DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Güncelleme Tarihi:
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
AÇILMIYOR
Arkeoloji
Arkeoloji
Tezli Yüksek Lisans
Arkeoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği
Avrupa Çalışmaları
Bilgi Yönetimi
Afet Yönetimi
Bilgi Yönetimi
DOKTORA /
SANATTA EĞİTİM
BİLİMSEL HAZIRLIK
GEREKTİREN DURUMLAR
YETERLİK
DİLİ
PROGRAMI
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Afet Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Bilgi Yönetimi
AR-GE ve İnovasyon
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
İnsan Kaynakları
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
İnsan Kaynakları
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
İstihdam ve Kariyer
Danışmanlığı
İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik
Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
1
17.07.2014
Denizcilikte Emniyet Güvenlik
ve Çevre Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yönetimi
Denizcilikte Emniyet Güvenlik ve Çevre
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deniz Turizmi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deniz Turizmi ve Yat Kaptanlığı
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deniz Turizmi
Uzaktan Eğitim
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Lojistik ve Deniz Ulaştırması
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Dilbilim
Dilbilim
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Dilbilim
Dilbilim
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonometri
Ekonometri
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonometri
Ekonometri
AÇILMIYOR
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonometri
Veri Yönetimi ve Analizi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonometri
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonometri
Veri Yönetimi ve Analizi
Süreç Yönetimi ve
Karar Verme
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Felsefe
Felsefe
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Felsefe
Felsefe
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Felsefe
Felsefe
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
2
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Ekonomi Toplum ve Politika
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
İngilizce Anlaşmazlık Çözümü
İngilizce Muhasebe
Finansman
İngilizce Muhasebe
Finansman
İngilizce İşletme
Bilişim Sistemleri
İngilizce
Ulusla.
Stratejik İnsan
Kay. Yön.
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
Girişimcilik
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
Girişimcilik
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme Yönetimi
Uzaktan Eğitim
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme Yönetimi
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İktisat
İktisat
İktisat
Finansal İktisat ve Bankacılık
İktisat
İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme
İngilizce İşletme
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Doktora
3
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi ve Sanatları
İşletme
Finansman
İşletme
Finansman
İşletme
İşletme
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Muhasebe
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Muhasebe
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Pazarlama
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Pazarlama
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Üretim Yönetimi ve Endüstri
İşletmeciliği
Üretim Yönetimi ve Endüstri
İşletmeciliği
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Yönetim Bilimi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Yönetim Bilimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
İşletme
İşletme
Girişimcilik
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Girişimcilik
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
İşletme
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Doktora
4
Kadın Çalışmaları
Kadın Çalışmaları
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
Ceza Hukuku
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
Ekonomi Hukuku
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Maliye
Maliye
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Maliye
Mali Hukuk
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Maliye
Maliye
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Maliye
Mali Uygulamalar
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Maliye
Stratejik Planlama ve Performans Yön. Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Mütercim Tercümanlık
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Mütercim Tercümanlık
Almanca Mütercim Tercümanlık
Tezli Yüksek Lisans
Almanca Bölüm Bşk.Uygun görürse
Özel Hukuk
Özel Hukuk
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Özel Hukuk
Özel Hukuk
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Özel Hukuk
Aile Hukuku
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
5
Psikoloji
Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tarih
Karşılaştırmalı Tarih
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tarih
Karşılaştırmalı Tarih
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Temel İslam Bilimleri
Temel İslam Bilimleri
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tolam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tolam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tolam Kalite Yönetimi
Endüstriyel Kalite Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Tolam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Uzaktan Eğitim
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Uluslararası İlişkiler
İngilizce Uluslararası İlişkiler
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Uluslararası İlişkiler
İngilizce Uluslararası İlişkiler
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Uluslararası İlişkiler
İngilizce Uluslararası İlişkiler
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İngilizce Dış Ticaret
Tezli Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Doktora
Doktora
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
6
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
İngilizce Dış Ticaret
Tezsiz Yüksek Lisans
İngilizce
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Tezli Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
Bölüm Bşk.Uygun görürse
7
Download

ANABİLİM DALI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI