T.e. MV$ v ALiLiGi it MiDi Egitim Miidiirliigii Sayl : 17480297/<...>1<...>
KOBU:: Degerler Egitimi Odiil Toreni .
< ...>
................................. MUDURLUGUNE iI Milli Egitim Miidiirliigiimiizce siirdiiriilen Degerler Egitimi kapsammda, faaliyetiere
katIlanlann te$vik edilmesi ve yapllan faaliyetlerin daha etkili ve verimli oimasl amaclyla,
okullarda <;:ah$ma yapan ogrenci, veli ve idarecilere Milli Egitim Miidiiriimiiziin katll1Ill1yla
Degerler Egitimi Onur Belgesi verilecektir. Ekli listede ismi belirtilen ogrenci ve
ogretmenlerin 21.01.2015 {::ar$amba giinii saat 14.00'da MU$ Mesieki ve Teknik Anadolu
Lisesi Konferans Salonunda hazrr bulunmalart hususunda;
Gereginin yaptlmasml rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii
EKLER: 1- Degerler Egitimi Ba$art Odiil Listesi DAGITIM: iIgili Okul Miidiirliikierine ..
2014-2015 DE ERLEREG'I TI'M! BASARILI 0(; RENe t"ODULLERI
1
2
3
'4
5
;6
7
8
9
10
11
112
13
14
15
16
17
18
19
120
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
O~RENCININ ADI-SOYADI
EYLOL - EKIM AYI DE~ERI"IYiLIK"
Rekabet Kurumu EML
AbdUibekir TEKiN
Yusuf AYDIN
Muzaffer AKIN
Fuat CAVU$
ibni Sina Anadolu Lisesi
Nurhak BOZDAG
Ayetullah UYGUR
Ferdi BOZKURT
Ahi EVRAN Mesleki ve Tek. A. L.
GUier ALGOL
Oguzhan OZDEMiR
isa OZEL
ErentUrk Oz Anadolu Lisesi
SongUi BARAN
Semra ONAY
GUibahar AKMAN
Fatih Orta Okulu
Esmanur OFLAZ
Nurda TA$
ilyas Sami ilkokulu
Muhammed UYKUR
Bahar SARCAN
Merve TA$KIN
iMKB ilkokulu
Elif KANDEMiR
Muhammet YILDIZ
Klzllagat; YBO
Fatma OGOT
Gazi ilkokulu
Elif YILDIRIM
Mizgin YAlICI
Nisanur SOYLEMEZ
Sungu Egitimciler C;Pt
Ceylan TAVi$
GamzeSAYAN
Turk Telekom ilkokulu
Baran KAYA
Efe GENC
Beyzanur Asi
Yarpuzlu ortaokulu
Hawanur KARDA$
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
·43
44
45
46
KASIM AYI DE~ERI "PAYLA$MAK"
Mustafa Harun FIRAT
ibni Sina Anadolu Lisesi
Yusuf BAYRAKTAR
Gursel GONDOGDU
Mehmet DURSUN
Rekabet Kurumu EML
Veysi $ENTORK
Ferhat AKBULUT
Orner BALKAYA
Ahi EVRAN Mesleki ve Tek. A. L.
GUlsum YILDIZ
Hawanur BALA
C;ogOrlU ilkokulu
EmreAKN
Erenturk Oz Anadolu Lisesi
Beyzanur DEMiR
ilyas Sami ortaokulu
Esra OZMEN
Esman FiDAN
Elif BECERiK
Klzllagat; Cumhuriyet YBO
Mervenur YETKiN
Fidan C;AGLAYAN
Gazi ilkokulu
SIRA
I
OKULUN ADI
SINIF
I
10
10
Veli
Ogretmen
I
I
10
11
Ogretmen
10
J
11
I
I
10
11
11
11
7
6
2
4
3
3
4
6
4
4
4
4
3
8
5
J
i
I
I
i
~
I
J,
I
I
I
J
11
i
10
J
Ogretmen I
12
J
!
Veli
10
11
1
9
6
6
6
6
6
4
I
,
I
J
47
48
• 49
50
51
54
55
56
57
.58
59
60
.61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Sungu Egitimciler ~Pl
Vali Adil YAZAR ilkokulu
Elif ~ELiK
TubaSAKAR
Yusuf YILDIRIM
Figen OZARSLAN
Eda TALAY
Mehmet YAVUZ
HakanAlGAN
Senem ~EliK
ARALIK AYI DE~ERi "MERHAMET"
Sueda ANDi~
Mujde SAYGI
Alparslan Klz YBO
Ramazan KARAKAYA
MelekAKTAS
Zeynep iSiKLi
Cumhuriyet Ortaokulu
Slla BULBUL
Ebubekir U~AR
Edanur DEVRiM
~ogurlu ilkokulu
Bedirhan AGA
ErentOrk Oz Anadolu Lisesi
Emre AKIN
Kader DEMiRTAS
Ilyas Sami Ilkokulu
Alim Birhat OZBEY
Rabia DiGER
iMKB ilkokulu
Muhammet YllDlZ
Rekabet Kurumu Lisesi
Berat KILI~
Ferhat BOGA
Berna ASLAN OMCA
Sel~uklu Ortaokulu
caner SOYlEMEZ
Hasan GUNGOR
KaderYASUl
Sungu Egitimciler ~Pl
Ay~enur YAGIZ
Emir BAKIS
Emrah TUTAl
MesutORAL
Mutlu GUZEL
Turk Telekom Ilk/Ortaokulu
BU$ra DONMEZ
Ramazan Bedirhan ARSLANHAN
Vali Adil YAZAR ilkokulu
Ozgun Ozer URFA
Yarpuzlu ilk/Ortaokulu
Seher KONUK
Hacer KILI~ARSLAN
ilyas Sam i Ortaokulu
Emine Helin AKDAS
NurgOI SEKER
UlAKMAN
Gazi ilkokulu
atice ~OKLU
Omer DALKAYA
Filiz $AHiN
Adalet ~iTiL
Kenan DENiz
Resul BiNGOl
Alparslan ilkokulu
3
2
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
Ogretmen
3
3
6
8
8
5
7
5
2
9
10
4
4
4
9
9
Ogretmen
5
6
7
9
10
11
12
I
~
Ogretmen
6
4
Ogretmen
5
7
6
8
8
3
3
i
Ogretmen I
Ogretmen
Ogretmen i
Ogretmen I
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.