspire Edilen Tidal Hacim (Vti) 0 ila 4.000 ml ± %10 veya 10 ml’den çok Ayarlanmış oksijen basıncı 0 ila 100 psig (0 ila 6,89 bar) ± %10 veya 3 psig’den (0,21 bar) çok Oksijen Yüzdesi %18 ila %100  %2 Sayısal Değerler 2
f/Vt 0 ila 500 b /dk/L Spontan solunum hızı ve spontan tidal hacim doğruluklarından türetilir. EtCO2 0 ila 150 mmHg / 0,7 – 19,9 kPa 5 ila 40 mmHg / 0,7 ila 5,3 kPa için ± 2 mmHg 41 ila 70 mmHg / 5,3 ila 9,3 kPa için okunan değerin ± %5’i 71 ila 100 mmHg / 9,3 ila 13,2 kPa için okunan değerin ± %8’i 101 ila 150 mmHg / 9,3 ila 19,9 kPa için okunan değerin ± %10’u L3264‐116 Rev. K 5 Bölüm 1 Giriş Vela Ventilatör Diamond Serisi Not: Teknik özellikler açıklanan mod veya özelliği destekleyen Vela modelleri için geçerlidir. Ventilatör
Çıkış Portuna
Nemlendirici
Giriş Portuna
Nemlendirici
Çıkış Portuna
20005
20006
Ventilatör
Ekshalasyon Valfine
Parça No. Tanım Miktar (Yetişkin), No. 11570 Ped, No. 11571 1 22 mm İç Çapında Kaf Adaptörü 1 00423 00423 2 Konik Tapa, 7,5 mm Erkek 1 04124 04124 3 90 Derece Dirsek Adaptör 2 04709 04709 4 Y Konektör 1 20225 20225 5 Su Vanası, Doğal, Otoklavlanabilir 2 09413 09413 6 Devre Boruları, 76,2 cm (30”) Düz 4 09531 33546 7 Devre Boruları, 45,7 cm (18”) Düz 1 09532 33545 8 Ana Akış Bakteri Filtresi, 0,3 mikron 1 09534 09534 9 Ekshalasyon Valfi Gövdesi 1 20005 20005 10 Ekshalasyon Valf Diyaframı 1 16240 16240 Şekil 1.1 Hasta Devresi Tertibatı 6 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 1 Giriş Tablo 1.3 Solunum Devresi Özellikleri Solunum Devresi Özellikleri Yetişkin Pediyatrik İnspirasyon Direnci, cmH2O L/dk 60 L/dk’da 0,27 30 L/dk’da 0,29 Ekspirasyon Direnci, cmH2O L/dk 60 L/dk’da 0,06 30 L/dk’da 0,06 Kompliyans, ml/ cmH2O 1,81 1,35 İç Hacim, ml 1.843 1.374 Not: Tüm test ve hesaplamalar BTPD (Ortam Basıncındaki Vücut Sıcaklığı, Kuru) koşullarına dayalı olarak yapılmıştır. Hasta devresine aksesuar veya bileşen eklenirken kullanıcının ortaya çıkan solunum sisteminin inspirasyon ve ekspirasyon direncinin yetişkin hastalarda 60 L/dk’da, pediyatrik hastalarda 30 L/dk’da 0,6 kPa’yı (6 cmH2O) aşmadığından emin olması tavsiye edilir. Hasta Solunum Devresinin Temizlenmesi, Sterilize veya Dezenfekte Edilmesi CareFusion marka yeniden kullanılabilir hasta solunum devresi kullanıyorsanız aşağıdaki talimatları takip edin. Başka bir yeniden kullanılabilir hasta solunum devresi kullanıyorsanız orijinal parça üreticisinin temizleme talimatlarına bakın. Tek Hastada Kullanılabilir (tek kullanımlık) devre kullanıyorsanız kullanılabilir döngü veya ömrü belirlemek için enfeksiyon kontrol politikanıza başvurun. Temizlik için Hasta Devresinin Çıkarılması 1. Devreyi ventilatörden ve ekshalasyon valfi gövdesinden ayırın. 2. Devre borusunu ısıtmalı nemlendirici veya bakteri filtreleri gibi hat üzerindeki bütün bileşenlerden ayırın. İkaz! Bakteri filtrelerini hiçbir sıvıya batırmayın. Bunun yerine, filtreleri sterilize etmek için buhar otoklav kullanın. Elastomerik bileşenlere olası bir hasar gelmesini önlemek için buhar otoklavda CareFusion ürün aksesuarlarının tepe sıcaklığı 135°C’yi (275°F) aşmamalıdır. L3264‐116 Rev. K 7 Bölüm 1 Giriş Vela Ventilatör Diamond Serisi CareFusion Hasta Devresinin Dezenfekte Edilmesi 1. Devreyi Ultra Ivory® veya muadili bir deterjan kullanarak yumuşak kıllı bir fırça ile temizleyin. Yarıklara ve temizlenmesi zor alanlara özellikle dikkat edin. Devreyi yumuşak bir bez ile kurutun. Hasta solunum devresini temizledikten sonra kalıntı birikimini önlemek için artık temizleme solüsyonunun tamamının giderildiğinden emin olun. 2. Devreyi dezenfekte etmek için 15 dakika kaynar suya batırın. 3. Hasta solunum devresini yerine takmadan önce aşırı aşınma olup olmadığını kontrol edin. Hasar işareti görürseniz yeni bir hasta solunum devresi edinin. Hasta Devresinin Temizlenmesi ve Sterilize Edilmesine Yönelik Tavsiyeler 1. Devreyi 10 dakika 35°C’nin (95°F) üzerinde ve 65,5°C’nin (150°F) altında ılık banyoda KlenZyme™ (parça no. 33775) gibi bir enzimatik temizleyici ile temizleyin. 2. Devreyi bir veya iki dakika boyunca yavaşça durulayın. 3. Hiçbir delikte su kalmaması için devreyi yavaşça hava akımı vererek kurutun. 4. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak devreyi sterilize edin:  20 psig, 135°C’de (275°F) otoklavlayın, yedi dakika buharlı ısı uygulayın veya 0 PSIG (yer çekimi) 135°C’de 15 dakika buharlı ısı uygulayın.  Devreyi Cidex™ (%2) gibi bir Gluteraldehit içinde 30 dakika veya üreticinin talimatlarına göre yıkayın. 5. Devreyi yavaşça tamamen durulayın ve kurumaya bırakın. 6. Devreyi Ultra Ivory® veya muadili bir deterjan kullanarak üreticinin talimatlarına göre yumuşak kıllı bir fırça ile temizleyin. Yarıklara ve temizlenmesi zor alanlara özellikle dikkat edin. 7. Devreyi yumuşak bir bez ile kurutun. 8. Dezenfekte etmek için devreyi 15 dakika kaynar suya batırın. İkaz! Ana akış Bakteri Filtresi (P/N 09534) SADECE buharlı otoklav ile uyumludur. 8 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 1 Giriş Aşağıdaki şema ventilatörün akış‐sunum sistemini göstermektedir. Şekil 1.2 Akış Sunum Sistemi Şeması L3264‐116 Rev. K 9 Bölüm 1 Giriş Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 10 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2
Kullanım Kılavuzu Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Ventilatör Montajı ve Fiziki Kurulum Ventilatör Paketinin Açılması Vela, kullanım ve kurulum kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kurulumunda çok az parçanın birleştirilmesi gerekir. Ventilatörünüzle birlikte aşağıdaki parçaları almış olmanız gerekmektedir. Bu parçaları almadıysanız yahut eksik veya hasarlı bir parça varsa lütfen Ek A’da gösterildiği gibi CareFusion müşteri hizmetleri ile irtibata geçin. Tablo 2.1 Standart model Vela Ventilatör ile birlikte gönderilen parçalar Parça Numarası Tanım Miktar 16240 Ekshalasyon Valf Diyaframı 2 Muhtelif 3 m (15’) yüksek basınçlı oksijen hortumu (Ülkeye özgü) 1 20005 Ekshalasyon Valfi Gövdesi 2 16496 Değişken Ağızlı Akış Sensörü 2 Muhtelif Kullanım Talimatları (Belirli bir dil için Ek A’ya bakınız) 1 Muhtelif Kullanım Kılavuzu (Belirli bir dil için Ek A’ya bakınız) 1 L2864 Kullanım Kılavuzu CD’si 1 Ventilatör Kurulumu için Gerekli Öğeler Vela ventilatörünüzün kurulumu için aşağıdakilere ihtiyaç duyacaksınız:  Güç Kaynağı. Ventilatör standart 100, 110, 220 veya 240 VAC güç kaynağı, dahili batarya veya uygun bir DC Enversör ile çalışır. Fabrikada takılmış olan dahili batarya kısa süreli hasta nakilleri veya AC güç kesintileri sırasında güç sağlama kapasitesine sahiptir.  Basınçlı Oksijen. Oksijen kaynağı 40 ila 85 psig (2,8 ila 6,0 bar) hat basıncında, tıbbi kullanıma uygun temiz ve kuru oksijen vermelidir.  Düşük Akımlı Oksijen. Düşük akımlı oksijen kaynağı 0,5 psig’de (0,035 bar) 80 L/dk’yı geçmeyecek temiz, tıbbi kullanıma uygun oksijen vermelidir. Uyarı! Düşük akımlı oksijen girişinin kullanılması, izlenen tidal hacimleri etkileyebilir. Bu etkinin derecesi, ventilatör ayarlarına ve girişe giden gaz akımına bağlıdır. Not: Bu durum iletilen hacimleri etkilemez. Basınçlı Oksijen Verme Basınç Aralığı: Sıcaklık: Nem: (minimum) Minimum Akış: L3264‐116 Rev. K 40 ila 85 psig (2,8 ila 6,0 bar) (Oksijen Kaynağı) 10 ila 40°C (50 ila 104°F) Gazın yoğunlaşma noktası ortam sıcaklığından 1,7°C (3°F) düşük olmalıdır 20 psig’de (1,4 bar) 80 L/dk 11 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Giriş Bağlantısı: CGA DISS‐tip gövde, No. 1240 Ventilatörün Montajı Vela standlarından birini sipariş ettiyseniz ambalajda bulunan montaj talimatlarını takip edin. Ventilatör gövdesi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki adet kanatlı vida ile tabana kolayca takılır. Şekil 2.1 Ventilatör Tabanı ve Kanatlı Vidalar Ventilatörün Ön Kısmının Kurulması Ekshalasyon Diyaframı ve Valf Gövdesinin Takılması Diyaframın ağzını ekshalasyon valfine dikkatlice oturtun ve ağzın etrafına yavaşça bastırarak aşağıdaki şekildeki gibi dengeli bir şekilde oturduğundan emin olun. Şekil 2.2 Ekshalasyon diyaframı yerine oturmuş halde Ekshalasyon Valfi Gövdesinin kanatlarını ekshalasyon valfi yuvasının delikleri ile hizalayın. Şekil 2. 3 Valf gövdesinin hizalanması 12 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Yavaşça bastırın ve klik sesi duyana kadar saat yönünde döndürün. Şekil 2.4 Valf gövdesinin takılması Ekshalasyon valfi gövdesinin kilitleme tırnağı yerine sıkıca oturmalı ve valf gövdesi dönmemelidir. Değişken Ağızlı Akış Sensörünün Takılması Akış sensörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi valf gövdesine takılır. Akış sensörünü yerine oturana kadar yavaşça valf gövdesine itin. İleri doğru zorlamayın. Aksi halde sensöre veya valf gövdesine zarar verebilirsiniz. Şekil 2.5 Akış Sensörünün Takılması Değişken Ağızlı Sensör ventilatörün önünde bulunan, burada gösterilen sembol ile işaretlenmiş yuvaya bağlanır. Bu bir kilitleme konektörüdür. Plastik kilitleme parçası geri itilip ventilatördeki yuvasına sertçe itilerek takılır. Taktığınızda kilitleme parçasını yerine geri kaydırın. L3264‐116 Rev. K 13 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Çıkarmak için, önce plastik parçayı geri çekin ve konektörü ventilatörden dışarıya doğru çekin. Çekerken konektörü aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirmeyin, aksi halde konektör zarar görebilir. Şekil 2.6 Değişken Ağızlı Akış Sensörünün Takılması İkaz! Bu konektörleri takmadan önce plastik kilitleme parçasını sonuna kadar çekin. Aksi halde konektör zarar görebilir. Hasta Devresinin Takılması Hasta devre bağlantıları Şekil 2.7’de gösterilmiştir. Hasta devresinin inspirasyon kolu direkt olarak ventilatörün gaz çıkışına bağlıdır. Aktif nemlendirme sistemi veya pasif Isı ve Nem Dönüştürücü (HME ) tavsiye edildiyse üretici firmanın talimatlarına göre sırayla hasta devresine takılmalıdır. Hasta Devresi İnspirasyon Kolu Hasta Devresi Ekspirasyon Kolu Şekil 2.7 Hasta Devresi Bağlantıları 14 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Nebulizörün Takılması Vela ventilatör ile hat üzerine takılan bir nebulizör kullanabilirsiniz (bkz. Bölüm 3, Çalıştırma). Nebulizör kullanmak için ventilatöre takılı yüksek basınçlı bir oksijen kaynağının olması gereklidir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi nebulizör borusunu takın. Bağlantı parçası burada gösterilen simgeyle işaretlenmiştir. Şekil 2.8 Nebulizör borusunun takılması İkaz! Nebulizörün harici akış ölçer ile kullanımı tavsiye edilmez. İkaz! Nebulizör kullanımı hastaya verilen hacimleri etkileyebilir. Senkronize Nebulizör Ventilatör içinde bulunan standart nebulizör, tavsiye edilen ilaçların ventilatör devresinde verilmesi için %100 oksijen ile çalışır. Nebulizasyon etkin olduğunda nebulizör her soluğun inspirasyon fazı ile senkronize olur ve maksimum 60 dakika boyunca bir dakikalık basamaklarla ayarlanabilir. Nebulizer (Nebulizör) butonuna tekrar basarak nebulizasyon sürecini erken sonlandırabilirsiniz. Not: Nebulizör özelliğinin kullanımı sırasında çalıştırma ve güvenlik ile ilgili önemli ayrıntılar için bkz. “Bölüm 3, Çalıştırma” (bölüm G). L3264‐116 Rev. K 15 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Ventilatörün Arka Kısmının Bağlantıları ve Yerleşimi Oksijen bağlantıları, uzak hemşire çağrı bağlantısı ve iletişim bağlantıları ventilatörün arka kısmında yer alır. Güç kablosu ve güç AÇMA/KAPAMA düğmesi de arka paneldedir. A – Güç düğmesi
B – Fan ve fan filtresi
C – Yüksek basınçlı oksijen bağlantısı
D – Düşük basınçlı oksijen bağlantısı
E – Hemşire çağrı sistem bağlantısı
F – Toprak terminali
G – Eklenebilecek seçenekler
H – Alarm hoparlörü
I – Güç kablosu
J – Sigortalar
K – Paralel yazıcı portu
L – Video çıkış portu
M – MIB portu
N – CO2 konektörü
Şekil 2.9 Arka Panel Bileşenleri 16 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Uyarı! Vela, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL60601‐1 ve IEC 60601‐1) aşırı kaçak akıma maruz bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici cihazlar takılması durumunda garanti edilemez. Yazıcı ve video portlarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı şase kaçak akım riskini önlemek için bağlantının gerektiği gibi yapıldığından emin olmak amacıyla koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir. Bu izolasyon işlemi kablo kılıflarının kablonun cihazdan uzak ucunda izole edilmesini sağlamalıdır. Oksijen Sensörü Oksijen sensörü ventilatörün arka kısmında, hava giriş filtresinin arkasında yer alan tek kullanımlık Galvanik bir pildir. İki yıllık rutin serviste değiştirilmesi hariç bakım gerektirmez. Not: Oksijen sensörü koruyucu bakım yapılmadan önce boşalırsa FiO2 monitörünü kapatabilirsiniz. Böylece oksijen FiO2 alarmları susturulur. Oksijen karıştırıcı aynı şekilde çalışmaya devam eder ve FiO2 parametre ayarı istenen FiO2’yi verecek şekilde ayarlanabilir. FiO2 monitörü Bölüm 2’de açıklandığı gibi Genişletilmiş Fonksiyonlar ekranında kapatılabilir. FiO2 monitörü devre dışı bırakılırsa karıştırıcı ve FiO2 doğruluğunun teyit edilmesi için harici bir oksijen analizörünün kullanılması şiddetle tavsiye edilir. İkaz! Her türlü bakım hizmeti sadece CareFusion eğitimli ve yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Oksijen Kaynaklarının Bağlanması. Vela aşağıda gösterildiği gibi yüksek veya düşük O2 kaynakları ile kullanılabilir. L3264‐116 Rev. K 17 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Yüksek basınçlı O2 Hortumu Takılması Yüksek basınçlı oksijen hortumunu arka panelin sağ üst köşesinde bulunan yivli DISS konektöre takın. Şekil 2.10 Yüksek basınçlı O2 hortumunun takılması Düşük basınçlı Oksijen Hortumunun Takılması Düşük basınçlı oksijen hortumunu yüksek basınçlı oksijen konektörünün altındaki konik konektöre takın. Düşük basınçlı oksijen konektörü kullanarak hasta FiO2’sinin titrasyonu için bkz. Ek C. Şekil 2.11 Düşük basınçlı oksijen hortumunun takılması Not: Düşük ve yüksek basınçlı O2 konektörlerini aynı anda kullanmayın. Not: Düşük basınçlı oksijen verildiğinde, oksijen uygulama basıncı ve verilen oksijen konsantrasyonu ile ilişkili alarmların engellenmesi için FiO2 kontrolü %21’e ayarlanmalıdır. Düşük basınçlı oksijen bağlantısı hastanın soluma gazına ilave oksijen ekler (bkz. Ek C). 18 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Hemşire Çağrı Bağlantısı Vela, şekil 2.9’da gösterilen arka paneldeki modüler konektör ile uzak bir hemşire çağrı sistemine bağlanabilir. Jak 15620 parça numaralı kablonun kullanımıyla normalde kapalı (NC, açıldığında alarm verir) veya 15619 parça numaralı kablonun kullanımıyla normalde açık (NO, kapandığında alarm verir) sinyallerle arayüzlenmek üzere konfigüre edilmiştir. Yazıcı Konektörü Vela, HP Deskjet 940C, 5650 veya diğer herhangi bir uyumlu yazıcı ile arayüzlenmek için standart 25 dişli (yuva) Centronics paralel yazıcı portunu bünyesinde barındırmaktadır. SVGA Konektörü LCD projektör veya uzak monitör gibi ayrı bir harici görüntü cihazından gerçek zamanlı ekran görüntüsü elde etmek için Vela’nın arka panelinde bir SVGA çıkış konektörü bulunmaktadır. Uyarı! Vela, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL2601 ve IEC60601‐1) aşırı kaçak akıma maruz bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici cihazlar takılması durumunda garanti edilemez. Yazıcı ve video portlarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı şase kaçak akım riskini önlemek için bağlantının gerektiği gibi yapıldığından emin olmak amacıyla koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir. Bu izolasyon işlemi kablo kılıflarının kablonun cihazdan uzak ucunda izole edilmesini sağlamalıdır. Açma Ventilatörü açmak için güç kablosunu uygun bir prize takın ve burada gösterildiği gibi ventilatörün arka paneli üzerinde bulunan açma/kapama düğmesine basın. Güç düğmesi hareketli bir koruyucu kapakla korunmaktadır. Gücün yanlışlıkla kesilmesi halinde sesli alarmlar derhal çalışır. Ventilatör herhangi bir sebeple kapanır veya şebeke gücü kesilirse sesli alarm devreye girer. Şekil 2.12 Güç Düğmesi Pozisyonları Bu cihazın açılma / yeniden başlama süresi maksimum 12 saniyedir. L3264‐116 Rev. K 19 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Uyarı! Cihazın emniyetli şekilde kullanılması için güç kablosundaki topraklama iletkeni vasıtasıyla koruyucu bir topraklama bağlantısının yapılması gereklidir. Koruyucu topraklama bağlantısının olmaması durumunda, izole edilmiş görünen düğme ve kontroller dahil olmak üzere tüm iletken parçalar elektrik çarpmasına yol açabilir. Elektrik çarpmalarından korunmak için güç kablosu, bağlantıları gerektiği gibi yapılmış bir yuvaya takılmalı, ventilatörün kendi güç kablosu kullanılmalı ve güç kablosu her zaman iyi durumda tutulmalıdır. Uyarı! Harici elektrik topraklama iletkeni düzenlemesinin bütünlüğü şüpheliyse, ventilatörü şebeke AC’den çıkarın ve cihazı dahili batarya ile çalıştırın. Genişletilmiş Fonksiyonlar Hasta Ekran Seçimi diyaloğundaki Genişletilmiş Fonksiyonlar Ekranı ile saklanan verilere erişebilir ve ön paneli özelleştirebilirsiniz. Genişletilmiş Fonksiyonlar’a erişmek için dokunmatik ekranın üst orta kısmındaki Ekran Göstergesi’ne dokunun (bkz. Şekil 2.13). Şekil 2.13 Ana Ekran’daki Ekran Göstergesi’ne dokunun 20 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Ekran Seçimi menüsü açılır. Genişletilmiş Fonksiyonlar’a basın. Şekil 2.14 Ekran Seçimi menüsü Genişletilmiş Fonksiyonlar Menüsü açılır. Şekil 2.15 Genişletilmiş Fonksiyonlar Menüsü Genişletilmiş Fonksiyonlar menüsüne Vela Yazılım ekranlarının birkaç farklı ekranından erişebilirsiniz. Bu ekrandan erişilebilecek bazı fonksiyonlar, Vela’nın bakımını yaparken eğitimli bir Teknisyenin kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır*. Bu fonksiyonların ayrıntılı açıklaması için Vela Servis Kılavuzu’na bakın. L3264‐116 Rev. K 21 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablo 2.2 Genişletilmiş Fonksiyonlar Olaylar Servis değerlendirme ve sorun giderme için Verileri saklar*. Transduser Testi Transduser fonksiyonuna Servis testi yapılmasını sağlar. ** Versiyon Bilgisi Yazılım versiyon bilgisi ve türbin ve ventilatör seri numarasını gösterir. Tarih/Saat Ventilatör ve türbinin çalıştığı toplam saat ve tarih/saat konfigürasyonunu gösterir. Vent. Ayarla Şu fonksiyonların ayarlanmasını sağlar: Düşük Dakika Hacmi Düşük Dakika Hacmi Alarmı’nın “KAPALI” ayarının etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar. Kilitleme Ön panel kilitleme düğmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. FiO2 Takip FiO2 takibini açar veya kapatır. Kapatılması halinde FiO2 kalibrasyonu ve FiO2 takibi yapılamaz. Rakım ölçü birimleri Rakım ayarları için fit ve metre arasında geçiş yapar. Rakım ayarı Doğru hacim ölçümü için rakımın ayarlanmasını sağlar. Dil butonları Ön panel için istenen dil seçilir. Dışsal Haberleşme MIB Çıkış (VOXP, GSP) ile haberleşmenin ayarlanmasını sağlar. Baud Baud hızının ayarlanmasını sağlar. Biçim Kullanıcının iletişim biçimini değiştirmesini sağlar. Msj. Sonu Kullanıcının mesaj sonunu değiştirmesini sağlar. Nebul. Süresi Nebulizörün aktif olduğu sürenin (1‐60 dakika) ayarlanmasını sağlar. Alarm Sesi Alarm sesinin ayarlanmasını sağlar. Karartı Ekran Ekranın Karanlık veya Aydınlık olarak ayarlanmasını sağlar. Video Normal/Ters Grafik arayüzünün renk konfigürasyonunu tersine çevirir. CO2 Ayarları ETCO2 ayarına erişilerek ETCO2 takibinin etkinleştirilmesini sağlar. * Güç kapalı olduğunda veya cihazın kapanmasına yol açan güç kaybı durumunda alarm koşulları da dahil olmak
üzere bütün olay verileri olay günlüğünde tutulur.
** Fonksiyonun eğitimli bir Servis teknisyeni tarafından kullanılacağı anlamına gelir.
22 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Çalışma Doğrulama Testi Vela ventilatör yeni bir hastada kullanılmadan önce cihazın optimum performansla çalıştığından emin olunması için aşağıdaki testler yapılmalıdır. Doğrulama testi daima hasta cihaza bağlı değilken yapılmalıdır. Uyarı! Doğrulama testini yapmadan önce hastayı ventilatörden ayırın. Not: Koruyucu bakım ve ürün tamirini gerçekleştiren personel eğitimli ve CareFusion onaylı olmalıdır. Not: Aşağıdaki performans kontrolünün herhangi bir kısmı başarısız olursa ve sorunu çözemezseniz CareFusion yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin. Kullanıcı Doğrulama testleri 1. Hastayı cihazdan ayırdıktan sonra ventilatörü KAPALI (yani BEKLEME modu) konuma getirin. 2. Accept (Kabul) butonuna basılı tutun. 3. Accept butonuna basılı tutarken ventilatörü AÇIK konuma getirin. Ventilatör Otomatik Açılma Testi’ni (POST) tamamlayana kadar butona basılı tutmaya devam edin. 4. UVT Hastayı Ayır mesajı ekrana geldiğinde Accept butonunu bırakın. Sesli Alarm çalar. Alarmı kapatmak için Alarm Silence (Alarm Susturma) butonuna basın. Şekil 2.16 UVT Başlat Ekranı L3264‐116 Rev. K 23 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi 5. Dokunmatik ekranda Hasta Ayrıldı simgesine basın. UVT testi seçim ekranı açılır (bkz. şekil 2.18). Şekil 2.17 Servis modu ana ekranında UVT ekranı 6. Testi başlatmak için ilgili ekranın dokunmatik ekran simgesine basın. Lamba Testi Bu test ön lambaların düzgün çalıştığından emin olmak için yapılır. 7. Testi başlatmak için Lamba Testi dokunmatik ekran simgesine basın. Ventilatör Güç LED ve DC LED ışığı hariç bütün ön panel LED ışıklarını açar. 8. LED ışıklarını kapatmak ve testten çıkmak için Lamba Testi dokunmatik ekran simgesine basın. Bu testten çıkmadan başka bir test başlatamazsınız. Anahtar Testi Bu test ön panel membran anahtarların düzgün çalıştığından emin olmak için yapılır. 9. ANAHTAR TESTİ simgesine basın. 24 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum 10. Bütün membran anahtar kontrollerine sırayla basın. Dokunmatik ekranın sol alt köşesindeki mesaj çubuğunda aşağıdaki gibi kontrolün adının çıkmasını bekleyin: Anahtar Testi SESSİZ
Anahtar Testi SIFIRLA
Anahtar Testi DONMA
Anahtar Testi INSP TUTMA
Anahtar Testi MANUEL SOLUNUM
Anahtar Testi EKSP TUTMA
Anahtar Testi NEBULIZER
Anahtar Testi 100%O2
Anahtar Testi KİLİT
Anahtar Testi KABUL
Anahtar Testi İPTAL
Şekil 2.18 Anahtar kontrol mesajları 11. Testten çıkmak için ANAHTAR TESTİ simgesine basın. Bu testten çıkmadan başka bir test başlatamazsınız. Alarm Testi Bu test sesli alarmın kontrol edilmesi için yapılır. 12. Testi başlatmak için Alarm Testi dokunmatik ekran simgesine basın. Sesli Alarm çalar. 13. Sesli alarmı susturmak ve testten çıkmak için Alarm Testi dokunmatik ekran simgesine tekrar basın. Bu testten çıkmadan başka bir test başlatamazsınız. L3264‐116 Rev. K 25 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Kaçak Testi Not: Bu test bütün devre aksesuarları (nemlendirici, su vanası vs.) takılıyken yapılmalıdır. Teste başlamadan önce tüm bağlantıların sağlam ve tüm yuvaların kapalı olduğundan emin olun. Bu test hasta solunum devresinde kaçak olmadığından emin olmak için yapılır. 1. Hasta solunum devresi Y parçasına bir litrelik test akciğeri bağlayın. 2. Testi başlatmak için Kaçak Testi dokunmatik ekran simgesine basın. Hasta solunum devresi basıncı 60 cmH2O’ya çıkarılarak test başlatılır. Aşağıdaki mesajlar sırayla ventilatör ekranına gelir: Kaçak testi gerekli Kaçak testi yapılıyor Ventilatör bekler ve devre basıncını yeniden ölçer. Basınç kaybı kabul edilebilir sınırlar içerisindeyse test başarılı olur ve ventilatör ekranında aşağıdaki mesaj görüntülenir: xx.x Geçti xx.x son ölçümdür. Aksi takdirde test başarısız olur ve ventilatör ekranında aşağıdaki mesaj görüntülenir: xx.x Başarısız Test başarısız olursa kaçak olmadığından emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin ve testi tekrar yapın. Test yine başarısız olursa Ek A’da gösterildiği gibi CareFusion teknik desteği ile irtibata geçin. 26 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum FiO2 Monitör Kalibrasyonu FiO2 Monitör Kalibrasyonu ekranına sadece Hasta Yokken UVT sırasında Genişletilmiş Fonksiyonlar Ekranı’ndan erişilebilir. FiO2 Mon Kalibrasyonu butonuna erişmek için Genişletilmiş Fonksiyonlar dokunmatik ekran simgesine basın. FiO2 Mon Kalibrasyon düğmesine dokunduğunuzda kalibrasyon menüsü açılır. Ortam havası kalibrasyonu veya %100 oksijen kalibrasyonu yapabilirsiniz. Kalibrasyon ventilatör hastaya bağlı değilken tamamlanmalıdır. Kalibrasyon yaklaşık 4 dakika sürer. İlgili butona bastıktan sonra kalibrasyon tam otomatik olarak tamamlanır. Şekil 2.19 FiO2 Kalibrasyon Ekranı FiO2 monitör fabrikadan kalibre halde çıkar. Normal şartlarda rutin kalibrasyona gerek yoktur. İzlenen oksijen konsantrasyonu sensörün kabul edilebilir hata aralığının dışına çıkarsa alarm gösterge çubuğunda O2 KALİBRASYONUNU KONTROL ET uyarısı görünür. Tam kalibrasyon (hem ortam hem de %100 O2) yapılmalıdır. Tam kalibrasyon artı veya eksi %3 doğruluk sağlar. FiO2 Kalibrasyon ekranından çıkmak için ÇIKIŞ dokunmatik ekran simgesine dokunun. Genişletilimiş Fonksiyonlar ekranından çıkmak için ÇIKIŞ dokunmatik ekran simgesine dokunarak Ana ekrana dönün. Not: FiO2 Monitör Tablo 2.2 Genişletilmiş Fonksiyonlar’da açıklandığı gibi KAPALI ise FiO2 Monitör kalibre edilemez. Kalibre edilebilmesi için FiO2 Monitör açılmalıdır. Çıkış UVT’lerden çıkmak için ÇIKIŞ dokunmatik ekran simgesine basın. Vela POST testini yaparken dokunmatik ekran donar ve ardından normal şekilde çalışmaya başlar. L3264‐116 Rev. K 27 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Manuel Doğrulama Testleri 1. Vela yeni bir hastaya takılmadan önce aşağıdaki Çalışma Doğrulama kontrolleri yapılmalıdır. 2. Devreye bir test akciğeri bağlayın. (Siemens 190 Yetişkin test akciğeri veya muadili şiddetle tavsiye edilir) 3. Vela’yı açın, Yeni Hasta seçeneğine ardından Accept (Kabul) butonuna basın. Bütün ayarlar varsayılana geçecektir. 4. Akış Hızı ayarını 60 LPM’ye getirin. 5. PEEP ayarını 5 cmH2O’ya getirin. 6. Monitör performansını kontrol etmek için ventilatörün iki dakika çalışmasını bekleyin. İzlenen parametreleri gözlemleyin. Değerler aşağıdaki gibi olmalıdır: Tablo 2.3 Parametre değerleri Parametre Değer Dakika hacim (Ve) 6 L + 1,2 L Tidal Hacim (Zorunlu VT) 500 ml ±100 ml (±%10 VT verilen ve ±%10 VT izlenen) I:E Oranı 1:6,1 ± %10 Solunum Hızı 12 bpm ± 2 bpm Ptepe Manometre göstergesi ± 5 cmH2O olmalıdır (donma ve ölçme basınç dalgaformu) PEEP 5 cmH2O ± 2 cmH2O İnspirasyon Süresi (Ti) 0,68 saniye ± 0,05 saniye Alarmları şu şekilde kontrol edin: 7. Güç Arızası Kontrolü. 8. Güç kablosunu duvar prizinden çekin. Ventilatör aşağıdakileri yapmalıdır: a. Batarya gücüne geçmelidir. b. Sesli alarm çalmalıdır. c. AC Güç Kaynağı göstergesi KAPALI konuma gelmelidir. d. Alarm penceresinde BATARYA AÇIK mesajı ekrana gelmelidir. e. Dahili batarya LED ışığı. 9. Alarmı kapatmak için Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basın. 10. AC güç kablosunu duvar prizine geri takın. 11. Yüksek Basınç Sınırı Kontrolü. 28 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum 12. Yüksek Basınç Alarmı ayarını Tepe İnspirasyon Basıncı’nın (PIP) 5 cmH2O altına düşürün. Ventilatör inspirasyona geçtiğinde ve yüksek basınç sınırı ihlal edildiğinde yüksek basınç alarmı çalmalıdır. Basınç alarmı çaldığında ventilatör şunları yapmalıdır: a. Hemen ekspirasyon fazına geçmelidir. b. Sesli alarm çalmalıdır. c. Alarm penceresinde YÜKSEK BASINÇ mesajı ekrana gelmelidir. 13. Alarmı kapatmak için Yüksek Basınç Alarmı ayarını PIP’nin 5 cmH2O üzerine getirin ve Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basın. 14. Basınç Giderme Valfi. 15. Basınç giderme valfi ile sistemin izin verdiği maksimum basınç ayarlanır. Bu sayede Yüksek Basınç alarmı için güvenlik desteği sağlanmış olur. Bu valf ventilatörün ön panelinde bulunan, kullanıcının yüzü ventilatöre dönükken sağ alt köşede olan değişken bir mekanik emniyet valfidir. Valf inspirasyonu sonlandırmaz, ancak aşırı devre basıncını boşaltır. Maksimum basınç Yüksek Basınç alarmı ayarının üstüne ayarlanmalıdır. 16. Valf çevrilerek 0 ila 130 cmH2O arasında herhangi bir değere ayarlanabilir. Basınç Giderme Valfi’ni ayarlamak için aşağıdakileri yapın: 17. Hasta soluma devresine test akciğer takın. 18. Basınç Giderme Valfi’ni maksimuma (130 cmH2O) ayarlayın. 19. Modu Basınç A/C olarak ayarlayın. 20. Yüksek Basınç Alarmı’nı 80 cmH2O’ya ayarlayın. 21. İnspirasyon Basıncı’nı ekranda en az 80 cmH2O değerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. 22. Ptepe’yi izleyin. 23. Monitörde gösterilen basınç istenen seviyeye (genellikle istenen inspirasyon basıncının 5 ‐ 15 cmH2O üzerinde) ulaşana kadar Basınç Giderme Valfi’ni ayarlayın. 24. Yüksek Basınç alarmını İnspirasyon Basıncı ayarı ve Basınç Giderme ayarı arasında veya protokolünüze göre bir değere düşürün. Aşırı Basınç Giderme Ayarı
Yüksek Basınç Giderme Ayarı
Tepe İnspirasyon Basıncı
Paw
PEEP
Süre
Şekil 2.20 Basınç Giderme Valfi Ayarı L3264‐116 Rev. K 29 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Servis Ayarı Servis ayar butonuna basıldığında ventilatör bilgisi ekrana gelir. Bu ekran teknisyene Ventilatör’ün seri numarası ve modelini doğrulama imkanı verir. Parola korumalı iyileştirmelerde parola girilir ve parola kabul tuşuna basılarak onaylanır. Vela Ventilatör Performans Kontrol Listesi Bu kontrol listesi Vela Çalışma Doğrulama Prosedürü sırasında kullanılacaktır. Seri Numarası_______________ Saat______________ Tarih_____________ Doğrulama Adımı Tik & Paraf 1. Ventilatör ve bileşenlerinin dış görünümünü ve temizliğini kontrol edin. Ekshalasyon valfi, diyafram, hava giriş filtresi, test devresi ve test akciğerlerinin doğru takıldığını teyit edin. Gerekirse ventilatörü onaylı bir temizleme solüsyonu kullanarak nemli bir bez ile silin. ________ 2. Kullanıcı Doğrulama Testi’ne (UVT) girin. Hasta Ayrıldı butonuna dokunun. ________ A. LAMBA TESTİ Ön panel lambaları ve LED ışıklarının düzgün çalıştığını doğrulayın. B. ANAHTAR TESTİ Membran anahtarların düzgün çalıştığını doğrulayın. C. ALARM TESTİ ________ ________ ________ Alarm sesini test edin. Gerekirse ayarlayın. D. KAÇAK TESTİ Ventilatördeki hasta solunum devresini kontrol edin ve kaçak testi yapın. Gerekli tüm bileşenlerin devreye sıkıca bağlandığından emin olun. ________ 3. O2 kalibrasyonunu tamamlayın. ________ 4. UVT’den çıkın ve kısa bir performans testi yapmaya başlayın. ________ Varsayılan ayarları etkinleştirmek için Yeni Hasta seçeneğini kabul edin ve Hasta Kurulumu ekranını kapatın. 30 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Doğrulama Adımı Tik & Paraf 5. En az iki dakika çalıştırdıktan sonra ekranda okunan değerleri aşağıdakilerle karşılaştırın: ________ Parametre Değer Dakika Hacmi 6 L ± 1,2 L Tidal Hacim 500 ml ±100 ml (±%10 Vt verilen ve ±%10 Vt izlenen) I:E Oranı 1:6,1 ± %10 Solunum Hızı 12 bpm ± 2 bpm Ptepe İzlenen değer ±5 cmH2O olmalıdır PEEP 5 cmH2O ± 2 cmH2O İnspirasyon Süresi 0,68 sn ±0,05 sn ________ 6. Basınç Giderme Valfi’ni Ayarlayın 7. Alarmları kontrol edin A. Güç Arızası Kontrolü ________ B. Yüksek Basınç Sınırı Kontrolü ________ Prosedür Tamamlandı
İmza: _____________________________ Tarih: _________________ L3264‐116 Rev. K 31 Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 32 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3
Kullanım Kılavuzu Çalıştırma Membran Butonlar ve LED’ler Vela membran panel Uluslararası model ve ABD modelinde farklılık göstermektedir; sizin Vela’nızda tedarik edilen panel için şekil 3.1 veya 3.2’ye bakın. Şekil 3.1 Vela Membran panel (Uluslararası) Şekil 3.2 Vela Membran panel (ABD) L3264‐116 Rev. K 33 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Membran Buton Fonksiyonları Alarm Silence (Alarm Susturma) Bu butona basıldığında alarmların sesli bölümü 60 saniye (± 1 saniye) süre ile veya tekrardan Alarm Susturma butonuna basılıncaya kadar susar. Ci haz VENT. ÇALIŞMIYOR alarmı verdiğinde bu buton çalışmaz. Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) Aktif olmayan alarmlar için görsel göstergeleri iptal eder. Freeze (Donma) FREEZE butonu ile mevcut ekran dondurulur ve bu butona tekrar basılana kadar gerçek zamanlı veri güncelleme bir süre için askıya alınır. Ekran donduğunda görüntülenen dalgaformları, trendler veya halkalar arasında gezinmek için Kontrol Düğmesini kullanarak imleci ekranda hareket ettirin. Şekil 3.3’te akış/hacim halkası “donma” modunda gösterilmiştir. Noktalı çizgi imleci “donmuş” halka eğrisini takip ederken bayraklar halka eğrisi boyunca değerleri gösterir. Halka izlemede çeşitli noktalardaki X ve Y değerlerini gösteren işaretler Çizgili İmleç Hattı Akış / Hacim Halkası İzleme İmleç (şu anda sıfırda X ekseninin üzerinde) Şekil 3.3 Donma Modunda Akış/Hacim Halkası İnspirasyon Tutma INSP HOLD (İNSP TUTMA) butonuna basılı tutulduğunda, hacim solunumunun ayarlanan hacmi gönderildiğinde, hastaya maksimum 6 saniye nefes verdirilmez. 34 Ekspirasyon Tutma L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma EXP HOLD (EKPS TUTMA) butonuna basılı tutulduğunda, bir sonraki solunum aralığının başlangıcında ventilatör hastanın inspirasyon ve ekspirasyon yapmasını maksimum 6 saniye süre ile engeller. Manuel Solunum Solunumun ekspirasyon fazında bu butona basıldığında geçerli ventilatör ayarlarında tek bir zorunlu solunum yaptırılır. İnspirasyon sırasında butona basıldığında solunum yaptırılmaz. Not: Aspirasyon veya diğer prosedürlerden sonra ventilasyona hemen devam etmek için Manuel Breath (Manuel Solunum) butonuna basın. Senkronize Nebulizör Ventilatöre hat üzerine takılan bir nebulizör bağlandığında ve Nebulizer (Nebulizör) butonuna basıldığında ventilatör hastaya 6 L/dk nebulize edilmiş gaz verir (bağlantı talimatları için bkz. Bölüm 2 Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum, Nebulizör kısmı). Nebulizasyon aktive olduğunda nebulizör her soluğun inspirasyon fazı ile senkronize olur ve maksimum 60 dakika boyunca 1 dakikalık basamaklarla ayarlanabilir. Nebulizer (Nebulizör) butonuna tekrar basarak nebulizasyon sürecini erken sonlandırabilirsiniz. İkaz! Nebulizör kullanımı hasta hacimlerini etkileyebilir. Hacim kontrollü solunumlar sırasında inspirasyon süresinin her 0,5 saniyesi için Tidal Hacim’e yaklaşık 50 ml eklenir. Bu ek hacim hastanız için uygun değilse Tidal Hacim’i buna göre ayarlayın. Eklenen bu hacim Tepe Basıncı’nı da bir miktar artırır. Yüksek Basınç alarmlarını gerektiği gibi ayarlayarak hastalarınızın zarar görmelerini önleyebilirsiniz. Nebulizörün karşı basıncı nebulizör akışını azaltabilir. Bu karşı basınç kullanılan nebulizörün üreticisi ve/veya markasına göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcı bu durumun bilincinde olmalı ve karşı basınç etkisini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalıdır. Hacim veya tepe basıncı Basınç Kontrol veya Basınç Destek solunumlarından etkilenmez. İkaz! Nebulizörün harici akış metre ile kullanılması tavsiye edilmez. Uyarı! Nebulizör kullanımı hasta hacimlerini etkileyebilir. L3264‐116 Rev. K 35 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi %100 O2 Bu butona basıldığında ventilatör hastaya gönderilen oksijen konsantrasyonunu 3 dakika süreyle %100’e çıkarır. Üç dakika içinde %100 O2 butonuna tekrar basılırsa manevra iptal edilir ve ventilatör daha önceki FiO2 ayarlarına döner. Panel Kilitleme PANEL LOCK (PANEL KİLİTLEME) butonuna basıldığında MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM), 100 %O2 (%100 O2), ALARM RESET (ALARM SIFIRLAMA), ALARM SILENCE (ALARM SUSTURMA) ve PANEL LOCK (PANEL KİLİTLEME) butonları haricinde tüm ön panel kontrolleri devre dışı kalır. Accept (Kabul) Dokunmatik ekrandaki bir alana girilen verileri onaylar. Cancel (İptal) Dokunmatik ekrandaki bir alana girilen verileri iptal eder. Ventilatör ayarlanmış olan mevcut değerlerle ventilasyon yapmaya devam eder. 36 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Mesaj Çubuğu Mesaj Tanım 3 Saniye İnspirasyon Zamanı Maksimum İnspirasyon zamanına ulaşıldı Alarm testi – (yapılıyor) Test Durumu DevreBasınç XCDR test yapılıyor / gerekli Test Durumu Apne Ayarlarını Onayla Kullanıcıya apne ayarlarını onaylamasını hatırlatır Eksh Fark basınç XDCR test ‐(Yaplıyor) / (Gerekli) Test Durumu Başarısız Test Durumu Filtre testi ‐ (Yapılıyor...) / (Gerekli...) Test Durumu AKIŞ SONLANDIRMA Ayarlanan akış döngüsü ile sonlandırıldı İNSPİRASYON SÜRESİ SONLANDI Soluk ayarlanan inspirasyon süresi ile sonlandı %100 O2 %100 KABUL Kabul İPTAL İptal EKSP TUTMA Ekspirasyon tutma manevrası DONMA Ekranı Dondur İNSP TUTMA İnspirasyon tutma manevrası KİLİT Ekran kilidi MANUEL SOLUNUM Manuel solunum NEBULİZÖR Nebulizör aktif SIFIRLA Alarm – görsel sıfırlama SESSİZ Alarm Susturma Lamba testi ‐ (Yapılıyor...) / KAPALI / AÇIK Test Durumu Kaçak testi ‐ (Yapılıyor...) / (Gerekli...) Test Durumu En yeni Olay günlük ekranında görünür, en yeni olayı gösterir YENİ SENSÖR Klinisyene ventilatör kontrolünün yeni bir sensör tespit ettiğini bildiren mesajı Geçti Test Durumu Yazıcı Meşgul / Yazıcı Hatası / Yazıcı Bağlı Değil / Yazıcıda Kağıt Yok / Yazıcı Hazır / Yazıyor... Yazıcı fonksiyonu bilgisi Sınırlı ayarlama ‐ Ayarları kontrol et Ayarların kontrol edilmesi için uyarı Türb Fark basınç XDCR test (Yapılıyor...) / (Gerekli) Test Durumu Hacim Limitlemeli Sonlandı Soluk tidal hacim sınırı ile sonlandı L3264‐116 Rev. K 37 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Yazıcı Ekranı Bilgisi Vela, HP Deskjet 940C, 5650 veya diğer herhangi bir uyumlu yazıcı ile arayüzlenmek için standart 25 dişli (yuva) Centronics paralel yazıcı portunu bünyesinde barındırmaktadır. Not: Vela ile birlikte kullanımı onaylanmış yazıcıların listesi için Ek A’da gösterilen numaralardan Müşteri Hizmetleri’ni arayın. Görüntülenen mevcut ekranı yazdırmak için dokunmatik ekranın sağ alt köşesindeki YAZDIR tuşuna basın. Bilgiler alınırken ekran bir anlığına donar ve daha sonra görüntü basılırken yenilenir. Bağlantı için bkz. Şekil 2.9, madde K. Hasta Kurulumu Hasta Seçim Ekranı Ventilatörü açtıktan sonra karşınıza çıkan ilk ekran Hasta Seçim ekranıdır. Mevcut hasta için ventilasyonu kaldığı yerden başlatabilir (MEVCUDU SAKLA) veya ventilatör ayarlarını yeniden yapılandırmak için YENİ HASTA seçeneğini seçebilirsiniz. Şekil 3.4 Hasta Seçim Ekranı Hasta Seçim Ekranı varsayılan olarak Mevcudu Sakla seçeneğini etkinleştirir. Bu seçimi kabul ederseniz ventilatör en yeni hasta ayarlarında ventilasyona devam eder. Yeni Hasta seçeneği kayıtlı bütün halka ve trendleri temizler ve bütün değerleri varsayılan ayarlara sıfırlar. Bu seçeneği seçmek için Yeni Hasta butonuna dokunun. Varsayılan değerler, ventilatöre ait normal çalışma koşullarıdır. Seçiminizi onaylamak için Hasta Kabul’e dokunun. Yeni Hasta’yı seçerseniz ventilasyon varsayılan ayarlarla başlar ve ayar ekranı görüntülenir. Kullanıcının ayarları onaylaması için alarm mesaj kutusunda varsayılan hasta mesajı görüntülenecektir. Alarm reset (alarm sıfırlama) mesajı kapatır. 38 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Not: Ventilasyon ayar ekranına dokunmatik ekranın sağ alt köşesinde bulunan Ayar butonuna basarak da dilediğiniz an erişebilirsiniz. Ventilasyon Ayar Ekranı Şekil 3.5 Ayar Nemlendirici NEMLENDİRİCİ AKTİF (Aktif nemlendirmeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır), AÇIK/KAPALI Kullanılan nemlendirme türünü aktif (AÇIK) veya pasif (KAPALI) duruma getirebilirsiniz. Aktif nemlendirme 37ºC değerini; pasif nemlendirme ise 25ºC değerini varsayar. Bağıl nem değerleri ekshale edilen hacimleri telafi eder. Aralık: Aktif AÇIK/KAPALI Ventilatör tidal hacimleri BTPS (Ortam Basıncındaki Vücut Sıcaklığı, Doymuş) düzeltmesi yaparak verir ve görüntüler. L3264‐116 Rev. K 39 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Hasta Kimliği Hasta Kimliği. Bu ekranda alfanümerik bir hasta kimliği girebilirsiniz. Hasta kimliği oluşturmak için Dokunmatik Ekranda doğrudan Hasta KİMLİĞİ alanına basın. Hasta kimliği için mevcut karakterleri gösteren ikinci bir ekran belirir. Kontrol düğmesini kullanarak karakterler arasında gezinin. ACCEPT (KABUL) membran butonuna basarak her karakteri onaylayın ve Hasta Kimlik kodunu oluşturun. Hasta kimliği kodu tamamlandığında Dokunmatik Ekranda doğrudan Hasta KİMLİĞİ alanına basın. Şekil 3.6 Kontrol Düğmesi Not: Ayar sırasında dokunmatik ekranın altında bulunan bütün ana solunum kontrolleri etkindir. Ayrıca Gelişmiş Ayarlar ve Alarm Sınırları iletişim kutusu da ayar sırasında etkindir. Görüntülenen ayarları kabul etmek için AYAR TAMAM butonuna dokunun, ardından ventilatör Ayar Ekranı’ndayken yapılan değişiklikleri etkinleştirerek ventilasyona başlar. NPPV Kaçak Dengelemesi İnvaziv ventilasyon modları için Kaçak Dengelemesi’ni AÇIK veya KAPALI duruma getirebilirsiniz. Bu fonksiyon ventilatörün trake borularındaki kaçakları telafi etmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Genellikle dakikada 5 litreden az küçük kaçakları telafi edebilir. NPPV Kaçak Dengelemesi fonksiyonu bir maske (hava çıkışı olmayan) veya trake borusundaki ayarlanan durağan akışa ek olarak dakikada 40 litreyi bulan gaz akışı kaçağının otomatik olarak tespit edilmesi ve telafi edilmesini sağlar. Kaçak miktarının tespiti hastanın ekshalasyonu tamamlamasının ardından ekshalasyon sırasında yapılır. Daha sonra, kaçak dengelemesi durağan akışı PEEP sürdürülecek şekilde ayarlar ve hasta tetiklemesi için yeni bir başlangıç noktası belirler. Kaçak dengelemesi izlenen ekshale edilen hacim hesabına ilave hacim eklemez. Ekshale edilen hacim takibi ekshale edilen akış sensöründe akan hasta ekshalasyon hacmini göstermeye devam eder. 40 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Not: Ekshale edilen hacim ölçümü, hastanın ekshale ettiği hacimden ekshalasyon sırasında kaçakla kaybedilen hacim düşülerek elde edilen değeri gösterir.  İnvaziv ventilasyon varsayılan olarak KAPALI’dır.  İnvaziv olmayan ventilasyon varsayılan olarak AÇIK’tır.  NPPV modlarından biri seçildiğinde kaçak dengelemesi fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir ve NPPV modlarından birinden çıkıldığında kaçak dengelemesi fonksiyonu daha önceki veya varsayılan ayarlara döner.  Kaçak Dengelemesi AÇIK durumdayken dokunmatik ekranın altında vurgulanmış bir durum mesajı, “Kaçak Komp” görüntülenir. Ventilasyon Solunum Türünün ve Modunun Ayarlanması Mod seçim seçeneklerine erişmek için dokunmatik ekranın sol üst köşesindeki Mod göstergesine dokunun. Şekil 3.7 Mod Seçim Ekranı Mod Seçim ekranında görüntülenen seçenekler solunum türü ve ventilasyon uygulama modunun birleşimidir. L3264‐116 Rev. K 41 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Aşağıdaki solunum türü ve ventilasyon modları mevcuttur. Bir mod kabul edildiğinde dokunmatik ekranın sol üst köşesinde seçilen modun adı görüntülenir. Tablo 3.1 Gösterilen Modlar Gösterilen Mod Tanım Hacim A/C Assist ventilasyonlu hacim solunumu (varsayılan). Basınç A/C Assist ventilasyon özellikli Basınç solunumu. Hacim SIMV Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyonlu (SIMV) Hacim Solunumu. Basınç SIMV Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyonlu (SIMV) Basınç Solunumu. CPAP / PSV Basınç Destekli Ventilasyon özellikli Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (İstemli Solunum). APRV / BiPhasic İki farklı başlangıç noktası dönüşümlü basınç seviyesinde spontan istemli solunum veya zaman döngülü kontrollü ventilasyon. PRVC A/C Assist ventilasyon özellikli Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrollü Solunum. PRVC SIMV Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrollü solunum ve spontan solunumlar için ayarlanabilir düzeyde basınç desteği. NPPV A/C Assist Ventilasyonlu İnvaziv Olmayan Pozitif Basınçlı Ventilasyon. NPPV / SIMV Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyonlu (SIMV) İnvaziv Olmayan Pozitif Basınç. NPPV / CPAP PSV Basınç Destekli Ventilasyonlu İnvaziv Olmayan Pozitif Basınç ve Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (İstemli Solunum). Not: Yukarıda sıralanan modların tamamı Vela Comprehensive modelinde bulunmaktadır. Diğer Vela modellerinde yukarıdaki modların bir bölümü bulunabilir. 42 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Apne Yedekleme Ventilasyonu Şekil 3.8 CPAP/PSV modunda Apne seçenekleri APNE MODU seçenekleri APRV/BiPhasic, CPAP/PSV veya NPPV/CPAP PSV modlarından biri seçildiğinde görüntülenir. Apne yedekleme tüm SIMV ve CPAP modlarında aktiftir. SIMV modunda apne yedekleme solukları mevcut ventilatör solunum ayarlarında (Hacim veya Basınç) verilir. Apne yedeklemede solunum hızı daha yüksek bir hız ayarlanmadığı sürece varsayılan olarak 12’dir. Hasta arka arkaya iki soluk başlattığında veya Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basıldığında ventilatör apne yedeklemeyi durdurur ve mevcut ayarlarda ventilasyona devam eder. Not: APRV/BiPhasic, CPAP/PSV veya NPPV/CPAP PSV seçildiğinde aşağıdakileri yapmanız GEREKİR: 1. APNE yedekleme modu için solunum türünü seçin. 2. Dokunmatik ekranın alt tarafında görünen temel ayarları seçilen apne solunum türü için MOD KABUL butonuna basmadan önce ayarlayın. MOD KABUL butonuna basıldıktan sonra, apne solunum türü kontrolleri ekranda görünmez. Sadece aktif olan ve CPAP/PSV için gerekli kontroller ekranda görünür. Ekranın sol üst köşesindeki Mod Göstergesi seçeneğine dokunup Mod menüsünü açarak Apne Yedekleme kontrollerine dilediğiniz an erişebilirsiniz. Sonraki bölümde solunum türleri ve yetişkin ve pediyatrik hastalar için mevcut ventilasyon modu kombinasyonları açıklanmaktadır. L3264‐116 Rev. K 43 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Solunum Tipleri İki temel solunum türü vardır:  Zorunlu solunumlar (ventilatörde ayarlanmış parametrelere göre gönderilen solunumlar)  İstemli solunumlar (hasta tarafından başlatılan solunumlar) Tüm solunumlar dört değişkenle tanımlanır1:  Tetikleme (solunumu başlatır),  Kontrol (gönderimi kontrol eder),  Sınırlama (solunumu sonlandırır) ve  Döngü (solunumun ne sıklıkla verildiğidir). Zorunlu Solunumlar Zorunlu solunumlar ventilatör, hasta veya kullanıcı tarafından tetiklenir. Vela 2 türlü zorunlu solunum göndermektedir. Hacim solunumları; bunlar:  Akış kontrollü (inspirasyon);  Ayarlanan hacim veya maksimum inspirasyon basıncı ile sınırlandırılır ve  Hacim, akış ve zaman esas alınarak tekrarlanır. Not: Hacim Kontrollü solunum varsayılan solunumdur. Basınç solunumları; bunlar:  Basınç kontrollüdür (inspirasyon + PEEP);  Basınç ile sınırlandırılır (inspirasyon + PEEP + tolerans);  Zaman ve akış esas alınarak tekrarlanır. İstemli Solunumlar Tüm istemli solunumlar hasta tarafından tetiklenir, basınç kontrollüdür, hasta veya zaman döngülüdür. İstemli solunumlar basınç destekli (PSV) veya spontan olabilir. 1
Proceedings of the Consensus Conference on the Essentials of Mechanical Ventilators, Branson and Chatburn, 1992
44 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma PSV (Basınç Destekli Ventilasyon) solunumu istemli bir solunumdur ve inspirasyon sırasındaki basınç seviyesi ayarlanan PSV düzeyi ile PEEP basıncının toplamıdır. PSV solunumları:  Basınç kontrollü (ayarlanan PSV seviyesi + PEEP);  Basınç sınırlı (ayarlanan PSV seviyesi + PEEP + tolerans);  Zaman (PSV Tmaks) veya akış (PSV Döngüsü) döngülüdür. CPAP/PSV modu seçildiğinde Basınç Destek aktiftir. Spontan solunum istemli bir solunumdur ve inspirasyon sırasındaki basınç seviyesi PEEP düzeyinde ayarlanmıştır. Ventilasyon Modları ve Solunum Türleri İnvaziv Olmayan Ventilasyon Vela, standart çift uzatmalı veya çift lümenli “F” devre ile invaziv olmayan pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV) yapabilme kapasitesine sahiptir. Hassasiyeti oto döngü olmadan hasta eforuna uygun şekilde ayarlayın. Kaçak dengelemesinin etkinleştirilmesi veya Durağan Akış düzeyinin artırılması kaçakların bertaraf edilmesine ve hassasiyet ayarının optimize edilmesine yardımcı olabilir. Yeterli monitörizasyonu sağlarken gereksiz uyarılardan kaçınmak için alarmları ayarlayın. Gerekirse Genişletilmiş Fonksiyonlar Ekranı’nda (bkz. Bölüm 4, Sayısal Değerler ve Ekranlar) Düşük Dakika Hacmi alarmını KAPALI duruma getirebilirsiniz. NPPV Modları arasında NPPV/AC, NPPV/SIMV ve NPPV/CPAP/PS bulunmaktadır. NPPV modlarından biri seçildiğinde kaçak dengelemesi fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir ve NPPV modlarından birinden çıkıldığında kaçak dengelemesi fonksiyonu daha önceki veya varsayılan ayarlara döner. İnvaziv Olmayan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NPPV) yapılabilmesi için hastanın Vela’ya bağlanması amacıyla bir yüz maskesi veya burun maskesi kullanılır. Vela, NPPV modlarından birinde zorunlu solunum uygulamak veya hastanın inspirasyonuna destek olmak için pozitif basınçlı solunum uygulayacaktır (aşağıya bakınız). Ventilatörün hastaya maske ile bağlanması kaçaklara sebep olabileceği için durağan akışa ek olarak dakikada 40 litreye kadar kaçak olsa bile ayarlanan basınçların sürdürülmesi için bir kaçak dengelemesi mekanizması kullanılır. L3264‐116 Rev. K 45 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Not: Maskenin kendisi trake veya trakeostomi borusuna nispeten ek geri soluma hacmine yol açabilir. Kullanıcı ek geri soluma hacminin olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Hastanın oro ve/veya nazofarinjeal havayolu hacmi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hacim spontan solunum yapan hasta ile aynı olsa da, trake boru bağlantısı ile karşılaştırıldığında ek geri soluma hacmidir. Normal şartlarda hasta hareket ettiğinde veya maskenin pozisyonu değiştirildiğinde küçük bir kaçak görülecektir. Genelde bu küçük maske kaçağı maskeden ekshale edilen karbondioksitin bir kısmını da içerecek, dolayısıyla ek ölü boşluğu azaltacaktır. Vela ile birlikte sadece invaziv olmayan ventilasyon için özel olarak üretilmiş ve etiketlenmiş maskeler kullanılmalıdır. Maskelerde valf veya kaçak hava deliği olmamalıdır. Maske Kaçak dengelemesi durağan akış artı dakikada 40 litreye kadar etkilidir. Maskenin hastanın yüzü ile makul oranda sızdırmazlık sağlaması önemlidir. Aşırı kaçak ekshale edilen hacim ölçümünün doğruluğunu olumsuz yönde etkileyecektir. NPPV A/C NPPV Assist Kontrol (A/C), Basınç Kontrollü solunum olarak verilir. Herhangi bir hasta tetiklemesi Basınç Kontrollü solunum yaptırılmasını sağlar ve solunum paterni genelde zaman döngülüdür (daha fazla bilgi için bkz. Basınç A/C modu). NPPV SIMV NPPV SIMV bir Basınç Kontrol SIMV modudur. SIMV zaman senkronizasyonlu zorunlu solunum Basınç Kontrollü solunumlardır; spontan solunumlar ise CPAP tipi solunumlar veya kullanıcının takdirine bağlı olarak Basınç Destekli Solunumlardır (daha fazla bilgi için bkz. Basınç Destek modu). 46 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma NPPV CPAP / PSV NPPV CPAP/PSV , ayarlanan başlangıç basıncında CPAP solunumu ve birleşik ayarlanabilir basınç olarak Basınç Destek kullanımı seçeneğinden oluşur (bkz. Basınç Destek ve CPAP). Assist Kontrol Ventilasyon(A/C) Solunum
Aralığında
Geçen Süre
Solunum
Aralığında
Geçen Süre
Zorunlu Solunum (Solunum Aralığında Geçen Süre)
Zorunlu Solunum (Hasta Tetiklemeli)
Şekil 3.9 Assist Kontrol Ventilasyonu Dalgaformu Bütün hastalar için varsayılan moddur. Assist Kontrol ventilasyon modunda, başlatılan ve gönderilen tüm soluklar zorunlu soluklardır. Solunum aşağıdakilerden biri ile tetiklenir:  Hasta eforu inspirasyon tetikleme mekanizmasını aktif hale getirir,  SOLUK SAYISI kontrolü ile ayarlanan solunum aralığı zaman aşımına uğrar,  Kullanıcı MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM) butonuna basar. Solunum ne ile tetiklenirse tetiklensin, solunum aralığı zamanlama mekanizması sıfırlanır. Hastanın solunumu ayarlanan solunum hızından fazla ise, solunumu hastanın başlatması mümkündür. Hasta aktif olarak solunum yapmıyorsa, ventilatör otomatik olarak ayarlanan aralıkta (ayarlanan solunum hızı) hastaya solunum yaptırır. Assist/Kontrol modunda istemli solunum mümkün değildir. L3264‐116 Rev. K 47 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) SIMV modunda , ventilatör hastaya hem zorunlu hem de istemli solunum yaptırır. Zorunlu solunumlar, SIMV “zaman penceresi” açıkken ve aşağıdakilerden biri oluştuğunda yaptırılır:  Hasta eforu algılandığında;  Solunum aralığı süresince hasta eforu algılanmadığında;  MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM) butonuna basıldığında. SIMV Hızı = 6 BPM
10
Saniye
10
Saniye
10
Saniye
10
Saniye
10
Saniye
Basınç
10
Saniye
Süre
SIMV Penceresi Açık
Hasta tetiklemeli Hacim Solunumu
Basınç Destekli Solunum
Şekil 3.10 SIMV Dalgaformu Ayarlanan solunum hızı, solunum aralığını belirler. Zaman aralığı dolduğunda veya MANUAL BREATH butonuna basıldığında sıfırlanır. SIMV modunda Apne Yedekleme Ventilasyonu aktiftir. Ventilatör, apne yedekleme ventilasyonu sırasında apne “zaman aşımı” periyodunda soluk algılanmazsa zorunlu solunum yaptırır. SIMV modunda solunum mevcut ventilatör ayarları ile yaptırılır, varsayılan olarak minimum hız dakikada 12 soluktur. “Zaman aşımı” periyodu Alarmlar ekranında Apne Aralığı ile belirlenir. Apne yedekleme ventilasyonu başladığında yüksek öncelikli bir sesli ve görsel alarm devreye girer. Hasta arka arkaya iki soluk başlattığında veya Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basıldığında ventilatör apne yedeklemeyi durdurur ve mevcut ayarlarda ventilasyona devam eder. 48 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma BASINÇ
Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) / Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) SÜRE
İstemli Solunum
Şekil 3.11 CPAP Dalgaformu CPAP/PSV modunda , zorunlu MANUEL BREATH (MANUEL SOLUNUM) butonuna basılmadıkça tüm soluklar hasta tarafından başlatılan istemli soluklardır. Manuel Solunum butonuna basıldığında, seçilen Apne Yedekleme kontrol ayarlarıyla tek bir soluk gönderilir. CPAP modunda Basınç Destek aktiftir (Bu bölümdeki İstemli Solunumlar’a bakınız). CPAP/PSV modunda Apne Yedekleme ventilasyonu aktiftir. Apne Yedekleme sırasında ayarlanan apne “zaman aşımı” aralığında soluk algılanmazsa ventilatör otomatik olarak solunumu başlatır. Apne “zaman aşımı” aralığı Apne Aralığı alarm ayarıdır. Ventilatör, apne yedekleme ventilasyonunun başlangıcında zorunlu bir soluk gönderir. Hasta arka arkaya iki soluk başlatana veya Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basılana kadar ventilatör ayar sırasında APNE MODU’nda seçilen mevcut solunum ayarlarında solunum yaptırmaya devam eder. Ayar sırasında, apne yedekleme uygulaması için Hacim veya Basınç solunumu seçenekleri sunulur. Seçim yapılmazsa ventilatör apne yedekleme soluklarını varsayılan soluk tipi ve kontrol ayarlarında verir. Hız dakikada 12 soluktan daha düşük bir değere ayarlanırsa apne yedekleme varsayılan olarak 12’ye ayarlanır. Not: CPAP/PSV seçildiğinde aşağıdakileri yapmanız GEREKİR: 1. APNE yedekleme modu için solunum türünü seçin. 2. Dokunmatik ekranın alt tarafında görünen temel ayarları seçilen apne solunum türü için MOD KABUL butonuna basmadan önce ayarlayın. MOD KABUL butonuna basıldıktan sonra, apne solunum türü kontrolleri ekranda görünmez. Sadece aktif olan ve CPAP/PSV için gerekli kontroller ekranda görülür. Ekranın sol üst köşesindeki Mod Göstergesi seçeneğine dokunup Mod menüsünü açarak Apne Yedekleme kontrollerine dilediğiniz an erişebilirsiniz. L3264‐116 Rev. K 49 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Havayolu Basıncı Tahliye Ventilasyonu (APRV / BIPHASIC) APRV / BiPhasic zaman döngülü basınç modudur. Ventilatör zamanı temel alarak iki farklı başlangıç basıncı arasında tekrarlar ve hasta eforuyla senkronize edilebilir. Kontrollü ventilasyon, belirli zamanlarda başlangıç basınçları arasında dönüşüm yaparak sürdürülebilir. Spontan solunumlu hastalara rahatlık sağlamak için basınç desteği ilave edilebilir. Bu modda, hasta ayarlanan iki başlangıç basınç seviyesinden birinde spontan solunum yapabilir. Bunlar Üst Basınç ve Alt Basınç kontrolleri kullanılarak ayarlanır. Zaman döngüsünde her basınç için maksimum süre Yüksek Süre ve Düşük Süre kontrolleriyle ayarlanır. Kullanıcı, Yüksek Süre ve Düşük Süre kontrollerinin gelişmiş ayarları olan Yüksek Süre ve Düşük Süre Senkr kontrollerini kullanarak ilgili tetikleme (Senkr) pencerelerinin uzunluğunu da ayarlayabilir. Senkr pencereleri, ayarlanan Yüksek Süre ve Düşük Süre kontrolleri %5’lik basamaklarla artırılarak, %0’dan %50’ye kadar ayarlanabilir. Ventilatör, inspirasyon akışını algılayarak veya T Düşük Senkr penceresinde algılanan ilk inspirasyon eforunu kullanarak Alt Basınç ve Üst Basınç arasındaki değişimi senkronize eder. Üst Basınç kontrolünden Alt Basınç kontrolüne geçiş T Yüksek Senkr penceresi açıldıktan sonra algılanan ilk inspirasyon sonunda meydana gelir. Paw [cmH20]
Akış [l/dk]]
Vt [ml]
(1) = Yüksek Süre, Üst Basınç (2) = Düşük Süre, Alt Basınç
Şekil 3.12 APRV / BiPhasic Modu
50 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma APRV / BiPhasic modunda aktif olan temel kontroller Yüksek Süre, Üst Basınç, Düşük Süre, Alt Basınç, Basınç Destek, Akış Tetikleme ve %O2’dir. APRV / BiPhasic modundaki mevcut ileri ayarlar T Yüksek PSV, T Yüksek Senkr, T Düşük Senkr, Basınç, Basınç Destek Döngüsü, Basınç Destek Tmaks ve Durağan Akış’tır. Not: Yüksek Süre ve Düşük Süre süre döngülü bir geçiş için maksimum süre ayarlarıdır. Gerçek süreler hastanın spontan solunum paternine ve Senkr pencere ayarına göre değişiklik gösterebilir. Senkr %0’a ayarlandığında basınç seviyeleri arasındaki geçiş sadece süreye dayalı olarak yapılır ve hasta eforuyla senkronizasyon sağlanmaz. MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM) butonu APRV/BiPhasic modunda aktif değildir. APRV / BiPhasic modunda ayarlanabilen PSV APRV/BiPhasic modunun ayarlanabilir PSV özelliği vardır. PSV geçerli faz başlangıç basıncının üzerinde gönderilir. T Yüksek PSV (gelişmiş Yüksek Süre ayarı) devreye sokulduğunda PSV solunumları Yüksek Süre sırasında da mevcut olur. T Yüksek PSV devredeyse, Yüksek Süre sırasında ventilatör hem Alt Basınç hem de Üst Basınç için aynı PSV seviyesini gönderir. APRV / BiPhasic Modunda Apne Ventilasyonu APRV/BiPhasic Modunda Apne Ventilasyonu vardır. Hasta spontan efor başlatmazsa veya ventilatör apne aralığı geçmeden önce basınç seviyeleri arasında zaman döngüsü yapmazsa, ventilatör apne alarmı verir ve apne ventilasyonu ayarlarıyla apne ventilasyonu yapmaya başlar. Hastanın spontan eforu veya başlangıç basıncında geçiş apne alarmı ve zamanlayıcıyı sıfırlar ve ventilatörü APRV/BiPhasic ventilasyonuna döndürür. L3264‐116 Rev. K 51 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Havayolu Basıncı Tahliye Ventilasyonu Zaman Senkronizasyonu (APRV / BIPHASIC) Basınç
Yüksek Süre
Üst Basınç
Düşük Süre
Alt Basınç
Süre
İstemli Solunum
Spontan Solunum Üst Basınç’a geçişi tetikler
Spontan Solunum Alt Basınç’a geçişi tetikler
Şekil 3.13 APRV / BIPHASIC Zaman Senkronizasyonu Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrolü (PRVC) Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrolü (PRVC) solunumları basınç solunumlarıdır ve ayarlanan hacim değerine ulaşmak için basınç otomatik olarak değiştirilir. PRVC solunumları:  Basınç (inspirasyon + PEEP) ve hacim kontrollüdür;  Basınç ile sınırlandırılır (inspirasyon + PEEP + tolerans);  Zaman döngülüdür. PRVC solunum işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:  PRVC seçildiğinde, 40 milisaniye duraklama ile ayarlanan tidal hacme ulaşmak üzere azalan bir akış ile hastaya hacim kontrollü test solunumu yaptırılır. İstem sistemi test solunumu sırasında aktiftir.  Ventilatör ilk basınç kontrol solunumunda hedef solunumu test solunumunun inspirasyon basıncı sonuna ayarlar.  Sonraki soluk ve takip eden soluklar basınç kontrollü solunumlar olarak gönderilir.  İnspirasyon basıncı, bir önceki solunumun dinamik kompliyansına ve ayarlanan tidal hacme bağlıdır. 52 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma  Birbirini takip eden iki solunum arasındaki maksimum adım değişikliği 3 santimetrelik su basıncıdır.  Tek bir solunumda gönderilen maksimum tidal hacim, hacim sınırı ayarıyla belirlenir. Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi durumunda test solunumu serisi başlatılır:  (PRVC) Modunun girilmesi  PRVC sırasında ayarlanan tidal hacmin değiştirilmesi  Hacim Sınırı ayarına ulaşılması  Gönderilen tidal hacmin ayarlanan hacmin > 1,5 katı olması  Aşağıdaki alarmlardan birinin devreye girmesi – Yüksek Tepe Basınç Alarmı – Düşük Tepe Basınç Alarmı – Hasta Devresi Bağlantısı Yok Alarmı İkaz! Test soluğunun zamanında verildiğinden emin olmak için Alt Basınç alarmı PEEP veya üzerinde ayarlanmalıdır. Not: Basınç ve ses ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için PRVC’de alarm sınırları ve Ses Sınırı ayarlanmalıdır. L3264‐116 Rev. K 53 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi PRVC Solunum Tipine Bağlı Modlar PRVC Assist Kontrol (A/C) Modu Tüm solunumlar zorunlu solunumdur. Soluk hasta eforunun algılanması, solunum aralığı zaman aşımı veya MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM) butonunun etkinleştirilmesi ile tetiklenebilir. Solunumun başlaması ile solunum aralığı sıfırlanır. Hasta bütün solukları başlatabilir. Hasta eforu olmadığında ayarlanan solunum hızında solunum yaptırılır. Paw [cmH20]
Akış [l/dk]]
Vt [ml]
Şekil 3.14 PRVC A/C (Hedef hacme ulaşmak için test solunumu ile PRVC A/C (1) ve adım değişiklikleri (2‐4)) PRVC A/C modunda aktif olan temel kontroller Soluk Sayısı, Hacim, İnspirasyon Süresi, PEEP, Akış Tetikleme ve %O2’dir. 54 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma PRVC SIMV Modu SIMV modunda, ventilatör hastaya hem zorunlu hem de istemli solunum yaptırabilir. Zorunlu solunum, SIMV “zaman penceresi” açıkken ve aşağıdakilerden biri oluştuğunda yaptırılır: hasta eforu algılandığında, solunum aralığı süresince hasta eforu algılanmadığında veya MANUAL BREATH (MANUEL SOLUNUM) tuşu etkinleştirildiğinde. Paw [cmH20]
Akış [l/dk]]
Vt [ml]
Şekil 3.15 Zorunlu (1) ve destekli (2‐4) solunumlu PRVC SIMV PRVC SIMV modunda aktif olan temel kontroller Soluk Sayısı, Hacim, İnspirasyon Süresi, Basınç Destek, PEEP, Akış Tetikleme ve %O2’dir. PRVC SIMV modundaki mevcut ileri ayarlar Hacim Sınırı, Basınç Destek Akış Döngüsü, Basınç Destek Tmaks ve Durağan Akış’tır. Temel Solunum Kontrolleri Temel solunum kontrolleri kullanıcı tarafından ayarlanan ve hastaya solunum yaptırma yolunu direkt olarak etkileyen kontrollerdir. Bu kontroller dokunmatik ekranın altında yer almaktadır. Sadece seçilen mevcut ventilasyon modunda aktif olan kontroller gösterilir. L3264‐116 Rev. K 55 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablo 3.2 Temel Solunum Kontrolleri Görüntülenen Kontrol bpm Soluk Sayısı ml Vt cmH2O İnsp. Basıncı L/dk Tepe Akışı sn İnsp. Süresi sn İnsp. Durdur cmH2O PSV cmH2O PEEP L/dk Akış Tetikleme % %O2 Tanım Aralık Soluk / Dakika cinsinden Solunum Hızı 2 ila 80 bpm Mililitre cinsinden tidal hacim 50 ila 2.000 ml Santimetre su basıncı cinsinden İnspirasyon Basıncı 1 ila 100 cmH2O Litre / Dakika cinsinden İnspirasyon Tepe Akışı 10 ila 140 L/dk Saniye cinsinden İnspirasyon Süresi 0,30 ‐ 10 san. Gönderilen her Hacim solunumu için etkili olacak bir inspirasyon durdurma ayarı yapar Santimetre su basıncı cinsinden Basınç Desteği KAPALI, 0,1 ‐ 2,0 sn KAPALI, 1‐60 cmH20 Santimetre su basıncı cinsinden Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı Litre/Dakika cinsinden İnspirasyon Akış Tetiklemesi 0 ‐ 35 cmH2O Hastaya gönderilen havadaki oksijen yüzdesini kontrol eder %21 ila %100 1 ila 20 L/dk Temel Bir Kontrolün Aktif Hale Getirilmesi Temel bir solunum kontrolünü aktif hale getirmek için kontrolün hemen üzerindeki dokunmatik ekran alanına basın. Kontrolün rengi değişerek vurgulu hale gelir ve kontrolün aktif olduğunu gösterir. Vurgulanan kontrolün ayarlarını değiştirmek için dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini döndürün. Saat yönünde çevrilerek değer artırılır, saat yönünün tersine çevrilerek ise azaltılır. Şekil 3.16 Kontrol Düğmesi Doğrudan dokunmatik ekrandaki vurgulanan kontrolün üzerine dokunarak veya kontrol düğmesinin yanındaki ACCEPT (KABUL) membran butonuna basarak görüntülenen değeri onaylayabilirsiniz. Kontrolün rengi normale döner ve ventilatör yeni ayarıyla çalışmaya başlar. CANCEL (İPTAL) butonuna basıldığında veya ayarlanan değer 15 saniye içinde onaylanmazsa ventilatör önceki ayarları ile çalışmaya devam eder. 56 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Not: Tüm kontroller her modda aktif değildir ve bazılarının etkisi seçilen ventilasyon moduna göre değişiklik gösterebilir. Temel Solunum Kontrollerinin Tanımları Solunum Hızı (Soluk Sayısı) Solunum hızı kontrolü ile solunum aralığı ayarlanır. Seçilen ventilasyon moduna bağlı olarak işlevi değişir ve seçilen moda bağlı olarak solunum döngüsünde farklı etkileri vardır. Aralık: 2 ila 80 bpm Varsayılan: 12 bpm Tidal Hacim (Hacim) Hacim solunumu ile hastaya gönderilen havanın hacmi belirlenir. İnspirasyon Akışı, Dalgaformu ayarı ve Tidal Hacim ayarı ile hastaya gönderilecek havanın akış biçimi belirlenir. Aralık: 0,05 ila 2,0 L Varsayılan: 0,50 L İç çekme: 1,5 x Hacim İnspirasyon Basıncı (İnsp. Basıncı) Zorunlu solunum süresince ventilatör, devredeki İnspirasyon Basıncını kontrol eder. Basınç solunumlarında, ulaşılan basınç seviyesi ayarlanan İnsp. Basınç seviyesi ile PEEP değerinin toplamıdır. Aralık: 1 ila 100 cmH2O Maksimum Akış: 180 L/dk Varsayılan: 15 cmH2O İnspirasyon Süresi (İnsp. Süresi) İnsp. Süresi kontrolü ile tüm zorunlu solunumlarda inspirasyon süresi döngü değişkeni ayarlanır. Aralık: 0,3 ila 10,0 saniye Varsayılan: 1,0 saniye Tepe Akış Hacim modlarında Tepe Akış ayarı zorunlu soluğun inspirasyon fazında soluğun verildiği akışı kontrol eder. Aralık: 10 ila 140 L/dk Varsayılan: L3264‐116 Rev. K 35 L/dk 57 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi İnspirasyon Durdurma (İnsp. Durdur) Hacim kontrollü soluklar için inspirasyon durdurma süresi ayarlanır. Aralık: Kapalı, 0,1 ‐ 2,0 sn Varsayılan: Kapalı PSV (Basınç Desteği) PSV kontrolü basınç destekli solunumlarda hasta devresindeki basıncı ayarlar. Aralık: Kapalı, 1 ila 60 cmH20 Maksimum Akış: Varsayılan: 180 L/dk Kapalı Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP ) PEEP basıncı, ekshalasyon sonunda hasta devresinde kalan basınç miktarıdır. Aralık: 0 ila 35 cmH2O Varsayılan: 3 cmH2O İnspirasyon Akışı Tetiklemesi (Akış Tetikleme) Net Akış İnspirasyon Akış Tetikleme ayarından daha büyük olduğunda inspirasyon tetik mekanizması devreye girer. Net Akış [Verilen Akış ‐ Ekshale Edilen Akış] olarak tanımlanır. Aralık: 1 ila 20 L/dk Varsayılanlar: 2 L/dk %O2 %O2 kontrolü hastaya gönderilen gazdaki oksijen yüzdesini kontrol eder. Aralık: %21 ila %100 Varsayılan: %21 Yüksek Basınç (Üst Basınç) Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modunda mevcuttur. Yüksek Süre sırasında elde edilen başlangıç basıncını kontrol eder. Aralık: 0 ila 60 cmH2O Varsayılan: 15 cmH2O Yüksek Süre Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modunda bulunur ve Yüksek Basınç ayarının korunacağı maksimum süreyi ayarlar. Aralık: 0,3 ila 30 saniye Varsayılan: 58 4 saniye L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Düşük Süre Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modunda bulunur ve Alt Basınç ayarının korunacağı maksimum süreyi ayarlar. Aralık: 0,3 – 30 saniye Varsayılan: 2 saniye Düşük Basınç APRV / BIPHASIC Modu’nda, Düşük Süre sırasında erişilen başlangıç basıncını kontrol eder. Aralık: 0 ila 45 cmH2O Varsayılan: 6 cmH2O İleri Ayarlar Mod ve temel solunum kontrolleri ayarlandığında, ayarlanan mevcut moddan İleri Ayarlar’a girerek hastaya gönderilen mevcut soluğun özelliklerini daha da geliştirebilirsiniz. İleri ayarlar her temel soluk kontrol ayarına özel düzenlemeler yapmanıza izin verir. İleri Ayarlar’a Erişim İleri ayarlara erişmek için dokunmatik ekranın sağ alt köşesinde Sınırlar, Ayarla ve Yazdır butonlarının yanında bulunan İLERİ AYARLAR butonuna (bkz. Şekil 3.17) dokunun. Kontrole dokunarak ve bu kontrolü vurgulayarak temel bir kontrol seçtiğinizde, seçilen bu kontrolün ileri ayarları mevcut ileri ayarlar penceresinde görüntülenir. Şekil 3.17 İleri ayarlar ekranına erişim Şekil 3.18 İleri ayarlar göstergesi L3264‐116 Rev. K 59 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi NOT: İleri bir ayarı mevcut olan Temel Kontroller’in adının sağında sarı renkli bir üçgen görüntülenir. NOT: Her temel kontrolün ileri ayarı yoktur. 60 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Tablo 3.3 Solunum Türü ve Modu ile İlişkili Kontroller ve İleri Ayarlar HACİM A/C HACİM SIMV √ √ √ √ √ NPPV A/C NPPV / SIMV NPPV / CPAP / PS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Vsenkronize (Hacim sınırı, Akış Döngüsü), İç Çekme, Dalgaformu Durağan akış L3264‐116 Rev. K PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış √ PC Akış döngüsü, PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış √ PC Akış döngüsü, Durağan Akış √ PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış, T Yüksek Senkr, T Yüksek PSV, T Düşük Senkr √ (VSENKR
ONİZEDE YOK) PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış Hacim sınırı, PC Akış döngüsü, PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış APRV / BIPHASIC √ (VSENKR
ONİZEDE YOK) PSV cmH2O NPPV PSV cmH2O PEEP cmH2O AKIŞ TETİKLEME L/dk % OKSİJEN %O2 ÜST HACİM cmH2O YÜKSEK SÜRE sn DÜŞÜK SÜRE sn ALT HACİM cmH2O APNE (HACİM VE BASINÇ) AYARLARI HER MOD İÇİN MEVCUT İLERİ AYARLAR CPAP / PSV Durağan akış, Hacim Sınırı, PC Akış döngüsü İNSP. DURDUR sn PRVC SIMV Garanti Hacim, PC Akış döngüsü, PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış TEMEL KONTROLLER SOLUK SAYISI bpm HACİM ml İNSP. BASINCI cmH2O NPPV İNSP. BASINCI cmH2O TEPE AKIŞI L/dk İNSP. SÜRESİ sn BASINÇ BASINÇ PRVC A/C SIMV A/C Vsenkronize, İç Çekme, Dalgaformu, PSV döngüsü, PSV Tmaks, Durağan akış, Hacim sınırı*, Akış Garanti Hacim, PC Akış döngüsü, Durağan akış SOLUNUM TÜRÜ & MODU 61 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi İleri Ayarlar Karakteristikleri ve Aralıkları Garanti Hacim (Comprehensive) Garanti Hacim kontrolü aktive edildiğinde basınç kontrollü solunumda ventilatörden hastaya verilen minimum tidal hacmi ayarlar. Bu kontrol daima, basınç kontrollü ventilasyonda zaman döngüsü kriteri ile birlikte kullanılır. Garanti Hacim ayarı yapıldığında ventilatör, ayarlanan inspirasyon süresinde Garanti Hacim ayarının gönderilmesi için gerekli olan inspirasyon akışını hesaplar. Basınç Kontrollü soluk gönderildiğinde ve Tepe Akışı hesaplanan bu tepe inspirasyon akışına indiğinde, Hedef Hacim karşılanmazsa, ayarlanan Garanti Hacmin verildiğinden emin olunması için ventilatör otomatik olarak sürekli akışa geçecektir. İnspirasyon süresi dolduğunda ve Garanti Hacim verildiğinde ventilatör ekshalasyona geçecektir. Basınç kontrollü solunum yaptırılırken Garanti Hacim değeri yakalanır veya aşılırsa, ventilatör solunumu normal Basınç Kontrollü solunum olarak tamamlar. Garanti Hacim kontrolü basınç kontrollü solunumda etkinleştirildiğinde ventilatörden hastaya gönderilen minimum tidal hacim. Aralık: KAPALI, 0,05 ila 2,0 L Varsayılanlar: KAPALI Hacim Sınırı Hacim Sınırı ayarı basınç solunumunun hacim sınırını belirler ve sadece PRVC/Vsenkronize solunumunda aktiftir. Hastaya gönderilen hacim ayarlanan Hacim Sınırı değerini yakalar veya aşarsa solunumun inspirasyon fazı sonlandırılır. Hacim sınırı eşiğine ulaşıldığında ventilatör mesaj çubuğunda “Hacim Limitlemeli Sonlandı” yazısı görülür. Aralık: 0,05 ila 2,50 L Varsayılan: 62 2,50 L L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma Not: Aşırı inspirasyon akış hızı veya çok kompliyant ventilatör devreleri hacim sınırı ayarını aşan bir tidal hacim gönderilmesini sağlayabilir. Bu ventilatör devresinin geri tepmesine ve hastaya ilave tidal hacim göndermesine bağlıdır. Gönderilen tidal hacimlerin Hacim Sınırının doğruluğunu sağlamak için yakından izlenmesi gerekir. Vsenkronize Vsenkronize Hacim Assist Kontrol ve Hacim SIMV modlarında seçilebilir. Vsenkronize seçildiğinde, azalarak ayarlanan tidal hacme ulaşan bir hacim test solunumu akışı oluşturulur. Bu test solunumu sırasında 40 milisaniyelik bir post‐inspirasyon duraklaması görülür. Ventilatör, Basınç Kontrollü solunum için bu post‐inspirasyon duraklama basıncını kullanarak sonraki solunumun hedef basıncını ayarlar. Sonraki soluk ve takip eden tüm soluklar Basınç Kontrollü soluklar olarak gönderilir. Önceki solunumun dinamik kompliyansına dayanan hedef hacmin korunması için inspirasyon basıncı ventilatör tarafından otomatik olarak ayarlanır. Birbirini takip eden iki solunum arasındaki maksimum adım değişikliği 3 santimetre su basınçtır. Tek bir solunumda gönderilen maksimum tidal hacim Hacim Sınırı ayarıyla belirlenir. Vsenkronize solunumları:  Basınç (inspirasyon + PEEP) ve hacim kontrollüdür  Basınç sınırlıdır (inspirasyon + PEEP + tolerans)  Zaman ve akış döngülüdür. Vsenkronize’deki inspirasyon süresi, dolaylı olarak tepe inspirasyon akışının ayarlanmasıyla tespit edilir. Ayarlanan inspirasyon süresi mesaj çubuğunda gösterilir. Vsenkronize solunum işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi durumunda test solunumu serisi başlatılır:  (Vsenkronize) Moduna girilmesi  Vsenkronize sırasında ayarlanan tidal hacminin değiştirilmesi  Hacim Sınırı ayarına ulaşılması  Gönderilen tidal hacmin ayarlanan hacmin > 1,5 katı olması  Aşağıdaki alarmlardan birinin devreye girmesi – Yüksek Tepe Basıncı – Düşük Tepe – Hasta Devresi Bağlantısı Yok L3264‐116 Rev. K 63 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Dalgaformu Comprehensive modelde hacim solunumlarında akış kullanıcı tarafından seçilecek iki farklı dalgaformundan biri şeklinde hastaya gönderilebilir: Azalan veya Kare. Bütün modellerde varsayılan dalgaformu Azalan Dalgadır. Azalan Dalga (Azalan) Ventilatör hastaya başlangıçta tepe akışı ayarında gaz gönderir, akış tepe akış değerinin %50’sine ulaşana kadar düşer. Kare Dalga (Kare) (sadece Comprehensive) Ventilatör inspirasyon süresince hastaya ayarlanan tepe akışı değerinde gaz gönderir. İç Çekme Bu ayar AÇIK olduğunda, ventilatör iç çekme hacim solunumları gönderir. Hangisi daha önce olursa her 100 solunumda bir veya her 7 dakikada bir, takip edecek normal solunum yerine, iç çekme hacim solunumu verilir. Aralık: Kapalı, Açık (her 100 solunumda veya 7 dakikada bir) İç Çekme Hacmi: Ayarlanan tidal hacmin 1,5 katı İç Çekme Solunum Aralığı (sn): Ayarlanan Normal Solunum Aralığı x 2 (Assist modu) veya ayarlanan Normal Solunum Aralığı (SIMV modu) Varsayılan: Kapalı İç çekme solunumları yalnızca Assist ve SIMV modlarında geçerlidir. Durağan Akış Aralık: 10 ila 20 L/dk Varsayılanlar: 10,0 L/dk PC Akış Döngüsü PC solunumundaki inspirasyon fazının sona erdiği tepe inspirasyon akışının yüzdesini ayarlar. Aralık: %5 ila %70 Varsayılan: Kapalı PC Akış Döngüsü sadece Basınç Kontrollü soluk için aktiftir. PSV Döngüsü PSV solunumundaki inspirasyon fazında sona eren tepe inspirasyon akışının yüzdesini ayarlar. Aralık: %5 ila %70 Varsayılan: %25 PSV Döngüsü sadece PSV solunumları için aktiftir. 64 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 3 Çalıştırma PSV Tmaks Basınç destekli solunumlarda maksimum inspirasyon süresini kontrol eder. Aralık: 0,3 ila 3,0 saniye Varsayılan: 3,0 saniye % T Yüksek Senkr % T Yüksek Senkr, Üst Basınç’tan Alt Basınç’a geçiş için tetikleme (senkronizasyon) penceresini ayarlar. Bu geçiş Senkronizasyon penceresi açıldıktan sonra algılanan ilk inspirasyonun sonunda meydana gelir. Aralık: %0 – %50 Varsayılan: %0 T Yüksek PSV T Yüksek PSV Yüksek Sürede basınç desteğinin aktif olmasını sağlar. Yüksek Süredeki Basınç Desteği Alt Basınçtaki ile aynı PSV düzeyinde verilir. Aralık: 0 = KAPALI, 1 = AÇIK Varsayılan: 0 = KAPALI % T Düşük Senkr % T Düşük Senkr, Alt Basınç’tan Üst Basınç’a geçiş için tetikleme (senkronizasyon) penceresini ayarlar. Bu geçiş Senkronizasyon penceresi açıldıktan sonra algılanan inspirasyon akışı veya ilk algılanan inspirasyon eforu ile meydana gelir. Aralık: %0 – %50 Varsayılan: %0 L3264‐116 Rev. K 65 Bölüm 3 Çalıştırma Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 66 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 4
Kullanım Kılavuzu Sayısal Değerler ve Ekranlar Grafik Ekranları Ana Ekran: Dalgaformları Şekil 4.1’de gösterildiği gibi aynı anda maksimum üç dalgaformu seçilebilir ve ANA ekranda gösterilebilir. Kırmızı çizgi zorunlu solunumdaki inspirasyon bölümünü belirtir. Sarı çizgi destekli veya spontan solunumdaki inspirasyon bölümünü belirtir. Mavi çizgi solunumun ekspirasyon fazını temsil eder. Dalgaformu
Başlığı
Ekranı
Şekil 4.1 Ana Ekranda Gösterilen Dalgaformu Grafikleri Dalgaformu başlığına dokunup vurgulandığında, dokunmatik ekranda içinde dalgaformu seçeneklerinin olduğu kaydırmalı bir menü açılır. Dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. Seçim yapmak için kontrol düğmesinin yanındaki Accept (Kabul) butonuna basın. Yazdır dokunmatik ekran butonu ve FREEZE (DONMA) membran tuşuna basmadığınız sürece tüm dalgaformları sürekli olarak güncellenir. Yazdır butonuna dokunursanız veriler bağlı bir paralel yazıcıya transfer edilirken ekran bir anlığına donar. Yazdırılacak veriler alındıktan sonra aktif ekranın güncellemesi devam eder. FREEZE membran butona basıldığında ekran donar, ikinci kez basıldığında ekran tekrardan güncelleştirilir. L3264‐116 Rev. K 67 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablo 4.1 Dalgaformu Seçenekleri Başlık Göstergesi Gösterilen Dalgaformu Aralık Paw (cmH2O) Havayolu Basıncı Minimum Maksimum –5 ila + 10 cmH2O –60 ila + 120 cmH2O V (L/dk) Akış Minimum Maksimum – 6 ila + 6 L/dk – 300 ila + 300 L/dk Vt (ml) Havayolu Tidal Hacmi Minimum Maksimum –20 ila + 60 ml –700 ila + 2100 ml PCO2* Solunum döngüsü boyunca CO2 değeri Minimum Maksimum –10 ila + 30 mmHg –60 ila + 180 mmHg *Seçenek (sadece kurulduğunda ve etkinleştirildiğinde) Eksen Aralıkları Gösterilen grafiklerin skalası (dikey eksen) ve tarama hızı (yatay eksen) dokunmatik ekran kullanılarak değiştirilebilir. Gösterilen aralığı değiştirmek için, görüntülenen grafiğin eksenlerinden birine dokunarak vurgulayın. Vurgulanan ekseni dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak değiştirebilir ve vurgulanan eksene tekrar dokunarak veya Accept (Kabul) butonuna basarak değişikliği onaylayabilirsiniz. Halka Ekranı (Sadece Comprehensive modelinde) Halka ekranına erişmek için: Mevcut ekran konfigürasyonunu gösteren pencerenin orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunun. Ekran Seçimi kutusu açılır. Açılan menüden HALKA seçeneğini seçin. Şekil 4.2 Ekran Seçimi Ventilatör 2 gerçek zamanlı halka gösterebilir; aşağıdakiler seçilebilir. 68 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Akış / Hacim Halkası Seçildiğinde ventilatör aşağıdaki aralıklar içinde bir Akış / Hacim halkası gösterir. Akış Aralıkları: Minimum: ‐6 ila + 6 L/dk Maksimum: ‐300 ila + 300 L/dk Hacim Aralıkları: Minimum: 0 ila 60 ml Maksimum: 0 ila 2000 ml Basınç / Hacim Halkası Basınç Aralıkları: Minimum: ‐5 ila + 10 cmH2O Maksimum: ‐60 ila + 120 cmH2O Hacim Aralıkları: Minimum: 0 ila 60 ml Maksimum: 0 ila 2000 ml Freeze (Donma) Butonunu Kullanarak Halkaları Karşılaştırma Comprehensive modelinde Halkalar ekranını dondurarak karşılaştırma yapmak için bir referans halka seçebilirsiniz. Freeze butonuna tekrar basarak gerçek zamanlı verileri almaya devam etmeye başladığınızda ekrandaki gerçek zamanlı grafiklerin arka planında referans halka kalacaktır. Referans halka oluşturmak için, şekil 4.3, 4.4 ve 4.5’e bakın ve aşağıdakileri yapın. Şekil 4.3 Dondurulmuş Akış/Hacim Halkası L3264‐116 Rev. K 69 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Vela Ventilatör Diamond Serisi Dondurulan grafik ekranının altında, sağ taraftaki çubukta görüntülenen Halkayı Kaydet butonuna dokunun. Aşağıdaki Şekil 4.4’e bakınız. Şekil 4.4 Halka Karşılaştırma Butonları Böylelikle seçilen bu halka hafızaya kaydedilmiş olur ve Şekil 4.5’te gösterildiği gibi grafik ekranın altında, sol tarafta bir çubuğun içine zaman referansı yerleştirilir. Bir defada toplam dört (4) halka kaydedilebilir. Şekil 4.5 Kaydedilen Halka Ekranı Ekranda karşılaştırma yapmak için kullanmak istediğiniz referans halkasının doğrudan üzerine dokunun. Referans vurgulanır (renk değiştirir). Bkz. şekil 4.5. Açık konuma gelene kadar çubuğun sağ tarafındaki Ref. Halka butonuna dokunun. Freeze (Donma) butonuna tekrar dokunduğunuzda referans halkası arkaplanda kalır ve ekran güncellenerek bunun üzerine gerçek zamanlı halkalar gelir. Bu özelliği kapatmak için ekranı tekrar dondurun ve üzerine dokunarak Ref. Halka butonunu Kapalı konuma getirin. 70 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Dijital Ekranlar Sayısal Değerler Ekranı Sayısal değerler ekranına erişmek için: 1. Ana Ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunun. 2. Ekran Seçimi kutusu açılır, bkz. Şekil 4.6. 3. Görüntülenen seçim kutusundan SAYISAL DEĞERLER seçeneğini seçin. Şekil 4.6 Ekran Seçimi Kutusu Sayısal değerler ekranında aynı anda toplam 15 farklı izlenen değer gösterilir. Her değer, mevcut seçenekler arasından bağımsız olarak seçilebilir (bkz. tablo 4.2). 4. Dokunmatik ekranı kullanarak görüntülenmesini istediğiniz değeri seçin ve vurgulayın. 5. Dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. 6. Seçiminizi onaylamak için, kontrol düğmesinin yanındaki Accept (Kabul) butonuna basın. Şekil 4.7 Sayısal Değerler Ekranı L3264‐116 Rev. K 71 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablo 4.2 İzlenen Değerler Menü Seçenekleri Ekran Değer Vte (ml) Ekspire edilen tidal hacim Vti (ml) İnspire edilen tidal hacim Spon Vt (ml) Spontan tidal hacim Zorunlu Vt (ml) Zorunlu tidal hacim Ve (L) Dakika Hacmi Spon Ve (L) Spontan dakika hacmi Soluk Sayısı Solunum Hızı Spon Soluk (bpm) Spontan solunum hızı Ti (sn) İnspirasyon Süresi Te (sn) Ekspirasyon Süresi I:E İnspirasyon/Ekspirasyon oranı Ptepe (cmH2O) Tepe inspirasyon basıncı Portalama (cmH2O) Ortalama inspirasyon basıncı PEEP (cmH2O) Ekspirasyon sonu pozitif basınç O2 Ayarlı (psig) Oksijen ayarlı giriş basıncı FiO2 (%) Oksijen yüzdesi f/vt Hızlı Sığ Solunum Endeksi ETCO2 End Tidal CO2 (sadece kurulduğunda ve etkinleştirildiğinde) Ana Ekran Monitörizasyonları Ana ekranda dalgaformu göstergelerinin solunda beş parametre sürekli olarak görüntülenir. Bunlar, Sayısal Değerler ekranındaki gösterilen değerlerle aynı şekilde konfigüre edilebilir. 1. Dokunmatik ekranı kullanarak görüntülenmesini istediğiniz değeri seçin ve vurgulayın. 2. Dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. 3. Seçiminizi onaylamak için, kontrol düğmesinin yanındaki Accept butonuna basın. 72 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Trend Ekranı (Sadece Comprehensive modelinde) Daha önceki bölümde açıklanan izlenen parametrelerin o andan önceki son 24 saatlik periyotta bir dakikalık ortalaması alınan değerlerdeki trendleri takip edilir. Trendler ekranına erişmek için dokunmatik ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine basın. Ekran menüsü açılır. Trendler ekranını açmak için ekran menüsündeki TREND butonuna basın. Şekil 4.8 Trendler Ekranı Dokunmatik ekranda dört histogram ve bir tablo görüntülenir. Her histogram ve tablodaki her sütun izlenen 16 parametreden konfigüre edilebilir. Kaydırmalı menüyü açmak için herhangi bir histogramın başlık çubuğuna veya herhangi bir sütunun başlığına dokunun. Kontrol düğmesini çevirerek listede gezinin. Görüntülenecek maddeyi vurgulayın ve yeni maddenin gösterilmesini onaylamak için vurgulanan görüntüye veya kontrol düğmesinin üstündeki ACCEPT (KABUL) düğmesine basın. Histogramlar ölçeklendirilebilir. Eksenlerden birine dokunarak ve eksen vurguluyken kontrol düğmesini kullanarak ölçeği ayarlayın. Değişikliği kabul etmek için eksene tekrar dokunun veya Kabul butonuna basın. Zaman içindeki trendleri görmek üzere histogram ve tablo trendlerine bakmak için, FREEZE (DONMA) butonuna basın ve imleci zaman hattına getirmek için kontrol düğmesini kullanın. Zaman hattı tabloda sarı renkli metin olarak görüntülenir. Trendler ekranı 10 dakikada bir güncellenir. Ancak, ekran donmuş haldeyken tekrar etkinleştirilene kadar ekran güncellenmez. Trend verileri dakikada bir ventilatöre kaydedilir. L3264‐116 Rev. K 73 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Vela Ventilatör Diamond Serisi Manevralar Ekranı Aşağıdaki manevralar Vela’da mevcuttur.  MIP/NIF (Menevra Ekranı) Ekranı (Sadece Comprehensive modelinde)  AUTOPEEP (Ekspirasyon Tutma)  Statik Kompliyans (İnspirasyon Tutma)  Devre Direnci (İnspirasyon Tutma) MIP/NIF MIP/NIF (Maksimum İnspirasyon Basıncı veya Negatif İnspirasyon Kuvveti) seçeneğine Ekran Seçimi kutusundan erişebilirsiniz. 1. Ana Ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunun. 2. Ekran Seçimi kutusu açılır, bkz. Şekil 4.7. 3. Görüntülenen seçim kutusundan MANEVRA seçeneğini seçin. MIP/NIF butonu ile hasta inspirasyon eforu ölçülebilir. Bu dokunmatik ekran butonuna basılı tutun ve ardından hastaya mümkün olduğunca derin nefes almasını söyleyin. Böylece, hangisi daha önce olursa buton bırakılana veya 30 saniye geçene kadar ekspirasyon ve inspirasyon valfleri kapanır. Dokunmatik ekranın sol alt köşesindeki Mesaj Çubuğu başlangıç basıncını (Pbaşlangıç), havayolu basıncı (Paw) ve Negatif İnspirasyon Kuvveti (NIF) olarak da bilinen Maksimum İnspirasyon Basıncını gösterir. Pbaşlangıç ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Paw ‐‐‐‐‐‐‐‐ MIP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ cmH2O. Buton bırakıldığında veya 30 saniye geçtiğinde ventilatör ventilasyona devam eder ve en yüksek MIP değeri gösterilir. Bir başka mesaj görüntülenene kadar bu mesaj ekranda kalır. Accept (Kabul) butonuna basarak mesajı kapatabilirsiniz. AUTOPEEP AUTOPEEP Ekspirasyon Tutma butonuna basıldığında yapılır. Manevrayı başlatmak için bu butona basılı tutun. Bir sonraki ekspirasyon zaman periyodunun sonunda inspirasyon valfi maksimum 6 saniyeliğine kapanır. AutoPEEP manevrasının başarıyla tamamlanması için hastanın pasif olması gerekir. Mesaj çubuğunda aşağıdaki veri görüntülenir: Paw nn Pex mm AUTOPEEP xx cmH2O Manevranın başlangıcındaki başlangıç havayolu basıncı nn iken, mm ekshalasyon sonu basıncı ve xx ölçülen AutoPEEP’tir. 74 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Statik Kompliyans Statik kompliyans İnspirasyon Tutma butonu ile yapılır. Manevrayı başlatmak için bu butona basılı tutun. Bir sonraki inspirasyon periyodunun sonunda ekspirasyon valfi maksimum 6 saniyeliğine kapanır. Statik kompliyans manevrasının başarıyla tamamlanması için hastanın pasif olması gerekir. Mesaj çubuğunda ilk olarak mevcut havayolu basıncı Paw xxx cmH2O olarak görünür. İnspirasyon sonunda mesaj değişerek plato basıncını Pplato xxx cmH2O olarak gösterir. Buton bırakıldığında veya altı saniye geçtiğinde alveolar distansiyon basıncı ve statik kompliyans şöyle görüntülenir: Palvd xxx cmH2O Cst xxx ml/cmH2O Devre Direnci
Devre Direnci ölçümü İnspirasyon Tutma butonu ile yapılır. Manevrayı başlatmak için bu butona basılı tutun. Bir sonraki inspirasyon periyodunun sonunda ekspirasyon valfi maksimum altı saniyeliğine kapanır. Bu ölçümün başarıyla tamamlanması için hastanın pasif olması gerekir. Mesaj çubuğunda ilk olarak mevcut devre basıncı Paw xxx cmH2O olarak görünür. İnspirasyon sonunda mesaj değişerek plato basıncını Pplato xxx cmH2O olarak gösterir. Buton bırakıldığında veya altı saniye geçtiğinde alveolar distansiyon basıncı ve statik kompliyans görüntülenir, daha sonra devre direnci Devre Direnci xxx cmH2O/L/sn olarak görüntülenir. L3264‐116 Rev. K 75 Bölüm 4 Sayısal Değerler ve Ekranlar Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 76 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 5
Kullanım Kılavuzu Alarmlar ve Göstergeler Alarm sistemleri ile kullanıcı tarafından seçilen alarm ayarları kriterlerini karşılayan bir durum algılandığında görsel ve sesli bir alarm devreye girer. Not: Alarm durumuna ilişkin optimum farkındalık için kullanıcının ideal pozisyonu Vela ekranının önünden bir metre uzakta, ekran yüzeyinin yatay orta noktasından dik bir çizgi çekildiğinde, aynı noktadan çıkan iki çizgi arasındaki açı 30 derece olacak şekilde bakmaktır. Durum Göstergeleri Ventilatörde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir. Elektrik/Batarya Göstergeleri Bunlar ventilatörün ön panelinin altında şebeke gücü ve dahili bataryaya ilişkin görsel durum göstergeleridir. Şekil 5.1 Batarya Durumu göstergesini göstermektedir. Ventilatörün güç kaynaklarını kullanmadaki öncelik sırası aşağıdaki gibidir:  Şebeke AC  Dahili Batarya Güç Açık Göstergesi Açma/kapama düğmesi açıldığında (I) ve mevcut herhangi bir güç kaynağından (AC veya dahili batarya) elektrik beslemesi yapıldığında yeşil Açık göstergesi yanar. AC Güç Göstergesi Ventilatöre AC güç verildiğinde yeşil renkli AC göstergesi yanar. Bu gösterge açma/kapama düğmesinin açık (I) veya kapalı (O) olduğunu gösterir. DC Güç Göstergesi Yeşil DC göstergesi, ventilatörün temel güç kaynağı dahili batarya tarafından sağlandığı zaman yanar. L3264‐116 Rev. K 77 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Vela Ventilatör Diamond Serisi DC (Batarya) Durum Göstergesi DC (Batarya) Durum göstergesi (Şekil 5.1) batarya şarj sisteminin şarj durumuna bağlı olarak farklı renklerde yanar. Not: DC (Batarya) Durum göstergesi sadece ventilatör AC güç kaynağına bağlı olduğunda yanar. Ventilatörün AC güç fişi takılıysa ve batarya durum ışığı yanmıyorsa batarya kontrol edilmeli ve/veya değiştirilmelidir. Dahili batarya değiştirme işlemi eğitimli bir CareFusion teknisyeni tarafından yapılmalıdır.  Yeşil (şarj dolu)  Sarı (%50’den az)  Kırmızı (%20’den az) DC
STATUS
Uluslararası Kaplama ABD Kaplaması Şekil 5.1 DC Durum Göstergesi Sesli Batarya Durum Alarmları Batarya şarjı %50’nin altına düştüğünde aralıklı bir alarm çalar. Bu alarm kontrol panelindeki Alarm Silence (Alarm Susturma) butonuna basılarak 60 saniyeliğine susturulabilir. Alarm, Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna iki defa basılarak kapatılabilir. Batarya şarjı %20’nin altına düştüğünde aralıklı bir alarm çalar. Bu sesli alarm kontrol panelindeki Sessiz butonuna basılarak 60 saniyeliğine susturulabilir. 60 saniye geçtikten sonra alternatif bir güç kaynağı bulunmazsa sesli alarm tekrar başlar. 78 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler AC Güç Kesilmesi / Hasta Nakli Ventilatöre AC güç verilmediğinde (hasta nakli sırasında veya AC güç arızası sebebiyle bataryadan çalıştığında) sesli ve görsel (BATARYADAN ÇALIŞIYOR) orta öncelikli alarmlar çalışır. Sıfırla butonuna basarak sesli alarm susturulabilir ancak görsel alarm AC güce yeniden bağlanana kadar Uyarı olarak dokunmatik ekranın sağ üst köşesinde alarm durumu göstergesinde kalır. Sıfırla butonuna basıldığında görsel BATARYADAN ÇALIŞIYOR Uyarısı sadece AC güce yeniden bağlanıldığında kaybolur. Not: Alarm ayarları güç kaybı ile kaybolmaz. Alarm Kategorileri Vela ventilatör alarmları üç kategoriye ayrılır:  Yüksek öncelikli (uyarı), anında müdahale edilmesi gerekir.  Orta öncelikli (ikaz),  Düşük öncelikli (tavsiye). Öncelik alarm ile ilişkilendirilen sesli göstergeyi, alarm penceresinde gösterilen öncelik sembolünü ve alarm mesaj çubuğunun arkaplan rengini belirler. Alarm Göstergeleri Bütün alarm kategorilerinin alarm durumu aktif hale geldiğinde gösterilen bir görsel göstergesi vardır. Dokunmatik ekranın sağ üst köşesinde bir mesaj görüntülenir. Yüksek öncelikli alarmlarda durum çubuğu KIRMIZIDIR ve 2 Hz hızında (hızlı) yanıp söner. Orta öncelikli alarmlarda durum çubuğu sarıdır ve ½ Hz hızında (yavaş) yanıp söner. Düşük öncelikli alarmların (veya tavsiyelerin) durum çubuğu sarıdır ve yanıp sönmez. Alarm göstergesi yeşil renktedir ve aktif bir alarm yoksa mesaj görüntülenmez. Yanıp sönen alarmlarda alarmın sebebi çözümlenmedikçe mesaj yanıp sönmeye devam eder. Çözümlenen yüksek ve orta öncelikli alarmlar, Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna basılana kadar sabit sarı renkli çubuk ile görüntülenir. Alarm mesajları için bkz. Tablo 5.1. Aynı anda birden fazla alarm gösterilebilir. Sadece bir alarm aktifse alarm göstergesinde tek başına görünür. 2 veya daha fazla alarm aktifse alarm göstergesinin sağında bir ok görünür ve açılır bir menü aktif hale gelir. Oka dokunarak açılır menü kutusunu etkinleştirebilir ve oka tekrar dokunarak menüyü kapatabilirsiniz. Kutu toplamda dokuz alarm mesajı görüntüleyebilir. Birden fazla alarm aktifse alarm mesajları en yüksek öncelikli en üstte, en düşük öncelikli en altta olacak şekilde öncelik sırasına konur. Dokuzdan fazla alarm aktifse sadece en yüksek önceliğe sahip dokuz alarm gösterilir. L3264‐116 Rev. K 79 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Vela Ventilatör Diamond Serisi Sesli Alarmlar Yüksek ve orta öncelikli alarmlarda sürekli veya aralıklı sesli uyarı çalınır. Düşük öncelikli alarmların sesli uyarı özelliği yoktur. Alarm Kontrolleri Not: Kullanıcı tarafından alarm sınırlarında yapılan değişiklikler varsayılan fabrika ayarlarını etkilemez. Kullanıcı tarafından belirlenen sınırlar yeni bir hasta seçilene kadar aktif kalır, daha sonra ventilatör varsayılan fabrika ayarlarına geri döner. Alarm Sınırlarının Ayarlanması Her alarmın sınırlarını ayarlamak için dokunmatik ekranın altındaki kırmızı Alarm SINIRLARI butonuna dokunun. Alarm Sınırları ekranı açılır (bkz. Şekil 5.2). Bir alarmın sınırlarını ayarlamak için alarm kontrolünün hemen üstünde bulunan dokunmatik ekran alanına dokunun. Ekrandaki kontrolün rengi değişerek vurgulu hale gelir. Kontrol seçili durumdayken, ön panelin alt tarafında bulunan kontrol düğmesini kontrol istediğiniz ayara ulaşana kadar çevirin. Yeni ayarı onaylamak için kontrolün üstündeki dokunmatik ekran alanına tekrar dokunun veya ACCEPT (KABUL) butonuna basın. * Düşük ve Yüksek EtCO2 isteğe bağlıdır. Şekil 5.2 Alarm Sınırları Ekranı İkaz! Alarm SINIRLARI belirlenirken aşırı uç sınırların seçilerek hastaya zarar verilmesinden kaçınılması gerekir. Alarm Susturma Alarm Silence (Alarm Susturma) butonuna basarak sesli alarmı 60 saniyeliğine devre dışı bırakabilirsiniz. 60 saniyelik süre dolmadan Alarm Susturma butonuna tekrar basarsanız alarm yeniden başlar. Bu özellik, “Vent. Çalışmıyor” alarmı (bu alarm susturulamaz) hariç tüm alarmlar için kullanılabilir. Alarm Sıfırlama Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonu artık aktif olmayan alarmların görsel göstergelerini kapatır. 80 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Alarm Türleri Makine Alarmları Zayıf Batarya Bu, batarya şarjı %50’ye düştüğünde devreye giren orta öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Batarya şarjı %20’nin altına düştüğünde yüksek öncelikli bir sesli/görsel alarma dönüşür. BATARYA Alarm penceresinde ZAYIF BATARYA mesajı ekrana gelir. Ventilatör Çalışmıyor Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ventilatör güç kesilmesi gibi çözümlenemeyecek bir problem nedeniyle çalışamaz duruma geldiğinde VENT. ÇALIŞMIYOR alarmı verir. Emniyet valfi açılır ve hasta ortamdaki havayla solunum yapar. Not: VENT. ÇALIŞMIYOR alarmında PEEP korunmaz. Fan Hatası Bu, düşük öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. FAN HATASI fan durduğunda görüntülenir. Transduser Hatası (XDCR HATASI) Bu, orta öncelikli sesli ve görsel bir alarmdır. XDCR HATASI transduserin sıfır noktası aralık dışına çıktığında devreye girer. Sıfırlama butonuna iki defa basarak alarm kapatılamazsa ekshalasyon valfi gövdesini değiştirin ve diyaframı tekrar yerine oturtun. Bunlar da alarmı kapatmazsa ventilatörü kapatın ve derhal yetkili CareFusion servis teknisyeniniz ile irtibata geçin. Varsayılan Ayarlar (ÖN AYARLAR) Bu, orta öncelikli sesli ve görsel bir alarmdır. Ventilatör fabrikadan bütün çalışma parametrelerinin varsayılan ayarları yapılmış halde çıkar. Kullanıcı ön panel kontrolünü ayarladığı zaman o kontrolün varsayılan değeri yeni değer ile değiştirilir. Daha sonra yeni değer ventilatöre kaydedilerek ventilatör KAPALI konuma getirildiğinde dahi saklanır. Ventilatör AÇIK konuma getirildiğinde saklanan ayarlar otomatik olarak yeniden yüklenir. Ventilatörün saklanan bu ayarları geri yüklemesini engelleyecek bir şey olursa ventilatör varsayılan fabrika ayarlarına döner ve ventilatörün güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu alarm ventilatörün varsayılan ayarlarda çalıştığını gösterir. Bu alarm, sıfırlama butonuna iki kere basılarak ve kontroller istenen ayarlara getirilerek susturulur. Bu alarm sık sık çalmaya başlarsa CareFusion yetkili servis teknisyeni ile irtibata geçin. Basınç Alarmları Düşük Tepe Basıncı Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Düşük PIP, belirli bir soluğun tepe inspirasyon basıncı ayarlanan Düşük PTEPE eşiğinden küçük olduğunda görüntülenir. L3264‐116 Rev. K 81 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Aralık: Kapalı, 2 ila 60 cmH2O Varsayılan: 3 cmH2O Vela Ventilatör Diamond Serisi Sınırlamalar: Spontan solunumlar için aktif değildir. Yüksek Tepe Basıncı Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. YÜKSEK PIP, ayarlanan YÜKSEK PTEPE eşiği aşıldığında gösterilir. İnspirasyon sonlandırılır ve devre basıncı geçerli başlangıç basıncı + 5 cmH2O değerine geri döner. Devre basıncı, bir sonraki soluk gönderilmeden önce başlangıç 5 cmH2O değerine geri dönmelidir.  Normal Yüksek PTEPE Alarmı Hasta devresindeki inspirasyon basıncı, iç çekme solunum döngüleri hariç, solunumun inspirasyon fazında ayarlanan Yüksek High PTEPE alarm eşiğini geçerse bu alarm dereye girer. Aralık: 5 ila 120 cmH2O Varsayılanlar: 40 cmH2O İç Çekme Solunumları için aktif değildir.  İç Çekme Yüksek PTEPE Alarmı İç çekme solunum döngüsü sırasında, hasta devresindeki inspirasyon basıncı İç Çekme Yüksek PTEPE alarm değerini geçerse bu alarm devreye girer. Aralık: 1,5 x (Normal Yüksek PTEPE), maksimum 120 cmH2O değerine kadar Yalnızca İç Çekme Solunumları için aktiftir. 82 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Yüksek PEEP Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. YÜKSEK PEEP, başlangıç basıncı (PEEP) ekshalasyon sırasında ayarlanan PEEP + 15 cmH2O’ya dönmezse gösterilir. Basınç 15 cmH2O değerine döndüğünde alarm otomatik olarak kapanır. Not: Maksimum Devre Basıncı Sınırı: Ventilatörde, Y noktasındaki maksimum basıncı 20 ila 130 cmH2O değerine kadar sınırlandıran bağımsız bir ayarlanabilir mekanik basınç giderme valfi bulunur. Basınç giderme valfini ayarlamaya ilişkin ayrıntılı talimatlar için Çalışma Doğrulama Testi / Manuel Doğrulama Testleri’ne bakınız. Hacim Alarmları Düşük Ekshale Edilen Dakika Hacmi (Düşük Ve) Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen ekshale edilen dakika hacmi Düşük Ekshale Edilen Dakika Hacmi eşiği ayarından daha düşük olduğunda ekranda DÜŞÜK DAKİKA HACMİ mesajı görülür. Aralık: Kapalı, 0,1 ila 99,9 L Varsayılan: 0,1 Soluk Sayısı/Süre Alarmları Apne Aralığı (Apne) Bu, yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ventilatör ayarlanan süre içerisinde bir soluk başlatma algılamazsa (herhangi bir şekilde) ekranda APNE görüntülenir. Aralık: 10 ila 60 saniye Varsayılan: 20 saniye Yüksek Soluk Sayısı Bu, orta öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen toplam solunum hızı alarm ayarını aşarsa ekranda YÜKSEK SOLUK SAYISI görüntülenir. Aralık: 3 ila 150 bpm, Kapalı Varsayılan: 75 L3264‐116 Rev. K 83 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Vela Ventilatör Diamond Serisi O2 Alarmları O2 KALİBR. KONTROL ET Bu, yüksek öncelikli sesli ve görsel bir alarmdır. İzlenen Gönderilen O2% ayarlanan FiO2 aralığının dışındaysa O2 KALİBR. KONTROL ET gösterilir. O2 ayarı 21‐60 ise alarm %6 sapma ile devreye girer, 61‐80 ise %7 ile devreye girer ve 81‐100 ise %8 sapma ile devreye girer. FiO2 Ayarı O2 KALİBR. KONTROL ET Alarmını Devreye Sokacak Sapma Yüzdesi 0,21 ila 0,60 %6 0,61 ila 0,80 %7 0,81 ila 1,0 %8 O2 ARALIĞI HATASI Bu, şu durumlarda devreye giren yüksek öncelikli sesli ve görsel bir alarmdır.  O2 KALİBR. KONTROL ET aktif  O2 KALİBR. KONTROL ET düzeltilmedi  Gönderilen O2 ayarlanan FiO2 değer aralığının %4 dışında FiO2 Ayarı O2 ARALIĞI HATASI Alarmını Devreye Sokacak Sapma Yüzdesi 0,21 ila 0,60 20 saniyeden fazla %10 0,61 ila 0,80 20 saniyeden fazla %11 0,81 ila 1,0 20 saniyeden fazla %12 O2 GİRİŞ BASINCI DÜŞÜK Bu, yüksek öncelikli bir sesli/görsel alarmdır ve ventilatörün yüksek basınçlı oksijen beslemesi 35 psig (2,41 bar) değerinin altına düştüğünde ve %O2 kontrolü %21’in altına ayarlandığında devreye girer. Hastaya sadece oda havası ile (%21 O2) ventilasyon yapılmaya devam edilir. 84 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Hasta Devresi Alarmları Tüm hasta devre alarmları yüksek öncelikli sesli ve görsel alarmlardır. Hasta devre alarmları solunum devresi boruları çıktığında veya tıkandığında devreye girer. VELA 02.02.16 ve daha düşük versiyonlu sürümde devre tıkanması ve devre kesilmesi DEVRE HATASI alarmı ile gösterilir. 03.02.00 ve üzeri versiyonda ise devre tıkanmasının görsel alarmı DEVRE TIKALI, devre kesilmesinin görsel alarmı ise DEVRE KOPUK’tur. Not: İnvaziv olmayan ventilasyon sırasında maske hastanın yüzüne tam oturmazsa DEVRE BAĞLANTISI YOK veya DEVRE HATASI alarmı görüntülenebilir. Maskenin düzeltilmesi ile alarm kapanacaktır. Tablo 5.1 Alarm Durumları Mesaj Alarm Durumu Aralık Öncelik ZAYIF BATARYA Batarya şarjı %50’nin (orta öncelikli alarm) veya %20’nin (yüksek öncelikli alarm) altına düşmüş. Yok Orta/Yüksek BATARYADAN ÇALIŞIYOR Hasta Nakli / AC Güç Kesilmesi sırasında. Yok Orta/Düşük EMNİYET VALFİ Emniyet valfi açık. Yok Yüksek VENT. ÇALIŞMIYOR Ventilatörde çözümlenemeyecek bir duruma bağlı bir arıza var. Emniyet valfi açılır ve hasta ortamdaki havayla solunum yapar. PEEP korunmaz. Yok Yüksek O2 Giriş Basıncı Düşük Oksijen kaynağından ventilatöre sağlanan basınç 35,0 psig (2,41 bar) altında ve %O2 kontrolü > %21’e ayarlanmış. Hastaya sadece ortam havası ile ventilasyon yapılmaya devam edilir. Yok Yüksek DÜŞÜK PIP İnspirasyon tepe basıncı, ayarlanan DÜŞÜK PTEPE basıncından daha düşük seviyededir. Spontan solunumlar için aktif değildir. Kapalı, 2 ila 60 cmH2O Varsayılan 3 cmH2O Yüksek YÜKSEK PIP İnspirasyon tepe basıncı, ayarlanan YÜKSEK PTEPE. değerinden daha büyüktür. İnspirasyon sonlandırılır ve bir sonraki soluk gönderilmeden önce devre basıncı başlangıç basıncı ±5 cmH2O değerine geri döner. Normal Solunum Hızı: 5 ila 120 cmH2O Varsayılan 40 cmH2O Yüksek YÜKSEK PEEP L3264‐116 Rev. K Ekshalasyon sırasında başlangıç basıncı (Ekspirasyon Sonrası Pozitif Basınç) PEEP + 15 cmH2O değerine dönmez. Basınç 15 cmH2O PEEP değerine döndüğünde alarm otomatik olarak kapanır. İç Çekme Solunum Hızı: 1,5 x ayarlanan normal YÜKSEK PTEPE Yalnızca iç çekme solunumları için geçerlidir Otomatik Yüksek 85 Bölüm 5 Alarmlar ve Göstergeler Vela Ventilatör Diamond Serisi Mesaj Alarm Durumu Aralık Öncelik DÜŞÜK DAKİKA HACMİ İzlenen ekshale edilen dakika hacmi (Ve) ayarlanan DÜŞÜK Ve alarmı eşiğinin altındadır. KAPALI (0), 0,1 ila 99,9 L Varsayılan 0,1 Yüksek APNE CPAP ve SIMV modlarında aktiftir. Ventilatör ayarlanan APNE zaman aralığı içerisinde soluk algılamaz. 10 ila 60 sn Varsayılan 20 sn Yüksek YÜKSEK SOLUK SAYISI İzlenen toplam solunum hızı ayarlanan alarm SOLUK SAYISINI aşar. KAPALI, 3 ila 150 bpm Orta O2 KALİBR. KONTROL ET Verilen oksijen yüzdesi ayarlanan FiO2 değerinden %6 ‐ %8 oranında farklılık gösterir. Yok Yüksek O2 ARALIĞI HATASI Verilen oksijen yüzdesi ayarlanan FiO2 değerinden 20 saniyeden uzun süreyle %10‐ %12 oranında farklılık gösterir. Alarm 100 %O2 butonuna basıldığında 180 saniye süreyle devre dışı kalır. Yüksek DEVRE TIKALI* Bu alarm devre tıkandığında etkinleşir. Yok Yüksek DEVRE KOPUK* Bu alarm, hasta devresi hasta borularının hasta, nemlendirici veya ventilatörden tamamen kopması sebebiyle açık olduğunda devreye girer. Yok Yüksek DEVRE HATASI** Bu alarm hasta devresi tıkandığında veya hasta borularının hasta, nemlendirici veya ventilatörden kopması sebebiyle hasta devresi açıldığında devreye girer. Yok Yüksek CO2 İletişim Hatası* Sensör düzgün takılmamış veya CAREFUSION dışında bir Sensör kullanılıyor. Yok Orta CO2 Sınırları Dışında* Sensörün ölçtüğü CO2 150 mmHg (20,0 kPa) değerini aşar. EtCO2 < 150 mmHg (20,0 kPa) Orta Geçersiz EtCO2* CAPNOSTAT® 5 soluk algılamıyor. Yok Orta Düşük ETCO2* Ölçülen EtCO2 ayarlanan Düşük EtCO2 alarm sınırından düşük. KAPALI, 1 – 150 mmHg / 0,1 – 20,0 kPa Düşük Yüksek ETCO2* Ölçülen EtCO2 ayarlanan Yüksek EtCO2 alarm sınırından yüksek. KAPALI, 5 – 150 mmHg / 0,7 – 20 kPa Düşük Varsayılan 75 bpm *03.02.00 veya üzeri yazılım **02.02.16 veya altı yazılım 86 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6
Kullanım Kılavuzu Kapnografi Uyarılar  Kalibrasyon Denetimi rutini sırasında Rakım Ayarları (Araçlar Ekranından erişilebilir) kalibrasyonunun ortam barometre basıncı kullanılarak yapıldığından emin olmak üzere uygun şekilde ayarlanmalıdır.  Yalnızca CareFusion tarafından sağlanan kapnografi kabloları VELA ile kullanım için uygundur.  CO2 sensörünü aşırı nem ve sekresyon birikimi bakımından düzenli olarak kontrol edin.  Keçesiz endotrakeal tüplerden kaynaklanan bir sistem sızıntısı akışla ilgili okumaları etkileyebilir. Akışla ilgili okumalar arasında akış, basınç, CO2 üretimi ve solunumla ilgili diğer parametreler yer almaktadır.  Azot oksit, aşırı oksijen düzeyleri, halojen içeren hidrokarbonlar CO2 ölçümlerini etkileyebilir.  Ventilasyon parametrelerini değiştirmek için klinik durumu ve kan gazı gibi bağımsız monitörizasyonları referans olarak almadan CO2 ölçümlerini tek başına kullanmayın. CO2 ölçümleri solunum devresi sızıntısı, sekresyon veya sensör arızası olduğunda yanlış yapılabilir.  CO2 sensörünü veya kablosunu dolaşmaya, boğulmaya veya bir borunun yanlışla çıkmasına neden olacak şekilde konumlandırmayın. Sensör kablosunu solunum devresinde sabitlemek için gerekirse klips kullanın. İkazlar  CAPNOSTAT® 5 kullanıcı tarafından tamir edilemeyecek parçalar içermektedir.  Hasar görmüş sensörleri veya kabloları kullanmayın.  Sensörleri VELA Kullanım Kılavuzu’nda belirtilmediği takdirde sterilize etmeyin veya herhangi bir sıvıya batırmayın.  Sensör kablolarının hiçbirine aşırı gerilim uygulamayın.  CO2 sensörünün aerosolize edilmiş ilaç her alındığında devreden çıkarılması önerilir. Bunun nedeni ilaçlardaki viskozitenin artmasıdır. Bu durum sensör pencerelerinin kirlenmesine neden olarak sensörün kullanım ömrünü kısaltır ve yanlış veri okumasına neden olur. L3264‐116 Rev. K 87 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Çalışma Teorisi CAPNOSTAT® 5, CO2’yi kızılötesi absorpsiyon yöntemini kullanarak ölçer; bu yöntem, klinik uygulamaya yaklaşık 20 yıl önce girmiştir ve çok hızlı bir gelişim göstererek yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir yöntem haline gelmiştir. Çalışma ilkesi CO2 moleküllerinin belirli dalga boylarının kızılötesi (IR) ışık enerjisini absorbe etmesidir; absorbe edilen enerji miktarı tamamen CO2 konsantrasyonuna bağlıdır. Bir IR ışını CO2 içeren bir gaz örneğinden geçtiğinde, foto dedektörden (geriye kalan ışık enerjisi miktarını ölçer) elektronik bir sinyal alınabilir. Bu sinyal IR kaynağının enerjisiyle karşılaştırılır ve örnekteki CO2 konsantrasyonunu doğru bir şekilde yansıtması için kalibre edilir. Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulum Paketin Açılması CareFusion kapnografi sistemi aşağıdaki parçalarla birlikte gönderilebilir. Eksik veya hasarlı bir parça varsa değişim yapılması için CareFusion Respirasyon Sistemleri Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. Tanım Miktar VELA Kapnografi akü kutusu 1 CAPNOSTAT® 5 / kablo düzeneği 1 Yetişkin / pediyatrik tek kullanımlık olmayan havayolu adaptörü 1 Tek hastada kullanılmak üzere yetişkin / pediyatrik havayolu adaptörleri 10’luk kutu %5 CO2 kalibrasyon gazı (±%0,03, bal N2) 1’lik kutu
Kalibrasyon gaz basıncı regülatörü 1’lik kutu
Ayar 1. CO2 akü kutusunu ventilatör kızağına ve CO2 konektörünü akü kutusundan Vela’nın arkasına bağlayın. 88 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6 Kapnografi 2. CO2 sensör kablosunu CO2 akü kutusunun ön tarafındaki bağlantıya takın. 3. Dokunmatik ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunarak CO2 Ayar ekranına erişin. Genişletilmiş Fonksiyonlar seçeneğine, ardından CO2 ayarına dokunun. 4. Uygun ekran simgesine dokunarak CO2 Monitörizasyonunu etkinleştirin. Kontrol düğmesini AÇIK konuma getirin. ACCEPT (KABUL) butonuna basın. 5. İlgili havayolu adaptörünü ambalajından çıkarın ve hasarlı olmadığından ve kullanıma hazır olduğundan emin olun. 6. Havayolu adaptörünü CO2 sensörüne takın. Adaptör uygun bir şekilde takıldığında bir “klik” sesi duyulur. 7. Havayolu adaptörü sensöre yerleştirildiğinde “sensör sıfırlama” prosedürü yapılmalıdır. “CAPNOSTAT® 5’in Sıfırlanması” başlıklı bölümdeki talimatları takip edin. Sıfırlama prosedürü tek kullanımlık ve tek kullanımlık olmayan adaptörler arasında geçiş yaparken de gerçekleştirilmelidir. 8. Sensör başarılı bir şekilde sıfırlandıktan sonra, havayolu adaptörünü ve sensörü Y parçası ve endotrakeal tüp (ve diğer tüm adaptörler) arasındaki ventilatör devresine yerleştirin. L3264‐116 Rev. K 89 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Ayarlar ve Sayısal Değerler Ayar ve Uygulamalar Bu kontrollere dokunmatik ekranın üst orta kısmındaki ekran göstergesine dokunarak erişilebilir. Genişletilmiş Fonksiyonlara, ardından CO2 ayarına dokunun. 1. CO2 Uygun CO2 monitörizasyonu etkinleştirildiğinde, tüm CO2 monitörizasyon ve alarm fonksiyonları da etkinleştirilir. CO2 Monitörizasyonu devre dışı bırakıldığında, tüm CO2 monitörizasyonu ve alarm fonksiyonları da devre dışı bırakılır. Aralık: Açık veya Kapalı Varsayılan: Devre Dışı 2. CO2 Birimleri EtCO2 ve PCO2 skalerinin gösterileceği birimleri seçin. Aralık: kPa veya mmHg Varsayılan: mmHg 3. EtCO2 Ortalaması EtCO2 her soluk için ölçülür. Kullanıcı gösterilen EtCO2 değerinin ortalamasının alınacağı soluk sayısını seçebilir. Aralık: 1 veya 8 soluk Varsayılan: 8 soluk 4. Sıfır CO2 Sensör Bu kontrol sensör sıfırlama prosedürünü başlatır. Bu prosedürün yalnızca farklı havayolu adaptör türleri (tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir) arasında değişiklik yaparken ve Kalibrasyon Denetiminin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gerekir. “CAPNOSTAT® 5’in Sıfırlanması” başlıklı bölümdeki talimatlara bakınız. 90 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6 Kapnografi 5. Kalibrasyon Denetimi Bu kontrol kalibrasyon denetimi prosedürüne erişim sağlar. Bu prosedürün yalnızca yıllık koruyucu bakım prosedürü gerçekleştirilirken uygulanması gerekir. “CAPNOSTAT® 5’in doğruluğunun kontrol edilmesi” başlıklı bölümdeki talimatlara bakınız. Not: Sıfır CO2 Sensör ve Kalibrasyon Denetimi kontrolleri yalnızca CO2 etkinleştirildiğinde ve bir sensör bağlandığında ve başlatma işlemi tamamlandığında kullanılabilir. Bu başlatma işlemi beş saniye sürebilir. Görüntülenen Değerler End Tidal CO2 (EtCO2) EtCO2 hastanın havayolundaki CO2 sensörüyle ölçülen ve raporlanan tepe ekspirasyon CO2 değeridir. EtCO2 her soluk için ölçülür. Ekrandaki değer ya her soluğun ölçümü ya da ölçümlerin ortalamasıdır. Aralık: 0 – 150 mmHg (0 ila 20,0 kPa) Rezolüsyon: 1 mmHg (0,1 kPa) veya iki anlamlı rakam (hangisi daha büyükse). Doğruluk: 0 ila 40 mmHg için ± 2 mmHg 41 ila 70 mmHg için okunan değerin ± %5’i 71 ila 100 mmHg için okunan değerin ± %8’i 101‐150 mmHg için okunan değerin ± %10’u Not: İnspire ve ekspire edilen CO2 arasındaki minimum fark 5 mmHg (0,7 kPa) veya daha büyük olmalıdır. L3264‐116 Rev. K 91 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Dalgaformu PCO2 dalgası (kapnogram) Respirasyon döngüsündeki CO2 değerini Y parçasındaki CO2 sensörüyle ölçülen ve raporlanan şekliyle görüntüler. Maksimum aralık: 0 ila 150 mmHg (0 ila 20,0 kPa) Alarmlar 1. Yüksek ETCO2 Görüntülenen EtCO2 bu ayarı aşarsa düşük öncelikli bir alarm oluşturur.
Aralık: 5 ila 150 mmHg (0,7 ila 20 kPa) veya Kapalı Rezolüsyon: 1 mmHg (0,1 kPa) Varsayılan: 60 mmHg (8 kPa)
Not: Yüksek EtCO2 alarmı Düşük EtCO2 alarm ayarının en az 5 mmHg (0,7 kPa) üstünde ayarlanmalıdır. 2. Düşük ETCO2 Görüntülenen EtCO2 bu ayarı aşarsa düşük öncelikli bir alarm oluşturur.
Aralık: 1 ila 150 mmHg (0,1 ila 20 kPa) veya Kapalı Rezolüsyon: 1 mmHg (0,1 kPa) Varsayılan: 30 mmHg (4 kPa)
Not: Düşük EtCO2 alarmı Yüksek EtCO2 alarm ayarının en az 5 mmHg (0,7 kPa) altında ayarlanmalıdır. Not: Geçersiz EtCO2 zaman aşımı bir soluk ile bir sonraki soluğun algılanması arasında izin verilen maksimum süredir. Başlangıçta veya sıfırlamanın ardından bu zamanlayıcı etkinleşmeden önce üç soluk algılanmalıdır. Capnostat’ın apne monitörü olmadığının unutulmaması önemlidir. Yazılım hasta apnesi ve kopuk bir sensör arasında ayrım yapamaz. 92 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6 Kapnografi Çalıştırma CAPNOSTAT® 5’in Sıfırlanması CAPNOSTAT 5 VELA’ya bağlandığında ve monitörizasyon başlatıldığında sıfırlanmalıdır. Havayolu adaptör türlerini (tek hastada kullanılabilen veya yeniden kullanılabilir) değiştirdikten sonra sensörü optik özelliklere uygun olarak ayarlamak için de sıfırlama gereklidir. Uyarı! CAPNOSTAT 5’in doğru bir şekilde sıfırlanamaması yanlış verilerin görüntülenmesine neden olabilir. Uyarı! Havayolu adaptörü ve CO2 sensörü, sıfırlama prosedürü sırasında hasta devresine takılmamalıdır. Not: Capnostat® sıfırlanırken çalışma sıcaklığında olmalıdır. Gerekirse, VELA sensörün ısınması için yaklaşık 120 saniye bekler. Not: Sıfırlama rutini devam ederken bütün CO2 alarmları kapatılır. Alarmlar prosedür tamamlandığında devam edecektir. 1. CO2 sensör kablosunun ucunu daha önce açıklandığı gibi VELA’nın arkasına takın. 2. CO2 sensörünü uygun havayolu adaptörüne bağlayın. 3. CO2 Ayar ekranına erişmek için dokunmatik ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunun. Genişletilmiş Fonksiyonlara, ardından CO2 ayarına dokunun. 4. CO2 Monitörizasyonunun AÇIK olduğundan emin olun. 5. Sıfır CO2’ye basın. 6. Sensör sıfırlanmaya hazırsa “CO2 Sensör Sıfırla…” mesajı görüntülenecektir. Not: Sensör sıfırlanmaya hazır değilse “CO2 Sensörü Hazır Değil…” mesajı görüntülenecektir. Sensör çalışma sıcaklığında değilse, soluk algılıyorsa veya sensör arızası varsa sıfırlama işlemi başlamayacaktır. Sensör sıfırlanmaya hazırsa “CO2 Sensör Sıfırla…” mesajı görüntülenecektir. 7. Sensör sıfırlandığında, “CO2 Sensörü Sıfırlamayı Geçti” mesajı görüntülenir. CO2 sensörü artık kullanıma hazırdır. L3264‐116 Rev. K 93 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Not: CO2 sensörü Sıfırlamayı geçemezse veya hata oluşursa CO2 Sıfırlama ZAMAN AŞIMI mesajı görüntülenecektir (bu durumda sensör sıfırlamanın daha sonra tamamlanabileceğini unutmayın: Bu durum ‘Çıkış’ kontrolünün etkinleştirilmesinden önce meydana gelirse, mesaj duruma göre CO2 Sıfırlama BAŞARILI veya CO2 Sıfırlama BAŞARISIZ olarak değişir.) CAPNOSTAT® 5’in doğruluğunun kontrol edilmesi CAPNOSTAT®5 sensör doğruluğu on iki (12) ayda bir kalibrasyon gazıyla karşılaştırılmalıdır. 1. CO2 sensör kablosunun ucunu daha önce açıklandığı gibi Vela’nın arkasına takın. 2. CO2 sensörünü uygun havayolu adaptörüne bağlayın. 3. CO2 Ayar ekranına erişmek için dokunmatik ekranın orta üst kısmındaki ekran göstergesine dokunun. Genişletilmiş Fonksiyonlara, ardından CO2 ayarına dokunun. 4. CAPNOSTAT® 5’in sıfırlanmasına ilişkin prosedürü takip edin. 5. Kalibrasyn Kontrol Et butonuna basın. 6. Gaz Sıcaklığı ayarını kalibrasyon gazının sıcaklığına ayarlayın (genelde oda sıcaklığıdır). 7. Havayolu adaptörüne %5’lik CO2 (± %0,03) ve denge sağlamak amacıyla nitrojen (N2) eklenen, ayarlanmış akan gaz karışımı bağlayın. Kalibrasyon gazının akış hızını 2 ‐ 5 litre/dakika olarak ayarlayın. 8. Okumanın sabitlenmesi için 10 dakika bekleyin. Beklenen okuma %5 ± %0,26’dır. Not: Kalibrasyon Denetimi rutini yapılırken tüm CO2 alarmları askıya alınır. Prosedür tamamlandığında alarmlar tekrar açılır. 94 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6 Kapnografi Temizlik Sensör Sensör ve kablonun dış yüzeyinin temizlenmesi:  %70 izopropil alkol, %10 beyazlatıcı çözelti, Steris Coverage® SprayHB gibi dezenfekte edici sprey temizleyici, amonyak veya yumuşak bir sabun ile ıslatılan bir bez kullanın.  Kullanmadan önce yüzeyleri temiz, suyla ıslatılmış bir bezle silin. Kullanmadan önce sensörün temiz ve kuru olduğundan emin olun. Havayolu Adaptörleri Yeniden Kullanılabilir adaptörler:  Adaptörleri ılık sabunlu suda yıkadıktan sonra %70 izopropil alkol, %10 beyazlatıcı çözelti, Cidex®, Steris System1® gibi %2,4 gluteraldehit solüsyonu veya amonyak gibi dezenfekte edici bir sıvıya batırarak temizleyin. Kullanmadan önce steril suyla durulayın ve iyice kurulayın.  Adaptör aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak da dezenfekte edilebilir: – Buharla otoklav ‐ sadece yetişkin adaptörleri – 10 saat boyuna Cidex® gibi %2,4 gluteraldehit solüsyona batırılıp bekletilerek. – 10 dakika boyunca Perasafe® gibi %0,26 parasetik asit çözeltisine batırılıp bekletilerek. – Cidex® OPA ‐ üreticinin kullanım talimatlarını takip edin. Adaptörü yeniden kullanmadan önce, pencerelerin kuru olduğundan, kalıntı madde içermediğinden ve adaptörlerin temizleme/dezenfeksiyon işlemleri sırasında hasar görmediğinden emin olun. Tek kullanımlık adaptörler: Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş tüm adaptörlere tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş diğer araçlar için uygulanan kurumsal protokole uygun işlemleri uygulayın. L3264‐116 Rev. K 95 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Sorun Giderme CO2 İletişim Hatası Orta öncelikli alarm. Sensörün düzgün takıldığından emin olun. Gerekirse sensörü yeniden takın. Hata devam ediyorsa teknik destekle irtibata geçin. CO2 Sensörü Hatası Orta öncelikli alarm. Sensörün düzgün takıldığından emin olun. Gerekirse sensörü yeniden takın. Hata devam ediyorsa teknik destekle irtibata geçin. CO2 Sensöründe Aşırı Sıcaklık Orta öncelikli alarm. Sensörün aşırı sıcaklıklara (ısıtma lambası vs. gibi) maruz kalmadığından emin olun. Hata devam ediyorsa teknik destekle irtibata geçin. CO2 Sıfırlama Gerekli Orta öncelikli alarm. Havayolu adaptörünü kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Hata devam ediyorsa adaptör sıfırlama prosedürü gerçekleştirin. CO2 Sınırları Dışında Sensör ile ölçülen CO2 değeri 150 mmHg (20,0 kPa) değerini aştığında orta öncelikli bir alarm oluşturur. Hata devam ediyorsa sıfırlama prosedürü gerçekleştirin. CO2 Havayolu Adaptörünü Kontrol Et Orta öncelikli alarm. Havayolu adaptörünü kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Hata devam ediyorsa adaptör sıfırlama prosedürü gerçekleştirin. Geçersiz CO2 Orta öncelikli alarm. CAPNOSTAT 5 ile algılanan soluk bulunmamaktadır. Hastaya spontan veya mekanik soluk gönderildiğinden emin olun. Havayolu adaptörünün konektörler ve devre Y parçası arasındaki havayolunda bulunduğunu ve sensörün adaptöre sıkı bir şekilde takılmış olduğunu onaylayın. 96 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 6 Kapnografi Özellikler Sensörler Sensör Türü Sensörün Fiziksel Özellikleri Sensör Uyumluluğu Ana dalga, dağılmayan kızılötesi tek ışınlı optikler, ikili dalgaboyları. Hareketli parça yok. Ağırlık: 25 g (standart kablo ve konektörlerle 78 g) Boyut: 33 mm x 43 mm x 23 mm. Kablo uzunluğu: 3 m CareFusion Capnostat® 5 sadece CareFusion ekipmanları ile değiştirilebilir. CO2 Ölçümü CO2 Ölçüm aralığı 0 – 150 mmHg (0 ila 20 kPa) CO2 Ölçümü Doğruluğu 0 ila 40 mmHg için ± 2 mmHg 41 ila 70 mmHg için okunan değerin ± %5’i 71 ila 100 mmHg için okunan değerin ± %8’i 101 ila 150 mmHg için okunan değerin ± %10’u CO2 Rezolüsyonu 1 mmHg CO2 Stabilitesi dört saatten fazla süreyle < 0,8 mmHg Havayolu Adaptörleri İç çapı 4 mm’den daha büyük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere Yetişkin/Pediyatrik Tek Hastada Kullanılır Ölü alan: 5 ml Ağırlık: 7,7 g Renk: Şeffaf İç çapı 4 mm’den daha büyük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere Yetişkin/Pediyatrik Yeniden Kullanılabilir Ölü alan: 5 ml Ağırlık: 12 g Renk: Siyah Kapnografi adaptörleri ve kabloları Lateks içermez. L3264‐116 Rev. K 97 Bölüm 6 Kapnografi Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 98 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 7
Kullanım Kılavuzu Bakım ve Temizleme Temizlik ve Sterilizasyon Vela kolay bakım yapılacak biçimde tasarlanmıştır. Ventilatörün açıkta kalan tüm parçaları aşınmaya karşı dayanıklıdır. Sıvı birikiminin önlenmesi amacıyla ventilatör gövdesinde düz yüzey yoktur. İstenen yönteme bağlı olarak, temizlik ya da temizlik ile birlikte sterilizasyon yapılmalıdır. İkaz! Ventilatörü sıvı temizlik çözeltilerinin içine BATIRMAYIN veya ventilatörün üzerine veya içine sıvı temizlik çözeltisi DÖKMEYİN. Temizlik Dış Yüzeylerin Temizliği Ventilatörün bütün dış yüzeyleri İzopropil Alkol kullanılarak yumuşak bir bezle silinebilir. Aksesuar ve Ventilatör Parçalarının Temizliği Aksesuarlar Aşağıdaki aksesuarlar, STERIS Corporation tarafından üretilen Revital‐OX™ 2X Konsantre Enzimatik Deterjan kullanılarak temizlenebilir.  Ekshalasyon valfi gövdesi  Ekshalasyon akış sensörü  Ekshalasyon diyaframı Ekshalasyon Valfi Düzeneğinin Temizlenmesine Yönelik Metot 1. Ekshalasyon valfi düzeneğini temizlemek için çıkarın. 2. Ekshalasyon valfi yuvasının sol alt köşesindeki çıkarma mandalına basılı tutun. 3. Ekshalasyon valfi gövdesini tutun, hizalama delikleri doğru sıraya gelene kadar saat yönünün tersine döndürün ve ardından yavaşça yuvadan çıkarın. 4. Ekshalasyon valfi diyaframını ortasından tutun ve ekshalasyon valfi gövdesinden çıkarın. 5. Temiz, yumuşak bir bez ve İzopropil Alkol kullanarak ekshalasyon valfi yuvasının etrafındaki açığa çıkan bütün yüzeyleri silin. Ekshalasyon valfi yuvasındaki açıklığın içine temizleme solüsyonu damlatmayın. L3264‐116 Rev. K 99 Bölüm 7 Bakım ve Temizleme Vela Ventilatör Diamond Serisi Ekshalasyon valfi gövdesini, akış sensörünü ve diyaframı manuel olarak temizlemek için: 1. Kaba kirleri gidermek için aksesuarı soğuk, akan musluk suyu altında durulayın. 2. Revital‐OX™ 2X Konsantre Enzimatik Deterjanı üreticinin tavsiyelerine uygun olarak, musluk suyu kullanarak ¼ oz/gal şeklinde hazırlayın. 3. Aksesuarı en az 2 dakika süreyle hazırlanan deterjanın içine sokun. Aksesuarı çalkalayarak hava kabarcıklarını çıkarın. 4. Aksesuarı temizlik solüsyonundan çıkarın ve (en az bir galon) steril UPS (Amerika Birleşik Devletleri Kodeksi) suyu içeren banyoda en az bir dakika iyice durulayın. Yeterince durulanmasını sağlamak için düzenli aralıklarla çalkalayın. 5. Aksesuarları temiz, tüy bırakmayan bir bez ile kurulayın. Görünür kir olup olmadığına bakın. Sterilizasyon Aşağıdaki aksesuar parçaları sterilize edilebillir.  Ekshalasyon valfi gövdesi  Ekshalasyon akış sensörü  Ekshalasyon diyaframı Sterilizasyon Metodu: Tercih edilen sterilizasyon metodu: 1. Buharla Sterilizasyon (otoklav), minimum 132°C (270°F) maksimum 134°C (273°F). Yukarıda sıralanan aksesuarların 30 temizleme ve sterilizasyon döngüsünden sonra yenisi ile değiştirilmesi önerilir. 2. Yüzeyler temizlendikten sonra, kalıntı birikiminin önlenmesi için kalan temizleme solüsyonunun tamamen giderildiğinden emin olun. 3. Ekshalasyon valfi gövdesi, akış sensörü ve diyaframı yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde buharla otoklav ile sterilize edin. 4. Diferansiyel basınç borularında nem ve kalıntı olmadığından emin olmak için düşük akımlı bir gaz kaynağı (10 L/dk’dan az) kullanın. 5. Elastomerik bileşenlere olası bir hasardan kaçınmak amacıyla buharla otoklavda CareFusion aksesuarlarının tepe sıcaklığı 135°C’yi (275°F) aşmamalıdır. 6. 0 yerçekiminde buharla otoklav döngü süresi 15 dakikadır. HiVac (27 psi) ayarında döngü süresi 7 dakika, kurutma süresi ise 10 dakikadır. 7. Ultrasonik temizleme tavsiye edilmez. %2’den fazla gluteraldehit içeren sıvı sterilizasyon maddeleri de tavsiye edilmez. Bu tür maddelerin kullanılması gerekiyorsa kalıntı birikimini önlemek için düzeneğin iyice durulandığından ve kurutulduğundan emin olun. Diferansiyel basınç portlarında kalıntı birikimi basınç ve hacim değerlerinin yanlış okunmasına yol açabilir. 100 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 7 Bakım ve Temizleme 8. Ekshalasyon valfi diyaframını değiştirmeden önce aşırı aşınma olup olmadığını kontrol edin. Hasar işaretleri bulursanız yeni bir diyafram edinin. 9. Diyaframı takın. Ortasından tutup ekshalasyon valfi yuvası haznesine yerleştirin. Diyafram iyice oturana kadar perimetrenin etrafına hafifçe vurun. 10. Ekshalasyon valfi gövdesinin tırnaklarını ekshalasyon valfi yuvasının delikleri ile hizalayın. Ekshalasyon valfi gövdesini yavaşça yerine itin ve çıkarma mandalı çıkana kadar saat yönünde döndürün. Ekshalasyon valfi gövdesi yerine yerleştiğinde ‘klik’ sesi duyulur. 11. Ventilatöre sıkıca bağlandığından emin olmak için ekshalasyon valfi gövdesini yavaşça çekin. Diğer Aksesuarlar VELA ventilatör ile kullanılabilen ancak CareFusion haricindeki firmalardan alınan aksesuarların temizlik ve sterilizasyon işlemi, üretici firmanın talimatlarına göre yapılmalıdır. Tavsiye Edilen Periyodik Bakım CareFusion ürün desteği sağlamayı taahhüt eder. Ventilatörün çalışması veya bakımı hakkındaki sorularınız için Ek A’da İrtibat Bilgileri verilen ürün desteği temsilcinize başvurabilirsiniz. Hava giriş filtresi her 500 saatte bir kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. 500 saat dolduğunda ön panelde hatırlatıcı bir mesaj görüntülenir. Bu mesajı kapatmak için Accept (Kabul) tuşuna basın. Filtreyi temizlemek için girintisinden çıkarın ve ılık sabunlu suya batırın. Ventilatöre geri takmadan önce iyice durulayın ve kurutun. Vela ventilatöre yılda bir koruyucu bakım yapılmalıdır. Bu bakımı yaptırmak için Ek A’da numarası verilen yetkili servis teknisyenini çağırın. Uyarı! Elektrik çarpması tehlikesine karşı, ventilatörün kapak ya da panellerini çıkarmayınız. Tüm bakım işlemleri için CareFusion teknik servis teknisyenine başvurun. Yıllık bakıma aşağıdakiler dahildir. Değiştirilecek parçalar:  Arka Hava Giriş Filtresi  Oksijen Giriş Filtresi  Türbin Susturucu Filtre Maçaları ve Yuvarlak Contaları  Fan Filtresi Bu esnada aşağıdaki bakımlar yapılır:  Yukarıdaki parçaların sökülmesi ve değiştirilmesi  Kalibrasyon denetimi  Ventilatörün optimum parametrelerle çalıştığını onaylamak için Doğrulama Testi. L3264‐116 Rev. K 101 Bölüm 7 Bakım ve Temizleme Vela Ventilatör Diamond Serisi Not: Vela Servis Kılavuzu’nda açıklandığı gibi batarya performans kontrolleri yapılmalıdır. CareFusion, batarya test prosedürlerine ek olarak dahili bataryaların 10.000 saatte veya iki yılda bir değiştirilmesini tavsiye eder. Not: VELA bakımı, sadece eğitimli ve yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Devre şemaları, bileşen parça listesi, kalibrasyon talimatları ve üretici tarafından onarılabilir parçalar olarak belirlenen diğer ventilatör parçalarının tamiri için gerekli diğer bilgileri içeren servis kılavuzu CareFusion tarafından yetkili teknisyenlere sunulacaktır. Çalışma Doğrulama Testleri Çalışma Doğrulama Testlerini (Bölüm 2’de açıklanan) aşağıdaki zamanlarda yapın:  Ventilatörü yeni bir hastaya bağlamadan önce  Bölüm kurallarınız uyarınca belirtilen şekilde  Ventilatörün düzgün çalışmadığından şüphe duyduğunuz herhangi bir zaman Uyarı! Doğrulama Testleri yapılırken veya ventilatör çalışırken mekanik veya elektrikle ilgili bir sorun çıktığında, ventilatörü kullanmayı bırakın ve servis için yetkili kişilere başvurun. Ventilatörü bu durumda kullanmak, hastada yaralanmalara yol açabilir. Batarya Bakımı Vela’da Nikel Metal Hidrit dahili batarya takımı bulunur; bu takım ana güç kaynağı kesildiğinde kısa bir süreliğine yedek güç görevi görür. Standart dahili batarya takımı, tam şarj ve iyi çalışma koşulları altında ortalama ayarlarda yaklaşık altı (6) saatlik çalışma sağlar. Bataryanın ve şarjın durumu her zaman optimum olmayabilir. Dolayısıyla, tedbiri olarak 4 ila 4,5 saatlik güvenilir batarya desteği beklenmelidir. Not: CareFusion, ventilatör nakil durumlarında kullanıldığında beklenen nakil süresi kullanılabilir batarya ömrünün %50’sinden fazla olmamalıdır. Bu, gecikme veya batarya şarjının zamanından önce bitmesine karşı bir güvenlik payı sağlar. Beklenen nakil süresi güvenlik payını da aşıyorsa özel bir nakil sistemi düşünülmelidir. Bütün hasta nakillerinde olduğu gibi uygun bir manuel ventilasyon yedeklemesi bulunmalıdır. Ventilatör uygun bir AC voltaj kaynağına bağlandığında bataryalar tampon şarj olur. Bataryanın tamamen boşalmasına izin vermeyin; aksi halde ventilatör zarar görebilir. Bataryaların şarjının korunması ve ömrünün uzatılması için, ventilatörü kullanmadığınızda AC güç kaynağına bağlı kalmasını tavsiye ederiz. Ön paneldeki Batarya Durum Göstergeleri 102 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 7 Bakım ve Temizleme bataryanızda kalan şarj miktarını görüntülemenize izin verir. (“Zayıf Batarya” alarmının detayları için Bölüm 5, Alarmlar ve Göstergeler’e bakınız). Kullanım Önceliği Ventilatörün güç kaynaklarını kullanmadaki öncelik sırası aşağıdaki gibidir: 1. AC 2. Dahili Batarya İkaz! Ventilatörü uzun süre sıcak ortamlarda tutmayınız. 27°C (80°F) üstündeki sıcaklıklar batarya ömrünü azaltabilir. Ventilatör saklanırken bataryasının şarj edilmemesi de bataryanın ömrünü azaltır. Yüksek soluk sayısı ve basınçlı akış da toplam yedekleme süresini azaltabilir. İkaz! Harici güç elektrik topraklama iletkeni düzenlemesinin sağlamlığı şüpheliyse, ventilatörü dahili batarya ile çalıştırın. Batarya Durum Göstergeleri Dahili bataryaların şarj durumunu gösteren batarya durum göstergeleri ventilatörün ön panelinde yer alır. Şekil 5.1’de gösterilen dahili bataryanın DC Durum göstergesi, bataryada kalan mevcut şarjın durumuna göre farklı renklerde yanar. Not: Ventilatör şebeke güç kaynağına takılıysa ve batarya durum ışığı yanmıyorsa batarya kontrol edilmeli ve/veya değiştirilmelidir. Dahili batarya değiştirme işlemi eğitimli bir CareFusion teknisyeni tarafından yapılmalıdır.  Yeşil (şarj dolu)  Sarı (%50’den az)  Kırmızı (%20’den az) İkaz! Tamamen bitmiş (boş) bataryanın kullanılması ventilatöre zarar verebilir, bu yüzden yenisi ile değiştirilmelidir. L3264‐116 Rev. K 103 Bölüm 7 Bakım ve Temizleme Vela Ventilatör Diamond Serisi Sesli Batarya Durum Alarmları Batarya şarjı %50’nin altına düştüğünde aralıklı bir sesli alarm çalar. Bu alarm kontrol panelindeki Alarm Silence (Alarm Susturma) butonuna basılarak 60 saniyeliğine geçici olarak susturulabilir. Alarm, Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) butonuna iki defa basılarak kapatılabilir. Batarya şarjı %20’nin altına düştüğünde aralıklı bir alarm çalar. Bu sesli alarm kontrol panelindeki Sessiz butonuna basılarak 60 saniyeliğine susturulabilir. 60 saniye geçtikten sonra alternatif bir güç kaynağı bulunmazsa sesli alarm tekrar başlar. Şarj olmama durumu Ventilatör AC güç kaynağına bağlandıktan sonra 8 saat geçmesine rağmen dahili bataryalarda kayda değer bir şarj olma durumu gözlenmemişse, bataryayı değiştirmek için Ek A’da gösterildiği gibi CareFusion ile irtibata geçin. Bataryanın toplam şarj olma süresi, bataryanın başlangıçtaki doluluk derecesine ve şarj olma esnasında ventilatörün kullanım durumuna bağlıdır. Sigortalar Vela dahili güç kaynaklarına bağlı aşağıdaki değiştirilebilir sigortalara sahiptir. Uyarı! Ventilatör hastaya bağlıyken sigortaları değiştirmeyin ve herhangi bir bakım işlemi yapmayın. Bu işlemleri daima ventilatör “hastaya bağlı değilken” yapın. Batarya Sigortaları Dahili batarya sigortaları 5A, 250 V 5 x 20 mm gecikmeli tiptedir. Dahili batarya sigortaları sadece eğitimli ve yetkili bir CareFusion teknisyeni tarafından değiştirilmelidir. İkaz! Yangın tehlikesine karşı ventilatör parça listesinde belirtilen ve kullanımdaki sigorta ile aynı tip, voltaj ve akım özelliklerindeki sigortayı kullanın. Dahili sigortalar sadece eğitimli ve yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir. Şebeke AC Sigortaları AC güç sigortaları, cihazın arka panelinde, güç giriş modülü yuvasındadır. Güç giriş modülündeki penceresinde şebeke kaynağının doğru voltaj değerinin gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. Uygun yedek sigortaları belirlemek için aşağıdaki tabloda bulunan değerleri kullanın. Tablo 7.1 Şebeke sigortaları 104 Nominal Hat Gerilimi Sigorta Amper Tip CareFusion Parça No. 115 VAC 250 V 5 x 20 mm 3,15 A Hızlı Tip 71612 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi 230 VAC L3264‐116 Rev. K Bölüm 7 Bakım ve Temizleme 250 V 5 x 20 mm 1,6 A Gecikmeli Tip 56000‐20078 105 Bölüm 7 Bakım ve Temizleme Vela Ventilatör Diamond Serisi AC Sigortalarının Değiştirilmesi: Uyarı! Sigortaları çıkarmadan veya yenisi ile değiştirmeden önce ana elektrik kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olun. Şebeke (AC) elektrik sigortalarını değiştirmek için Şekil 7.1 – 7.3’e bakın ve şunları yapın: Güç kablosunu koruyucu kabından çıkarın. A/C güç kablosunu prizden çıkarın. Şekil 7.1 Güç kablosunun muhafazasını çıkarın AC güç modülü 100 ‐ 240 volt arasındaki A/C voltajına uygun evrensel bir modüldür. Düz tornavida kullanarak kapağı açın. Aynı tornavidayı kullanarak Şekil 6.2’de gösterildiği gibi kırmızı sigorta yuvasını gevşetip çekin. Şekil 7.2 Sigortanın yuvasından çekilip çıkarılması Sigortayı sigorta yuvasının her iki tarafından da tutarak CareFusion müşteri desteğinden aldığınız uygun sigorta (bkz. Tablo 7.1) ile değiştirin. Uyarı! Sigortaların daha öncekiyle aynı tip ve değerde sigorta ile değiştirilmesi önemlidir. Aksi halde ventilatör arızalanabilir. 100 ila 120 volt arasında kullanımda Şekil 6.3’de gösterildiği gibi 4 metal tırnağın yukarı bakacak şekilde durduğundan emin olun ve sigorta yuvasını yerine oturana kadar A/C güç modülüne dikkatlice itin. Kapağı kapatın ve kırmızı pencerede “115V” mesajının görülüp görülmediğini kontrol edin. 106 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Bölüm 7 Bakım ve Temizleme 220 ila 240 volt ile kullanımda 4 metal tırnağın aşağıya bakacak şekilde durduğundan emin olun ve sigorta yuvasını yerine oturana kadar dikkatlice A/C güç modülüne itin. Kapağı kapatın ve kırmızı pencerede “230V” mesajının görülüp görülmediğini kontrol edin. Şekil 7.3 Sigorta yuvası, metal tırnaklar yukarı bakıyor L3264‐116 Rev. K 107 Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek A Kullanım Kılavuzu İrtibat ve Sipariş Bilgisi Servisi Çağırma Koruyucu bakım rutinleri konusunda yardım almak veya ventilatörünüz için servis talebinde bulunmak istiyorsanız aşağıdaki numaralardan CareFusion ile irtibata geçin: Teknik ve Klinik Destek Çalışma Saatleri: Telefon: Pazartesi – Cuma arası, 06.30 ‐ 16.30 arası (Pasifik Saati) (800) 231‐2466 (Sadece ABD içinden) veya + 1 (714) 283‐2228 Faks: +1 (714) 283‐ 8471 Belirtilen saatler haricinde: Telefon: (800) 231 ‐ 2466 (Sadece ABD içinden) Faks: +1 (714) 283‐8473 veya +1 (714) 283‐8419 Vela Ventilatör parça siparişi için, şu numaradan müşteri hizmetleri ile irtibata geçin: Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma arası, 07.00 ‐ 16.30 arası (Pasifik Saati) Telefon: (800) 328‐4139 (Sadece ABD içinden) veya +1 (714) 283‐2228 Faks: +1 (714) 283‐8473 veya +1 (714) 283‐8419 Garanti değişimleriyle ilgili olarak aşağıdaki adresten çevrimiçi hizmet alınabilir: http://www.carefusion.com/customer‐support/us‐support/support‐ventilation.aspx CareFusion Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Çalışma Saatleri: 24 saat, haftanın 7 günü Telefon: Sadece ABD içinden: (800) 934‐2473 veya (800) 231‐2466 veya (800) 520‐4368 Faks: +1 (714) 283‐8473 veya +1 (714) 283‐8419 E‐posta: L3264‐116 Rev. K [email protected] 109 Ek A İrtibat ve Sipariş Bilgisi Vela Ventilatör Diamond Serisi CareFusion’dan sipariş edilemeyen parçalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 110 Parça No. Tanım 00423 22 mm İç Çapında Kaf Adaptörü 04124 Konik Tapa, 7,5 mm Erkek 04709 90 Derece Dirsek Adaptör 20225 Y Konektör 09413 Su Vanası, Doğal, Otoklavlanabilir 09531 Devre Boruları, 76,2 cm (30”) Düz 16240 Ekshalasyon Valf Diyaframı 10472 3 m (15’) yüksek basınçlı oksijen hortumu 20005 Ekshalasyon Valfi Gövdesi 16496 Değişken Ağızlı Akış Sensörü 16578 Yeniden Kullanılabilir CO2 sensörü ve kablo 16605 Tek Hastada Kullanılmak Üzere Yetişkin / Pediyatrik Havayolu Adaptörleri (Kutu başına 10 adet) 16607 Yeniden Kullanılabilir Pediyatrik/Yetişkin Havayolu Adaptörleri 79043 %5 CO2 Kalibrasyon Gazı (±%0,03, bal N2) (Kutu başına 4 adet) 79044 Kalibrasyon Gaz Basıncı Regülatörü L1536 Kullanma Talimatları İngilizce L3264 Kullanım Kılavuzu İngilizce L2854‐102 Kullanım Kılavuzu Almanca L2854‐103 Kullanım Kılavuzu Fransızca L2854‐104 Kullanım Kılavuzu İtalyanca L2854‐105 Kullanım Kılavuzu İspanyolca L2854‐107 Kullanım Kılavuzu Japonca L2854‐118 Kullanım Kılavuzu Rusça L2887 Kullanım Kılavuzu CD’si L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek B Kullanım Kılavuzu Özellikler Oksijen Kaynağı Yüksek Basınç Konektörü Basınç Aralığı: 40 ila 85 psig (2,76 ila 5,86 bar) Sıcaklık: (Oksijen Kaynağı) 10 ila 40°C (50 ila 104°F) Nem: Gazın yoğunlaşma noktası ortam sıcaklığından 1,7°C (3°F) düşük olmalıdır (minimum). Minimum Akış: 20 psig’de (1,38 bar) 80 L/dk Giriş Bağlantısı: CGA DISS‐tip gövde, No. 1240 Düşük Basınç Konektörü Basınç Aralığı: 0 ila 0,5 psig (0,0345) (Oksijen Kaynağı) Maksimum Akış: 80 L/dk Giriş Bağlantısı: 5,14 mm (¼ inç) konik Elektrik Kaynağı AC Güç Kaynağı Ventilatör aşağıdaki AC güç kaynaklarına bağlandığında belirtilen teknik özellikleri dahilinde çalışır: Voltaj Aralığı: (100 ila 240 V AC) Frekans Aralığı: 50 ila 60 Hz DC Güç Kaynağı Ventilatör ayrıca 48 VDC’lik güç kaynağı (dahili batarya) ile de çalışabilir. Dahili Batarya: Ventilatör yeni, şarjı tam dolu bir batarya ile ortalama yük altında belirtilen teknik özellikler dahilinde yaklaşık 6 saat çalışabilir. Tam dolum için maksimum şarj süresi 8 ila 12 saattir. L3264‐116 Rev. K 111 Ek B Özellikler Vela Ventilatör Diamond Serisi Veri Çıkışı Uyarı! Vela, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL60601‐1 ve IEC 60601‐1) aşırı kaçak akıma maruz bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici cihazlar takılması durumunda garanti edilemez. Yazıcı ve video portlarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı şase kaçak akım riskini önlemek için bağlantının gerektiği gibi yapıldığından emin olmak amacıyla koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir. Bu izolasyon işlemi kablo kılıflarının kablonun cihazdan uzak ucunda izole edilmesini sağlamalıdır. Uzak Hemşire Çağrısı Ventilatörde 15620 numaralı kablo kullanılarak normalde kapalı (NC, açıldığında alarm verir) veya 15619 numaralı kablo kullanılarak normalde açık (NO, kapandığında alarm verir) sinyallere göre bağlanmış harici sistemler ile arayüzlenecek şekilde konfigüre edilmiş modüler bir jak vardır. Fiber Optik Çıkış Ventilatör harici bir hasta monitörüne arayüzlenmesini sağlayan fiber optik bir çıkış konektörüne sahiptir. Yazıcı Ventilatörde arka panelde bulunan, HP 940C yazıcıya arayüzlenen standart 25 dişli dişi Centronics paralel yazıcı portu bulunmaktadır. Video Çıkışı Ventilatör harici yerleştirilen 256‐renk, 800 x 600, SVGA monitöre arabirim vazifesi gören bir video çıkış konektörüne sahiptir. Atmosfer ve Çevre Koşulları Teknik Özellikleri Sıcaklık ve Nem Muhafaza Sıcaklık: ‐20 ila 60ºC (‐4 ila 140ºF) Nem: %10 ila %95 yoğuşmasız bağıl nem Çalıştırma Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F) Nem: %15 ila %95 yoğuşmasız bağıl nem 112 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek B Özellikler Barometrik Basınç Aralık: 760 ila 545 mmHg Fiziki Boyutlar Herşey Dahil Boyutu 33,0 cm Genişlik x 36,8 cm Derinlik x 30,5 cm Uzunluk (13” x 14,5” x 12” ) Ağırlık 38 lb (17,3 kg) Tablo 7.2 EMC Tabloları 60601-1-2 IEC:2001 (E) Tablo 201
Kılavuz ve imalatçının bildirimi – elektromanyetik emisyonlar
VELA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.
VELA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı cihazın bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Emisyon testi
Uyumluluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
RF emisyonları
CISPR 11
Grup 1
RF emisyonları
CISPR 11
Sınıf B
Harmonik
emisyonlar
Sınıf A
VELA Ventilatör, RF enerjisini sadece dahili işlevleri için
kullanır. Bu nedenle RF emisyonları çok düşüktür ve
muhtemelen yakındaki elektronik ekipmanlarda
herhangi bir parazite neden olmaz.
VELA Ventilatör konut şebekesini kullanan ve konut
kategorisindeki binalarda kullanılan düşük voltajlı güç
kaynağına doğrudan bağlı olanlar dahil tüm
kuruluşlarda kullanılmaya elverişlidir.
IEC 61000-3-3
Voltaj
Dalgalanması/
Sıçramasında
yayılan emisyon
Uyumlu
IEC 61000-3-3
L3264‐116 Rev. K 113 Ek B Özellikler Vela Ventilatör Diamond Serisi Tablo 202
Kılavuz ve imalatçının bildirimi - elektromanyetik bağışıklık
VELA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.
VELA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı cihazın bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin
olmalıdır.
Bağışıklık Testi
IEC 60601
Uyumluluk
Elektromanyetik ortam Test seviyesi
Seviyesi
kılavuz
Elektrostatik
deşarj (ESD)
± 6 kV kontak
± 6 kV kontak
IEC 61000-4-2
± 8 kV hava
± 8 kV hava
Elektriksel hızlı
geçici
rejim/patlama
Güç kaynağı hatları
için ± 6 kV
Güç kaynağı hatları
için ± 6 kV
Giriş/çıkış hatları
için ± 1 kV
Giriş/çıkış hatları
için ± 1 kV
± 1 kV diferansiyel
mod
± 1 kV diferansiyel
mod
± 2 kV ortak mod
± 2 kV ortak mod
< % 5 UT
(UT’de > %95
sapma)
0,5 döngü için
< % 5 UT
(UT’de > %95
sapma)
0,5 döngü için
Şebeke gücü tipik piyasa
kalitesinde veya hastane ortamı
için uygun kalitede olmalıdır.
% 40 UT
(UT’de %60 sapma)
5 döngü
% 40 UT
(UT’de %60 sapma)
5 döngü
%70 UT
(UT’de %30 sapma)
25 döngü için
%70 UT
(UT’de %30 sapma)
25 döngü için
Uyumluluk, kullanıcının
takılan batarya yedeği için
önerilen şarj ve bakım
gerekliliklerini yerine getirip
getirmemesine bağlıdır.
< % 5 UT
(UT’de > %95
sapma)
5 saniye için
< % 5 UT
(UT’de > %95
sapma)
5 saniye için
IEC 61000-4-4
Dalgalanma
IEC 61000-4-5
Güç kaynağı giriş
hatlarındaki ani
voltaj düşüşleri,
kısa kesintiler ve
voltaj değişiklikleri
IEC 61000-4-11
Zemin ahşap, beton veya
seramik fayans olmalıdır. Zemin
sentetik materyalle kaplıysa
bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Şebeke gücü tipik piyasa
kalitesinde veya hastane ortamı
için uygun kalitede olmalıdır.
Şebeke gücü tipik piyasa
kalitesinde veya hastane ortamı
için uygun kalitede olmalıdır.
Güç frekansı
(50/60 Hz)
manyetik alanı
Güç frekansının manyetik
alanları, tipik bir ticari ortamda
3 A/m
3 A/m
veya hastane ortamında tipik bir
konuma özgü seviyelerde
IEC 61000-4-8
olmalıdır.
NOT UT test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke voltajıdır.
114 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek B Özellikler Tablo 203
Kılavuz ve imalatçının bildirimi-elektromanyetik bağışıklık
VELA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.
VELA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı cihazın bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık
IEC 60601
Uyumluluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
Testi
Test seviyesi
Seviyesi
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı,
kablolar da dahil olmak üzere VELA
Ventilatörün herhangi bir parçasına, verici
frekansı için geçerli olan denklemle
hesaplanmış önerilen ayırma mesafesinden
daha yakın olmamalıdır.
Önerilen ayırma mesafesi
İletilen RF
IEC 61000-4-6
Yayılan RF
3 Vrms
150 kHz ila
80 MHz
ISM bantları
dışındaa
10 Vrms
150 kHz ila
80 MHz
ISM bantlarındaa
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz ila
2,5 GHz
3V
d = 1,16√
10 V
d = 1,20√
10 V/m
d = 1,2√ 80 MHz ila 800 MHz
d = 2,3√ 800 MHz ila 2,5 GHz
P, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden
vericinin maksimum çıkış gücü derecesi ve d,
metre (m) cinsinden önerilen ayırma
mesafesidir.b
Elektromanyetik bir alan incelemesic ile
belirlenen sabit RF vericilerinin alan gücü, her
frekans aralığındaki uyum düzeyinden az
olmalıdır.d
Aşağıdaki sembolle işaretlenen ekipmanın
civarında parazit oluşabilir:
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2 Bu yönergeler her koşulda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; binalar, nesneler ve insanlar
tarafından emilim ve yansıtılmadan etkilenir.
a
150 kHz ila 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6.765 MHz ila 6.795
MHz; 13.553 MHz ila 13.567 MHz; 26.957 MHz ila 27.283 MHz ve 40.66 MHz ila 40.70 MHz’dir.
b
80 MHz ila 2.5 GHz arasındaki frekans aralığındaki ve 150 kHz ve 80 MHz arasındaki ISM frekans
bantlarının uygunluk düzeyleri, mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hastaların
bulunduğu alanlara getirilmeleri halinde parazite yol açmaları olasılığını azaltmaya yöneliktir. Bu
nedenle, bu frekans aralıklarındaki vericiler için önerilen ayırma mesafesini hesaplarken 10/3’lük ek
bir faktör kullanılır.
c
Telsiz (cep/kablosuz) telefonlar ve mobil araç telsizleri, amatör telsiz, AM ve FM radyo yayınları ve
TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan güçleri, teorik olarak önceden doğru şekilde tahmin
edilemez. Sabit RF vericilerine bağlı elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik
L3264‐116 Rev. K 115 Ek B Özellikler Vela Ventilatör Diamond Serisi alan incelemesi düşünülmelidir. VELA Ventilatörün kullanıldığı yerdeki ölçülen alan gücü, yukarıdaki
geçerli RF uyumluluk düzeyini aşıyorsa VELA Ventilatör gözlemlenerek normal çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmelidir. Anormal bir performans gözlenirse, VELA Ventilatörün yönünü veya yerini
değiştirmek gibi ilave önlemler gerekebilir.
d
150 kHz ila 80 MHz arasındaki frekans aralığı üzerindeki alan güçlerinin 3 V/m’den az olması
gerekir.
Tablo 205
Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile VELA ventilatör arasındaki
önerilen ayırma mesafesi
VELA Ventilatör, yayılan RF parazitinin kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak
amacıyla tasarlanmıştır. VELA ventilatörün sahibi veya kullanıcısı elektromanyetik parazitten
korunmak için taşınabilir ve mobil RF iletişim aygıtları (vericiler) ile VELA Ventilatör arasında,
iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne bağlı olarak, aşağıda önerilen minimum mesafeyi
muhafaza etmelidir.
Vericinin frekansına göre ayırma mesafesi
m
Vericinin
150 kHz ila 80
150 kHz ila 80
80 MHz ila 800 MHz 80 MHz ila
maksimum
MHz ISM bantları MHz ISM bantları
800 MHz
nominal çıkış gücü dışında
içinde
W
0,01
0,1
1
10
100
d = 1,16√
d = 1,20√
d = 4√
d = 7,66√
0,12
0,37
1,16
3,67
11,60
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,23
0,73
2,30
7,27
23,00
Yukarıdaki listede yer almayan maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş vericiler için, vericinin frekansına
uygun denklem kullanılarak önerilen ayırma mesafesi d metre (m) cinsinden hesaplanabilir; burada P verici
üreticisine göre vericinin Watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecelendirmesini göstermektedir.
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için geçerli olan ayırma mesafesi uygulanır.
NOT 2 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6.765 MHz - 6.795 MHz;
13.553 MHz - 13.567 MHz; 26.957 MHz - 27.283 MHz ve 40.66 MHz - 40.70 MHz’dır.
NOT 3 150 kHZ ile 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarında 80 MHz ila 2.5 GHz arasındaki frekans
aralığındaki vericiler için mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hastanın bulunduğu alana
getirildiğinde etkileşime yol açma riskini azaltmak için önerilen ayırma mesafesinin hesaplanmasında 10/3’lük
bir ek faktör kullanılır.
NOT 4 Bu yönergeler her koşulda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve insanlar
tarafından emilim ve yansıtılmadan etkilenir.
116 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Düşük Akımlı Oksijen Tablosu Oksijen Girişi düşük (lpm)
Ek C Kullanım Kılavuzu ,21
,30
,40
,50
,60
,70
,80
,90
1,0
FiO2
Şekil 7.4 Düşük Akımlı Oksijen Tablosu O2 Giriş Akışını Bulmak İçin 1. Yatay eksende istenen FiO2 değerini seçin. 2. Mevcut dakika hacmine kadar izdüşümünü alın (monitör görüntüsünden VE). 3. Sol dikey eksende yatay izdüşüm alın ve oksijen akışını okuyun. O2 Konsantrasyonunu Bulmak İçin 1. Mevcut O2 giriş akışını dikey eksende seçin. 2. Mevcut dakika hacmine kadar yatay izdüşüm alın (monitör görüntüsünden VE). 3. Yatay eksende dikey izdüşüm alın ve oksijen konsantrasyonunu okuyun. Uyarı! Düşük akımlı oksijen girişinin kullanılması, izlenen tidal hacimleri etkileyebilir. Bu etkinin derecesi, ventilatör ayarlarına ve girişe giden gaz akımına bağlıdır. Not: Bu durum iletilen hacimleri etkilemez. L3264‐116 Rev. K 117 Ek C Düşük Akımlı Oksijen Tablosu Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 118 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek D Kullanım Kılavuzu Sözlük Solunum Aralığı Bir solunumun başlangıcı ile ikinci solunumun başlangıcı arasındaki süre. ÖnAyar Kullanıcının ventilatör parametrelerinde yaptığı ayarlar. Tetikleme Hastanın efor ölçümü sonrasında, ventilatörün hastaya solunum yaptırmaya başladığı değer. BTPS Ortam Basıncındaki Vücut Sıcaklığı, Doymuş ATPD Ortam Sıcaklığı, Ortam Basıncı, Kuru Talep Akışı PEEP seviyesinin önceden ayarlanan düzeyde kalması için hastanın akış talebini karşılamak üzere ventilatörün ürettiği akış. AC Dalgalı Akım (şebeke elektriği). Durağan Akış Hasta solunum devresinin içinden geçen sürekli akış. bpm Solunum/Dakika. Solunum Periyodu Ventilatörün başlattığı solunumlar arasındaki süre. Solunum Hızı ayarına bağlıdır. Solunum Hızı Bir dakikada hastaya yaptırılan solunum sayısı. BTPD Ortam Basıncındaki Vücut Sıcaklığı, Kuru Buton Bir fonksiyonu açmak veya kapatmak için kullanılan basmalı düğme. cmH2O Santimetre su basıncı. Kontroller Ventilatörün ayarlarını değiştiren herhangi bir buton, anahtar ya da dönmeli anahtar. Olay Ventilatör çalışırken ortaya çıkan anormal bir durum. Akış Havanın hastaya gönderilme hızı. Litre/dakika biriminden ölçülür (L/dk). Göstergeler Çalışma durum bilgisini gösteren görsel elemanlar. L Litre. Bir hacim birimi. LED Işık Yayan Diyot. L/dk Litre/dakika. Bir akış birimi. Mod Ventilatörün hastaya gönderebileceği solunum türünü belirleyen çalışma durumu. Monitörize Edilen Parametre Monitör penceresinde gösterilen ölçüm değeri. O 2 Oksijen Hasta Solunum Devresi Ventilatör ile hasta arasındaki ventilasyon arayüzünü sağlayan hortum. Paw Havayolu Basıncı. Ekshalasyon valfinde cmH2O ile ölçülür. L3264‐116 Rev. K 119 Ek D Sözlük Vela Ventilatör Diamond Serisi PEEP Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı. Ptepe Tepe İnspirasyon Basıncı. İnspirasyon esnasında ekshalasyon valfinde ölçülen hasta devresindeki en yüksek basınç. Bu ekran inspirasyon sonunda güncellenir. Ptepe spontan solunumlarda güncellenmez. Pplato Plato Basıncı. İnspirasyon Tutma manevrası sırasında ölçülür. Statik Kompliyansı (Cst) hesaplamak için kullanılır. psig Libre / inç2. 1 psig = 0,07 bar İç Çekme Solunumu Hacim Kontrollü makine solunumudur ve ayarlanan tidal hacmin 1,5 katı (%150) tidal hacimde solunum yaptırır. Kullanıcı Doğrulama Testleri (UVT) Ventilatör hastaya bağlanmadan önce ventilatörün performansının denetlenmesi için yapılan bir grup test. WOB Hastanın Solunum İşi örn. Hasta Eforu ölçümü EtCO2 End Tidal CO2, havayolundaki CO2 sensörü ile ölçülen ve rapor edilen, hastanın ekspire ettiği tepe CO2’dir. f/Vt Hızlı Yüzeysel Solunum İndeksi spontan solunum hızı/tidal hacimdir. 120 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Dizin breath rate, 3, 4, 5, 28 breath rate control, 57 breathing circuit, xiv, 26 A AC power, 28 AC power module, 105 accept data, 36 accessories, 101 activate a primary breath control, 56 advanced settings, 59 C cancel data, 36 cautions, xv check the audible alarm, 25 choice of waveforms, 67 cleaning assured volume, 62 Vsync, 63 alarm reset button, 80 alarm silence, 4 alarm silence button, 80 alarm types, 81 alarm volume, 4 alarm window, 28, 29 alarms accessories, 99 exhalation valve assembly, 99 external surfaces, 99 cleaning agent, xvi controls associated with each breath type & mode, 61 CPAP, 1, 3 CPAP/PSV mode, 49 customer service, 107 rate and time, 83 volume, 83 D alarms check, 28 apnea backup, 43, 49 data dial, 71 default waveform, 64 default settings, 38 default waveform, 64 diaphragm, 12, 30, 99, 100 display, 115 displayed graphs, 68 breath rate, 43 apnea interval, 4 assembly instructions stand, 12 assist control ventilation, 47 assist/control, 1 assured vol, 62 audible alarm, 25, 28, 29, 78, 80 audible alarms, 80 autopeep, 74 available charge remaining in the battery, 78 available power sources, 77 E electrostatic shock, xv EMC notice, xi exhalation valve, xiv, xvi, 12, 13, 99, 100, 101, 117, 118 B attaching, 12 expiratory hold, 34 exspiratory time, 5 extended functions, 20 external battery, 28 barometric presure, 111 baseline airway pressure at the beginning of the maneuver, 74 basic breath types, 44 batteries F time to re‐charge, 104 battery, 1 fan inlet filter, xvi features, 1 FiO2, xiv, 115 FiO2 monitor calibration, 27 flow at which the breath is delivered, 57 flow delivery system, 9 flow sensor, xvi, 99, 100 external, 1 internal, 1 battery charge, 78 battery power, 28 battery status, 103 bias flow, 3, 64 breath interval, 34, 47, 48, 57 L3264‐116 Rev. K 121 Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi attaching, 13 maximum inspiratory time, 65 mean airway pressure, 5 membrane panel, 33 method of sterilization, 100 minute volume, 4, 5 MIP/NIF, 74 mode selection options, 41 monitor performance, 28 monitor screen, 71 monitored parameters, 28 monitors, 72 multiple alarms, 79 flow sensor connector, 13 flow‐volume loop, 69 four breath variables
, 44 freeze, 34 front panel LEDs, 24 fuses, 104, 105 replacing, 105 G graphics display, 1, 70 H N high pressure, xv, xvi, 29 high pressure limit, 28 highest priority alarms, 79 high‐pressure oxygen, 18 HME, 14 horizontal axis, 68 humidification, 39 nebulization period, 35 NPPV, 1 NPPV A/C, 46 NPPV CPAP/PSV, 47 NPPV SIMV, 46 O I O2 sources, 17 operator set controls, 55 oxygen, 3, 115 in‐line nebulizer, 15, 35 inspiratory flow, 57, 58 inspiratory hold, 3, 34 inspiratory pause, 58 inspiratory pressure, 57 inspiratory time, 3, 5, 28, 57 inspiratory trigger mechanism, 58 internal batteries, 104 internal battery, 11, 20, 103 internal battery pack, 102 items required for setup, 11 low flow, 11 pressurized, 11 oxygen concentration, 36, 115 oxygen connections, 16 oxygen sensor, 17 oxygen supply, 11 P parallel printer port, 19, 38 patient circuit L connections, 14 patient circuits, 6 patient effort, 47, 48, 117 patient identification number, 40 patient select screen, 38 patient settings, 38 PC Flow cycle, 64 peak flow, 3 peak inspiratory pressure, 5, 29 PEEP, 3, 5, 28, 52, 58 percentage of oxygen, 58 PIP, 5, 29 power fail check, 28 power source, 11 power sources, 77, 103 pres high, 58 preset breath rate, 47, 48 leak compensation, 40 leak test, 26 loops screen, 68 low flow oxygen, 115 low pressure Oxygen, 18 M maintenance, 101 mandatory breath, 48 mandatory breath types, 44 mandatory breaths, 47, 54 maneuvers, 74 manual breath, 3, 35 MAP, 5 122 L3264‐116 Rev. K Vela Ventilatör Diamond Serisi Ek D Sözlük T pressure control, 1 pressure high control, 58 pressure low control, 59 pressure regulated volume control breaths, 52 pressure support, 1, 3 pressure supported breaths, 44 primary breath controls, 55 test lung, 28 the data dial, 56 tidal volume, 3, 5, 28, 39, 57 time high, 58 control, 58 time low, 59 inspiratory time, 57 pressure high, 58 pressure low, 59 time high, 58 time low, 59 control, 59 titration of your patient’s FiO2 using the low pressure Oxygen connector, 18 touch screen, 1, 24, 25, 26, 27, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 55, 56, 59, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 80 trended data protective ground connection, 20 PRVC A/C, 54 PSV control, 58 PSV cycle, 64 PSV Tmax, 65 histograms, 73 spreadsheet, 73 trends screen, 73 U R user interface, 1 User Verification Tests, xv rear panel, 16 reference loop, 69, 70 refinements to each primary breath control setting, 59 remote nurse call, 16 remote nurse call system, 19 V ventilator alarms, 79 categories, 79 S ventilator inoperative alarm, 81 verification testing, 23 verification tests, 102 vertical axis, 68 VGA output connector, 19 volume control, 1 Vsync, 63 scaling histograms, 73 service calls, 107 set the limits for each alarm, 80 sigh, 64 sigh volume breath, 64 sigh volume breaths, 64 SIMV, 1 SIMV mode, 48 single mandatory breath, 35 spontaneous breath, 45 status indicators, 77 switch check, 24 symbols, xvii synchronized nebulizer flow delivery, 15, 35 L3264‐116 Rev. K pressure control breaths, 63 volume test breath, 63 W warnings, xiii warnings and cautions, xiii waveform, 64 waveforms, 67 123 Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Vela™ Ventilatör Diamond Serisi 124 L3264‐116 Rev. K 
Download

Vela™ Ventilatör Diamond Serisi