BÖLÜM 3
BİLİŞİM SİSTEMİ
YAKLAŞIMLAR ve
ORGANİZASYONA
ETKİLERİ
1.1
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
BİLİŞİM SİSTEMLERİNE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
TEKNİK YAKLAŞIMLAR
BİLGİSAYAR
BİLİMİ
YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI
YÖNETİM
BİLİMİ
YBS
SOSYOLOJİ
SİYASET
BİLİMİ
PSİKOLOJİ
DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR
Sekil 1-5
1.2
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Sosyo-Teknik Sistemler
Sistemlerin Performansını Optimize
Etmek:
• Teknoloji ve organizasyon
• Uyum tatmin edici düzeyde oluncaya
kadar organizasyonlar karşılıklı olarak
birbirlerini düzeltir
1.3
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NETWORK DEVRİMİ VE İNTERNET
Bilişim Sistemlerinin Genişleyen Alanı
• 1950’ler: Teknik değişiklikler
• 60’lar-70’ler: Yönetsel Kontroller
• 80’ler-90’lar: Endüstriyel Çekirdek
Aktiviteler
önem kazandı
1.4
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NETWORK DEVRİMİ VE İNTERNET
Bilişim Sistemlerinin Genişleyen Alanı
Sekil 1-8
1.5
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
İnternet İle Neler Yapılabilir?
• İletişim ve ortak çalışma
• Bilgiye ulaşmak
• Tartışmalara katılmak
• Tedarik bilgileri
• Eğlence
• Ticari işlemleri karşılıklı olarak yapabilme
1.6
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
Örgüt Tasarımı İçin Yeni Seçenekler
• Organizasyonun hiyerarşik kademelerini
azaltmak
• Bağımsız birimler oluşturmak
(yerleşimden bağımsız olmak)
• İş akışlarını yeniden düzenlemek
• Esnekliği arttırmak
• Organizasyonun sınırlarını yeniden
tanımlamak
1.7
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
Bilişim Sistemlerinin Yassılaşan Örgüt Yapısı
Sekil 1-9
1.8
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
İş Akışının Yeniden Düzenlenmesi
Sekil 1-10
1.9
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
Dijital Firma
• Elektronik ticaret
• Elektronik iş
• Elektronik pazar: Bilişim sistemleri
bağlantıları, alıcı ve satıcılar arası bilgi
transferi, ürünler, hizmetler, ödemeler
1.10
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
1.11
Sekil 1-11
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
Elektronik Ticaret
• İnternet bağlantılı alıcı ve satıcılar
• Düşük işlem maliyetleri
• Mal ve hizmetlerin dünya çapında
reklamı, alım ve satımı
• B2B işlemlerinin artması
1.12
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
DİJİTAL FİRMAYA DOĞRU
Elektronik İş
• İnternet: İşletmeler özel, güvenli
ağ
kurabilirler
• E-mail, Web dökümanları, grup
yazılım: Etkin iletişim ve kontrolü
sağlar
• Extranet:Onay verilmiş iç
kullanıcıların intranete ek olarak
kullanmasını sağlar
1.13
© 2003 by Prentice Hall
Download

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası 1.4