AutoCAD® Mechanical 2015
Yenilikler
CADBİM BİLGİSAYAR
© 2014 Autodesk
Sayısal Modelleme İçin
Autodesk Çözümü
© 2014 Autodesk
Digital Prototiplemede Mekanik Tasarım
 Iyi tasarım, simülasyon ve ürünleri
görselleştirmek
 Fiziksel prototipler üzerinde
bağımlılığı azaltmak
 Pazara ürün hazırlamada önde
olun
© 2014 Autodesk
Önemli bir farklılaştırıcı
 Dijital Prototipleme için
Autodesk çözümün bir parçası
 Autodesk ® AutoCAD ®
Mechanical yazılımı üretimi için
AutoCAD ®
 Kütüphaneler standartlara
dayalı parça ve mekanik
tasarımlar için yaygın kullanılan
otomatik araçlar
 Mekanik tasarım sürecini
hızlandırır
© 2014 Autodesk
Autodesk Product Design Suite 2015
Autodesk® Product Design Suite
Premium & Ultimate sürümlerinde
AutoCAD Mechanical dahildir.
© 2014 Autodesk
AutoCAD 2015 yenilikler
Autodesk® AutoCAD® yazılım geliştirmeleri:




Yeni tema
Metin düzenleme geliştirmeleri
Model alanı görünümü
Çizgi yumuşatma
© 2014 Autodesk
AutoCAD Mechanical 2015 Yenilikler
AutoCAD Mechanical yazılım geliştirmeleri :








Malzeme bilgileri (BOM) geliştirmeleri
Balonlama komutları
Kaynak Sembolleri
Yüzey dokusu sembolü
Datum tanımlayıcı sembol
Datum hedef sembolü
Çerçeve kontrol sembolü
İçerik yöneticisi
© 2014 Autodesk
AutoCAD 2015
© 2014 Autodesk
Rafine Arayüz
 Modern, paletler , içerik
çubuğu ve daha iyi temalar
© 2014 Autodesk
Metin düzenleme geliştirmeleri
 Daha iyi görünürlük ve
control
 Otomatik bullets &
numaralandırma
 Geliştirilmiş kesir işleme
 Yazı hizalama
© 2014 Autodesk
Model alanı görünüş pencereleri
 Aktif Viewport'u tanımlamak
için parlak mavi sınır
 Aynı anda hem yatay hem de
dikey görüntü kutusu
sınırlarını sürükleyerek
yeniden boyutlandırma
 Bir modelspace Viewport'u
bölmek için 'Ctrl' tuşunu basılı
tutun
 Kenarına bir sınır
sürükleyerek görüş alanın
Katılma veya kaldırma
© 2014 Autodesk
Çizgi yumuşatma
 Çizgi, yay ve
dairede yumuşak
görünüm
 Anti-aliasing
© 2014 Autodesk
AutoCAD Mechanical 2015
© 2014 Autodesk
BOM geliştirmeleri
Parça referanslamadan sora BOM oluşturun
© 2014 Autodesk
BOM geliştirmeleri
BOM / Parça Listesi iletişim kutusundanvurgula veya
büyüt
© 2014 Autodesk
Balonlama Komutları
Balonlama komutlarına kolay erişim
1. Yeniden
numaralandırmak
2. Toplamak
3. Yeniden düzenlemek
© 2014 Autodesk
Kaynak Sembolleri
 Yeni bir ölçek faktörü
ayarı ile metin
yüksekliğinin bağımsız
kaynak sembolü
elemanları yeniden
boyutlandırma
 Birinci ve ikinci süreç
arasındaki boşluğu ya
da bir süreç arasındaki
boşluğu ve yeni süreç
boşluk ayarı ile bir
kontur kontrolü
© 2014 Autodesk
Kaynak Sembolleri
Kaynak simge görünümünü
denetlemek için ölçek faktörü (SF),
metin yüksekliği (H)
© 2014 Autodesk
Süreç boşluk
Yüzey dokusu sembolü
Kontrolü çerçeve sembolü
özelliği ile eki destekleyin.
© 2014 Autodesk
Yüzey dokusu sembolü
GB / T 131 taslak standardının 2006
revizyonu ile uyumludur.
GB/T 131:1993
© 2014 Autodesk
GB/T 131:2006
Yüzey dokusu sembolü
Yüzey göstergesi liderlerini kullanarak, bir üst
görünümü yüzey doku gereksinimlerini belirtin.
© 2014 Autodesk
Datum tanımlayıcı sembol
Kontrolü çerçeve sembolü özelliği eki destekleyin.
© 2014 Autodesk
Datum tanımlayıcı sembol
 ISO 1101 standardının 2012 revizyonu ile
uyumludur
 ISO standardı türetilen aşağıdaki taslak standartlar
güncellenmektedir :
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011
DIN EN ISO 1101:2008, DIN EN ISO 5459:2011
CSN EN ISO 1101:2013, CSN EN ISO 5459:2011
ISO 1101:2004
© 2014 Autodesk
ISO 1101:2012
Datum hedef sembolü
 ISO 5459 standardının 2011 revizyonu ile uyumludur.
 ISO standardı türetilen aşağıdaki taslak standartlar
güncellenmektedir :
BSI EN ISO 1101:2013, BSI EN ISO 5459:2011
DIN EN ISO 1101:2008, DIN EN ISO 5459:2011
CSN EN ISO 1101:2013, CSN EN ISO 5459:2011
ISO 5459:1981
© 2014 Autodesk
ISO 5459:2011
Çerçeve kontrol sembolü özelliği
ISO 1101 standardının 2012 revizyonu tarafından
belirtilen ek sembollerin kullanımını destekleyecek(BSI,
DIN, and CSN).
© 2014 Autodesk
İçerik Yöneticisi Güncelleştirmeleri
 Autodesk® Exchange yıl
boyunce revize atme
 Içerik kütüphanesi
yenileyin
 Yeni içerik mevcut
olduğunda isteğe bağlı
tasarım içeriğini
değiştirmek
© 2014 Autodesk
Sayısal Modelleme İçin
Autodesk Çözümü
© 2014 Autodesk
Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or
trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice,
and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Download

AutoCAD® Mechanical 2015 Yenilikler